Page 1

Nr. 20 16. mai 2012 Raplamaa Melu Mess 2012 on peetud!

Pilte messilt vaata ka lk 20-27


Raplamaa Ühistöö 2

Euroopa-, nigula- ja võidupäev

Oli üsna hommik veel. Naaberriigi suurpäev, meile tavaline uue Euroopa mittelipupäev ja kodune nigulapäev. Helistas Peterburi linnast vana tuttav töödest eelmises riigis ja õnnitles mind võidupäeva puhul. Tänasin teda ja jäin mõtteisse, peaaegu mitte kuuldes tema ilusat mesijuttu sellest, et poleks võitu olnud, poleks ka meid siin maamunal. Silme ette tulid kohutavad kaadrid kuritegudest pärast Berliini vallutamist kohaliku elanikkkonna kallal, vägistamised, tapmised. Kõik see olevat olnud kõrgema juhi, Žukovi korraldusel. Kelle vastu see viha siis oli? Kas äsja vabastatud rahva vastu, kes olid vist tänamatud oma vabastajate suhtes? Jutt läks ka Venemaa uuele valitsemisvahetusele. Kõike seda kiitis endine kolleeg palavaltheaks ja uskus elu paremaks minemisele. Eks jah, seda lubasid võimukandjad ka ametite vahetamise tseremoonial, kus telepildis oli tühi ja väljasuretatud Moskva linn. Au ja kiitus hiilgavale teleülekandele suurriigi pealinna näitamisel. Samas aga kinnistati kogu maailmale, et tavarahvas on pööbel ja ei tohi ligilähedalegi tulla. Tsaaride mängud olid, on ja jäävad. Minule helistanu on keskmise, kümneaastase hariduse saanud Ukraina tööstus- ja sõjalinnas Dnepropetrovskis, lõpetas hõbemedaliga. Isa oli sõjaväelane ja polgu majandusjuht,kes teenis alampolkovniku auastmes ja valis edasiseks elamiskohaks tollase Leningradi. Seal ma oma endise töökaaslasega tutvusingi, kes oli tollal kohaliku televisiooni diktor ja seda kanalit nägime ka meie siin Tallinnas. Vabal ajal oli ta „kulturnik“, tänu oma heale Levitani (sõjateadete diktor) häälele ja juhtis igatsugu propagandaüritusi, loomulikult mõistate, millisest propagandast oli jutt. Hiljem läks uuel Venemaal tööle tollisüsteemi. See on neil pagunite all olev organ ja seal olles edasi propagandist, jõudis ka ise alampolkovnikuks. Muidugi on ta kõigega rahul, sest tema pension tõusis võimuvahetuse eel pea, et poole võrra. Täna saab ta igakuiselt 21.800 rubla kätte, mis peaks olema 538,13 €urot. Venemaa hindade suhtes on see väga suur pension. Aga tegevsõjaväelased? Nende palgad on: kooli lõpetanud nooremohvitser- 35.000 rubla, polkovnik 100.000 rubla, kindral 130.000 rubla. Suur riik, raha jätkub sõjaväele küllaga. Pärast viisakusavaldusi meie kõne ka lõpu sai. Arvan, et pole minu asi teise riigi alamale tõde selgitada tema suurpeol, oleksin siis tema mõistes tänamatu fašist, ei muud. Nii on neid kasvatatud ja sellest mõtteviisist ei tagane nad iial. Vähemalt need põlvkonnad. Vene sõdur ei saa iialgi olla mingi vabastaja! Ta on ja on olnud läbi aegade impeeriumi sõdur aga ühegi impeeriumi sõdur ei saa juba oma olemuselt olla vabastaja, kuna kõik impeeriumid on ülesehitatud anastatud rahvaste kontide peale ja niisutatud nende rahavste verega!!! Kas oleks kusagil maailmas mõeldav, et Hitleri armee vormis trambitakse mõne riigi pealinna sõjaväekalmistul ja mõnitatakse selle riigi valitsust ja rahvast! Vene sõdur pole mitte kedagi ega mitte kunagi vabas-

tanud! Kõikjal, kuhu oli astunud vene kirsasaabas, algas terror, vägivald. Milline oli siis elusaatus pärast paljukiidetud vabastamist. Kõigepealt unustati koheselt Teine rinne, mis päästis NL sõjaväelaste elu nii toidu kui tehnikaga, rinne, mis andis väga tugeva löögi Hitleri armeele. Tähtsam oli vabastatute anastamine ja oma võimu alla võtmine. Mis saab olla parem, kui Baltikum ja vaba pääse Euroopasse. Petseri aladelt toodi omal ajal siia mass võõrkeelseid maakaid ja õpetati küsima „tjöd ja ljeiba“. Seda oli vaja massimiitinguks, et kohalik põhielanikkond nagu paluks ennast NSVL koosseisu. Tegelikult olid need küsijad hoopis sissetoodud kadjakad, kes Johannes ja Olga Lauristini ja nende kommunistidest käsuandjatest „kannatanute“ juhtimisel miitingutel räuskasid. Isake Ždanov võttis neid kuulda ja meie õnnelik elu ENSVs algas Nõukogude okupatsiooniga– venelaste ja teiste NSV Liidu rahvuste massilise sisserännuga– arreteerimislaine, küüditamised ja tööstuse erasektori kaotamine. Ega paremini läinud ka „vabastatud“ Ida-Euroopas. Verised mõrvad Poolas, riigipööre Tšehhoslovakkias, Ungaris, Rumeenias ja Bulgaarias, Saksamaa jagamine kaheks. Impeeriumimeelsele tähendab kõik eelpool kirjeldatu ometi ei midagi muud kui vabastamist. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega seotud sündmused ei tähenda jällegi muud kui „vabastatud“ rahvaste tänamatust. Tänamatus läks kahtluse alla meil siin juba 1974 aasta novembris, kui avati laevaliin Helsinki-Tallinn ja siia tulid soomlased, kes meid ka valgustasid maailmas toimuvast. Soome televisioon avas meile „akna Euroopasse“. Vabaduse tuli hõõgus vaikselt ja puhanguti kuni Eesti vabaks laulmiseni. Meie vabadus algas samuti tormiliselt. Erastati ja ärastati kõik, mis võimalik. Põllumajandus lasti allamäge, selget seisukohta siia jäänud erusõjaväelaste ja teiste muulaste suhtes ei olnud. Isegi „Aljošat“ ei julgetud kohe minema tõsta. Meid viidi lõpuks unistuste Euroopa Liitu. Saime lahti vahepeal armsaks saanud Eesti kroonist. Eelmise aasta aasta 29. septembril otsustasid 59 Riigikogu liiget toetada valitsuse ettepanekut Eesti ühinemiseks Euroopa Finantsstabiilsuse Fondiga (EFSF), polnud veel täit selgust Euroopa rahaliidu riikide võlakriisi probleemide sügavusest ning selle ohtudest ühisrahale. Finantsekspert George Soros arvas hiljutisel konverentsil Taanis, et võlakriisi ületamisel liigub Euroopa vales suunas ning EL-is on alanud lagunemine (disintegration), mis isegi sarnaneb Nõukogude Liidus toimunud protsessidega. Pooleteist kuud on nüüd ooteaega ja siis teeb Riigikohus oma otsuse meie liitumise õigsuses või õigusvastasuses. Meie aga elame rõõmsalt edasi Euroopa-, nigula- ja võidupäeva mälestustes.

A. Aju


Raplamaa Ühistöö 3

Hämmondorel ja Heino Kalmo

Laurens Hammond (11. jaanuar 1895 – 3. juuli1973) oli Ameerikainsener ja leiutaja. Tema tuntumate leiutiste hulka kuuluvad Hammondi orel ja Hammondi kell. Hammondi orel ehk hammond-orel ehk kõnekeeles hämmondorel ehk lühidalt hämmond on Hammond Organ Company’i poolt valmistatud tehnoloogiliselt ja heliliselt (tänu helitekitamise-mehhanismile) ainulaadne elektromehhaaniline orel, mille leiutas 1934. aastal Ameerika Ühendriikide insener Laurens Hammond. Hämmond põhineb Thaddeus Cahill’i 1897ndal loodud Telharmonium’il (samuti tuntud kui Dynamophone). Kuigi hämmondit tihti nimetatakse elektrooniliseks oreliks, on algsed Hammond-orelid pigem elektrilised või elektromehhaanilised kui elektroonilised orelid, kuna helilained on tekitatud mehhaaniliste vahendite, mitte elektrooniliste ostsilaatorite poolt. Hammondi vabrik valmistas orelile ka oma kõlareid, sai hämmond ikkagi populaarseks koos Leslie kõlarisüsteemiga, tänu millele saavutati omapäraseid analoogfaasinihke efekte . Laiema tuntuse saavutas hämmondorel 60ndatel, kui seda hakati kasutama bluusi, R&B, rock- ning jazzartistide poolt. Hämmondile ja Leslie’le iseloomulik tuntud lugu on Procol Harumi “A Whiter Shade Of Pale”. http://www.youtube.com/watch?v=Mb3iPP-tHdA Ka teine, soomlaste versioon juba uuema oreliga 1992a.: http://www.youtube.com/watch?v=o7OXmL0ltc&feature=endscreen&NR=1

Eestlased pole teps mitte viletsamad. Vene ajal oli Tallinnas, Narva maanteel raadiotehas „Punane Ret“. Peakonstruktorina ametis Heino Kalmo. Tema ehitas 1959a. esimese Eesti elektrioreli – „Kalmokord“ Seda loeti N Liidu parimaks pilliks, kus oli rida eesrindlikke lahendusi: LC juhtgeneraator, manipulaatortranss iga klahvi all. Sagedusjagajad on multivibraatorid (mitte triggerid). „Punane Ret“ sai N. liidult tellimuse elektrioreli väljatöötamiseks, kuna laia Venemaa põhjaosas olid kultuurimajad külmad ja klaverid ei seisnud hääles ja läksid muidu hukka, siis tuli probleem lahendada. Eino Kalmo saigi selle pilli Venemaa versiooni autoriks, nimega Retakord. Esimene Eesti orel –„Kalmokord“ oli kasutusel Endla tänavas Ehitajate klubi orkestri käes, kus muuseas mängis trumme tänane maailmakuulus dirigent Eri Klas. Orel oli ka näitusel Tallinna Inseneride majas Tõnismäel. Selle oreli peal orkestri koosseisus on mängitud ka Gennadi Podelski laul „Mõtisklus“ filmile „Vallatud kurvid“. Laul salvestati otsevõttena Eesti Raadio vana maja 1. stuudios ja tehti vaid kaks duublit! Selline oli vanameister Georg Ots. (http://muusika24.ee/Muusika/ song/M%C3%B5tisklus-filmist-Vallatud-kurvid) Tänapäevased lauljakesed teeksid sama asja vähemalt mitu kuud ja sedagi paari kitarri ja mõne lisapilliga.

A.Aju

Rahvusvaheline muuseumiöö ja Roheline turg Sillaotsal

19.mail Sillaotsa Talumuuseumis Märjamaa vallas kell 10.00 Roheline turg Muuseumiõuel on võimalik vahetada taimi teiste turulistega rahakotti taskust välja võtmata. Kevadel jääb ju kõikides peredes lilletaimi, istikuid jne. üle, need võtke turule kaasa. Kaupa ja rõõmu jätkub kõigile! Kell 19.00 Eve Vetemaa nahkehistöö näituse avamine õhtu jätkub Muuseumiööna: „Öös on kino“. Kino kaadritagust avavad ning tutvustavad Enn Vetemaa ja Elo Selirand. Kõik tulijad teretulnud! Kõik ettevõtmised tasuta! www.velise.ee/muuseum Eestimaa muuseumides pakutakse 19. mail naaberriikide eeskujul neljandat aastat tasuta muuseumikülastust. Üle Euroopa peetakse seda juba kaheksandat korda rahvusvahelisele muuseumipäevale, 18. maile lähimal laupäeval. 2012. aasta teemaks „Öös on kino”. Vigala kihelkonna piirimaile, Sillaotsa Talumuuseumisse on kutsutud 19. mail algusega kell 19.00 ööst ja kinost rääkima omakandi juurtega filmirežisöör Elo Selirand ning Harjumaa piiril vastu Märjamaa kihelkonda suvitav kirjanik, tõlkija ja helilooja Enn Vetemaa. Kõik, kellel huvi kuulda põnevatest juhtumistest filmi ja telesaadete köögipooles või kuidas jõudis Velise mõi-

sa sepp oma „rahavabrikuga“ Vaba Vaimu Vennaskonna kaante vahele, saab otse silmast-silma küsida asjaosalistelt. Kogu muuseum südaööni priilt avatud. Päeva alustatakse Sillaotsal hommikul kell 10.00 Rohelise turuga. Siinse turu eripäraks on, et sellel hommikupoolikul ei kehti kaubitsejatele ei eurod, kroonid ega rublad. Ainus kehtiv maksevahend on vastukaup. Niisiis täielik naturaalmajandus. Muuseum, kui korraldaja võtab õiguse anda oma aiast taimi vastukaupa nõudmata. Põhjenduseks see, et valdav osa Sillaotsa Talumuuseumi ekspositsioonist on kogunenud samuti annetuste teel. Varasematel aastatel sellise ideega välja tulles selgus, et kevadisel ajal on rahval suur huvi taimi vahetada. Ikka on mõni püsilille põõsas aias liialt võimust hakanud võtma, või väärika puu seeme juurdunud ebasobivas kohas. Selle turu näol püüame jätkata muuseumiasutaja Aleksei Parnabasi ja tema abikaasa Mai´e suurt armastust iluaeda. Lisaks turumelule saab jälgida Sillaotsa aias aukartust äratava - 98 aastase õunapuu võra kujundamist. Seda tööd lubatakse teha proffidel – Annel ja Terjel. Jüri Kusmin, Sillaotsa Talumuuseumi varahoidja


Raplamaa Ühistöö 4


Raplamaa Ühistöö 5

Rahvusvaheline Tallinna Ralli 2012 on alles 25.-26. mail

http://www.rally.ee/?a=a009&b=9234

Honda Tallinna ralli korraldatakse 25. ja 26. mail. Algselt mai algusesse planeeritud võistluse edasilükkamine on võistluse juhi Margus Karjase teatel tingitud ebasobivatest ilmaoludest. Parandatud kuupäevadega võistlusjuhend avaldatakse 30. aprillil. Olilise täiendusena annavad võistluse korraldajad teada, et Tallinna ralli kuulub teise etapina E-Cup karikavõistluste ja Eesti noorteralli meistrivõistluste arvestusse.


Raplamaa Ühistöö 6

terviseagentuur

TERVISEAGENTUUR Avaleht

Perearstikeskused

Koolitervishoid

PEREARSTIDE ja -ÕDEDE ASENDUS

PUUGI BUSS

Puukentsefaliit

Vaktsineeri ennast viirusliku puukentsefaliidi vastu ! Terviseagentuur´i PUUGIBUSS´id tuuritavad mööda Eestimaad, et kõik soovijad saaksid ennast soodsal t ja mugaval t vaktsineerida.

Puugibussi liikumisgraafik

Puugibussi on võimal ik tel l ida ettevõtetesse ja üritustel e.

http://terviseagentuur.ee/ 14. mai, esmaspäev

MUHU + SAAREMAA

kell 10.30 - 11.00

Liiva kauplus - Muhu saar

kell 11.30 - 12.00

Tornimäe kauplus

kell 12.30 - 13.00

Orissaare kultuurimaja

kell 13.15 - 14.00

Tagavere raamatukogu

kell 14.30 - 15.15

Valjala A&O kauplus

kell 15.30 - 19.00

Auriga keskus - Kuressaare

15. mai, teisipäev

SAAREMAA

kell 9.30 - 10.00

Randvere koolimaja - Kaarma

kell 10.30 - 11.30

Aste valla klubi

kell 12.00 - 12.30

Eikla koolimaja

kell 13.00 - 13.30

Nasva A&O kauplus

kell 14.00 - 15.00

Salme A&O kauplus

kell 15.30 - 16.00

Lümanda

kell 16.30 - 19.00

Auriga keskus - Kuressaare

16. mai, kolmapäev

SAAREMAA

kell 9.30 - 10.00

Kihelkonna A&O kauplus

kell 10.30 - 11.00

Mustjala A&O kauplus

kell 11.30 - 14.00

Auriga keskus - Kuressaare

kell 14.30 - 15.30

Karja küla mõisahoone - Leisi

kell 16.00 - 17.30

Leisi alevi parkla staadioni kõrval

17. mai, neljapäev

HIIUMAA

kell 12.30 - 13.00

Pühalepa

kell 13.30 - 14.30

Käina

kell 15.00 - 16.00

Emmaste

kell 16.30 - 19.00

Kärdla keskväljak

18. mai, reede

HIIUMAA

kell 9.00 - 10.00

Kõpu internaatkool

kell 10.30 - 11.30

Lauka koolimaja - Kõrgessaare

kell 12.30 - 19.00

Kärdla keskväljak

18. mai, reede kell 10.00 - 18.00

Türi Lillelaat - keskväljaku parkla (Järvamaa)

19. mai, laupäev kell 9.00 - 18.00

Türi Lillelaat - keskväljaku parkla (Järvamaa)

20. mai, pühapäev kell 9.00 - 15.00

Türi Lillelaat - keskväljaku parkla (Järvamaa)

Ühe vaktsiini hind on 18 €. Tasuda saab sul arahas ja kaardiga. Lisainfot saab küsida tel efonil 525 90 44 Kohtumiseni Terviseagentuuri Vaktsineerimisbussis Tegevusloa nr L 02693


Raplamaa Ühistöö 7

Teeme ära Kehtna moodi

Kehtna parkmetsa raie kohta saime vastuse Keskkonnainspetsioonilt, mille siinkohal ära toome. Nagu vastusest näha, on välja antud kolm metsateatist., neist kaks esimest sanitaarraie kohta. Meie eelmises ja üleeelmises lehes kirjeldatud vallavalitsuse leping tormikahjustuste likvideerimise kohta saab kehtida sanitaarraietele, mitte aga lageraiele. Tõenäoliselt aga ei ületanud tormikahjustused 45 tihumeetrit, kehtides seega esimese metsateatise kohta. Täiesti selgusetuks jääb aga, mis alustel anti välja teine ja eriti kolmas metsateatis. Kahjuks ei selgu vastusest ka seda, millal need metsateatised välja on antud. Samas, vaadates Raplamaa Ühistöös nr. 17 avaldatud fotosid palgi-

virnadest, võib seada kahtluse alla ka varutud puidu koguse, sest pildil olevad virnad ei tohiks ületada 250 tihumeetrit (Raplamaa Ühistöös nr 18 kirjeldatud lageraie, seega raie metsateatise nr 1955004801 alusel oli piltide põhjal selleks ajaks tegemata). Siiski, 15. mail kell 16 algavasse Kehtna Vallavolikogu istungi päevakorda on ilmunud punkt 5: “Informatsioon valla munitsipaalmaal „Männituka“ toimuva kohta. Kalle Toomet, Kaja Mõtsnik” Nii et sellest “väikesest” raietööst antakse lõpuks infot ka volikogule. Kuidas volikogu antud infosse suhtus, saame loodetavasti kirjutada järgmises lehes.

KESKKONNAINSPEKTSIOON LÄÄNE REGIOON RAPLAMAA BÜROO

Raplamaa Ühistöö

Teie 24.04.2012 Meie 09.05.2012 nr Ra-6-9/34-2

Metsaraie Kehtna alevikus Oma kirjas 24.aprillist 2012.a. soovisite meiepoolset hinnangut raietöödele Kehta alevikus, Männituka kinnistul. Teiepoolselt olid esitatud illustreerivad fotod ajalehe Raplamaa Ühistööd numbri 17 kaudu. Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Raplamaa büroo inspektorite poolt läbi viidud kontrolli tulemusel selgus alljärgnev: Välja on antud kolm metsateatist: metsateatis nr 1827004801 sanitaarraieks 9,3 ha raiemahuga 45 tm; metsateatis nr 1873004801 sanitaarraieks 9,4 ha raiemahuga 205 tm; metsateatis nr 1955004801 lageraieks 0,8 ha 250 tm. Sanitaarraiete ja lageraie aluseks on olnud metsakaitseline ekspertiis. Metsaseaduse kohaselt tuleb raielangid raiejäätmetest puhastada. Metsamajandamise eeskiri näeb ette viit erinevat võimalust raielangi raiejäätmetest puhastamiseks millest üks on raiejäätmete tükeldamine ja ülepinnaline laiali jaotamine. Samas on lubatud ka raiejäätmete hunnikutesse või vallidesse kogumine ning raiejäätmete langilt äravedu. Puhastamise viisi valib metsaomanik. Keskkonnainspektsioon tuvastas, et raied vastasid metsateatise lubatud raieviisile ja raielank on koristatud vastavalt metsamaale kehtestatud nõuetele. Kehtna valla haljastusspetsialisti sõnul oli mets tugevalt kahjustatud ja raie käigus välditi tervete puude raiet. Langetatud puude asemele on istutat metsa uued sanglepa ja lehise taimed tükeldatud okste (raiejäätmete) vahele, kuna praktika on näidanud, et tihti tallutakse noored taimed lihtsalt ära. Kuigi raielank on koristatud vastavalt metsaseadusest tulenevatele nõuetele peaks maaomanik raielangi koristamisel arvestama lisaks metsaseaduse nõuetele ka metsa asukohaga (aleviku piirides) ja kohaliku omavalitsuse poolt üld- või detailplaneeringuga seatud maakasutuse eesmärkidele.


Raplamaa Ühistöö 8 20. mail kell 11 Valtu seltsimajas

Rahvusooper Estonia Poistekoori KEVADKONTSERT

Laulavad 6-9 aastased poisid Tasuta Info Valtu seltsimajast 5262722 - Kait

Märjamaa rahvamajas

Sauna 2, Märjamaa 78302 (keskväljaku ääres) telefonid: 4820075, 4821355, 56564614 e-post: marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee http://www.marjamaarahvamaja.ee/

***

Teisipäeval, 15. mail kell 18 Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli kevadkontsert. Tasuta! *** Laupäeval, 19.mail kell 11 vallavanema vastuvõtt- hõbelusikate kätteandmine uutele ilmakodanikele. ***

Ly galeriis 2.-22. mai Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli Kevadnäitus

Eakate ohutuspäev 18. mail kell 10 Märjamaa Rahvamajas. Tasuta!

Rattamatk Raplamaal

18. mail kell 16:30 Matk algab 16.30 Rapla Turismiinfokeskuse juurest. Sõidame Kuusiku mõisa juurdest põllumajanduspargi kaudu Lipstu Nõmmele, kus teeme umbes tunnise jalutuskäigu nõmmel ja peatume Lehmlõuke pangal. Matkajuhiks on tuntud loodusefotograaf Arne Kiin. Rattasõitu kokku 25 km ja jalgsi kõndimist ~ 3-4 km. Kaasa väike eine ja hea tuju! teave tel: 510 9173 Tiiu Sellel aasta Rattaga Raplamaal matkad leiad: http:// www.raplamaa.ee/et/turism/aktiivne_puhkus/rattaga_raplamaal/ 16. juuni 2012 - rongiga Olustveresse ja ratastega u 40 km ring - õhtul tagasi 13. juuli 2012 - NB! kuupäev muutus! Sõidame bussiga Lau sadamasse, sealt laevaga Kihnu ja saarel ~30 km ring - õhtul tagasi. 18. august 2012 - Rapla - Hertu - Keava - Kalbu - Purku - Raikküla - Rapla ~ 40 km

Laupäeval, 19. mail kell 9 Laat Purku koolimaja juures Õhtul simman koos SSB-ga, pilet 5€ Teave tel 5346 9836, 5330 8285 Laadad Kohilas 20. mail – lehekuu laat 16. juunil – jaanilaat Kell 9-16 raudteejaama taga parklas. Info tel 5805 0167

Kevadlaat Eidaperes

18. mail kell 13 Müügil seemned, istikud, taimed jne. Lisainfo tel: 486 1224; 5344 7332 Laupäeval, 19. mail kell 12-15 KIRBUTURG Märjamaa keskväljakul.

Mis ühele vana, see teisele uus! Kevad on uuenduste aeg ja just nüüd on supersoodne võimalus müüa teistele esemeid, mida Sa ei vaja! Müüa võid kõike: riideid, jalanõusid, kodutehnikat, mänguasju, tööriistu vms. Kohamaksu ei ole! Saadud tulust anneta oma panus Märjamaa lasteaedade Midrimaa ja Pillerpall remondiks.

TULE OSTMA JA MÜÜMA NING TOETA HEATEGEVUST! Müümiseks saad koha registreerida Märjamaa rahvamaja telefonil 5656 4614; 4820075 või marjamaa.rahvamaja@marjamaa.ee

Kirbuturg „SAAGU VALGUS!“ 26. mail kell 9 MTÜ Saagu Valgus kõiki Raplasse, Mahlamäe 10 asuva vana KEKi maja tagahoovi, kus toimub KIRBUTURG „SAAGU VALGUS!“ Oodatud on kõik inimesed nii müüma kui ostma kui niisama uudistama. Kirbuturg toimub kell 9.00–16.00 Osavõtt on tasuta! Päeva jooksul palju toredaid üllatusi, esinejaid ja muudki põnevat! Kell 16–18 on samal õuel Rapla noorte moedemonstratsioon „Vana moodi!“ Ootame kõiki vaatama!


Raplamaa Ühistöö 9

Juuru Kihelkonna Mudilaste Laulupidu 2012

19. mail kell 12 Järlepa laululaval. Laulupeo rongkäik algab vana lasteaia eest, Pärna tänaval, kell 12 Laulavad ning tantsivad Juuru, Kaiu, Ingliste ja Järlepa lasteaedade lapsed Juuru, Kaiu ja Kehtna valdadest 13.45 üllatus Järlepa Mõisa Koolisõidutallilt publikule ja osalejatele! Kohal on: Juuru valla Emade Kohvik - maitsvad koogid ja pirukad, mille müügi tulu läheb heategevuseks Pilapood - õhupallid ja lõbusad mänguasjad lastele Pärast laulupidu, algusega kell 14 on

Järlepa Kevadlaat

Haridus- ja Kultuurikeskuse ees Kaasa võtta rõõmus tuju ja igaks juhuks istumiseks piknikutekid või matid! Kohtumiseni laulupeol Järlepas!

VALGU PÕHIKOOLI

Kunagiste õpilaste ja õpetajate kokkutulek on laupäeval, 9. juunil 2012. a

Eelinfoks: Koolimaja uksed avatakse kell 14. Aktus algab kell 16, sellele järgneb peoõhtu. Osavõtutasu 10 € (kuni 30. aprillini) või 12 € (kuni 8. juunini) tasuda Riina Terve arveldusarvele 221034092481 – Swedbank. Selgitusse märkida nimi ja lõpetamise aasta. Kohapeal on tasu 15 €. 1965. aastal ja varem lõpetanutele on osavõtumaks 10 €. Mida krapsakam on osavõtust teatamine, seda ladusam on kokkusaamise korraldus!!! ***Koolipere on tänulik ka kõikidele sponsoritele, kes toetavad koolimaja sise- ja õue-valgustuse parendamist. Toetussumma võib kanda Riina Terve arveldusarvele või anneteda kohapeal. Maksekorralduse selgitusse tuleb kirjutada märksõna – VALGUSTUS. Kooli kodulehelt saab lugeda registreerunute ja toetajate nimekirja. http://www.valgupk.edu.ee/ Suur tänu 2007.aastal kooli toetanud vilistlastele ja õpetajatele, kelle abiga saime meediaklassi sisustuse!


Raplamaa Ühistöö 10

Üritused Rapla Keskraamatukogus

http://www.raplakrk.ee/

Inimene ja loodus: Ruum ja Disain õpilaste keraamikanäitus. Juhendaja Ene Kiinvald (vitriinis) *Rapla vanadel fotodell (fuajees) *Heino Kiik: raamatunäitus (kojulaenutuses) *Эстонская поэзия: raamatunäitus venekeelsest kirjandusest (kojulaenutuses) *Aia- ja pargikunst: raamatunäitus (lugemissaalis) *Meisterdamisrõõm: raamatunäitus (lasteosakonnas)

„Pitsipesupäev“

18. mail kell 10 Hageri muuseumis. Kaasa võib võtta mõne oma pere tekstiilieseme, saab õppida vanade pitside ja tekstiilide hooldust Teave tel: 5648 3828 Virve Õunapuu


Raplamaa Ühistöö 11

Algab hiite kuvavõistlus Maavalla koja pressiteade 03.05.2012 Algab kuvavõistlus Maavalla hiied 10225, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest nii Maavallast kui ka piiri tagant. Võistluse eesmärk on väärtustada ja tutvustada ajalooliste looduslike pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende hetkeseisund ning suunata inimesi pühapaikasid külastama ja hoidma. Võistluse üldarvestuse peaauhind on 500 eurot ning kuni 16-aastaste peaauhind 250 eurot. Lisaks jagatakse välja hulk eriauhindu järgmistes rühmades: püha puu, kivi, veekogu, annid, hiie valu, Vana-Võromaa, Virumaa, saared, muinsuskaitse, looduskaitse ning maailma pühapaigad. Tänavu viiendat korda toimuval võistlusel on mitmeid uuendusi. Esmakordselt on oodatud ka mujal maailmas tehtud ülesvõtted. Looduslikke (mitte ehitatud) pühapaiku võib kohata paljude põliste rahvaste juures ning need kuuluvad inimkonna ühispärandisse. Esmakordselt on osalejatel võimalus määrata oma võistlustöö soovi korral Creative Commons rahvusvahelise vabakasutuse litsentsi alla ning osaleda seega eestikeelse võrguentsüklopeedia Vikipeedia koostamises. Kaitse all olevate pühapaikade vabakasutusse antud ülesvõtted annetab Maavalla koda eestikeelsele Vikipeediale. Sellised ülesvõtted avaldatakse keskses failivaramus Wikimedia Commons ning neid kasutatakse Eesti pühapaikade teemaliste artiklite ilmestamiseks. Võistlus kestab kuni 31.10.2012 ning Võitjad kuulutatakse välja 17.11. Tartus toimuval hiie väe tunnustamissündmusel. Hiite kuvavõistluse korraldavad Maavalla koda, Hiite Maja SA, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning MTÜ Wikimedia Eesti. Võistlust toetavad Kehrwieder, Maaleht, Loodusesõber, Eesti Loodus, Maakodu, Võro Instituut, Uma Leht, Tihuse hobuturismitalu, Krautmani tervisekool, looduslike pühapaikade riiklik arengukava, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Keskkonnaamet ning Muinsuskaitseamet. Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul on looduslikud pühapaigad inimkonna ning ka Eesti vanimad looduskaitsealad. Eestis on teada ligikaudu 600 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, ligikaudu 2000 püha

Lisateavet

Palivere hiiepuuvalvurid I Palivere künnapuu. Läänemaa, Taebla vald, Allikmaa küla Põline hiiepuu pakub omapärast vormimängu. Tundub justkui oleks künnapuu elavate olevuste poolt oma kaitse alla võetud. Olgu nendeks valvuriteks siis keegi vana naine või hoopiski loomaohtu tegelane. Autor: Ain Raal kivi, puud ja allikat ning 700 ristipuud. Pühapaikasid leidb kõikides maakondades ja kihelkondades ning paljudes külades. Valdav osa meie pühapaikadest on ohustatud, riikliku kaitse alla kuulub neist ligikaudu 15%.

Võistluse eeskiri jm lisateavet: http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=96&id=4668&op=lugu Võistluse lehekülg: http://www.maavald.ee/kuvad/ Eelmisel aastal võitis hiite kuvavõistluse Ain Raali ülesvõte Palivere hiiepuust: http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=4353&op=lugu

Ahto Kaasik


Raplamaa Ühistöö 12

20.mail kell 11 Liikumissarja IV etapp Raplas. Start ja finiš Raplas Tallinna mnt-l Maxima poe kõrval. Stardid: 11:00 Pisirull 600m 11:10 POP Lastesõit 1,5 km 11:15 Ratastooliralli 1,5 km 12:05 IIZI Skate 15 km 12:10 Suusarull 15 km 12:00 Rulliuisumaraton 42 km Võistluste juhend ja registreerumine: www.sportinfo. ee/sportevent/task/detail/id/1181/

19. mail kell 18 Kuimetsa Rahvamajas Kaiu valla KULTUURIPÄEV ESINEVAD: KAIU JA KUIMETSA ÕPILASED, KAIU MUUSIKAKOOL, KAIU VALLA TAIDLEJAD Õhtul lustipidu ansambliga „OLE MÕNUS“ Buss väljub Kaiust kell 17.30

Krimi

http://www.krimi24.ee/?page=110-112 Ajavahemikul 25. – 27. aprill varastati Juuru vallas Jaluse külas talu territooriumilt puitu. Kahju on 900 eurot. *** 9. mail kella 14.56 ajal toimus liiklusõnnetus Rapla maakonnas Märjamaa vallas Märjamaa alevis Pärnu maantee 58 juures, kus vasakpööret sooritanud sõiduauto Mazda 323, mida juhtis 69-aastane Aaser, ei andnud teed otse liikunud jalgrattale, mida juhtis 61-aastane Rii-

na. Jalgrattur toimetati Rapla Haiglasse kontrolli ning lasti peale esmaabi andmist kodusele ravile. Jalgrattur ei kasutanud turvavarustust. *** 9. mail kella 20.50 ajal esitati Raplas Viljandi maanteel juhtimisõigust kontrollivale politseiametnikule teise isiku nimele väljaantud tähtis isiklik dokument.


Raplamaa Ühistöö 13


Raplamaa Ühistöö 14

Alates 27.05.2012

 





















              

                        

                                

            

                 

                 



                                

                                

                        

            

            

                        


Page 1 of 2

Raplamaa Ühistöö 15

Türi XXXV Lillelaat 18. - 20. mail 2012 Türi XXVII Sügislaat 15.septembril 2012

Türi 35. Lillelaada ajakava Reede, 18. mai Laat avatud kell 9.00 – 19.00 Kell 10.00 Avatakse linnavõimlas käsitöönäitus Kell 12.00 Lillelaada avamine, puhkpilliorkester Türi Kell 12.30 - 16.00 Laadaraadio, puukoolide tutvustused Kell 17.15 - 18.00 Kaire Vilgats ja Raivo Tafenau Bänd Kell 18.00 Esimese laadapäeva kokkuvõte Kell 21.00 - 01.00 Kevadjubi Veskisillal koos Kaire Vilgatsi ja Raivo Tafenau Bändiga

Laupäev, 19. mai Laat avatud kell 8.00 – 19.00 Linnavõimlas avatud käsitöönäitus kell 8.00 – 19.00 Kell 10.00 Laadaraadio, päeva tutvustus Kell 12.00 Ansambel "Kuma-Miks Mati Palmet Naeratab?!" Kell 13.00 - 16.00 Türi Kultuurimaja isetegevuslaste kontsert ja Kesk-Eesti Käsitööseltsi moeetendus "Taimest tulnud" Kell 16.30 Ansambel MaMa Kell 18.00 Päeva kokkuvõte

Pühapäev, 20. mai Laat avatud 8.00 – 15.00 Linnavõimlas avatud käsitöönäitus kell 8.00 – 15.00 Kell 09.00 Laadaraadio, päeva tutvustus Kell 12.00 - 13.00 Puhkpillikontsert Kell 14.00 - 14.45 Mr Happyman Kell 14.55 Lõpusõnad Kell 15.00 Lillelaada lõpetamine

Piletiinfo Türi Lillelaada külastamine on tasuline Pääsmete müük toimub kõigis sissepääsudes asuvates kassades. Pääsme hind - 2€ Pääse (käepael) kogu laada ajaks - 4€ Alla 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Grupikülastuseks on võimalik pääsmed ette tellida Türi Aianduse- ja Mesinduse Seltsist GSM +372 51 973862


Raplamaa Ühistöö 16 1

2

3

4

5

18

30

11

12

23

13

46

53

27

64

39 47

40

41

48

59 65 73

77 85

79

86

93

94 103

50

55

56

67 74

78

84

49

60 66

72

15

16

17

28

33

54 58

14

24

32

38

45

111

10

20

31

37

107

9

26

29

102

8

22

25

92

7

19

21

57

6

104

75

35

42

43 51

61

62

68

69

81 87

88

95

96

105

97

82

PAREMALE 1 Mereröövel 7 Küttekolle 12 Kaapimisriist 18 Nurjatu 19 Eluvesi 20 Suvinisusort 21 Hoiul, alles 22 Lõrin 23 Tavapärane postisaadetis 24 Kaugel 25 Ussike, tõuk 26 Üha 27 Korvpallisaabas 28 Piirdeaed 29 Kõige õigemat teed 31 Doos 33 Poola kirjanik 34 Pealinn Aasias 37 Ameerika filminäitleja (s 1963) 38 Laste hüppemäng 40 Eitust väljendav 43 Talveõunasort 45 Ühendus 47 Prantsuse filminäitleja ja -lavastaja (1908-82) 49 Kumisev, tumedalt kõlav 51 Ümbritsevast värvitoonist erinev väike pinnaosa 53 Lennuki-, lennu54 Nimekiri 56 Linn Taanis 57 Ilutaim

44 52

63 70

71

83 89

90

98

99

91 100

106 109

112

36

76

80

108

34

110 113

59 Vaba 60 Soome näitleja (1908-82) 61 Luuletaja 64 Puupakuke 66 Varem 67 Kitsas perv kaitsekraavi esikülje ja eesvalli vahel 69 Automark 72 Linn Soomes 73 Maksuta, hinnata 75 Filmilavastaja (s 1948) 76 Paradiis 77 Paks, ümmargune 79 Verdi ooper 81 Põllutöömasin 83 Veelind 84 Proua 86 Moodus, viis, stiil 87 Volga lisajõgi 89 End Soome peaminister 92 Toa- ja ravimtaim 94 Näitleja (1927-90) 96 Välis-, väljas99 Kitsas volang 102 USA osariik 104 Oma 105 Kitsas 106 Karm, kare, kosutav, karastav 107 Nimestik, loetelu 108 Õunasort 109 Pealinn Euroopas 110 Inglise poliitilise partei liige 111 Kurgumandlite põletik

101

Ristsõnad vab

112 Inimesekujulise juurega rohttaim 113 Vald lääne-Virumaal

ALLA 1 Eesti poliitik (mõõdukas) 2 Sisseütlev 3 (lehtedeta) oks 4 Jõumees, sportlane 5 Küla Kaukaasias 6 Tähelepanelik 7 Pannkook 8 Maalinn 9 Kogu aeg, alati 10 Personaalne 11 Mõttekriips 12 Tunnustust avaldama 13 Lühiajaline vahi all pidamine 14 Eriala 15 Mali pealinn 16 Järv Soomes 17 Jooksumäng 30 Kujutus-, väljenduslaad 31 Toa osa 32 Hoiak 35 Suusataja 36 Kollakaspunane värvimuld 37 Blankett 39 Küttekolle 41 G.Suitsu luulekogu 42 Transport 44 Veel kord, korrara! 46 Kõrgeim teaduslik kraad 47 Kukerpall 48 Sügisõunasort 50 Ameerika filminäitleja (s 1962) 52 Annetus 55 Põhja-india kaksiktrumm 58 Elus olema 59 Kreeka täht 60 Eesti näitleja 62 Lõbutunnet väljendav häälitsus 63 Ilmakaar 65 Munakujuline kõverjoon 68 Meessoost isik 70 Lehma kehaosa 71 Ajal Peruu indiaanlane 72 Siseorgan 74 Maavara leiukoht 78 Piima ja mett voolav tõotatud maa (Piiblis) 80 Taotluste kõrgeim eesmärk 82 Prantsuse laulja (1938-80) 85 Eesti saar 86 Daam (eriti Inglismaal) 88 Eesti linn 90 Vald Põlva maakonnas 91 Aastaaeg 93 Egiptuse päikesejumal 95 Pajats 97 Vald Raplamaal 98 Nõel, oga, astel 100 Bulla 101 Segamini 102 Omapead 103 Ajalõik


Raplamaa Ühistöö 17

baks hetkeks 1

2

3

4

5

18

30

11

12

23

13

46

53

39

64

47

48

59 65 73

77 85

79

86

93

94 103

49

50

55

56

67 74

78

84

41

60 66

72

15

16

17

28

33

40

54 58

14

24 27

32

38

45

111

10

20

31

37

107

9

26

29

102

8

22

25

92

7

19

21

57

6

104

75

35

42

43 51

61

62

68

69

80

81 87

88

95

96

97

82

44 52

63 70

71

83 89

90

98

99

91 100

106 109

112

36

76

105 108

34

110 113

PAREMALE 59 Papagoi 1 Aseaine 60 Viiuldaja 7 Piima-, piim61 Üleskutse 12 Nukunäitleja, viiuldaja ja helilooja (s 64 Rikkalik 1957) 66 Kraadijaotusega ring nurgamõõteriistadel 18 Türgi kõrge ametnik 67 Laste hüppemäng 19 Instseneering 69 Maha, kadugu (pr) 20 Linn Soomes 72 Vana-Skandinaavia väejuht 21 Sõnajalgtaim 22 Armastuse jumalanna slaavi mütoloogias 73 Ajastu 75 Munga- või rüütlikoondis 23 Teravili 76 Elus olema 24 Kaaliumkarbonaat 77 Ülemine osa 25 Siberis elav hirve alamliik 79 Poor, õõs 26 Ostu-müügikoht 27 Eesti linn 81 Parem 28 Umbrohi, sarikaline rohttaim 83 Aerutusvahend 29 Pruunvetikas 84 Kallas, äär 31 Siga 86 Astumine, samm 33 Ese 87 Linn Lätis 34 Puuämber 89 Siberi süstsaan 37 Iminappadega veekogudes elav rõnguss 92 Kreeka eepos 38 Ülem-, pea94 Riigikogu liige (Koonderak) 40 Vana 96 Terariist 43 Ustav 99 Rühm, kobar, seeria, tsükkel 45 Pindalaühik Inglismaal 102 Linnavalitsus 47 Hoiak 104 Keskpunkt, keskkoht 49 Prantsuse filminäitleja ja -lavastaja (1908-105 Inetu 82) 106 Segimine, askeldus 107 Riik Okeaanias 51 Kaerasort 108 Vulkaan Sitsiilias 53 Inisemine 109 Eluolu 54 Söödav sõrgadeta merevähk 110 Maitse 56 Riik Aafrikas 111 Teatud siidriie 57 Varbadest võre

101

112 Orient 113 Eesti linn ALLA 1 Omama 2 Muhameedlaste paastukuu 3 Lehtpuu 4 Inimesekujulise juurega rohttaim 5 Maitseaine 6 Ameerika filminäitleja (s 1963) 7 Sorav, voolav 8 Liiklusõnnetus 9 Käepidemega varb sõidukil, masinal 10 Sõnasõnaline väljavõte mingist tekstist 11 Lõppenud 12 India rahaühik 13 Parsahein 14 Egiptuse päikesejumal 15 Kesk-Aasia rahvapill 16 Riik Aasias 17 Küsisõna 30 Seadeldis töödeldava eseme kinnihoidmiseks 31 Rootsi kuninga nimi 32 Raba Rapla ja Pärnu maakonna piiril 35 Tuntud küla Raplamaal 36 Kaksus 37 Egiptuse pealinn 39 Prantsuse kuningas 41 Õppetool 42 Koduloom 44 Kalapüügivahend 46 Soole-, soolte47 Elbe lisajõgi 48 Üle elama 50 Linn Soomes 52 Teatmeteose endine nimi 55 Ecuadori rahaühik 58 Eesti helilooja 59 Sõjajumal 60 Algusest peale (lad) 62 Lõunamaine puu 63 Tasane, suuremate kõrgenditeta 65 Riik Euroopas 68 Metsaand 70 Väike söögi- ja joogikoht 71 Kuur, küün 72 Asula Harjumaal 74 Kiiresti 78 Lihasuretus 80 Rebenenud koht 82 Ette võtma, peale hakkama 85 India osariik 86 Eoskott 88 Kääbuslik mäe-, maavaim 90 Haarama, krahmama (murdes) 91 Triivimine 93 Suur turg 95 Volga lisajõgi 97 Eesti näitleja 98 Näitleja (1927-90) 100 Kolmekordne kalavõrk 101 Ajal Peruu indiaanlane 102 Ribonukleiinhape 103 Merelind


Raplamaa Ühistöö 18 Veel veidi peamurdmist: sudokud

4 2 1

7 8 5 9 5 1 7 6 7

8

4 9

6 2

2

5 7 3

1

5 1 4 6 3 1 8

2 3

5 9 4 7 3 4 2 1 4 5 9 5 6 1 4 3 4 5 1 6 3 4 2 3 1 6 9 8 2 8 7 6 5 4 9 7 8 2 5 2 6 4 8 3 6 5 4 6 9 7 2 3 9 1 4 2 5 4 7

1 6 4 7 5 4 8 2 9 8 1 7 2 2 8 5 1 4 9 8 6 9 5 7 3 6 7 4 1 6 5 8 7 3 8 9 6 4 1 8 4 3 6 5 4 9 2 6 8 9 9 3 4 2

9

6

4 5 5 9 7

2

1

2 9 4 7 1 5 3 9 8 6 5 2 1

8

1 7 9

3 2 9 4 9 5 6 3 2


Raplamaa Tühitöö 19

Erkki Kõlu päeva anekdoodid

Tartu Rotary klubi liige esineb Jaapanis Osaka Rotary klubis ettekandega. Oma ettekande otsustab ta lõpetada anekdoodiga, mis kestab peaaegu kaks minutit. Tõlk ütleb midagi kuulajaile ja auditoorium puhkeb laginal naerma. Pärast esinemist uurib tartlane tõlgilt: ”Nali, mille ma esitasin, oli ju üsna pikk. Kuidas te suutsite selle vaid kahe lausega edasi anda?” ”Oh, teate, ma ei proovinudki seda teha,” vastab tõlk. ”Jaapanlased on erakordselt viisakad inimesed. Ma lihtsalt ütlesin neile: ”Meie külaline tegi just nalja. Palun naerge.” *** Kaks sõbrannat vestlevad ööklubis: „Kuidas su mees sul küll üksi tulla lasi? Ta on ju üle mõistuse armukade!“ „Ma tegin talle vanni ja lasin selle vahtu täis!“ „Ja see ei lasknud tal kaasa tulla?!“ „Just nimelt. Montaaživaht peatab kelle iganes.“ *** 1. mail kohtuvad kaks libahunti: „Kas kuulsid juba – krahv Dracula on surnud!“ „Mis temaga juhtus?“ „Jõi end volbriöö ballil arukaotuseni täis ja sõitis koos sõpradega päikesetõusu imetlema...“ *** Üks naiskolleeg teisele: „Oh, Mari, esimesel komandeeringu-ööl ei saanud ma oma numbritoas kuidagi uinuda. Meie purjus ülemus muudkui tagus uksele ka karjus.“ „Ja millega see kõik lõppes?“ „Hommiku poole ööd ma ikkagi avasin ukse ja lasin ta välja.“ *** Vestlevad kaks sõbrannat: „Leidsin oma mehe juurest huulepulga, sukad ja naiste stringid.“ „Küllap on armukese võtnud, ikka juhtub.“ „Ei, siin on midagi hullemat... Ta võtab selle kõik kaasa, kui meestega kalale läheb!“ *** Haiglas praktikal olevad tudengid küsitlevad patoloogi: „Doktor, ka te kontrollisite pulssi, enne kui lahkamise sooritasite?“ „Ei,“ vastab patoloog. „Aga vererõhku?“ „Ei.“ „Hingamist?“ “Ei.” “Niisiis on võimalik, et patsient oli veel elus, kui te lahkamist alustasite?” ”Ei.” ”Kuidas te selles nii kindel olete, doktor?” ”Sest ta aju on minu töölaual purgi sees.” ”Ent kas patsient ei või sellest hoolimata siiski elus olla?” ei jäta tudengid.

”Võib küll, kui ta kuskil advokaadina töötab.” *** Lihavõtete aegu külastab Eestit Ameerika turismigrupp. Nende soovil viiakse nad ka ühte täiesti tavalisse tallu, et nad saaksid kohaliku maaeluga tutvuda. Vanaldane perenaine võtab grupi vastu ja katab kaugelt tulnud külalistele laua. Tõlgi vahendndusel toimub järgmine vestlus: „Aga kus selle farmi peremees on?“ „Ah et minu Jaan või? Jaan on paargus, värvib seal mune...“ „Õu! Kas Jan on hipi? Kuidas ta seda teeb?“ „Noh, see on lihtne... Ajab potis vee keema, viskab sibulakoored sisse, siis laseb sinna munad ja keedab neid.“ „Õu! Kas Jan on siis veel joogi kah?“ *** 7-lapseline perekond üritab edutult korterit üürida, kuna igal pool öeldakse neile nii paljude laste tõttu ära. Lõpuks ütleb mees naisele: „Võta neli last ja mine Metsakalmistule jalutama. Üritan täna koos ülejäänutega ise korterit üürida.“ „Ja sa arvad, et saad sellega hakkama?“ küsib naine lootusetult. „Ära muretse, ma tean, et saan.“ Kui nad õhtul taas kohtuvad, on korter üüritud. „Kuidas see sul küll õnnestus?“ imestab naine. „Läksin koos kolme lapsega ühele kuulutuses olnud aadressile. Peremees küsis, palju mul lapsi on? Vastasin talle ausalt, et kokku on seitse, aga mu armastatud naine ja neli süütut lapsekest on kalmistul...“ *** Kui klassikaaslased 40 aastat pärast kooli lõpetamist kokku saavad, on kohe näha, kes kuidas õppis ja mida elus saavutanud on. Kahemehel on kaks asja: korter ja auto. Kolmemehel on kolm asja: korter, auto ja maamaja. Viiemehel on viis asja: prillid, võlad, kiilaspea, peavalu ja riiklik autasu: kuldmedal roostevabast terasest. *** Kaks sõbrannat räägivad oma meestest: „Minu oma on mu kohutavalt ära tüüdanud, igal hommikul karjub: „Mari! Kus mu sokid on?!“.“ „Aga mina õpetasin enda oma välja.“ „Kas tõesti? Kuidas siis?“ „Ostsin 50 paari sokke, panin kasti ja ütlesin, et kui ta peaks veel kord karjuma: „Kus mu sokid on?!“, siis õhtul ei mingit seksi.“ „Ja kas see aitas?“ „Ja kuidas veel. Nüüd karjub ta igal hommikul: „Tiina! Kus mu sokikast on?!“.“ *** Vestlevad kaks sõpra: „Tead, ka koertel on oma keskeakriis.“ „Milles see avaldub?“ „Nad hakkavad aru saama, et nende peremees on idioot...“


Raplamaa Ühistöö 20

Pilte Raplamaa M


Raplamaa Ühistöö 21

Melu Mess 2012ilt


Raplamaa Ühistöö 22

Pilte Raplamaa M


Raplamaa Ühistöö 23

Melu Mess 2012ilt


Raplamaa Ühistöö 24

Pilte Raplamaa M


Raplamaa Ühistöö 25

Melu Mess 2012ilt


Raplamaa Ühistöö 26

Pilte Raplamaa M


Raplamaa Ühistöö 27

Melu Mess 2012ilt

Raplamaa Ühistöö Nüüd saab Raplamaa Ühistöö pdf-faili alla laadida aadressilt http://www.raplayhis.eu/ E-posti aadress toimetus@raplayhis.eu on mahupiiranguta, sinna saab saata suuri pilte, mida teised postiaadressid vastu ei võta. Samal ajal kehtivad kõik senised allalaadimisaadressid ja e-posti aadressid. Mugavaim koht lehe lugemiseks korraliku internetiühenduse korral on http://issuu.com/piirp . Kommentaare, repliike, arvamusi saab nüüd jätta külalisteraamatusse aadressil http://raplayhis.eu/ gbook/ Leheküljel http://raplayhis.eu/foorum/ on avatud katseliselt nn Raplamaa foorum. Foorumisse saab jätta teateid eelolevatest sündmustest ja juba olnud sündmustest, samuti jätta kuulutusi, korraldada mitmesuguseid väitlusi. Miks mitte anda oma ostu- või müügisoovist kõigepealt siin teada? Ehk pole rohkem ja raha eest kuulutada vajagi.

Foorumisse sõnumite jätmiseks ja loomulikult ka sõnumite lugemiseks ei ole vaja liikmeks registreerida (siiski oleks soovitav seda teha). Postituste tegemisel palume arvestada seadusandlust ja head tava kedagi mitte solvata ning mitte esitada laimu. Iga autor vastutab oma sõnade eest vastavalt seadusandlusele. Kolmapäeviti ilmuvasse Raplamaa Ühistöösse ootame materjale, reklaame ja kuulutusi teisipäeva tööpäeva lõpuni (kella 17ni). Tavapäraselt on uus number valmis teisipäeva õhtu jooksul ja hilisõhtul saab seda juba lugeda. Andke meile korraldatavatest üritustest teada kas e-mailile, külalisteraamatu või foorumi kaudu ning teie üritused jõuavad ka lehte. Reklaami ja kuulutuste avaldamine on jätkuvalt tasuta.


2 м/с ЮВ 758 мм рт. ст. 26 % влажн.

15.05

ΖΣηΣήι Ωηάθι άήά ζγΧγΨ υ, Σι ΰγθλ Ωηβυ Ωϊ Υί Ωβάϊ

Ночь

Ясно

Утро

Ясно

+1

761

0

Ш

98

Raplamaa Ühistöö 28 +12 761 3 62 День

ЮВ

Ilm Raplas Пасмурно

+16

759

3

ЮВ

35

Пасмурно Вечер http://www.gismeteo.ru/city/weekly/4071/ +12 756 2 74

ли

новка

СВ

Ночь

16.05

Малооблачно

СР

17.05

туры

Пасмурно, дождь

ЧТ

18.05

Пасмурно, дождь

ПТ

19.05

Облачно

СБ

20.05

Ясно

ВС

+9°C

Ясно

ПН

22.05

Ясно

ВТ

23.05

аза 25% тареющая

+15

Малооблачно, дождь

+9 +6 +5

Ясно

СР

+18

ЧТ

25.05 ПТ

26.05 СБ

27.05 ВС

+6 +7

Печальные прогнозы экономики • оссии на 2012 год начали сбываться

Москве обрушились перекрытия в центре Суд потребовал от властей разогнать акцию «Оккупай Абай Жириновский млеет , когда ее хватает ОМОН

+4

Малооблачно, дождь

Малооблачно, дождь

+11

Ясно

+12

Малооблачно, небольшой дождь

Малооблачно, небольшой дождь

+13

Малооблачно, небольшой дождь

Малооблачно, дождь

+13

Малооблачно, дождь Maps Veel

Малооблачно, KOOSTA KAART небольшой дождь

+11

+19

Стросс -Кан потребовал $1 миллион с горничной , обвинившей его в изнасиловании

+23

Причина , по которой западные культуры опасаются переводить Пушкина

+23

Эксперты рассказали , почему пилот SSJ-100 не заметил гору

+24

Способы , которые будут работать в борьбе с курением . Мнение

+24 В

Määrake töö asukoht

О проекте

Vaata oma kodupaika arvuti tagant lahkumata Подробнее

Стать партнёром

Как собирают Granta. ВИДЕО

Page 1 of 1

Yтро

Kõikide ekraanil nähtavate üksikasjade vaatamiseks kasutage kaardi kõrval olevat linki Prindi.

перекрытия Уволен главный санитарный врач

Байконур ждет перезагрузка Пирамиду разбирают по Водителям хотят позволить кружку

Информация для СМИ Информация для WEB Соглашение об использовании

1:01pm данных с сайта

Английский язык для туризма. Rapla Maakonnahaigla SA New!

Потрясающее открытие психологов: Технология Исполнения Желаний www.success-psychology.ru

Autonews.Ru 20 новинок эпохи обещает быть шумным

Поэта застрелили по ошибке

Информация

Jõe baar

офисе

неправильной парковкой хотят бороться по

+23

Хотите быстро повысить информативность своего сайта? Разместите один из наших погодных информеров.

Исполнение Желаний!

московском «Эльдорадо обыски

С

каком случае можно будет вернуть долг , отняв квартиру . Мнение

Määrake kodu asukoht

LAST VIEWED TODAY

В

Медведев рассказал о том , что будет с пенсионным возрастом россиян

Информер

,

В

Курильщикам станет труднее получать удовольствие от привычки

+15

Ясно

Малооблачно, небольшой дождь

Малооблачно, небольшой дождь

ПН

smeteo.RU ,

• осавиация готова создать «черные списки пассажиров

+21

Ясно

Kõik

28.05

на неделю, на

Газета Железняк грудными детьми приходили не чтобы в них бросали камни .

Место , которое займут «Бурановские бабушки » на Евровидении . Прогноз

Google Maps

24.05

е.

Капитал банка "Стройкредит одна сотая

Ζγηγο άέ γι Ψ υ μ - βΩ ΫβΣξ άι Ψ γηγΧγέ ! Ύζ ΩηΣι γηυ θβάΪ Σωι νΩβυ βΣ ζ γζ κί ϊ ηβυ μ βΣζ ηΣΥί Ωβάϊ ΰ .

+18

Ясно

Продается Пуха"

ΉΩι γ 2012. ΐ Σθζ ηγΨΣΪ Σ ι κηγΥ

+12

Kõikide ekraanil nähtavate üksikasjade vaatamiseks kasutage kaardi kõrval olevat linki Prindi.

Евро-2012 политический

+16

+15

Пасмурно

Аршавин снова будет играть а Англии

Ώηάο ί άι Ω ΥάΨ Ωγ ά ζ γί κξάι Ω 15000 βΣ ζ γήκζ ήά Ψί ϊ ΰ Σί υ ο Σ!

+12

+15

Пасмурно

На этой неделе Землю ждет обстрел из

"ΒΩΰΣ" ΨΣηάι ζ γΨΣηήά!

+17

Пасмурно

Найден новый календарь Майя

Новая первая леди Франции . Фото

21.05

Луна

+1

День

+9

соблазнения

ΑγξΩι ΣβάΩ ί κξ ο άμ ι ηΣΨ άνάέ ά ι Ωμβγί γΧάέ ΤκΨκρ ΩΧγ!

TΩΰζΩηΣι κηΣ ℮ι ΰ. ΨΣΥί ., ⅜Ωι Ωη, ⅜ί ΣΪ βγθι χ Ύρ κρ ΣΩι θϊ , ΥγΫΨκμΣ, °C ΰΰ ηι . θι . ΰ/θ ΥγΫΨκμΣ, % °C

1:01pm

Быстро запомнить популярные слова и фразы. Мультимедиа тренажер для ПК+mp3 travaler.ru OLDER

Dalles Veterinary Hospital

28 Dec

Rapla Maakonnahaigla SA

7 Dec

Rapla kirik

2 Sep

The Dalles Inn

15 Jul

https://maps.google.com/ Tallinn, Estonia → Viiratsi Parish,

О рекламе на сайте Часто задаваемые вопросы (FAQ) Гостевая книга Карта сайта Контакты

14 Jun

Estonia

Voore Külalistemaja

25 Apr

Nüüd on Google avanud kogu Eesti kohta tänavate ja Trinip Invest OÜ 17 Sep teede vaated. Vaadete nägemiseks tuleb siseneda GoogMore (8) ╕ ismeteo.ru/city/weekly/4071/ le mapsi (link eespool), otsida üles koht, mille vastu huvi Mõningad kohad ilmuvad teie hiljutiste otsingute tuntakse ja suurendada pilti maksimumini. Hiire abil saab põhjal. Lisateave. suunata vaadet paremale-vasakule ja üles-alla, samuti liikuda edasi. Pildid on selged, aga inimeste näod ja autode numbrid on hägustatud. Pildistatud on olukorda möödunud aasta jaanipäeva paiku.

https://maps.google.com/ Kõik

Maps

Veel

15.05.2012

15.05.2012

Raplamaa Ühistöö nr 20  

Raplamaa Ühistöö nr 20

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you