Page 1

Aena: Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) és l'ens públic empresarial encarregat de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. Ansi: L'Institut Nacional Americà d'Estàndards (ANSI, per les sigles en anglès: American National Standards Institute) és una organització sense ànim de lucre que supervisa el desenvolupament d'estàndards per a productes, serveis, processos i sistemes en els Estats Units. Babord: Babord és la paraula que s'usa a l'argot nàutic per denominar el Costat esquerre del vaixell mirant cap a proa. El seu equivalent per al Costat dret és Estribord. Ambdues paraules s'usen en vaixells, avions, Naus espaials o SIMILARS. Bacteroides: Bacteroides és un gènere de bacteris Gram-negatives amb forma de bacil. Les espècies de Bacteroides són anaeròbies, no formen endòspores i poden ser mòbils o immòbils, depenent de l'espècie. L'ADN té un contingut GC del 40-48%. Inusualmentre en els bacteris, les membranes de Bacteroides contenen esfingolípids. També contenen àcid mesodiaminopimélico en la seva capa de peptidoglicà. L'espècie tipus és B. gingivalis. Èczema: L'èczema dishidrótico és un èczema vesicular que afecta les mans o els peus, és relativament freqüent i d'etiologia desconeguda. Hi ha dades que suggereixen que es tracta d'una alteració de la sudoració. Generalment aquesta forma de èczema és moderada amb discreta descamació, però de vegades és molt intensa amb grans vesícules i ampolles que es fragmenten donant lloc a erosions i fissures. Avena: Avena és un gènere de plantes de la família de les Poàcies, utilitzada com a aliment i com a farratge per als animals. Epigastri: L'epigastri és, en anatomia, la regió de l'abdomen que s'està des del diafragma Fins aproximadament el 7è o 8è espai intercostal, i queda limitat per ambdos costats per les costelles falses. Miosina: La miosina és una proteïna fibrosa, els filaments tenen una longitud de 1,5 μm i un diàmetre de 15 nm, i està implicada en la contracció muscular, per interacció amb l'actina. Hidroxiprolina: La hidroxiprolina és un aminoàcid no essencial constituent de proteïnes i derivat de la prolina. Per a aquesta hidroxilació, hi ha una proteïna anomenada prolinhidroxilasa, que reconeix a la prolina com el seu substrat. La condició és que la prolina (Pro) a hidroxil es trobi veïna a una glicina (hipo) a la cadena, en el sentit amino a carboxil. Neurotransmissor: Un neurotransmissor és Qualsevol molècula que utilitzin els organismes biològics per transmetre, amplificar i modular senyals Elèctrics entre una neurona i una altra cèl · lula. Habitualment és distingeixen els neurotransmissors clàssics dels que no ho són, atenent a unes Característiques comuns dels primers neurotransmissors que és van descriure. a) Quin any va néixer René Descartes? 31 de març de 1596 b) Quins descobriments científics, a més de la llei de gravitació universal, va fer Issac Newton? Les lleis de la Dinàmica. c) En quina província espanyola es troba ubicat el municipi de Zafarraya? Granada, a Andalucía. d) Què és el CSIC?

El Consell Superior d'Investigacions Científiques o CSIC és una Agència Estatal d'Espanya, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació. e) Per quantes empreses és compost l'IBEX 35? 35 empresas


f) Què és el Dret Civil? El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, o inclús entre les últimes, sempre que actuen desproveïdes d'imperium.

informatica 4ESO  

4rtB gdfshgfsdhfgsdghfdsgfdsgfdsgfdsgfdsgfds fgdsbgfds fsdgsbfdsbfdsbfdsfgdsgfdsgfdsgfdsgfds

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you