Page 8

9. Ljusorgel (2006) Leif Bolter, Stockholm (f. 1941) Placering: Sveavägen 12 Teknik: Aluminium, slipade glasprismor Ljusorgel sträcker sig mot himlen, som en hyllning till luften och det fria. Bågen ställer in sig efter vindriktningen. Ljuset spelar genom de specialslipade glasprismorna, ju soligare det är desto mer ljusspel och desto fler olikfärgade reflexer. Man kan jämföra med en vanlig orgel där luften komprimeras och pressas genom orgelpipor till en njutbar upplevelse. Ljusorgel gör samma sak, fast självspelande och med ljus istället för luft. Kanske har närheten till grannen, kyrkan, påverkat både benämning och utförande. Den stora aluminiumpelaren är avtagen snett likt orgelpipor. Leif Bolter vill bryta ljuset på ett oväntat sätt. Konstverkets placering inne på gården har skett så att det kan ses både från de omgivande byggnaderna och från Sveavägen.

10. Skohörnan (2006) Ulla Viotti, Brantevik (f. 1933) Placering: Sveavägen/Köpmangatan 19 Teknik: Murat kolbränt formtegel med glaserad ovansida Konstverket sätter fokus på skoindustrin som präglat Kumlas framväxt och nutida utseende. Skulpturen är utformad som två skodon som möts. Man ser lätt att den lägre delen har en skoform. Den högre skulpturdelen upplever man som en obestämd form tills man ser den uppifrån – då syns skoformen. Några tegelstenar bär skulpturens namn Skohörnan i djuptryck liksom ordspråket ”I Kumla finns det mer skomakare än folk”. Ulla Viotti ville i sitt skapande anknyta till orten och själv vara med från början och forma hela miljön. Mot söderväggen finns en plantering och mot öster har en vacker mur av stående tegelstenar med rundat krön uppförts på sockel av kalksten. Markbeklädnad av sågade kalkstenshällar och gatsten lagda i diagonala remsor. Kalkstenen används eftersom den spelat så stor roll för Kumlabygden. De båda bänkarna består av järnvägsslipers, påminnande om järnvägens betydelse för Kumlas framväxt.

Konst på Stan Kumla  

Konstvandringen Konst på Stan tar dig runt 14 st konstverk i de centrala delarna av Kumla.

Konst på Stan Kumla  

Konstvandringen Konst på Stan tar dig runt 14 st konstverk i de centrala delarna av Kumla.

Advertisement