Page 1

Konstvandring i centrala Kumla


Vandringen Konst på Stan består av totalt 14 konstverk. Konstverken 1-10 ligger i de centrala delarna av Kumla, runt torget, medan konstverken 11-14 ligger strax utanför själva centrum. Här kan man själv välja att korta ner vandringen och avsluta vid konstverk 10 (ca 1,5 km) eller gå hela vandringen (ca 2,5 km). Samtliga konstverk är placerade utomhus, förutom det avslutande konstverket (nr. 14) som finns inne i gallerian i Folkets Hus. Konst på Stan finns även som en guidad tur på 1-1½ tim. Bokning sker via Kumla turistbyrå på telefon 019-58 81 06.

14

13


5

6

3 4 2

7

1 8 10 9

12

11


1. Regent för en dag (2008) Olle Medin, Kumla (f. 1938) Placering: Solgårdsplatsen Teknik: Rostfritt stål 2008 skulle markytan göras om, öppnas och bli mer tillgänglig och offentlig. En av flera åtgärder var att placera ett konstverk på Solgårdsplatsen. Regent för en dag har ett fundament av svart indisk granit med trappavsats som kan fungera som sittbänk. Ur fundamentet reser sig sex rostfria stålrör som upptill hålls samman och kröns av en kungakrona i guldförgylld kopparplåt. Skulpturen inbjuder till att kliva upp och ta plats under den gyllene kronan och att för en stund bli sin egen kung eller drottning.

2. Här! (2008) Ebba Matz, Stockholm (f. 1963) Placering: Stadshusgatan Teknik: Rostfritt svarvat stål, svarvat lackerat huvud När man vill markera något på en karta sker detta oftast genom att rita ett kryss och sätta dit en kartnål. Ebba Matz gör detta bokstavligen genom en 4,5 meter lång nål som monterats i 15 graders lutning från ett markkryss i cortenstål. Nålen och kulan är svarvade i rostfritt stål. Kulan har en diameter på 100 cm och är tvåkomponentlackerad i en klassisk röd nyans. Här! har placerats nära torget och stadshuset, d.v.s. de främsta sinnebilderna för Kumla. Den exakta placeringen är på ett litet markstycke norr om och i omedelbar anslutning till ett bankkontor. Denna plats var så intetsägande och anonym att man kan säga att den inte fanns. Konstverket har ändrat på det – en ”icke-plats” har markerats och därmed blivit en plats. Kumla är markerat med kryss och nål.


3. Staden vaknar (1941) William Marklund, Stockholm (f. 1912) Placering: Gamla stadshusentrén, Torget 1 Teknik: Relief, järnsmide I samband med att municipalsamhället Kumla blev stad nyårsaftonen 1941 försågs det nyuppförda stadshuset med ett konstverk, en smidesrelief runt huvudentrén för att ge detta ett välkomnande intryck. Verket var resultatet av en tävling bland eleverna vid konstakademien i Stockholm. William Marklund, elev där 1939-1945, vann med förslag på en realistisk relief med ett tydligt bildspråk. Figurerna i reliefen anknyter till liv och arbete i Kumla. I Staden vaknar kan vi se stenindustriarbetare, skofabriksarbetare och järnvägen som var upphovet till stationssamhället som blev municipalsamhälle och nu stad. En stad som därmed på ett annat sätt än tidigare kunde satsa på sin utveckling. I reliefen ser vi viktiga inslag i ett samhälle – handel, beslutsfattare, fritidsliv, trädgårdsarbete, barn och ålderdom.

4. Kumlan (1966/67) Arne Jones, Stockholm (f. 1914) Placering: Framför stadshuset, Torget 1 Teknik: Gjuten aluminium En tävling med fyra inbjudna skulptörer utlystes 1954 för utsmyckning av platsen framför stadshuset och det då nybyggda stadshotellet. Arne Jones, en konstnär som ofta arbetade med cirklar, spiralrörelser och slingor som formelement, vann med sitt förslag Kumlan, ett abstrakt förslag som väckte mycket debatt. Kumlan står med ett ben i himlen, ett ben i vattnet, ett ben på jorden. Den finns bara i ett exemplar. Den finns i Kumla. Därför heter den Kumlan. Inför sammanläggningen nyårsafton 1966 mellan Kumla stad och Kumla landskommun, två tidigare åtskilda och självständiga kommuner, förverkligades utsmyckningsuppdraget, 12 år efter tävlingsåret. Fortfarande starkt ifrågasatt. Tiden går, idag väcker Kumlan inte någon debatt av det slaget.


5. Förvecklingar (2008) Lars Englund, Jonstorp (f. 1933) Placering: Östra Drottninggatan 9-11 Teknik: Cortenstål Lars Englunds skulpturala former utgår ofta från naturens lagbundenhet – det kan vara fråga om geometrins eller fysikens grundformer. Han använder sig i sitt skapande av industrins rationellt framställda produkter, oftast metallvaror av olika slag. Konstverket Förvecklingar tillhör en av Lars Englunds huvudgrupper, sfärer. En sfär kan beskrivas som en yta där varje punkt på ytan har samma avstånd till en given punkt, ett centrum. Förvecklingar är ett konstverk där formen är enkel, reducerad och sparsmakad. Skulpturen består av fyra breda, böjda remsor av cortenstål. Tittar man noga så ser man att om remsorna skulle förlängas i sin böjning så får man en delvis utbildad sfär, d.v.s. den yta som omsluter ett klot.

6. Från Tvåflodslandet (2006) Kenneth Williamsson, Zinkgruvan (f. 1951) Placering: Vattugatan 5 Teknik: Relief av målad gjuten betong Konstverket utgörs av ett tätt nästan ogenomträngligt bladverk i olika gröna nyanser med fantasins 24 lotusblommor i en djup vinröd färg. En orientalisk växt som sedan urgamla tider är helig symbol och vanligt dekorationsmotiv. Tvåflodslandet är det gamla Mesopotamien, som betyder just ”landet mellan floderna” (Eufrat och Tigris i Babylonien) som är ett av världens äldsta kulturområden. När konstnären fick utsmyckningsuppdraget var han sedan länge inspirerad av assyriska lertavlor och av hur stiliserad naturen, och då speciellt djungel, framställdes i tecknade Disneyfilmer. Från Tvåflodslandet uppstod först som ett original i lera som sedan formades i silikon och plast, göts i flytbetong och målades med silikatfärg.


7. Sprattel (1964) Torsten Fridh, Stockholm (f. 1914) Placering: Hagendalsvägen 15 Teknik: Gjuten mässing, granitsockel Man ser henne sitta på sin granitsockel. Hon har armar och ben i luften. Kanske visar hon just sina färdigheter i att göra kullerbyttor. Håret har hon i en hästsvans och luggen är kortklippt. Sprattel är sprittande glad, graciös och full av liv. Hennes ansiktsuttryck visar stolthet och självsäkerhet. Torsten Fridh föddes 1914 i Undersåker, Jämtland. Han har arbetat som skulptör, målare och tecknare, men övergick efterhand till att skulptera och då mest barn- och kvinnogestalter.

8. Ljusskåp (2002) Pål Svensson, Göteborg (f. 1950) Placering: Johannesplatsen Teknik: Stenarbete, svart diabas Skulpturen Ljusskåp är ett försök att föra in naturen i stadsmiljön. Ramen är opolerat grov medan den slipade elliptiska pelaren reflekterar ljuset i sin blanka yta. Ljus spalterna på ömse sidor om pelaren blir smalare eller bredare, mer eller mindre skimrande, ibland i olika färgnyanser, beroende på ögats infallsvinkel och solens ställning. Kontrasten mellan rå, obearbetad sten och blanka polerade ytor är karakteristiskt för Pål Svensson. Ljus och luft är viktiga element. En öppning på stenens baksida lockar ljuset att leta sig in. Inne i rummet står en eller flera pelare i ett tydligt motljus, som samtidigt döljer baksidans öppning. Pål Svensson är en av Sveriges internationellt mest kända konstnärer. Hans skulpturer är nästan alltid utförda i sten.


9. Ljusorgel (2006) Leif Bolter, Stockholm (f. 1941) Placering: Sveavägen 12 Teknik: Aluminium, slipade glasprismor Ljusorgel sträcker sig mot himlen, som en hyllning till luften och det fria. Bågen ställer in sig efter vindriktningen. Ljuset spelar genom de specialslipade glasprismorna, ju soligare det är desto mer ljusspel och desto fler olikfärgade reflexer. Man kan jämföra med en vanlig orgel där luften komprimeras och pressas genom orgelpipor till en njutbar upplevelse. Ljusorgel gör samma sak, fast självspelande och med ljus istället för luft. Kanske har närheten till grannen, kyrkan, påverkat både benämning och utförande. Den stora aluminiumpelaren är avtagen snett likt orgelpipor. Leif Bolter vill bryta ljuset på ett oväntat sätt. Konstverkets placering inne på gården har skett så att det kan ses både från de omgivande byggnaderna och från Sveavägen.

10. Skohörnan (2006) Ulla Viotti, Brantevik (f. 1933) Placering: Sveavägen/Köpmangatan 19 Teknik: Murat kolbränt formtegel med glaserad ovansida Konstverket sätter fokus på skoindustrin som präglat Kumlas framväxt och nutida utseende. Skulpturen är utformad som två skodon som möts. Man ser lätt att den lägre delen har en skoform. Den högre skulpturdelen upplever man som en obestämd form tills man ser den uppifrån – då syns skoformen. Några tegelstenar bär skulpturens namn Skohörnan i djuptryck liksom ordspråket ”I Kumla finns det mer skomakare än folk”. Ulla Viotti ville i sitt skapande anknyta till orten och själv vara med från början och forma hela miljön. Mot söderväggen finns en plantering och mot öster har en vacker mur av stående tegelstenar med rundat krön uppförts på sockel av kalksten. Markbeklädnad av sågade kalkstenshällar och gatsten lagda i diagonala remsor. Kalkstenen används eftersom den spelat så stor roll för Kumlabygden. De båda bänkarna består av järnvägsslipers, påminnande om järnvägens betydelse för Kumlas framväxt.


11. Emaljvägg (1967), Vågrörelse (1967) Walter Holmström, Kumla (f. 1912) Folke Skoghäll, Kumla (f. 1921) Placering: Kyrkogatan/Köpmangatan 32 Teknik: Emalj Efter beställning från HSB växte konstverken fram i skisser, där Folke Skoghälls verk Vågrörelse skulle hållas i mer svala färger och med mera rundad framtoning än Walter Holmströms Emaljvägg. Konstnärerna utförde sina verk på Gustavsbergs fabrik, där ugnar och verkstäder brukade upplåtas för bränning av konstemalj. Emaljpulvret slammades upp i vatten och påfördes med pensel på grundemaljerade sektioner, nästan som akvarellteknik. 15 minuter i tusengradig ugn och konstverket kunde beskådas i 11 sektioner monterade i ram av rostfritt stål.

12. Tecken (2007) Stina Ekman, Stockholm (f. 1950) Placering: Magasinsgatan 4 Teknik: Brons I tunna linjer sträcker sig sig skulpturen mot himlen, organiskt liv som växer upp ur jorden. Det intrycket förstärks av att Tecken delvis består av tydliga avgjutningar av trädgrenar av olika arter som sammanfogats till något som strävar uppåt. Den avbladade känslan blir tydligare på hösten när jorden täcks av löv. Det avskalade knotiga intrycket med skulpturala, nästan spaljerade former är som en slags naturens grundformer i förenklad minimalism med stor sensuell utstrålning och hoppfullhet. En parallell kan dras mellan Tecken och kalligrafi, skönskrift, som inspirerar många konstnärer till abstrakta målningar. Man kan se skulpturen som ett tecken som förebådar vårens ankomst, då allting vaknar till liv. Tecken präglas av en svensk, mörk, sluten vinterdvala. Men vänta bara tills våren kommer, då exploderar naturen och växtlivet.


13. Kvinna vid havet (1960) Knut-Erik Lindberg, Solna (f. 1921) Placering: Kvarnparken Teknik: Skulpterad granit Ur granitblocket kan man se kvinnan framträda, liggandes på sidan på en berghäll, nära vattnet, bekvämt vilande på armbåge och höften. Inte omedelbart, men snart, framträder de kvinnliga formerna. Och solen har sin gång över Kvinnan vid havet. Knut-Erik Lidberg var skulptör, tecknare och konstnär.

14. Kumla brassensemble (2010) Birgitta Muhr, Sundsvall (f. 1961) Placering: Entrén till Folkets hus Teknik: Stål och mässing Högst upp i taket i gallerian vid Folkets hus hänger Kumla brassensemble. Birgitta Muhr ville göra något som binder samman affärsdelen med dess många förbipasserande och Folkets Hus lokaler på våningen ovanför. Hon ville också åskådliggöra vad som händer i Folkets hus som är en plats för gemenskap och där inte minst musiken traditionellt har haft en stor roll. Verket skulle därför ha med musik och gemenskap att göra. En ensemble samverkar och gör något tillsammans och så föddes idén om att skapa en orkester. Golvytan medger inte några större installationer och det kändes naturligt att placera den lilla ensemblen hängande i luften. Genom placeringen har ytterligare en dimension tillförts. Belysningen av verket lämnar ett skuggspel mot väggen och kontrasten mellan det svarta stålet och de grafitgrå skuggorna ger ett djup och en poetisk klang åt ensemblen.


Mer konst i Kumla Kumla Utställningshall Biblioteket För aktuella öppettider www.kumla.se

Kumla Konsthall Stadshuset För aktuella öppettider www.kumla.se

Galleri Örsta För aktuella öppettider www.galleriorsta.se Foto: Mikael Pauli

Skulpturuställningen Konst på Hög

Foto: Rune Tapper

Ett av Sveriges största industriminnen och Sveriges märkligaste sevärdhet! Ett 25-tal skulpturer av högklassiga konstnärer. För aktuella öppettider www.kumla.se/konstpahog

Mer konst Utöver de 14 konstverk som ingår i denna konstvandring finns ytterligare ett femtontal konstverk utplacerade utomhus runt om i Kumla.


Foto: Gรถran Ekberg Produktion: Piia Vaarala

Kultur- och fritidsfรถrvaltningen Kumla Turistbyrรฅ, Torget 1 019-58 81 06, www.kumla.se

Konst på Stan Kumla  

Konstvandringen Konst på Stan tar dig runt 14 st konstverk i de centrala delarna av Kumla.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you