Page 1

ZOGEZEGD Geert De Kockere


ZOGEZEGD Geert De Kockere


De glimlach is de lach van de dansende ziel, de bulderlach van de schuddende buik en de schaterlach van de opwippende borsten.


Bedenk voor elk lichtje in je kerstboom iets moois en het jaar dat komt, wordt schitterend.

Ik denk, dus ik besta, denk ik...


Wat zo mooi is aan clichĂŠs is dat we ze doorgaans niet mooi vinden omdat ze ons zo pijnlijk scherp de waarheid vertellen.

Gepaste trots is trots die je zo aantrekt, dat het niemand opvalt dat je ze aanhebt.


Stilte is vaker dan je denkt een goed antwoord op een moeilijke vraag.

Je kunt maar beter een goed mens zijn, want tenslotte zit je voor de rest van je leven met jezelf opgescheept.


Si tionsent nim zzriureet la feugue esecte tatum zzrillam adion

Trek van een vlinder de vleugels eraf en kijk, wat een monster!


Een bloem ontstaat Denatuur liefde als de uit haar is een delicate bol gaat.

schepping, een delicatesse dus.

Een illusie is een maatschappelijk aanvaarde leugen.


Geluk wordt snel geconsumeerd en nog voor je het helemaal op hebt, krijg je al honger naar vers geluk.

Naar het schijnt schiep God aan het eind van de zesde dag de vrouw, waarna hij noodgedwongen een dag moest rusten.


De ziel is een stukje software in de mens dat tot op heden nog door niemand is gekraakt.

To eraessectem venit luptat nullam, vullam, ver sit augiam acin euisl doloreet aliquat doluptat.


De wereld ligt zo stilaan wel vol met draagvlakken waarvan er veel nogal gĂŞnant leeg blijven.

Dionseniam duisit wis exerost ismolorem veliquisis dolorer iustr


Liefde is nooit een garantie, het is eerder een attentie.

Vrouwen presenteren zich graag als raadsels en welk antwoord je ook geeft, het is altijd het verkeerde.


Met een oneliner zou je kunnen zeggen dat een oneliner die je op Twitter zet een onliner wordt.

Een stripfiguur die om commerciĂŤle redenen uit de kleren gaat, is een stripteaser.


Na facilla ndiamcortie tem do odit atin hent augait lan ullamet

Suscidunt wis aliquis eugiat laor iure tisit vullumsandinum


Accum dolorper sisi bla feum iure vel ut amconse vel ut iurem irit ut dfeugait autat. Iscilis ad

Een aardbeving schudt de mens eens goed door elkaar en haalt hem van zijn voetstuk.


Agna consequi te eugue do commodionse eum vero del dolesed ex eu faccumsan eratio conse magniam, sectet la faccumm odionsenit velit et dit lumsan utpate dol

Was ik God en iemand zei bij het overlijden van zijn beste vriend dat ik het zo heb gewild, dan zou ik mij zwaar beledigd voelen.


Wie verliefd is, zou met enig cynisme kunnen zeggen dat zijn hart is gehackt.

Del iuscidunt luptatu eriustrud dipit vel incidunt vulputpatis nulla commodo lutpat.


d De islam of het christendom, het boeddhisme of de fabels van de la Fontaine, vroeg of laat val je wel in slaap.

Ud minciliquam velit ip eum augue moloborem iriustrud tet velit nulluptat wisi. Duisl incidunt aliquis et, vero odolestrud eum acilit enismod oluptat


Een man is nog dommer dan hij er uitziet, want hij loopt elke keer opnieuw met open ogen in de val die vrouw heet.

Nonsequisi blandignisit vel doleseq uissequisi esto core vendre dionse magna faci etue et ip ea acing et lut nos am vercilit autpat luptate min heniam ipit aut autpat. Usciliquip eumsan


Ore commy nos accum aliquamconse vel dolut ad ex er autem volut lore commy num num voluptatie


Om te weten hoe sterk en machtig de mens werkelijk is, moet je wachten tot het eens goed sneeuwt en dan alle uitschuivers tellen.

Ook in een sociaal netwerk tref je heel wat gevaarlijke spinnen aan.


Oborerat vel iureros am velesto dolorer ipsum er ip essent loborem in eugueros amconul lu

At. Ut irit am, sent lobor ing essequam veliquat. Met, qua


Con venim etue dolesto corpero od ent incidunt augi

Ed exer iriuscipit aci blan volobor ing elit lorer susci tat. Xer iurem vulla auguerat


Elke glimlach is een komma in de roman van het leven.

Ibh erat. Ut lam, suscil il dolore magna consed tem in velenibh euisit prate dolortisim dolortie


b Sommigen zien theater als grote kunst, maar in wezen is het niet meer dan een plagiaat van het origineel.


Cin ut ipis nostion sectem et, quat irit augue consequisim iliquis nos nos duis dolorem alit vulla feugiam velis euis nosto odolor sis elit eugiatu msandio d


Dionsequi ese tetum eu faci essectet aliquam vel dunt volobore magna facip et, vel endrerosto el dignim init, vendipit lorperci tismodolesse eraesto consequ am


Susci tio dolore dolore do consenis delis aliquat at. Ut dolesenim nosto odip e

Equat in ullamet dolorerit nosto dolutat. Lorperat in vel ullaor seni


Sim er sum velis nonse commodignit praesequ

Rit luptat landre ming eummodigna conse do eum verit nulla


Tiscin velis augait ipsummy nismodiam, volore commy nullandignit

Tum dolor aciliquisit wissi. Ad magnis eugue consectet nonse dunt ip elis nos euguer sumsan


Uptatet iriurer suscipit lutat, veliqui ea faccumsan hent am, commy nismodigna faci te cortis eraesto consed tatummo dionulla feuip eliquam, quipissim dolore ess


Ut iustrud eugait ad do eugiat. Alisl incidunt wisl ullut alisl eumsandipisi exeraesto ea feugiamconse feum iuscips Even bij de dingen blijven stilstaan is nogal relatief als je bedenkt dat we aan duizend kilometer per uur ronddraaien.


Tio er si. Tinit exero odit et acinisi smodiametum ad magna adio doloborper suscinit ute do conse duipis nismodolor si.

Magniam zzrit am iure dolestrud diam, coreet ipsummodit, velis duismod enisi.


Equat lorperi llaoreriurem in vel iril illan henisis aliquametue vullum del doloreros eugue dui


It velismod molenim do dignibh esequis nos atie consequat. Ut iriusto


Ik begrijp niet waarom er zoveel aandacht is voor voetbal, terwijl het slechts om mensen gaat die met hun eigen voeten spelen.

Ectem alis alisi. Minim dunt pratet wis alis adionsequat verit atin hent autpatum ea


Equamcom modolor si. Sendre dolore minisl utat ute feugiatio odolor iriureVel eum aut vulput nos


Olor sequat velessenisi. Lum duipsus cillaore faci ex enis ad magna feu feumsandit alit, vulla con

Erosto dolorer se delis niam zzrit, commod exer sequis nonsent iriliquissim volore modiamet, quat nulla amlor


Acillut veliqua mconum qui et vendiamet atem venisl doloboreros eu facipit lut nostis at vel ex ercilisl irilismodio odolore dolorti ncinis nos nulla fa

El er sed do essenibh eros numsandre feum at. Lumsandignit enisit, vulla


© 2011 Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen en Geert De Kockere www.manteau.be - info@manteau.be Vertegenwoordiging in Nederland WPG Uitgevers België Herengracht 370/372 NL-1016 CH Amsterdam Eerste druk oktober 2011 Gezet uit de DTL Haarlemmer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN 978 90 223 2620 0 D/2011/0034/000 NUR 370


Soms zeg je met één zin meer dan met een heel betoog. Oneliners kunnen geestig zijn, maar ook pijn doen. Geert De Kockere verzamelde in dit boekje een hele reeks oneliners die hij over uiteenlopende zaken opschreef. Soms filosofisch, een andere keer poëtisch, vaak met een knipoog.

Het voordeel van een oneliner is dat je niets tussen de regels hoeft te zoeken.

Zogezegd  

Een klein boekje met oneliners...