Page 1

Getwitterde woorden @geertdekockere #Manteau


Getwitterde woorden @geertdekockere #Manteau


Was ik een vogeltje, dan twitterde ik tot het donker werd: tweet tweet tweet. Maar ik ben het niet. Dus @twitter ik ook als het donker is.


Als ik schrijf, dek ik iets met woorden toe. En dan ga @jij undercover. Om uit te zoeken wat het is. Je kunt mij vertrouwen. Als schrijver geef ik je voortdurend mijn #woord.


Als @iemand mij vraagt wat ik met dit of dat gedicht bedoel, dan zeg ik altijd: Goed. Ik bedoel het goed.

#Spelling is belangrijk. Zit ik in de hooimijt, dan zit ik daar goed. Zit ik echter in de hooimeid...


Hoe moeilijker ik iets schrijf, hoe makkelijker jij het vergeet.


#Zinnen hebben beentjes, sommige zelfs voetjes. Maar het is aan mij als schrijver om ervoor te zorgen dat ze lekker lopen. Zodra ik iets opschrijf, bestaat het. Maar alleen als @iemand het leest, wordt het, leeft het.

Ik benader de taal als een #vrouw die ik liefheb: ik streel haar zacht om haar uiteindelijk te krijgen waar ik haar hebben wil.


#Taal is een primitief middel om te zeggen wat ik denk. Maar door de woorden tegen elkaar te ketsen, maak ik er wel eens vuur mee.

Bij veel van wat ik schrijf, heb ik de neiging om er in een #voetnoot aan toe te voegen: niet reageren indien ernstig.

Ik ben een @schepper. Want ik schep uit de grote put van onze taal, giet woorden in een mal en creĂŤer er nieuw leven mee.


Toen nam ik de stilte uit #Kerstmis weg en jij las #Kermis.


Dit is wat ik zopas besefte: het tot een goed einde brengen van een #roman is niet hetzelfde als een goed einde van een roman.


#Boekenbeurs: moment in het jaar waarop ik het in verschillende standjes doe. Sommigen zoeken een #psychiater, ik zocht een #uitgever...


Je kunt dan wel vinden dat ik een #goochelaar met woorden ben, het is wel altijd afwachten of mijn trucje ook lukt.

Wat voor zin heeft het dat ik iets moois schrijf als @niemand het leest? Jij bent hier met andere woorden veruit de belangrijkste.


Eindelijk weet ik wat #inspiratie is! Het is een moeilijk woord voor zien, horen, ruiken, voelen, proeven.

Elk boek is een reusachtig stapelbed, waarin ik tussen lakens van papier gedachten te slapen heb gelegd. Tot @iemand ze wakker leest.


Een #versje, een #tweet, een #smsje... Wat maakt het uit hoeveel letters ik gebruik? Iets moois heeft er altijd precies genoeg. #Taal is de verwoording van het leven. Niet te geloven hoeveel leven ik al in 26 letters vond! Soms probeer @ik het onwaarschijnlijke waarschijnlijk te maken, maar niet zelden maak ik het waarschijnlijke onwaarschijnlijk. Wie schrijft, die blijft, zegt men wel eens. Maar @men zegt er nooit bij waar ik dan blijf. Of wat ik blijf. En dus hou @ik mijn hart vast. Weet je wat ik zo straf vind aan #woorden? Ze kunnen oorverdovend klinken, ook al schreef ik ze in alle stilte op. De #taal spreekt zelden voor zich. Ik doe het in haar plaats. Al dan niet met bravoure.


Ik ben een #dichter. Want ik schrijf alles dicht. Bij elkaar.

Geen groter goocheltruc dan het schrijven. Ik kan er een #wereld mee scheppen en hem even later alweer spoorloos laten verdwijnen.


Wat @ik schrijf, hoeft niet echt te zijn gebeurd, maar het moet wel altijd waar kunnen zijn.

Als ik A denk, probeer ik B te schrijven om je C te doen vermoeden. Zo beoefen ik de taal het liefst.


Voor een gedachte mijn hoofd verlaat, trekt ze snel een #woord aan of een #zin. Maar hoe vaak vergist ze zich niet van kostuum.


Alles wat ik lees en ook niet lees, is opgeschreven. Het is veel, onleesbaar veel. Maar toch niet genoeg. Ook ik blijf #schrijven.


Ik moet niet de taal dienen, de #taal moet mij dienen. Maar laat mij een goede meester zijn, zodat ik ook goed word gediend.


Ik hou van weinig woorden, maar er zijn weinig #woorden waar ik niet van hou.

Ik maak geen fout als ik een #fout schrijf om iets mooier te zeggen dan zonder die fout. Het zou juist fout zijn om die fout niet te maken.

Soms heb ik te veel woorden op. Met een zotte kop schrijf @ik dan de gekste dingen. Dat is taaldronkenschap.


Wat ik zeg, zegt wie ik ben. Hoe ik het zeg, zegt of ik het ook echt bent.

Ik ben dankbaar voor wat de taal mij geeft om mee te schrijven. Daarom geef ik haar af en toe iets terug en verzin ik een nieuw woord.


Er schuilt in mij een @minnaar ĂŠn een @moordenaar. En het is telkens weer afwachten of mijn zinnen je zullen strelen of pijn doen.

Zinnen zijn de kruiwagens van mijn gedachten. Hoe zwaarder @ik ze laad, hoe moeizamer @jij ermee rijdt.


Schrijvers zijn onmisbaar, wist je dat? Wij vullen de gaten in de dagelijkse realiteit.


Ik ben een schrijver en heb een schriftelijke overeenkomst met de taal.


Ik zeg je: taal is #chemie, experimenteren. En elk woord kan in combinatie met een ander woord explosief worden.

Ik zeg je: taal is #sport, een competitie van woorden. En de rangschikking bepaalt of de competitie boeiend is.

Ik zeg je: taal is #chirurgie, preciesiewerk, snijden in zinnen. En je laat er beter niets achter wat er niet thuishoort.


Ik zeg je: taal is #parkeren, gedachten behoedzaam in zinnen manoeuvreren. Vaak lukt het, soms blijkt de opening die je zag te klein.

Ik zeg je: taal is #religie, scheppen en nog eens scheppen. En dan bidden dat iemand het goed vindt.

Ik zeg je: taal is #tuinieren, zaaien en laten ontkiemen. En vooral wieden. Tegen het woekeren. Ach, ik zeg zoveel...


Wat is de verleden tijd van I love you? vroeg je. I lost you, zei ik. Niet waar, zei je...

Ben je goed in spraakkunst? vroeg je. Niet als ik schrijf, zei ik.

Wat is hier het lijdend voorwerp? vroeg je. Niet wat, zei ik, wie.


Hoe @ik kortweg ‘picknicktafel met twee zitbanken op een mooie plek in het gras’ schrijf? ...zTz...


Als ik schrijf dat ik je #woord voor woord heb vermoord, is dat dan hetzelfde als #moord voor moord verwoord?


Ik woon in de #taal en leef er naar de geest van de letter Wat ik tussen de regels schrijf, moet je ook tussen de regels lezen.


@Ik heb graag dat je leest wat er staat, maar nog liever dat je leest wat er niet staat. Dwarrelden letters als #sneeuw uit de lucht, dan schreef ik de ene sneeuwengel na de andere.


... /// ( ) [...] ‘ ’ Je begrijpt me niet? Ik probeerde stilte te schrijven.

In de zin van mijn leven zie ik werkwoorden genoeg. Het zijn de #spaties en de komma’s die ontbreken. Een punt komt er vanzelf.


Op een dag kwam ik in de taal thuis, wierp mij in de #letters en begon er naar believen mee te verzinnen. Ik ervaar de taal als absoluut #vrouwelijk: moeilijk te doorgronden en met veel venijnige trucjes. Maar vooral: je kunt ze niet missen.

Er zijn #dingen die niet te beschrijven zijn. Brekend glas. En dus schrijf ik enkel: brekend glas. En ik hoop dat je hoort wat ik bedoel.


D btkns vn wrdn zt n d mdklnkrs. Ik herhaal, nu met de #klinkers: e eeei a ooe i i e eeie. Klinkers hebben dus weinig nut. Zoals dichters.


Soms schrijf ik als een #strandjutter, loop langs de vloedlijn van het leven, raap op wat al heeft gediend en probeer er iets nieuws mee.


Zelfs mijn laatste zucht zal een woord zijn. Misschien een zin, een allerlaatste. En ik hoop dat jij dan zegt: O, wat zuchtte hij schoon!


© 2011 Uitgeverij Manteau / WPG Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen en Geert De Kockere www.manteau.be - info@manteau.be Vertegenwoordiging in Nederland WPG Uitgevers België Herengracht 370/372 NL-1016 CH Amsterdam Eerste druk oktober 2011 Gezet uit de DTL Haarlemmer Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. ISBN 978 90 223 2620 6 D/2011/0034/219 NUR 370


Net als vogels zijn ook mensen voortdurend aan het #twitteren. Vaak zitten daar vrolijke klanken tussen, af en toe ook wijze woorden. In dit boekje twittert @geertdekockere vooral over taal.

Getwitterde woorden  
Getwitterde woorden  

Quotes van Geert De Kockere die hij op Twitter postte.