Page 1

Velkommen i Haderslev Gruppe Spire

Grønsmutte

Spejder

Tekst Seniorspejder


Kære pigespejder og forældre Velkommen som grøn pigespejder i Haderslev. Vi er meget glade for at du har lyst til at være med hos os, og vi glæder os til at bruge mange timer sammen med dig i fremtiden. Vi håber at vi med denne lille folder kan være med til at gøre spejderarbejdet mere kendt hjemme hos jer, og samtidig oplyse om nogle af de regler og traditioner vi har i Haderslev Gruppe. Velkommen til. Lederne i Haderslev Gruppe

Indhold: De grønne pigespejdere....................................................................................... 4 Spirer, 0.-1. klassetrin.......................................................................................... 5 Grønsmutter, 2.-3. klassetrin............................................................................... 6 Spejdere, 4.-7. klassetrin..................................................................................... 7 Seniorspejdere, 14-17 år...................................................................................... 8 Uniform............................................................................................................... 8 Hvor skal mærkerne sidde?.................................................................................. 8 Afbud................................................................................................................ 10 Mødetider.......................................................................................................... 10 Programstof og mærker..................................................................................... 11 Udmelding......................................................................................................... 12 Kontingent......................................................................................................... 12 Arbejdsopgaver................................................................................................. 12 Aflevering af penge............................................................................................ 12 Tøj efter vejret................................................................................................... 13 Indesko............................................................................................................. 13 Sommerlejr........................................................................................................ 13 Ingen biler i skoven........................................................................................... 14 Grupperåd......................................................................................................... 14 Hjemmeside....................................................................................................... 15 Tilmeldinger...................................................................................................... 15


De grønne pigespejdere De grønne pigespejdere lærer piger at passe på sig selv, at finde og opnå respekt for egne grænser, så de ikke så let overskrides af andre. Vi har fingeren på pulsen og søger til stadighed indsigt i, hvad vores piger er optaget af – og hvilke udfordringer de har brug for hjælp til at tackle. Vi har fokus på hele pigen – på krop, på sjæl og på intellekt. Hos os møder pigerne voksne, som er bevidste rollemodeller, som tør tale om tro og tvivl, om drenge, om veninder, om at navigere i verden og om det, der trykker. Men der er også friluftsoplevelser og stjernestøv på programmet hos os. Fis og ballade – og oplevelser for livet. Hvor den enkelte pige får prøvet sine evner af og finder ud af, hvor meget hun egentlig rummer, og hvor meget hun har at give til verden omkring sig. De grønne pigespejdere er stedet, hvor piger oplever et samvær med andre piger og voksne, som giver dem redskaber i hænderne, tryghed til at turde bruge dem – og som gør dem i stand til at træde ud i verden omkring dem med sikrere skridt. Vi går tendenser i tiden i møde, erkender deres indflydelse i samfundet, inspireres af det, vi kan bruge og skaber en modvægt, hvor det er nødvendigt. Vi samler aktuel viden om piger og er opmærksomme på de særlige udviklingstendenser, der gør sig gældende for dem. Vi klæder vores ledere på til opgaven: at være eksperter på piger.


Spirer, 0.-1. klassetrin Vores yngste medlemmer bliver kaldt spirer og går i 0.-1. klasse. Spirerne udforsker og udfordrer verden omkring sig ved hjælp af leg, sang, teater, ture, naturoplevelser og historier. Spirerne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Det kaldes “learning by doing” og er en vigtig del af De grønne pigespejderes traditioner og principper. Spireflokken er inddelt i hold med 5-6 spirer - en såkaldt klynge, som tit har sit eget navn. Møderne i spireflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores spireledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser. Spirernes motto lyder: “Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”.


Grønsmutter, 2.-3. klassetrin Grønsmutter er pigespejdere, der går i 2.-3. klasse. Grønsmutterne laver kreative og sjove aktiviteter om så forskellige emner som pigeliv, natur, samfund, verden og kristendom. Grønsmutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer grønsmutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at man kan mere end man tror, hvis man samarbejder og tager hensyn til hinanden. Grønsmutteflokken er inddelt i hold med 5-6 grønsmutter - et såkaldt kuld, som tit har sit eget navn. Møderne i grønsmutteflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores flokledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser. Grønsmutternes motto lyder: “Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste”.


Spejdere, 4.-7. klassetrin Pigespejdere, der går i 4.-7. klasse, kalder vi slet og ret “spejdere”. Spejderne arbejder selvstændigt i små grupper kaldet patruljer, hvor de lærer at tage ansvar igennem sjove aktiviteter, der altid er tilpasset pigernes udviklingstrin og modenhed. Spejderne deltager også i større arrangementer og lejre; de prøver deres grænser af med udfordrende friluftsaktiviteter; de møder udenlandske spejdere eller tager selv på ture til udlandet. I patruljen får man et tæt fællesskab med de andre piger - og med de andre patruljer i den lokale spejdertrop. Patruljen bliver ledet af en patruljeleder, der typisk er 14 17 år og uddannet på vores patruljelederkurser. Møderne i troppen bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores tropledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser. Pigespejdernes motto lyder:”Vær beredt”.


Seniorspejdere, 14-17 år Som seniorspejder kan du både begynde at få lederopgaver, samtidig med at du kan hygge dig og blive udfordret med dine jævnaldrende. Du får også mulighed for fantastiske oplevelser med sjov og spænding sammen med andre seniorer - både i regionen og fra hele Danmark Uniform De grønne pigespejdere har en flot uniform. Skjorten er grøn og tørklædet er ternet. Vi har vores egen internet-butik, hvor du kan købe spejderudstyr. Du finder butikken på www.webfryd.dk Hvor skal mærkerne sidde? Se modsatte side


Uniformen og dens mærker 1

Uniformsskjorte Kan købes på www.webfryd.dk

2

Tørklæde Udleveres til nye medlemmer, og kan ellers købes på www.webfryd.dk

3

Dolkemærke Udleveres når du har lært at passe og bruge din dolk rigtigt.

4

Basisplade Udleveres når det første basismærke er taget.

5

Basismærker Udleveres når der har været arbejdet med et af følgende temaer: grønt, pigeliv, spejder, kristen eller omverden. Har forskellige farver alt efter aldersgruppe.

6

Regionsmærke Udleveres til alle piger – Haderslev Gruppe hører under Region Vadehav

7

Bymærke

8

Årsstjerne

9

Årsmærkepin Hvert år har sit eget tema og når der har været arbejdet med temaet udleveres årsmærket.

10 Verdenspigespejder

De grønne pigespejderes logo. Sidder på uniformen når den købes.

12 Danmarksmærke Må bæres af alle spejdere der har været med gruppen i udlandet

5

4

10

8

7

Bæres af alle pigespejdere i verden. Sidder på uniformen når den købes.

11 Korpsmærke

6

3

11 9

12

2

13

1

13 1+1 mærke Udleveres til alle der har deltaget i projekt 1+1

www.webfryd.dk


Afbud Det er vigtigt, at du eller dine forældre melder afbud, hvis du ikke kan komme til et spejdermøde. Det er vigtigt af hensyn til de voksne ledere, der gerne vil vide, om de evt. skal begynde at lede efter en pige, der ikke er dukket op, og det er også vigtigt for planlægningen. Meld derfor afbud så snart du er klar over, at du ikke kan komme. Husk at melde afbud til din enhedsleder eller patruljeleder. Det er ikke nok at fortælle veninden, at du ikke kan komme. Som medlem hos De grønne pigespejdere er man med i et forpligtende fællesskab. Et fællesskab hvortil det gør en forskel, om man møder op eller ej. Mødetider Kom gerne mindst 5 min. før et spejdermøde starter. Så kan du nå at få overtøjet af, indeskoene på og lige få snakket med spejderveninderne. Når et spejdermøde er slut, må der påregnes ca. 5 min. ekstra inden spejderpigen er klar til at tage hjem. Oprydning og iklædning af overtøj er ikke tiltænkt som værende en del af mødet.


te

mutte

Spire

Smutte

Spejder 1

Spejder 2

Programstof og mærker Spejder 1 pigespejderes Spejder 2 De grønne programstof består af basismærker, spor og årsmærker og har fem temaer: grønt – pigeliv – spejder – kristen – omverden. Spejder 1

Spejder 1

Spejder 2

Spejder 2

Basismærkerne er opbygget som et udviklingsforløb, hvor pigerne lærer ved først at fornemme, derefter sidst2at formå alle aspekter af spejderlivet. Når Spejder 1 at forstå og tilSpejder pigerne har været igennem aktiviteterne, fortjener de en anerkendelse – et mærke til at sy på uniformen.

Pantone 305C CMYK

Pantone 212C CMYK

Pantone 375C CMYK

Pantone 1645 CMYK

Basispladeog - ens for alle aldre! Spor er fleksible bygger på de færdigheder, pigerne har opnået gennem basis51-0-9-0 0-72-11-0 41-0-78-0 0-49-66-0 45 x 105 mm mærkerne,Pantone og de341C kan tilpasses lige netop gruppe får pigerne 15 x den 15 mm 15 xpiger, 15 mm vi har. 15 xHer 15 mm 15 x 15 mm ne 305C også Pantone Pantone 375Cstribet Pantone 1645C CMYK 100-0-67-29 en212C belønning – en plexiglasperle til at sætte i en halskæde, armbånd, CMYK CMYK CMYK eller hvad pigerne har fantasi0-49-66-0 til. -0 0-72-11-0 41-0-78-0

5 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm Pantone 305C Pantone 212C Pantone 375C Pantone 1645C Årsmærket er nyt hvert år. Det behandler emner, der er oppe i tiden, således at proCMYK CMYK CMYK CMYK aktuelt. Som anerkendelse for at have arbejdet med årsmærket 51-0-9-0 gramstoffet 0-72-11-0altid er 41-0-78-0 0-49-66-0 15 x 15 mm 15 x 15 mm x 15 mm på uniformen. 15 x 15 mm får pigerne en pin til15at sætte Pantone 305C Pantone 212C Pantone 375C Pantone 1645C CMYK CMYK CMYK CMYK 51-0-9-0 0-72-11-0 41-0-78-0 0-49-66-0 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm Pantone 305C Pantone 212C Pantone 375C Pantone 1645C CMYK CMYK CMYK CMYK 51-0-9-0 0-72-11-0 41-0-78-0 0-49-66-0 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm 15 x 15 mm

08

Logo pin 100%


Udmelding Alle aktive medlemmer er registreret i et online medlemskartotek, og det er gennem dette kartotek, der trækkes adresser til blade, div. postudsendelser og kontingent. En udmelding er først gyldig overfor korpset, når den lokale leder har registreret det i medlemskartoteket. Ønsker du eller dit barn ikke at være medlem hos De grønne pigespejdere længere, er det derfor meget vigtigt, at der bliver givet besked til de voksne enhedsledere, i stedet for blot at blive væk. Dermed kan vi garantere, at de kontingentopkrævninger, der sendes ud, er rigtige. Kontingent Som medlem i Haderslev Gruppe skal du betale 350 kr. hvert ½ år. Arbejdsopgaver For at holde priser på sommerlejre m.m. nede på et niveau hvor vi mener, alle kan være med, er det nødvendigt, at gruppen aktivt over sæsonen forsøger at tjene penge ud over kontingentet. Det kan være i form af salg af blomsterløg, salg af lodsedler, salg af julekalendere, samt andre tilbud der dukker op. Derudover søges der løbende fonde til udstyr og vedligehold. Vi deltager aktivt på YMENS loppemarked ”loppetanken”. Disse opgaver varetages primært af grupperådet. Dog kan der som regel bruges ekstra hænder på loppetanken. Kontakt Karin From fra grupperådet, hvis du/I har lyst til at hjælpe. De penge, vi tjener, er til gavn for alle vores medlemmer, og derfor forventer vi selvfølgelig, at alle, store som små, deltager, når der er en ekstra indsats der skal gøres. Der kan løbende være brug for ekstra hænder i forbindelse med afvikling af spejdermøder og vedlighold af hytten. Vi håber derfor på positiv dialog, hvis sådanne henvendelser finder sted. Aflevering af penge Når du eller dit barn skal aflevere penge for ture eller solgte artikler, beder vi om , at pengene er talt op hjemmefra og kontrolleret at det stemmer med det beløb, der skal afleveres, samt at pengene puttes i en lukket kuvert eller pose med tydelig navn påskrevet. Det vil lette arbejdet for enhedslederne og minimere risikoen for svind. Der er rigtig mange piger, der gerne vil aflevere på samme tid, og det kan tit skabe kaos!


Tøj efter vejret Som grøn pigespejder er vi både ude og inde, når vi er til spejdermøde. Husk derfor altid at have tøj på, der godt må blive beskidt og vådt. Husk ligeledes alt overtøj når spejderhytten forlades. Glemte ting og sager forbliver i hytten et kort stykke tid, hvorefter det overdrages til genbrug. Indesko For at minimere svineri og støj skal alle have indesko på, når vi er i hytten. Der forefindes kasser hvori indeskoene kan opbevares fra gang til gang. Sommerlejr I Haderslev Gruppe tager vi hvert år på en sommerlejr. Selve lejren kan variere i længde og indhold, men for spirer og grønsmutter gælder det typisk, at længden er 5 dage, mens det for de store spejdere og seniorer er 8 dage. Prisen vil ligeledes blive tilpasset hvert år.


Ingen biler i skoven Vores dejlige spejderhytte ligger godt gemt i Spejderskoven, og i den mørke årstid er vejen derop desværre ikke så godt oplyst. Vi vil derfor gerne frabede os at der køres i bil op til hytten. Ved mødestart og -slut er der mange børn på vejen, og hvis alle skal hentes i bil ved hytten kan trafikkaos ikke undgåes. Parker derfor på Chr. X’s Vej og spadser op til hytten, eller aftal med pigerne at de kommer ned til vejen når mødet er slut. Grupperåd Grupperådet består af forældrerepræsentanter og gruppens enhedsledere, og grupperådet har det fulde ansvar for, at spejderarbejdet foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag. Centralt står dog arbejdet med at sikre gruppens udvikling, så gruppen forbliver attraktiv for områdets piger og kvinder. Det er vigtigt, at grupperådet arbejder med stabilisering af gruppens enheder og ekspansion, så pigespejderarbejdet kan tilbydes til de piger og kvinder, der må have glæde af det. Grupperådet i Haderslev Gruppe består af følgende: Formand: Birgitte Lund Thomsen, Aastrupvej 83 Gruppeleder: Birgitte Burgwald, Fuglebakkevej 14 Gruppeass.: Karen Boesen Jessen, Ejsbølvej 74 Kasser: Mona Larsson, Braineparken 79, 1.tv.

Tlf.: 74531678

cbo@familie.tele.dk

Tlf.: 74531899

bb@pigespejder.dk

Tlf.: 74520917

kejessen@tdcadsl.dk

Tlf.: 29892805

monalarsson@youmail.dk

Forældrerepræsentanter Mona Larsson, Braineparken 79, 1.tv. Tlf.: 29892805 Per Clemensen, Fredstedvej 3 Tlf.: 74524820 Helle List, Starup Have 8 Tlf.: 74534004 Bent Ivan Sørensen, Slotsgade 27 Frits-Christian Dall, Ribe Landevej 99 Tlf. 2012 9265 Birgitte Lund Thomsen, Aastrupvej 83 Tlf.: 74531678 Tina Gemmer, Drosselvej 28 Marianne Vang Grønning, H.P. Hanssensvej 13 Tlf. 7452 8900

monalarsson@youmail.dk famclem@mail.tele.dk hellist@mail.dk fritschr.dall@gmail.com cbo@familie.tele.dk tina@drosselvej25.dk christianplatz@get2net.dk


Enhedsledere Lisbeth Christensen, Jomfrugang 1 Tlf.: 74533943 amazon@kabelmail.dk Kirsten Clemensen, Fredstedvej 3 Tlf.: 74524820 famclem@mail.tele.dk Susanne Rasmussen, Sdr. Ottinggade 8 Tlf.: 41675776 skovsboel@rasmussen.mail.dk Vicki Gripentrog, Hjortevænget 7 Tlf.: 22738718 vickifrisk@gmail.com Anne Eggers Hansen, Lille Bakkevej 10 Tlf.: 30131800 anne@pigespejder.dk Birgitte Burgwald, Fuglebakkevej 14 Tlf.: 74531899 bb@pigespejder.dk Jeanet Østergaard Jensen, Keldetvej 4 Tlf.: 74566058 jeanetoestergaardjensen@gmail.com Hjemmeside De grønne pigespejdere i Haderslev har deres egen hjemmeside. Her er det muligt at se billeder fra diverse ture, tjekke kalender og informere sig om, hvad der sker hos os. Du finder siden på www.pigespejderihaderslev.dk

Tilmelding til diverse arrangementer Tilmelding (og afmelding) til diverse arrangementer sker via en online tilmelding på vores hjemmeside www.pigespejderihaderslev.dk Det er derfor vigtigt at I som forældre husker dette når jeres spejderpige har haft en seddel med hjem til et arrangement eller lignende.


Velkommen i Haderslev Gruppe  

Vi håber at vi med denne lille folder kan være med til at gøre spejderarbejdet mere kendt hjemme hos jer, og samtidig oplyse om nogle af de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you