Page 1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3

1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Είµαστε εδώ:

http://pigasos3lyk.blogspot.com, http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/

Φίλες και φίλοι, Είµαστε πάλι µαζί σας µε το 3ο τεύχος του ηλεκτρονικού µας περιοδικού. περιοδικού. Τα κείµενα, κείµενα, ένα ξάφνιασµα. ξάφνιασµα. Βουβή δύναµη, δύναµη, κρυµµένη, κρυµµένη, αναδεικνύουν προβλήµατα, προβλήµατα, µέσα από µάτια νεανικά. νεανικά. Κι ενώ το τοπίο γύρω µας αλλάζει άρδην, άρδην, δε θέλουµε να µένουµε απλοί θεατές. θεατές. Μακάρι να µας είναι µπορετά τα γυρίσµατα της ζωής… ζωής…

ΑΝΟΙΞΗ

Καλή ανάγνωση

ΕΡΩΤΑΣ

Η Συντακτική οµάδα διαβάστε σ’ αυτό το τεύχος Θεσσαλονίκης & Λαχανά Νέα Φιλ/φεια Τ.Κ. 14342 ℡ +302102513455  +302102514850  3lyknfil@sch.gr

Ζωή Κέσκο, Γεωργία Σγουράκη, Σταυρούλα Σγουράκη, Νίκος Σακελλάρης, Γιώργος Μπούσιος, Όλγα Μούτσου, Βλάσσης Κόντης, Αφροδίτη Κοζαράκη, Παυλίνα-Μαρία Κελλίδου

1. ΓΙΑ ΑΡΧΗ ………………………………………. ……………………………………….……………….. ……………….. σ. 2 2. Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ .……………………. …………………….... σ. 4 3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ………………………………………………. ……………………………………………….….. σ. 6 4. ΕΛΠΙΖΩ ……………………………………….. ……………………………………....……………….. ……………….. σ. 8 5. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ………………… ……….. ..… … σ. 7 ……………………… 6. ΑΝ∆ΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1-0 ………………… ..…………… …………….. ..… ….. σ. 10 ………………….. 7. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ………………………………… ………………………………. … σ. 12 8. ΣΤΙΓΜΕΣ ……………………………………….. ………….. ..…… …… σ. 13 ………………………………………..………… 9. LOCOMONDO ……………………. ……………. ………………….………... ………...… …………. ….... .... σ. 14 10. ΜΟΥΣΙΚΗ …………………………………………................. … σ. 15 ………………………………………….................… 11. ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε. …………………………. ………………………….…………. ………….……. ……. σ. 17 12. 6 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ …………………………………………….. …………………………………………….. σ. 20 13. ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ………………………………………. ……………………………………….… …...…… ...…… σ. 24 14. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ....……… .,…………… …………….. .. σ. 28 ....………., 15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ………………………… σ. 30 15. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ………………… ………………………………. ………………………………. σ. 32 16. ΗΜΕΡΙ∆Α …………………………………………. ………………………………………….……………. …………….. σ. 34 17. PISA ........................................................................................ ........................................................................................ σ. 38 18. ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ …………………………………………………. …………………………………………………... σ. 39 39


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» Οι ψίθυροι αρχίζουν και δυναμώνουν. Δεν πάει άλλο. Η αγάπη πρέπει να ξαναγίνει Αγάπη Ο φίλος πρέπει να ξαναγίνει Φίλος Το φιλί την ίδια γλύκα να΄ χει. Και το όνειρο. Αχ το όνειρο!! Να στέκει πάντα ψηλά στον αφρό της απέραντης θάλασσας. Να συντροφεύει το κρασί και το τραγούδι μας. Να θρέφει την θύμηση και την πεθυμιά μας Σωπάστε κι ακούστε… Υπεύθυνοι έκδοσης οι εκπαιδευτικοί: Έµµη Κιτίνου Βαγγέλης ∆ήµας Μαρία Πατσιλίβα

Τεχνική υποστήριξη: Κατερίνα Φυσάκη

Καλή ανάγνωση…

(Μ. Πολυδούρη)

22


3

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται και η επανέκδοση του περιοδικού µας) Κατά το σχολικό έτος 2010-2011 εγκρίθηκαν και εκπονούνται στο σχολείο τα εξής προγράµµατα: Α’ Προγράµµατα Αγωγής Σταδιοδροµίας 1. «Εκπαιδευτικές επιλογές – Επαγγελµατικές προοπτικές» Το πρόγραµµα αναλαµβάνει η κ. Λατσώνα Ευγενία κλ. ΠΕ11- Υπεύθυνη ΣΕΠ

Β’ Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Αγωγής: 1. «Βιολογικές Καλλιέργειες: Η γεωργία του µέλλοντος ∆υνατότητες – Προοπτικές – Προβλήµατα » Το πρόγραµµα αναλαµβάνει ο κ. Ταλιαδούρος Κων/νος κλ. ΠΕ14- Γεωπόνος Μετέχει η κ. Πάττα Μαρία κλ. ΠΕ4-Βιολόγος 2. «Τα µαθηµατικά της κάθε µέρας » Το πρόγραµµα αναλαµβάνει ο κ. Φερρίδης Αλέξανδρος κλ. ΠΕ19 Μετέχει η κ. Φυσάκη Αικατερίνη κλ.ΠΕ19

Γ’ Προγράµµατα Αγωγής Υγείας: 1. «Η αιµοδοσία σήµερα» Το πρόγραµµα αναλαµβάνει ο κ. Μπερναλής Θεοδόσιος κλ.ΠΕ10 Κοινωνιολόγος. Μετέχει η κ. ∆ηµητριάδου Ιωάννα κλ. ΠΕ05-Γαλλικών 2. «Σχολείο και κοινωνικός αποκλεισµός / Ενσωµάτωση» Το πρόγραµµα αναλαµβάνει η κ. Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 Μετέχουν οι: κ. Σούµπαση Σταυρούλα κλ. ΠΕ06 και ο κ. ∆ήµας Ευάγγελος κλ. ΠΕ02

∆’ Προγράµµατα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων: 1. «Pig-ασος – µαθητική εφηµερίδα» (http://pigasos3lyk.blogspot.com/) Το πρόγραµµα αναλαµβάνει η κ. Αρτεµισία Κιτίνου κλ.ΠΕ2-Φιλόλογος. Μετέχει ο κ. ∆ήµας Ευάγγελος κλ. ΠΕ02-Φιλόλογος. 2. «Η φωνή των Νέων» Το πρόγραµµα αναλαµβάνει η κ. Χρυσού Αργυρή ΠΕ02-Φιλόλογος Μετέχουν οι εκπαιδευτικοί: κ. Σούµπαση Σταυρούλα κλ. ΠΕ06 & κ. Φυσάκη Αικατερίνη κλ. ΠΕ19 3. «Η πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας - Εικαστική προσέγγιση» Το πρόγραµµα αναλαµβάνει ο κ. Λοντόρφος Ιωάννης κλ. ΠΕ12-Αρχιτέκτων

Ε. Προγράµµατα eTwinning: 1.«The Voice of Teens» (http://thevoiceofteens.blogspot.com/) 2.«Teaching M@ths using ICT» (http://mathematicsforeveryday.blogspot.com/) 3.«Dyslexia and Social Exclusion» (http://dys-socialexclusion.blogspot.com/) 4.« Terres brûlées… et après» (http://terres-brulees.blogspot.com/) Υπεύθυνη η κ. Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19. Την παιδαγωγική οµάδα αποτελούν η κ. Σούµπαση Σταυρούλα κλ.ΠΕ6, η κ. Χρυσού Αργυρή κλ.ΠΕ02, ο κ. ∆ήµας Βαγγέλης κλ. ΠΕ02, η κ. Πάττα Μαρία κλ. ΠΕ04, η κ. ∆ηµητριάδου Ιωάννα κλ. ΠΕ05 και ο κ. Φερρίδης Αλέξανδρος κλ. ΠΕ19 και Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14. ΣΤ. Υπό έγκριση (για το 2011-13) νέο πρόγραµµα COMENIUS

«Human Rights in Europe» Rights and Challenge for Students by means of Poetry, Arts and Music» Yπεύθυνη για τα ανωτέρω προγράµµατα του σχολείου µας την σχολική χρονιά 2010-11 (έγκριση αρ. πρωτ. 16337/13-12-10) είναι η κ. Φυσάκη Αικατερίνη κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής µε βαθµό Α’.

Ιστοχώρος σχολείου: http://3lyk-n-filad.att.sch.gr, e-mail: 3lyknfil@sch.gr

3


4

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ο ανθρωπισμός στις μέρες μας Ο ανθρωπισµός είναι ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για τη ζωή και τον άνθρωπο γενικότερα. Ουσιαστικά, ο ανθρωπισµός είναι και περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο. Εστιάζει, µπορούµε να πούµε, στις ιδιότητες που θα πρέπει να έχει ο πολιτισµένος άνθρωπος. Γενικότερα, είναι τρόπος σκέψης και ζωής, σεβασµός στις αξίες, στα δικαιώµατα, αναζήτηση πάνω στα προβλήµατά του ανθρώπου και απαλλαγή από το µίσος, τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιµονίες. Η ιδέα του ανθρωπισµού άνθισε στα χρόνια της Αναγέννησης. Στις µέρες µας τα σηµάδια του ανθρωπισµού και των αξιών του έχουν µειωθεί σε σχέση µε παλαιότερες εποχές. Τις µεγαλύτερες αποδείξεις όσον αφορά την περιορισµένη ύπαρξη των σχετικών ιδανικών – κατά τη γνώµη µου- παρέχει η δραστηριότητα όσων έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Αυτοί δε συνιστούν πρότυπο για τους πολίτες, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι βουτηγµένοι στη διαφθορά οι ίδιοι ή την ανέχονται. Όµως δεν είναι µόνο εκεί που ανθεί η αναλγησία. Από την προσωπική µου εµπειρία και µε λύπη διαπιστώνω πως κάτι τέτοιο συµβαίνει και στις δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και γενικά στο επαγγελµατικό επίπεδο, όπου επικρατούν η εκµετάλλευση,

το ενδιαφέρον για το προσωπικό µόνο συµφέρον και η αδιαφορία. Αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα. Πολλά νέα κυρίως ζευγάρια ή φίλοι έχουν ποικίλα προβλήµατα λόγω της έλλειψης του αλληλοσεβασµού και της επικράτησης του εγωισµού. Λίγες είναι οι σανίδες σωτηρίας για τη διάσωση των ανθρωπιστικών ιδανικών σήµερα. Κάποιες από τις ελπίδες ζουν στο πρόσωπο των πνευµατικών ανθρώπων, οι οποίοι µε διάφορους τρόπους κρατάνε ζωντανό το ανθρωπιστικό ιδεώδες. Ελπίζω και έχω πίστη ότι τα πράγµατα θα βελτιωθούν. Χρειάζεται όµως να αφυπνιστούµε. ΟΛΟΙ ΜΑΣ! Για να προσπαθήσουµε, σιγά-σιγά, να αναζητήσουµε τις αξίες και τα ιδανικά που έκαναν τον άνθρωπο διαφορετικό από τα άλλα είδη. Γιατί όλοι µας έχουµε ένα κοινό παρονοµαστή: είµαστε άνθρωποι. Και έχουµε χρέος να τιµήσουµε την ιδέα του ανθρώπου στο πρόσωπο το δικό µας και των συνανθρώπων µας.

Νίκος Σακελλάρης

4


5

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Μια αδικία από την οποία κερδίζουμε εμείς, ονομάζεται τύχη. Μια αδικία από την οποία επωφελείται κάποιος άλλος, ονομάζεται σκάνδαλο. Louis Dumur, 1863-1933, Γάλλος συγγραφέας

Αυτοί που δεν βοηθούν ποτέ κανέναν, συχνά λένε: «ε, δεν μπορώ να τους βοηθήσω κι όλους!»

Είτε βραδιάζει είτε φέγγει (Γιώργος Σεφέρης) μένει λευκό το γιασεμί.

5


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

6

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Σχολική βία Η βία λαµβάνει ποικίλες µορφές και δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισµός της. Μπορεί, γενικά, να οριστεί ως η χρήση της φυσικής δύναµης εναντίον ενός µεµονωµένου ατόµου ή ενός συνόλου. Είναι µια µορφή έκφρασης του θυµού ή του φόβου.

Οι µαθητές, ιδιαίτερα σε αστικά σχολεία, σχηµατίζουν συµµορίες οµηλίκων. Για να βρεθεί η λύση, τα παιδιά πρέπει να µάθουν πρωτίστως να µιλούν. Μόνο έτσι, θα επιτευχθεί το χτίσιµο της εµπιστοσύνης µεταξύ σχολείου και µαθητών, που είναι το σηµαντικότερο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η σχολική βία συγκεκριµένα παίρνει συνήθως µε τη µορφή του εκφοβισµού, ο οποίος περιλαµβάνει λεκτική, σωµατική ή ψυχολογική βία, σεξουαλική παρενόχληση καθώς και βανδαλισµούς. Αποτελεί εσκεµµένη πράξη που αποσκοπεί στην πρόκληση σωµατικού και ψυχικού πόνου.

Συνεπώς, η πρόληψη πρέπει να στηρίζεται στην υιοθέτηση διδακτικών µεθόδων που προάγουν την αυτοπειθαρχία, τον εκούσιο δηλαδή σεβασµό µας σε δηµοκρατικά ορισµένους κανόνες.

Ενώ τα κρούσµατα σχολικής βίας µειώθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κατά το διάστηµα 1994-2008, τα συµβάντα φαίνεται να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στις Μεσογειακές χώρες και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Οι πειθαναγκαστικοί µέθοδοι, οι άδικες τιµωρίες και η «πριµοδότηση» ορισµένων µαθητών δηµιουργούν αρνητικά πρότυπα. Μια καλή µέθοδος για την εξάλειψη της σχολικής βίας είναι η συνεργασία και η παρώθηση.

Οι λόγοι που οδηγούν στην άσκηση βίας στα σχολεία είναι πολλοί και διαφέρουν, ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των ατόµων, την ιστορική συγκυρία, την κουλτούρα και τον πολιτισµό. Τα αίτια του φαινοµένου µπορούν να αναζητηθούν επίσης, στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στην ελλιπή καλλιέργεια, στις βίαιες συµπεριφορές, που ενισχύονται από την οικογένεια, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στο φιλικό περιβάλλον.

Τέτοιες τακτικές ενισχύουν την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και τη συµµετοχή και την ενεργό δράση των µαθητών σε κοινωνικά επιθυµητές δραστηριότητες, που εκτονώνουν τη νεανική τους ενεργητικότητα. Εν τέλει, σηµαντική για την πρόληψη της βίας στα σχολεία είναι η συνεργασία µε τους γονείς και την τοπική κοινότητα, για την οργάνωση οµάδων αυτοβοήθειας και τη διεξαγωγή ενηµερωτικών συναντήσεων.

Η ανεπαρκής γονική στήριξη, η φτώχεια, ο συνωστισµός στις µεγαλουπόλεις και τέλος οι κοινωνικές νόρµες αποτελούν επιπλέον επιβαρυντικούς παράγοντες. Παράλληλα, η αύξηση των σκηνών βίας στην τηλεόραση και τα παιγνίδια και η µίµηση προτύπων έπαιξε καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενηµερωθούν στο θέµα της διαχείρισης συναισθηµατικών, ψυχικών και κοινωνικών συγκρούσεων, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν και να προλάβουν τη σχολική βία.

Γεωργία Σγουράκη

6


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

7

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

«Στο διάλειµµα τρεις µαθητές (δύο αγόρια και ένα κορίτσι) έσπρωξαν επίτηδες ένα µαθητή, ο οποίος πέφτει συχνά θύµα λεκτικής βίας. Τον ακινητοποίησαν, του πέταξαν τα γυαλιά και το κορίτσι-αρχηγός τα πάτησε. Ο πατέρας του θύµατος ήρθε στο σχολείο να φέρει άλλο ένα ζευγάρι γυαλιά. ∆εν παραπονέθηκε, αφού έχει συνηθίσει να συµβαίνουν τέτοια στο παιδί». Επώνυµη καταγγελία

Ποσοστά θυµάτων όπως προκύπτουν από τις υποψηφ ιότητες εκ µέρους συνοµηλ ίκων και τις δηλ ώσεις αυτο - αναφ οράς 50,00% 45,00%

Υποψηφι ότητες εκ µέρους συνοµηλί κων ∆ηλώσει ς αυτό αναφοράς

40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

φηµών

∆ιάδοση

Εκφοβισµός

Σωµατικός

Αποκλεισµός

Κοινωνικός

εκφοβισµός

0,00%

Λεκτικός

7


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

8

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ελπίζω… Είναι άδικο πολύ να µην ακούει άλλος κανείς τα παράπονα που κάνω µε τη θλίψη της σιωπής Η σιγή σύµµαχός µου και ο θόρυβος εχθρός µου, σε µια απόµακρη ζωή που δεν µπορεί να αποφευχθεί. Κρίµα κι άδικο πολύ κυριαρχεί στη γη αυτή και δεν έχει τελειωµό ο πόνος που σπέρνει µια οδό. Τα σοφά τα λόγια όµως που σε κάνουν να ξεχνάς δεν τα ξέρει άλλος κανείς, παρά µόνο ο δρόµος της ψυχής Για να τον ακολουθείς, ψάχνεις παντού. ∆εξιά κι αριστερά. Μα κανείς δεν σ’ απαντά. Είναι δύσκολο πολύ να βρεθεί και το κλειδί. ∆εν είναι όµως κρίµα να µην ξέρεις το επόµενο το βήµα; Μα είναι και για µένα πόνος να ξέρω ότι για κάτι τελειώνει ο χρόνος.

Κάθε τέλος είναι πικρό αλλά συγχρόνως και γλυκό. Ανεπαίσθητα εντελώς, νιώθεις γεύσεις στης σιωπής τις λέξεις. Πάντα θα υπάρχει η ελπίδα, που τον κόσµο όλο αναστατώνει και του υπόσχεται κρυφά µέσα από βάσανα πολλά, να ΄ρθει κάτι το καλό που θα διώξει το µαύρο το σύννεφο.

Ζωή Κέσκο

8


9

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

9

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Λυπούµαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατύ ποτάµι µέσα από τα δάχτυλά µου χωρίς να πιω ούτε µια στάλα. Τώρα βυθίζοµαι στην πέτρα. Ένα µικρό πεύκο στο κόκκινο χώµα, δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε µαζί µε τα σπίτια που ήταν καινούργια το περασµένο καλοκαίρι και γκρέµισαν µε τον αγέρα του φθινοπώρου. Συλλογή "Μυθιστόρηµα" (Γιώργος Σεφέρης)

Άµα σταµατήσετε στη φύση, σ’ ό,τι απλό έχει ό,τι µικρό, που σχεδόν κανείς δεν το προσέχει και που, ολωσδιόλου άξαφνα και απρόσµενα, µπορεί να γίνει γιγάντιο και απροσµέτρητο, άµα απλώσετε την αγάπη σας πάνω στα ασήµαντα, άµα ταπεινά αποζητήσετε να κερδίσετε, σαν απλός δουλευτής τους, την εµπιστοσύνη αυτών που µοιάζουν φτωχά και έρηµα- τότε το καθετί θα σας φανεί πιο εύκολο, πιο αρµονικό, πιο συµφιλιωτικό, ας πούµε: ίσως η νόησή σας µείνει πίσω, ξαφνιασµένη, µα η ύστατη συνείδησή σας θα ξυπνήσει και θα καταλάβει. Γράµµατα σ’ ένα νέο ποιητή (Rainer Maria Rilke)


10

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

10

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1-0 Η γυναίκα αποτελεί ανέκαθεν ένα παρεξηγηµένο πλάσµα, που συνήθως λόγω της σωµατικής της διάπλασης, αντιµετωπίζονταν µε υπεροψία και χλευασµό. Με το πέρασµα των αιώνων παρόλα αυτά, τα πράγµατα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται. Το γυναικείο φύλο ξεκίνησε την επανάστασή του από τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης, όπου στις 8 του Μάρτη του 1857 οι εργάτριες του εργοστασίου απέργησαν και διαδήλωσαν για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες εργάζονταν, για τις 16 ώρες που περνούσαν στις φάµπρικες και για τους µισθούς πείνας που σε καµία περίπτωση δεν έφταναν τους µισθούς των ανδρών. Οι ενέργειες αυτές βαφτήκαν µε αίµα. Ήταν όµως, η πρώτη κινητοποίηση που έθετε ως βασικό ζήτηµα την ισοτιµία των δύο φύλων. Γενικότερα, η γυναίκα αποτελούσε και αποτελεί την τέλεια λεία για κάθε λογής εργοδότη, που επιθυµεί να την εκµεταλλευτεί. Από την εποχή που οι γυναίκες εργάζονταν πολλές ώρες στα εργοστάσια, που απέβαλαν ή γεννούσαν µέσα σε αυτά, αφού ο εκάστοτε επιχειρηµατίας δεν τους επέτρεπε να απουσιάζουν περισσότερο από λίγες µέρες, γιατί αλλιώς θα απολύονταν, από εκείνη την εποχή µέχρι σήµερα η γυναίκα δέχεται – λιγότερο ακραία ίσως - άνιση µεταχείριση. Για παράδειγµα, πολλοί εργοδότες σε περίπτωση εγκυµοσύνης, δεν επιτρέπουν στις υπαλλήλους τους να λείπουν καιρό από τον χώρο εργασίας τους. Σε χώρους καταστηµάτων, οι γυναίκες µπορεί να είναι αναγκασµένες να εργάζονται µε τρόπο αντικανονικό για το σώµα και τον οργανισµό τους.

Επίσης, πολλές φορές µια γυναίκα απορρίπτεται σε µια θέση, λόγου του φύλου ή της µητρότητας. Υπάρχει, µερικές φορές, ακόµα η αντίληψη πως µια γυναίκα είναι κατάλληλη µόνο για τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας. Κάτι τέτοιο όµως αποδεδειγµένα δεν ισχύει. Η γυναίκα µπορεί να ανταπεξέλθει ισότιµα µε έναν άνδρα στην παραγωγική διαδικασία. Τα στερεότυπα αυτά πλέον δεν πρέπει να υφίστανται. Μια γυναίκα µπορεί να σταθεί σε επαγγέλµατα κύρους και χειρονακτικής εργασίας. Υπάρχουν όµως και άλλου τύπου συµπεριφορές που µειώνουν τη γυναικεία υπόσταση. Η γυναίκα συχνά παρουσιάζεται ως αντικείµενο ηδονής. Προβάλλονται χυδαία «τα κάλλη» της, µε στόχο να πείσει για ο,τιδήποτε. Χρησιµοποιείται και µετατρέπεται επανειληµµένα από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως µαϊντανός ή ένας καµβάς που µπορείς να τον χρωµατίσεις όπως θες, και να αλλοιώσεις τα χαρακτηριστικά του. Το αποτέλεσµα: οι γυναίκες φαίνονται όλες ίδιες. Προσπαθούν, δηλαδή, µε λίγα λόγια, να µετατρέψουν τη γυναίκα σε µια µηχανή, που δε σκέφτεται τίποτα, εκτός από την εξωτερική της εµφάνιση και που εξυπηρετεί µονάχα τις βιολογικές ανάγκες του καθενός. Έτσι συµφέρει κάποιους να προβάλλεται. Το γεγονός αυτό, χωρίς να γίνεται πάντα αντιληπτό, ασκεί στη γυναίκα ένα είδος ψυχολογικής βίας. Η βία όµως που ασκείται στο γυναικείο φύλο µπορεί να είναι και σωµατική. Πολλές γυναίκες δέχονται τη βία µέσα στο σπίτι τους καθηµερινά.


11

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Λόγω της σωµατικής διάπλασης, µια γυναίκα αδυνατεί να αµυνθεί, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να κινδυνεύει η υγεία της. Τα θύµατα, δεν έχουν την ικανότητα να αντιµετωπίσουν την κατάσταση. Αυτό οφείλεται στη φοβία που αισθάνονται, να εκφράσουν τα φρικτά τους βιώµατα, γιατί θεωρούν πως θα υποστούν χειρότερες «καταστροφές», ενώ πολλές φορές σκέφτονται τα παιδιά τους και κρύβουν την οδυνηρή πραγµατικότητα. Το κράτος για όλα τα παραπάνω έχει µεριµνήσει εν µέρει. Από την εποχή εκείνη των πρώτων γυναικείων επαναστάσεων έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγµατα αλλά όχι αρκετά. Οι γυναίκες συνεχίζουν να ζητούν την ισότητα και την ισοτιµία. ∆εν είναι όµοιες µε τον άντρα είναι όµως ίσες. ∆ε γίνεται, από τη φύση, η γυναίκα, για παράδειγµα, να κουβαλήσει δέκα κιλά πέτρες, όπως θα µπορούσε, αντιστοίχως, ένας άντρας. Τέτοια αναζήτηση εξοµοίωσης είναι ουτοπική και µπορεί να καταστεί πηγή εκµετάλλευσης των δίκαιων γυναικείων αιτηµάτων. Εξάλλου, οι γυναίκες µπορεί σήµερα να προσλαµβάνονται σε διάφορες θέσεις εργασίας αλλά περνάνε από σαράντα κύµατα, ενώ είναι παράλληλα συνήθως υποχρεωµένες να διευθετούν όλα τα ζητήµατα εντός σπιτιού σχεδόν µόνες τους. Τέλος, η γυναίκα µπορεί να ζητήσει βοήθεια για τη σωµατική βία που δέχεται, αλλά δεν έχουν πρόσβαση όλες οι γυναίκες σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Είναι, λοιπόν, η γυναίκα εξίσου σηµαντική µε τον άντρα και η κοινωνία οφείλει να την αντιµετωπίζει ισότιµα µε αυτούς, συνυπολογίζοντας τη διαφορετικότητα των δύο φύλων. Γιατί … « ο ήλιος δε γυρίζει χωρίς το άλλο µισό του ουρανού.» Σταυρούλα Συγκούνα

11


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

12

Η κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στην Ε.Ε.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ποια είναι η κατάσταση στην Ε.Ε. όσον αφορά στην ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών; Η συντελούµενη πρόοδος µετράται κάθε χρόνο και στη συνέχεια παρουσιάζεται σε σχετική έκθεση. Ιδού ορισµένα στοιχεία: Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αυξάνεται, αλλά παραµένει χαµηλότερο από το ποσοστό των ανδρών, παρ’ όλο που οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα µεταξύ των φοιτητών και των πτυχιούχων πανεπιστηµίων. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αµείβονται κατά 17.8% περίπου λιγότερο από τους άνδρες για κάθε ώρα εργασίας, και η διαφορά αυτή παραµένει σταθερή. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις µε αρµοδιότητα λήψης πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων, αν και η παρουσία τους στους τοµείς αυτούς έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Η κατανοµή των οικογενειακών υποχρεώσεων εξακολουθεί να είναι άνιση εις βάρος των γυναικών. Ο κίνδυνος φτώχειας είναι υψηλότερος για τις γυναίκες απ΄ ο,τι για τους άνδρες. Τα θύµατα βίας που σχετίζονται µε τα φύλα είναι τις περισσότερες φορές γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια είναι περισσότερα ευάλωτα στην εµπορία ανθρώπων.

12


13

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Στίχοι: Πολυξένη Βελένη Μουσική: Νίκος Παπάζογλου

Πληµµυρίζουν το χθες µαγεµένες σκιές, που ξοπίσω µου γράφουν τροχιά, µε κρατούνε θαρρώ σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσµιο βαθιά.

Video: http://youtu.be/cuot7H8OKPo

Είναι κάτι στιγµές, τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγµένες σ' αδράχτι, σε γυρνούν απαλά, σε µεθούν σιωπηρά, σε γεµίζουν µε πείσµα και άχτι... Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε µιας ευτυχίας, και γυρνάς σαν τρελός, του καθρέφτη εαυτός, θύµα-θύτης κακής συγκυρίας.

Είναι κάτι στιγµές, σα µικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει, λείπουν λίγα ακριβά των χρωµάτων νερά, για να δώσουν του τόπου τη γνώση.. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύµα που απόµεινε µόνο, να χαϊδεύει µε αφρούς, τους πικρούς µας καηµούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο..

13


14

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

14

Ένα συγκρότηµα που ήρθε να µας θυµίσει κάτι από τα παλιά. Από τον καιρό του µεγάλου θρύλου του Bob Marley και της εκπληκτικής µουσικής που ακούει στο όνοµα Reggae! Μιας επαναστατικής µουσικής, που µας θυµίζει καλοκαίρι και εξωτικούς τόπους, όπως τη Jamaica, την Cuba και άλλους. Ο λόγος για τους Locomondo, που από την ίδρυσή τους ήρθαν να ταράξουν την Ελληνική µουσική σκηνή. Τα τραγούδια τους άλλα ξεσηκωτικά και άλλα µερικές φορές ροµαντικά και ονειρικά. Βέβαια, το αγαπηµένο τραγούδι της νεολαίας, «πίνω bafous και παίζω pro» (http://youtu.be/vOS7JRwttMk) δεν µπορεί να λείπει από την «γκαρντραρόµπα» των εφηβικών συλλογών. Είναι ένα ξεχωριστό συγκρότηµα, γιατί, όπως και το είδος της µουσικής που παίζουν, όπως και αυτοί οι ίδιοι, δεν είναι εµπορικοί. Επίσης, κάνουν περιοδείες σε πολλές χώρες αλλά κυρίως στις χώρες εκείνες που γεννήθηκε η Reggae.

Γιώργος Μπούσιος


15

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

15

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

∆ηµοφιλή τραγούδια των Locomondo: • «∆εν κάνει κρύο», http://youtu.be/_RZwRuXZtX4

• «Μαγικό χαλί», http://youtu.be/FZ3K-PVaG0I

• «Βόµβες χαράς», http://youtu.be/Z29-zfWmXMo

• «∆εν προλαβαίνω», http://youtu.be/fdsg0FbLnMM

• «Γαµήλιο πάρτυ». http://youtu.be/EI3zHIC7SEk


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

16

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

«Η εκπαίδευση στη µουσική είναι ανάγκη επιτακτική, γιατί περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσµο ο ρυθµός και η αρµονία επηρεάζουν το ενδότερο κοµµάτι του εαυτού µας, και ο καθένας από εµάς θα πρέπει να ξέρει πως να το χαλιναγωγήσει.» (Πλάτων)

“Η γνώση µουσικού οργάνου αυξάνει τη συνεργατικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, το µνηµονικό, την ικανότητα στην οµιλία, την όραση και την ακοή. To τελικό µας συµπέρασµα είναι ότι η µουσική εκπαίδευση αναπτύσσει τις ικανότητες του εγκεφάλου και ολόκληρου του νευροµυικού µας συστήµατος”. (University of Medicine, San Francisco, Dr Frank.R.Wilson).

Γιώργος Μπούσιος

16


17

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

17

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Στην τηλεόρασή µας βλέπουµε πολλές φορές διαφηµίσεις, στις οποίες κυριαρχεί η εικόνα και όχι ο λόγος, προφορικός ή γραπτός. Άλλες φορές πάλι, η αρµονία και η ποιητικότητα της ελληνικής γλώσσας αντικαθίστανται από διάφορα τυποποιηµένα λεκτικά µηνύµατα, που αποσκοπούν στην άκριτη κατανάλωση του προϊόντος από τον τηλεθεατή και υποψήφιο αγοραστή. Η διαδικασία της διαφήµισης στοχεύει στο συναίσθηµα, µε αποτέλεσµα να αδυνατεί ο δέκτης να ελέγξει το περιεχόµενο του µηνύµατος και να µετατρέπεται σε έρµαιο των Μ.Μ.Ε. Εκτός από τις διαφηµίσεις, θα ήθελα να προσθέσω ότι κάποιοι δηµοσιογράφοι κακοποιούν βάναυσα την ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα εσκεµµένα παραπληροφορούν τους τηλεθεατές, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να έχουν συγκεχυµένη ενηµέρωση. Πιστεύω πως οι δηµοσιογράφοι θα πρέπει να µελετούν µε συνέπεια και αντικειµενικότητα τις πληροφορίες τους και να είναι εντελώς σίγουροι για τις πηγές τους, προτού δηµοσιεύσουν την κάθε είδηση. Η άποψή µου είναι ότι τα Μ.Μ.Ε., ο λόγος που κυριαρχεί σε αυτά, η πληροφόρηση καθώς και τα πρότυπα που µας προβάλλουν επιδέχονται σηµαντικές βελτιώσεις. Η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιβεβληµένη, καθώς η δύναµη που διαθέτουν τα µέσα αυτά είναι τεράστια και οι επιπτώσεις των µηνυµάτων που εκπέµπουν, σηµαντικές.

Όλγα Μούτσου


18

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

“Όσοι ξεχνιούνται µε τις ώρες µπροστά στην τηλεόραση κάθε µέρα, πιθανώς "κλέβουν" χρόνια από τη ζωή τους, σύµφωνα µε µια νέα επιστηµονική αυστραλιανή έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι κάθε ώρα παραπάνω τηλεόρασης αυξάνει τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο. Αυτός ο αυξηµένος κίνδυνος ισχύει όχι µόνο για τους παχύσαρκους, αλλά και για όσους έχουν φυσιολογικό βάρος. Η έρευνα έγινε από ερευνητές του Καρδιολογικού και ∆ιαβητολογικού Ινστιτούτου Μπέικερ της πολιτείας Βικτόρια και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό "Circulation" της Αµερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης, σύµφωνα µε το πρακτορείο Ρόιτερ. Οι επιστήµονες µελέτησαν επί µια εξαετία τις συνήθειες και το στιλ ζωής 8.800 ενηλίκων άνω των 25 ετών και τους έκαναν παράλληλα µια σειρά από εξετάσεις αίµατος για ζάχαρο, χοληστερίνη κ.α. Βρήκαν ότι κάθε ώρα µπροστά στην τηλεόραση σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο κατά 11% για θάνατο από όλες τις αιτίες, κατά 9% για θάνατο από καρκίνο και κατά 18% αυξηµένο ρίσκο για θάνατο από καρδιαγγειακό νόσηµα. Σύµφωνα µε την έρευνα, "σε σχέση µε όσους παρακολουθούσαν λιγότερο από δύο ώρες τηλεόραση καθηµερινά, όσοι παρακολουθούσαν πάνω από τέσσερις ώρες τη µέρα, είχαν 46% αυξηµένο κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες και 80% αυξηµένο κίνδυνο θανάτου ειδικότερα από καρδιοαγγειακό νόσηµα". Η µελέτη διαπίστωσε ότι ο αυξηµένος κίνδυνος λόγω τηλεόρασης ισχύει άσχετα από άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για τις καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως το κάπνισµα, η υψηλή πίεση, η υψηλή χοληστερίνη, η ανθυγιεινή διατροφή, η παχυσαρκία κ.α.

18


19

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

19

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Σύµφωνα µε τον ερευνητή Ντέηβιντ Ντάσταν, η µελέτη εστίασε ειδικότερα στην επίπτωση της τηλεόρασης, αλλά τα συµπεράσµατά της δείχνουν πως οποιαδήποτε παρατεταµένη καθιστική ζωή, είτε µπροστά στο γραφείο είτε στον υπολογιστή, µπορεί να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία. "Το ανθρώπινο σώµα σχεδιάστηκε για να κινείται και όχι για να κάθεται µεγάλες χρονικές περιόδους", δήλωσε ο ερευνητής. "Πολλοί άνθρωποι περνάνε την καθηµερινή ζωή τους απλώς µεταφερόµενοι από τη µια καρέκλα στην άλλη: από την καρέκλα του γραφείου, στο κάθισµα του αυτοκινήτου και, από εκεί, στον καναπέ µπροστά από την τηλεόρασή τους", πρόσθεσε. Όπως είπε, "ακόµα κι αν κάποιος έχει το σωστό βάρος, όταν κάθεται για ώρες, αυτό επιδρά αρνητικά στην υγεία του, επειδή αυξάνει τη συγκέντρωση ζαχάρου και λιπιδίων στο αίµα του". Για το λόγο αυτό, τόνισε, πρέπει οι άνθρωποι να αποφεύγουν να κάθονται συνεχώς και, αντίθετα, πρέπει να θυµούνται να κινούνται και να ασκούνται συχνότερα. Η νέα έρευνα συµφωνεί µε µια άλλη πρόσφατη µελέτη, η οποία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που βλέπουν λιγότερη τηλεόραση, καίνε περισσότερες θερµίδες και έτσι παχαίνουν λιγότερο. Άλλες έρευνες έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι η συχνή σωµατική άσκηση µειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Όλγα Μούτσου


20

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Καθώς περνούν τα χρόνια, η διακίνηση των ναρκωτικών µέσα στα σχολεία γίνεται πιο συχνή και πιο µαζική. Οι διακινητές στοχεύουν συνήθως σε εφήβους που αγνοούν τους κινδύνους των ουσιών, παιδιά µε προβλήµατα ανασφάλειας και τάσεις αντιδραστικότητας απέναντι στους γονείς τους. Λόγω της ραγδαίας αύξησης αυτού του φαινοµένου, τα ναρκωτικά γίνονται θέµα πολλών επιστηµονικών και κοινωνικών ερευνών αλλά και ένα πολύ ανησυχητικό ζήτηµα για τους γονείς και τους καθηγητές. Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που συντελεί στην εξάπλωση αυτού του φαινοµένου, είναι η απενοχοποίηση αυτών των ουσιών στο µυαλό κάποιων εφήβων, καθώς συναντούν χρήστες τόσο συχνά, που δε θεωρούν τα ναρκωτικά τόσο σηµαντικό ή επικίνδυνο ζήτηµα. Ακόµα, η πλειοψηφία των χρηστών (32,6%) δε γνωρίζουν πόσο µεγάλη ζηµιά κάνουν στο καρδιοαναπνευστικό τους σύστηµα αλλά και τη µεγάλη φθορά που προκαλούν στα εγκεφαλικά τους κύτταρα. Για την ακρίβεια, ναρκωτικά «ευρείας» κατανάλωσης, όπως η ινδική κάνναβη, είναι οπιούχα, που σηµαίνει πως είναι εθιστικά, και οι χρήστες αισθάνονται την επιθυµία για όλο και µεγαλύτερη δόση. Αλλά ακόµα και αν θεωρούν πως κάνουν ελεγχόµενη χρήση και δεν έχουν εθιστεί, οι κυρώσεις που θα δεχθούν από το νόµο, σε περίπτωση που συλληφθούν θα είναι καταστροφικές για το µέλλον τους, καθώς χωρίς καθαρό µητρώο οι επαγγελµατικές τους επιλογές συρρικνώνονται δραµατικά. Απλά σκεφτείτε πως έχοντας ποινικό µητρώο τύπου β’, απαγορεύεται η είσοδος σε νοµικά και εκπαιδευτικά επαγγέλµατα αλλά και σε πολλές ιδιωτικές εταιρείες αφού το αµαυρωµένο ποινικό µητρώο σπιλώνει το βιογραφικό. Ένας ακόµα λόγος για τον οποίο ξεκινά η χρήση, είναι η περιέργεια και η γοητεία του απαγορευµένου, παράγοντες που έλκουν τους µαθητές. Αξίζει επίσης να αναφερθούν ότι κάποιοι χώροι που είναι συνυφασµένοι µε την διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών: Οι σύλλογοι των οπαδών πολλών οµάδων θεωρούνται στέκια διακινητών, οι οποίοι εκµεταλλεύονται τη φανατική ατµόσφαιρα αυτών των χώρων, «πλασσάροντρας» ουσίες σε εφήβους µε την πρόφαση της µαγκιάς, της µόδας και της ψυχαγωγίας. Κλασικά σηµεία διακίνησης είναι η Οµόνοια και η γύρω της περιοχές, τα στενά γύρω από την πλατεία Εξαρχείων, καθώς και µερικοί παράλληλοι της Πατησίων. ∆υστυχώς, λόγω της «γκετοποίησης» αυτών των σηµείων, οι κοντινές περιοχές έχουν αποκτήσει πολύ άσχηµη φήµη, η οποία συµβάλλει στην παρακµή τους.

20


21

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

21

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Φυσικά, η διακίνηση της ινδικής κάνναβης, του γνωστού «µπάφου», γίνεται σχεδόν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, µε τόσο απροκάλυπτο τρόπο, που ο καθένας θα µπορούσε να βρει τους διακινητές και να προµηθευτεί τις παράνοµες αυτές ουσίες. Τέλος, το Άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας µετατρέπεται σε «ναό» της παρανοµίας µετά τη ∆ύση του ήλιου, ή τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Ακόµα, θα ήθελα να επισηµάνω πως άσχετα από οποιαδήποτε άλλα αίτια, κανένας έφηβος δε φταίει ολοκληρωτικά που ξεκίνησε τη χρήση. Είναι αδιαµφισβήτητο πως τα ναρκωτικά είναι µια σύγχρονη µάστιγα, η οποία µαγνητίζει τους εφήβους προσποιούµενη τη διέξοδο από τα σχολικά, τα οικογενειακά και τα κοινωνικά προβλήµατα. Ποιος δεν έχει ζητήσει, έστω και µέσα του, µια µαγική λύση για όλα τα ψυχοφθόρα προβλήµατα που αντιµετωπίζει; Αυτά τα παιδιά ουσιαστικά εξαπατώνται από τα λόγια των διακινητών, όχι λόγω αφέλειας αλλά λόγω άγνοιας και υπερβολικής κούρασης, η οποία καταστρατηγεί τις αρχές και τη λογική τους. Ο λόγος που τονίζω τα παραπάνω είναι για να εξηγήσω πως ο ρατσισµός απέναντι στους χρήστες είναι το ίδιο άδικος και άλογος όσο και η ηρωοποίησή τους από µερικούς. Όλοι µας, µαθητές, καθηγητές, γονείς και όλος ο υπόλοιπος κοινωνικός κύκλος αυτών των παιδιών, θα πρέπει να υποστηρίζει τους χρήστες σ’ οποιαδήποτε προσπάθεια απεξάρτησης και να µην κρατά ούτε απειλητική ούτε υποτιµητική στάση απέναντί τους. Άλλωστε έχουν τις ίδιες ικανότητες και προοπτικές µε οποιοδήποτε άλλο έφηβο. Σαν τελικό συµπέρασµα, πιστεύω πως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρόβληµα µας αφορά όλους. Ο εθισµός δεν κάνει διακρίσεις φύλου, κοινωνικής θέσης ή ευφυΐας. Κατά τη γνώµη µου, η σχολική και γονική χειραγώγηση θα είχαν ελάχιστο αποτέλεσµα, καθώς θα ερέθιζαν την αντιδραστικότητα των εφήβων. Χρειάζεται λεπτοµερής ενηµέρωση των µαθητών για τους κινδύνους από τη χρήση των ναρκωτικών και ευρύτερο ενδιαφέρον και καθοδήγηση σε δηµοκρατικά πλαίσια από τους γονείς και τους καθηγητές.

Βλάσσης Κόντης


22

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

6 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΕΙ ΟΧΙ Ακολουθώντας αυτά τα 6 απλά βήµατα µπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να πει ΟΧΙ στις αρνητικές συµπεριφορές & πιέσεις που ίσως αντιµετωπίσει από το κοινωνικό του περιβάλλον. Γράψτε σε ένα χαρτί αυτά τα βήµατα και τοποθετείστε τα κάπου ώστε να µπορείτε να τα βλέπετε και να τα ξαναβλέπετε.

… Μην ξεχνάτε!! Πρόκειται για ένα εναλλακτικό life style… 1. Μιλήστε µε το παιδί σας για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά: Μπορείτε να βοηθήσετε έτσι να αλλάξει κάποιες ιδέες που ίσως έχει ότι “όλοι πίνουν, όλοι καπνίζουν, όλοι παίρνουν ναρκωτικά άρα θα το κάνω κι εγώ”.

2. Μάθετε να ακούτε τα παιδιά σας: Το πιο πιθανό είναι το παιδί να µιλήσει µαζί σας όταν είναι σίγουρο ότι το ακούτε µε προσοχή, όταν του δείχνετε µε τη στάση και τη συµπεριφορά σας ότι ακούτε πραγµατικά αυτά που έχει να σας πει διαφορετικά ξεχάστε την περίπτωση να σας “ανοιχτεί” για σχετικά θέµατα.

22


23

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3. Βοηθήστε το παιδί σας να νιώθει καλά µε τον εαυτό του: Το παιδί σας θα νιώθει καλά, όταν επαινείτε τις προσπάθειές του και όταν επικρίνετε κάποια συγκεκριµένη αρνητική ενέργεια ή συµπεριφορά χωρίς να το απορρίπτετε. (Μία τέτοια “δουλειά” καλά είναι να κάνουµε και µε τον εαυτό µας).

4. Βοηθήστε το παιδί σας να αναπτύξει αξίες:

Ένα ισχυρό και ξεκάθαρο σύστηµα αξιών µπορεί να δώσει στο παιδί σας τη δύναµη να λέει ΟΧΙ , σε φίλους και παρέες και να κάνει αυτό ακριβώς που νιώθει σωστό χωρίς να φοβηθεί την επίκριση και τον σχολιασµό τους.

5. Να είστε ένα θετικό πρότυπο, ένα καλό παράδειγµα: Οι δικές σας συνήθειες και στάσεις µπορούν να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τις ιδέες του παιδιού σας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

6. Βοηθήστε το παιδί σας να αντιµετωπίσει τις “πιέσεις των φίλων”: Ένα παιδί που έχει µάθει να λέει πάντα ΝΑΙ για να µην δυσαρεστεί τους άλλους , µπορεί να χρειάζεται “την δική σας ενθάρρυνση” για να αντισταθεί στις πιέσεις.

23


24

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Σήµερα στη χώρα µας πολλοί άνθρωποι ακόµη και παιδιά εκφράζουν µεγάλο θυµό εναντίον των «ξένων». Κάποιοι εκστοµίζουν επίθετα, όπως «βρώµικοι», και «κλέφτες». ∆ιαµαρτύρονται µε πεποίθηση: «Μας παίρνουν τα σπίτια!», «Μας παίρνουν τις δουλειές!» Ύστερα φωνάζουν: «Να φύγουν! Να φύγουν!», ενώ άλλοι, που έχουν διαφορετική γνώµη, προσπαθούν να σταµατήσουν όλον αυτόν τον χείµαρρο. Μικρά παιδιά που λένε τη λέξη «ξένοι» σα βρισιά, που εκφράζονται µε επίθετα προσβλητικά και ταπεινωτικά για τους συνανθρώπους τους. Νέοι µε λέξεις που περιθωριοποιούν, που απελπίζουν, που τραυµατίζουν άλλους συνοµιλήκους τους. Τα παιδιά επαναλαµβάνουν αυτά που ακούνε γύρω τους, που βλέπουν στην τηλεόραση, που λέει το άµεσο περιβάλλον τους. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτούµε πολύ σοβαρά πως θα τα διαπαιδαγωγήσουµε. Γιατί αυτά τα παιδιά θα ζήσουν οπωσδήποτε, είτε το θέλουν είτε όχι, σ’ έναν κόσµο πολύγλωσσο, πολυθρησκευτικό, πολυπολιτισµικό. Και πρέπει να µάθουν να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα. Είµαστε χώρα- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καθώς περνάν τα χρόνια και µεγαλώνουν τα παιδιά µας, θα αυξάνονται οι «ξένοι», ελεύθερα κινούµενοι εργαζόµενοι. Έχουµε ήδη στη χώρα µας πολλούς µετανάστες και πρόσφυγες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αλβανική καταγωγή. Οι µετακινήσεις πληθυσµών, λένε οι ειδήµονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αυξάνονται διαρκώς τον αιώνα που έρχεται. Η Ελλάδα δεν είναι µια κοινωνία χωρίς εµπειρίες τέτοιων φαινοµένων. Πολλές χιλιάδες πρόσφυγες κατέφθασαν στη µητροπολιτική Ελλάδα από τη Μικρασία µετά την καταστροφή του 1922. Στον πληθυσµό της εποχής προστέθηκε ένας πολίτης στους πέντε µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Και µολονότι υπήρξαν και τότε φαινόµενα ξενοφοβικά, εχθρική στάση των κατοίκων σε διάφορες περιοχές, που έλεγαν: « ∆εν τους θέλουµε εµείς εδώ, πηγαίνετέ τους παρακάτω», οι άνθρωποι αυτοί ενσωµατώθηκαν και βοήθησαν ποικιλοτρόπως τα µέρη στα οποία εγκαταστάθηκαν. Από την άλλη πλευρά, ο ελληνικός λαός έχει και ο ίδιος µακρά παράδοση µετανάστευσης. Πολλοί είναι οι Έλληνες που έχουν στις οικογένειές τους µνήµες και εµπειρίες πρόσφυγα ή µετανάστη. Οι πρόσφυγες του εµφυλίου πολέµου στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, οι µετανάστες στην Αµερική, την Αυστραλία και τον Καναδά αποτελούν απτά παραδείγµατα.

24


25

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

25

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Αυτές οι ιστορικές εµπειρίες του ελληνικού λαού πρέπει να λειτουργήσουν σα µαθήµατα για τα παιδιά µας στα επόµενα χρόνια. Γιατί αυτές οι εµπειρίες λένε ότι ο ρατσισµός πάει χέρι- χέρι µε την αυταρχική κοινωνία και την πολιτική βία. Ο ρατσισµός καταστρέφει τη δηµοκρατία. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πολλές φορές και γνωρίζει τι σηµαίνει αυταρχική κοινωνία και καταπάτηση των δικαιωµάτων των πολιτών. Γνωρίζει καλά πόσο πολύτιµη είναι η δηµοκρατία. Υπάρχουν, βέβαια, µερικοί που πιστεύουν ότι ο ρατσισµός βλάπτει µόνο τα θύµατά του, δηλαδή µόνο τις ανθρώπινες οµάδες που θεωρούνται εχθρικά «ξένοι» και ανεπιθύµητοι». Η πραγµατικότητα είναι πως, όπως σε κάθε πρόβληµα, όλοι οι εµπλεκόµενοι σ’ αυτό, µε κάποιο τρόπο, επηρεάζονται αρνητικά. Σ’ αυτήν την ιστορία του ρατσισµού δεν υπάρχουν κερδισµένοι. Τέλος, ο ρατσισµός είναι µια µεγάλη νάρκη στα θεµέλια της δηµοκρατίας. ∆ική µας ευθύνη είναι να διαπαιδαγωγήσουµε πολίτες, που να είναι σωστά ενηµερωµένοι για το ζήτηµα και θετικοί απέναντι στον άνθρωπο.

Αφροδίτη Κοξαράκη


26

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

O ρατσισµός ενέχει πάντοτε το στοιχείο της διαστρεβλωµένης όρασης. Στους µεν εαυτούς µας, βλέπουµε µόνο καλά, µόνο αρετές, µόνο µεγαλείο. Αν κατά σύµπτωση προσέξουµε κάποιο ελάττωµα, εύκολα το δικαιολογούµε. Στη δε αντίπαλη φυλή, βλέπουµε µόνο πάθη, µόνο πονηρία, µόνο µικρότητα. Αν κατά σύµπτωση προσέξουµε κάποια καλοσύνη, εύκολα την ανάγουµε στην υστεροβουλία.

26


27

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Η καλύτερη ισορροπία όταν είµαστε αντιµέτωποι µε ανθρώπους από άλλες φυλές, είναι να διατηρούµε µια υγιή στάση φιλοξενίας, όπου αποδεχόµαστε τον άλλο γι' αυτό που είναι, ενώ ταυτόχρονα σεβόµαστε και τον εαυτό µας γι' αυτό που είναι και γι' αυτό που έχει. Αν προσέξουµε στον άλλο άνθρωπο, στην άλλη φυλή, κάποια ελαττώµατα, ας θυµηθούµε ότι έχουµε και εµείς, αν όχι τα ίδια, τουλάχιστον άλλα εξ' ίσου σοβαρά ελαττώµατα. Αν αντιληφθούµε κάποια προτερήµατα, ας µην αφήσουµε τον εαυτό µας να τα διαστρεβλώσει µε σκέψεις του τύπου "Μπορεί αυτοί να είναι ευγενικοί αλλά είναι κατά βάθος ψυχροί, ενώ εµείς που όλοι µέρα βριζόµαστε κατά βάθος έχουµε καλή καρδιά". ∆ηλαδή, αν προσπαθούσαµε λίγο περισσότερο, αν είχαµε την διάθεση να µάθουµε, δε θα µπορούσαµε εµείς να γίνουµε και ευγενικοί και να έχουµε καλή καρδιά; Ο πραγµατικά µεγάλος άνθρωπος, ο πραγµατικά µεγάλος λαός, είναι αυτός που ξέρει να µαθαίνει από τα προτερήµατα των άλλων ενώ ταυτόχρονα διατηρεί αλώβητη τη δική του ταυτότητα.

27


28

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ο άνθρωπος αυτός δε γεννήθηκε γιατί το θέλει Ο άνθρωπος αυτός δεν πεθαίνει γιατί το θέλει Ο άνθρωπος αυτός δε ζει γιατί το θέλει. Ο άνθρωπος εκείνος, µε τη µαύρη καρδιά, αναζητώντας µια ζεστή αγκαλιά, φεύγει από την πατρίδα του πολύ σθεναρά. Και πηγαίνει και πηγαίνει πολύ µακριά. Ο άνθρωπος εκείνος, που µε τόσο κόπο και τόσες θυσίες προστατεύει το παιδί του, δε θα µπορέσει ποτέ να αναγαλλιάσει η ψυχή του. Θα παλεύει και θα παλεύει µέχρι να τελειώσει η ζωή του. Στον άνθρωπο αυτό δε θα υπάρξει επιστροφή και ίσως να µη µάθει ποτέ το γιατί. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, τα νιάτα του θα γίνονται βαπόρια και, όπως τα βαπόρια φεύγουν και ξεχνούν, έτσι και αυτουνού του ανθρώπου οι αναµνήσεις θα χαθούν.

Στέλλα ∆ηµακοπούλου

28


29

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Μετανάστες, άνθρωποι από άλλο τόπο, που ήρθαν στο δικό µου, για κάποιο λόγο. Άνθρωποι µε ελπίδες, όνειρα, φιλοδοξίες. Πολλές φορές καταστρέφονται δίχως αιτίες, από τα ίδια τους τ’ αδέλφια, τους ανθρώπους. Αδέλφια διαφορετικά εξωτερικά αλλά αδέλφια παρόµοια εσωτερικά. Με διαφορετικό χρώµα και θρησκεία αλλά µε τα ίδια όνειρα και ελπίδα. Όµως υπάρχουν και εκείνοι που επιβιώνουν και στα δύσκολα επιµένουν και το κατορθώνουν. Και τώρα ζουν το όνειρό τους, µέσα στην καινούργια τη ζωή τους. Παυλίνα-Μαρία Κελλίδου

29


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

30

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Περιβαλλοντικά προβλήµατα ονοµάζονται οι διαταραχές στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον. Για τα οικολογικά προβλήµατα είναι υπεύθυνη σε µεγάλο βαθµό η ανθρώπινη δραστηριότητα, παρόλο που οι οικολογικές κρίσεις µπορεί να έχουν και φυσικά αίτια. Στα περιβαλλοντικά προβλήµατα συγκαταλέγεται η ρύπανση, η κλιµατική αλλαγή, η τρύπα που όζοντος, η εξαφάνιση των βιολογικών ειδών αλλά και η όξινη βροχή. Τα οικολογικά προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται µετά τη βιοµηχανική επανάσταση. Αυτές οι πολύ µεγάλες διαταραχές δηµιουργήθηκαν από διάφορες ουσίες, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το µονοξείδιο του αζώτου και άλλα οξέα. Η ρύπανση των υδάτων οφείλεται στη γεωργία µε λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, που µολύνουν τα υπόγεια ύδατα, και στα βιοµηχανικά απόβλητα. Η καταστροφή των δασών παίρνει όλο και µεγαλύτερη έκταση, αφού κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται ένα κοµµάτι του µεγαλύτερου πνεύµονα της γης, του Αµαζονίου, και άλλων δασών. Πλέον γίνονται µεγάλες προσπάθειες για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Οι µηχανικοί περιβάλλοντος προσπαθούν να αναπτύξουν, µέσω της τεχνολογίας, λύσεις για τις διαταραχές αυτές. Κυρίως όµως, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι συνειδητοποιηµένος και να κάνει τα πάντα, για να µην καταστρέφει το περιβάλλον γύρω του.

Όλγα Μούτσου

30 30


31 31

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

31

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Στα καµένα Έλα να πάµε στα καµένα στον Υµηττό και στην Αυλώνα πουλιά και πεύκα συλλογίσου ενός καµένου παραδείσου δέντρα που ήτανε φαντάσου και στη σκιά τους ξεκουράσου. Έλα και πάρε µε µαζί σου στην Κυριακάτικη εκδροµή σου βγάλε µε στο χλωρό κορµί σου στις εκβολές του παραδείσου Έλα να πάµε στα καµένα δε µας χωράει πια το σπίτι έρχονται δύσκολες ηµέρες µουτζουρωµένες σα ∆ευτέρες έρχονται φλόγες απ' τα δάση και µια φωτιά να µας δικάσει µέσα στο πύρινό της χνώτο από τον έσχατο στον πρώτο. Έλα και πάρε µε µαζί σου στην Κυριακάτικη εκδροµή σου βγάλε µε στο χλωρό κορµί σου στις εκβολές του παραδείσου. Έλα να βγούµε απ΄ το σπίτι ξανά σε δρόµους και πλατείες πάρε και τα παιδιά µαζί σου εδώ, στο χείλος της αβύσσου κι άφησε µόνη στο τραπέζι την τηλεόραση να παίζει.

•σταυροδρόµι του εξήντα: ο ποιητής στο σηµείο αυτό υπαινίσσεται την εσωτερική µετανάστευση από την ύπαιθρο στα µεγάλα αστικά κέντρα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Να δείχνει έγχρωµο τον πόνο δίπλα σ' ένα φιλέτο τόνο Να δείχνει φονικά και φλόγες τσόντες πολιτικούς και ρώγες ενώ εµείς θα 'χουµε φτάσει στο σταυροδρόµι του εξήντα* Με τα παιδάκια µας στον ώµο για να µας δείχνουνε το δρόµο. Στίχοι: Μιχάλης Γκανάς Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Ακούστε το... το... http://youtu.be/lJiFPzme0lo


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

32

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

http://terres-brulees.blogspot.com/

32 32

http://sustainablesea.blogspot.com/ http://dys-socialexclusion.blogspot.com

http://voiceofteens.blogspot.com

http://mathematicsforeveryday.blo gspot.com/

http://dyssocialexclusion.blogspot.com


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Π Ε Ν Γ ’ Θ Η τά Μ Ε ξη Ρ ς Η

33 33

33


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

34

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3ο Γ Ε Λ ΝΕ ΑΣ ΦΙ Λ Α∆ Ε Λ ΦΕ Ι ΑΣ «Μ «ΜΙ Λ Τ ΟΣ ΚΟΥ ΝΤ ΟΥ Ρ ΑΣ »

25η Μ αρτ ί ο υ 2011

34 34


35 35

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

35

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Π ερ ι β αλ λ ο εκ δ ρ ο µ Α ’ τάξ η σ τη ν Υ Π Α

ή

ν τι κ ή

ς Τ Η


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

36

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3ο Γ Ε Λ ΝΕ ΑΣ ΦΙ Λ Α∆ Ε Λ ΦΕ Ι ΑΣ «Μ

Ι Λ Τ ΟΣ ΚΟΥ ΝΤ ΟΥ Ρ ΑΣ » Β’ τ άξη – αγ ω γ ή σ τ αδι ο δρ ο µ ί ας

14- 16/ 3/ 2011 ΚΡΗΤ Η

36 36


37 37

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Ηµερίδα – 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛ/ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» Ο Προϊστάµενος του 1ου Γραφείου Α’ Αθήνας κ. Αθανάσιο Μανώλης κάλεσε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές που υλοποίησαν προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων κατά το σχ. έτος 2009-10 να τα παρουσιάσουν. Η εν λόγω ηµερίδα έλαβε χώρα στο σχολείο µας στις 16 Φεβρουαρίου 2011. 10 Γυµνάσια και 4 Λύκεια έδειξαν τις εργασίες τους, που οµολογουµένως υπήρξαν αξιόλογες. Από το σχολείο µας έγινε σύντοµη αναφορά σε όλα τα έργα της περσινής χρονιάς. Η κ. Φυσάκη αναφέρθηκε στις δράσεις των µαθητών µας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων eTwinning και Comenius. Eστίασε στα έργα TERRES BRULEES et APRES?, SUSTAINABLE SEA και THE VOICE OF TEEN και στις 2 ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας που µας απονεµήθηκαν από την οµάδα eTwinning για τα παραπάνω έργα. Στη συνέχεια η κ. Σούµπαση παρουσίασε το πρόγραµµα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ και η κ. Λατσώνα το ΣΧΕ∆ΙΑΖΩ ΤΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΜΟΥ. Την ηµερίδα τίµησαν µε την παρουσία τους πολλοί διευθυντές σχολείων και ο ∆ιευθυντής ∆.Ε.Α’ Αθήνας κ. Σαββαΐδης.

37


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

38

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

38 38

OOSA (OECD) πρόγραµµα PISA Ο OECD - Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) είναι ένας διεθνής οργανισµός εκείνων των αναπτυγµένων χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς.

Πρόγραµµα PISA Ο ΟΟΣΑ µε το πρόγραµµα PISA, παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα:  αξιόπιστα στοιχεία για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των µαθητών τους & για την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων Ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Η Ελλάδα συµµετείχε το 2000, το 2003, το 2006 και το 2009. Θα λάβει µέρος και το 2012.Την ευθύνη υλοποίησής του στην χώρα µας έχει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Περισσότερα… http://pigasos3lyk.blogsp ot.com/2011/04/pisa.html/

PISA – 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ Στην πιλοτική φάση του PISA 2012, επελέγησαν να συµµετέχουν 35 µαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου µας. Στις 6 Απριλίου 2011, οι µαθητές αυτοί, παρουσία εκπροσώπου του Κ.Ε.Ε. και καθηγητών του σχολείου, έλυσαν θέµατα, που αφορούσαν στον µαθηµατικό εγγραµµατισµό και συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τους ίδιους, την οικογένειά τους και τον τρόπο εκπαίδευσης στο σχολείο τους.


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

39 39

39

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Να θυµηθώ…

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24

MONDAY

MKO – ΑΙΤΗΜΑ 12:30, Συζήτηση για Κοινωνικό Αποκλεισμό - Πρόσφυγες

«Μ

Πο λ σ Κ α

Σ Ν Ε Α Λ Ε Α Σ 3ο Γ Ε Λ Φ Ε Ι Υ Ρ Α Σ » Ο Α ∆ Υ Ν Τ Φ ΙΛ Ο Κ Σ ί ες ΙΛ Τ Ο τυ χ

λ ές τη λ ές

επ ι τ α ς σ ζ ω ή ο π ές … δ ια κ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗ


40

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

40

Ως επίλογος… Όταν σκέφτεσαι, έρχονται στο µυαλό λέξεις και φράσεις και εικόνες και αισθήµατα… Κι είναι καλό καµιά φορά να τα γράφεις, να τα εικονίζεις όλα αυτά. Να µη σου φύγουν. ∆εν είναι, στ’ αλήθεια, που έχει σηµασία µήπως φύγουν. Έτσι και αλλιώς, οι σκέψεις είναι πουλιά και πετούν. Πάνε και έρχονται. ∆ε φυλακίζονται στο χαρτί. Αλλά άµα κάτι γράψεις, άµα κάτι φωτογραφήσεις και το δεις τυπωµένο, ξανά και ξανά, τότε, είναι που γεννάς κι άλλες ιδέες, καινούργιες σκέψεις. Γι’ αυτό, είναι καλό, καµιά φορά, να τα γράφεις, να τα εικονίζεις όλα αυτά.

Έµµη Κιτίνου

Pigasos - Issue April 2011  

The 3rd Issue of our Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you