Page 1

2009-2010

Εν ολίγοις…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Σχολικό έτος 2009-2010

Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 81687 / Γ7/ 9.07.2009, θέµα: «Έγκριση Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων» Πράξη 1η/16-11-2009 µε αρ. πρωτ.13566/16-11-2009 της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Α’ Αθήνας)

Ιστότοπος σχολείου:

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr

Παρουσίαση: Αµφιθέατρο 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Φεβρουάριος 2011


Εν συνόλω

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 81687 / Γ7/ 9.07.2009, Πράξη 1η/16-11-2009 µε αρ. πρωτ.13566/16-11-2009 της ∆ιεύθυνσης ∆Ε Α’ Αθήνας, µε θέµα: «Έγκριση Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων» )

Κατά το σχολικό έτος 20092009-2010 υλοποιήθηκαν στο σχολείο µας τα εξής προγράµµατα: Α’ Προγράµµατα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων: 1. «Θεατρικό εργαστήρι» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φρυδά Ευαγγελία ΠΕ6 – Λοντόρφος Ιωάννης ΠΕ12 2. «Επανέκδοση του σχολικού περιοδικού Pig-asos» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ντάσιου Μαρίνα ΠΕ2 – Ναζίρη Πανωραία ΠΕ2 3. «Η πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας µετά το σεισµό του 1999 - Εικαστική προσέγγιση» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Λοντόρφος Ιωάννης ΠΕ12 Β’ Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 1. «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα » Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 – Ταλιαδούρος Κων/νος ΠΕ14 2. «Κηφισός: το ποτάµι µας » Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 – Σούµπαση Σταυρούλα ΠΕ6 3. «Το ταξίδι του νερού από το βουνό στη θάλασσα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Πάττα Μαρία ΠΕ4 – Σταµατόπουλος Νικόλαος ΠΕ4 4. «Ανακύκλωση» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ιωαννίδου Βασιλική ΠΕ4 – Τασούλα Βασιλική ΠΕ4 Γ’ Προγράµµατα Αγωγής Υγείας: 1. «Η αιµοδοσία σήµερα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Μπερναλής Θεοδόσιος ΠΕ10 – Λεονταρίτου Αικατερίνη ΠΕ9 2. «Σχολικός εκφοβισµός (bullying)» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σούµπαση Σταυρούλα ΠΕ6– Φρυδά Ευαγγελία ΠΕ6 ∆. Πρόγραµµα Αγωγής Σταδιοδροµίας Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Λατσώνα Ευγενία ΠΕ11, Υπεύθυη ΣΕΠ Ε. Προγράµµατα eTwinning: 1. « Sustainable Sea» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 - Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 2. « Terres brûlées… et après» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 - Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14 Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 ΣΤ. Πρόγραµµα Comenius (ΙΚΥ 2008-1-IT2 - COM06 - 00085 – 6) «The Voice of Teen – A European Magazine to communicate and understand using new media» 2ο έτος υλοποίησης Παιδαγωγική οµάδα: (Πράξεις 2/1-9-2008 & 1/1-9-2009 του Συλλόγου Καθηγητών) Αθ. Κιούσης, Α. Φυσάκη, Μ. Πάττα, Α. Χρυσού, Α. Φερρίδης, Κ. Ταλιαδούρος, Σ.Γεωργιάδου, Γ. Νικολακόπουλος, Μ.Σαρίκος και Σ. Σούµπαση. Υπεύθυνη: Φυσάκη Αικατερίνη.

2009-2010

________________________________________________________________________________ Υπεύθυνη (Πράξη 11/9-10-2009) για τα ανωτέρω προγράµµατα του σχολείου µας κατά το σχ. έτος Σταθµός Οµόνοιας 2009-10 ήταν η κ. Φυσάκη Αικατερίνη κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής µε βαθµό Α’. Αφίσα πολιτιστικής ηµερίδας µε θέµα τα Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων που έγινε στο σχολείο µας στις 26/11/2009.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων:

«Επανέκδοση του σχολικού περιοδικού Pig-asos» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ντάσιου Μαρίνα ΠΕ2, Ναζίρη Πανωραία ΠΕ2 Τεχνική Στήριξη: Φυσάκη Κατερίνα ΠΕ19 Ιστότοπος:

http://pigasos3lyk.blogspot.com/

Στο σχολείο µας, εδώ και πολλά χρόνια, ο Pig-ασος ήταν η φωνή των µαθητών. Σίγησε για λίγο και το σχολικό έτος 2009-10 επανεκδόθηκε σε ηλεκτρονική µορφή.

«Η έκδοση του περιοδικού αποτελεί ένα ουσιαστικό θεσµό στη σχολική ζωή. Μέσα από τις σελίδες του υπάρχει δυνατότητα ανάδειξης δηµιουργικών εργασιών και διακρίσεων των µαθητών, προβολής σηµαντικών γεγονότων της σχολικής ζωής, χώρος ελεύθερης έκφρασης και προβληµατισµού. Με αυτή την προσπάθεια ο έφηβος αναπτύσσει το ερευνητικό του πνεύµα, οξύνει την κριτική του σκέψη, αποκτά πρωτοβουλία και υπευθυνότητα και βελτιώνει τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και του γραπτού λόγου. Ξεκινήσαµε λοιπόν την προσπάθεια επανέκδοσης του περιοδικού µε ενθουσιασµό και υπευθυνότητα. Γράψαµε τα πρώτα άρθρα και σας τα παρουσιάζουµε σε ηλεκτρονική µορφή. Ξεπεράσαµε έτσι τον σκόπελο της έλλειψης χρηµατοδότησης. Περιµένουµε να µας διαβάσετε και να επικοινωνήσετε µαζί µας…».

2009-2010

Έτσι προλογίζει η Συντακτική οµάδα την επανέκδοση του περιοδικού στο τεύχος του Φεβρουαρίου 2010 και κλείνει…

«Εν Εν κατακλείδι… κατακλείδι… ∆ιαλέξαµε θέµατα που ακουµπούν την καθηµερινότητά µας. Ψηλαφίσαµε προβλήµατα που στέκουν απέναντί µας. Γίναµε διακινητές απόψεων και εκφράσαµε τη γνώµη µας. Και επειδή τα πάντα ρει, βάλαµε σα φόντο τους σταθµούς του αθηναϊκού METRO, που τα πλήθη συνωστίζονται, τρέχοντας να προλάβουν τη ζωή, ανώνυµοι επιβάτες, περαστικοί, κόσµοι διαφορετικοί µε µύριες σκέψεις και ιδιαιτερότητες…. Καλή ανάγνωση…» ανάγνωση…»

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων:

«Επανέκδοση του σχολικού περιοδικού Pig-asos» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ντάσιου Μαρίνα ΠΕ2, Ναζίρη Πανωραία ΠΕ2 Τεχνική Στήριξη: Φυσάκη Κατερίνα ΠΕ19 Ιστότοπος:

http://pigasos3lyk.blogspot.com/

Στο τεύχος Μαρτίου 2010 έγραψαν:

«Φίλοι και φίλες Μπαίνουµε στην Άνοιξη σιγά-σιγά… Τι θα λέγατε για µια επίσκεψη σ’ ένα µουσείο των Αθηνών; Βαρετό ε; Σχολείο θυµίζει! Κι αν µαθαίνατε πως πρόκειται για µια έκθεση για τον Έρωτα; Πώς σας φαίνεται η ιδέα; Σας κεντρίζει το θέµα; Σας ενδιαφέρει; Σας αφορά; Αν λέγατε ναι σε όλα, θα σας προτείναµε να ξεφυλλίσετε το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού µας περιοδικού Pig-ασος γιατί είναι αφιερωµένο στην Άνοιξη και στον Έρωτα…» Και στο πολύχρωµο 36σέλιδο θα συναντήστε, µαζί µε τα άρθρα των παιδιών, δίπλα-δίπλα µερικά από τα αριστουργήµατα της «αρχαίας ελληνικής πλαστικής

τέχνης που αφορούν στον κάλλιστο, λυσιµελή, πυρίδροµο, διφυή, γλυκύπικρο, αβρό, τακερό, αλγεσίδωρο, σχέτλιο, ανίκατο θεό… Άλλωστε στις µέρες µας… οφείλουµε να αντιµετωπίσουµε τη ζωή µε µια πιο φιλοσοφική και τουλάχιστον αισιόδοξη µατιά».

2009-2010

Κι ο ∆ιευθυντής του Λυκείου κ. Αθανάσιος Κιούσης ιδιοχείρως είχε σηµειώσει:

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων:

«Επανέκδοση του σχολικού περιοδικού Pig-asos» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ντάσιου Μαρίνα ΠΕ2, Ναζίρη Πανωραία ΠΕ2 Τεχνική Στήριξη: Φυσάκη Κατερίνα ΠΕ19 Ιστότοπος:

http://pigasos3lyk.blogspot.com/

2009-2010

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/February.ppt

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/Issue_MAR.pps

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Από τα εξώφυλλα τευχών του περιοδικού


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας:

«Σχολικός εκφοβισµός (bullying)» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 & Φρυδά Ευαγγελία ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://bullyingphenomenon.blogspot.com

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 επιχειρήσαµε να διενεργήσουµε στο σχολείο µας Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας µε θέµα το σχολικό εκφοβισµό (bullying). Οι προβλεπόµενες δραστηριότητες σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που καταθέσαµε µε την αίτηση για την έγκριση του προγράµµατος δεν ολοκληρώθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου. Συγκεκριµένα ως το Μάιο 2010 έγιναν οι εξής ενέργειες:

Α. Κατά τη φάση προετοιµασίας µας κάναµε καταιγισµό ιδεών , παρακολουθήσαµε θεατρική παράσταση µε σχετικό θέµα, απαντήσαµε σε και µελετώντας την αρθρογραφία καταρτίσαµε ερωτηµατολόγια και κουίζ νοητικούς χάρτες για κάθε µια από τις πτυχές του φαινοµένου: ορισµοί µορφές και εκδηλώσεις αιτίες και παράγοντες το προφίλ και ο ρόλος των εµπλεκόµενων µερών ο νταής οι οπαδοί του το θύµα /στόχος οι παρατηρητές οι φίλοι οι συνέπειες του εκφοβισµού για κάθε ένα από τα παραπάνω εµπλεκόµενα µέρη

2009-2010

Β. Στη φάση της διερεύνησης της έκτασης και των τρόπων εκδήλωσης του φαινοµένου στο σχολείο µας, διενεργήσαµε ποσοτική και ποιοτική έρευνα µε ερωτηµατολόγιο και συνέντευξη σε όλο το µαθητικό πληθυσµό του σχολείου µας και επεξεργαστήκαµε τα δεδοµένα καταλήγοντας σε συµπεράσµατα που αποτυπώσαµε σε κείµενο αναφοράς. Οι πιο διαδεδοµένες µορφές εκφοβισµού που αναφέρθηκαν ήταν η λεκτική και συναισθηµατική βία µε προσβολές, απειλές και αποκλεισµό από την οµάδα των ‘δυνατών’. Οι περιγραφές των επεισοδίων εκφοβισµού και των συναισθηµάτων που ανέφεραν εµπλεκόµενοι είτε ως θύµατα είτε ως παρατηρητές, καθώς και οι λεκτικές εκφράσεις εκφοβισµού που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις χρησιµοποιήθηκαν σαν υλικό για τη δηµιουργία θεατρικών σκηνών που όµως δεν κατέληξαν σε σχολική παράσταση. Συµπερασµατικά, είναι προφανές ότι οι µαθητές του σχολείου που –στην πλειοψηφία τους – συµµετείχαν στην έρευνα έχουν αντιληφθεί τους µηχανισµούς επιβολής µέσω του φόβου και της πρόκλησης της προσοχής µε αρνητικούς τρόπους του bullying. Οι απαντήσεις τους φανερώνουν ενσυναίσθηση και αίσθηση ευθύνης. Με την κατάλληλη καθοδήγηση θα µπορούσαν, ίσως, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας:

«Σχολικός εκφοβισµός (bullying)» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 & Φρυδά Ευαγγελία ΠΕ6 Ιστότοπος: http://bullyingphenomenon.blogspot.com

Γ.

Στη φάση του προβληµατισµού ως προς την επίλυση των συγκρούσεων που σχετίζονται µε το σχολικό εκφοβισµό, οργανώσαµε βιωµατικό θεατρικό εργαστήρι µε την κ. Αθηνά Καραβόλτσου και µαθητική οµάδα που µέσα από αυτοσχέδια δραµατοποίηση σκηνών εκφοβισµού ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την εν-συναίσθηση και δοκίµασαν αποτελεσµατικούς τρόπους ανταπόκρισης στην πίεση των συνοµηλίκων για συµµετοχή και ανοχή στον εκφοβισµό καθώς και τρόπους αντίδρασης των στόχων ώστε να µην θυµατοποιούνται. ∆. Στη φάση της δηµιουργίας προϊόντων για παρουσίαση του φαινοµένου και των τρόπων αντιµετώπισής του µελετήσαµε ενηµερωτικά φυλλάδια που απευθύνονται σε µαθητές και σχεδιάσαµε δικό µας φυλλάδιο, ηλεκτρονική παρουσίαση µε χρήση PowerPoint, καθώς και συνθήµατα κατά του σχολικού εκφοβισµού για δηµιουργία αφισών ή/και εκτύπωση σε µπλουζάκια. Επίσης οµάδες µαθητών έγραψαν τους στίχους για τραγούδια rap µε θέµα το bullying. Τέλος, συγγράψαµε άρθρο που δηµοσιεύτηκε στη σχολική εφηµερίδα και

2009-2010

αναρτήθηκε στο ιστολόγιο http://bullyingphenomenon.blogspot.com/

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας:

«Σχολικός εκφοβισµός (bullying)» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 & Φρυδά Ευαγγελία ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://bullyingphenomenon.blogspot.com Άρθρο όπως δηµοσιεύτηκε στο ιστολόγιο

2009-2010

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/bullying.pps

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Comenius

«The Voice of Teen A European Magazine to communicate and understand using new media» Παιδαγωγική οµάδα: Αθανάσιος Κιούσης, Α. Φυσάκη, Μαρία Πάττα, Αργυρώ Χρυσού, Αλεξ. Φερρίδης, Κώστας Ταλιαδούρος, Σοφία Γεωργιάδου, Γιάννης Νικολακόπουλος, Μιχάλης Σαρίκος και Σ. Σούµπαση. Υπεύθυνη: Φυσάκη Αικατερίνη. Ιστότοποι:

http://www.itismt.it/voice_of_teens/ http://voiceofteens.blogspot.com/

Από τον Σεπτέµβριο του 2008 µέχρι και τον Ιούνιο του 2010 συνεργαστήκαµε 8 σχολεία από 8 χώρες (την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη Λετονία και τη Γαλλία) και δηµιουργήσαµε ένα ευρωπαϊκό σχολικό περιοδικό. Τα 6 τεύχη του, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, που φτιάξαµε, τα δηµοσιεύσαµε στο ∆ιαδίκτυο. Το συντονιστικό σχολείο διέθετε τους δικούς του εξυπηρετητές (servers), απ’όπου γινόταν η διάχυση στο Internet. Κάθε τεύχος, σε ψηφιακή µορφή έφτανε στον κάθε εταίρο και εκεί γινόταν η εκτύπωση. Κάθε άρθρο ήταν γραµµένο από τον αρθρογράφο-µαθητή στη µητρική του γλώσσα καθώς επίσης και στα αγγλικά. Στόχοι της συνεργασίας: α – η βελτίωση των εκφραστικών µέσων του µαθητή στη µητρική του γλώσσα β – η εκµάθηση και χρήση της αγγλικής γλώσσας γ – η κατανόηση και χρήση των γλωσσών των εταίρων (κοινές ρίζες λέξεων κλπ) δ – η βελτίωση της ικανότητας των µαθητών να καταλαβαίνουν ξενόγλωσσα κείµενα ε – η βελτίωση της καλής χρήσης των ΤΠΕ από τους µαθητές

2009-2010

Η συνεργασία σκόπευε στην - εµπλοκή χωρών του πρώην ανατολικού µπλοκ που µελλοντικά θα ήταν χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης - συνάντηση διαφορετικών πολιτισµών. Η επικοινωνία των σχολείων µέσω των ΤΠΕ ήταν ένας από τους στόχους της συνεργασίας µε βασική ιδέα την ανταλλαγή εµπειριών. Σχολεία µε βασική κατεύθυνση την Επιστήµη της Πληροφορικής και Γενικά Λύκεια συνεργάστηκαν αποδοτικά, και κάθε σχολείο κατάφερε να βοηθήσει τα άλλα στο δικό του τοµέα αρµοδιότητας σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Την πρώτη χρονιά υλοποίησης του έργου οι µαθητές δούλεψαν κατά οµάδες σε κάθε χώρα και έγραψαν τα δικά τους άρθρα, που δηµοσιεύτηκαν στα 3 πρώτα τεύχη. Τη δεύτερη χρονιά ο βαθµός συνεργασίας αυξήθηκε.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Comenius

«The Voice of Teen A European Magazine to communicate and understand using new media» Παιδαγωγική οµάδα: Αθανάσιος Κιούσης, Α. Φυσάκη, Μαρία Πάττα, Αργυρώ Χρυσού, Αλεξ. Φερρίδης, Κώστας Ταλιαδούρος, Σοφία Γεωργιάδου, Γιάννης Νικολακόπουλος, Μιχάλης Σαρίκος και Σ. Σούµπαση. Υπεύθυνη: Φυσάκη Αικατερίνη. Ιστότοποι:

http://www.itismt.it/voice_of_teens/ http://voiceofteens.blogspot.com/

Τα παιδιά δούλεψαν συνεργατικά σε οµάδες των 2-3 ατόµων από διαφορετικές χώρες και έγραψαν από κοινού το δικό τους άρθρο. Με το έργο µας αυτό, θέλαµε οι µαθητές µας να µάθουν πώς είναι η ζωή στην Ευρώπη. Σκοπεύαµε να αντιµετωπίσουµε τα ακόλουθα ζητήµατα: - Την ανεπαρκή αλληλεπίδραση µεταξύ µαθητών διαφορετικών χωρών - Την έλλειψη επαρκούς ικανότητας γραφής - Την έλλειψη επαρκούς ικανότητας ανάγνωσης-κατανόησης - Την όχι επαρκή δυνατότητα έκφρασης στη µητρική γλώσσα - Τη µη ικανοποιητική χρήση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

2009-2010

Με τη δηµιουργία του πολύγλωσσου περιοδικού τα κορίτσια και τα αγόρια - εργάστηκαν µαζί και έγιναν φίλοι µε συνοµηλίκους τους από τις άλλες χώρες. - επικοινώνησαν και επιλύσανε προβλήµατα. - έγιναν πιο υπεύθυνοι και κατανόησαν ότι είναι δυνατόν να συνεργάζονται ακόµη και αν προέρχονταν από αποµακρυσµένες περιοχές και βιώνουν διαφορετικές πραγµατικότητες. - γράφοντας άρθρα βελτίωσαν τις δεξιότητες γραφής/ανάγνωσης (αφού υποστηρίχτηκαν από εκπαιδευτικούς και δηµοσιογράφους) Στα παραδοτέα περιλαµβάνονται 6 τεύχη µε πολύγλωσσα άρθρα. Επιπλέον 2 ιστολόγια και ένα µικρό λεξικό που δεν προβλέπονταν στο έργο. Η δηµιουργία τους βασίστηκε στην πρωτοβουλία της Τουρκικής και της Ελληνικής οµάδας για να εξυπηρετήσουν στόχους στο πλαίσιο των αναλυτικών τους προγραµµάτων και να ενθαρρύνουν την περαιτέρω συνεργασία µεταξύ των µελών όλων των οµάδων. Η επικοινωνία και η συνεργασία ήταν για όλους µια καταπληκτική εµπειρία. Όλα τα σχολεία ανέλαβαν ισότιµες δράσεις και τις υλοποίησαν µε επιτυχία. Ο συντονιστής του έργου κ. Antonio Epifania έγραψε στην αναφορά του πως

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Comenius

«The Voice of Teen A European Magazine to communicate and understand using new media» Παιδαγωγική οµάδα: Αθανάσιος Κιούσης, Α. Φυσάκη, Μαρία Πάττα, Αργυρώ Χρυσού, Αλεξ. Φερρίδης, Κώστας Ταλιαδούρος, Σοφία Γεωργιάδου, Γιάννης Νικολακόπουλος, Μιχάλης Σαρίκος και Σ. Σούµπαση. Υπεύθυνη: Φυσάκη Αικατερίνη. Ιστότοποι: http://www.itismt.it/voice_of_teens/

http://voiceofteens.blogspot.com/ τέτοιους συνεργάτες δεν είχε ξανασυναντήσει και εµείς οµολογούµε πως ο ίδιος και ολόκληρη η ιταλική οµάδα κατάφεραν να µας καθοδηγούν µε µαεστρία και διακριτικότητα, επιλύοντας µικροπροβλήµατα µε αµεσότητα και αποτελεσµατικότητα. Ο βαθµός υλοποίησης του έργου για κάθε συνεργάτη και η τήρηση των προθεσµιών διαπιστωνόταν και µε τη χρήση ερωτηµατολογίων. Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ερωτηµατολογίων αλλάξαµε και βελτιώσαµε ορισµένες πτυχές του έργου. Υπήρξαν σηµαντικός βοηθός µας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος έγιναν 35 µετακινήσεις (µε υποχρεωτικές τις 24) Ελλήνων καθηγητών και µαθητών προς την Ιταλία, τη Λετονία, τη Τουρκία και τη Γαλλία. Τον Σεπτέµβριο του 2009 υποδεχτήκαµε στην Αθήνα 65 από τους συνεργάτες µας και αρκετοί από τους ευρωπαίους µαθητές φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες µαθητών του σχολείου µας. Όλοι ξέρουν τον θετικό αντίκτυπο τέτοιων δραστηριοτήτων (εµπλοκή σε πολυµερείς σχολικές συµπράξεις). Απλά εµείς το βιώσαµε και σας συστήνουµε να αναζητήσετε και σεις ανάλογες δράσεις.

2009-2010

Ανατρέξτε στον ιστοχώρο µας και ξεφυλλίστε τα τεύχη του περιοδικού µας, διαβάστε τα άρθρα των παιδιών, δείτε τις παρουσιάσεις, τις µπροσούρες, τα πόστερς, τα κουιζ και τις φωτογραφίες από τις µετακινήσεις. Το όφελος για σας θα είναι πολλαπλό!

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα Comenius

«The Voice of Teen A European Magazine to communicate and understand using new media» Παιδαγωγική οµάδα: Αθανάσιος Κιούσης, Α. Φυσάκη, Μαρία Πάττα, Αργυρώ Χρυσού, Αλεξ. Φερρίδης, Κώστας Ταλιαδούρος, Σοφία Γεωργιάδου, Γιάννης Νικολακόπουλος, Μιχάλης Σαρίκος και Σ. Σούµπαση. Υπεύθυνη: Φυσάκη Αικατερίνη. Ιστότοποι: http://www.itismt.it/voice_of_teens/

http://voiceofteens.blogspot.com/

http://3lyk-nfilad.att.sch.gr/School_2009_2010/The_voice_of_teens_issue_02.pdf

http://3lyk-nfilad.att.sch.gr/School_2009_2010/VOT_3.pdf

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/The4christ.pdf

2009-2010

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/TheVoiceofteensfinalversion.pdf

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/VOT5.pdf

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/VOT06_final_end.pdf


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Sustainable Sea – Sustainable Rivers» «Κηφισός: το ποτάµι µας» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://sustainablesea.blogspot.com/ http://kifissosourriver.blogspot.com/

Το έργο «Βιώσιµη θάλασσα – Βιώσιµα Ποτάµια – Κηφισός: το ποτάµι µας» υπήρξε µια συνέργεια προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής και eTwinning. Κατά το ευρωπαϊκό µέρος, το σχολείο Lycée polyvalent l''Oiselet - BOURGOIN JALLIEU κοντά στη Grenoble της Γαλλίας ήταν ο συντονιστής και µείς ένας ανάµεσα σε 28 εταίρους. Κατά το ελληνικό µέρος συνεργαστήκαµε µε το ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας και τον ∆ήµαρχο κ. Κόντο και τον Φορέα ∆ιαχείρισης του ποταµού Κηφισού Αττικής και των Παραχειµάρρων (Φ∆ΚΑ). ∆ιαστάσεις του θέµατος Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος – Ιστορικά ίχνη Ρύπανση – Προστασία – Ανάπλαση Καταγραφή προβληµάτων Προσπάθεια αφύπνισης πολιτείας και απλών πολιτών σε σχέση µε τον ποταµό Κηφισό και τον Σαρωνικό κόλπο ∆έσµευση για διαφύλαξη και παράδοση στις επόµενες γενιές σε καλή κατάσταση ί Στόχοι Κύκλος νερού - κατανοµή του νερού στη γη - οικοσυστήµατα, Σηµασία του νερού για τη ζωή του ανθρώπου

2009-2010

Κοινωνικές συγκρούσεις - Υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στο περιβάλλον ∆ραστηριότητες Συµµετοχή σε συµβολικό καθαρισµό Συγγραφή µικρών άρθρων ∆ηµοσίευση απόψεων στο ∆ιαδίκτυο ∆ηµιουργία αφίσας Παιχνίδι ρόλων (τοπική σύγκρουση για διαχείριση παρόχθιων περιοχών) Οργάνωση συζήτησης Έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου – Αναφορά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Βραβεία eTwinning Quality label European Quality label

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Sustainable Sea – Sustainable River» «Κηφισός: το ποτάµι µας» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6

http://sustainablesea.blogspot.com/ http://kifissosourriver.blogspot.com/

2009-2010

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Ιστότοπος:

Σελίδα από το ιστολόγιο του έργου 3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Sustainable Sea – Sustainable River» «Κηφισός: το ποτάµι µας» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6

http://sustainablesea.blogspot.com/ http://kifissosourriver.blogspot.com/

2009-2010

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Ιστότοπος:

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Sustainable Sea – Sustainable River» «Κηφισός: το ποτάµι µας» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://sustainablesea.blogspot.com/ http://kifissosourriver.blogspot.com/

2009-2010

Μαθητές και µαθήτριες της περιβαλλοντικής οµάδας στις όχθες του Κηφισού.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Terres brûlées… et après» «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19, Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://terres-brulees.blogspot.com/

Το έργο «Terres brûlées… et après» - «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα» υπήρξε µια συνέργεια προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής και eTwinning. Κατά το ευρωπαϊκό µέρος, το γαλλικό σχολείο Lycée Professionnel Jean Perrin Longjumeau κοντά στο Παρίσι και η R.H.L Association ήσαν οι συνεργάτες µας. Από την ελληνική πλευρά ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας, ο ∆ήµαρχος κ. Κόντος και ο Αντιδήµαρχος κ. Καρακαζίδης, η ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής, το δασικό φυτώριο Αµυγδαλέζας και ο ∆ήµαρχος Παλαιάς Πεντέλης κ. Στεργίου – Καψάλης µας ενθάρρυναν και µας βοήθησαν να πραγµατοποιήσουµε µεγάλο µέρος του έργου και κυρίως την δενδροφύτευση στις θέσεις Κοκκιναράς και Καραούλι Πεντέλης. Η εµπειρία των 78 µαθητών και των 7 συνοδών καθηγητών, Ελλήνων και Γάλλων, όπως δήλωσαν, ήταν καταπληκτική και οι εντυπώσεις τους ανεξίτηλα χαραγµένες στη µνήµη και στη ψυχή τους…. Η καµένη γη της Πεντέλης, που δενδροφύτευσαν στις 12/3/2010 τα 2 αδελφοποιηµένα σχολεία µαζί, τους έδωσε δύναµη, όπως είπαν, και τους δέσµευσε παράλληλα να συνεχίσουν να νιώθουν υπεύθυνοι για το πρασίνισµα του βουνού και για τη προστασία του.

2009-2010

∆ιαστάσεις του θέµατος Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και δάσους – Σηµασία του δάσους Προσπάθεια αφύπνισης πολιτείας & πολιτών για την προστασία των δασών Ανάπλαση - Αναδάσωση Καταγραφή προβληµάτων πυρκαγιών Αίτια και συνέπειες πυρκαγιών Αντιµετώπιση πυρκαγιών ∆ραστηριότητες: Συγγραφή µικρών άρθρων, παρουσιάσεων, κουιζ και βίντεο ∆ηµοσίευση στο ∆ιαδίκτυο ∆ηµιουργία αφίσας Οργάνωση συζήτησης Έρευνα για το βαθµό ευαισθητοποίησης των νέων στη προστασία του δάσους Συµµετοχή σε δενδροφύτευση µε αδελφοποιηµένο σχολείο Υιοθεσία καµένης περιοχής (εθελοντισµός – εθελοντικές οργανώσεις)

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Terres brûlées… et après» «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19, Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://terres-brulees.blogspot.com/

Στόχοι: Υιοθέτηση θετικών στάσεων και συµπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον Ανάπτυξη αισθήµατος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης Αποδοχή της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής ως αξιών σηµαντικότερων του οικονοµικού κέρδους Προθυµία για συµµετοχή στις κοινωνικές διεργασίες, ανάληψη πρωτοβουλιών και ορθολογιστική δράση µε στόχο την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Ενεργή συµµετέχουν σε οµάδες - ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας Απόκτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ -χρήση λογισµικού γενικής χρήσης Απόκτηση γνώσεων και τεχνικών έρευνας & τεκµηρίωσης, Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης µέσω της αναζήτησης αιτίων και συνεπειών, Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Βραβεία eTwinning Quality label European Quality label

2009-2010

9-3-2010 Επίσκεψη των 2 σχολείων στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Terres brûlées… et après» «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19, Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6 Ιστότοπος:

http://terres-brulees.blogspot.com/

26-2-2010, Φυτώριο Αµυγδαλέζας

2 παιδιά, 2 χώρες, κοινός σκοπός

2009-2010

12-3-2010, υποδοχή γαλλικής οµάδας στο 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλ/φειας «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

«Terres brûlées… et après» «Καµένα δάση, καµένη γη, η επόµενη µέρα» Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Φυσάκη Αικατερίνη ΠΕ19, Ταλιαδούρος Κωνσταντίνος ΠΕ14 & Σούµπαση Σταυριάνα ΠΕ6

http://terres-brulees.blogspot.com/

Ευρωπαϊκά Βραβεία

Ιστότοπος:

Video1 http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/Kokkinaras.wmv

Video2

2009-2010

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/Karaouli_0001.wmv

Με αυτό το κείµενο η οµάδα eTwinningeTwinning-France ανήγγειλε στο αδελφό σχολείο τη κατάκτηση της ετικέτας ποιότητας: ποιότητας:

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

"Excellent projet franco-grec, sur une question environnementale, les ravages des feux de forêts, développé avec de nombreuses activités de recherches, d'analyses, d'actions sur le terrain et de publications de qualité remarquable, blog, site web et e-book". Nous vous adressons toutes mes félicitations, à vous, aux élèves et à vos partenaires et nous vous souhaitons grande réussite pour vos prochains projets.


Ειδικότερα…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Πρόγραµµα eTwinning / Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Σχεδιάζω τη σταδιοδροµία µου Συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί: Λατσώνα Ευγενία, ΠΕ11, υπεύθυνη ΣΕΠ

2009-2010

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/School_2009_2010/design%20my%20career.pdf

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»


Εν ολίγοις…

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Σχολικό έτος 2009-2010

Προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 81687 / Γ7/ 9.07.2009, Έγκριση Πράξη 1η/16-11-2009 µε αρ. πρωτ.13566/16-11-2009 της ∆ιεύθυνσης ∆Ε Α’ Αθήνας, µε θέµα: «Έγκριση Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων» )

Ιστότοπος σχολείου:

http://3lyk-n-filad.att.sch.gr

Καλή συνέχεια…

2009-2010

Θερµές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές.

3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ»

Presentation_Febr  

School 2009-2010 February 16th, 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you