Page 1

SMART TEXTILES Stickade blodkärl Textilierna som räddar liv.

Tröjan laddar mobilen Snart kan du gå på promenad och ladda mobilen under tiden.

Metall på Catwalken Nhu Duong använder en av fem maskiner i världen.

DET OMÖJLIGA ÄR BARA EN UTMANING RENATA CHLUMSKA SKA, MED HJÄLP AV SMART TEXTILES, BLI DEN FÖRSTA SVENSKA KVINNAN I RYMDEN


REDAKTION Susanne Nejderås och Therese Rosenblad Ericsson, Smart Textiles, Högskolan i Borås. Elof Ivarsson och Pia Silver, PWR Communication. Form & produktion PWR Communication. www.pwr.se OMSLAGSBILD Ida Lindström. ANSVARIG UTGIVARE: Erik Bresky, Högskolan i Borås.

SMART TEXTILES, EN DEL AV:


DET OMÖJLIGA ÄR BARA EN UTMANING RENATA CHLUMSKA SKA MED HJÄLP AV SMART TEXTILES BLI DEN FÖRSTA SVENSKA KVINNAN I RYMDEN. SPACE: THE FINAL FRONTIER...

Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Framtidens textilier förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Textilindustrin är på väg från tygleverantör till att vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Smart Textiles är platsen där textila innovationer skapas i norra Europa, från experimentell forskning till företagsdrivna projekt. Med över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara etablerad som en motor i svensk textilindustri, utan även som en viktig internationell aktör.


”Forskning & utveckling av smarta textilier skapar helt unika möjligheter för Sverige.”


I ett globalt perspektiv är textilbranschen och handeln med textil- och modeprodukter en av de största och mest mångsidiga branscherna. Idag omfattar det textila området mycket mer än tyger och kläder, till exempel används textilier i allt från armeringsmaterial i kompositer i flygplan och ljudisolerade väggar till avancerade blodkärl gjorda i textil (läs mer om detta på sid 68). Kvalitetskrav och materialval utvecklas ständigt och nya användningsområden identifieras löpande, inte minst med hjälp av Smart Textiles-initiativet. Trots hård internationell konkurrens finns världsledande forskning och textil- och modeföretag fortfarande på plats i Sverige och nya spännande företag startas som ser fördelar med de textila materialen. Förmågan att hitta nischade produkter och att vara unik är avgörande för framgång. Svenska textilbranschen är en framtidsbransch med hög teknologi och ett världsledande kvalitetstänkande.

Smart Textiles erbjuder en unik forskningsmiljö med alltifrån forskning på fiberteknik till estetik, motsvarande forskningsområde saknas i Norden. Smart Textiles skapar förutsättningar för att branschen ska få fram nya material, fibrer och processer för att möta framtidens krav på nya lösningar och gröna produkter. Vad som kännetecknar Smart Textiles framgång är att det finns en tydlig målbild, nämligen att skapa förutsättningar för nya företag, nya arbetstillfällen och nya innovativa textila produkter. För att lyckas med detta krävs att företag, forskare och andra aktörer samverkar fullt ut. Forskning och utveckling av smarta textilier skapar helt unika möjligheter för Sverige. 60 000 personer arbetar idag inom textilbranschen i Sverige och svenska textilföretag sysselsätter många fler personer i andra länder runt om i världen. Exportvärdet för den svenska textilbranschen uppgick 2012 till närmare 19 miljarder kronor. I detta magasin ges du möjlighet att läsa om Smart Textiles spännande resa vad gäller projekt och medarbetare. Smart Textiles har inga gränser! Ola Toftegaard, ordförande i Smart Textiles styrgrupp


INNEHÅLL Lättare än luft, starkare än kryptonit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 BORÅSSTUDENT I ITALIAN VOUGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 MEJT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 OLA SALO I STICKAD KOPPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 DEN SANNA FORSKNINGENS RIDDARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15 Smart Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17 Kläder för extrema förhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Textil armering gör jobbet lättare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 EN SMARTARE CATWALK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-23

Smart Textiles Technology Lab Elektriskt ledande fibrer, interaktiva textilier, medicinsk textilintegrerad elektronik, textil akustik, fasomvandlingsfibrer, textil fotonik, smaka på orden, det är några av de områden som det forskas på i Technology Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-28 Färre besök för hjärtpatienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tröjan laddar mobilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 OSYNLIG HJÄLM SNART EN SMART TEXTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Smart Textiles PROTOTYPE FACTORY Fullskalelaboratorier med spetskompetens, kreativitet och nätverk i en öppen innovativ miljö. Ett självklart centrum för realisering av idéer och utveckling genom prototypframställning. 30-35 DEN MOTVILLIGA BORÅSAREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-39 Livskvalitet i en dress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Känslan av att slippa skämmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Vävda elektroder hjälper för tidigt födda bebisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Cloned frogs on Gala-dress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Lady Gaga i ironisk päls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Modeink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Recurring Patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 DET OMÖJLIGA ÄR BARA EN UTMANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49

Smart Textiles Design Lab Smart Textiles Design Lab vänder upp och ner på textila traditioner och koncept genom experimentell forskning med nya uttrycksfulla material och konstruktionstekniker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-55 MISSION POSSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-59 Smart Textiles showroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 DOLDA SMARTA TEXTILIER PÅ CATWALKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-63 UPPTÄCKTSRESANDE I TEXTIL INNOVATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-67 Stickat blodkärl tar form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Textil ryggdisk ska öka rörligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Textil som utvidgar blodkärlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Många som har varit i Borås har inte varit häR . . . 70-75 THE DUTCH CONNECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-79 ÅtervUNNET SKRÄP blir nya textila material . . . . . . . 81 På IKEA tror man på innovationens kraft . . . . . . 80-81 TEXTILE FASHION CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-85 Smart Textiles projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-89 Smart Textiles Styrgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91

6


Lättare än luft starkare än kryptonit Tävlingcyklar, golfklubbor, F1-bilar, flygplan, bilstötfångare, snowboards, båtmaster, eller hockeyklubbor. När man skapar en spännande innovation för material i kolfiber så får uppfinningen återklang på många platser. SIDORNA 8-9

DEN SANNA FORSKNINGENS RIDDARE – Jag är stolt över att det vi gör inte går att använda till något alls, svarar Lars Hallnäs med ett oväntat spjuverleende. Lars är professor i design vid Textilhögskolan och där finns ju inte några krav på användbarhet men samtidigt är han ledare för Smart Textiles Design Lab och initiativtagare till hela Smart Textiles vars grundidé är att arbeta med applicerad designforskning. SIDORNA 12-15

DET OMÖJLIGA ÄR BARA EN UTMANING – Jag vill bli först! Mons Huygens är 5 500 meter högt, månens högsta berg. Det är bara en tidsfråga innan någon klättrar upp och sätter en flagga på den toppen, säger Renata Chlumska. Det hade varit fantastiskt om den personen var jag. SIDORNA 46-49

dolda smarta textilier på catwalken Designern Nhu Duong strävar ständigt efter att utforska nya material. Tillsammans med Smart Textiles tog hon fram banbrytande kreationer för catwalken på modeveckan i Stockholm 2012. SIDORNA 62-63

Stickat blodkärl tar form Inom ett år efter bypass-operationer drabbas en tredjedel av patienterna av att blodflödet åter täpps igen. Ygraft, ett textilt blodkärl med unik design hoppas lösa problematiken. SIDAN 68

7


Lättare än luft starkare än kryptonit Tävlingscyklar, golfklubbor, F1-bilar, flygplan, bilstötfångare, snowboards, båtmaster, eller hockeyklubbor. När man skapar en spännande innovation för material i kolfiber så får uppfinningen återklang på många platser. Det vet Nandan Khokar, professor i textilteknik för kompositmaterial vid Textilhögskolan men med rötterna i Indien. Han är en internationellt erkänd pionjär inom 3D-Weaving, Tape-Weaving och Noobing-processer som används i tillverkningen av avancerade kolfiberförstärkningar av företagen Biteam och Oxeon. Dr Nandan Khokars forskning kunde utvecklas till en affärsidé och där ligger grunden för Boråsföretaget Oxeon som sedan starten 2003 blivit en ledande aktör i branschen. Företaget har trots finanskrisen växt rejält de senaste åren och 2010 gav Dagens Industri Oxeon Gasellpriset för snabbast växande företaget i Sverige.

8

Det är inget fel på kundernas profiler. Samtliga team som vunnit i F1 de senaste åren använder Oxeons material och idag är det nästan standard tack vare de ultralätta och superstarka egenskaperna. I America’s Cup är regerande mästarbåten Oracle en nöjd kund. Liksom vinnarteamet i Tour de France. Listan kan göras väldigt lång med samarbeten där extrema krav ställs på hållfasthet och låg vikt och kunderna finns runt hela jorden, i Nordamerika, Asien och Europa. Oxeon fortsätter dessutom att expandera in i nya branscher som rymd-, bil- och flygindustrin liksom den marina världen. FOTO: OXEON.


Listan kan göras väldigt lång med samarbeten där extrema krav ställs på hållfasthet och låg vikt och kunderna finns runt hela jorden, i Nordamerika, Asien och Europa.

9


1

1 BORÅSSTUDENT I ITALIAN VOUGE Ida Klamborn har fått stor uppmärksamhet för sin helröda examenskollektion. Hon vann priset ”Italian Fabric Award” i den italienska modetävlingen MittelModa och hennes design har synts i både Vogue och Elle. FOTO: Isa Jacob.

10

2 Mejt Kom hon på idén med gömda fickor på Robinsonön? Susanne Rittedal Söderblom har designat ett bälte med en hållare för mobilen i ett material som skyddar kroppen mot strålning. Samarbetet med Smart Textiles finns nu på marknaden och gör att du kan bära med dig mobilen på ett snyggt och säkert sätt. www.mejt.se FOTO: Henrik Bengtsson.

3 Ola Salo I STICKAD koppar När programmet The Voice spelades in lånade dess stylist plagg från före detta Textilhögskolans student, Josefin Strid. Bland dem fanns hennes stickade kopparbyxor. Ola Salo, som medverkade i programmet, blev förälskad i byxorna och bar dem under sitt uppträdande. Här syns byxorna under modeveckan i Stockholm. FOTO: Kristian Loveborg.


2

2

3

11


DEN SANNA FORSKNINGENS RIDDARE TEXT: ELOF IVARSSON. FOTO: IDA LINDSTRÖM. MATEMATISK FORMEL OCH MUSIKSTYCKE: Lars Hallnäs.

– Jag är stolt över att det vi gör inte går att använda till något alls, svarar Lars Hallnäs med ett oväntat spjuverleende. Sedan rodnar han och tar tillbaka allt. Det är ju inte sant och får inte komma med i artikeln, Lars insisterar. Men trots allt så säger det något om hans inställning, de starka åsikterna och den brinnande passionen som döljer sig bakom ett lugnt och intellektuellt yttre. Grundforskning och utbildning måste skyddas med näbbar och klor. Skyddas från att bli urvattnat av kompromisser och kommersiell hänsyn. Lars Hallnäs är professor i design vid Textilhögskolan och där finns ju inte några krav på användbarhet men samtidigt är han ledare för Smart Textiles Design Lab och initiativtagare till hela Smart Textiles vars grundidé är att arbeta med applicerad designforskning. Så visst, ambivalensen till nyttoinriktad forskning kan tyckas märklig, men Lars är helt övertygad om att textildesignerns roll håller på att förändras radikalt. – Att ha djup i kunskapen är viktigare än någonsin nu när förändringarna kommer igång. Det är så mycket nytt som framtidens textildesigner måste lära sig och därför är ständig uppdatering av utbildningen nödvändig, säger Lars Hallnäs. För att kunna göra det på ett vettigt sätt, måste man ha fungerande forskning på institutionen. Han menar att de viktigaste kanalerna mellan näringslivet och akademin är de naturliga, exempelvis att design-

12

studenter med goda erfarenheter, självklart söker sig tillbaka till de resurser och kunskaper som finns på högskolan. Smarta textilier är ett område som drar till sig mycket uppmärksamhet idag. Ett tveeggat svärd enligt Lars. – Det är väldigt svårt att sia om framtiden och det ska vi vara försiktiga med. Just nu handlar mycket om teknik men vad konsekvenserna av den utvecklingen blir för textildesign är ännu oklart, säger Lars. – Det måste få ta tid, resultaten kommer inte alltid över en natt. Och inte alltid från det väntade hållet. Bland den logikforskning som jag bedömde som de tre minst användbara i praktiken för tjugo år sedan används samtliga på Wall Street idag, för att kontrollera aktieköpande robotar, fortsätter Lars. Det går att dra en parallell till artificiell intelligens som var ett popämne på mitten av 80-talet. Mycket pengar och förhoppningar investerades då men när resultaten inte kom så snabbt som man hade lovat, gick luften ur satsningarna. Idag däremot ser vi frukterna av den forskningen i varje iPad och avancerad mobiltelefon. Det kan ta tid men alla inblandade aktörer måste ha tålamod och fortsätta satsa för att få se framgångarna, är Lars budskap. »


13


Den som trodde att en professor i design skulle vara en flärdfull person i svarta avantgardistiskt skurna kläder blir antagligen förvånad när Lars dyker upp. Han ser snarare ut som en typisk professor och hans personlighet ligger väldigt långt från stereotyperna vi möter i exempelvis Project Runway. Men så är han en oväntad bakgrund. Lars har varken designat ett enda klädesplagg eller några textilier.

Plötsligt var personer med expertis i det obskyra ämnet något man letade efter med ljus och lykta. Lars hamnade på Chalmers i Göteborg där han sysslade med datavetenskap i arton år. Kopplingen till textildesign är inte glasklar ur ett lekmannaperspektiv. – Det är inte så underligt som det låter. Att utveckla ett dataspråk är huvudsakligen ett designproblem, säger Lars Hallnäs.

Den konstnärliga banan började med komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikkonservatoriet i Malmö under sena 60-talet. Sedan dess är Lars verksam som kompositör av konstmusik. En genre vars sound ligger mycket långt från populärmusikens. Han ser sig mer som en fri konstnär än musiker. Sedan blev det ett tvärt byte av bana när Lars gav sig på studier i teoretisk filosofi på Stockholms universitet. 1983 när han doktorerade i matematisk logik var det inte många som trodde att kunskapen skulle vara användbar till något praktiskt. – Det var några kollegor som skrattade och undrade vad jag skulle jobba med, minns Lars. Men året efter var det jag som kom tillbaka till filosofiska institutionen och garvade åt dem.

Han förklarar att matematik i stor utsträckning är att skapa en egen tankevärld som man kan vandra omkring i. Alltså blir visualiseringsförmågan oerhört viktig i högre matematik. Förmågan att skriva formler som kan förmedla den visualiseringen över tid och rum handlar till stor del om grafisk design och god estetik. – Pratar du med en matematiker kan han lätt erkänna att en specifik formel visserligen är sann, men samtidigt säga att han ändå inte bryr sig för att den är så ful, säger Lars.

Femte generationens datorer hade precis kommit och matematisk logik är fundamentet för datavetenskap.

14

Vid millennieskiftet kom en våg av spännande forskning i interaktionsdesign som hade sitt ursprung i nyskapade medialabbet på amerikanska prestigeuniversitetet MIT. Poängen var att design och konst började betraktas som något kommersiellt viktigt, inte minst med Apple som exempel. Ännu en gång befann sig Lars på rätt plats med rätt profil vid rätt tillfälle när Stiftelsen för strategisk


”Pratar du med en matematiker kan han lätt erkänna att en specifik formel visserligen är sann, men samtidigt säga att han ändå inte bryr sig för att den är så ful.” forskning startade Playstudion i Göteborg. Där höll han på med allt möjligt digitalt som inte var ”it på jobbet” utan snarare lek och spel. Efter två år var det dags att gå vidare och på Playstudion hade han träffat en textil. designer från Textilhögskolan, Linda Worbin. Lars ville tillbaka till en mer konstnärlig verksamhet, liknande den som han en gång i tiden börjat med på Musikkonservatoriet så Textilhögskolan lockade. – Det blev en familjeskandal, min fru som väver en hel del undrade vad jag skulle dit och göra, säger Lars. Jag menar att all konstnärlig verksamhet kräver design. Och tvärtom. Sedan hade jag med mig viljan att göra studenterna redo för arbetslivet. Det man lär sig som kompositör är att det inte går att bluffa om du vill att en orkester ska spela din musik. Att vara professionell är att kunna sina grejer. Lars kom till Textilhögskolan med nya ögon och identifierade två områden han ville fokusera på – smarta textilier och modedesign. Hur kunde man utveckla tanken på design och se bredare på framtiden? Målsättningen ska vara att hitta lösningar som kan vara i flera generationer framåt. Sedan 2002 då Lars Hallnäs tillträdde som professor har designforskningen i Borås exploderat och gått från inga doktorander till fjorton idag. Hela projektet med Smart Textiles som en innovationsmiljö var Lars idé. Han hade visionerna, han skrev ansökan om finansiering och belöningen har kommit inte minst i form av uppmärksamhet på europisk nivå. Där är Borås ett känt och respekterat namn idag. Ett exempel på det är ArcInTex, ett internationellt nätverk för arkitektur, interaktiv design och textil som initierades av Smart Textiles i Borås. – För tio år sedan hade det inte funnits skuggan av en chans att vi fått med oss alla stora aktörer i det här projektet, säger Lars Hallnäs. Idag är det självklart att de är med.

Det är såklart en enorm förändring. En utveckling som han tror kommer bli ännu tydligare när Smart Textiles nu tar nästa steg in i Textile Fashion Center. Det är ett verkligt krafttag för att utveckla nästa generation smarta textilier och det är viktigt att man har flera olika perspektiv på samma idé. De nya lokalerna innebär en koncentration av tankar och möten. – Med så många duktiga medarbetare och doktorander så är det klart att man ser potentialen och vill nå så långt som möjligt, säger Lars. Nu finns unika möjligheter att dra igång spännande projekt. Det blir lite som pionjärandan i vilda västern – det är bara att staka ut ett okänt område och utforska det. Smart Texiles är oerhört viktigt för hela Västra Götalandsregionens textila utveckling, det är han fullständigt övertygad om. Det finns så många viktiga kopplingar till Göteborg med vårdsektorn, bilbranschen och massa annat. Med ett tjugoårsperspektiv kommer mycket bra att hända i regionen som blir ett textil utvecklingskluster. Redan nu har vi satt Borås på kartan internationellt men det kommer bli bättre. – En viktig framgångsfaktor är välutbildad personal, det tar vi fram nu. Är det något som jag är stolt över, på riktigt, så är det alla duktiga forskare och doktorander, säger Lars Hallnäs. Men det krävs att vi fortsätter satsa i framtiden annars blir det svårt att ha en framgångsrik konkurrenskraft. Lars suckar och ser genuint orolig ut trots att allt pekar mot en allt ljusare framtid för Smart Textiles. Han kallas inte pessimisten för inte av kollegorna. ■

15


SMART TEXTILES Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Smarta textilier som revolutionerar våra liv. Industrin kommer i framtiden gå från att vara en tygleverantör till att vara en del av samhällsutvecklingen. Textila innovationer som förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Men innovationer uppstår inte i ett vakuum. Det krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder möts och samtalar förutsättningslöst, för att hitta både önskade och oväntade lösningar. Smart Textiles är den innovationsmiljön i norra Europa. Forskning, näringsliv,

GJORTS, SKAPATS OCH STARTATS INOM SMART TEXTILES

Licentiat /disputationer

institutioner och offentlig sektor möts för att finna framtidens lösningar idag. Med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning är Smart Textiles den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik. Med över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

FÖRDELNINGEN AV PROJEKT

22 st

Produkter 36 st

Prototyper 83 st

Öppen Applikation 144 st

Företag 29 st Sport & PPE 37 st

16

Arkitektur & Interiör 105 st

Medicin & Hälsa 72 st


358 38 3 850 181 = Smart Textiles FORSKNINGS- OCH FÖRETAGSPROJEKT forskare

kvadratmeter LABBYTOR

samarbetspartners

Smart Textiles är den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik. Man har gjort över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006.

DESIGN LAB

är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads Kommunalförbund. Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Smart Textiles

prototype factory TECHNOLOGY LAB

business innovation

17


Kläder för extrema förhållanden En textil skyddsdräkt som är bekväm men samtidigt klarar vattenstrålar så starka att de skär genom betong. En kylväst för extrema temperaturer som blivit en storsäljare för allt från rökdykande brandmän till friidrottsstjärnor via musikalartister.

Lilla produktutvecklingsföretaget TST Sweden i Kinna har nått stora internationella framgångar med sina textila innovationer. Och det med hjälp av Smart Textiles, där Swerea IVF har varit en stor samarbetspartner. – Vi anser inte att vi behöver alla kunskaperna i huset. Istället söker vi upp samarbetspartners och experter. Smart Textiles har ur den synvinkeln varit otroligt viktigt för projektens framgångar, säger Jörgen Lillieroth, vd TST Sweden. Tillsammans har de tagit fram en skyddsdräkt som är komfortabel och enkel att ta på, till skillnad från de dräkter som fanns på marknaden innan, men som inte kompromissar med säkerheten. Vattenblästring är ett vanligt tillvägagångssätt för att tvätta bort rost på exempelvis oljeplattformar och fartyg. Strålarna är så starka att de kan skära genom betong och säkerheten kring sådant arbete blir därför mycket betydande. – Det kan uppstå fruktansvärda skador, ofta på armar och händer, om inte skyddet är tillräckligt, säger Jörgen Lillieroth. En annan framgång är TEMPTECH, kyl- och värmeelement i Phase Change Material (PCM), som tagits fram för att tillgodose de väldigt skilda behov som finns för exempelvis en kirurg som opererar under 6 timmar eller en skidåkare som pulsar fram i -10 °C. Nyckeln till framgångarna är att de utvecklade PCMmaterial och klädsel som är optimal för olika brukarsituationer. Produkterna har fått en stor marknad utomlands. Främst norra Europa men även industrier i Japan och det amerikanska försvaret finns på kundlistan. Tack vare framgångarna har flera nya medarbetare anställts och framtiden ser ljus ut. – Det kommer hela tiden nya idéer hur TEMPTECH kan användas. Senast var det någon som föreslog att det kan användas i filtar för att kyla ner hästar, säger Jörgen Lillieroth.

FOTO: www.tst-sweden.se

18


Textil armering gör jobbet lättare Betong med armering av textil är ganska ovanlig i den svenska byggbranschen men formgivaren Johan Forsberg har tagit det ett steg närmare verkligheten. Många i Sverige har säkert sett hans design eftersom golvuret ”Urbild” finns med i TV4 Nyhetsmorgons inredning och skymtar ofta bakom programledarna. Men betong är ett svårarbetat material och framförallt tungt. Delvis beror det på materialet i sig, men också på att betong kräver stålarmering för att kunna hålla. – Jag vände mig till Smart Textiles för några år sedan för att jag ville veta om det fanns någon kunskap om textil armering. Det visade sig att det fanns väldigt lite

FOTO: Henrik Bengtsson.

forskning i Sverige och helt plötsligt hade vi startat upp ett projekt i samarbete med SP och CBI Betonginstitutet, säger Johan Forsberg. Det finns en stor potential att kunna applicera forskningen på olika delar av byggbranschen enligt CBI. Textil armering kan i praktiken användas på alla delar i ett hus som inte är bärande. Johan Forsberg använder redan nu innovationen i sin design. – Jag efterfrågade textil armering för jag skulle kunna få en smäckrare design på mina produkter och det har jag fått. Vi har börjat använda det i ett av våra bord och har kunnat minska bordsskivans tjocklek betydligt. Nu väger den bara hälften så mycket.

19


20

EN SMARTARE CATWALK


Inför kollektionen Ateljé SS13 var modemärket Ann-Sofie Back i Textilhögskolans trikålabb för ett samarbete med Smart Textiles Prototype Factory.

21


Genom olika avancerade sticktekniker togs material fram som 채r inspirerade av sporttubsockor.

22


23


TECHNOLOGY LAB Elektriskt ledande fibrer, interaktiva textilier, medicinsk textilintegrerad elektronik, textil akustik, fasomvandlingsfibrer, textil fotonik – smaka på orden, det är några av de områden som det forskas på i Technology Lab.

FOTO: Henrik Bengtsson.

24


Smart Textiles Technology Lab Inom Smart Textiles är det i Tech Lab, som det kärleksfullt förkortas till, som de innovativa tekniska framstegen görs tack vare en öppen och inspirerande akademisk miljö. Ambitionen är att vara det naturliga navet för nordisk teknisk textilutveckling. Forskningen präglas av gränsöverskridande samarbeten mellan olika discipliner och företag, med en tydlig målsättning att ta fram nya generationer av textila produkter. Utvecklingen av den experimentella teknologiforskningen ska i sin tur drivas av experimentell produktdesign, där produktidéer blir verktyg att ställa frågor, skapa lösningar och hitta tillämpningar med. Technology Lab har etablerats i samverkan med en lång rad nationella och internationella partners för att maximera förrådet av möjliga lösningar och nya perspektiv. I Tech Lab samarbetar Högskolan i Borås via Textilhögskolan och Institutionen Ingenjörshögskolan, Swerea IVF via avdelningen Textil och Plast, SP och Chalmers genom Institutionen Material- och tillverkningsteknik, forskningsprofil Polymera material och kompositer.

Elektriskt ledade fibrer Vill man skapa smarthet är elektronik det kanske bästa sättet. Elektronik kräver material som kan leda ström. Att behärska framställningen av sådana material är kärnan för forskning inom smarta textilier. I Tech Lab är tillverkning av elektriskt ledande fibrer ett stort forskningsområde med flera olika forskargrupper och flera olika teknologier. Gemensamt är att ta fram material som är baserade på polymerer eller kol, alltså inte metaller som traditionellt används. Fokus i forskningsverksamheten är kring smältspinning, där ledande polymer eller kol blandas och smälts ihop med fiberbildande polymer som polyester och sedan pressas ut genom en dysa med små hål. Tråden stelnar snabbt, dras samtidigt och blir till ett ledande garn som kan användas att väva eller sticka med.

25


Textil akustik Det finns idag ett stort intresse för att kunna utnyttja de ljudpåverkande egenskaperna hos textila material för att skapa bättre ljudklimat inomhus. Med textilier kan flexiblare lösningar för ljudabsorbering utvecklas. Forskningen fokuserar på vad som akustiskt händer när textil förs in i ett rum. Var ska textila ljudelement placeras för att en lärare ska höras? Vilka fiber ska man välja? Hur tunna textilier kan man göra och ändå få god ljudnivå? Hur kan man göra dessa? Tech Labs forskning har som fokus att skapa bättre miljöer med hjälp av ljudpåverkande textilier. Här frångås paradigmet om att ljudabsorberande egenskaper är tillräckligt. I stället är det andra parametrar som beskriver ljudkvaliteten som studeras, exempelvis är det viktigt att en lärare hörs till sista elev i ett klassrum. Många svenska företag arbetar idag med textil akustik så forskningen har därför stor relevans.

Vattenrening Textilier är stora, tvådimensionella, billiga, mjuka, följsamma och fluffiga. Vad kan man göra av det? Jo ett system för rening av vatten. Fotokatalys är en process där ljus som träffar vissa ämnen, titandioxid, skapar kemiska reaktioner som är aggressiva för mikroorganismer. Organismerna bryts ner och dess farlighet försvinner. Titandioxid beläggs på en textil som läggs i vatten. Om man låter ljuset vara solen får man ett system som inte drivs av annat än just solenergi. Tech Lab forskar på hur man kan utforma dessa vattenreningssystem och hur man kan tillverka dem rationellt till en fungerande produkt. Ett av de största problemen i världen överlag är tillgången på rent vatten. Inriktningen har inte minst varit för låginkomstländer. FOTO: Henrik Bengtsson.

26


TECHNOLOGY LAB

Fiberoptik Principen är enkel, en ljuspuls sänds in i ena änden och kommer ut opåverkad i den andra. Dagens bredbandskommunikation bygger på fiberoptik. Men fiberoptik kan också användas till att känna av omgivningen. En förändring av temperatur, pH, tryck eller töjning längs optiska fibern ger förändring i utsignalen och en sensor kan mäta detta. Textil är per definition uppbyggt av

fiber, så det är inte långsökt att försöka förena textil och fiberoptik. Inom Tech Lab jobbas det med att skapa tvådimensionella flexibla sensorer för just mätningen av temperatur eller tryck över en större yta. Genom vävning, brodyr och laminering skapas sensorer för värmeövervakning i industrin, kontroll av kemikalieutsläpp, sårvård, vibrationsavläsning i byggnader och annat.

27


Färre besök för hjärtpatienter Textila elektroder inbäddade i kläder är lika tillförlitliga som traditionella elektroder för övervakning av hjärtat och för att fastställa kroppssammansättning som vikt, mängden kroppsfett, muskelmassa och vätskenivåer. Det visar forskning från Smart Textiles, vid Högskolan i Borås och KTH. Traditionella elektroder måste fästas av sjukvårdspersonal för att hamna rätt, de fästs dessutom med en ledande gelé som kan vara allergiframkallande. Plagg med inbäddade elektroder som patienten själv enkelt kan hantera och som ska kunna sitta på kroppen en längre tid, innebär fördelar för både patienten och sjukvården. Och minskar sjukvårdskostnaderna.

Tröjan laddar mobilen Gå på promenad och låt tröjan du har på dig ladda mobilen. Det kan snart vara verklighet, Smart Textiles-forskaren Anja Lund har lyckats framställa en fiber som skapar elektricitet när den utsätts för rörelse. Det kallas för piezoelektricitet och innebär enkelt uttryckt: mekaniskt arbete som omvandlas till elektricitet. Egenskapen finns i olika material som kvart och keramiska material men Anja Lund var nyfiken på om det gick att applicera på textila fibrer när hon startade forskningen för några år sedan tillsammans med forskargruppen Fiberutveckling vid Swerea IVF. Anja ser framtida användningsområden inom till exempel sjukvården, där fibrerna skulle kunna integreras i plagg och användas för att registrera hjärtats slag.

FOTO: Henrik Bengtsson.

28


Osynlig hjälm snart en smart textil När nyheten om hjälmen Hövding släpptes under hösten 2010 slog den ner som en bomb. Medier från hela världen ville veta om det verkligen var sant – hade ett svenskt företag tagit fram en ”osynlig” hjälm? Succén var ett faktum och redan nu planeras version 2.0 där smarta textilier ska ingå. Hjälmen Hövding kallas osynlig eftersom det bara blir en hjälm när den behövs. Faktum är att den bärs som en krage och när olyckan är framme utlöses kragen, likt en airbag, och blir en hjälm. Anna Haupt och Terese Alstin står bakom innovationen och företaget Hövding. Under utvecklingen av hjälmen kom de i kontakt med Smart Textiles. De startades upp som ett företagsbaserat projekt med syftet att integrera elektroniken för hjälmen genom textil. - Vi hade kommit för långt i processen för att få med det i den här versionen. Men för Hövding 2.0 kommer vi att byta ut de elektriska komponenterna mot tyg med silvertrådar för att öka flexibiliteten i hjälmen, säger Anna Haupt.

FOTO: www.hovding.se

29


SMART TEXTILES

PROTOTYPE FACTORY Fullskalelaboratorier med spetskompetens, kreativitet och nätverk i en öppen innovativ miljö. Prototype Factory är ett självklart centrum för realisering av idéer och utveckling genom prototypframställning. I Textilhögskolans verkstäder kombineras erfarenhet från forskning och experimentell verksamhet med vana vid krav på produktifiering och produktionslösningar. Intressenter ansöker och de mest spännande projekten väljs ut och förverkligas.

DESIGN LAB

prototype factory TECHNOLOGY LAB

FOTO: Ida Lindström.

30

business innovation


31


PROTOTYPE FACTORY VÅRA LABB DESIGN LAB

prototype factory TECHNOLOGY LAB

business innovation

PROTOTYPE FACTORY Prototype Factory är hjärtat i Smart Textiles. Här sammanstrålar alla delar och kompetenser i verksamheten. Forskare, designers och näringsliv kan alla från sina utgångspunkter testa och förverkliga sina drömmar. Fullskalelaboratoriet är också det som utmärker och gör Smart Textiles unikt i en internationell kontext, med möjligheten att gå hela vägen från vision till verklighet. Hit kommer företagare som inte vet hur eller var deras produktidé ska bli verklighet, om de inte har den specifika utrustning som krävs eller om de vill undvika att testet ska störa den ordinarie verksamheten. De mest spännande projekten väljs ut och förverkligas med målsättningen att bli gångbar innovation som ska nå marknaden. Här testas också den experimentella forskningen inom Smart Textiles i verkligheten och studenter från Textilhögskolan får relevant och avancerad kompetens som senare är avgörande i yrkeslivet. Den tekniska personalen har absolut spetskompetens och i den 14 personer starka arbetsstyrkan finns 351 års textilerfarenhet. Ett erbjudande i världsklass.

FOTO: Ida Lindström.

32

VÄVLABB Här kan nya konstruktionsidéer testas, både via datastyrda och manuella vävstolar men också på de många olika vävmaskiner som finns i vår maskinpark. Flera konstruktions- och mönstringsmöjligheter finns, som mekanisk och elektronisk jacquard och dobby. Allt från frotté och mattor till tekniska textilier kan tas fram och våra kunniga tekniker kan guida dig i materialval och konstruktion. Här finns möjlighet att väva med i stort sett alla garner som finns på marknaden, från bomull till optiska fibrer. Exempel på vad som tagits fram Medicinska applikationer med kraftiga material, material som kan lysa i mörker. Fasförändringsmaterial (PCM).

TRIKÅLABB Här kan elastiska material utvecklas både på rundsticks- och flatsticksmaskiner. Tack vare engagerade tekniker behöver man inte vara trikåexpert för att få möjlighet att förverkliga sina idéer. Metervara görs på rundsticksmaskiner och i trikålabbet kan man ta fram dubbeljersey i stora och små mönster, samt ribb-, plysch- och singeljerseymaterial i varierande grovlekar. Här finns möjlighet att arbeta med stumma material, som exempelvis metall, på en specialmaskin som det bara finns fem av i hela världen. I trikålabbet finns även handstickmaskiner i flatsticksteknik för att testa olika konstruktioner. Formstickade prototyper av jumprar, vantar, blodkärl och annat görs på flatsticksmaskiner. I ett designdataprogram byggs konstruktionen upp och överförs till maskinen, som sedan kan sticka fram tredimensionella former både i stumma och i elastiska garner. Exempel på vad som tagits fram Syntetiska blodkärl, metallkläder, mättekniska material för medicinskt bruk.


FÄRGERI- & BEREDNINGSLABB Om du vill utveckla produkter och idéer inom textilkemi finns unika möjligheter i Färgeri & Beredningslabbet. Där kan man bland annat göra pilotstudier på en produktionsanpassad spannram med bredd om 25-55 cm och med två ugnar. Spannramen är utrustad för att kunna göra beläggningar med olika tekniker så som knivbestrykningar i form av pasta eller skum. Det finns möjlighet att trycka enfärgsmönster genom rotationstryck. Spannramen är även utrustad med en foulard, vilket innebär impregnering av textil. Det finns en färgmaskin för färgning och föroch efterbehandling av metervara och plagg i mindre storlekar och i våra små labfärgmaskiner går det att göra samma behandlingar på textilier som väger upp till tio gram. Här finns även möjlighet att på små materialprover impregnera i foulard och fixera i spannram. Kunniga och engagerade tekniker hjälper dig att hitta lösningar och hantera maskinerna. Exempel på vad som tagits fram Material som ändrar färg, mönster vid olika temperaturer och ljus.

TRYCKLABB Här finns möjlighet att ta fram sitt mönster genom att antingen trycka med screen-, transfereller digitaltryck. På digitaltryckmaskiner används reaktiva färger för tryck på cellulosabaserade fibrer samt siden och ull. Transfertryck görs genom att skriva ut mönstret på papper i en printer med sublimeringsfärg. Sedan förs färgen över med hjälp av en värmepress. Vid screentryckning gör man egna schabloner utifrån sin skiss. Långa tryckbord möjliggör plantryckning av textilier upp till tio meter långa. En mängd olika tekniker kan användas såsom ausbrenner, reservagetryck och etstryck. Vill du utveckla plisserade material finns ett plisseringsskåp som kan värmas upp till 140°C. Efter tryckning finns möjlighet att fixera i en stor ugn där man kan hänga materialet på en ställning eller fixera i ett ångningsrör.

KONFEKTIONSLABB Konfektionslabbet är en syfabrik i miniatyrstorlek. Här finns maskiner för alla tänkbara sömmar och material så som stickat, vävt, skinn, päls, underkläder, badkläder. Här finns bland annat ultraljudsvets, tejpmaskin och symaskiner för raksöm, overlock, täcksöm, skyttelsöm, knapphål, fällsöm, flatlock, dubbellock. Senaste tillskottet är en ultraljudsvets, där materialen sammanfogas med ultraljud som smälter ihop materialskikten, alltså ingen nål och tråd. Detta gör att sammanfogningen blir helt vattentät och ingen söm som skaver. Erfarna tekniker med produktionsbakgrund instruerar och kommer med smarta lösningar. Exempel på vad som tagits fram Specialkonfektionering av olika material som använts för sjukvården och sportvärlden.

Exempel på vad som tagits fram Material som ändrar färg och mönster vid olika temperaturer.

33


PROTOTYPE FACTORY 4 AV 86 PROJEKT

Tröjan mäter dina rörelser Sensortröjororna är framtagna som medicinska hjälpmedel, främst för diagnostik av neurologiska sjukdomar som t.ex. epilepsi eller Parkinson. Rörelsemätningssystemet, som har utvecklats av Acreo Sensor Systems och Smart Textiles, registrerar rörelsen hos bäraren och datan ger ett bättre underlag för läkaren att behandla patienterna. FOTO: Henrik Bengtsson.

Vattentät och ofarlig? För att ett klädesplagg ska bli vattenavvisande använder man idag ofta miljöskadliga flourkarboner som komponenter i behandlingen av plagget. För att slippa använda miljöfarliga ämnen forskar, Smart Textiles ihop med det miljöprofilerade företaget OrganoClick samt slutanvändarna Klättermusen, Haglöfs, Houdini, Norröna och Bergans, fram alternativa behandlingsmetoder. Genom samarbetet med leverantörer, branschkollegor och Swerea IVF vill projektet skapa konkurrenskraftiga alternativ på marknaden som uppfyller höga funktions-, säkerhets- och miljökrav.

Jacka som ändrar färg Jackan är designad av Jesper Danielsson och är gjord av ett goretexmaterial som belagts helt och hållet med en blandning av termokromiskt (värmekänsligt) och självlysande pigment. Vid en temperatur över 27 grader ändrar tyget färg. Jackan är dessutom inte sydd utan tyget har svetsats samman med en ultraljudssvets. FOTO: Håkan Lindgren.

34


två

snabba frågor till experterna i Prototype Factory

1. Hur lång erfarenhet har du inom textil? 2. Vad innebär Prototype Factory och företags kontakter för dig? Trikålabbet Lars Brandin 36 års erfarenhet Det innebär en fortsatt kompetensutveckling och erfarenhet genom att använda och experimentera med nya material. Kristian Rödby 29 års erfarenhet Varje nytt projekt är en spännande utmaning. Projekt 1609 av textildesignstudenten Linnea Nilsson. En lampa som består av 1609 stickade metallfingrar, formade och ihopsydda för hand.

SÅ HÄR TYCKER ETT PAR SAMARBETSPARTNERS

För oss är det viktigt att snabbt kunna få tillgång till utrustning för provkörningar. Det hjälper oss i vår produktutveckling. Senast för ett par veckor sedan tillverkade vi, inom Prototype Factory, ett material med en för oss ny teknologi. Patrik Johansson CEO Engtex AB

Smart Textiles Prototype Factory är en fantastisk möjlighet för ett bolag som oss, som har djup kunskap inom grön fiberkemi men inte tillgång till den tillverkningsutrustning som textilindustrin använder sig av. Vi har utnyttjat pilotspannramen vid ett flertal tillfällen för att anpassa och utvärdera egenutvecklad kemi till de processer som textilindustrin nyttjar sig av. Robin Grankvist affärsutvecklare ORGANOCLICK AB

Tommy Martinsson 44 års erfarenhet Den som aldrig provar får aldrig veta. Tillsammans 109 års erfarenhet Vävlabbet Roger Högberg 41 års erfarenhet Fredrik Wennersten 24 års erfarenhet Vi har vävt med material som inte ens maskintillverkaren tänkt på eller trodde gick. Hanna Lindholm 10 års erfarenhet En möjlighet för att testa nya material såsom fiberoptik, glasfibrer och kompositer samt en möjlighet för inblick i nya forskningsområden som jag inte visste fanns. Tillsammans 75 års erfarenhet Färgeri och Beredningslabbet Catrin Tammjärv 20 års erfarenhet Maria Björklund 12 års erfarenhet En möjlighet för omvärldsbevakning genom att få kontakt utåt i vad som händer. Tillsammans 32 års erfarenhet Trycklabbet Maria Stawåsen 32 års erfarenhet Ibland blir det inte som man tänkt, det blir bättre. Sara Wikman Emilia Jensen Helena Engarås

12 års erfarenhet 9 års erfarenhet 13 års erfarenhet Tillsammans 66 års erfarenhet

Konfektionslabbet Elsa Lindahl 43 års erfarenhet Jasna Caktas 26 års erfarenhet Kul, roligt och inspirerande då det inte bara handlar om kläder utan också om teknik och kvalité. Tillsammans 69 års erfarenhet

35


36


DEN MOTVILLIGA BORÅSAREN TEXT: ELOF IVARSSON. PORTRÄTTFOTO: IDA LINDSTRÖM. FOTO: MATTON.

– Jag är här för mina synders skull, skrattar hon. Genom åren har det blivit många tuffa beslut om uppsägningar och annat. Smart Textiles balanserar upp min karma, nu skapar vi arbetstillfällen. Hon gifte sig i en afrikansk ritual på en strand på Zanzibar, går helst på maskerad och älskar latinomusik till den milda grad att hon är övertygad om att hon levt som calypsomusiker i ett tidigare liv. Man skulle kunna tro att vi har att göra med en hippie. En fri själ som låter saker bero. Lite mañanamentalitet. Inget kunde vara längre från verkligheten. Hon är tio minuter tidig till intervjun på ett fik i centrala Göteborg. Hon hälsar trevligt, beställer frukost och sätter sig. Vi börjar på utsatt tid. Exakt. Susanne Nejderås är en doer. Hon får saker gjorda. Och bara för att man vet att visioner och stora idéer är nödvändigt måste man inte älska dem. Hon blir mest irriterad, allergisk mot de som bara pratar. Hon funderar direkt på hur de fina orden på pappret ska bli verklighet. Tratta ner, konkretisera och få det att bli verklighet – det

är Susanne i ett nötskal. En mentalitet som hjälpt Smart Textiles att göra verklighet av mer än hundra projekt och gett mycket respekt i näringslivet. Kollegan Erik Bresky däremot gillar visionerna. Han har gett henne smeknamnet ”Tratten”, för hennes ständigt återkommande fråga – hur trattar vi ned det här till något konkret? Man anar livliga diskussionerna där olika kynnen möts, båda med samma mål i sikte men med delvis olika utgångspunkter. Det är kanske inte så konstigt att hon har en så handfast syn på vad som är viktigt. Större delen av arbetslivet har hon spenderat i textilföretag som varit underleverantörer till bilindustrin. – Det är en väldigt bra skola att jobba i bilbranschen. Otroligt pressade priser och höga krav på både design, kvalitet och leveranssäkerhet, säger Susanne Nejderås. Vi tog fram fantastiska designlösningar till inredning, som skulle säljas in till de olika avdelningarna på bil- »

37


företaget, utan att få ersättning. Efter det gjordes nätauktioner, så att vi var tvungna att vinna budgivningen om vår egen design för att få leverera produkten. Då kunde priset falla otroligt mycket och samtidigt skulle alla tuffa krav ändå uppfyllas. I en så hård värld ger man antingen upp eller så kavlar man upp ärmarna och ser till att allt funkar. Sånt gör mig engagerad. Engagemang saknar hon inte. För drygt tjugo år sedan flyttade Susanne, från Vellinge i Skåne till Borås för att läsa till textilingenjör. Hon skulle stanna två år, kanske tre. Trots ett flertal försök att bryta upp, är hon kvar ännu idag. – Men jag är inte klar med Skåne ännu! Jag saknar havet, säger hon på sin klingande skånska. Men samtidigt trivs vi så bra här med goda vänner och roliga saker som händer, det är en inre kamp jag har, haha. Möjligheter att lämna Sjuhärad bakom sig har inte saknats. När hon jobbade på Borgstena Textile spenderade hon en period i Tyskland och senare byggde hon upp en ny avdelning på fabriken i Portugal åt företaget under ett år. Hon höll på att flytta permanent till Brasilien vid ett annat tillfälle men på något sätt sugs hon tillbaka till Borås. Erfarenheterna från utlandet bär hon dock med sig. – Vilka kontraster! Det var precis som i klyschan, i Tyskland var allt fruktansvärt stelbent, skulle man ha hjälp från it-avdelningen fick man gå dit på utsatta tider annars var dörren stängd. Och då var det bara att snällt vänta även om det var en hel helg emellan. I Portugal å andra sidan var varken kaos eller rökpauser speciellt långt borta vid något tillfälle. Det var kulturchocker dagligen. Jag lärde mig att man måste närma sig människor på olika sätt, men om man bara hittar rätt sätt att samtala på, så löser det många problem. Det gäller att vara resultatinriktad och flexibel. Smart Textiles handlar i stor utsträckning om att få folk med väldigt olika perspektiv att dra jämt, regionens tidsram kan vara förändringar över ett halvt sekel medan en företagsledare kanske oroar sig för nästa kvartalsrapport. På det hela taget är det ändå roliga problem och en positiv anda. I sin roll på Smart Textiles och deras Business Innovation är hon så glad över att vara med och

38

stärka textilindustrin i Sverige och skapa nya arbetstillfällen. Så har det inte alltid varit. – Det har funnits de som skojat om att jag sopade ut folk från arbetsplatser tills det var helt rent. Inte så kul. Men jag har tvingats ta tuffa beslut ibland, om nedskärningar och utlandsflytt av textilproduktion, så nu känns det underbart att enbart bidra till en positiv utveckling. Det är roligt och inspirerande med det här jobbet. Hon tycker att många företag numera lärt sig att det finns så många problem med att flytta ut textilproduktion till andra länder att det är lättare att tala om inhemska lösningar idag. Det är lättare att ha kontroll över kvalitet, leveranssäkerhet, kommunikation och en rad andra framgångsfaktorer om man ständigt är på plats och dessutom känner till alla förutsättningar så som man gör på sin hemmaplan. Hur kom det sig att hon tog steget till högskolan? En värld med helt andra spelregler än de hon var van vid. Det var ingen självklarhet, Susanne kunde lika gärna varit smålänning idag. När den nya fabriken i Portugal brann ner till grunden och splitternya maskiner köptes in, så vad det sista spiken i kistan för den svenska fabriken. All produktion flyttades och stora delar av personalen fick sägas upp. Susannes engagemang som VD för Borgstena Textiles Sweden slutade efter det. Hon testar ett år på ett annat jobb men så efter ett år dyker två spännande jobb upp. Hon kunde ha flyttat till Älmhult och blivit sortimentschef över Ikeas textiler. Ett affärsområde som omsätter omkring tjugo miljarder om året. Ett hyfsat jobb.

”Det var en väldigt bra skola att jobba i bilbranschen. Otroligt pressade priser och höga krav på både design, kvalitet och leveranssäkerhet”


Men så var det huset som familjen just flyttat in i. Susanne hade åkt förbi den vackra vita träkåken från 20-talet vid Öresjös strand nästan varje dag i flera år. Det såg lite ut som ett sommarhus men hon kunde inte släppa det och en dag svängde hon av vägen. När hon klev ur bilen luktade det vatten, nästan som havsbrisen från Öresund. Hon var hemma. Sedan dess renoveras och byggs huset ut med samma resultatinriktning som hon visar på jobbet. Och så var det ett annat jobberbjudande också. Samtidigt som Joachim Lindqvist på Ikea hörde av sig 2009, fick Susanne reda på att Smart Textiles behövde någon med en tydlig profil från näringslivet. Sedan tidigare kände hon väl till vad de gjorde, hon hade till och med suttit med Smart Textiles styrgrupp i flera år. Det var något för henne. – Jag visste att det var ett spännande jobb och ville bidra till att få ut nya produkter på marknaden som i förlängningen ger nya arbetstillfällen när svenska företag växer och går bra, säger Susanne. Jag valde att hoppa på, det slutade lustigt nog med att jag rekryterade IkeaJoachim istället för tvärt om. Han är en uppskattad medlem i Smart Textiles styrgrupp idag.

kan uppfattas som tur men killarna med pyjamasidén kom till oss för att vi jobbat hårt med att nå ut under många år. 2016 är det tio år sedan hon och maken stod med fötterna i sanden på Zanzibar, så den sommaren planerar de att ta med båda döttrarna och återuppleva magin. Annars hittar du henne på Smart Textiles där hon handfast och metodiskt trattar ned fina ord till framgångsrik verklighet och överbryggar gapet mellan akademi och näringsliv. Om hon inte renoverar huset vid Öresjös strand. Eller dansar calypso på en maskerad. ■

Smart Textiles är ett val hon aldrig behövt ångra. Man vet aldrig vilket spännande projekt eller person som kommer dyka upp på jobbet imorgon. Varje dag har potentialen att leda till något oväntat. Idéerna och människorna som kliver över tröskeln är så vitt skilda från varandra att det alltid är roligt och utmanande. – Det har också hänt så otroligt mycket sedan jag började plugga här 1992, idag har vi en omfattande forskning och en fantastisk dialog med ett entusiastiskt näringsliv, säger hon. På det sättet har vi tur. Men tur är något man förtjänar. Hon tänker på personen som tyckte att de hade haft tur som fick hoppa på en idé om en pyjamas för sängvätande barn. Den är på marknaden idag och har fått mycket positiv uppmärksamhet. För Susanne har det inget med ödet att göra. – Med positiv attityd skapar man positiv energi och det får till konsekvens att bra saker händer, säger hon. Det

39


Livskvalitet i en dress En timme om dagen, samtidigt som du stannar hemma och gör vad du vill. Elektrodress förbättrar livskvaliteten för många neurologiskt sjuka. Det är sedan tidigare känt att elektrisk stimulering kan hjälpa muskelaktiviteten, men den behandlingen är bökig och kräver ständiga sjukhusbesök. Elektrodress består av byxa och tröja och fungerar därmed för hela kroppen, utan lösa sladdar. Ofta upplever patienten nästan genast en avslappningseffekt, och den brukar sitta kvar i en till tre dagar. Plagget har utvecklats i samarbete med Smart Textiles. www.elektrodress.se

FOTO: Henrik Bengtsson.

40


Känslan av att slippa skämmas Pjama är till synes ett par vanliga pyjamasbyxor. Men för ett barn som har problem med sängvätning kan de vara avgörande för om barnet exempelvis kan följa med på en fotbollscup eller sova över hos en kompis. Byxan suger upp och håller kvar så att fläckarna uteblir. Alternativen för sängvätande barn är blöja, skyddslakan eller mediciner som kan ge biverkningar. Med Pjama slipper de vara avvikande. Smart Textiles har varit med i hela utvecklingsprocessen. FOTO: Henrik Bengtsson.

Läs mer på: www.pjama.se

Vävda elektroder hjälper för tidigt födda bebisar Vem drömmer inte om att göra något viktigt? Som att skydda ett ömtåligt bebishuvud från behandlingsskador. Smart Textiles doktorand Siw Eriksson forskar på en mössa med inbyggda mätfunktioner som gör att prematura bebisar slipper de tryckskador på huvudet, som är vanligt i dagens tidskrävande EEG-mätningar. Prototypen är vävd i en enda avancerad process av elektroder och elektriskt ledande silvergarn med en specialbyggd 3D-vävstol som tagits fram på Smart Textiles. Allt är noga uträknat så att elektroderna ska hamna på rätt ställen på bebisens huvud. FOTO: Henrik Bengtsson.

41


Cloned frogs on Gala-dress Borås Stads bröllopsgåva till kronprinsessan Victoria och prins Daniel var en fantastisk skulptur av William Sweetlove. Vad kan vara en bättre present från den stolta textilstaden än en gigantisk röd klänning med grodor på? Att skulpturen skänktes med villkoret att den ska bli kvar i Borås är genialiskt, för Boråsarna. Paret fick dock en skulptur i miniatyr att ha på nattduksbordet. FOTO: gkm.

42


Lady Gaga i ironisk päls När Lady Gaga besökte Stockholm i augusti 2012 valde hon att synas i en outfit designad av Daniel Bendzovski, modedesignstudent på Textilhögskolan. Daniels examenskollektion, som visades som en del av Textilhögskolans EXIT-visning på Mercedes-Benz Fashion Week i Stockholm, är en ironisering av trender och framförallt användandet av päls. Han vill genom kollektionen ifrågasätta den pälstrend som råder och öka medvetenheten kring konsumtion.

Här syns Lady Gaga när hon lämnar sitt hotell iförd Daniel Bendzovskis outfit. Foto: ISOIMAGES.

modeink Modeinkubatorn startades 2006, inom ramen för Smart Textiles, och har sedan dess utvecklats till en unik institution i Sverige. Målet då som nu är att skapa förutsättningar for entreprenörer inom textil och mode att etablera sig på marknaden. Nationellt stödjer man nya och befintliga mikro- och småföretag i sin önskan att utveckla koncept, affärsidé och verksamhet. I en dynamisk process hjälper man med aktivt och anpassat produktionsstöd, management support, kommersiella nätverk och en kreativ tillväxtmiljö, med tillhörande kontorsservice, ateljé och maskinpark. www.modeink.se

43


Recurring Patterns. Forskare: LinnĂŠa Nilsson, Mika Satomi, Anna VallgĂĽrda, och Linda Worbin. Foto: Jan Berg.

44


45


46


DET OMÖJLIGA ÄR BARA EN UTMANING TEXT: ELOF IVARSSON. FOTO: Fredrik Blomqvist, Kristoffer Stenfeldt och Virgin galactic.

– Jag vill bli först! Mons Huygens är 5 500 meter högt, månens högsta berg. Det är bara en tidsfråga innan någon klättrar upp och sätter en flagga på den toppen, säger Renata Chlumska. Det hade varit fantastiskt om den personen var jag. Hon söker kontakt med intensiva ögon, jag skruvar på mig och mumlar något om trams. Bestiga berg på månen? Till och med NASA har bara klarat av ett par steg. Menar hon allvar? Men Renata Chlumska är inte den som tänker negativt, det som du och jag avfärdar som omöjligt är en utmaning, inget mer. – Omöjligt? Det sa de om att bestiga Mount Everest också, innan Sir Edmund Hillary och Tenzing Norgay lyckades, säger hon. När alla tycker att något är omöjligt triggar det folk som mig och det kanske är tur, hur långt hade vi kommit annars? Med självklarhet och avväpnande charm berättar hon om sina tidigare expeditioner utan några överdrivna dramatiseringar. Renata ger intrycket av att vara en avspänd person. Hon har precis föreläst för tvåhundra personer. Iklädd blus, kofta och sjal ser hon inte ut som någon som måste hävda hur tuff hon är.

– Det händer att äldre män kommer fram, känner på mina biceps och tycker att de är för små, skrattar hon. De förstår inte hur jag tagit mig upp för Mount Everest men jag brukar svara att den viktigaste muskeln är hjärnan. Nej, Renata verkar inte ha tid med distraktioner från det hon tycker är viktigt. Som att kommersialiseringen av rymdfärder är början på något nytt och nästa steg i utvecklingen kommer gå snabbt. Hon argumenterar att för hundra år sedan kunde ingen tro att vi svenskar skulle åka på semester i Thailand. Att flyga var nytt, dyrt och bara för en utvald skara. Idag åker var och varannan barnfamilj dit. På samma sätt kommer rymdturismen göra månen till ett allt mer tillgängligt resmål. Intresse kommer inte att saknas. – Tänk dig att se jorden utifrån, drömmer Renata Chlumska. Jag är övertygad om att den utsikten kommer förändra en för alltid, att se jordens sköra atmosfär och hur små vi är i universum. Fantastiskt. »

47


Renata vill få ut så mycket som möjligt av den här erfarenheten. Hon läser flygteori, utsätter sig för g-krafter, kör flygsimuleringar och massa annan träning i samarbete med bland andra Qinetiq i Linköping. Space: the final frontier, med den ödesmättade frasen började varje avsnitt av tv-serien Star Trek: the next generation. För Renata har det alltid varit viktigt att tänja på gränserna för vad hon kan och vågar göra och visst är rymden den ultimata gränsen. När hon ser tillbaka på allt hon gjort som äventyrare är det här steget helt logiskt. – Jag har inget mer att bevisa för mig själv rent fysiskt men det här är mer en mental utmaning, säger hon. Det finns så mycket att lära och jag går in för det till 100%. Det är tydligt att Renata vill få ut så mycket som möjligt av den här erfarenheten. Hon läser flygteori, utsätter sig för g-krafter, kör flygsimuleringar och massa annan träning i samarbete med bland andra Qinetiq i Linköping. I samband med förberedelserna har hon upptäckt ett nytt behov. – Jag är van vid att testa friluftsutrustning under extrema förhållanden och klimat men när jag nu bestämt mig för rymden märkte jag att de kläderna inte räcker till. Segmentet finns inte ens, det måste uppfinnas så jag vände mig till Smart Textiles.

48


Det ska tas fram kläder som klara de olika påfrestningar som träningen och rymdfärden utsätter dem för. Lika viktigt är att designen signalerar rymdfärd, och det gäller även för de kläder som hon ska använda under föreläsningar och möten med media. Utmaningen blir att hitta nya vägar för att uppnå det som statliga rymdorgan spenderat miljarder på, och inte minst att göra det på ekologiskt hållbara sätt. – För mig var det viktigt att hitta en samarbetspartner med rätt kompetens och erfarenhet av avancerade och komplexa projekt. Att Smart Textiles verkligen har det och dessutom finns så här nära hade jag aldrig kunnat drömma om. Det är perfekt! Men är det inte jobbigt att tvingas förlita sig på andras kompetens som det oundvikligen blir i en rymdfärd? Nja, Renata säger att hon har fullständigt förtroende för alla sina samarbetspartners, säkerhetsmedvetenhet är väldigt hög så där finns inget att vara nervös över. Samtidigt anar man en viss frustration över att Virgin har skjutit fram avresedatum vid flera tillfällen. Definitivt datum är inte klart ännu men med typisk tåga säger Renata att det ger henne tid att bli ännu bättre förberedd. Mental styrka har hon. Renata menar att Mount Everest förändrade henne som människa. 1999 stod hon på toppen som första svenska kvinna och tittade ut från jordens tak. Redan samma stund som hon kommit ner från toppen kändes det overkligt. Hon var utmattad men uppfylld av lycka och stolthet. Hon hade klarat det stora målet. Nu fanns inget hon inte kunde klara av. Den känslan delar hon gärna med sig av. Hon berättar att framgångsrika äventyrare inte är några muskelberg, det är snarare människor med obändig vilja. Det hjälper inte att se ut som Arnold Schwarzenegger när du ska kliva ur tältet och det är 45 minusgrader och blåst uppe på Mount Everest. Då är inställning allt. Renata menar att den mentaliteten självklart går att överföra till jobbet, studierna och de flesta delarna av livet. – Vi har alla ett eget Mount Everest att bestiga i våra liv och de erfarenheter jag tagit med mig på vägen kan hjälpa andra, säger Renata. Det går att träna på att inte

ge upp, har man inte med sig det från barndomen så kan man ta tag i det senare. Det handlar om att lära sig att gilla omvägar, lära sig att ta mindre steg när uppförsbacken blir brantare – men inte ge upp! Själv fick hon med sig mycket av det från föräldrarna som älskade friluftsliv och bilade runt i Europa på semestrarna. De sov i tält och var inte så noga med komforten, dök ett problem upp löste man det med glatt humör. Det var ju inget i jämförelse med de umbäranden de upplevt i Tjeckoslovakien. Renata minns hur föräldrarna alltid trodde på hennes förmåga och alltid var uppmuntrande oavsett om det handlade om sport, skola eller något annat. Den attityden gav henne god självkänsla och en stark sporre i livet. Föräldrarna anade antagligen inte att deras syn på livet en dag, via jordens högsta berg, skulle ta dottern ut i rymden. Och vem vet, kanske en dag ända upp på Mons Huygens, månens högsta berg? ■

VIRGIN GALACTIC SPACESHIP TWO Rymdskeppet är en konstruktion av kolfiberkomposit 
och bär med sig sex passagerare och två piloter. Skeppet är 18,3 meter långt och i sina mått motsvarar den jetflygplanet Falcon 900 Executive men utan golv i kabinen så att astronauterna ska ha maximalt rörelseutrymme under viktlösheten i rymden. Alla passagerare har två fönster, vid sidan om och ovanför sätet, för bästa möjliga utsikt. Renata hoppas på att uppskjutningen blir från Spaceport Sweden i Kiruna, som samarbetar med Virigin Galactic och är på väg att bli Europas första kommersiella rymdhamn. Hon har biljett nummer 192 men exakt datum när Virgin Galactic tar henne ut i rymden är inte klart, troligen under 2014.

49


SMART TEXTILES DESIGN LAB

Chair of Paradise: En begagnad stol som är modifierad för att härma paradisfågeln. Tekniken som stolen utrustats med ger den möjlighet att utföra samma färgförändringar och ljud som fågeln gör inför en potentiell partner. Detta triggas igång när någon passerar nära stolen. Forskare: Mika Satomi. FOTO: Håkan Lindgren.

50


Smart Textiles Design Lab vänder upp och ner på textila traditioner och koncept genom experimentell forskning med nya uttrycksfulla material och konstruktionstekniker. Design Lab strävar också efter att omdefiniera textildesign och själva designrollen genom att öppna upp för nya designvariabler och nya uttrycksdimensioner. Forskningen strävar efter att tydliggöra och kritiskt granska de visioner som berättar historier om vart vi är på väg, sättet på vilket alla dessa nya textilier och textila uttryck ska förändra vårt sätt att arbeta och leva. Design Lab utforskar given teknologi och frågar på samma gång efter ny teknologi. Som drivkraft ger design riktning och mening åt teknologiutveckling. Teknologi som drivkraft ger på samma sätt tekniska förutsättningar och möjligheter för designutveckling. Denna ömsesidiga relation mellan teknologi och design är också grunden för samverkan mellan Smart Textiles Design Lab och Smart Textiles Technology Lab.

Mörk framtid för turné-roadies? Kläder det går att spela musik på är ingen dröm om framtiden. De finns och är skapade till Nordiska Museets utställning, Modemakt – 300 år av kläder, där Smart Textiles är inbjudna för att visa upp framtidens textilier. Kostymen är gjord av ett material med integrerade sensorer som reagerar vid beröring. – Ljudet är som på en harpa, nästa steg för oss är att hitta ett sätt att kontrollera musiken mer, säger designstudenten Jeannine Han som ligger bakom projektet. FOTO: Daniel Riley.

Missat samtal när mobilen ligger i väskan? Inget problem med Fabrication bag. De tryckta prickarna ändrar färg när det ringer i mobilen. Hanna Landin och Linda Worbins projekt från 2006 kom till innan Smart Textiles Design Lab fanns. FOTO: Jan Berg.

51


DESIGN LAB

Designing with heat: Designing with heat är en kollektion bestående av tre stickade, interaktiva textila konstruktioner som utformats i syfte att utforska möjligheterna i att kunna forma material med hjälp av värme. Genom att tillföra elektricitet via konduktiva garner som integrerats i den stickade konstruktionen förändras materialen genom att de bryts eller krymper. Forskare: Delia Dumitrescu och Anna Persson. FOTO: Henrik Bengtsson.

52


Textilt motstånd: Projektet är ett samarbete med Syntjuntan och undersöker hur textilier i konduktiva material kan användas som musikinstrument. Forskare: Mika Satomi, Linda Worbin, Barbro Scholz.

Bonad: Bonad är ett projekt som undersöker hur olika interaktiva textiliers uttryck påverkar rummet. Dessutom har programmerade motorer adderats till textilierna för att få ytterligare en dimension på hur uttrycket kan förändras. Forskare: Delia Dumitrescu , Hanna Landin, Anna Persson, Anna Vallgårda.

rythm exercise_ 13in1 är ett flätat objekt som baseras på tretton längder av optiska fibrer som lyser av LED (Light Emitting Diode). Objektet är programmerat att skapa ett ljus i rörelse och ger en känsla av 3D. Forskare: Barbara Jansen.

FOTO: Henrik Bengtsson.

53


Digital Translations: Form Active Translation Textiles, 2012. Felecia Davis från det amerikanska universitetet MIT höll i workshopen som fokuserade på att översätta textila strukturer genom digitala verktyg. Arrangerat av: Delia Dumitrescu.

Existential design: Doktoranden Anne Britt Torkildsby var under hösten 2011 på turné med sin workshop på designskolor i bland annat Umeå, Oslo och Köpenhamn. Hennes metod går ut på att få studenter att se designprocessen från ett existentiellt perspektiv.

54

Thermal Printing workshop, Aalto University, Finland, 2013. Marjan Kooroshnia och Linda Worbin höll i en workshop under ArcInTex nätverksmöte. Deltagarna fick prova att screentrycka med termokromisk print för att designa dynamiska mönster, med både integrerade och externa värmeelement.


DESIGN LAB

Animated Textiles Workshop, Textilhรถgskolan, 2012. Manuel Kretzer hรถll i workshopen som undersรถkte hur mjuka elektroaktiva polymerer kan kombineras med textil fรถr att skapa rรถrliga ytor eller strukturer. Arrangerat av: Delia Dumitrescu.

55


MISSION POSSIBLE TEXT: ELOF IVARSSON. PORTRÄTTFOTO: IDA LINDSTRÖM. FOTO: Rostislav Glinsky.

– De slog vad på byn om när vi skulle gå i konkurs. Jag var 25 och nybliven vd för Bolanders i Gällstad, ler Erik Bresky. Håret värjer sig ostyrigt mot någon tydlig frisyr när han över en kopp svart kaffe minns den tiden. Året var 1992 och Erik var utböling, akademiker och en pojkspoling. Inte konstigt att de var skeptiska. Helt utan band till den långa tradition av familjeföretagande som dominerade bygden var det inte helt lätt att förstå sig på den speciella anda som fanns i Gällstad. Man lånade gärna ut en garnrulle men samtidigt spionerade man gärna lite på vilka nya mönster konkurrenten jobbade med. Det var en tuff tid, men Erik lyckades ändå vinna respekt via hårt arbete och en ödmjuk attityd. Det var i Gällstad han upptäckte vikten av att odla relationer. – Jag hade bjudit över Martin Göthager till fabriken, han hade ägt Ivanhoe sedan starten 1946 och hade arbetat ett stenkast bort i hela sitt liv. När han steg in tvekade han lite och avslöjade att det var första gången han satte sin fot på Bolanders, säger Erik Bresky. Jag trodde inte mina öron men fattade att det fanns mycket nätverkande som kunde förbättras. Att odla relationer kommer naturligt för honom, det märks. Erik är van att ha en fot i varje läger och för att

56

passa in krävs en viss charm. Att bli intervjuad är inget som stör när man har mycket att prata om. Som känslan han hade när Bolanders flyttade till Ulricehamn. Då i mitten av 90-talet var det många som trodde att textilindustrin i Gällstad höll på att dö ut, likt dinosaurier som inte kan hålla jämna steg med en värld i förändring. Sedan dess har bygden återuppfunnit sig själv, genom att ta vara på det textila arvet men samtidigt lyckats anpassa sig till samtidens krav. Symptomatiskt är attityden en annan idag. Martin Göthagers son Göran håller tät kontakt med Erik, bland annat för att hålla koll på nyheter i textilforskningen. Ivanhoe utvecklar idag, Knit on demand, en butik där du kan gå in och välja design själv på en dator, 45 minuter senare är den stickad och klar helt enligt dina önskemål. Det hade ingen trott för tjugo år sedan. Erik menar att det är en viktig erfarenhet han har med sig. Förtroende och relationer är nyckeln till att skapa innovationssystem. Nyttigt när han efter tio år i näringslivet ville göra något mer i livet och sökte sig tillbaka till Textilhögskolan. Som prefekt var han med och drog »


57


igång Smart Textiles. Men till en början möttes han ännu en gång av skepsis från branschen. – Folk skrattade när vi sa att Smart Textiles skulle bli en ledande internationell aktör men bara ett år senare bad samma företagare om att få sätta vår logga på sina presentationer, berättar Erik. Då hade vi redan blivit en dörröppnare utomlands. Eriks roll är att skapa förståelse mellan Smart Textiles olika delar – högskolan, näringslivet och regionen – men det är inte lätt alla gånger. De har så skilda perspektiv att de kan ha svårt att förstå varandra och den som får klä skott för den frustrationen är Erik Bresky. Men det är det värt. – Drivkraften är att bidra till en bättre och ekologiskt hållbar värld med ett annat konsumtionsmönster, säger Erik. Mindre slit- och slängmentalitet, där nya material och hur de används driver utvecklingen.

fina ord, säger Erik Bresky. Vårt mål är att om någon har en idé som är relaterad till textilier så ska det vara självklart att de kommer till oss under processen. Stället där det händer, där man träffas över gränser och där oväntade resultaten uppstår. Satsningen på Textile Fashion Center är viktig för Borås och för hela regionen, tycker Erik. För bara fem sex år sedan fanns ingen stolthet över textilarvet, idag är läget helt annat och det är bara de äldre som lever kvar i övertygelsen om att 70-talet tog död på industrin i Sverige. Bland unga människor är mode en framtidsbransch och söktrycket på Textilhögskolans utbildningar har hela tiden varit stort. Men problemet har varit att de som bestämmer tillhör de äldre generationerna och därför är satsningen extra rolig.

Högtflygande planer kräver handlingskraft som matchar målen. Smart Textiles har tagit ett stort steg mot att säkra den spännande framtiden i och med flytten till Textile Fashion Center i det gamla industriområdet Simonsland.

”Jag älskar friluftsliv och naturupplevelser. Träning är inget man kämpar för att orkar med, man gör det för att orka med resten av livet. Och koppla bort jobbet en liten stund.”

60 000 kvadratmeter fantastiska lokaler som ska hyras av bland annat Textilhögskolan, Borås Stad och flera andra verksamheter som Textilmuseet, Marketplace Borås, Proteko, Inkubatorn i Borås, Drivhuset och de textila utbildningarna på Almåsgymnasiet och Yrkeshögskolan. Det är en imponerande mobilisering av hela regionen för det textila klustret och en spännande utveckling för en entreprenörsstad som tidigare dragits med visst akademikerförakt. Framtiden är fylld med synergier och spännande samarbeten. – Det är en unik satsning. Vi ligger redan långt fram internationellt men nu får vi fullskaliga miljöer där vi verkligen kan göra allt det vi pratar om. Då blir det inte bara

58

Framtiden för textilier är så mycket mer än tyg med mönster på. Erik tror att när vi 2050 tittar tillbaka på textilhistorien kommer krisen under 70-talet vara en parantes och vår samtid kommer betraktas som en brytpunkt. Textilindustrin kommer gå från att vara en tygleverantör till att vara en del av samhällsutvecklingen, genom att bidra till innovationer för en bättre vardag, hållbara lösningar, bättre hälso- och sjukvård. Smarta material helt enkelt. Så här långt in i intervjun har Erik fått upp ångan på riktigt och lutar sig över bordet för att lägga tyngd bakom orden. – Textilier som konstruktionsmaterial är framtiden. Tidigare var skog och malm vår basindustri och ur den fick vi


innovationer, som exempelvis kullager, vilket är grunden för Sverige som industrination, säger Erik. Nu ser vi hur nanoteknologi, kemi, polymera material men även skog via textila processer kommer skapa nya innovationer som kan bli lika viktiga som kullagret varit.

ka guldet framför näsan på storstadsklubbarna så kan samma anda ta Borås till nya höjder. – Det handlar om att skapa win win-situationer i framtiden och samtidigt att ha tyngden så att Borås har en självklar roll i Storgöteborg, säger Erik. Det är i de tre storstadsregionerna som Sveriges ekonomiska framtid ligger och antingen är vi den första småstaden efter Storgöteborg eller så blir Ulricehamn det. För att komma med på det tåget måste vi ha ett starkt erbjudande. Där är textilindustrin svaret. Nu är ekonomisk utveckling inte alls det enda som engagerar Erik Bresky. Andra kulturer är en passion. Han menar att den bästa utbildningen i livet var att resa ut i världen som backpacker i tjugoårsåldern. Australien, Thailand, Burma, Tibet och Nepal gav förutom minnen för livet första kontakten med Eva som han idag har två döttrar med. För Textilhögskolans räkning har han senare gjort studier om afrikansk och asiatisk textilindustri ibland annat Etiopien, Laos, Uganda och Vietnam och han menar att det finns mycket för oss att lära där. – Vår utmaning i väst är att förstå att vi inte är ledande på allt och vara mera lyhörda för innovationer som kommer från andra delar av världen, säger Erik. Det koloniala arvet är problematiskt. Vi tror alltid att vi vet bäst men för att komma till rätta med miljöpåverkan och hysterisk konsumism tror jag att respekt och ödmjukhet är bra ledord i kontakten med andra kulturer.

Erik menar att för mindre svenska städer kommer det att vara allt viktigare att ha en tydlig profil i framtiden. Om Borås ska vara centrum i en expansiv region om fyrtio femtio år så ska det textila klustret fortsätta att vara motorn i den utvecklingen. Som en idrottsintresserad boråsare är Elfsborg aldrig ett dåligt exempel för Erik och han menar att stadens starka sidor går att spåra i klubbens framgångar. Entreprenörskap, visioner, god organisation och duktiga affärsmän men som samtidigt har is i magen nog att våga separera det sportsliga från det affärsmässiga – så ser framgångsformeln ut. Kan Elfsborg sno det allsvens-

Att miljön är viktig för honom är kanske inte så konstigt, Erik älskar friluftsliv och naturupplevelser. Om somrarna pendlar familjen mellan Lerkil på västkusten och St Annas skärgård i Östersjön för att få paddla havskajak. På vintern är han inte främmande för ett Vasalopp. Träning är inget man kämpar för att orkar med, man gör det för att orka med resten av livet. Och koppla bort jobbet en liten stund. Intervjutiden har kommit till sin ände och Erik måste springa. Han ska på lunch med Göran Göthager som åkt från Ivanhoekontoret i Gällstad. De ska dryfta något problem kanske eller bara hålla kontakten. Det symboliserar kanske den viktigaste förändringen i och runt textilstaden Borås. ■

59


FOTO: Jan Berg.

60


Smart Textiles showroom Du lägger handen mot tyget och när du lyfter den igen har den grå färgen plötsligt blivit turkos. Textilier kan vara många saker och inte alltid det du förväntat dig. Material inspirerar och visar ofta vägen till nya idéer. Därför är det viktigt för både forskare och företag att ha tillgång till material som befinner sig i utvecklingens framkant. I det textila materialbiblioteket kan företag, produktutvecklare, designers och sist men inte minst studenter och forskare mötas över gränserna. En naturlig resurs och ett självklart bollplank för produktutvecklingsfrågor, från idéstadiet till färdiga produkter. Här finns material, prototyper och i vissa fall produkter som har tagits fram inom Smart Textiles Company Driven Project eller Smart Textiles Prototype Factory. Det finns också materialprover från Textilhögskolans maskinparker och andra intressanta material inköpta från externa tillverkare.

Ett exempel på framtidens textila material; en möbelpuff vars färgstarka mönster exponeras stegvis när någon sitter på möbeln, men gömmer sig igen när puffen inte används. En prototyp framtagen av Smart Textiles Design Lab och möbelföretaget IRE. FOTO: Jan Berg.

Designing with heat är en kollektion bestående av tre stickade, interaktiva textila konstruktioner som utformats i syfte att utforska möjligheterna i att kunna forma material med hjälp av värme. FOTO: Henrik Bengtsson.

61


dolda smarta textilier pรฅ catwalken

FOTO: Kristian Lรถveborg.

62


Designern Nhu Duong strävar ständigt efter att utforska nya material. Tillsammans med Smart Textiles tog hon fram banbrytande kreationer för catwalken på modeveckan i Stockholm 2012. Sedan Nhu Duong besökte Textilhögskolan för några år sedan – då hon blev överväldigad av alla möjligheter Textilhögskolans maskinverkstäder erbjuder – har högskolan funnits någonstans i bakhuvudet. Våren 2012 kontaktade hon Smart Textiles Prototype Factory med en idé. – Jag ville ta fram en materialblandning med metall till min kollektion. Textilhögskolan har en av världens fem enda metallstickningsmaskiner. Nhu Duong är idag etablerad i branschen. Hon var den första som vann Mercedes-Benz Young Fashion Awards 2008 och 2010 utsågs hon till årets nykomling av modemagasinet ELLE. Hyllningarna handlar ofta om hennes materialblandningar. – Det är viktigt för mig att alltid ta fram mitt eget material. Jag jobbar med två olika system; material och teknik samt konceptuellt. Även printing har blivit lite av ett signum eftersom det är ett enkelt sätt att sätta prägel på sina plagg. Tillsammans med teknikerna i Textilhögskolans trikålabb tog hon fram blandningar som ser ut som vanliga material. Hon hade tidigare arbetat mycket med metall och erkänner att hon har en fetisch för material som glänser. – I den kollektionen var metallen ganska subtil, som en hemlighet. Jag tycker det är roligare om det inte är övertydligt utan att man får upptäckta det själv, säger Nhu Duong.

63


upptäcktsresande i textil innovation TEXT: ELOF IVARSSON. PORTRÄTTFOTO: IDA LINDSTRÖM.

På jobbet skapar han framtidens högteknologiska texilier, på fritiden håller han överlevnadskurser i det vilda. Science fiction och stenålder samsas i paradoxen Nils-Krister Persson. Idag är han ansvarig för Smart Textiles Technology Lab men det var ren irritation som fick honom att hamna där för fem år sedan. – Jag tyckte att det bara var en massa snack om smarta textilier och bestämde mig för att gå på ett seminarium för att se om det fanns någon substans bakom hypen, säger Nils-Krister. Efter det var jag fast, jag var bara tvungen att se vad det kunde leda till. Med den bakgrunden förstår han att det kan vara svårt att greppa vad Smart Textiles håller på med, det är så brett att det kan uppfattas som vagt. Den gemensamma nämnaren är att man använder textila processer, vilket betyder att fibrer fogas samman genom vävning, stickning, filtning, brodyr, sömnad, hopsmältning eller flätning. Det behöver alltså inte ens involvera tyg. Det är absolut inte enbart kläder och mode. Lika gärna kan det handla om vikbara antenner eller flexibla jumbotronskärmar som visar rörliga bilder på idrottsevenemang. – Jag var på Ericson Cable i Hudiksvall för en tid sedan och de blev mycket förvånade över upptäckten att de

64

håller på med textila processer utan att veta om det, skrattar Nils-Krister. En stor del av mitt jobb är att dra in spännande forskning i den textila världen. Där har vi kommit en lång väg. Idag finns Smart Textiles definitivt på den akademiska kartan. Vi får mer forskningsförfrågningar från andra akademiska områden än vi kan omsätta i verkliga projekt. Han trivs som spindeln i nätet och med att agera matchmaker mellan akademin, forskningsinstituten och näringslivet. Det skapar spännande nya möjligheter. Som när ett examensarbete på Textilhögskolan, om avskärmning av elektromagnetiska strömmar och brus från elektrisk apparatur, behövde en forskningspartner. Då visste Nils-Krister direkt vem han skulle ringa på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Charmen ligger i att möten och korsbefruktningar kan leda hur långt som helst men lika gärna inte bli något alls. Det vet man aldrig i förväg. Technology Lab står idag kanske mindre för visioner än resten av Smart Textiles och arbetet har blivit mer »


65


konkret, eventuellt tråkigare än tidigare, enligt NilsKrister. Det är en utveckling han gillar för nu resulterar allt fler projekt i att prototyper rullar ut ur verkstäderna. – Det är mera kavla upp ärmarna och jobba nu. Att skapa nytta för samhället i form av innovationer, hållbara lösningar och i slutändan fler jobbtillfällen, säger Nils-Krister. Det tycker jag är jättespännande. Nu har han fått upp ångan och spottar ur sig exempel på konkret, viktig forskning. Det är inte alls svårt att tänka sig hur missionerandet för smarta textilier runt om på landets universitet, institut och företag tar upp väldigt mycket av hans tid. Hur jobbet blir lite för viktigt. Men Nils-Krister är nöjd. Han lyfter fram hur olika sorters avancerade filter är en nisch i textilbranschen där Sverige ligger långt fram. Det kan handla om det vi vanligtvis tänker på som filter, men lika gärna något oväntat som vattenrening för utvecklingsländer. I u-länder är elektricitet ofta en bristvara medan sol är det enda man har obegränsat tillgång av. Lösningen är samtidigt enkel, avancerad och genialisk. Förorenat vatten leds genom enorma textilier med en fotokatalytisk beläggning av

titandioxid och solen sätter igång en kemisk nedbrytningsprocess av mikroorganismer. Textil kan vara ett extremt fluffigt material med stor beröringsyta och är därför perfekt för ändamålet. Voilà, drickbart vatten! Fler än två miljoner människor dör varje år runt om i världen som en konsekvens av brist på rent vatten och sanitär hygien. Samma teknik kan också användas till luftrening av biltunnlar om man tillsätter uv-belysning. Snacka om viktig forskning. Det är tydligt att miljön och naturen är viktig för Nils-Krister Persson, för visst har han doktorerat i biomolekylär och organisk elektronik men på fritiden är det tillbaka till naturen som gäller. Nu är han inte en man som gör något halvhjärtat. Överlevnadshandledare både för civila och jägarförband på K3 i Karlsborg är inget man blir om man bara har ett milt intresse för friluftsliv. Trots att han själv går all in är det inget han tror är för alla. – Jag älskar att röra mig i naturen och gör det så ofta jag kan men många har svårt att ta sig tid har jag märkt. Man behöver inte göra det till en stor grej, säger Nils-Krister. Det kanske är bättre att gå en runda på Rya åsar en lördagsmorgon än att vänta med naturupplevelserna helt till den enda gång om året som man åker till fjällen?

”I u-länder är elektricitet ofta en bristvara medan sol är det enda man har obegränsat tillgång av. Lösningen är samtidigt enkel, avancerad och genialisk. Förorenat vatten leds genom enorma textilier med en fotokatalytisk beläggning av titandioxid och solen sätter igång en kemisk reningsprocess. Voilà, drickbart vatten!”

66


Han är ekologiskt engagerad helt enkelt, som i Matupproret - en konsumentbaserad gräsrotsrörelse som arbetar för öppna landskap och ekologisk närproducerad mat, bland annat i landets skolmatsalar. Det finns tydliga kopplingar mellan smarta textilier och intresset för naturen. En viktig uppgift för Smart Textiles är ju att göra den traditionellt ganska smutsiga textilindustrin mera ekologiskt hållbar. Han ser också kopplingar till sina tidigare erfarenheter som forskare med polymera material och solceller som specialområde, solceller för produktion av miljövänlig energi. Men det nya är samverkan med så många yrkeskategorier. – Det är en ny värld jag fått komma in i de senaste fem åren och lärt mig så mycket av. Jag har fått en ny och större respekt för alla olika yrkesroller som finns i den textila världen, säger Nils-Krister Persson. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas, i många projekt är det teknikernas yrkeskunnande som har hjälterollen. Framtiden för textilindustrin i Sverige är beroende av att vi fortsätter att ta fram världsledande experter på olika positioner. Den kompetensöverföringen är också en viktig uppgift för Smart Textiles.

Det finns också en tendens att svenska företag flyttar hem textilproduktionen igen men då gäller det att nischa sig mot det kunskapsintensiva. Nils-Krister tycker att den gamla gardinfabriken Ludvig Svensson i Kinna är ett bra exempel. Lönsamheten var usel och framtiden såg mörk ut för verksamheten tills de lade om produktionen. Fabriken började göra avancerade innertak till växthus, innertaken är gjorda av textilier och reglerar en rad viktiga odlingsvariabler som exempelvis luftfuktighet och ljustillförsel. Idag är företaget världsledande i det segmentet och en ekonomisk framgångssaga. Nils-Krister tror att nya användningsområden för textilindustrin är framtiden. – Jag är en generalist snarare än en detaljnörd och söker gärna helhetsperspektivet, säger han. Jag trivs väldigt bra med att föra samman olika perspektiv och intressen. Förhoppningsvis bidrar det till att skapa spännande nytänkande företag och inte minst morgondagens jobb i Sverige. ■

67


Stickat blodkärl tar form

Inom ett år efter bypass-operationer drabbas en tredjedel av patienterna av att blodflödet åter täpps igen. Ygraft, ett textilt blodkärl med unik design hoppas lösa problematiken. – Den extra ärrbildningen som sker i det nya blodkärlet minskar blodflödet, blodet levrar sig och bypassen blir igentäppt. Det kan sluta med hjärtinfarkt eller att patienten tvingas amputera benet, säger kärlkirurgen Erney Mattsson – en av upphovsmännen bakom Ygraft. Tidigare har forskare försökt lösa problemet med olika typer av läkemedel men utan framgång. – Vi har genom datasimuleringar och beräkningar hittat den bästa formen för ett kärl som följer människans natur, vilket de ”gamla” bypass-kärlen inte gör, säger biomatematikern Torbjörn Lundh. I prototypframställningen har de använt sig av ett väl beprövat polyestermaterial och fått stor hjälp av Smart Textiles kompetenser. Foto: Henrik Bengtsson.

68

- Vi är fantastiskt imponerade av de innovativa och duktiga tekniker på Textilhögskolan som har hjälpt oss. Vi hade aldrig kommit så här långt utan den tekniska hjälp som vi fått, säger Erney Mattsson. I Smart Textiles-projektet ”Ygraft i människoanpassad textil” har utvecklingen kommit så långt att innovatörerna Erney Mattsson och Torbjörn Lundh just nu är i testfasen. I framtiden väntar en stor marknad för det patenterade kärlet.

Fakta: Bypass-operationer Årligen genomgår 1,3 miljoner människor i världen en bypass-operation. Av dessa får 30 %, ca 400 000 människor inom ett år problem med ärrbildningar. Ygraft är patenterad i Sverige, Japan, Kina och Europa. Den största marknaden är USA med ca 800 000 bypass-operationer om året.

• • • •


Textil ryggdisk ska öka rörligheten Människor med kroniska smärtor i ländryggen har ofta ryggdiskar som har tryckts ut från sin placering mellan ryggkotorna. Den vanligaste lösningen är en steloperation med sämre rörligheten som konsekvens för patienten. I samarbete med Smart Textiles forskar det medicintekniska företaget Ortoma för att skapa mjuka ryggdiskproteser som dels ska vara individualiserade men också tillverkade i ett biologiskt textilt material. Illustration: Perssons Pixlar.

Textil som utvidgar blodkärlen Smart Textiles har i samarbete med innovatörerna Erney Mattsson och Torbjörn Lundh utvecklat en unik lösning som ska förhindra ärrbildning i förträngda kärl. Stentar som används inom sjukvården i dag förs in i förträngda blodkärl och lämnas sedan kvar där. När ett främmande objekt befinner sig i kroppen bildas ärrvävnad. Det innebär att ca 30 % av de som blivit opererade för trängda kärl får dem tilltäppta igen inom ett år. Erney Mattssons och Torbjörn Lundhs lösning med en stickad stent innebär att den förs in som vanligt, men kommer att kunna repas upp – det vill säga dras ut och tas bort efter att den gjort sitt jobb. Prototypen är stickad i Textilhögskolans trikålabb med en särskild metalltråd och nu vill de prova att använda en glattare tråd för att den ska repas upp lättare. Foto: Henrik Bengtsson.

69


M책nga som har varit i Bor책s har inte varit h채r. P책 riktigt.

Foto: Emil Dahlquist.

70


För det räcker inte med några timmar, att åka genom staden på motorvägen räknas inte ens. Det behövs dagar, för vissa ett helt liv. Du måste prata med människorna. Dra in den syremättade luften i lungorna. Vara där när pokalen lyfts på Borås Arena. Uppleva textilen, designen, kulturen. Skulpturbiennalen. Årstiderna. Sommartorsdagarna. Entreprenörerna. Sippa på en drink vid Viskan. Förvånas av arkitekturen. De gröna oaserna. Närheten till naturen. Först då vet du. Välkommen. På riktigt.

71


Foto: Emil Dahlquist.

72

Staden fortsätter att växa, på bredden, på längden, på höjden och 105 000 boråsare växer med den.


Det finns vatten, det finns palmer, restauranger, cafÊer och shopping, men det är närheten alla talar om.

73


Några TEXTILA FÖRETAG I, FRÅN OCH RUNT BORÅS 8848 Altitude, Blåkläder, Londre-Hatten, Ludvig Svensson, Svenskt Konstsilke, Abecita, Almedahls, Bola, BOLON, Bubbleroom, Cavaliere, Cellbes, Craft, Cross, Didriksons, Ellos, Eton, Gina Tricot, Halens, Hemtex, Ivanhoe, Josefssons, Kasthall, La Redoute, Morris, Nowali, Nelly.com, Newhouse, Oscar Jacobson, Oxeon, Pret a Porter, Swea, Seger, Stenströms, Swegmark of Sweden, Sätila of Sweden.

Design: Greta Gram. Foto: Anna Sigge.

74


Egentligen har det inte hänt någonting, samtidigt är ingenting som förr. Nordens textila centrum ligger fortfarande här. Design: Linnéa Bågander. Foto: Anna Sigge.

75


76


The Dutch Connection TEXT: ELOF IVARSSON. PORTRÄTTFOTO: IDA LINDSTRÖM. FOTO: Jan Nielsen.

– Ni vet inte hur bra ni är. Folk tror alltid att den egna vardagen är lite banal men det som erbjuds här i Borås är faktiskt något utöver det vanliga, skrattar Vincent på utmärkt engelska. Gent är en idyllisk stad med pittoreska medeltida hus och vackra kanaler. Vädret är behagligt och 2012 skrev ansedda brittiska tidningen The Guardian att Gent är Belgiens mest spännande matstad. Universitetet är respekterat i hela Europa. Borås å sin sida är mest känt för att vara Sveriges regnigaste stad. Vem är dum nog att flytta från härliga Gent till Europas blöta utkant? Svaret är Vincent Nierstrasz, professorn som 2011 bröt upp och flyttade med familj, prylar och allt. – Ni vet inte hur bra ni är. Folk tror alltid att den egna vardagen är standard men det som erbjuds här i Borås är faktiskt något utöver det vanliga, skrattar Vincent på utmärkt engelska. Det är ett fantastiskt brett erbjudande med forskning som sträcker sig från management, via design och mode till tekniska lösningar och prototyptillverkning. Det är unikt. På andra universitet har de ofta en eller två delar som man är duktig på men här finns hela spannet och på väldigt hög nivå.

Smart Textiles kände han väl till sedan tidigare tack vare de europeiska samarbeten som finns på textilområdet. Vincent tvekade inte en sekund när chansen dök upp att sätta ihop och leda en egen forskningsgrupp på den här välkända och spännande institutionen. – Ute i Europa är det inte så långt mellan textiluniversiteten och då finns det en risk att verksamheten i vart och ett av dem blir urvattnad, säger Vincent. Textilhögskolan är den enda i Sverige och det återspeglas i den höga nivån som finns här. Att det finns en levnadskraftig textilindustri i regionen är också viktigt, menar han. En industri som är villig att utvecklas. Det var de innovativa företagen som överlevde 70-talets textilkris. De vet att massproduktion inte är vägen in i framtiden utan snarare att satsa på kunskapsintensiva produkter. Det finns också spännande möjligheter att korsbefrukta med en annan traditionell industri. »

77


”Cellulosabaserad textil kommer bli ett viktigt område i framtiden och det är något som är mycket uppmärksammat på europeisk nivå. Där ligger Sverige långt fram.”

– Skogsindustrin behöver hitta nya vägar för avsättning av sina produkter när konkurrensen från andra delar av världen är så stenhård som den är idag. Samtidigt finns ett stort behov av att hitta återvinningsbara alternativ till den allt mer otillräckliga tillgången på bomull, säger Vincent Nierstrasz. I Sverige finns expertisen om cellulosa genom skogs- och massaindustrin och träfibrer är ett utmärkt textilmaterial. Cellulosabaserad textil kommer bli ett viktigt område i framtiden, menar han, och det är något som är mycket uppmärksammat på europeisk nivå. Främst för att återvinning behöver vara med från första steg i tillverkningsprocessen. Där ligger Sverige långt fram – smarta lösningar för smarta textilier. Och Vincent vill gärna vara med och ta fram de smarta lösningarna. – Vi trivs här och så är det är ett väldigt bra liv för en småbarnsfamilj. Pojkarna pratar redan svenska. Det är nära till naturen och vackert. Min fru är på arbetsintervju idag. Får hon jobbet så är allt perfekt. Faktiskt var

78

omställningen större att flytta från mitt hemland Holland till Belgien än att flytta till Borås. Kulturen är annorlunda i Belgien, skrattar Vincent. Man anar en mild grannlandsfejd i rösten men han är allt för diplomatisk och proffsig för att låta det blomma ut. Vincent är specialiserad inom bioteknologi och disputerade i fysisk kemi. På universitetet i Twente arbetade han under drygt tio år, med textilteknologi som inspirerats av naturens lösningar, biomemetik. Den fascinationen har han burit med sig både till universitetet i Gent och nu hela vägen till professorsrollen på Textilhögskolan och Smart Textiles. – Kardborrebanden är det första och kanske kändaste exemplet på teknologi vi tagit från naturen, som används i textilsammanhang, säger Vincent. Det kom redan 1949 och är fortfarande fantastiskt användbart. Hans senaste publicerade forskning handlar om biobaserade myggavvisande textilier. Kläder i det materialet


är effektivt för att bekämpa malaria och dengue-feber utan att vara farligt för människor och miljö så som äldre syntetiska medel har varit. Men han tycker att det finns många spännande forskningsområden för Smart Textiles. Både de långsiktiga och närstående problemen är intressant, men det är viktigt att forskningen kan komma till användning snart. – Det finns bra exempel. Digitala bläckstråleskrivare för att göra mönster till textilier är ny teknologi som kommer vara mycket viktig och som redan existerar idag, säger Vincent Nierstrasz. Kanske inte låter så imponerande men det är väldigt precist, ekonomiskt och hållbart. De ekologiska avtrycken blir betydligt mildare. Ett annat område som ligger honom varmt om hjärtat är hur innovationer och uppfinningar ska kunna bli praktiskt användbara. Problemen som måste lösas innan det blir verklighet handlar ofta om hur de nya lösningarna ska tåla vardagshantering som exempelvis tvätt, slitning och åldring. Eller hur den avancerade uppfinningen ska

användas utan tillgång till elektricitet. Där finns mycket att hämta från bioinspirerad forskning, textilier som biokemiskt reagerar på stimuli från omgivningen. – Det glöms ibland bort att forskningen måste kunna leda till industriell produktion och dessutom vara ekologiskt hållbar, säger Vincent. Där har vi en otrolig styrka i Smart Textiles Prototype Factory. Där kan vi ta fram fullskaliga exempel och tydligt se hur bra de fungerar och vilka problem vi måste lösa för att prototyperna ska ha en chans att komma i massproduktion, inom låt säga fem år. Med det fina erbjudande som Smart Textiles har, menar Vincent att det är desto viktigare att stärka en redan tydlig närvaro i Europa. Att bli en självklar partner inte bara för svenska företag utan för det textila näringslivet nere på kontinenten. Han hoppas kunna bidra till den fördjupade etableringen med sina erfarenheter och kontakter. Och efter två år i Borås ångrar han inte flytten ett ögonblick. Trots regnet. ■

79


FOTO: IKEA.

80


Återvunnet skräp blir nya textila material Forskningen handlar om att utveckla nya polymera material till plastprodukter, kompositer och textila fibrer. I detta ingår att utveckla funktionella textila fibrer, som bland annat kan användas i smarta textilier. – Vi studerar också återvinning av plaster och kompositer samt möjligheterna att tillverka polymera produkter från biobaserade råvaror, berättar Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi. Ett projekt undersöker möjligheterna att utifrån en modifierad mjölksyrepolymer tillverka cellväxtunderlag för nya textila implantat, som ska ersätta skadad benvävnad hos människor. Det görs också försök att återvinna uttjänta vingar från vindkraftverk genom mikrovågspyrolys, vilket kan leda till ett nytt sätt att återvinna kompositer. Ett annat projekt, i nära samarbete med ett universitet i Nigeria, undersöker möjligheterna att tillverka härdplaster från gummiträdets frön.

På IKEA tror man på innovationens kraft Vårt samhälle förbrukar idag resurser med en hastighet som kräver en och en halv planet för att återskapa. Under de kommande femton åren kommer det att finnas ytterligare 3 miljarder konsumenter i världen. Människor reser sig ur fattigdom, lever längre och förbättrar sina familjers liv, en fantastisk utveckling. Samtidigt måste vi lösa utmaningen att skapa en hållbar värld. Det krävs att vi utvecklar nya lösningar så att resurserna räcker till oss alla. – Det är en myt att hållbart producerade varor behöver vara dyra och tråkiga. När det gäller textilier så är, nya typer av material, nya tekniker och konstruktioner med färre och bättre kemikalier i många fall billigare. Morgondagens textilier kommer att vara i det närmsta oändligt återvinningsbara, med minimalt ekologiskt

fotavtryck och tillverkade av mindre farliga kemikalier. De kommer att bidra till att göra världen till en bättre plats, säger Jeanette Skjelmose, Sustainability manager på Ikea. Hon menar att vi måste fortsätta forska och utveckla innovativa lösningar som är bra för både människor och miljö, samtidigt som kostnaderna hålls nere, så att de blir tillgängliga för den stora delen av världens befolkning. Det vill Ikea vara med och skapa, exempelvis Better Cotton, som under 2015 kommer att vara den enda bomull företaget använder i sina produkter. – Hållbarhet får inte vara lyx, det måste vara för alla. Om vi inte löser det problemet kommer mindre bra alternativ att vara billigast och säljas mest av. Det klarar inte vår planet av, säger Jeanette. Det mesta är ännu ogjort. Underbara framtid!

81


Textile Fashion

82


Center

En mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design.

Det växer fram en ny stadsdel i Borås. Det gamla industriområdet Simonsland i centrala Borås blir en ny mötesplats för kreativa verksamheter inom mode, textil och design: Textile Fashion Center. Under de sågtandade taken där det tidigare spunnits trådar till såväl franska galakreationer som till off-shore industrin ska nu Smart Textiles, Textilhögskolan, Textilmuseet, Marketplace Borås, Inkubatorn i Borås, Drivhuset, Proteko med flera hålla till. Den här klusterbildningen främjar samarbete och visar vilken styrka vi har tillsammans i regionen inom området. Det är en samverkan mellan företag, forskningsinstitut, organisationer som jobbar för innovation och affärsutveckling och högskolan. VISIONSSKISSER: Sweco och DTH-arkitekter.

83


1 800 rullar takpapp har gått åt under bygget. 7 fotbollsplaner - Så stor är ombyggnadsytan. 270 000 kubikmeter luft/timme klarar ventilationssystemet. 3,5 ton flytspackel på 5 000 kvm. Svenskt rekord sattes i golvavjämning på en dag!

84


En av Sveriges största solcellsanläggningar Visste du att en av landets största solcellsanläggning invigdes i september 2012? Anläggningen på 770 kvm har placerats på områdets huvudbyggnad. Den energi som genereras används redan nu till byggprojektet och kommer på sikt att fylla delar av fastighetens energibehov.

85


&

AVSLUTADE

PROJEKT

PÅGÅENDE

86

Smart Textiles Design Lab

and Wallhanging (”It is possible”, Avantex) ° Costumes and Wallhanging (Material Sense) ° Costumes dimensions – an expressive textile interface ° Textile knowledge of electronic textiles at art schools and universities ° Disseminating with Heat (Autex) ° Designing Loops (Futuro Textiel) ° Touching Texitle Expressions in Spatial Design: Architecture as Synesthetci Expressions ° Interactive Light ° Knitted Textiles for Space Design (2012) ° Relational textiles in between function and ornamentation ° Dual-textures: Loops (”It is possible”) ° Touching Loops (Exhibited at Responsive) ° Touching with heat (”It is possible”) ° Designing with Heat (Cesme) ° Designing Interactive Textile Hanging: Textile, Context, and Interaction ° An Interactive Textile Hanging: Textiles, Spaces and Interaction ° An interactive expressions of pattern translation ° Repetition: as Interactive Expressions for Knitted Structures ° Heat Textile Expressions in Architectural Design: Architecture as Synesthetic Expression ° Interactive in between function and onamentation ° DualTextures:textiles Light – Space and Emotion ° Knitted Textiles – strategic issues and the role of experimental design ° Smart Ambience’11 Proceedings ° (Eds.), Interaction Design ° Textile Textiles (Science for the profession 2) ° Smart Smart Textiles – Technology and Design (Ambience ´08) ° On the Foundations of Interaction Design Aesthetics: Revisiting the Notions of Form and Expression ° Interaction Design – Foundations, Experiments ° (Eds.), Ambience’11 Exhibition ° Culture Club ° Interweaving Art and Fashion ° Fashioning the Future ° Well Done Daphne ° Textilen ° Textile Light Design ° Textile Light Design (Proceedings of Cumulus 38degrees South) ° Väv- och trikåexperiment med optisk fiber ° rhythm exercise_13 IN 1 ° Light and Shadow Play – The Sun as an Aesthetic Trigger for Urban Textiles ° Upholstery concepts for automotives using smart textiles ° Mask ° Mask In (Ambience’11 Exhibition) ° Lab, Field, Gallery, and Beyond ° Anxiety, Trust and other Expressions of Interaction (2009) ° The burning tablecloth (”It is possible”, Avantex) ° The burning tablecloth (Material Sense) ° A wall hanging as an organic interface (OUI’11: Second International Workshop on Organic User Interfaces) ° A Wall Hanging as an Organic Interface ° Saturday Light Fever ° Chromatic chlorophyll – Conceptual hospital textiles with chromatic Smart Materials ° Ocean and Sea – Design with Chromatic Smart Materials, ° Aperitivo (HappyHour) ° Switch! Designing for Everyday Awarness ° Switch! Energy Ecologies in Everyday Life ° Switch! Energy Ecologies in Everyday Life (International Journal of Design, Vol. 2, No. 3) ° Criticality meets sustainability: constructing critical practices in design research for sustainability ° Luminous Textiles ° Understanding the complexity of designing dynamic textile patterns. ° Designing with Smart Textiles: A New Research Program ° Electrical Burn-outs – a Technique to Design Knitted Dynamic Textile Patterns ° Exploring Designing Dynamic and Irreversible Textile Patterns, using a non-chemical Design Technique ° Knitted Circuits for Visual and Tactile Interactive Expressions ° Knitted Circuits for Visual and Tactile Interactive Expressions (2009) ° Costumes and Wallhanging ° A design technique for irreversible patterns (”It is possible”, Avantex) ° A design technique for irreversible patterns (Material Sense) ° Functional Styling – Exploring a Texiles Design Space ° Material Innovation ° Tangled Interaction: On the Expressiveness of Tangible User Interfaces. ACM ToCHI ° Disruptions ° Design Research ° Chair of Paradise ° Textile resistance ° Repetition ° Future master craftsmanship: where we want electronic textile crafts to go ° Neocraft: Exploring Smart Textiles in the Light of Traditional Textiles Crafts ° The ”dark side” och design thinking (2012) ° Existential Design - The dark side of design ° Finding the Frontiers ° VGR in Bangalore ° Designing dynamic textile patterns (2010) ° Dynamic Textiles Patterns: Designing with Smart Textiles (2006) ° Dynamic Textiles Patterns: Designing with Smart Textiles (2007) ° Dynamic Textiles Patterns (Future Textiles, Centre for Textile Research, University of Copenhagen) ° Textile Sound Design (2008) ° Textile Sound Design (2011) °


Smart Textiles Prototype Factory

Bjaadal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duken ”Underfull” ° Kristine design studio, Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textilen/stolen ”Between” ° HE Mårtensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Två våder stickade monofilament ° Mika B Huhta AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handskar automatisering av produktion ° OY AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funktionell pjamas ° Pjama AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ygraft ° Ygraft chalmers/VTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biotextilier i PLA ° Ex-jobb Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trycka metrar med termokroma pigment för kollektion och workshop ° Smart A/S, Ålborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varpning av high tensity garn och monofil i inslaget. Nätstruktur ° Gabriel Automatic AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upplysning av spinnerier till deras nya textilfibrer ° Kinna Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sticka upp prototyp av fibrer. Scaffold. ° Institutionen Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuktmätande armeringsduk ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiberoptisk sensormatta med Acreo ° Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mjuka lastbärande mtr för implantation i människokroppen ° Chalmers designskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knit Shell Chair ° Danmarks Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textiltmotstånd ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smart textiles as innovative interface for commercial vehicles ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Examensarbete – Fiberoptiskväv ° Smart Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svart termochromtpigment ° Isabel Craft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindan ° Graft AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mjuka lastbärande mtr för implantation i människokroppen ° Ortoma AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signaturbeläggning på tältduk ° Hilleberg / Smart Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Give aways åt Vgregionen för ICSB konferensen ° VGR i Umeå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skärp med integrerad LED-belysning ° Designhögskolan Craft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RipUpStent ° Graft Ab Mimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Framtidslägenhet ° Bostad Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smart garment for total body composition monitor ° Smart Lab Stockholm AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleancloth ° Teknologiska school of entrepreneurship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iSGloves, gloves with touch capacitative function ° Stockholm universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Woven fabric for solar cells ° Linköpings Martinsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skärmande rundstickstyg ° Tommy Diagnostics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medfiled Cap (mössa) ° Medfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektrodress ° Inerventions of design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rundstickat metervara ° Sort Frausin art & glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickade metallskulpturer i monomentalformat ° Tina Danielsson, Textilhögskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seebright Thermo Waterproof Jacket ° Jesper Kooroshnia, Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CO2 detector ° Marjan museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saltprojektet, termokromttyg ° Trelleborgs Edursdotter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lönsticka ° Christina Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designing with heat and shrinkage ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electro kit ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Low temp thermocromic pigment ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designing with heat, melting monofilament ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designing with heat, melting wool ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textile resistance ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piezoelektrisk väv ° Smart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OrganoTex ° OrganoClick AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shings hovsko. Ta fram en stickad prototyp i material valt av Swerea ° Shings IVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sy 3st olika sömmar, Swereaprojektnr. 5120261 ° Swerea Back Atelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Showpieces ° Ann-Sofie IVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrofobering ° Swerea AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rundstick ° Engtex IVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Framtagning av 4-5 material med olika ingående garner för projektet safe@sea ° Swerea Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Väva metrar med värmelement ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rörelsemätning på epilepsipatienter ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optiska textiler ° Smart IVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCM + Safe protex ° Swerea Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonad ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textilt fönster ° Smart Optics Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vävning av fiberoptik – bandväv ° Fibre Duong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rundsticka konstverk ° Nhu Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fibre optic weave ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bio imp sock glove ° Smart Norwegian Creative Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reflective material implemented in fashion textiles ° Farmhouse Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudlabbet ° Smart Illusion AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-stopper ryggskydd ° Physical Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vattenrening med Mucor indicus ° Smart AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickade näsdukar ° Pockin Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATREC ° Smart Miljövänlig blekning ° Marappo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NapTime ° Stefan Textile Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textila ytor på möbler, formpressad textil ° Smart Nilsson, Textilhögskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Project 1609 ° Linnea Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Photocromic print ° Smart Förstudie av en aktiv elektromagnetiskskärmning för högfrekvenselektronik ° Gapwaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhythms ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textile and glass. Light and color ° Smart Textiles Design Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Föränderliga mönsterbilder (analogt) ° Smart Medical Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10MD ° Ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cullus ° Abinitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utveckling av ett system för etiketter med intelligenta egenskaper ° ACG . A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Färgning i spannram ° Green-Tex Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textile electronics using intarsia knitting ° Smart Frausin art & glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stickade metallskulpturer ° Tina IVF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitorer för luddbedömning ° Swerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fluorcarbonfri funktionstextil ° OrganoClick ° SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odor inhibiting wipe

87


avslutade & pågående projekt 88

Smart Textiles Technology Lab

carbon nanotubes and their polymer composites for textile applications ° Modelling modelling of carbon nanatube growth and carbon nanotube-based polymer composites ° Computational för nanopartikelbaserade polymera fibrer ° Beräkningsteknik Sensors Enabling e-Health Applications ° Textile av konduktiva fibrer ° Smältspinning concrete- selfcleaning properties ° Textile Studies of electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS ° The use of Textiles in an Acoustic Context ° Utvärdering av EEG-övervakning med hjälp av elektrodmössa ° Artefact removal from Textile-enable Electrical bioimpedence measurments ° Characterization of Textrodes for Electrical Bioimpedance measurements ° Performance evaluation of woven textile electrodes for EGC biopotentials ° Development of a wireless battery-driven textile sensor stretch ° Textrodes for EEG ° Conductive Polymer Films ° Tredimensionella mulitlagerstrukturer för interaktiva textilier ° Dyeing of Wool and Silk Fibres with a Conductive Polyelectrolyte and Comparing Their Conductance ° Improvement of electro-mechanical properties of strain sensors mad of elastic- condutive hybrid yarns ° Optimization of oCVD Process for the Production of Conductive Fibers ° Production of highly conductive textile viscose yarns by chemical vapour deposition technique. A route to continuous process ° Stretch Sensing Properties of PEDOT Coated Conductive Yarns Produced by OCVD Process ° Surface modification of conductive PEDOT coated textile yarns with silicone resin ° 3D Weaving Technique Applied in Long Term Monitoring of Brain Activity ° A Novel Approach for Removing the Hook Effect Artefact from Electrical Bioimpedance Spectroscopy Measurements ° Adaptive spatio-temporal filtering of disturbed ECGs: a multi-channel approach to heartbeat detection in smart clothing ° Carbon Black-Filled Silicone Rubber based Strain Sensor – Experiment, Modeling and Simluation ° Classification of Burst and Suppression in the Neonatal EEG ° Comparison of Dry-Textile Electrodes for Electrical Bioimpedance Spectroscopy Measurements ° Computational studies of Poly(vinyliden fluoride)and Poly (vinyliden fluoride)- Single Wall Carbon Nanotube Composites ° Computational studies of single wall carbon nanotube and graphene growth ° Computational studies on enhancing β-phase poly (vinylidene fluoride) ° Conducting bicomponent fibrs obtained by melt spinning of PA6 and polyolefins containing high amounts of carbonaceous fillers. ° Conductiove polyblend fibers made of polyamide-6/polypropylene/polyaniline for smart textile applications: electrical and mechanical properties ° Conductive Coated Force Sensor in cargo Transportation Security System ° Conductive polyblend fibers made of polyamide-6/polypropylene/polyaniline for smart textiles applications: electrical and mechanical properties ° Contact Resistance Measurements on multifilament silver yarn ° Design of a Garment-Based Sensing System for Breathing Monitoring ° Designing for Extreme Conditions ° Disappearing Sensor – Textile based Sensor for Monitoring Breathing ° EEG Measurements Using Textile Electrodes. ° Effects of surface structure and aubstrate colour differences in textile coatings containing interference special effect pigments – a mulit-angle study ° Electrical bioimpedance Cerebral Monitoring ° Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring. A Study of the Current Density Distribution and Impedance Sensitivity Maps on a 3D Realistic Head Model ° Electrical resistance measurement methods and electrical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) coated conductive fibers ° Electrically conductive textile coating with a PEDOT-PSS dispersion and a polyurethane binder ° Electrically conductive textile fibres with hybridized graphite nanoplatelets and carbon black filler ° Electro-conductiver polyblend fibers of Polyamide-6/polypropylene/polyanilline: electrical, morphological and mechanical characteristics ° Enhancement of a voltage controlled current source for wideband electrical bioimpedance spectroscopy ° Extraction of structural information from impedance spectrum data. A step towards the identification of cellular oedema ° Fabrication of melt spun electroconductive fibres using mulitwalled carbon nanotubes, polypropylene and compatibilizer ° Fibrebased single-wire keyboard - The Integration of a Flexible Tectile sensor into E-textiles. ° First principles and molecular mechanics studies of carbon nanotubes - polyvinylidene systems ° Functionalization of textile yarns by coating with conjugated polymer (PEDOT) for smart textile applications ° Improvment of melt spinning properties and conductivity of immiscible PP/PS blends containing carbon black by addition of SEBS ° Influence of coating parameters on the textile and electrical properties of a PEDOT:PSS/PU coated textile ° Influence of electrode mismatch on Cole parameter estimation from Total Right Side Electrical Bioimpedance Spectroscopy measurements ° Interactive Textile Structures; Creating Multifunctional Textiles based on Smart Materials ° Kapacitiv mätning av EKG inom hästmedicin - ny teknik för mätning av EKG på häst i syfte att främja djurets välfärd ° Knitted Textile Strain Sensor for Respiration measurement ° Långtidsmonitorering av hjärta, hjärna och muskler med textilbaserade sensorer. ° Medicinska tillämpningar av smarta textilier - Triple Helix - samverkan mellan Smart Textiles och MedTech West ° Melt blending of carbon nanotubes/poly-aniline/polypropylene compounds and their meltspinning to conductive fibres ° Melt spinning of b-phase poly(vinylidene fluoride) yarns with and without a conductive core ° Melt spinning of carbon nanotube modified polypropylene conducting nanocomposite fibres ° Melt spinning of carbon nanotube modified polypropylene for electrically conducting nanocomosite fibres ° Melt spinning of conducting polymeric composites containing carbonaceous fillers. ° Melt spinning of conductive textile fibers with hybridized graphite nanoplatelets and carbon black filler, ° Melt spinning of poly(vinylidene fluoride) fibers and their influence of spinning parameters on b-phase crystallinity ° Melt spinning of poly(vinylidene fluoride) mono- and bi-component fibers and yarns – The formation of piezoelectric b-phase crystallinity ° Melt spinning of potentially electroactive textile fibres ° Melt spinning of PVDF fibers with enhanced β phase structure ° Melt Spun Electro-Conductive Polymer Composite Fibers ° Melt-spinning of β-phase Poly(Vinylidene Fluoride) yarns with and without a conductive core ° Model Based Enhancement of Bioimpedance Spectroscopy Analysis: Towards Textile Enabled ° Molecular Dynamics Studies of the Influence of Single Wall Carbon Nanotubes on the Mechanical Properties of Poly(vinylidene fluoride) ° Molecular level simulations of nanoscale and polymer systems’ ° Monitoring of Brain Activity Using Textile Electrodes ° NO BUG: Biobased mosquitoes repellent personal protective equipment (PPE) ° Novel Temperature Regulating Fibers and Garments ° On the development of novel piezoelectric fibre sensor ° On the production of polyethylene dielectrics and conductive polymer composite fibres ° Optimization of oCVD Process for the Production of Conductive Fibers ° Oxidative chemical vapour deposition polymerisation of poly 3,4-ethylenedioxythiophene on Viscose yarns – a route to conductive textile structures ° PEDOT Coated Viscose Fibers by Optimized OCVD Process: Washing and Stretch Sensing Properties ° Piezoelectric polymeric bicomponent fibers produced by melt spinning ° Poling and characterization of piezoelectric bi-component fibers ° Polyaniline-polypropylene melt-spun fiber filaments: the collaborative effects of blending conditions and fiber draw ratios on the electrical properties of fiber filaments ° Preparation of conducting fibres by melt spinning of polyaniline-polypropylene blends modified with carbon nanotubes ° Preparation of conductive textiles fibres by melt spinning and coating methods by utilising carbon nanotubes and conjugated polymers ° Preparation of conductive viscose fibres by vapour deposition polymerisation of poluthiophene ° Preparation of melt spun conductive polypropylene/polyaniline fibres for smart textile applications ° Production of conductive yarns by chemical vapour deposition technique of PEDOT viscose fibres ° Production of highly conductive textile viscose yarns by chemical vapour deposition technique. A route to continious process °


in understanding controlled single-wall cabon nanotube growth from computer simulations. ° Progress Altering Electrical Potentials over the Head During Hypoxia and LPS Exposure ° Slowly Smart textiles for knitted products – Prototype factory ° Smart Textiles in Neonatal Monitoring: Enabling Unobtrusive Monitoring at the NICU ° Soft Textile Electrodes for EEG Monitoring ° Spectroscopy study of the dynamics of the transencephalic electrical impedance in the perinatal brain during hypoxia ° Strategies for the preparation of conductive textile fibres for smart and functional textiles ° Stretchable Circuit Board technology enabling Seamless Textile-Electronic Integration for Electrical Muscle Stimulation Therapy ° Studies of electrically conductive textile coatings with PEDOT:PSS ° Syntheses of High Performance, Conductive PEDOT-coated Polyester Yarns by OCVD Technique. ° Ternary composites made of carbon nanotubes/polypropylene/Polyaniline and melt spinning to conductive fibers ° Testing and evaluation of textile based stretch sensor ° Tetxrode functional straps for bioimpedance measurements. Experimental results for Body Composition Analysis ° Textile Electrodes for EEG Recording—A Pilot Study ° Textile Sound Structures ° Textile Strain Sensors Characterization-Sensitivity, Linearity, Stability and Hysteresis ° Textiles Microphone Elements ° Textrode Functional Straps for Bioimpedance Measurements-Experimental Resultsfor Body composition Analysis. ° The Challenge of the Skin-Electrode Contact in Textile-enabled Electrical Bioimpedance Measurements for Personalized Healthcare Monitoring Applications ° The influence of matrix viscosity on properties of polypropylene/polyaniline composite fibers – rheological, electrical and mechanical characteristics ° The use of Textiles in an Acoustic Context ° Three-dimensional multilayer fabric structures for interactive textiles ° Tredimensionell vävteknik med möjliga tillämpningar inom medicinsk teknik ° Use of Technical Textiles to achieve Bio-Inspired Self-Cleaning Concrete Facades ° Use of technical textiles to obtain self-cleaning buildning surfaces °

Smart Textiles COMPANY DRIVEN PROJECTS

Mattor & Golv AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Funktionell, Smart Styling ° Kasthall FOV, Industritextil Job, Jirotex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil mikrofon ° EngTex, Albany, FOV Fabrics AB , Scandfilter AB (numera Vokes Air AB) . . . . . . . . Konduktiva Polymerer ° Almedahl-Kinna, AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ytmodifiering av Polymerer ° Scandfilter AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förstudie Geoteknisk väv ° Facilette Svensson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vatten-Ång permeabel väv ° Ludvig Barracuda AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vidhäftning avanc. Funktionsskikt ° Saab Health Care AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nanofiber för sårvårdsprodukter ° Mölnlycke AB Initio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beredningsapparatur ° Kwintet Fristads AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Smarta fogar Renrumsprodukter ° TST Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materialutveckling för skyddkläder, UHP ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Andningslarm för spädbarn ° Hedareds Sand & Betong AB, Nordifa, Teknitex, FOV Fabrics AB och Almedahl Kinna . . . . . .Contextil – textil i betong ° Acqwool Development AB, AB Ludvig Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rumsakustiska mätningar i fullskalemiljö ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Optiska filmer i textila applikationer ° Scandfilter (numer Vokes Air AB), FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektostatiskt laddat filter för reduktion av ozon ° Lars Brandin (Smart Textiles Prototype Factory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Geoteknisk väv ° Mejt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefonväska med strålskydd ° AB Initio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cullus. Industriellt stickade ljudabsorbenter ° TST Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smarta Textiliers påverkan på människokroppen ° Smart Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förstudie om tillverkning av konduktiva fibrer ° Jaba Group AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textila möbler ° Forsberg Form AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textilarmerad betong för bygg och konst ° Smart Textiles Technology Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textile Photonic Gap ° Ludvig Svensson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Testmetod för fuktgenomsläpp ° Woolpower AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utveckling av förstärkningsmaterial för klimat komfort ° Navic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fartygstross ° Hövding Sverige AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cykelhjälm ° Saab Barracuda AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vidhäftning avancerade funktionsskikt ° Magnus Stenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larm-Väv ° AB Svenskt Konstsilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förstudie om tillverkning av konduktiva fibrer ° Epical Innovation AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektriskt ledande filter ° Ludvig Svensson AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textilier med integrerade LED lampor ° Trisquel Medical AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Z-Health ° Forsberg Form AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textilarmerad betong för bygg och konst ° AB Svenskt Konstsilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnbehandling för PUR-komposit ° AB Svenskt Konstsilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beläggningsmetod kond. filament ° Pjama AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pyjamasbyxa i funktionella textilier ° In Life Design AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industriell verifiering av EKG-mätning ° Z-health Technologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EBI-socka för hemsjukvård ° Nike Tech Mariestad AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Värmeöverföring med hjälp av ledande text fiber ° Smart Textiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förstudie Teknikplattform Textila Möbler ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textila fasadelement ° Ygraft AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ygraft i människoanpassad textil ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Religningsystem för fuktavkänning ° Scandfilter AB (numer Vokes Air AB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Konduktivt filtreringssystem ° AB Texrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ljusemitterande optokomponenter i textil ° Mejt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEJT – avskärmande bälte för mobilen ° GraftCraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PressCise (Cstretch) ° Ortoma AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mjuka lastbärande material för implantation i människokroppen ° Inerventions AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Elektrodress-plagg för Inerventionsmetoden ° Svenska QuinTex AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industriell verifiering av ny högteknologisk vävprocess ° ACG Accent AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utveckling av ett system för etiketter med intelligenta egenskaper ° Nordiska Etikettbolaget AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Superweave etikett med inbyggd spårbarhet ° Almedahl-Kinna AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ljusreglerande gardin ° Engtex AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil som ytarmering av betongfasader ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textila värmeelement ° AB Svenskt Konstsilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smältspinning i Borås: uppbyggnad, igångsättning samt smältspinning av specialfiber ° Torbjörn Ödman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bärbar radartextil ° Ivanoff Hovercraft AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hovertex – abrasion resistant textiles for hovercrafts ° FOV Fabrics AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Textil biogasreaktor ° Vokes Air AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ytmodifiering av textilt filtermaterial, för effektiv partikelavskiljning ° TST Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utveckling av värmereflekterande textil ° Gapwaves AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förstudie av en aktiv elektromagnetisk skärmning för högfrekvenselektronik ° OrganoClick AB, Norrona Sport AS, Bergans Fritid AS, Houdini Sportswear AB, ° Klättermusen AB, Haglöfs Scandinavia AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flourkarbonfri funktionstextil

89


Varför är det viktigt för dig att vara med i

Smart Textiles Styrgrupp? Ola Toftegaard

Per-Erik Petersson

ORDFörande i STYRGRUPPEN

Teknisk Direktör, Vice VD, SP

Jag har varit med sedan starten och Smart Textiles är ett mycket viktigt och spännande forskningsområde för tekobranschen. Nu är också tiden mogen att söka fler internationella kontakter och samarbeten samt EU finansiering för att nå långsiktig framgång, Smart Textiles har inga gränser.

Smart Textiles är ett oerhört spännande projekt som förenar spetskompetens med praktisk tillämpning inom ett för Sjuhärad (och Sverige) viktigt område. Framgångskonceptet bygger på en nära samverkan mellan Textilhögskolan och näringslivet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som en viktig katalysator. Jag är glad att kunna vara med och påverka och bidra till en fortsatt framgångsrik process.

Björn Brorström Rektor, Högskolan i Borås

Smart Textiles är vetenskap för profession och innovation när det är som bäst. Som ledamot i styrgruppen har jag möjlighet att följa utvecklingen och bidra i diskussioner om mål, strategier och resultat.

Helena L Nilsson

Pernilla Walkenström vice vd, Avdelningschef Textil och plast, Swerea IVF

Smart Textiles är en oerhört spännande miljö som bidrar starkt till textilområdets utveckling. Jag vill bidra till att forskning, utveckling och innovation stärks och till att skapa gynnsammare förutsättningar för använda forskningsresultat i produktutveckling.

Chef forskning och utveckling, VÄSTRA Götalandsregionen

Smart Textiles är ett initiativ med nationell och internationell lyskraft och potential. Från Västra Götalandsregionens sida vill vara med och bidra till att Smart Textiles får så bra förutsättningar som möjligt att skapa värde och idékraft bland företagare, forskare och offentliga aktörer.

Lena Brännmar Förbundsdirektör, Sjuhärads kommunalförbund

Smart Textiles ett viktigt utvecklingsområde för Boråsregionen på flera sätt. Det bidrar till att bibehålla och utveckla det textila kulturarvet och det bidrar till tillväxten i Boråsregionen. Att hitta nya sätt att använda textil gynnar inte bara Boråsregionen, det gynnar också på en nationell och global nivå.

Thomas Wallén Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus

Smart Textiles innovationer har otaliga tillämpningsområden inom vården där vi ännu inte förstått vidden av dessa. Att få vara en del i denna utveckling är ett privilegium som är få förunnade.

90

Mats Lundgren VD, FOV Fabrics

Vi anser det vara viktigt att bidra till att utveckla ett nytt spännande kompetensområden som kan hjälpa vår textil- och modeindustri att bli mer konkurrenskraftig och utveckla nya innovativa produkter.

Joachim Lindqvist Affärsområdeschef textil, IKEA

Jag vill bidra till att textil innovation stärks och blir en verklighet i mötet med konsumenter och användare. Jag vill stärka banden mellan idéer, forskning och produktion.

Magnus Berggren VD, 8848 Altitude

Som VD i ett företag som bygger ett globalt varumärke med kärnvärdena design, innovation och funktion är det viktigt att vara delaktig i Smart Textiles utveckling och företräda vår bransch – sportbranschen – inte minst ur ett kommersiellt perspektiv.


Tidigare ledamöter i Smart Textiles Styrgrupp

Lars Karlsson Tidigare ordförande i Smart Textiles Styrgrupp

Jag blev ombedd av TEKO att delta i Smart Textiles (ST) för att skapa balans mellan akademins och näringslivets intresse. Just kopplingen till resurserna på högskolan och näringslivets behov har varit drivkraften för mitt engagemang i ST. Kraften som finns i klusterbildningen skapar enorma möjligheter för industrin om man använder resurserna i klustret rätt. ST har genererat såväl nya produkter som företag och resultaten av ST kan bli mycket större om akademin, näringslivet och regionen tar vara på kraften i klustret.

Anne Ludvigson VD, Ludvig Svensson

Det var viktigt att engagera sig i styrgruppen för Smart Textiles för att kunna bidra och påverka den framtida forskningen och utvecklingen inom textil på Högskolan i Borås. Som 4:e generationens familjeföretagare är vi på Ludvig Svensson beroende av en kompetens inom textila material, processer och människor. Långsiktigt blir vi framgångsrika om vi skapar ett dynamiskt kluster för textil där kunskap genereras över gränserna.

Urban Olsson VD, Svenskt Konstsilke

Det är viktigt med ett internationellt affärstänk i utveckling av framtidens smarta textiler. Styrgruppens sammansättning med ledamöter från näringsliv, akademi och samhällsfunktioner gav utvecklande diskussioner som jag tror gav inspiration och ledning åt ledningen på Smart Textiles.

Roland Ohlander Vokes Air

Som tidigare medlem i styrgruppen vet jag att Smart Textiles arbetar med många spännande projekt. Jag själv kommer från filterbranschen och där finns nyttiga exempel. Smart Textiles har arbetat med konduktiva fibrer som gör luftfilter både energisnålare och mindre kostsamma. Ännu fler företag skulle vinna på att ge sig in utvecklingsprojekt ihop med Smart Textiles, det är min starka övertygelse.

är en miljö som består av ett tätt samarbete mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Inkubatorn i Borås. Huvudfinansiärer är Vinnova, Västra Götalandsregionen och Sjuhärads Kommunalförbund. Smart Textiles finansieras även av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och andra forskningsfinansiärer.

Smart Textiles


Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Smarta textilier som revolutionerar våra liv. Industrin kommer i framtiden gå från att vara en tygleverantör till att vara en del av samhällsutvecklingen. Textila innovationer som förbättrar både människors vardag och ger fördelar för industri, sjukvård och miljö. Men innovationer uppstår inte i ett vakuum. Det krävs en öppen miljö där röster från många olika bakgrunder möts och samtalar förutsättningslöst, för att hitta både önskade och oväntade lösningar. Smart Textiles är den innovationsmiljön i norra Europa. Forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor möts för att finna framtidens lösningar idag. Med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning är Smart Textiles den självklara partnern, när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik. Med över 350 forsknings- och företagsprojekt sedan starten 2006 är Smart Textiles inte bara erkänd som en motor i svensk textilindustri, utan redan etablerad som en viktig internationell aktör.

www.smarttextiles.se

Smart Textiles (swedish)  

Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Framtidens textilier förbättr...

Smart Textiles (swedish)  

Tyg som renar vatten med enbart solljus som energikälla. Kläder som mäter EKG eller blir svala i extrem hetta. Framtidens textilier förbättr...

Advertisement