Page 1

VANKKAVAUNU Oy SEIN A J OKl hh. 1787

E. J. RAVNION SÄHKÖUIKE kinijolll -

pw.

KesI<ushlU 5

t6&' ja t3M

2.~kello -58~13.oo

2.

Seiuäjocn Höyläämö PIlh. 1274

SePS-PIF

KANSALLlS-OSAKE-PANKKI

Kl Sit USK!NT ÄLLÄ

Selnijokl • Puh. 1688

Au toili' ain Huol to Dy - Puh. 2$41

S/:Inijokl • Puh. 2111

Hotelli Seurahuone

Maakunnan Auto Oy

8eIniJot1 • Puh. liH4

Selrlijok i • PIlh. 144%


Ka~o

kentälIe _ niin näel!

TIKLAS-puseron

SYll ITIKAN MA PYSYT KU

votlianlltla el löydy

Päi"än ollcluista: M!lSTARUUSSARJA:

SePS

.

GOSTA LUNDELL

,

OLOV LUNDELL

,

JUHANI LATOMÄKI Veilerä -

Mikkcli

VIFK _ OLS Vas lu s _ OPS

Tanno -

ScPS _ PIF

9 ERKKl !

BO MANNSTRöM

.

STIG HENRI

" PER HENRiKSSON

GöRAN OLSSON

Vark. PP _ Ou PP

,

MATTI LAH

Erotuamarlt: !lIna Jin·eli •

SIlomen sarp,a loppuottelol: Kallv. UP _ LrPI'

ANSSI KAMINEN

VPS

Käpylä _ V?-35

, AULIS lU

"

HENRY VI

PENTTI W UNGQVIST 3 KAUKO LI

,

PIF

PERTUN

KU OHU-hyvän

URHEILULIJXE Pllhelinldn on - mulla lule mlellllmmln kärmiän

Inallasf

Seinijo


Pohjois-Suomen

~KKARAA

Sähkö Oy

tliji)

JNNOSSA

Se1nä,jold

SEINAJOEN KIRJAPAINO Selnijokl

LEIPOMOLllKE

]LM OLA

3 EE RQ TUOMlNEN

m ESMAKI

TAISTO PENNANEN

"

VILHO LEHMUS H

LEHTO -

,

O. Majjaja

HELGE LUNDELL

Arvo Jokin en Vaasasta

:IKSSON

E RIK JOHA NSSON 3 BENGT GUSTAFSSON

IKSTRöM

SeiniiJokl NILS DRUGG

PER- ERIK ISAKSSON 2 INDROOS

I

oluen merkki

~D5ken Tehlaal DlJ

,Id - Puh. sarJa 19018

Puh. 2225

Kannattaa kannattaa SePS:n

kannattajia


RUOKATAVARAKAUPPA

KULTASEP.lf.NLlIKE

A. SUOMELA

S. A. TULlS 1\ LO

Selnäjo'''' - Puh_ 2(1'1'1

Sel niJold _ Puh_ 1431

d. Peltouell Oy SEINAJOKI Suor, U:;Ia my<.is tilaui\.IIJGa 1I")a-I,,lo,]]a

LiimpörafiClllajal Sdnijokl. Kauppakatu U Pub . utt

Asel\nliommO'l ja myymme lämpij-, vHi- ja viemärijohtolaittella.

Selnijokl Puh. 1031 jIl 2to1

.s einäjoen Osuuslfauppa r./. SEINÄJOEN SÄ HKÖRAKENTAJAT Obi S EINAJOKl

Selnäjol • Puh.

$U~

SdnäJokl - Puh. 1903

l'"

SElNXJOEN PALLOSEUItA KllTTM

LAKEUDEN AU TO Oy:tä SAAMASTAAN KYPAIUl.LAO.lOITUKSESTA..

SePS - PIF 1958 ottelulehtinen  

Programblad - Ottelulehtinen Bandy