Page 1

F OOTBALL TEAM

~ KANSALLIS-QSAKE-PANKKI

clO/ii O I TEHnO I

Köpmansgatan Kauppiaskatu puh

740920 tel

MONTAGE, MATERIAL, HUSHALLSAPPARATER STEREOANLÄGGNINGAR, VIDEOAPPARATER, mm. mm.

RUSTY.

Pää ll ine n hengittavaa nailo n ia, nahkavahvik· keet. Pitavä ja joustava pohja. Myös laste n kokoja . .

.

~

0 0\005 ~

OV H 109:-

@

SPARBANK

ltJ

PROGRAMBLAD DIVIII OHJELMALEHTI

Parainen - Pargas

Ett förmllnligt köpställe

PARGAS

PARAISTEN sÄÄSTÖPANKKI

- Rail\ Pajbacka Idrott plan Pajamäen Urhcilukcnttä 1-S. kl. 18.00

PI

1'1 r .n spclnumror säsongen 1981 dlV III

PIF l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Juham SinisaJo Jack Sundholm Jan- gon Aaltonen Kim Karlsson Pertti Pyy Seppo Koskinen Jan- ke Antson Börje Öhman

RaiPs

TÄMÄN VIIKON

IFFK Jomlk

2 2

2

KaaPo Sulf I FK RaiPs PIF TuPv

2 2

I I I I

2

005 - 14 O O 4 - l 4 I O 4 O I 5 -

3 4

3 2

l. Pt!ntti Lundström 2 O I 3 - 2 2 2 . Klaus Päivärinta O I l - 2 2 2 3 . Tomi Leppänen I l 4 - 5 l 2 O 4 . Jouko Porsanger 2 O I I 3 - 5 J 5. Jussi Poutånen 6 . Lasse Porsanger ölFK O I I 2 - 4 l 7. Seppo Saarinen TuTo 2 O O 2 l - 4 O Mika Saannen 9. Mikael Hagström 9 Jounl' Llakuntl'e 10 T L ' dh I ' PIFFE S ÄSTA HEMMAMAT HER . ommy m o m 10 ' Pekka Myllymäki 11. Leif Sainio II ' Pas i Lähdentie PIF: SEUR . KOT10TTEL T 12. Risto Sal0 12' Esa Aalto 12.5. kl.l8.00 PIF - RaiPs 13. Kent Fagerström 13' Tauno Harittu 26.5. kl. 18.00 ,,- TuTo 14. Johan Karlsson 17' Paavo Myllymäki 7.6. kU8.00 ,,·IFFK IS . Henrik Karlsson 18' ri-Pekka Töykkälä 18.6. k1.17.30 ,,-SulF 16. Tom Honkanen IS' Hannu Aali 28.7.kI.18.00 .. -KaaPo Mikael F j ä d e r ' J 1.8. kl. 18.00 ,,- ÄIFK Klaus Jacoby DOMAR 25.8. kl. 17.30 .. - JomlK Seppo Särkkä TUOMARI MAIT I TO lVIAlNEN 10.9. kl. 17.30 .. - ÖIFK V ra förväntningar på laget har varit och är fortfarande höga och det med anledning av att vi f Il en mycket bra tränare l Tommy och dessutom goda förstärkningar i Seppo, Mikael och RIsLO. Men vi skall komma ihåg att det tar tid [ör de nya att acklimatisera sig i laget och i Pargas. Hela laget och framför allt de nya behöver D ITT OCH H ELA PUBLIKENS STÖD ÄV N, OCH SPEC I LLT, VID MOT A GAR. Upp till idrottsp lanen och ge vårt lag en atmosfär där spelarna känner att publiken h lIer p dem. Meidän odotuksemme Joukkueesta ovat olleet Ja ovat edelleenkin suuret ja sen johdosta. että Tommy on erittäin hyvä vaimentaja. L1säksl olemme saaneet hyvät vahvistukset Seposta, Mikaelista Ja RJSlosta . Mutta meldän on mUlsteUava että kestää Iuukan ennen kllin he oval lottuneel Joukkueeseen Ja olosuhtelsim Paraisilla. Koko Joukkue ja ennen kaikkea uudet pelaaja tarvIlsevaI SI U JA KOKO KATSOMO TUKEA MYÖS, JA ERITYISESTI, TAPPIOS A. Tule urheilukentälle :mtamaan JOllkkueellemme tunnelma, jos' sa pelaajat tuntevat, ellä katsomo on heidän puolellaan.

KIM KARLSSON

28lr/vuo"a Vice· IIIIfI "'PI.

TARJOUKSEMME.,~ Viipurin Pamaus

TUDOR 295,-

.. OU YLAMPPU I

kasvuturve

38,-

~\.~ ~

13,80/ tOO l AKKU

(sso

ÄXITOR

~~ •.

.~

O\.\

Paraisten

HUOL TOKULMA P. Lehtinen Ky

oyKAMERA::'~nAb T URKU -ABO PARAlNEN . PARG AS

VItl impon ,Ii,-t,kla,

PUH, 337 770 TEL PUH. 740500 TEL.

TUOnt ll" ,lIk.ll,t.nvn. ont

8111 tl blMf

V'f\f'\"'V"'"

OetlUl0m

- AutOlN,n lMt puh.IfI'tVIJUI~1 L,loiksl m"It. loytyV

- K"Mmt.k,ntn. k'l1110- konlrollblnd - Induurlkemlk.Ii"

- TtoIllsuudc.mikulll

- AutomltlW It1t'onSVltll,n

""wkoneiden

kVlttl - j'

t.rkk.lluntuNI

BronspropelI rar

Pronssipot kurit

=i= Länsitukku OY PL 60, 20 101 Turku 10 p. 921·4 61 071 , 51309 2


IVI~CHINERV' ~V'

I Med våra moderna fartY8 reser du alltid fårmånligttillSvcnge. Stig ombord!

KONELlIKE, Puh. 386444, Orikedonkatu 17, Tu rk u

~I

Gislaved TEL. 744 964 PUH.

Kb

PARGAS RINGSERVICE PARAISTEN RENGASHUOL TO TEL. 744 156 PUH.

BIl R.SALIN konepaja Tel.

Puh.

921.745011

Funa TI",

21600 Pargas - Para inen Te l. 921 -744244 Puh. PÄLlTLlGT KÖPSTÄLLE TURVALLlNEN OSTOPAIKKA

LEIF SAl NIO 20 Ar/vuoH'

- FOTBOLLSFAKTA - JALKAP ALLOTIETOA

verkstad

EL-S.

JOHAN KAR LSSON

JAN'ÅKE ANTSSON

19 6r/vuOll8

20 Ar/vuon.

@

Ky

I

M:ilvakstr'Jnare: Maalivahtivalmentaja: Kaj "Old Kaj" Talonen. Tel. 740 383 Puh. Serviceman: Huoltaja: Per "Pelle" yberg Tel. 740 200 Puh. Ansvarig ordninsman: VaslUussa oleva järj.mies Bo ,ustavsson Tel. 740 937 Puh. Yhdysmiehet: Kontaktmän:

lI -joukkuc ·lagct lI Johan "r oml'" Thorn Te I. 7 4 6 9 09 Puh. III -laget lI enry "Mulleri" Wiks tröm Tel. 745 704 Målgörare 1980: Maalintekijät 1980 : JlI-joukku e 80-Frik "Bolu" engström Tel. 740 209 Björn Backman II mdl, Börje öhman 4 mål, MimmijalkapaUo: Damfotboll: Jan- ke Antson 3 m I, Kent Fagerströrn 3 mill. Kent Fagerström Tel. 744 900 Puh. Klaus Jakoby 3 mäl. Jan-Erik Silvander 2 mäl. Johan Karlsson 2 mAI. Jan-Egon AaJtonen 1 mål. Seppo Koskinen Ansvarig för juniorverksamheten: Leif Sajnio 1 m I, Perlti Pyy I mål. JunioritoiminnaslB vastaava: Kotikenttä: Hemmaplan: Jean- rik Blomqvi t Tel. 745 069 Puh. Pa)backa Central idrotsplan 65 m x. 100 m B-jun f'ödda 1.8 . .04 eller senare Ansv.triinare: Pajamäen UrheilukenWi Te1. 744 707 Puh. B-Jun synt. J. . -64 tru sen jälkeen Vast. valm. Ordinarie speldräkt : ViraUinen peJjasu: Christer Jiirnström tel. 747 083 puh. Röd tröja, vita byxor, vitröda strumpor. AnsS! Lamppu tel. 744 190 puh. Pun. paita. valk. housut. vau..opun. sukat. Kaino Vahalahti tel. 740 672 puh. Bytes dräkt : VailJtoasu : Ingmar ngströ m Vit tröja, vita byxor, vitröda strumpor. C-jun födda 1.8. -66 eller senare Ansv.lninare: Valk. paita, valk . housut, vaJkopun. su kat. C-Jun synt. 1.8. ~6 tai sen jälkeen Vast.va1ment. Föreningens ordförande: Seuran puheenjoht . Bertel Karlsson Jean- rik "hnne" Blomqvist tel. 745 069 puh Bo- rik " Bamse" Isaksson tel. 74 1 262 puh . Fotbollsektionens styrelse: Stig Holm tel. 745 632 puh. JalkapaUojaoston johtokunta: Bengt Gustavsson rdf. Nils- ke Astermo puh.joh!.. Vice ordf. arl-Erik Johansson vara pu h.joh!. , sekr. Boris D-jun födda 1.8. -68 eller senare Ansv.tränare: Söderlund siht ., kassör Fjalar Kronberg rahaM o n- . D-Jun sy nt. 1.8. ~8 tai sen jälkeen Vast. valm. hoitaja, Ledamö ter: Jan-Erik Blomqvist, Helge Tore "S tröpi ' Strömborg tel. 745 202 puh. BI berg, Kenne th Höglund. Bo-Erik Isaksson, Mårten Malmlund tel. 747 069 puh. HlIka n Jakobsson. Anssi Lamppu Kunto Vahalahti tel. 747 329 puh. Holger wndblom jäs. Ramer Öhman tel. 748 835 puh. Lagledare I Joukkueenjohtaja I KnnUefotboU födda 1. 8. ~9 eller senare Ans\>. Carl- rik "Kecki" Joh ansson Tel. 745 060 Puh. Nappulaliiga synt. 1.8. -69 tai sen jälk. Vastaava Tränare l-laget Valmentaja I-joukkue tel. 745 069 puh. Jean-Erik Blomqvist Tommy Lindholm Tel. 74 1 061 Puh. tel. 740 869 puh. Rurik Palm

SEPPO SÄRKKÄ

19 3r/vuons

TOM HON KAN EN

16 Ar/vuotta

MIKAEL FJÄDER

17 Ar/vUOtl8

SEPPO KOSK INEN

23 'r/vuous

TOMMY LINDHOLM

33 är/v uono Spelande tränare Peju8Ja valmentaja

Puh. 785 111 Tel.

TAMROCK RATKAISEE

LOUHINT AONGELMANNE

Norrby

21600 Parainen Puh. 740808

KECKI JOHANSSON laglodara

KAJTA LONEN Ml lvoktstriinarB

Joukku •• n IOht .

M.allvahtlva lm.

PER NYBER G Service man

Huolt8ja

PIF-RaiPS 1981  

Programblad - Ottelulehtinen - Match flyer