Page 1

FOOTBALLTEAM

DIV III PROGRAMBLAD OHJELMALEHTI

Andelsbanken berikar ditt liv.

Osuuspapkki

rikastuttaa elämääsi.

HIt.. och villbehq

kan ej mltu i penpr

- men dock u~ med

TeneytII ja lwvII mieItI ei rahassa

'IIli _ . mutla niiiIen hanIdåmiIIa 'IIli rahal· la tuJra. Me T<lPIu IlliVlllllllle nIin rilrastut· tavamme kIiIdIion eIImU. MJGt Sinun.

~.y~. VipA

twma:=

-I_Ditt

TOP

*

Thtun'I!>F~ SporttipuIdå

AbooeidelUl AndelIbank Sportbanken

iii

JALONEN KEIJO TlllkkihuoltD Tel. 882 063 Puh. Till bil.n/Autoon

"parle.(

verkst8d

kon...jl

R.SALIN Ab Oy

949221347.948222747 94040/238113

PuhJTeI. I21-81125OO, 8112011

tri,.....

PIFs fotbolluektion vIII framf6nllitt tack till 1111 funktionllnr, f6rillclrar och f6ratlg framf6r IIIt viril AVTALSSPONSORER vilka gör det möjligt att vi tir njutllev det gr6nI flltetI schIc:k IYIII deNw 1iso11ll. PlF:n jalklplllojeosto ..... lciittll klikkil Yllllnerajil, toimitlijoitl, YllnMmpiI ja yritylcsil enMn kaikkll SOPIMUSSPONSOREITAMME jotkI IIIIhdollistavlt sen attI my& t1n. kalilni lIOimme llllUttil vihrein klntin .kista.

I~ •

Int8lbetonl OJ

LanUnen ....111.u..katu 15

02lI2O ESPOO 82 pull 8H4O 055

lele. 124578 beton al

~ LOKALFURSÄKRING ~ LÄHIVAKWTUS PARGAS FÖRSÄKRINGSFÖRENING tel.744446 PARAISTEN VAKUUTUSVHDISTYS puh. 744446

TV-CENTER SPECIALAFFÄR I EL. 8RANSCHEN

~921·BB9115

SAHKÖALAN ERIKOISLlIKE

Pargae-Parainen


r~ \ ~

'7DASPALVELU PERTTI TUNTURI

iJlk ldti•

• 600

PARAINEN ~ 921-889 270

HAKU

KESK/JS 94894 172003 SWRA 9485 . ..

Maskinteknisk Byr" RAINER VALKONEN Sarlinsgatan 4, tel. 745 579 - Maskin· och anläggningsteknisk konstruktion med hjälp av CAD planering samt därtill hörande uppgifter. - uthyrning av 2 st traktorer

~~lj.l'qÄI)BB • Pargas Telefon Ab . . . Paraisten Puhelin Oy

S' 921- 882244 Jämgstan 2 -

Rautakatu 2

Parga. 21600 Paralnen

PIF

5

Dan KonseII Pasi Lamppu Frank Lundelin Jack SundhoIm Kenneth Nordling

6

Lennart öhbIom

7

Jan·Alee Antson Johan Karlsson Kenneth Vuorinen Kimmo VahaIah ti Jan DahIberg HaITi Tunturi Riku Vuokko Marcel Gestranius Kent Fagerström PatrikAnck:ar Kimma Tamminen Gert Wahtera Petri Paijula Leo...VahaIahti Lsil Sainio

l 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21

PlF-

OaJSDA~

-\.. OO.~ ......

2.9. 87

I(BS~L HIF[ AlF[

lal PS PaiHa

trän., vaIm. Eero kyII~nen lagledare · Jouk.joht. Tom Lund

service· huolto &rje H~lund Kalno Vahalahti

TuVe PIF I FFl

J o.I I

SIF

17 16 17 16 17 17 17 17 17

Hel tt o 17 l • • J e 17

P1P.

17

12 12 10 8 7

7 6 5

4 5 3 l

2 2 2 4 5 4

44-21

5 4 5

30-12 17-16 25- 22 26- 20 26- 24 19-25 10-26 13- 29 19-34 10- 32

2 35-13

8 9 5 8 2 10 5 9 3 3

5 11

2

V.

3

~

, ...-

,

26 26 22 20 19 18 15 13 13 12 11

7

,•

.........

OUtI OIlA

AU

IIIIUI Ull!

YIIlB CZDIIICOS

10 SUIHLD' 14 LAlti.LA

' 5 mmr " L.UIIO• •

"Ylo. . " !.UUIII 19 "UJIIII' 20 x,·nOlll

2'_

c....

mainostoimislo

JALKAPALLOT - URHEILUASUT - GOLF 9, Pargas tel. 745 222 puh. Parainen

- VENEKUOMUT - IRTOPEITTEET - YM. YM. SAARISTON PEITE ja VENE Oy Sarliininkatu 4, Parainen Puh. 740616

21800 ...... • .....1n1n TIt. (9211741188 puh.

,~

4 5 hIIIIUSS" II_ D oar 7

FOTBOLLAR - DRAKTER - GOLF

Kllnblnltlten l Kll'liklulpolku

IWIU!

i\l{JE \\ Alövigen 7 AI6nti" tel. 74 1 088 puh.

F . . S• .lADERHQLM 02430 Muaby, tal. 90/297 6996

FORSAUNING AV KROSSI'LATTOR OCH SLlTDELAR föR KROSSAR

HUOM I PEITTÄÄ EDULLlSESTI


TEHOVERKKO

TREllEBORG W Puh. 785111 Tel.

Trellex Tuotteet

Seulaverkkoja vaativille käyttäjille. Siktduk f/jr kvalitemedvetna kunder.

Puh 90-692 6500 Telex 125 332

tel. 90/752 25 26 puh.

[t!JlSY9M\IAINEN SAASTOPANKKI

OY NAV AMEC AB Insinööritoimis to

TSSP

Voimakatu 16 20520 Turku Puh. 921-376000 Telefax 921-370580 ALLA SPORTRESOR

HALA VA

MED

,KAIKKI URHEILUMATKAT

--~I-­

ReseKaIeva

LEASING OY 21600 Pargas - Parainen tel. 744 11 5 puh.

10 10 8 6 6 4 3

Tom Lund

12.9 PIF - JIK 17.30 20.9 PIF - Heitto

l

\S~E.RI- 80[)~1\'

II KANSALUS·OSAJ(E-PANKKI Parainen - Pargas

W 745666

~

palv.luka_al

A U - stjämor/tähdet Kenth Fagerström Johan karlsson Jan Dahlberg Petri Pajula Jan Åke Antson Gert Wahtera kenneth Vuorinen

MATKAKALEVA

f~

~~ASTUS

_A\'t'tl'

Parsbyvägen . Parsbynt ie Pargas - Para inen

Tel. 745 555 Puh.

Målgörare - Maa1intekijät -; Petri Pajula. Jan Dahlberg Kenneth Vuorinen Johan Karlsson Jan Åke Antson Patrik Anckar Kenth Fagerström

livsmedel

76 4 4 2 2 l

Elintarvike

TAMMINEN KaP-talD ky Kap-huset

kb

Strandvägen 18 Rantatie 18 RING o BESTÄLL -ISOITA ja TILAAVI HÄMTAR HEM! TUOMME KOTIIN! Tel. 744 933 Puh.


TIPPSTJÄNST VEIKKAUSPALVELU

Elaffär 5 Söhköliike

Pargas Ljus Paraislen Valo ~192l)

ESSO PARAISTEN HUOLTOKULMA PARGAS SERVICEHÖRNA

VARJE TORSDAG JOKA TORSTAI kl. 16.30- 20.30 klo Föreningshuset - Seurojentalossa

744 824

P. LEHTINEN Ky/Kb Puh./Tel. 740 800

GÖR MAL MEO FBF:s HJÄLP

JÄ TTEFÖRMANLIGT - HUIPPUEDULLlNEN

ii.f!TALOUspiRSSItJiJ ~

~18

SaIUnsgatan 4 PIrgas I. 7400'" Gppel mi-fr tö !J..-14 Sarllninllalu 4, PI,.lnen p. 748 IJ.U, .voinn. ma-pe 9-18 la 9-14

~

§

••....••.•••.••.•~

Då jag senaste höst började som tränare för Piffens representationslag var min första uppgift att välja spelarringen . Till ringen valdes 21 unga och lovande spelare. Träningarna började i mitten av januari och har pågått fyra gånger i veckan varav tre i kupoltältet och en gång ute på planen. Spelarna har haft en berömlig träningsaktivitet. Jag tror trots allt att inkörningen av mit eget system kommer att ta ett till två år i anspråk. Förhoppningsvis kan vi redan denna sommar uppvisa ett rörligt och trevligt spel så att ni kan ha trevliga stunder på läktaren . Eero Kyllönen Aloittaessani viime vuoden lopulla Piffenin edustusjoukkueen valmentamisen, ensimmäinen tehtäväni oli pe laajarin~in valitseminen. Rinkiin valittiin 21 nuorta ja lupaavaa pelaajaa . Harjoitukset alkoivat tammikuun puolessa vä· lissä ja koko ajan on harjoituskertoja viikossa ollut neljä, joista kolme viikkokertaa kuplassa ja yksi viikkokerta ulko na . Harjoitusinnokkuus on pelaajilla ollut kiitettävää. Uskon kuitenkin, että oman pelisysteemin sisäänajo vie vuode tai pari, vasta sen jälkeen voidaan odottaa tuloksia . Toivomuksena olisi että jo tänä kesänä pystyisimme esittämään liikkuvaa ja yritteliästä ja iloista peliä, että Teillä olisi miellyttäviä hetkiä katsomossa. Eero Kyllönen Använd

Åbo Underrättelser,

m

språkrör för Aboland.

Tel.Puh. 953/19880

BAHCO

Läs. skriv, annonsera.

laget runt _~

ILMASTOINTI oy l

,

puh. 90/755 44 55

>.®~:-! --,

Ring (921) 333 886 och besläll .

"1(0 Or'

,.-;:~"

-däckföretaget med full service -

Ordinarie speldräkt: Vir. peliasu: Röd tröja, vita byxor, vita strumpor Punainen paita, valk.housut ja sukat

FOTBOLLSFAKTA JALKAPALLOTIETOA Målgörare 1986 Maalintekijät Kent Fagerström ........ ...... Jan Dahlberg . . . . . . . .. . .... . .. Jan Åke Antson .. . . .. . . ..... . . Jack Sund holm ................ Leif Sainio .. . ... , , ......... " Frank Lundelin ............... Börje Öhman . . .. ....... . . . . .. Tom Lund . . ..... . . . ... .... ..

FotbolLsekt ordf. NilS-Åke Astermo Jalkapallojaoston pj. 8 7 7 6 5 3 2 1

HEMMAPLAN: KOTIKENTTÄ: Pajbacka central idrottsplan 65x 100m PaJamäen urheilukenttä tel. 744 707

Tränare -valm . Eero Kyllönen Lagl.-Jouk.joht. Tom Lund Service - Huolt. Börje Höglund Kaino Vahalahti

Fotbollssekt.styrelse : Carl -Erik Jalkapalloj.johtokunta : Johansson, Boris Söderlund, Fjalar Kronberg, Kenneth Höglund, Tore Strömborg, Pertti Tunturi, Jukka Sevon, Eero Kyllönen, Börje Öhman, Tom Lund

JUNIORERNAS kont./yhdysmies : Jukka Sevon

Rätt däck till Din bil

Kom nu till VIkingvärlden!

Glslaved Speed 216 I 82·profll eller GIstaved Speed 19C).T I 70profil. Vall dack efter DIn bli och DIll kOrsAtt.

-_._-

6islaved

PIF-ÅIFK Programblad 1987  

Programblad - Ohjelmalehti

PIF-ÅIFK Programblad 1987  

Programblad - Ohjelmalehti

Advertisement