Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

PAŹDZIERNIK 2014 NR 3 (107) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Nowy wygląd centrum Pietrowic Wielkich czytaj na s. 13

Pietrowice Wielkie i Kornice znajdą się w podręcznikach archeologii czytaj na s. 22

Obejrzyj najnowszy film o gminie Pietrowice Wielkie czytaj na s. 9

Konferencja

„Doświadczenia Gminy Pietrowice Wielkie

w realizacji innowacyjnej koncepcji gospodarki ściekowej

jako przykładu rozwiązania gospodarki ściekowej w rozproszonej zabudowie” czytaj na s. 19

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY! 16 listopada 2014 r.

WYBORY SAMORZĄDOWE

- na radnych Rady Gminy - na wójta - na radnych Rady Powiatu - na radnych Sejmiku Województwa

Zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy 30.11.2014 r. od godz. 15.00 w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich


Dożynki gminne 2014 Przede mną leży kęs chleba, nań z namaszczeniem spoglądać trzeba. W tym kawałku widzę pracę ziemi i życiodajnych słońca promieni. W nim i mozolna, spracowana ręka rolnika z szczodrą się ręką Bożą spotyka. Ileż na mały kęs chleba pracy, błogosławieństwa potrzeba? Kiedy trwały intensywne przygotowania do tegorocznej uroczystości dożynkowej, na polach znajdowało się jeszcze sporo nieskoszonego zboża. W większości zboże leżało powalone przez deszcz i wiatr, w niektórych przypadkach już zaczynające „przerastać”. W rozmowach rolników dało się wyczuć troskę, czy jesień również będzie tak mokra, czy spokojnie wykopiemy ziemniaki, jaki będzie zysk, a przede wszystkim jaka będzie cena? No i wątpliwości, czy w ogóle uda się cokolwiek sprzedać? Trwa przecież swoista „wojna na embarga”. Czasami wśród tych rozmów można było usłyszeć słowo dożynki z różnymi określeniami – wojewódzkie, powiatowe, gminne, przeróżnie odmieniane i niosące ze sobą w domyśle wiele różnych spraw związanych i z polityką, i z rolnictwem, i trochę z kulturą (bo jaki wieniec, jakie zespoły na festynie...) Sprawy bytu są ważne, ważne by sprawiedliwie wynagrodzić wysiłek rolników. Jednak w całym tym przeddożynkowym zgiełku odnosi się nieraz wrażenie, że brak najważniejszego słowa określającego dożynki jako dziękczynienie. Centralnym punktem każdych Dożynek jest msza św., aby dożynki nie były tylko festynem ludowym, ale niosły ze sobą wyższe wartości – te duchowe, które stają się współmierne dziękczynieniu za największy dar, jakim jest chleb. Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek, przemawiając po mszy św. słusznie podkreślił, że dziękczynienie jest odpowiedzią na dar, jaki otrzymujemy, w tym przypadku jest nim zboże, wszelkie płody ziemi, które pozwalają nam żyć, stając się naszym pokarmem. To zboże jest owocem zarówno ziemi, jak i wysiłku umysłowego i fizycznego człowieka. Gdy Bóg, człowiek i ziemia współdziałają ze sobą, rodzą się wspaniałe plony, którym nieodzownie powinno towarzyszyć właśnie dziękczynienie. Człowiek jednak często zapomina o istocie dziękczynienia, jaką jest bezinteresowne podziękowanie Bogu za dary ziemi i radość z trudu, który daje mu chleb”. Tegoroczne Dożynki Gminy Pietrowice Wielkie organizowało sołectwo Pawłów wraz z tamtejszą Parafią Św. Michała Archanioła, we współpracy z Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie. W niedzielę 31 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 wyruszył korowód dożynkowy, a w nim delegacje wszystkich sołectw ze swoimi koronami dożynkowymi. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Prezes WFOŚiGW Pani Gabriela Lenartowicz, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie Pan Andrzej

2

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Wawrzynek, Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego, a zarazem Sekretarz Gminy Pan Adam Wajda, Burmistrzowie i delegacje partnerskich Gmin z Liederbach am Taunus (Niemcy) i Sudice (Czechy), Księża Proboszczowie parafii leżących na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, którzy koncelebrowali w kościele w Pawłowie mszę św. w intencji wszystkich rolników Gminy. Tradycyjnie na zakończenie mszy św. Wójt Gminy obdarował poświęconymi bochnami chleba Sołtysów poszczególnych sołectw oraz gości specjalnych, natomiast wszyscy uczestnicy Mszy św. zostali obdarowani mniejszymi chlebkami wypieczonymi z tegorocznego, z taki trudem zebranego zboża. Starostami Dożynek byli ambitni i młodzi Agnieszka Opolony oraz Martin Malcharczyk. Agnieszka Opolony to pochodząca z rolniczej rodziny tegoroczna absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, która pracuje jako szkolny pedagog, a Martin Malcharczyk już gospodarzy samodzielnie na stosunkowo sporym areale. Po mszy św. odbył się festyn dożynkowy, na którym wystąpiły zespoły: FORMAT, NEW FOR YOU, VOLARE. Konkursy dożynkowe z cennymi nagrodami, zuzka, smaczne kiełbaski, steki, bigos, zimne napoje, frytki i na koniec zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu SAMI SWOI 2 do godz. 2.00 – to wszystko zgromadziło setki gości mimo tego, że po południu lało „jak z cebra”. Ks. Zygmunt Hupka


Dziękczynienie za zebrane plony

Korowód dożynkowy

Piękne korony żniwne

Goście z Liederbach

Atrakcyjne nagrody w konkursach

Starostowie dożynek gminnych: Agnieszka Opolony i Martin Malcharczyk

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

3


125 lecie OSP Maków

Pamiątkowe jubileuszowe zdjęcie OSP Maków

W dniu 22 czerwca b.r. jednostka OSP Maków obchodziła jubileusz 125-lecia założenia. Strażacy, władze gminy i powiatu oraz zaproszeni goście zebrali się pod remizą, po czym nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego na mszę św. Kolumnę poprowadził dowódca uroczystości, prezes zarządu gminnego dh Jan Herud wraz z kompanią honorową z Pietrowic Wielkich przy akompaniamencie orkiestry dętej „Plania”. Po mszy św. odprawionej w intencji żyjących oraz zmarłych strażaków rozpoczął się uroczysty apel. Podczas apelu jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku, a poszczególnym strażakom zostały wręczone srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaka „Wzorowy Strażak”. Część oficjalna zakończyła się pysznym obiadem, którego strażacy z Pietrowic niestety nie mogli zjeść, gdyż zostali wezwani do pożaru w swojej miejscowości. O 15.00 rozpoczął się festyn z wieloma atrakcjami, wystąpili m.in „Duo Fenix”, Claudia i Kasia Chwołka. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a po zmroku miał miejsce pokaz „Fire Show” w wykonaniu pani Emilii. Zarząd oraz strażacy OSP Maków składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie pomogli i przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. E.Lesznik

4

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

ZAPROSZENIE

ŚWIĘTO ŚW.MARCINA W SAMBOROWICACH NIEDZIELA 09 LISTOPADA OD GODZ 14.00 SZKOLNA SALA SPORTOWA W PROGRAMIE: • 14.00 nabożeństwo ku czci św. Marcina, • 14.30 przedstawienie uliczne „DROGA ŚW MARCINA” i inscenizacja legendy o św. Marcinie, • 15.30 rodzinna biesiada, • 18.00 zabawa taneczna z zespołem muzycznym ATRAKCJE: • poczęstunek dla dzieci – rogale św. Marcina, • wiejskie specjały „kuchni parafialnej”, • grzane wino i chłodne napoje, • konkurs z super nagrodami, • dziecięce występy taneczne Organizatorzy Parafia Samborowice gorąco zapraszają!!! Dochód z imprezy przeznaczony na cele charytatywne.


Indiańskie pożegnanie lata z biblioteką Kolejny już raz w  Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach dzieci mogły wziąć udział w zajęciach podczas wakacji. Wśród atrakcji, z jakich mogły dzieci skorzystać, były m.in., jak przystało na prawdziwych Indian, zajęcia plastyczne z robienia Wspólne pieczenie kiełbasek w „Holwegu” indiańskiej biżuterii, tworzenia plemiennych totemów, malowanie twarzy w barwy wojenne, zabawy i gry ruchowe, seans filmowy o Indianach oraz wspólne pieczenie kiełbasek w „Holwegu” wraz z dziećmi i Paniami z Biblioteki w Pietrowicach, które przyjechały do nas na rowerach. W zajęciach, które odbywały się w ostatnim tygodniu wakacji codziennie przez 4 godz., uczestniczyło 17 dzieci.

Zajęcia plastyczne

Na wszystkich spotkaniach dzieci otrzymały poczęstunek. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział i zapraszam ponownie. T.Kiełkowska

Goście z Liederbach na dożynkach gminnych Na nasze gminne dożynki , tradycyjnie już, przyjechała grupa gości z partnerskiej gminy Liederbach, żeby razem z nami obchodzić święto plonów. Goście zawitali do naszej gminy już w piątek wieczorem i zostali zakwaterowani u zaprzyjaźnionych rodzin. Zaś w sobotni ranek wyjechali na wycieczkę do Wieliczki, gdzie czas upłynął na zwiedzaniu zabytkowej kopalni soli. Zabytek ten, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zachwycił naszych gości, którzy niechętnie opuścili to magiczne miejsce. Po powrocie jednak czekało na nich przyjęcie w równie magicznej atmosferze, gdzie wspólnie biesiadowali goście i goszczące je rodziny, przy wtórze muzyki akordeonowej w wykonaniu Krystiana Gorgoscha z Liederbach. Niedziela upłynęła na obchodach dożynek gminnych, które rozpoczął korowód dożynkowy. Nasi goście uczestniczyli w nim, jadąc na specjalnie przygotowanym wozie, w towarzystwie członków koła mniejszości niemieckiej z Pawłowa. Wizyta dobiegła końca i w poniedziałek rankiem

Nasi goście w Wieliczce

delegacja z Liederbach ruszyła w drogę powrotną. Mamy nadzieję, że miło będą wspominać ten pobyt i chętnie wrócą do nas przy najbliższej okazji.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

5


Gimnazjaliści z Pietrowic Wielkich

na Festiwalu Science on Stage 6 w Poznaniu W dniach 18.09 – 20.09 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się krajowy finał festiwalu Science on Stage 6. W imprezie brały udział 34 szkoły z całego kraju, w tym uczniowie z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich. Działania festiwalowe przebiegały w trzech kategoriach: przedstawienia, prezentacje komputerowe i demonstracje. Gimnazjaliści z Pietrowic przedstawiali projekt zawierający szereg doświadczeń fizycznych ilustrujący ruch drgający i falowy. Pokaz gimnazjalistów był ciepło przyjmowany i nagradzany brawami przez publiczność zgromadzoną na sali Auditorium Maximum wydziału fizyk UAM. Projekt przedstawiany przez pietrowickich gimnazjalistów zawierał między innymi następujące doświadczenia fizyczne: składanie drgań prostopadłych, rozchodzenie się fali stojącej, figury Chladniego, ruch drgający zegara, czy też demonstrację modeli mikrofonów i głośników wykonanych ze słoika, miski, bębenka. Warto nadmienić, że do wszystkich przeprowadzanych doświadczeń stosowane były materiały i urządzenia codziennego użytku, np. tortownica, gumka pasmanteryjna, wskaźniki laserowe, folia itp. Science on Stage jest projektem skupiającym nauczycieli, dydaktyków przedmiotów przyrodniczych, uczniów i popularyzatorów nauk przyrodniczych z całej Europy. Jednym z głównych celów, jaki stawia sobie Science on Stage, oprócz popularyzowania szeroko pojętego przyrodoznawstwa, jest

Lipcowy festyn w Kornicy W ostatnią niedzielę lipca, w gorące letnie popołudnie, mieszkańcy Kornicy i innych sołectw gminy bawili się na festynie w Zielonym zakątku przy świetlicy młodzieżowej w Kornicy. Dla uczestników przygotowana została część rozrywkowo – artystyczna., którą rozpoczął zespół „Rzuchowianki”. Ze zgoła odmiennym, ale zawsze miłym dla ucha repertuarem, wystąpiła Beata Piwowarczyk. Kolejny punkt programu zaskoczył wszystkich obecnych, gdyż na scenie w odważnych strojach wystąpiła grupa z Pawłowa, nosząca nazwę „MAMY ukryte talenty”. Grupa pawłowskich mam zrobiła swoim występem prawdziwą furorę, na dodatek po-

6

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Gimnazjaliści przed wejściem Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Poznaniu

ukazanie znaczenia przedmiotów przyrodniczych (głównie fizyki) we współczesnym świecie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich na Science on Stage 6 reprezentował zespół w składzie: Paweł Kocur, Piotr Widok, Marcin Skowronek, Kamil Banowski, Krystian Kubik, Tomasz Wieczorek, opiekun - Jan Tokar. kazując jak można się realizować będąc równocześnie panią domu, żoną i matką. Artystki zeszły ze sceny żegnane brawami, robiąc miejsce chętnym do tańców przy muzyce zespołu ARES. Festyn w przyjemnej atmosferze trwał do godzin nocnych.

Zespół artystyczny „MAMY ukryte talenty” z Pawłowa w występie „Kapeluszniki”


Mniejszość niemiecka

spotkała się w Pietrowicach Wlk. Przejście w pochodzie z kościoła do Po d h a s ł e m Przejście do puszczania „Promujemy wie- Centrum Społeczno-Kulturalnego wianków na wodę lokulturowość” mniejszość niemiecka powiatu raciborskiego spotkała się dziś w  Centrum Społeczno-Kulturalnym w  Pietrowicach Wielkich. Część oficjalną i  artystyczną W tym roku, już w  Centrum popo raz drugi, w zieprzedziła Msza św. w pietrowickim kościele. O oprawę arty- lonym amfiteatrze styczną zadbała tym razem gmina Krzanowice. Dzień kultu- przy Skateparku ry niemieckiej był też okazją do spotkań towarzyskich miesz- w Kornicy odbyła się Noc Świętojańkańców powiatu deklarujących narodowość niemiecką. Świętowanie rozpoczęło się o od mszy św. w języku nie- ska. W tę najkrótmieckim w pietrowickim kościele. Służyli do niej ministranci szą noc w  roku z Wojnowic i Pietrowic Wielkich. Po mszy św. o godzinie 16.00 sołectwo Kornikorowodem wszyscy przeszli do pietrowickiej hali, gdzie ser- ce we współpracy decznie przywitano wszystkich gości oraz odśpiewano hymn z Gminą Pietrowi„Oberschlesien ist mein liebes Heimatland”, a o godzinie ce Wielkie zaserPokaz światła i og nia 17.00 rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpili: Wiktoria wowało widzom Szebel, Krzanowickie Omy, Laura Wódka, Emilia Kocjan, nie tylko recital Martyna Jakubit, Ewa Walach, wojnowicki zespół Zyg-Zak. nastrojowych pioseO 18.00 zaprezentował sie zespół Tworkauer Eiche, a potem nek, pokaz tańców, ale i skecz kabaretowy. Dodatkowym zabawiał gości Karel Visnicky. Na takiej biesiadzie nie można „bonusem” była scenka rodzajowa o poszukiwaniu kwiatu się nudzić. Wszyscy razem i wspólnie świetne się bawili. By- paproci w noc świętojańską. Wszystko to w wykonaniu młoły również stoiska okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich, na dych artystów z raciborskiego Młodzieżowego Domu Kultury których można było nabyć langosze, swojskie gołąbki w sosie (przygotowanych przez dyrektor Elżbietę Biskup i Ewelipomidorowym, żurek, napoje, chleb ze smalcem, zupę z dyni nę Uriasz) i młodzieży naszej gminy z Gimnazjum w Piei wiele innych smakołyków. trowicach Wielkich (przygotowanych przez Dorotę Olbrich Nikol Urbaniec i Urszulę Florian). Po zapadnięciu zmroku organizatorzy zafundowali widzom pokaz światła i ognia w wykonaniu artystki z Raciborza. Kocie ruchy, strój Szecherezady i szybkie Występy artystyczne operowanie ogniem spodobało się widowni. Przez kolejne punkty wspólnej zabawy prowadził nas Witold Kolowca, aż doprowadził do momentu puszczania wianków. Wszyscy we wspólnym pochodzie, prowadzonym przez dziewczęta w bieli, podążyli nad brzeg stawu, gdzie puszczono wianki panien na wodę. Blask świec z wianków jeszcze długo odbijał się w tafli wody, przy wtórze muzyki w amfiteatrze i pląsów wszystkich, którzy mieli na to ochotę. Zapraszamy już dziś na noc świętojańską w czerwcu 2015 roku, na wspólną ucztę dla oczu i uszu, na tańce i pląsy przy ogniu.

Magiczna

noc świętojańska

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

7


LETNIA AKADEMIA POŻARNICZA „Pamiętajcie, w kolumnie rowerowej jedziemy gęsiego. Nikt i  inne atrakcje. Druhny i  druhonikogo nie wyprzedza. Patrzymy na drogę i znaki. Staramy się gwałtownie nie hamować ani nie przyspieszać” - tymi wie zwiedzili m.in. iście oficerskimi słowami zakończyła się odprawa adeptów Zamek Piastowski pożarnictwa, biorących udział w corocznym Gminnym Obow Raciborzu, Kozie Strażacko-Turystycznym w Samborowicach dla dzieci mendę PSP, kąpali z terenu całej pietrowickiej gminy. Ich letnia przygoda z OSP się w basenie, jeźrozpoczęła się 28.07.2014 r. i trwała tydzień. Poszczególdzili zabytkową kolejką wąskotone grupy młodzieżowych drużyn pożarniczych wyruszały Tak to się zaczęło… w kolumnach rowerowych spod remiz rową w  Rudach, w kierunku miejsca zakwaterowania bawili się w parku pod przewodnictwem opiekunów grup. linowym, zwiedzali opactwo Cystersów. Wchodząc na teren obozowiska, czyli Zobaczyli kościół i szkołę ewangelicką, na boisko szkolne w Samborowicach, kościół katolicki w Sudicach, odwiedzili na młodych druhów czekały już obozoPana Starostę Sudic w jego biurze, itd. we służby kwatermistrzowskie z pyszByły też inne atrakcje jak oglądanie nym śniadaniem, piękną strażacką kokaretki pogotowia, nauka samoobrony karate brazylijskiego ju-jitsu, gra w paszulką oraz bezpiecznym miejscem do rozbicia namiotu. Tak dla 40 uczestnilanta (schlagballa), grupy rekonstrukSpokojnie, to tylko soczek ków obozu rozpoczął się tydzień pełen cyjne z czasów II wojny światowej oraz wrażeń, strażackiej dyscypliny i przygoprezentacje archeologiczne. Jeżeli pogody. Dzieci w sposób wręcz zadziwiający podeszły do znaczenia da na to pozwalai wartości słowa „dyscyplina” zwracając się do siebie słowami ła dzień kończyło druhno-druhu, pełniąc służby dyżurne oraz całonocne warty. wspólne ognisko Czymś normalnym stały się zwroty typu: baczność, w sze- z gitarą i strażacregu zbiórka, w prawo zwrot, naprzód marsz i to wszystko kimi piosenkami. w rytm strażackich marszy. Kadra obozu, jak również goście, Kadrę obozu byli jednomyślni w stwierdzeniu: „dzieci tęsknią za dyscypli- stanowili: Alfreda ną i jasno określonymi zasadami”. Staniek (szef oboW trakcie dnia, po zaprawie porannej, toalecie i śniadaniu, zu), Brunon Stojer druhowie uczestniczyli w zajęciach pożarniczych, udzielania (komendant oboWaleczni jak Bruce Lee pierwszej pomocy oraz zabawach integracyjnych. Po obiedzie zu), Ilona Gawlica czas na turystykę rowerową po ziemi raciborsko-opawskiej (instruktorka obozu), Damian Tunk (instruktor obozu), Zygfryd Wieczorek (instruktor obozu), Łukasz Kąś (instruktor obozu). Służby logistyczne i kwatermistrzowskie stanowili: Jolanta Rusnarczyk (szef kuchni), Lidia Otlik (kwatermistrz), Renata Kotala (kwatermistrz), Teresa Knura (kwatermistrz), Ernest Korczok (kwatermistrz). Warto dodać, iż Rudzkie pendolino obóz cyklicznie odbywa się od początku lat 90., na dzień dzisiejszy można z  powodzeniem pokusić się o  stwierdzenie, że blisko 80% Śladami Cystersów dorosłych kadr

8

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


Ratujcie się, kto może

wszystkich OSP naszej gminy to byli uczestnicy obozu. Organizatorem Obozu jest Gmina Pietrowice Wielkie, z Panem Wójtem Andrzej e m Wa w r z y n Miss mokrego podkoszulka kiem na czele pod honorowym patronatem Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu. Kończąc należy wspomnieć o sponsorach przedsięwzięcia oraz złożyć szczególne podziękowania następującym firmom i organizacjom: ELIKOR - Kornice, GS Pietrowice Wlk., ZPC MIESZKO, Pan Grzegorz Margazyn -TRANSPORT SANITARNY, KRUS - Racibórz, OSP- Samborowice,

OSP- Cyprzanów, OSP – Lekartów, Sekcja schlagballa LKS – Cyprzanów, PSPRacibórz, Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu. Wyrazy podzię- Morze w Oborze kowania kierujemy w stronę strażaków z Samborowic za pełnione całonocne warty, przeprowadzone pokazy pierwszej pomocy, udostępnianie sprzętu i wiele innych. Organizatorzy obozu dziękują wszystkim mieszkańcom Samborowic za każdą udzieloną nam pomoc i wsparcie, za wszelkie gesty dobrej woli, okazanej sympatii oraz za wyrozumiałość. Damian Tunk

Wciągnąć brzuszki, bo komendant na horyzoncie

O mnie, o tobie, o nas Po wielu latach od nakręcenia pierwszego filmu promocyjnego o gminie Pietrowice Wielkie, doszliśmy do wniosku, że nie nadaje się on już do celów promocyjnych. Inwestycje i realizowane projekty na tyle zmieniły oblicze naszej gminy, że zawarta w filmiku treść okazała się nieaktualna lub wręcz nieprawdziwa. Naszym zamiarem podzieliliśmy się z Raciborską Telewizją Kablową, która podjęła się zadania. Już podczas zbierania materiałów do filmu, jego twórcy zapowiadali, że filmik będzie prawdziwą rewolucją, stworzony wg nowego pomysłu, w nowej konwencji. Tak więc zostawiliśmy zebrane materiały w ich

rękach i z pewną dozą niepewności oczekiwaliśmy gotowego produktu. Efekt końcowy prac przerósł nasze oczekiwania: RTK stworzyła prawdziwy majstersztyk. Wkładając w swoją pracę wiele serca, stworzyła ciepły film o gminie i mieszkańcach, bez zbędnego patosu i wielkich słów. Dziękujemy osobom, które pomogły w realizacji filmu, bądź występują w filmie. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmiku na stronie www.pietrowicewielkie.pl. Filmik będzie również bezpłatnie dystrybuowany na nośniku DVD, można go będzie odebrać w bibliotekach naszej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

9


KONKURS MUZYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PIETROWICKIM GIMNAZJUM 16 czerwca 2014 r. o  godz. 10.00 rozpoczął się II Powiatowy Konkurs Muzyczny z Języka Angielskiego pt. „W rytmach Janis Joplin, czyli stary dobry rock”. W tym roku w konkursie udział wzięło ośmioro uczestników z 4 gimnazjów: Gimnazjum nr 3 z Raciborza, Gimnazjum z Kornowaca, Krza-

nowic oraz Pietrowic Wielkich. Jurorami byli nauczyciele muzyki i języka angielskiego ww. szkół, jednak regulamin zabraniał głosować im na swoich wychowanków. Po długich i burzliwych naradach zdecydowano przyznać pierwsze miejsce ex aequo dla rewelacyjnego wykonania Aleksandry

Uczestnicy II Powiatowego Konkursu Muzycznego z Języka Angielskiego z opiekunami

ŻEGNAJ LATO NA ROK 21 września, w niedzielne popołudnie, najmłodsi mieszkańcy Krowiarek pożegnali lato. W Zielonym Centrum odbyła się impreza, w czasie której dzieci uczestniczyły w różnych grach i zabawach. Rywalizowano w takich konkurencjach jak: przeciąganie liny, bieg w workach, tor przeszkód, taniec na gazecie, mecz piłki nożnej. Pomiędzy konkurencjami sportowymi można było zatańczyć w rytmach najlepszych przebojów dla

10

dzieci. Na spragnionych i łasuchów czekały domowy kompot i ciasto, a na koniec grillowana kiełbaska. Dobry hu-

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

Kajstury z Gimnazjum nr 3 w Raciborzu śpiewającej utwór Miley Cyrus ”Wrecking Ball” oraz dla Julii Różyckiej z Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich, która podbiła serca jury i publiczności piosenką „Zombie” z repertuaru The Cranberies. Drugie miejsce, również ex aequo, zdobyła Marta Szczotok z Gimnazjum w Krzanowicach oraz Jolanta Goździk z Gimnazjum n 3 w Raciborzu, natomiast Dawid Kretek z Gimnazjum w Krzanowicach znalazł się na ostatnim, trzecim miejscu podium. Nagrodami głównymi dla zwycięzców były magnetofony, książki oraz bony upominkowe do wykorzystania w znanym sklepie muzycznym, a dla pozostałych uczestników nagrodami pocieszenia były readersy, czyli krótkie książki do nauki języka angielskiego. Na uwagę zasługuje również fakt, że młodzież pietrowickiego gimnazjum rewelacyjnie się bawiła, nagradzając każdego z wykonawców gromkimi brawami, co bardzo zaskoczyło gości. Jak podkreśliła Pani Agnieszka Nowak, nauczycielka z Krzanowic „Wasza młodzież potrafi się rewelacyjnie i kulturalnie bawić, a każdego z wykonawców mocno nagrodzić brawami”. Raz jeszcze serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz zapraszamy wszystkie gimnazja z powiatu za rok na kolejną edycję konkursu. Anna Przysiężniuk, organizator

mor i uśmiech na twarzach sprawiły, że deszczowe chmury nie zepsuły tej świetnej zabawy. Organizatorzy dziękują wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego pikniku. (uf)

Dziewczyny & chłopaki - przeciąganie liny

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


Kolejny dom dla dzieci Od końca marca tego roku w naszym powiecie działa, prowadzona przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”, placówka opiekuńczo – terapeutyczna

w Cyprzanowie. W tym czasie jej podopieczni – dzięki staraniom swoich opiekunów, ale także nauczycieli i mieszkańców Cyprzanowa – wrośli w otoczenie,

reklama

czują się jak u siebie. Dzieci zdobyły serdecznych przyjaciół, ludzi, na których mogą polegać i liczyć na ich pomoc. Podbudowane tym sukcesem Stowarzyszenie uruchomiło kolejną placówkę, tym razem mieści się ona w budynku byłego Domu Kultury w Samborowicach. Podobnie jak w Cyprzanowie, placówka zajmuje się dziećmi z rodzin nieradzących sobie z trudami wychowania młodego pokolenia. Również do tej placówki trafiają dzieci, które oprócz kłopotów rodzinnych dotknęło nieszczęście w postaci choroby. Początki mają to do siebie, że nie zawsze są łatwe. I tak jest również w przypadku samborowickiego domu dziecka. Młodzi ludzie, którzy trafili pod jego dach potrafią pokazać pazury, ale – jak mówi dyrektorka placówki – w gruncie rzeczy to dobre dzieci, tyle, że czują się oszukane przez los i zagubione. Z całą pewnością zespół, który się nimi zajmuje dołoży wszelkich starań, aby mogły one poczuć choć namiastkę ciepła, jakie powinny otrzymać od rodziny. Aby to się powiodło, konieczne jest, aby serdeczność i zrozumienie okazali dzieciom również obcy dla nich ludzie – mieszkańcy Samborowic, nauczyciele, koleżanki i koledzy w szkole. Stowarzyszenie, jak zawsze, liczy na każdą formę pomocy – od wolontariatu poczynając, na darach rzeczowych i finansowych kończąc. Żadna pomoc nie jest zbyt mała, żadna nie zostanie zmarnowana. A. Przybyła

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

11


Nowe zasady głosowania w wyborach samorządowych zaplanowanych na 16 listopada 2014 r. Termin wyborów samorządowych został zaplanowany na 16 listopada 2014 r. Dla przypomnienia warto wskazać, że wybory te są wyborami na: • Wójta Gminy Pietrowice Wielkie • Radnych Gminy Pietrowice Wielkie • Radnych Rady Powiatu Raciborskiego • Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.

Głównymi zmianami w przepisach wyborczych, wynikających ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jest zasada okręgów jednomandatowych w wyborach do Rady Gminy. Konieczne więc było podzielenie Gminy na 15 okręgów wyborczych, w których to będzie możliwe glosowanie tylko na jednego kandydata. Podział Gminy na okręgi przedstawia się następująco:

Nr okręgu

Granica Okręgu

Liczba Mieszkańców

Liczba mandatów

1

Pietrowice Wielkie (ulice: I Armii, Janowska, Konop-

509

1

510

1

513

1

519

1

271

1

325

1

nickiej, Kwiatowa, Parkowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Wiosenna) 2

Pietrowice Wielkie (ulice: I Maja, Bończyka, Górska Młyńska, Nowa, Zawodzie, Ojca Pawła Schebesty

3

Pietrowice Wielkie (ulice: Ligonia, Średnia, Świerczewskiego Wyzwolenia, Żeromskiego, Żymierskiego)

4

Pietrowice Wielkie (ulice: Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Mickiewicza, Szkolna) Świętokrzyska)

5

Gródczanki Pietrowice Wielkie (ulica: Spółdzielcza)

6

Kornice

7

Żerdziny

426

1

8

Pawłów (ulica: Powstańców Śląskich)

340

1

9

Pawłów (ulice: Boczna, Gamowska, Nowa, Osiedleńcza,

351

1

503

1

560

1

626

1

Pietrowicka, Polna, Rudnicka, Słoneczna, Słowackiego, Spóldzielcza, Stawowa, Tuwima) 10

Krowiarki (ulice: Folwarczna, Kasztanowa, Kościuszki, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Raciborska, Zamkowa)

11

Amandów Krowiarki (ulice: Leśna, Ogrodowa, Szkolna, Wyzwolenia)

12

Maków

13

Cyprzanów

508

1

14

Lekartów

255

1

15

Samborowice (ulice: Długa, Opawska, Średnia)

642

1

Samborowice (ulica: Polna)

12

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Zgodnie z danymi, uzyskanymi z Gminnej Komisji Wyborczej, w 10 okręgach zostały zgłoszone pojedyncze kandydatury kandydatów na radnych do Rady Gminy Pietrowice Wielkie, więc liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu. Pomimo wezwania w trybie art. 434 Kodeksu wyborczego, nie dokonano dodatkowych zgłoszeń kandydatów. Zgodnie z zapisami art. 380 Kodeksu Wyborczego w takim przypadku głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanego kandydata/kandydatkę na radnego. Wobec czego radnymi na przyszłą kadencję Rady Gminy Pietrowice Wielkie zostali: • W Okręgu nr 1 Pietrowice Wielkie Henryk Joachim Marcinek • W Okręgu nr 2 Pietrowice Wielkie Joachim Wieczorek • W Okręgu nr 3 Pietrowice Wielkie Piotr Bajak • W Okręgu nr 5 Gródczanki, Pietrowice W. Jan Mikołajczyk • W Okręgu nr 7 Żerdziny Anna Rostek • W Okręgu nr 8 Pawłów Martin Malcharczyk • W Okręgu nr 10 Krowiarki Alojzy Wilczek • W Okręgu nr 11 Amandów, Krowiarki Andrzej Olbrich


• W Okręgu nr 14 Lekartów, Samborowice Piotr Parys • W Okręgu nr 15 Samborowice Ilona Gawlica Głosowanie na kandydatów do Rady Gminy Pietrowice Wielkie odbędzie się w pięciu okręgach: • W Okręgu nr 4 Pietrowice Wielkie gdzie o mandat radnego ubiegają się: Sebastian Weiner i Krystian Paletta • W Okręgu nr 6 Kornice gdzie o mandat radnego ubiegają się: Elżbieta Hermet i Zygfryd Lasak • W Okręgu nr 9 Pawłów gdzie o mandat radnego ubiegają się: Wojciech Zalewski i Agnieszka Wilkus • W Okręgu nr 12 Maków gdzie o mandat radnego ubiegają się: Teofil Halfar i Maria Sobola • W Okręgu nr 13 Cyprzanów gdzie o  mandat radnego ubiegają się: Maria Palisa i Marek Kuroczik Z kolejnych informacji uzyskanych z Gminnej Komisji Wyborczej potwierdzono, że na Wójta Gminy Pietrowice Wielkie zgłoszono tylko jedną kandydaturę w osobie dotychczasowego Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Pana Andrzeja Wawrzynek. W tym przypadku jednak, zgodnie z art. 487 Kodeksu wyborczego, będą drukowane karty do głosowania, wyborca głosuje na kandydata stawiając znak „X” w jednej z kratek: - oznaczonej słowem „TAK”, co będzie oznaczało głos ważny oddany za wyborem kandydata na wójta lub - oznaczonej słowem „NIE”, co będzie oznaczało głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta. Każdy mieszkaniec otrzyma także osobne karty do glosowania w wyborach do Rady Powiatu Raciborskiego i do Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie każdy wyborca będzie mógł oddać tylko jeden głos. Namawiam zatem do skorzystania z prawa wyborczego i uczestniczenia w wyborach w niedzielę 16 listopada 2014 r. Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie Adam Wajda

Tak teraz wygląda centrum Pietrowic Wielkich Pięknieje centrum Pietrowic Wielkich. Od kilku dni przy wjeździe do centrum społeczno-kulturalnego można zobaczyć fontannę. Najciekawszy widok jest po zmierzchu. W przyszłym tygodniu zacznie tu funkcjonować hotspot. Władze chcą jeszcze dogadać się z GS-em i załatwić remont elewacji sąsiedniego budynku. - No i został nam dworzec, który też musimy odnowić - mówi wójt Andrzej Wawrzynek. Zagospodarowaniem skweru z fontanną zajęli się młodzi lokalni przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie nosi nazwę „Poprawa estetyki i remont terenu centrum w Pietrowicach Wielkich”. Poprzez wykonanie nowych nasadzeń i elementów małej architektury w centrum stolicy gminy powstało ciekawe miejsce spotkań dla mieszkańców i gości. - Realizacja projektu jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt projektu to kwota blisko 177 000 zł, z czego 115 121 zł stanowi kwota dofinansowania z PROW - informuje

sekretarz gminy Adam Wajda. Projekt i realizacja to dzieło Mateusza Machnika, Grzegorza Gemzy, Piotra Ziemkiewicza i Jarosława Glenca z miejscowych firm Hortus, El Tech System oraz Solidum. - Wykorzystaliśmy tu najnowsze technologie, m.in. zautomatyzowany system nawadniania trawników i rabat oraz energooszczędne oświetlenie ledowe - mówią z dumą wykonawcy. Pod ławki postawiono impregnowane bloki granitowe, odporne na wandali. Specjalny system steruje włączaniem oświetlenia i sam dostosowuje się do zmiany czasu. W podświetlonych murkach znalazło się tłuczone szkło. Fontannę wykonano ze stali nierdzewnej przygotowanej przez firmę Silver-Stal. Będzie tu też monitoring, co odstraszy potencjalnych sprawców dewastacji. - Ten plac to nie tylko wizytówka naszej gminy, ale też naszych lokalnych firm, prowadzonych przez młodych przedsiębiorczych ludzi - podkreślają wójt i sekretarz. Gmina zadbała też o nowy wystrój przystanku, który ma być elementem promocji Pietrowic Wielkich. (waw)

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

13


GMINNY PRZEGLĄD

PIOSENKI ANGLO- I NIEMIECKOJĘZYCZNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie 17 czerwca 2014 roku w ZSP w Pawłowie odbył się Gminny Przegląd Piosenki Anglo- i Niemieckojęzycznej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas III-VI z ZSP w Krowiarkach, z  ZS w Pietrowicach Wielkich oraz ZSP w Pawłowie. Przegląd cieszył się dużą popularnością wśród uczniów i zgromadził zarówno solistów, jak i duety. Liczba uczestników jednocześnie przerosła i bardzo mile zaskoczyła oczekiwania organizatorów. Celem przeglądu była popularyzacja Uczestnicy przeglądu z dyplomami nauki obu języków obcych wśród dzieci, lecz najważniejsza była możliwość wspólnego spotkania i zaśpiewania znanych i lubianych przez dzieci utworów. nuszowi z ZSP w Pawłowie. Oczekiwanie na wyniki umilało Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem zaśpiewali wy- wszystkim słuchanie znanych przebojów w pięknym wykobrane przez siebie utwory, a widownia, którą w tym dniu two- naniu gimnazjalistek z  Pietrowic Wielkich, Patrycji Fojcik rzyli wszyscy uczniowie ZSP w Pawłowie, miała prawdziwą oraz Simony Kuroczik. Laureaci otrzymali atrakcyjne naucztę dla ducha. W sumie wykonano 19 piosenek, a wszyst- grody książkowe, natomiast wszyscy uczestnicy pamiątkokich, zarówno w jury, jak i na widowni, zaskoczył wysoki we dyplomy. Uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich poziom wykonanych utworów. Jury złożone z nauczycielek nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych języków obcych ze zgłoszonych do konkursu szkół miało sukcesów. duży problem z wyłonieniem najlepszych uczestników i nie Pomysłodawcami i organizatorami imprezy byli nauczyciemogło obyć się bez miejsc ex aequo. W ostateczności komi- le języków obcych z ZSP w Pawłowie: Anna Wajtryt-Piszczek, sja konkursowa przyznała: I miejsce ex aequo duetowi: Julii Adriana Adamiec oraz Paweł Krawiński. Konkurs dostarczył Mielnik i Justynie Chory oraz solistce Dorocie Przewosnik, wielu niezapomnianych wrażeń zarówno uczestnikom, jak uczennicom ZS w Pietrowicach Wielkich. II miejsce ex aequo i widzom. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, któzdobyły Yunonah Piwowarczyk z ZS w Pietrowicach Wielkich ra była dopełnieniem wspólnego śpiewania. Kolejny przegląd oraz Wiktoria Janocha z ZSP w Krowiarkach. III miejsce i kolejne emocje już za rok. A.W. przypadło ex aequo Karolinie Gawełek oraz Dawidowi Maj-

Biesiada dożynkowa w Lekartowie Biesiada dożynkowa w Lekartowie zakończyła okres dożynek w gminie Pietrowice Wielkie. W ciepły sobotni wieczór 4. X. 2014 w rodzinnej atmosferze przy dźwiękach muzyki mieszkańcy Lekartowa (i nie tylko) kończyli tegoroczny sezon żniw. Zespół Remix oraz instruktorzy tańca z grupy Skaza swoimi wyśmienitymi występami umilali czas biesiadującym. Nie brakowało też słodyczy dla dzieci i tradycyjnego kołacza dla wszystkich, jak zwykle za darmo. Humor dopisywał nie tylko artystom, ale udzielał się każdemu -nawet poważnym na co dzień, wiekowym mieszkankom naszego so-

14

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

łectwa. Wśród biesiadujących nie brakowało też przedstawicieli naszych władz, za co jesteśmy szcze- Występy artystyczne gólnie wdzięczni. Doceniając czyjś trud okazujemy wdzięczność i pobudzamy do podejmowania jeszcze większego wysiłku w przyszłości. P. Parys


Pożegnanie i witanie przedszkolnego świata Bardzo wielu ludzi jest zainteresowanych realizacją koncepcji pójścia dzieci 6 - letnich do szkoły. W obecnym roku szkolnym i do naszej szkoły podstawowej poszły dzieci 6 - letnie, urodzone w pierwszym półroczu 2008 r. oraz niektóre z drugiego półrocza 2008 r. W szkole czekają na nich kolorowe sale, nowy „Elementarz” i wspaniałe Panie nauczycielki, które pomogą im w przejściu do szkolnego świata. W przyszłym roku już wszystkie dzieci 6 - letnie, czyli dzieci urodzone w roku 2009 pójdą do szkoły i za kilka lat fakt, że dzieci 6 - letnie idą do szkoły, dla wszystkich stanie się zupełnie naturalny i oczywisty. Z kolei w naszym przedszkolu w Pietrowicach Wielkich rok szkolny też już w pełni rozpoczęty. Dzieci dalej uczęszczają do czterech grup wiekowych i w każdej grupie wiekowej posiadają nazwę danej grupy: dzieci 3-letnie to: „Kwiatuszki”, 4-letnie to: „Słoneczka”, 5 - letnie to: „Motylki”, 6 - letnie to: „Żabki” oraz grupa mieszana 3,4,5,6 -letnie to: „Biedronki”w oddziale przedszkolnym w Cyprzanowie. Symbole grup wykorzystane są miedzy innymi do stosowania Kodeksu Przedszkolaka, aby od pierwszych dni dzieci miały motywację do tego, aby dostosować się do Kodeksu Przedszkolaka, który uczy zasad dobrego zachowania m. in. wśród rówieśników, podczas posiłków oraz w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym. Nauczycielki przedszkola od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu przekazują każdemu przedszkolakowi zasady Kodeksu Przedszkolaka. Następnie każde dziecko otrzymuje większy format wyciętego symbolu grupy (duży kwiatek, słoneczko, motylek, żabka lub biedronkę w przedszkolu w Cyprzanowie), na którym nauczycielka przykleja zdjęcie dziecka i zawiesza w widocznym, reprezentacyjnym miejscu na ścianie w  sali zabaw. Od tego momentu wszyst-

kie dzieci są na zdjęciach i tworzą widoczną, wspólną grupę, okazują radość z faktu, że ich zdjęcie jest w widocznym miejscu obok kolegów i koleżanek, co wyraźnie pomaga im utożsamić się ze swoją grupą. Gdy zostają te działania wykonane, następuje realizacja głównego celu naklejania symboli grupy ze zdjęciem dziecka w każdej sali. Nauczyciele naklejają obok zdjęcia dziecka serduszka wtedy, gdy dziecko potrafi stosować Kodeks Przedszkolaka. Jest to jeden ze sposobów, aby wdrażać każde dziecko, nawet te najmniejsze 3 - letnie, do stosowania norm społecznych, które są niezbędne do funkcjonowania w grupie. Każdy system motywujący dziecko do stosowania właściwych zasad zachowania jest ważny. Każdy rodzic wie, ile trudu trzeba włożyć, aby nauczyć chociażby stosowania norm grzecznościowych. Przedszkole to miejsce, które wykorzystuje wszystkie sytuacje, aby te normy i zasady wdrażać, szczególnie, że dziecko uczy się tutaj po raz pierwszy funkcjonowania w dużej grupie. Jest to najlepsza szkoła do realizacji norm społecznych, ponieważ dziecko w wieku przedszkolnym ma bardzo dużą potrzebę bycia wśród rówieśników i dlatego każdego dnia uczy się wśród tych rówieśników dobrze i zgodnie funkcjonować. E.Kubita

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

15


Pierwszoklasiści roku szkolnego 2014/2015 ZSP Krowiarki: od góry z lewej: Martyna Stosiek, Marcin Szydłowski, Oliwer Gieroń, Natalia Kaszta, Aleksandra Łukasiewicz, Dominik Dudek, Piotr Steiner. Z dołu od lewej: Alina Berlik, Sandra Niemiec, Justyna Pacholska, Katarzyna Bugdoł, Anna Urbach, Donatella Bulak, Angelika Grytner, Dawid Kusz i nieobecna na rozpoczęciu roku szkolnego Martyna Kroker. Wychowawczyni: Monika Łyczko

ZSP Samborowice, od lewej: Sabina Kubik, Adam Gromotka, Julia Parys, Michelle Jeremiasz, Marek Szymiczek, Przemysław Frańczuk, Krzysztof Frańczuk, Bartosz Frańczuk. Wwychowawczyni: Jolanta Kozowska

Szkoła Podstawowa w ZS w Pietrowicach Wielkich, kl. I a: Chmielewska Patrycja, Gorczowski Daniel, Górska Ewa, Jurkowski Samuel, Kamińska Wiktoria, Koloch Marta, Kubik Michał, Migacz Jagoda, Mika Sonia, Mludek Jessica, Mróz Michał, Newerla Patryk, Niżborska Julia, Nowak Julia, Spyrka Antoni, Suliga Oskar, Weiner Anna. Wychowawczyni: Ewa Fedczyszyn

Szkoła Podstawowa w ZS w Pietrowicach Wielkich, kl. I b: Bywalski Rafał, Ducka Kinga, Franiczek Laura, Gotzmann Fabian, Grabowski Kamil, Gronkiewicz Filip, Kulik Patrycja, Kulik Remigiusz, Libera Olivier, Marcinek Łukasz, Marcinek Mateusz, Martzinek Piotr, Nielipińska Martyna, Nosal Krzysztof, Rosa Maja, Rudnicki Łukasz, Sapa Julia, Schneider Marek, Wajda Stanisław, Wrzoł Wiktoria. Wychowawczyni: Daria Machnik

16

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


Gimnazjum w ZS w Pietrowicach Wielkich, kl. I A: Barański Szymon, Besz Aleksandra, Błachut Mateusz, Burdzik Michał, Gilge Paweł, Gilge Roman, Herber Damian, Jurkowska Karolina, Kostrzewa Victoria, Kowalska Zuzanna, Kubies Roksana, Kurka Patryk, Mainusz Andrzej, Malcharczyk Filip, Marcinek Agata, Marcinek Dawid, Mika Eryka, Obcięty Katarzyna, Sławik Paulina, Strzeduła Daria, Wawrzkiewicz Karolina, Wochnik Kamil, Wojtaszek Laura, Żerebecki Krzysztof. Wychowawczyni: Anna WajtrytPiszczek

Gimnazjum w ZS w Pietrowicach Wielkich, kl. I C: Aleksiejew Sebastian, Brzeza Denis, Brzeza Rafał, Chmielewska Nicole, Florian Sebastian, Folp Łukasz, Gabryel Nicole, Gołuszka Klaudia, Góral Gracjan, Kapłanek Miłosz, Kocur Szymon, Krawczyk Kacper, Kurzeja Natalia, Larisz Mateusz, Liszka Tomasz, Łubik Simona, Migus Dawid, Niedziela Roksana, Podlasek Klaudiusz, Strzeduła Paweł, Trojanska Wiktoria, Zymla Karolina. Wychowawca: Robert Antczak

Gimnazjum w ZS w Pietrowicach Wielkich, kl. I B: Borkowska Kinga, Dębińska Ewelina, Goś Oliwia, Herud David, Kocjan Paweł, Komorek Patryk, Korba Julia, Koza Nicole, Kubny Sebastian, Lasyk Mateusz, Marcinek Adam, Mirowski Jakub, Mormul Mateusz, Mrowiec Arkadiusz, Nielipińska Magdalena, Orawska Wiktoria, Pawlik Patryk, Pawłowska Agata, Pryga Marta, Rząsa Klaudia, Spata Anna, Stanke Michael, Wesołowski Wojciech, Zwierz Michał. Wychowawca: Łukasz Kąś

ZSP Pawłów: Biedka Paulina, Blokesz Edyta, Czajka Marek, Dokupil Kamil, Gorczowska Julia, Kusz Sebastian, Majnusz Dominika, Mizioch Oliver, Sokoup Sylwia, Strycharz Oskar, Tomaszewska Julia, Wojtaszek Kamila. Wychowawczyni: Małgorzata Stępień

Szkoła Filialna Cyprzanów: Brachman Oliver, Cieśla Michalina, Kasza Kacper, Kiełkowska Emilia, Krzykała Alicja, Nikel Mateusz, Pientka Dominik, Pytel Aleksandra, Skrzyszowska Roksana, Sylwester Oliver. Wychowawczyni: Maria Kolowca

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

17


Kolejne projekty dla aktywnych Gmina Pietrowice Wielkie pozyskała ropejskiego Funkolejne środki z Europejskiego Funduduszu Rozwoszu Rozwoju Regionalnego w ramach ju Regionalnego w  ramach proprogramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska gramu Operacyj– Rzeczpospolita Polska na lata 2007 nego Współpracy Transgranicznej 2013 na realizację projektu pt. „Jedz Republika Czezdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciele”. W ramach projektu od ska – Rzeczpolipca 2014 realizowane są działania dospolita Polska na tyczące zdrowego żywienia – warsztaty lata 2007 – 2013, gotowania, zawody w swobodnym gobudżetu Państwa towaniu, prelekcje dietetyka oraz blok oraz środków włazajęć fitness. Do uczestnictwa w prosnych Gminy Piejekcie zgłosiło się 35 mieszkanek gmin: trowice Wielkie. Pietrowice Wielkie i Sudice. Projekt poW czerwcu Lotrwa do końca lutego 2015 r. kalna Grupa Działania „PartProjekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Roznerstwo dla Rozwoju Regionalnego w ramach prograwoju” zorganizomu Operacyjnego Współpracy Trans- Warsztaty gotowania wało „maraton po granicznej Republika Czeska – Rzeczzdrowie”. Wszyscy pospolita Polska na lata 2007 – 2013, budżetu Państwa oraz uczestnicy podzielenie zostali na dwie grupy, jedno poruszaśrodków własnych Gminy Pietrowice Wielkie. li się rowerami, inni pieszo z kijami do „nordic walkingu”. Natomiast w czerwcu 2014 zakończony został projekt pt. Obie grupy spotkały się w Zielonym Centrum w Samboro„Kobieto żyj zdrowo!” polegał on na organizacji zajęć aqu- wicach, gdzie uczestnicy zaproszeni zostali na grilla. Działaaaerobicu na basenie w Krawarzu (CZ). Polsko-czeska gru- nie współfinansowane było ze środków Programu Rozwoju pa spotykała się 2 razy w miesiącu i z ogromnym zapałem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działań aktywizaćwiczyła w wodzie. Wszystkie uczestniczki ogromnie żało- cyjnych LGD. wały, że jedenastomiesięczny projekt dobiegł końca, ponieważ była to nie tylko nowa przygoda związana z rekreacją, ale również baza do nawiązywania nowych polskoczeskich znajomości oraz zacieśniania już zawartych wcześniej. Podobnie jak projekt n.t. zdrowego żywienia, zajęcia aquaaerobicu współfinansowane były Uczestniczki projektu „Jedz zdrowo, dbaj o siebie, dobrze czuj się w swoim ciele” ze środków Eu-

18

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


Pietrowice Wielkie przetarły innym szlak Warty blisko 25 mln zł projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w całej gminie Pietrowice Wielkie był wczoraj tematem konferencji zorganizowanej w tamtejszym centrum społeczno-kulturalnym. Samorządowcy i naukowcy dyskutowali o doświadczeniach pietrowickich władz związanych ze wdrożeniem i eksploatacją systemu. Gośćmi konferencji byli m.in. prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski oraz dr inż. Katarzyna Pawęska (oboje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Zdaniem obecnej na konferencji Gabrieli Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wdrożony w Pietrowicach Wielkich system przydomowych oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem dobrym, wartym polecenia innym samorządom. - Władze Pietrowic Wielkich wykonały najcięższą pracę, musiały przekonać mieszkańców, opracować model funkcjonowania oraz przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu - dodała Lenartowicz, sugerując, by wło-

Ekspozycja przed budynkiem Centrum Społeczno-Kulturalnego

darze podraciborskiej gminy wydały podręcznik jak wdrażać przydomowe oczyszczalnie i nimi zarządzać. Wójt Andrzej Wawrzynek, który przypomniał jak przebiegła inwestycja, jest zadowolony z... zadowolenia mieszkańców. - Podczas niedawnych zebrań wiejskich nie było uwag - zapewnił. To m.in. dlatego do Pietrowic przyjeżdża wielu samorządowców z całego kraju,

Konferencja zgromadziła wielu zainteresowanych pionierską inwestycją

podpatrując to rozwiązanie. Świetnie sprawdza się ono w rozproszonej zabudowie, gdzie sieć kanalizacyjna, przepompownie, kolektory, oczyszczalnie byłyby zbyt drogie. Na Zachodzie podobne rozwiązania funkcjonują od dawna, a szereg firm oferuje coraz lepsze urządzenia. Pietrowicki system przydomowych oczyszczalni kosztował 24,76 mln zł. Ponad 18 mln zł gmina pozyskała w formie pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kibicowaliśmy w Funduszu w Katowicach tej gminie, bo sami nie mogliśmy zaoferować takich warunków jak NFOŚiGW. Były świetne, ale i zaproponowane przez gminę rozwiązanie, innowacyjne i pilotażowe w Polsce, niezwykle zachęcające - mówiła G. Lenartowicz. Wkrótce więcej informacji o projekcie na stronie Nasz Racibórz - Nasza Ekologia. (waw)

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

19


Mistrzostwa Polski w Piłce Palantowej - Cyprzanów 2014 Od godz. 18:00 dnia 12 września oczekiwaliśmy na zjazd drużyn. Pierwsi zjechali się zawodnicy z Lublina. O późnej porze dołączyli do nas zawodnicy z Grabowa i Starej Sobótki wraz z władzami gminy Grabów oraz Sołectwa Ciołek (Gmina Stryków). Następnego dnia w sobotę o godz. 11:00 rozpoczęliśmy turniej, który zakończył się około godz. 18:00. Uroczystego wręczenia pucharów dokonali Wójtowie Gmin: Pietrowice Wielkie - Andrzej Wawrzynek, Grabowa - Ryszard Kostrzewski, Król Palanta Adam Rapacki i przewodniczący Rady Gminy Grabów - Zbigniew Sobczyński. Tytuł Mistrza Polski zdobyła drużyna Palant TEAM Grabów. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Piotr Smuda (LKS Cyprzanów). Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, na której zaprezentowali się artyści z Lublina - Zbyszek Kowalczyk i Głowna - Jadwiga Czapnik (niegdyś wokalistka zespołu „Mazowsze”). W niedzielę autobus

z gośćmi z centralnej Polski zajechał do Samborowic na dożynki, gdzie zostali mile zaskoczeni pięknym korowodem dożynkowym i organizacją, po czym wrócili do domu. S.Sciborski

Tabela końcowa: • Grabów 8 pkt. + 114 - 45 • Cyprzanów I 6 pkt. + 106 - 49 • Cyprzanów II 4 pkt. + 61 - 65 • Sobótka Stara 2 pkt. + 39 - 93 • MKS Lublin 0 pkt. + 41 - 109 Sędziowie turnieju: • Kuroczik Konrad • Kuroczik Marek

Najlepszy Zawodnik Turnieju wyłoniony przez najdalsze odbicie piłką (i nie tylko) Smuda Piotr LKS Cyprzanów

Drużyna Mistrzów Polski w Piłce Palantowej: Łukasz Wieczorkiewicz, Dawid Lewandowski, Piotr Wieczorkiewicz, Adrian Zawierucha, Sebastian Zagrosik, Margarita Zawierucha, Rafał Lewandowski, Przemek Lewandowski, Daniel Antkiewicz, Krystian Zagrosik Jacek Woźniak

20

Podsumowanie Turnieju 2014

Wyniki meczów: • LKS Sobótka Stara 17:7 MKS Lublin • KP Grabów 28:24 LKS Cyprzanów • MKS Lublin 10:24 LKS Cyprzanów II • LKS Sobótka Stara 7:29 KP Grabów • LKS Cyprzanów 19:5 LKS Cyprzanów II • MKS Lublin 11:33 KP Grabów • LKS Cyprzanów 28:3 LKS Sobótka Stara • LKS Cyprzanów II 3:24 KP Grabów • LKS Cyprzanów 35:13 MKS Lublin • LKS Sobótka Stara 12:29 LKS Cyprzanów II

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Sędziowie techniczni: • Bula Magdalena • Sciborski Denis

Drużyna v-ce Mistrzów Polski w Piłce Palantowej: Sciborski Krystian, Niewiera Bernard, Smuda Piotr, Nikel Adam, Kubik Rafał, Chory Dominik, Sciborski Łukasz, Kubik Szymon, Tebel Paweł, Sciborski Dominik Trojański Gerard


Wyróżnienie dla prezesa UKS START Pietrowice

III drużyna Mistrzów Polski w Piłce Palantowej: Smuda Mateusz, Bula Gerard, Stiebler Maksymilian, Stiebler Dawid, Jaszek Katarzyna, Sciborski Sebastian, Kuroczik Patryk, Kasza Kacper, Kuroczik Wiktoria, Sciborski Paulina, Tebel Katarzyna, Chory Wilhelm

V drużyna Mistrzów Polski w Piłce Palantowej

25 czerwca w hali sportowej w Pietrowicach Wielkich odbył się mecz piłki ręcznej pomiędzy kadrą Śląska juniorek młodszych, a UKS START Pietrowice, złożoną z zawodniczek, występujących na co dzień w drużynach juniorek oraz juniorek młodszych. W ten sposób świętowano 5-lecie utworzenia sekcji żeńskiej handballu w Pietrowicach Wielkich. Mecz zakończył się wynikiem 48-25 dla UKS START. Obecni na zawodach przedstawiciele Śląskiego Związku Piłki Ręcznej bardzo chwalili organizację klubu, jednak przede wszystkim są pod wrażeniem rozwoju sportowego zawodniczek z wszystkich grup wiekowych. Na tę okoliczność pomysłodawca, twórca, a także trener pan Joachim Wieczorek został wyróżniony przez prezesa Śląskiego Związku Piłki Ręcznej pana Alfreda Wrzeskiego medalem „Za zasługi dla rozwoju piłki ręcznej na Śląsku”. Bolesław Joachim Wieczorek - trener i prezes Moraczewski UKS START Pietrowice Wielkie

REDAKCJA INFORMUJE, że termin dostarczania materiałów do następnego numeru upływa dnia 1 grudnia 2014 r. Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 Redaktor naczelny – Gabriela Seidel Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie Druk Agora e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php

IV drużyna Mistrzów Polski w Piłce Palantowej

Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

21


Pietrowice Wielkie i Kornice znajdą się w podręcznikach archeologii • Andrzej Wiśniewski - Łowcy i zbieracze epoki kamienia w okolicach Pietrowic Wielkich • Mirosław Furmanek - W czasach pierwszych rolników i pasterzy. Młodsza epoka kamienia i początki epoka kamienia i początki epoki brązu w rejonie Pietrowic Wielkich • Agata Hałuszko - Co kości mówią o dawnych mieszkańcach Kornic • Irena Lasak, Bartosz Myślecki Między Psiną i Troją w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza • Przemysław Dulęba, Jacek Soida Kiedy w okolicach Pietrowic Wielkich Podczas konferencji wygłoszono żyli Celtowie i Germanie • Jerzy Piekalski, Paweł Duma, Maknastępujące referaty: • Mirosław Furmanek, Maksym Macsym Mackiewicz - Nieznana średniowieczna wieś odkryta w Kornicach kiewicz, Bartosz Myślecki, Piotr Wroniecki - Dostrzec niewidzialne. Zastosowanie metod nieinwazyjnych w baZ kolei w niedzielę 21.09.2014 r. przy daniach i ochronie archeologicznej okazji dożynek pietrowickich, od 16.00 dziedzictwa kulturowego miał miejsce archeo-piknik. Zaprezentowane zostały wierne repliki znalezisk pierwszych rolników z epoki kamienia. Kolejna udana konferencja popularno-naukowa, tym razem pod hasłem „Czym ziemia bogata...”, podsumowująca badania archeologiczne przeprowadzone przez wrocławskich uczonych w Pietrowicach Wielkich i Kornicach, odbyła się dnia 20.09.2014 r. w pietrowickim Centrum Społeczno-Kulturalnym. W krótkiej wypowiedzi dr Mirosław Furmanek podsumował dotychczasowe wyniki i mówił, co jeszcze czeka tu badaczy. Jego zdaniem, pietrowickie odkrycia już wkrótce znajdą się w podręcznikach archeologii.

Pierwsza lekcja historii

22

Archeolodzy i prelegenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Najmłodsi mogli spróbować przygotować mąkę, obrobić drewno, ulepić naczynie z gliny, lub też strzelić z łuku.

Ozdabianie glinianego naczynia


Dożynki w Gminie Pietrowice Wlk.

Cyprzanów

Samborowice

Pietrowice Wielkie Maków

Cyprzanów

Pietrowice Wielkie

Krowiarki/Amandów

Krowiarki

Samborowice

Żerdziny

Żerdziny

Maków

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

23


WySTARTowaliśmy 90 lat temu LKS „START” Pietrowice Wielkie 2 i 3 sierpnia obchodził 90. lecie założenia klubu oraz 40. lecie utworzenia sekcji piłki nożnej. W dwudniowych obchodach wzięli udział obecni i byli zawodnicy klubu, działacze, prezesi oraz zaproszeni goście. Pierwszy dzień obchodów 2 sierpnia, to dwa turnieje dla najmłodszych członków klubu. Jeden dla dzieci dla rocznika 2005 i mł., drugi dla rocznika 2003 i mł. W turniejach wzięło udział 8 zaprzyjaźnionych drużyn. Rocznik 2005 to KS „UNIA” Racibórz, LKS „Dąb” Gaszowice, LKS Tworków, LKS „START” Pietrowice Wielkie. W roczniku 2003: LKS „Naprzód” Borucin, LKS „Dąb” Gaszowice, KS „UNIA” Racibórz, LKS „START” Pietrowice Wielkie. Turnieje odbywały się systemem każdy z każdym, równocześnie na dwóch boiskach, pięknie przygotowanych przez gospodarza pana Huberta Wałacha.

Ostateczna kolejność:

• rocznik 2005 – I m. LKS Tworków, II m. LKS „Dąb” Gaszowice, III m LKS „START” Pietrowice Wielkie, IV m. KS „UNIA” Racibórz. • rocznik 2003 – I m. LKS„Naprzód” Borucin, II m. KS „UNIA” Racibórz, III m. LKS „START” Pietrowice Wielkie, IV m. LKS „Dąb” Gaszowice. Nie brakowało emocji, pięknych goli i kibiców. Wszyscy uczestnicy rozgrywek zakończyli turniej z uśmiechem na twarzy, otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a zwycięzcy puchary. Oprócz zmagań sportowych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych, dla starszych obficie zaopatrzony bufet, a dla zainteresowanych historią sportu w Pietrowicach Wielkich - galerię z historią wszystkich dyscyplin, jakie działały na przestrzeni 90 lat. Kolejną atrakcją tego dnia był mecz pokazowy trampkarzy i juniorów w wymieszanym składzie, a na deser mecz oldbojów LKS „START” Pietrowice

Odznaczeni działacze klubu

24

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

Kronika fotograficzna

Wielkie. W obu tych meczach nie zabrakło pięknych akcji, emocji i dobrego humoru. Wszyscy zawodnicy po zakończeniu meczy otrzymali z rąk prezesa LKS Jana Stańka pamiątkowe medale. Po wyczerpujących zmaganiach sportowych, wszyscy uczestnicy usiedli pod namiotem, aby posilić się oraz uzupełnić płyny, przy muzyce gwiazdy wieczoru popularnego szlagierowego piosenkarza z Monachium TOBY AUS MÜNCHEN. Pierwszy dzień zakończył się zabawa taneczną do białego rana. Drugi dzień, 3 sierpnia, rozpoczął się mszą świętą w naszym kościele i przemarszem na boisko, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości obchodów 90. lecia z zapro-

Drużyna Żaków LKS Pietrowice W.

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


szonymi gośćmi, działaczami ,zawodnikami klubu, z uroczystym obiadem. Podokręg Racibórz reprezentował w-ce prezes Andrzej Starzyński, Przewodniczący Wydziału Szkolenia Janusz Gałązka, Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Andrzej Sosnowski i Kolegium Sędziów Zdzisław Matysiak. Nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionych klubów z naszej gminy LKS Pawłów, LKS Cyprzanów, LKS Samborowice oraz przedstawicieli Urzędu Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Joachima Marcinka i Sekretarza Adama Wajdy . Wszyscy zaproszeni goście na ręce prezesa Jana Stańka przekazali okolicznościowe puchary i listy gratulacyjne z okazji obchodów 90. lecia sportu w Pietrowicach Wielkich, życząc dalszych sukcesów. W uroczystości tej nie brakowało odznaczeń, przemówień i potoku komplementów skierowanego między innymi przez przedstawicieli raciborskiego podokręgu w stronę osób związanych z LKS Pietrowice Wielkie. Przy tej okazji prezes ŚWZ LZS w Katowicach Tomasz Czerwiecki, na wniosek Zarządu LKS „Start” Pietrowice Wielkie uhonorował działaczy, trenerów, byłych prezesów odznakami „Honorowy Działacz LZS” z trzech kruszców. Brązową odznakę otrzymali: Bernard Smuda, Benon Pieczarek, Damian Cyfka, Ingrid Łabinowicz, Daniel Łabinowicz, Zdzisław Olender i Hubert Wałach. Posiadaczami Odznaki Srebrnej zostali Jan Staniek, Wilibald Pawlasek, Jarosław Popławski, Kazimierz Kraiński, Józef Mludek, Józef Steuer oraz Henryk Marcinek. Odznaką Złotą nagrodzono Wójta Andrzeja Wawrzynka oraz Henryka Joachima Marcinka. Po uroczystym obiedzie nastąpił główny punkt obchodów 90. lecia sportu i 40. lecia piłki nożnej: Turniej o Puchar Wójta, w którym wzięli udział: LKS Cyprzanów, LKS Pawłow, LKS „START” Pietrowice Wielkie. Turniej ten, jak bywa to co roku w naszej gminie, zawsze upływa w gorącej atmosferze. Kibice nie przebierają w miłych słowach, a zawodnicy nie przebierają w środkach.

LKS Cyprzanów

LKS Pawłów

Drużyny Juniorów i Trampkarzy LKS Pietrowice W. Drużyna Orlików LKS Pietrowice W.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

25


Wyniki Turnieju:

LKS „START” Pietrowice Wielkie LKS Pawłow 2:0 LKS Pawłow - LKS Cyprzanów 0:4 LKS Cyprzanów - LKS „START” Pietrowice Wielkie 1:1

Ostateczna kolejność (dzięki uprzejmości gospodarzy) Puchar Wójta otrzymali:

• I m. LKS Cyprzanów • II m. LKS „START” Pietrowice Wielkie • III m. LKS Pawłow Po emocjach związanych z turniejem wszyscy uczestnicy udali się pod namiot na zasłużony poczęstunek i bawili się przy muzyce gwiazdy wieczoru popularnego polskiego zespołu disco polo TOP ONE oraz wzięli udział w zabawie tanecznej. W imieniu organizatorów obchodów dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości, przybyłym gościom za ciepłe słowa oraz byłym i obecnym działaczom, zawodnikom naszego klubu, za przybycie i uczestnictwo w tej imprezie. MK

Drużyna Seniorów LKS Pietrowice W.

Drużyna Oldbojów LKS Pietrowice W.

ogłoszenie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pawłów, Gmina Pietrowice Wielkie.

na

1. Oznaczenie nieruchomości : Lp.

Nr rej. gruntów

Nr działki

KM

Pow.

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1.

20

906/3

13

0,0522

GL1R/00025340/3

15.660,00 zł + VAT

RM/MNU1 – tereny zabudowy zagrodowo - mieszkaniowo - usługowej.

2.

20

906/4

13

0,1720

GL1R/00025340/3

102.850,00 zł

RM/MNU1 – tereny zabudowy zagrodowo - mieszkaniowo - usługowej.

Suma: 118.510,00 zł 2. Informacje o nieruchomości: Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży składa się działek oznaczonych ewidencyjnie numerami 906/3 i 906/4 przy czym działka nr 906/4 stanowi grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 1970 r., przeznaczonym do remontu kapitalnego oraz ruiną po byłym budynku mieszkalno-gospodarczym, wybudowanym w 1910r., z przeznaczeniem do rozbiórki. Natomiast działka nr 906/3 wolna jest od zabudowań i stanowi przydomowy ogród. Zabudowania położone są w Pawłowie przy ulicy Powstańców Śląskich 106. Działka nr 906/3 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do ulicy Powstańców Śląskich jest możliwy wyłącznie przez działkę zabudowaną nr 906/4. W związku z powyższym działki te nie mogą być zbyte oddzielnie. 3. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 122.038,00 zł i obejmuje wartość działki nr 906/3 wraz z podatkiem VAT czyli 19.118,00 zł oraz wartość działki 906/4. 4. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2014r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 09:30. 5. Wysokość wadium: Wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.11.2014r. włącznie w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działek, których dotyczy wnoszone wadium. 6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń: 6.1) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, 6.2) na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl oraz w zakładce BIP. 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew.140.

26

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


Piłkarki z Pawłowa w finale Orlika w Warszawie Piłkarki UKS Pawłów uczestniczyły od środy do soboty 18 października w ogólnopolskim finale turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Zajęły XIII miejsce odnosząc 2 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki. Zabrakło trochę szczęścia i doświadczenia, ale zabawa w piłkę i atrakcje podczas tej imprezy były najważniejsze. Po raz drugi w pięcioletniej historii tego turnieju zawodniczki szkoły z Pawłowa awansowały do szczebla finału krajowego. Trzy lata temu nie udało się wygrać meczu, tym bardziej teraz należy uznać za sukces wyniki, które uzyskały dziewczęta młodsze, występujące pod nazwą ,,Złotka Pawłów”. Po dwóch zwycięstwach, dwóch remisach i dwóch porażkach zostały sklasyfikowane na XIII miejscu. W całym turnieju po 5 bramek strzeliły Sandra Wojtaszek i Kasia Jaszek. W fazie grupowej zabrakło jednej bramki do awansu do pierwszej ósemki, podczas meczu z Łęczną wystarczyło utrzymać dwubramkowe prowadzenie i ,,Złotka” zagrałyby o wyższe cele. Niestety faul na bramkarce Alicji Zub i zmiana na tej pozycji skutkowała stratą dwóch bramek i w konsekwencji cennego zwycięstwa. Mimo,że zabrakło trochę szczęścia i doświadczenia oraz ,,ogrania” w tak dużej imprezie występ 10-11 latek z Pawłowa należy ocenić pozytywnie. W finale na warszawskim Torwarze piłkarki z Gorzowa Wielkopolskiego pokonały Skawinę i zostały Mistrzyniami Polski.

Sport ,,Piłkarski quiz Orlika” z udziałem gwiazd polskiej estrady, sportu i muzyki m.in Grzegorz Hyży, Liber, Natalia Siwiec, Jakub Kosecki i inni. Program emitowany w TVP Sport można zobaczyć również tutaj: http://www.turniejorlika.pl/index.php Opiekunowie drużyny z Pawłowa zapewnili naszym gwiazdkom dodatkowe atrakcje. Zobaczyliśmy Stadion Narodowy wykupując bilet z ,,trasą piłkarza” (szatnie, trybuny, boisko, centrum dziennikarskie). Trzy godziny zajęło nam Wyniki ZŁOTKA PAWŁÓW: zwiedzanie Centrum Nauki Kopernika. Hitem wyjazdu był • Pawłów - Biała Nyska (mistrz woj.opolskiego) 2:2 zapewne mecz polskiej ekstraklasy Legia Warszawa - Lechia • Pawłów - Pionier Brańsk (mistrz woj.podlaskiego) 0:3 Gdańsk, który dziewczęta oglądały w piątkowy późny wieczór • Pawłów - Łęczna (mistrz woj.lubelskiego) 2:2 na żywo z ,,Łazienkowskiej”. • Pawłów - Orzeł Wałcz (mistrz woj.zachodniopomorskieWarto dodać, że dzięki organizatorom turnieju (każda drugo) 1:2 żyna mogła przywieźć swoich kibiców bezpłatnie) w sobotę • Pawłów - Krotoszyn (mistrz woj. wielkopolskiego) 4:2 do Warszawy dotarło 55 kibiców z Pawłowa, by poczuć at• Pawłów - Regnów (mistrz woj. łódzkiego) 1:0 mosferę ,,Turnieju Orlika”. Organizatorki wyjazdu Maria Zając i Regina Strzeduła zapewniły też dodatkowe zwiedzaW turnieju uczestniczyły: Alicja Zub, Weronika Kulik, Aga- nie atrakcji Warszawy. Cały wyjazd drużyny do stolicy, wraz z pobytem w hotelu ta Skowronek, Karolina Gawełek, Wiktoria Gawlina, Ania Berlik (kapitan drużyny), Sandra Wojtaszek, Kasia Jaszek, Atos, sfinansował Szkolny Związek Sportowy w Warszawie, Ewa Zymla, Wojciech Zalewski (I trener), Dżesika Jaszek (II w organizacji dodatkowych atrakcji pomógł Wójt Gminy Pietrener). Podczas pobytu wraz z nami przebywała również za- trowice Wielkie. W. Zalewski wodniczka grupy starszej tego turnieju Wiktoria Gawor, była zawodniczka UKS Pawłów (jest na zdjęciach). Oprócz maratonu piłkarskiego na boiskach Bemowa nasze zawodniczki uczestniczyły w nagraniu programu dla TVP

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

27


„Złotka Pawłów”

Mistrzyniami Śląska w Chorzowie W rozegranym 8 października finale Śląska turnieju Orlika o Puchar Premiera RP w Chorzowie kolejnym młodym piłkarkom z Pawłowa udało się zdobyć tytuł Mistrzyń Śląska. Już w przyszłym tygodniu , w dniach 15-18 października zagrają w finale krajowym w Warszawie z piłkarkami z 15 województw. Dziewczęta z klas IV-V (roczniki 2003-2004) powtórzyły sukces starszych koleżanek z 2011 roku (roczniki 2000-2001). Po pierwszym etapie gminnym zawodniczki UKS Pawłów pojechały do Rydułtów na zawody półfinału wojewódzkiego, gdzie zdobyły pierwsze miejsce wśród ośmiu drużyn. W półfinale pokonały UKS Toszek 5-1, a w finale 3-0 dziewczęta z Rudnika. Do finału Śląska dostały się tylko cztery drużyny, gdzie rozegrały trzy pojedynki systemem ,,każdy z każdym’’. W najważniejszym pojedynku zawodniczki z Pawłowa pokonały odwieczne rywalki Tygryski Świętochłowice, a klasycznym hat-trickiem popisała się Sandra Wojtaszek strzelając piękne bramki. W ostatnim pojedynku z AS Kłomnice do końcowego zwycięstwa w turnieju potrzebne było skromne zwycięstwo. Jedyną bramkę strzeliła Kasia Jaszek, choć były jeszcze dwie poprzeczki i dwa słupki. Wspaniale zaprezentowała się bramkarka UKS Pawłów Alicja Zub, która broniła w nieprawdopodobnych sytuacjach i była prawdziwą podporą drużyny. Finały w Warszawie zaczynają się już w środę. Pawłowianki wraz z trenerem Wojciechem Zalewskim w godzinach popołudniowych wezmą udział w nagraniu programu dla TVP1 ,,Test wiedzy o piłce nożnej’’, który odbędzie się na hali Torwar. Przez 4 dni oprócz gier eliminacyjnych i finałowych cze-

28

kają inne atrakcje, w tym zwiedzanie Stadionu Narodowego, Starego Miasta i Łazienek. Cała zabawa potrwa do sobotniego późnego popołudnia , gdyż wtedy odbędzie się finał tej imprezy i poznamy Mistrzów Polski turnieju Orlika o Puchar Premiera RP 2014.

Skład Mistrzyń Śląska -Złotka Pawłów:

• bramkarki: Alicja Zub i Karolina Gawełek • obrona: Weronika Kulik, Ewa Zymla • pomoc: Ania Berlik i Agata Skowronek • atak: Sandra Wojtaszek i Kasia Jaszek • trener: Wojciech Zalewski Wyniki wszystkich meczów w drodze do finału w Warszawie: • 7-1 z UKS • 4-0 z FC Koty • 8-0 z Gołkowicami • 4-0 z Pyskowicami • 0-3 z Rudnikiem • 5-1 z Toszkiem - Kotulin • 3-0 z Rudnikiem • 3-1 z Tygryskami Świetochłowice • 3-0 z UKS Sól • 1-0 z AS Kłomnice Bardzo dobrze w tym turnieju zaprezentowały się inne zespoły Gminy Pietrowice Wielkie.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Chłopcy z Gimnazjum Pietrowice również dotarli do finału w Chorzowie zajmując miejsca V-VIII. Podopieczni Roberta Antczaka w turnieju finałowym zremisowali 2-2 z Kłomnicami oraz przegrali 0-6 z Kamesznicą i 0-2 z Kroczycami. Dziewczęta z Gimnazjum Pietrowice (opiekun Mirosław Jaskot) świetnie zagrały w półfinale wojewódzkim zajmując II miejsce, będąc o krok od awansu do finału województwa śląskiego, w meczu o awans przegrały z Gimnazjum 3 Świętochłowice 0-2. Warto dodać, że obie drużyny spotkały się w grupie i tam lepsze okazały się pietrowiczanki wygrywając 1-0. Chłopcy młodsi z UKS Pawłów wywalczyli III miejsce w półfinale wojewódzkim w Wodzisławiu. W grupie eliminacyjnej pokonali Czyżowice 3-2 i Rudnik 2-1 oraz przegrali z Akademią Piłkarską Wodzisław 1-4. Warto dodać, że w drużynie Mistrzyń Śląska w kategorii dziewcząt starszych (gimnazjum) zagrała Wiktoria Gawor (była zawodniczka UKS Pawłów) dziś reprezentująca barwy Tygrysków Świetochłowice - ona również zagra w Warszawie. W. Zalewski


Zdolni uczniowie nagrodzeni W dniu 1 września 2014 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich w obecności swoich rodziców, opiekunów – wychowawców oraz dyrekcji szkół zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka najzdolniejsi uczniowie roku szkolnego 2013/2014. Aby otrzymać wyróżnienie uczniowie musieli spełnić kryteria zawarte w Uchwale Rady Gmi- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach ny Pietrowice Wielkie Nr VII/57/2011 z dnia 2 czerwca 2011r.  Nagrody za Szkoła Podstawowa: Angelika osiągnięcia w nauce są indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywa- Grucel, Julia Mielnik, Daniel Świętek, cyjnym oraz formą nagrody za praco- Agnieszka Trojańska, Jakub Broda, Kawitość i umiejętność jak najlepszego tarzyna Flegel, Julia Gawron, Dominik wykorzystania swoich zdolności i moż- Gunerka, Sandra Poznańska, Dominika Przewosnik, Marta Steuer, Justyna liwości. Chory, Dominika Wilczek, Laura Rzytki, Sandra Jokel, Paulina Sławik, Mateusz Z Zespołu Szkół w Pietrowicach Błachut, Nicole Chmielewska, Eryka Wielkich zostali nagrodzeni: Mika. Gimnazjum: Michał Krutki, Nicole Klobuczek, Sabina Labud, Nikolina Posmyk, Julia Różycka, Karolina Małecka, Magdalena Stanik, Kamila Krajewska, Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Dawid Kettner, Karo- Szkoła Podstawowa lina Mirowska, Justyna Katolik, Krystian Kubik, Marcel Strzeduła, Julia Wieczorek, Magdalena Reichel, Magdalena Kowacz, Marzena Szot. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie nagrody odebrali: Monika Kusz, Jakub PrzyZespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - Gimnazjum była, Milena Fichna,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach

Paulina Grabowska. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach wyróżnieni zostali: Nicole Chluba, Kamila Solich, Dawid Knura, Bianka Koterba, Julia Kosel. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach nagrody odebrali: Mateusz Szuba, Kamil Wochnik, Miłosz Kapłanek, Paweł Gilge. Ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnieni zostali: Agnieszka Gilge, Magdalena Miszczak, Aleksandra Flegel, Szymon Goś, Simona Reichel, Paulina Reichel, Kinga Gotzmann, Natalia Trojańska. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkoły ponadgimnazjalne

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

29


Gmina Pietrowice Wielkie gościła szacownego gościa z Europarlamentu W miesiącu wrześniu Gminę Pietrowice Wielkie odwiedził Joseph Daul – eurodeputowany, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a od 2002 r. jej przewodniczący. Sam również prowadzi pod Strasburgiem gospodarstwo rolne o pow. 75 ha, specjalizujące się w produkcji wołowiny i uprawie buraka cukrowego, więc problemy wsi i gospodarstw rolnych nie są mu obce. Wizyta ta była wielkim wyróżnieniem dla Gminy, gdyż została wskazana jako dobry przykład wykorzystywania środków unijnych dla przeobrażania terenów wiejskich w nowoczesne i prężne ośrodki rozwoju rolnictwa, z zachowaniem tożsamości kulturowej właściwej terenom wiejskim.

Scalanie gruntów i asfaltowe drogi polne zrobiły na eurodeputowanym największe wrażenie

Podczas wizyty prezentowane były inwestycje infrastrukturalne zrealizowane na terenie Gminy ze środków unijnych, europoseł odwiedził też trzy gospodarstwa rolne tj. Henryka Jeremiasz z Samborowic, Mariana i Edwarda Pawlik z Żerdzin oraz Piotra Wilczek z Krowiarek. Pan Daul był mile zaskoczony prezentowanym rozwojem, zapowiadając kolejną swoją wizytę w Gminie Pietrowice Wielkie wiosną 2015 r. Sekretarz Gminy Pietrowice Wielkie Adam Wajda

W Samborowicach gość z Brukseli spotkał się z Henrykiem Jeremiaszem

Obóz Sportowy – Biały Dunajec 2014 Kilkuletnią wakacyjną tradycją są wyjazdy zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego START z Pietrowic Wielkich na obozy sportowe. W tym roku nie mogło więc być inaczej. Jedyną zmianą w stosunku do lat ubiegłych było to, że zawodniczki wszystkich grup wiekowych pojechały wspólnie na jeden obóz. Tak więc grupa złożona z niemalże 30 zawodniczek pojechała do Białego Dunajca. Nie był to przypadkowy wybór, gdyż w roku poprzednim z obiektów sportowych oraz zakwaterowania w tym miejscu korzystała najstarsza grupa zawodniczek UKS-u. Warunki stworzone

Uczestniczki obozu sportowego z trenerami

30

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4


przez gospodarzy – zwłaszcza doskonałe wyżywienie serwowane przez gospodynie pensjonatu, skłoniły trenerów do ponownego wyboru na miejsce przygotowań do sezonu tej sympatycznej podtatrzańskiej miejscowości. Treningi odbywały się w dwóch niezależnych grupach. Każda z grup miała do dyspozycji halę sportową dwa razy dziennie. Jednakże dzień dla wszystkich dziewcząt rozpoczynał się porannym rozruchem o 7.00 rano. Rześkie, górskie powietrze skutecznie budziło zaspane jeszcze dziewczyny. Podczas pobytu była też okazja by zregenerować organizmy po trudach zajęć treningowych korzystając z mocy uzdrawiających wód term tatrzańskich. Hołdując zasadzie, że nie samym treningiem sportowiec żyje, co trzeci dzień organizowano wycieczki. Pierwsza z nich to

bardziej pielgrzymka do wyjątkowego miejsca w Tatrach Polskich – sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na polanie Jaworzyńskiej. Tam cała grupa wzięła udział we mszy świętej. W kolejnym wycieczkowym dniu grupa podzieliła się na dwie ekipy. Pierwsza z nich powędrowała nad Morskie Oko. Druga wyznaczyła sobie za cel zdobycie szczytów Czerwonych Wierchów. Mimo ekstremalnie trudnych warunków pogodowych dziewczyny mogą pochwalić się zdobyciem pierwszych w swoim życiu szczytów o wysokości powyżej 2000 m. Ostatni z dni, w którym nie planowano zajęć sportowych, to wyjazd do Zakopanego, gdzie uczestniczki obozu dostały czas wolny. Czas spędzony na zgrupowaniu bardzo szybko minął i trzeba było wracać do domu. Paulina Matczak

ogłoszenie WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Maków, Gmina Pietrowice Wielkie. 1. Oznaczenie nieruchomości: Nr rej. gruntów Nr działki KM Pow. Księga wieczysta Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 354

415/4

4

0, 1749

GL1R/00029458/1

RM/MNU1 – teren zabudowy zagrodowo – mieszkaniowo – usługowejoraz w nieznacznej części działki R 28 – tereny rolnicze

2. Informacje o nieruchomości: Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w latach trzydziestych ubiegłego wieku z przeznaczeniem do kapitalnego remontu. Budynek został wybudowany przy zastosowaniu technologii tradycyjnej z cegły. Na ścianach widoczne ślady grzyba, dach więźba drewniana do wymiany, instalacja elektryczna do wymiany. Nieruchomość położona jest w Makowie przy ulicy Raciborskiej 38. 3. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 34.800,00 zł ( wartość rynkowa budynku mieszkalnego wraz z gruntem) przy czym do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT. 4. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2014r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 09:00. 5. Wysokość wadium: Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. włącznie w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium. 6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń: 6.1) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, 6.2) na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl oraz w zakładce BIP. 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew.140.

ogłoszenie WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gródczanki, Gmina Pietrowice Wielkie. 1. Oznaczenie nieruchomości: Nr rej. gruntów

Nr działki

KM

Pow.

Księga wieczysta

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

67

46/1

1

0,2075

GL1R/00045081/5

MN5 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2. Informacje o nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek składa się z trzech dwukondygnacyjnych mieszkań parter, pierwsze piętro i strych, każde z osobnym wejściem. Budynek niezamieszkały w bardzo złym stanie technicznym do kapitalnego remontu. Do budynku dobudowany jest budynek gospodarczy z przeznaczeniem do rozbiórki. Nieruchomość położona jest w Gródczankach przy ulicy Wiejskiej 18. 3. Cena wywoławcza nieruchomości: Cena wywoławcza wynosi 56.070.00 zł (wartość rynkowa budynku mieszkalnego wraz z gruntem) przy czym do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT. 4. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2014 r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 10:00. 5. Wysokość wadium: Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 10.11.2014 r. włącznie w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium. 6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszeń: 6.1) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, 6.2) na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl oraz w zakładce BIP. 7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu : Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew.140.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

31


Pietrowicki dziewczęcy handball coraz mocniejszy

w finale z Kusym Kraków. Jest to niewątpliwie największy sukces naszego klubu, trenujących tam dziewcząt oraz trenera Marka Kępy!

Klasyfikacja końcowa:

1. SKS Kusy Kraków 2. UKS START Pietrowice Wielkie Z roku na rok dziewczęta z najmłodPietrowickie dziewczęta zajęły 2 miej3. SM Tarus Litwa szych grup wiekowych pietrowickiego sce w swojej grupie i zostały automa4. MKS Zagłębie Lubin „Startu” radzą sobie coraz lepiej. W za- tycznie zakwalifikowane do Finału B, 5. SPR Olkusz kończonym w czerwcu sezonie rozgryw- wygrywając pewnie wszystkie spotka6. Orły SP 129 Kraków kowym dwa zespoły: Dziewcząt (rocznik nia i ostatecznie zajęły 5 miejsce w ge7. SKS Kusy II Kraków 2001 i młodsze) oraz Dziewcząt Młod- neralnej klasyfikacji. Podkreślić nale8. Szczypiorniaki Kraków szych (rocznik 2002 i młodsze) zakoń- ży, że wszystkie cztery zespoły z naszej czyły rywalizację na wysokich lokatach grupy eliminacyjnej wygrały odpowiedDrugim zaś był: Finał Wojewódzki w rozgrywkach Śląskiej Ligi Piłki Ręcz- nio w każdym z finałów końcowych. Szczypiorniaka na Orlikach 2014, gdzie nej! „Dziewczęta” rywalizowały w grupie nasze zawodniczki uczestniczyły jako liczącej 11 zespołów, zajmując ostatecz- Klasyfikacja końcowa: Szkoła Podstawowa Pietrowice Wielnie dobre, a zarazem pechowe 4 miejsce 1. KS Sośnica Gliwice kie, ponieważ w tym turnieju nie moz dorobkiem 26 punktów. Miejsce to jest 2. Polonia MOSiR Łaziska Górne gą uczestniczyć kluby sportowe. Zespół o tyle pechowe, że zespół który zajął 3 3. MOSM III Tychy składał się tylko z dziewcząt uczących miejsce zdobył taką samą ilość punktów, 4. MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice się w naszej szkole, tak więc przystąa nasze dziewczęta w bezpośrednim po- 5. UKS START Pietrowice Wielkie pił do rywalizacji w osłabionym skłajedynku z nimi przegrały jedną bramką 6. UKS PR Ruch Chorzów dzie. Wynik końcowy pokazał jednak, i to właśnie ta bramka zaważyła o kolej- 7. KS Zgoda I Ruda Śląska że dziewczęta potrafią walczyć do koń8. MOSM II Tychy ności w klasyfikacji końcowej. ca i po bardzo dobrej grze awansowały 9. MTS Żory II do finału, gdzie po bardzo zaciętej i wy10. MKS Skarbek I Tarnowskie Góry Klasyfikacja końcowa: równanej walce uległy zespołowi z Ru11. MOSM I Tychy 1. KS Zgoda Ruda Śląska dy Śląskiej 5 – 7, zajmując ostatecznie 12. KS Zgoda II Ruda Śląska 2. MOSM Tychy II miejsce na Śląsku! Niedosyt jednak MUKS Skałka Śląsk Świętochłowi- 13. MTS Żory I pozostał, gdyż dziewczyny z Rudy Ślą14. MKS Skarbek II Tarnowskie Góry ce skiej grając w Finale Ogólnopolskim za3. UKS START Pietrowice Wielkie 15. MUKS Skałka Śląsk II Świętochło- jęły III miejsce w Polsce, a nasz zespół 4. UKS PR Ruch Chorzów wice po bardzo wyrównanej grze przegrał 5. UKS Romi Jastrzębie z nimi tylko dwoma bramkami! Wyniki 6. MKS Skarbek Tarnowskie Góry W trakcie trwania sezonu pietrowic- naszych dziewcząt napawają optymi7. KS Sośnica Gliwice kie szczypiornistki brały również udział zmem na nowy sezon i wszystkie grupy 8. MTS Żory II w dwóch bardzo prestiżowych turnie- wiekowe wraz z trenerami nie mogą się 10. MTS Żory I jach. Pierwszym był Międzynarodowy już doczekać rozpoczęcia nowych roz11. UKS 6 Polho Czuchów Turniej Piłki Ręcznej Lajkonik Cup grywek. 2014, który jest największym turnieM.K „Dziewczęta Młodsze” rywalizowa- jem adresowanym dla dzieci i młodzieły w grupie liczącej 15 zespołów. W tej ży w Polsce. Turnajmłodszej kategorii wiekowej gra się niej odbywał się systemem turniejowym. Po losowaniu w  dniach 26-28. wyłania się 4 grupy po 4 lub 3 drużyny 04. 2014 i okazał ( w zależności od ilości zgłoszonych ze- się najlepszym społów ). Zwycięzcy swoich grup grają w historii naszena koniec rozgrywek o miejsca końcowe go klubu, gdyż w 3 lub 4 finałach: dziewczęta z rocz• Finał A miejsca 1 – 4 nika 2001 i 2002 • Finał B miejsca 5 – 8 wywalczyły II • Finał C miejsca 9 – 12 miejsce, przegryZdobywczynie II miejsca ze srebrnymi medalami • Finał D miejsca 13 – 15 wając nieznacznie

32

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE /

PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 4

Głos gminy Październik 2014  
Głos gminy Październik 2014  
Advertisement