Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

MARZEC 2016 NR 1 (115) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Zapraszamy na Tradycyjną Wielkanocną Procesję Konną w Poniedziałek Wielkanocny

28 marca

2016 r. Program na stronie 3

Gala Przedsiębiorczości 2016 Czytaj na stronie 2

7 i 8 maja 2016 r. Pietrowice Wielkie

Eko Cross Po Ziemi Pietrowickiej przyciąga coraz wiecej sympatyków biegania - czytaj na s.16


Gala Przedsiębiorczości 2016 To już jedenasta edycja imprezy promującej lokalną przedsiębiorczość. Tym razem w kategorii nowy inwestor/inwestycja wyróżnienie odebrała firma ProLine24 Sabiny Kotlorz producent łóżek kontynentalnych i materacy z Kornic oraz Villa 106 z Pawłowa. W kategorii prężne gospodarstwo wśród nagrodzonych znalazły się ferma towarowa z Makowa oraz firma rolno-usługowa Stefanii i Bernarda Świerczków z Samborowic. Za solidny produkt/usługę doceniono drukarnię Kolgraf Jana Kolocha oraz Sigmatic Automatyka Przemysłowa Marcina Cieśli, obydwie firmy z Pietrowic Wielkich. Wyróżnienie w kategorii młoda firma otrzymało studio fryzjerskie Eweliny Młocek oraz Restauracja Pasja Izabeli Mudry.

Kategoria NOWY INWESTOR/INWESTYCJA: ProLine24 Sabina Kotlorz - producent łóżek kontynentalnych i materacy oraz Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła za Villę 106

Kategoria PRĘŻNE GOSPODARSTWO: ferma towarowa Andrzeja i Krystyny Kurzejów z Makowa oraz firma rolno-usługowa Stefanii i Bernarda Świerczków z Samborowic

Kategoria MŁODA FIRMA: Studio fryzur Ewelina Młocek

Kategoria MŁODA FIRMA: Restauracja Pasja Izabela Mudry

Kategoria SOLIDNY PRODUKT/USŁUGA: drukarnia Kolgraf Jan Koloch oraz firma Sigmatic Automatyka Przemysłowa Marcin Cieśla

Konferansjerzy Gali: Sylwia Mróz i Piotr Bajak

2

Występ kabaretowy Tadeusza Drozdy

Pokaz akrobatyki powietrznej

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Trio – Appassionato półfinalistki programu SUPER DZIECIAK


WIELKANOCNA

PROCESJA KONNA

PIETROWICE WIELKIE PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 28.03.2016 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Pietrowice Wielkie mają zaszczyt zaprosić do Pietrowic Wielkich na Wielkanocną Procesję Konną, odbywającą się w Poniedziałek Wielkanocny, połączoną z festynem rodzinnym. Aby ułatwić organizację tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów – zarówno tym, którzy po raz pierwszy będą brali w niej udział, jak i tym którzy co roku swoją obecnością uświetniają ten dzień – poniżej podajemy przygotowany plan programu 11.00-12.50 – zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie Centrum Społeczno Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Cały teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane będą zadaszone miejsca z możliwością na-

karmienia i napojenia koni. Na miejscu nocny na boisku z licznymi atrakcjami: będzie przygotowany poczęstunek dla • pokazy rodem z westernu w wykonaniu APOLINARSKI GROUP uczestników przed wyjściem. 13.00 – wyjście procesji spod Kościoła • zawody w powożeniu w Pietrowicach Wielkich, uformowanie • pokaz gry w polo w wykonaniu Sileprocesji i przejście procesją konną do sia Polo Club Całość uroczystości popołudniowych Kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich. odbywających się na boisku sportowym 14.00-14.20 – Nabożeństwo błagalne będzie miało atmosferę pikniku rodzin– w Pątniczym Kościele p.w. Świętego nego. Nie zabraknie na nim: namiotu Krzyża. plenerowego, obsługi gastronomicznej, 14.30-15.00 – Zakończenie modlitw atrakcji dla dzieci oraz zabawy taneczi powrót do Pietrowic Wielkich z tra- nej, która rozpocznie się o godz. 18.00. dycyjnym konnym objazdem pól. Wszelkich informacji udziela: Adam 15.00-15.30 – Uroczysta parada koni Wajda 0324198075 lub 694-438-884 ul. Świerczewskiego w Pietrowicach Wielkich Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie 15.30-15.45 – Zakończenie procesji (-) Damian Rangosz wraz z błogosławieństwem Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 15.45-24.00 – Konny Festyn Wielka(-) Andrzej Wawrzynek

KOMUNIKAT

W związku z przyznawaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie” Urząd Gminy prosi mieszkańców naszej gminy o informację dotyczącą osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” w danym roku, biorąc pod uwagę datę ślubu cywilnego. Kontakt telefoniczny: 032 4198071 lub 032 4198075 w. 118.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

3


Gminny Koncert Kolęd po raz XII XII Gminny Koncert Kolęd zgroma- dy: „Promiennym blaskiem”, „W żłodził dzieci i młodzież wszystkich pla- bie leży” i „Kommet ihr Hirten”. Dziecówek oświatowych Gminy Pietrowice ci z Cyprzanowa, przygotowane przez Wielkie. 10 stycznia 2016r. w kościele Panią Marię Kolowca, wykonały dwa parafialnym pod wezwaniem Św. Mi- utwory. Szczególny nastrój wprowachała Archanioła w Pawłowie zabrzmia- dziła piosenka „Aniołek najładniejszy”. ły różne wykonania najpiękniejszych Mieszkanka Pawłowa, Patrycja Fojcik kolęd i pastorałek. Słowem pięknie ubogaciła spotkanie kolędami wygraoprawił spotkanie Ks. Proboszcz Zyg- nymi na skrzypcach oraz wyśpiewaną munt Hupka. Motywem przewodnim kolędą „Cicha noc” . Wiele energii i ra- Szkoła Krowiarki słowa wiążącego było miłosierdzie. dości wniosły dzieci z ZSP w SamboWzruszające historie o Panu Jezusie, rowicach, przygotowane przez Panią śmy trudy życia Świętej Rodziny zwiąktórego spotykała Katarzyna (boha- Gabrielę Plura. Liczne w ich rękach zane z ucieczką przed Herodem. terka opowiadań) w dzieciach, żebra- dzwonki i flety sprawiały, że wystąpieWspaniała muzyka to atut zespołu kach i wędrowcach przywodziły na myśl nie było radosne i pełne energii. „Pozytywka”, zawiązanego z inicjatywy różne historie z naszego osobistego żyKolejni wykonawcy (uczennice ZS Pana Damiana Tunka w Cyprzanowie. cia i pobudzały do refleksji. Pierwszym w Pietrowicach Wielkich przygotowa- Zespół zaprosił do wspólnego występu utworem, który wysłuchaliśmy w czasie ne przez Panią Dorotę Olbrich) popro- obecnych i byłych uczniów ZS w PieKoncertu, był hymn Światowych Dni wadziły słuchaczy w krainę zadumy trowicach W. Kolejny raz zabrzmiała Młodzieży Kraków 2016, zaprezento- i refleksji. W niejednym oku zakręciła w tym dniu kolęda „Cicha noc” oraz wany przez Magdalenę Zając i Ks. Zyg- się łza, kiedy słuchaliśmy „Kolędy dla „Narodził się pośród jasnych gwiazd”. munta Hupkę. nieobecnych”. Duet Magdalena Zając Uczniowie z ZSP w Krowiarkach, przyChór Cantate z Pawłowa, pod kierun- – Julia Różycka przeniósł nas za spra- gotowani przez Panią Martę Otręba, kiem pani Gabrieli Grytner, wykonał wą utworu „Uciekali” (z musicalu „Me- zachwycali grą na fletach. Dziewczęta z dużym profesjonalizmem trzy kolę- tro”) na egipską pustynię. Rozważali- i chłopcy grając na fletach prostych wy-

Szkoła Krowiarki

Zespół POZYTYWKA - Cyprzanów

Szkoła Samborowice

Szkoła Pietrowice Wielkie

4

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016


jenki”. W drugiej części prezentacji tej szkoły wystąpili uczniowie przygotowani przez Panią Monikę Łyczko z góralską pastorałką „Gore gwiazda Jezusowi”. Dzieci włożyły dużo serca i energii w ten występ. XII Gminny Koncert Kolęd zakończył występ uczniów ZSP w Pawłowie, przygotowanych przez Panią Bernadetę Popek. Z akompaniamentem trąbki, saksofonu oraz keyboardu wykonali dwie kolędy: „Lulajże Jezuniu” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Na zakończenie wszyscy wykonawcy zebrali się w prezbiterium kościoła w Pawłowie, by z radością odśpiewać kolędę „Cicha noc”. Składam serdeczne podziękowanie Patrycja Fojcik - Pawłów Ks. Zygmuntowi Hupce oraz Panu Wójtowi Andrzejowi Wawrzynkowi za pokonali dwie kolędy: „Anioł pasterzom moc w organizowaniu Koncertu. Dzięmówił” oraz „Pójdźmy wszyscy do sta- kuję mieszkańcom Pawłowa i gościom

Magdalena Zając i Julia Różycka

za udział w Koncercie. Dziękuję dzieciom za wytrwanie do końca i okazanie w ten sposób szacunku wszystkim wykonawcom. Regina Strzeduła Dyrektor ZSP w Pawłowie

Szkoła Pawłów Szkoła Pawłów

Chór CANTATE

Szkoła Cyprzanów

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

5


I Francuzi, i Hindusi wiedzą,

co się u nas dzieje Nowa strona www.pietrowicewielkie.pl

Czy ktoś z Państwa widział ostatnio samochód Syrena 104 w ruchu? Albo telefony Nokia, popularnie zwane „cegłami”, w użyciu? Wspomniane modele to już dziś relikty przeszłości, które rozpalają wyłącznie kolekcjonerów. Podobnie rzecz ma się z trendami w Internecie, więc i również z naszą stroną internetową. Coś, co było atrakcyjne 10 lat temu, dzisiaj już nie znajdzie zastosowania. Powszechność wykorzystania zasobów internetowych zmusza do dostosowywania się do powszechnych, nie tyle mód, ile wymogów. Od czerwca 2015 r. instytucje państwowe obowiązuje wymóg, aby ich strony internetowe były w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych tak, aby spełniać międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron WCAG 2.0. Dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Urząd Gminy podjął się zadania przebudowy strony internetowej Gminy, aby dostosować ją do obecnie obowiązujących wymogów. Strona zbudowana jest w taki sposób, aby była czytelna nie tylko na komputerze stacjonarnym, ale również na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon). Oczywistym było, iż jest to też doskonała okazja, aby zmienić stronę graficznie, uzupełnić o wizualne funkcjonalności i nadać jej nowoczesny graficznie charakter. Spośród wielu propozycji artystów-grafików wybrany został motyw przewodni, nawiązujący do herbu Gminy – trójlistnej koniczynki. Wszystkie informa-

Widok strony www.pietrowicewielkie.pl w języku chińskim

6

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Widok strony głównej www.pietrowicewielkie.pl

cje znalazły swoje miejsce w trzech grupach tematycznych: Urząd Gminy, Dla Inwestora, Dla Turysty. Z nowości, na które szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest mapa Gminy Pietrowice Wielkie z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi i atrakcjami w poszczególnych sołectwach. Po kliknięciu w ikonkę z numerem otwiera się krótki opis miejsca lub wydarzenia. Ciekawie czyta się również gazetkę „Głos Gminy”, którą dzięki issuu.pl czytamy, prawie dosłownie, przewracając ręcznie karty gazetki. Jednak tym, co sprawia, że jesteśmy megamiędzynarodowi jest dostępne na stronie narzędzie tłumacza Google, które przekłada naszą stronę na 90 różnych języków całego świata. W ten sposób stworzyliśmy możliwość poznania treści serwisu Internautom z całego świata. Nie wypada więc, abyśmy, jako mieszkańcy gminy, nie znali jej zawartości, zwłaszcza, że jest źródłem wielu informacji niezbędnych dla mieszkańców gminy. Tutaj znajdziemy harmonogram wywozu śmieci, uchwały podejmowane przez Radę Gminy, informacje o podatkach i wiele innych przydatnych informacji. Tutaj zapraszamy mieszkańców na wydarzenia kulturalne, festyny, dożynki i inne imprezy. Tutaj wreszcie znajdzie czytelnik informacje o szkołach, parafiach, ośrodkach zdrowia naszej gminy, o OSP i LKS-ach. Zachęcamy więc do odwiedzania strony www.pietrowicewielkie.pl - w nowym kształcie, z nowymi rozwiązaniami.


„Hej kolęda, kolęda”

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Informujemy mieszkańców, iż od stycznia 2016 roku dzięki współpracy Gminy Pietrowice Wielkie i Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8b na II piętrze, udzielana jest pomoc prawna dla mieszkańców. Inicjatywa jest efektem wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Porady prawne udzielane są w dniach:

Uczestnicy konkursu kolęd

W dniu 4 lutego w Filii Bibliotecznej w Krowiarkach odbył się konkurs kolęd. Swoje zdolności wokalne zaprezentowały przedszkolaki oraz uczniowie z klas I-III. Występy uczestników oceniała komisja w składzie: Małgorzata Paletta, Marta Otręba i Alicja Sitek. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Maja Kroker (z przedszkola), Marcinek Karol (kl. I), Bugdoł Katarzyna, Gieron Oliver, Kroker Martyna, Pacholska Justyna (kl. II), Piątek Nikol (kl. III). Barbara K. Filia Biblioteczna w Krowiarkach

Wszystkie dzieci nasze są

Laureaci konkursu recytatorskiego

„Wszystkie dzieci nasze są” to temat konkursu recytatorskiego, który odbył się 11 lutego w Filii Bibliotecznej w Krowiarkach. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Zdolności recytatorskie oceniało jury w składzie: Helena Różycka, Alicja Sitek i Teresa Koloch. Laureatką konkursu została Martyna Stosiek (kl. II), która będzie nas reprezentować na konkursie powiatowym w Raciborzu. Drugie miejsce zdobyła Nikol Piątek (kl. III), a trzecie Wiktoria Zieliński (kl. I). Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Czekała Rafał i Ewelina Grytner z klasy I, Bugdoł Katarzyna, Oliver Gieron i Pacholska Justyna z klasy II, Gorczowska Milena z klasy III. Barbara K.

Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek:

14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00.

Uprawnionymi do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych są:

• młodzież do 26. roku życia, • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, • seniorzy po ukończeniu 65 lat, • osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, • kombatanci, • weterani, • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

7


II POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIEMIECKIM W PIETROWICACH WIELKICH Dnia 27 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich odbyła się II edycja Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Języku Angielskim oraz Niemieckim. W związku z dużym zainteresowaniem przeglądem poprzedniej edycji organizatorzy również i w tym roku postanowili zaprosić do jego udziału uczniów klas IV-VI SP z powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Raciborski Ryszard Winiarski. Przegląd, który rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, Pan Jacek Pierzchała, co roku cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku we wspólnym kolędowaniu wzięło udział 8 szkół, a konkurs zgromadził zarówno solistów, jak i duety. Do rywalizacji przystąpiło 28 uczestników, wśród których znaleźli się uczniowie z Raciborza, Krzyżanowic, Raszczyc, Krowiarek, Pawłowa, Krzanowic,

Kalendarz imprez 2016 Konkurs potraw wielkanocnych

19 marzec

Pietrowice Wielkie

Tradycyjna Wielkanocna Procesja Konna

28 marzec

Pietrowice Wielkie

Majówka Cyprzanów stawianie drzewka

1 maja

Cyprzanów

Majówka konna

30 kwietnia-1 maja Kornice

XVI Eko Wystawa

7-8 maja

Pietrowice Wielkie

85 lecie OSP Krowiarki

21-22 maja

Krowiarki

Święto Rodziny

5 czerwiec

Pietrowice Wielkie

Noc świętojańska

25 czerwiec

Kornice

Festyn rodzinny

2 lipiec

Gródczanki

Festyn rodzinny

24 lipiec

Kornice

Dożynki gminne

4 wrzesień

Maków

Dożynki wiejskie

21 sierpień

Cyprzanów

Dożynki wiejskie

28 sierpień

Żerdziny

Dożynki wiejskie

28 sierpień

Pietrowice Wielkie

Dożynki wiejskie

28 sierpień

Krowiarki/Amandów

Dożynki wiejskie

11 wrzesień

Samborowice

Dożynki wiejskie

18 wrzesień

Pawłów

Św. Marcin

13 listopad

Samborowice

Kiermasz bożonarodzeniowy

27 Listopad

Pietrowice Wielkie

8

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Nagrodzeni w II Powiatowym przeglądzie kolęd

Nędzy oraz Pietrowic Wielkich. Młodzi ludzie po raz kolejny udowodnili, że śpiew kolęd i pastorałek nie jest przeżytkiem. Celem przeglądu była popularyzacja nauki języków obcych wśród dzieci, lecz najważniejsza była oczywiście możliwość wspólnego spotkania i kolędowania. Jury konkursowe, w skład którego zasiedli nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego oraz muzyki, wnikliwie przysłuchiwało się wszystkim wykonaniom konkursowym. Wszystkich zaskoczył wysoki poziom artystyczny wykonanych utworów i jury miało spory problem z wyłonieniem najlepszych uczestników. Po długiej naradzie jury postanowiło przyznać następujące nagrody: I miejsce – Agata Fichna ze SP w Krzyżanowicach (opiekun: Stefania Morawiec) II miejsce – Nadia Wiesner ze SP w Nędzy (opiekun: Izabela Pielczyk) III miejsce – Tobiasz Czogała ze SP w Raszczycach (opiekun: Weronika Filip) oraz wyróżnienia: Kamila Huptaś (SP w Krzyżanowicach), Michalina Pitry (SP nr 8 w Raciborzu), Dawid Majnusz (SP w Pawłowie), Aleksandra Aleksiejew i Paulina Sciborski (SP w Pietrowicach Wielkich). Oczekiwanie na werdykt umilało wszystkim słuchanie pięknych kolęd w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum z Pietrowic Wielkich. Pomysłodawcami i organizatorami imprezy były nauczycielki języków obcych: Anna Wajtryt-Piszczek oraz Regina Wilczek. Konkurs dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń zarówno uczestnikom, jak i widzom. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, która była dopełnieniem wspólnego kolędowania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs w swojej kolejnej odsłonie przyciągnie jeszcze więcej młodych mieszkańców powiatu raciborskiego. A.W.


NOWE ATRAKCJE dla aktywnych

Po halach sportowych, boiskach wielofunkcyjnych, ścieżkach rowerowych nadszedł czas na kolejne atrakcje dla aktywnych mieszkańców naszej gminy. Zgodnie z zapowiedzią, zamieszczoną w październikowym numerze „Głosu Gminy”, w sześciu sołectwach powstały siłownie dla dorosłych „pod chmurką”. Siłownią cieszą się mieszkańcy Kornic, Żerdzin, Gródczanek, Krowiarek, Makowa i Cyprzanowa. Każda z siłowni wyposażona jest w dwa urządzenia dwustanowiskowe typu: 1. trenażer nóg/piechur + orbitrek, 2. narciarz - surfer/ wahadło + jeździec. Poza tym standardowym wyposażeniem

do dyspozycji ćwiczących są jeszcze inne urządzenia, różne w każdej siłowni, m.in. koła Tai Chi, poręcze, twistery, urządzenia do wyciskania siedząc. Zapraszamy wszystkich dbających o kondycję i tych, którym własne zdrowie nie jest obojętne, do korzystania z dobrodziejstw ruchu na świeżym powietrzu. Każda siłownia zlokalizowana jest w pięknym miejscu sołectwa, oferującym ptasie koncerty „na żywo”, w otoczeniu kojącej zieleni. Życzymy przyjemnego gimnastykowania!

Siłownia w Cyprzanów Cyprzanowie

Siłownia w Gródczankach

Siłownia w Kornicach

Siłownia w Żerdzinach

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

9


Pasowanie na świetlika

Skubanie pierza w Makowie

Dobre spotkanie

Pasowanie na świetlika

18.12.2015 odbyło się Ślubowanie na świetlika. Uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie przyjęci do świetlicowej gromady. Wcześniej zdali test gotowości świetlicowej i złożyli ślubowanie. j ci świetlicowe Jedno z zadań testu gotowoś H.Antczak

Tradycją stało się, iż w Filii Bibliotecznej w Makowie Panie skubią pierze. Trzecie spotkanie było zaplanowane już rok wcześniej i odbyło się w dniu 3.02.2016 w bardzo miłej atmosferze z udziałem 15 pań w różnym wieku i „nieuczulonych na pierze”. Swój udział w tym spotkaniu miały też dzieci i wnuczki, które z ciekawością i sprytem skubały pierze. Dziękujemy Paniom za przybycie, a sponsorom za słodki poczęstunek. E.Broda

Ciekawe zajęcia świetlicowe

Zuchy z ogniem betlejemskim u Wójta Andrzeja Wawrzynka

Światło z Betlejem Dnia 13.12.2015 na Jasnej Górze w Częstochowie nastąpiło uroczyste przekazanie Betlejemskiego ognia przez skautów ze Słowacji dla harcerzy z Polski. Od tego momentu światło betlejemskie rozpoczęło wędrówkę po całej Polsce, które trwa aż do wigilii. Nasza Szkoła – Zuchy z gromady „Czterolistne koniczynki” uczestniczyły już tradycyjnie w tej zaszczytnej misji przekazując Betlejemski Ogień Dyrekcji naszej Szkoły oraz Dyrekcji Przedszkola w Pietrowicach Wielkich, panu Wójtowi gminy Pietrowice Wielkie, a także do zakładów pracy.

10

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Praktyczna lekcja historii i tradycji - skubanie pierza

W ZSP w Pawłowie w dniu 27.01.2016 r. odbyły się nietypowe zajęcia świetlicowe. Uczniowie z klas I-IV zapoznali się z dawnymi tradycjami i zwyczajami wsi śląskiej. Dzieci miały możliwość zobaczyć jak skubie się pierze i samodzielnie spróbować tej trudnej sztuki skubania pierza. Wszyscy uczestnicy tych zajęć bardzo cieszyli się z praktycznej lekcji żywej historii. Opiekunowie świetlicy


Składy Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

W NASZEJ GMINIE Kadencja 2016-2020 1. OSP Cyprzanów Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Norbert Rzytki

Wiceprezes-naczelnik

Marek Kuroczik

Wiceprezes

Norbert Tebel

Z-ca naczelnika

Paweł Tebel

Sekretarz

Damian Tunk

Skarbnik

Sebastian Sciborski

Gospodarz

Rafał Tebel

5. OSP Lekartów

Członek

Tomasz Kasza

8. OSP Pietrowice Wielkie

Funkcja

Imię i nazwisko

Funkcja

Imię i nazwisko

2. OSP Gródczanki

Prezes

Zygfryd Wieczorek

Prezes

Daniel Pientka

Funkcja

Imię i nazwisko

Wiceprezes-naczelnik

Marek Marcinek

Wiceprezes-naczelnik

Jan Herud

Prezes

Janusz Górszczyk

Sekretarz

Paweł Kramarczyk

Wiceprezes

Damian Przewosnik

Wiceprezes-naczelnik

Mateusz Kyrcz

Skarbnik

Artur Peikert

Z-ca naczelnika

Sebastian Pientka

Wiceprezes

Janusz Zgrzędek

Gospodarz

Henryk Peikert

Sekretarz

Markus Marcinek

Z-ca naczelnika

Arkadiusz Górszczyk

Skarbnik

Paweł Rusnarczyk

Sekretarz

Tomasz Błachut

Członek

Mateusz Muszalik

Skarbnik

Grzegorz Urbański

Gospodarz

Daniel Bogdanowicz

3. OSP Kornice

6. OSP Maków Funkcja

Imię i nazwisko

Członek

Dariusz Rusnarczyk

Prezes

Elżbieta Lesznik

Członek

Paweł Cygler

Wiceprezes-naczelnik

Rafał Lesznik

Wiceprezes

Mateusz Nowak

Funkcja

Imię i nazwisko

Z-ca naczelnika

Piotr Nowak

Prezes

Alojzy Piskała

Sekretarz

Łukasz Halfar

Wiceprezes-naczelnik

Marek Krutki

Skarbnik

Roman Szerner

Sekretarz

Damian Mizioch

Członek

Grzegorz Jurkowski

Skarbnik

Zygfryd Lasak

Członek

Szymon Kaszta

Gospodarz

Tomasz Mizioch

Członek

Martin Płaczek

4. OSP Krowiarki

7. OSP Pawłów

9. OSP Samborowice Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Krystian Sławik

Wiceprezes

Marek Martinus

Naczelnik

Rafał Skupin

Z-ca naczelnika

Piotr Solich

Sekretarz/kronikarz

Klaudia Skupin

Skarbnik

Roman Pośpiech

Gospodarz

Michał Kajzer

Funkcja

Imię i nazwisko

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Mariusz Stajner

Prezes

Henryk Kasper

10. OSP Żerdziny

Wiceprezes-naczelnik

Andrzej Stajner

Wiceprezes-naczelnik

Damian Wolny

Funkcja

Imię i nazwisko

Wiceprezes

Arkadiusz Kowaczek

Z-ca naczelnika

Karol Przybyła

Prezes

Bernard Franiczek

Z-ca naczelnika

Marcin Macheta

Sekretarz

Błażej Pelczar

Wiceprezes-naczelnik

Andrzej Muszal

Sekretarz

Szymon Bolik

Skarbnik

Martin Malcharczyk

Z-ca naczelnika

Stefan Afa

Skarbnik

Michał Macheta

Gospodarz

Mirosław Wyrtki

Sekretarz

Adrian Zymla

Gospodarz

Norbert Wawrzynek

Członek

Janusz Lazar

Skarbnik

Piotr Marcinek

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

11


Przedszkolny bal przebierańców w Samborowicach Pieczenie ziemniaków w gorącym popiele

Święto

pieczonego ziemniaka

Przedszkolaki w pięknych przebraniach

Już od rana 25 stycznia w przedszkolu zamiast przedszkolaków pojawiały się rożne zwierzątka, bajkowe postaci, strażacy, księżniczki, wróżki, a nawet policjant. Cały dzień obfitował w przeróżne gry, zabawy, tańce. Ale największe „szaleństwo” zaczęło się po godzinie 13, kiedy to na bal przyszli – również przebrani- rodzice i opiekunowie dzieci. Zrobiło się bardzo rodzinnie i jeszcze bardziej wesoło. Wszyscy wspaniale tańczyli i chętnie brali udział w ciekawych konkursach, a każdy uczestnik wrócił do domu z małym upominkiem. D.Ś.

Jesienią w Makowie zorganizowano spotkanie przy ognisku dla czytelników Filii Bibliotecznej w Makowie. Spotkanie odbyło się na Zielonym Centrum z wydzielonym miejscem na ognisko. Dzieci mogły upiec sobie ziemniaki w tradycyjny sposób w gorącym popiele drzewnym lub zawinięte w folię aluminiową. Panie Krysia i Ela zadbały o ziemniaki kiełbaski ciepłą herbatę i inne dodatki. W trakcie spotkania wspominano dawne czasy wsi Maków, dzieci dowiedziały się iż 775 lat temu istniało targowisko prowadzone przez joannitów, na które zgodę wydał władca raciborski Mieszko Otyły (z 27 sierpnia 1240r.). Oprócz „zmagań” z ciepłymi kartofelkami dzieci uczestniczyły w wielu atrakcjach na świeżym powietrzu, gdzie nie zabrakło dobrej zabawy i humoru. Wszystkich uczestników namawiamy i zapraszamy na następne ognisko, a ‘’cichym” sponsorom dziękujemy. E Broda

REDAKCJA INFORMUJE, że termin dostarczania materiałów do następnego numeru upływa dnia 31 maja 2016 r.

Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 Redaktor naczelny – Gabriela Seidel Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie Druk Agora e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów.

Zabawa z rodzicami

12

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016


Pożegnanie karnawału w Samborowicach Dzięki nieustającemu zapałowi wspaniałej grupy społeczników z Samborowic niezawodnie po raz kolejny w ostatnią sobotę karnawału 6 lutego mogliśmy z gośćmi wspólnie bawić się w czasie naszego lokalnego święta. Od godzin popołudniowych podczas tzw. WODZENIA NIEDZWIEDZIA – TANZBÄR oraz wieczorem na PARAFIALNYM BALU PRZEBIERAŃCÓW razem żegnaliśmy kończący się karnawał. W główne postacie misiów wcielają się młodzieńcy przybrani w futro ze specjalnie przygotowanej kręconej słomy lub siana. Całość takiego ubrania waży ok. 40 kg. W orszaku występują też postacie związane z życiem na wsi, jak ksiądz, myśliwy, rzeźnik czy lekarz. Najwięcej emocji wzbudzają jednak tak zwane „małpice”, które razem z kominiarzem smarują twarze gapiów sadzą, co symbolizuje nadchodzący Popielec. Tradycja każe, by każda gospodyni zatańczyła z misiem, co jest gwarancją zachowania urody i pomyślności na cały rok. Słomę z misia kiedyś skubano i wkładano pod gęsi, by młode dobrze się lęgły lub między kapustę, co chroniło przed zającami. Dziś w naszym tak nowoczesnym świecie mało kto dałby temu wiary, jednak trzeba przyznać z pokorą, że tak naprawdę nie wszystko od nas zależy. Dlatego Samborowice nadal potrafią żyć tradycyjnym rytmem kalendarza liturgicznego i zmieniających się pór roku, za co jestem ogromnie wdzięczny.

Stary miś - koniec karnawału i młody miś - nadzieja na nowe czasy

Wszystkim uczestnikom i organizatorom (szczególnie OSP Samborowice, gościnnej rodzinie Państwa Solich i Gminie Pietrowice Wlk.) składamy podziękowania za pomoc, udział, dobry humor, zrozumienie tradycji smarowania sadzą, za oryginalne przebrania, liczne uczestnictwo... Właśnie z tego czerpiemy siły do organizacji kolejnych imprez na które już teraz serdecznie zapraszamy do gościnnych Samborowic!!! Sołtys Adrian Niewiera

URODZENIA

w gminie w 2015 r.

Obowiązkowy taniec z misiem

Ekipa przyboczna: ksiądz, kominiarz na szczęście i pielęgniarki

Pietrowice Wielkie.......................18 Gródczanki....................................4 Cyprzanów....................................3 Lekartów.......................................3 Samborowice.................................2 Maków...........................................5 Pawłów..........................................5 Krowiarki......................................6 Żerdziny.........................................2 Amandów......................................1 Kornice..........................................0 Razem.........................................49

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

13


Spotkanie karnawałowe

WYWÓZ

odpadów wielkogabarytowych

Zabawa członków pietrowickiego DFK

Jak co roku, na wieczór karnawałowy, swoich członków zaprosiło koło DFK w Pietrowicach Wielkich. W czwartek, 4 lutego o godz. 17.00 członkowie DFK spotkali się na sali pietrowickiego „Centrum”. Spotkanie otworzył i wszystkich przywitał przewodniczący koła Klaus Hercog. Po nim głos zabrał przewodniczący koła powiatu raciborskiego Waldemar Świerczek. Nim zaczęto pić kawę, prezentację „Ród Fulsteinów w Polsce i Europie” przedstawił Brunon Stojer. Ten rycerski i szlachecki ród, który przybył na Morawy z północnej Westfalii w połowie XIII wieku, przeszło 200 lat panował też w Pietrowicach. Ciekawostką jest, że prababcia króla Jana III Sobieskiego - Regina, była również z tego rodu. Potem dominował już „człowiek - orkiestra”, czyli Brunon Stuchły z Bolesławia. Grając na organach i trąbce przywoływał melodie starych szibrów, polek i walców. W tym roku na zabawę przybyło mniej członków niż w poprzednich latach, ale bawiono się hucznie i wesoło oraz dłużej, bo aż do 22.00. Zarząd DFK

Informacje

USC

Urząd Stanu Cywilnego w Pietrowicach Wielkich informuje, że po zmianie przepisów od 1 marca 2015r. można w tutejszym USC pobierać odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w jakimkolwiek urzędzie w kraju np. dziecko urodziło się w Bytomiu, tam też został sporządzony akt urodzenia. Obecnie nie trzeba jechać do Bytomia czy pisać do Bytomia o wydanie odpisu aktu, ale wystarczy podejść do USC w Pietrowicach Wielkich i złożyć wniosek o wydanie takiego odpisu. To jest reguła dotycząca wszystkich rodzajów aktów stanu cywilnego. Następna zmiana dotyczy osób, które zamierzają zawrzeć związek małżeński. Nie ma potrzeby pobierania odpisów aktów urodzenia w USC gdzie akt został sporządzony. Potrzebne akty zostaną przez nas pozyskane.

14

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Organizowany jest wywóz odpadów wielkogabarytowych, w ramach którego odbierane będą następujące rodzaje odpadów: WIELKOGABARYTOWE: meble, materace, dywany, ogrodowe meble plastikowe, rowery, wózki dziecięce; ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: sprzęt AGD, RTV- KOMPLETNY sprzęt: odbiorniki telewizyjne, komputery, monitory, lodówki, sprzęt chłodniczy, telefony, pralki, kable elektryczne, piece elektryczne itp. ZUŻYTE OPONY SAMOCHODOWE: TYLKO Z POJAZDÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ! CHEMIKALIA: opakowania: po chemii gospodarstwa domowego, farbach i lakierach użytku domowego; Nie będą odbierane odpady inne niż wyżej wymienione. Powyższe odpady należy wystawić w miejscach nie stwarzających zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym, pożądanym dniem wystawienia odpadów jest dzień poprzedzający wywóz. (-)Andrzej Wawrzynek Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

TERMINY WYWOZÓW: Miejscowość

DATA

CYPRZANÓW

11.04.2016 r. poniedziałek

LEKARTÓW

11.04.2016 r. poniedziałek

SAMBOROWICE

12.04.2016 r. wtorek

PIETROWICE WIELKIE

13.04.2016 r. / 14.04.2015 r. środa/czwartek

GRÓDCZANKI

14.04.2016 r. czwartek

AMANDÓW

25.04.2016 r. poniedziałek

KROWIARKI

26.04.2016 r. wtorek

ŻERDZINY

27.04.2016 r. środa

PAWŁÓW

27.04.2016 r. środa

MAKÓW

28.04.2016 r. czwartek

KORNICE

28.04.2016 r. czwartek

Ponadto informujemy, że obecnie można zawrzeć związek małżeński cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC może nastąpić tylko w miejscu bezpiecznym dla osób obecnych przy składaniu oświadczeń oraz zapewniającym zachowanie uroczystej formy jego zawarcia. Opłata wynosi 1000 zł.


Zgony w gminie w 2015 r. (w nawiasie rok urodzenia zmarłego) Pietrowice Wielkie

1. Durschlag Waldemar 2. Dyrszlag Adelajda 3. Franczyk Zofia 4. Górska Zofia 5. Gottsmann Waldemar 6. Hawlicka Anna 7. Herud Teresa 8. Marczinek Anna 9. Miensopust Berthold 10. Mostek Ryszard 11. Pieczarek Paweł 12. Nowak Stanisław 13. Plura Jerzy 14. Posmyk Róża 15. Przewosnik Krystyna 16. Sławik Wacław 17. Świąder Tadeusz 18. Zachwey Patryk

1941 1924 1924 1922 1930 1959 1933 1926 1933 1945 1936 1945 1954 1933 1943 1975 1954 1997

Kornice

1. Leks Józef 2. Miazga Bogusław 3. Stępowski Andrzej

Gródczanki

1. Krużołek Adolf 2. Nitoń Józef

Cyprzanów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bula Herbert Kasper Doris Mastalerz Alfred Rzytki Edeltrauda Rzytki Klara Schubert Adelheid Wyrba Elżbieta Wyrba Jan

Lekartów

1. Kotula Andrzej 2. Tyburca Wanda

Samborowice

1. Czerny Bernard 2. Kotala Herbert

Zaproszenie Cyprzanów po raz piąty ma przyjemność zaprosić Państwa

NA STAWIANIE DRZEWKA MAJOWEGO, połączonego z festynem rodzinnym, które odbędzie się

01.05.2016 r. Całość rozpocznie uroczyste nabożeństwo o godzinie 14:00, po którym nastąpi ceremonia stawiania drzewka. 

1934 1946 1946 1941 1940 1929 1944 1953 1938 1936 1933 1934 1934 1966 1936 1951 1939

3. Plura Gerard 4. Skupin Zygfryd

Maków

1. Broda Jerzy 2. Krybus Teresa 3. Mandla Franciszek

Pawłów 1. 2. 3. 4. 5.

Kubik Maria Ottmann Józef Piechaczek Józef Rózga Marta Schmidt Krystyna

Krowiarki

1. Gilge Franciszek 2. Niemiec Ambroży

Amandów

1. Konieczny Wilhelm 2. Łasut Stanisław

1933 1938 1939 1932 1935 1935 1954 1937 1932 1930 1937 1936 1938 1931

Żerdziny – brak zgonów Razem 49 Zaproszenie

MAGICZNA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W KORNICACH w tym roku odbędzie się dnia 25 czerwca od godz. 19.00 Zapraszamy więc wszystkich na fantastyczny recital o miłości oraz grę światła i ognia. Więcej informacji – przed imprezą na plakatach i na www.pietrowicewielkie.pl P.S. Mile widziane panny w bieli z wiankami, stroje świtezianek, wianki do puszczania na wodę, lampiony!

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

15


IV Eko-Cross Po Ziemi Pietrowickiej

Uczestnicy ustawieni do startu

Dnia 16 stycznia bieżącego roku odbył się już IV Eko-Cross. Do rywalizacji na trudnej dziesięciokilometrowej trasie stanęło 210 biegaczy z terenu całej Polski oraz Czech, w tym mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie! Najszybszym zawodnikiem został Piotr Pałka z Częstochowy, a wśród kobiet najlepszą okazała się Beata Wrońska z Jasła. Na liście startowej pojawiło się 23 biegaczy z Gminy Pietrowice Wielkie. Najlepszą mieszkanką została Jennifer Rutyna, a w kategorii mieszkaniec zwyciężył Jan Koloch. Każdy kto ukończył bieg dostał medal pamiątkowy z biegu, pakiet startowy wraz z koszulką pamiątkową oraz skorzystał z poczęstunku, a najlepsi w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni. Zawody w Pietrowicach Wielkich przyciągają coraz więcej sympatyków biegania, którym podoba się Najmłodsza trasa oraz atmosfera biegu. uczestniczka

biegu, a zarazem reprezentantka Gminy

Rozgrzewka przed biegiem

Wywiad z Sekretarzem Gminy - uczestnikiem biegu

16

Uczestnicy Crossu - mieszkańcy gminy Pietrowice Wielkie

Organizatorzy biegu składają serdeczne podziękowania dla sponsorów oraz szczególne podziękowania dla osób które przyczyniły się do organizacji biegu. Mieszkańców Gminy Pietrowic Wielkich zapraszamy do podjęcia aktywności fizycznej i do udziału w biegu już za rok. R.Antczak

Masaże na rozgrzanie mięśni

Najlepsi biegacze Gminy Pietrowice Wielkie

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Najlepsze biegaczki Gminy Pietrowice Wielkie


Kolorowo, bajkowo i karnawałowo

w pietrowickiej bibliotece

Dzieci w bajecznie kolorowych przebraniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich po raz szósty zorganizowała bal karnawałowy dla dzieci w Centrum Społeczno-Kulturalnym. W imprezie wzięła udział prawie 100 dzieci z terenu całej gminy. Dzieci w bajecznych przebraniach bawiły się przez REKLAMA

dwie godziny w rytmie największych przebojów. Rewelacyjną oprawę muzyczną zapewnił DJ Daniels. Sala kolumnowa zamieniła się w salę balową dzięki uczestnikom kółka plastycznego działającego przy bibliotece, którzy przygotowali kolorowe dekoracje. Pau-

lina, Kamila, Nicole, Sabina, Marta, Dominika, dwie Karoliny i Szymon – członkowie kółka plastycznego – pomagali również w opiece nad swoimi młodszymi kolegami w czasie imprezy. Dodatkową atrakcją balu było przedstawienie „Opowieść z zimowej doliny” przygotowane przez Teatr „Bajkowe Skarbki Śląska”. Przedstawienie zostało sfinansowane przez sołtys Urszulę Herud, za co serdecznie jej dziękuję. Małgorzata Paletta Dyrektor GBP w Pietrowicach Wielkich

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

006124840

17


Pietrowice Wielkie na trasie Interkonektora Polska – Czechy O inwestycji

Na lata 2017- 2018 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie z czeskim operatorem systemu przesyłowego NET4GAS s.r.o, planuje budowę Interkonektora Polska-Czechy. Projekt polegał będzie na utworzeniu dwukierunkowego połączenia przesyłowego pomiędzy Polską i Czechami w celu dywersyfikacji oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w Europie Środkowo i Południowo – Wschodniej. GAZ-SYSTEM S.A jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. W ramach realizacji zadania po stronie polskiej projektowane są: • gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP o długości ok. 54 km, w tym na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 5 km, średnicy 1000 mm i ciśnieniu 8,4 MPa, • tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu • stacja pomiarowa w miejscowości Owsiszcze o przepustowości do 10 mld m3/rok.

Trasa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – natomiast w maju 2015 roku połączeGranica RP przebiegała będzie przez nie międzysystemowe Polska – Czechy teren województwa opolskiego otrzymało wsparcie finansowe w kwocie w gminach: Kędzierzyn-Koźle, Bie- 1,5 mln EUR w ramach instrumenrawa i Cisek oraz województwa ślą- tu finansowego „Łącząc Europę” skiego: w gminach Rudnik, Pietro- (Connecting Europe Facility - CEF). wice Wielkie, Racibórz, Krzanowice i Krzyżanowice. Aktualnie inwestycja Korzyści z realizacji Inwestycji jest na etapie opracowania dokumentaPołączenie umożliwi zarówno budocji projektowej, której wykonawcą jest wę regionalnego rynku gazu jak i dalwybrane w publicznym postępowaniu szą integrację krajów regionu z rynkiem przetargowym konsorcjum firm Biu- Unii Europejskiej. W skali kraju efektem ro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. projektowanych inwestycji będzie zwiękz Jasła oraz Górnicze Biuro Projektów szenie zdolności przesyłowych gazu na PANGAZ Sp. z o.o. z Krakowa. Na te- Górnym i Dolnym Śląsku oraz Opolszrenie gminy prowadzone są prace geo- czyźnie, a także uatrakcyjnienie terenów dezyjne, a następnie wykonane zostaną pod nowe inwestycje w regionie. Warbadania geologiczne w celu potwierdze- to odnotować, że ważną korzyścią nia właściwości fizycznych gruntu pod dla gmin będzie corocznie odproposadowienie projektowanego gazociągu. wadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociąWsparcie z Unii Europejskiej W październiku 2013 roku Komisja gu zlokalizowanego na terenie daEuropejska przyznała tej inwestycji sta- nej gminy. Regularnie wpływającą tus „Projektu o znaczeniu wspólnoto- do budżetu kwotę, można będzie wym” („Project of Common Interest”), przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Zasady ustalania odszkodowań

Poglądowe mapki gazociągu

18

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu wybudowania gazociągu na ich gruntach na podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, działających na zlecenie właściwego wojewody. Zgodnie z art. 20 ust. 14 ww. ustawy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji zapewnia inwestorowi prawo wejścia na teren nieruchomości w celu budowy


gazociągu, a także prowadzenia prac związanych z jego konserwacją lub usuwaniem awarii.

w realizacji robót posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

Odpowiedzialne inwestycje

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Dla wszystkich budowanych gazociągów uzyskiwane są decyzje środowiskowe, których wytyczne są skrupulatnie przestrzegane. Inwestor stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie jak również najlepszej jakości materiały oraz systemy zabezpieczeń. Dla inwestycji standardowo zapewniony jest profesjonalny nadzór inwestorski, przyrodniczy i archeologiczny, a każda z osób biorących udział

Nad prawidłową realizacją prac na budowie nadzór sprawuje zarówno wykonawca inwestycji (kierownik budowy, kierownicy robót poszczególnych odcinków), jak również wybrana w tym celu przez inwestora zewnętrzna firma sprawująca tzw. nadzór inwestorski (inspektorzy nadzoru poszczególnych branż). Przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie gazociąg podlega próbom ciśnieniowym: wytrzymałości, szczelności i próbom specjalnym (tzw. stresowym), wykonywanym przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego, a także

odbiorowi technicznemu oraz odbiorowi końcowemu po nagazowaniu i rozruchu. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Straż Pożarna zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania gazociągu z projektem. Pozwolenie na użytkowanie wydawane jest przez właściwego Wojewodę, po uprzedniej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Połączenie międzysystemowe Polska-Czechy realizowane będzie zgodnie z wymogami prawa krajowego i UE, a także z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz praw wszystkich interesariuszy. Więcej informacji na stronie: www.gaz-system.pl

ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

dla przedsiębiorców zamierzających realizację nowej inwestycji w celu utworzenia nowych miejsc pracy – NOWE ZASADY Działając na podstawie delegacji ustawowej art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz działając w granicach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwaliła uchwałą nr VI/63/2015 zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach inwestycyjnej pomocy regionalnej. Uchwała ta jest skierowana do przed-

siębiorców będących podatnikami, którzy chcą rozpocząć na terenie Gminy Pietrowice Wielkie realizację tzw. inwestycji początkowej polegającej na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, jak i nabyciem aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Na podstawie w/w uchwały Rady Gminy, przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości za obiekty powstałe w związku z inwestycją oraz za grunty, na których obiekty te są posadowione na okres od 3 do 7 lat. Jednym z podstawowych warunków koniecznym do otrzymania takiego zwolnienia jest zgłoszenie zamiaru skorzystania ze zwolnienia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej Wójtowi Gminy na stosownym druku. Osoby zainteresowane realizacją w/w przedsięwzięć zapraszam do lektury w/w uchwały oraz rozporządzenia, jak i po dodatkowe informacje do Referatu Podatków w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie. Adam Wajda Sekretarz Gminy

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

19


Bieg po zdrowie

inaczej - nie można zmienić swojego życia w ten sposób, że po prostu zaczniemy biegać, że do tego, co robimy do tej pory, tylko dodamy bieganie. To zadziała u osób już zdrowych. Te, które zaczynają biegać z powodu jakichś problemów, muszą pomęczyć się bardziej. Załóżmy, że chcesz schudnąć. W takim wypadku trzeba zachować prostą zasadę: spalać więcej kalorii niż się ich dostarcza do organizmu. Chcesz poprawić ogólny stan zdrowia? Musisz zadbać o odpoczynek i dietę.

Po pierwsze - buty

Co ze sprzętu warto kupić na początku? Przede wszystkim - buty. Buty biegowe to podstawa. Nie muszą być bardzo drogie ani bardzo skomplikowane. Warto jednak posiadać buty, które są przeznaczone typowo do biegania. Typowe buty biegowe będą jednak wytrzymalsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zapewnią odpowiednią stabilizację i ochronę stopy przed nierównościami terenu, ułatwią odbicie, do pewnego Lista korzyści, jakie czekają na biegacza, jest bardzo długa. stopnia ochronią przed kontuzjami takimi jak np. skręcenie Wymieńmy te podstawowe. Bieganie to sposób na: kostki. Zanim wzmocnieniu ulegną mięśnie i stawy, buty • pozbycie się zbędnych kilogramów biegowe zabezpieczą je przed nadmiernymi przeciążeniami • poprawę stanu całego układu krążenia i wstrząsami. • poprawę ogólnego stanu zdrowia • wzrost odporności organizmu Zanim wybiegniesz • sposób spędzania czasu wolnego z korzyścią dla zdrowia Zwróć uwagę na pewne elementy. Po pierwsze: nie ubierz się za ciepło. To częsty błąd początkujących. Podstawa na Dlaczego bieganie zimę to rękawiczki, czapka i kurtka ze stójką chroniącą szyBieganie to sport prosty, łatwy i przyjemny, dostępny nie- ję, ewentualnie chusta albo golf. Te miejsca są newralgiczne mal dla każdego. Nie ma tu wielkiej filozofii. Zakłada się bu- i lepiej, żeby nie były odsłonięte. Pozostałych nie możesz ty, wychodzi na dwór - i już można biec. Nie trzeba uczyć się przegrzać - jeśli ubierzesz się za ciepło, po kilku minutach zaawansowanej techniki, kupować skomplikowanego sprzętu, biegu oblejesz się potem. Po wyjściu z domu musisz czuć szukać hali, przyrządów. Biegać można w każdym terenie lekki chłód - nie bój się, rozgrzejesz się w biegu. Zimą nawet i przy każdej pogodzie. przy lekkim mrozie zwykle wystarczający zestaw to koszulka z krótkim rękawem + cienka bluza z długim rękawem + cienka kurteczka biegowa. Na dół spodnie Bieganie czy jest zdrowe Przede wszystkim jest to spalenie dużej ilości kalorii. Łatwo sprawdzić, że bieganie jest subiektywnie jedną z bardziej wyma- Idę biegać gających aktywności fizycznych. O ile nikt nie ma problemów Drugi podstawowy błąd, jaki możesz popełnić, to zbyt szybze spacerowaniem, marszem z kijkami czy jazdą na rowerze, kie bieganie. Nastaw się psychicznie na to, że twoje pierwsze tak nawet krótki, powolny bieg jest prawdziwym wyzwaniem, treningi będą bardzo wolne. Właściwie będą niewiele szybsze nawet dla kogoś, kto uważa się za sprawnego człowieka. Poja- od marszu. Tak ma być i tak zaczyna każdy. Nawet jeśli uwawia się potężna zadyszka, mięśnie bolą, serce wali jak wściekłe. żasz się za osobę sprawną, będziesz nieprzyjemnie zdziwioMęczymy się mocno, ale i efekty są znakomite. Utrzymanie te- ny/zdziwiona, jak bardzo wymagającym wysiłkiem jest taki go podwyższonego rytmu bicia serca oraz oddychania przynosi trucht niewiele szybszy od marszu. Zbyt szybkie bieganie na znakomite skutki dla organizmu. Układ krążenia stopniowo początku to bardzo pospolity błąd. Jeśli pobiegniesz szybko, się wzmacnia, mięśnie i cały organizm dotleniają. Pamiętaj- równie szybko trzeba się będzie zatrzymać, bo zabraknie ci my, że samo serce też jest mięśniem - wysiłek fizyczny jest jego powietrza, a serce zacznie tłuc się jak oszalałe. treningiem. Jeśli biegniemy 20, 30, 40 minut, przestawiamy Po trzecie - zwróć uwagę, po czym biegasz. Sytuacja idesię na intensywne spalanie tłuszczu. Komórki ciała dostają alna to bieg po szutrowych alejkach w parku lub lesie. Trobodziec do przyspieszonej przebudowy - stąd zmiany w mię- chę gorsza opcja to asfalt - jest twardy, więc mocniej obciąży śniach, naczyniach krwionośnych, nawet kościach - biegacze twoje stawy i mięśnie. Jeszcze twardszy jest beton. Jeżeli z kilkuletnim stażem są w mniejszym stopniu narażeni na zła- musisz biegać po takiej nawierzchni, zachowaj ostrożność mania nóg. Bieganie nie jest jednak cudem. Samo w sobie nie i zaczynaj od małych dawek. Daj sobie czas na przyzwyczajest sposobem na zachowanie młodości. Niewłaściwie stosowa- jenie się do tego rodzaju wysiłku - przerywaj bieg spacerem, ne może nawet nasilić niektóre problemy zdrowotne. Mówiąc w domu wzmacniaj trochę mięśnie - np. gimnastyka. Praw-

20

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016


dziwa biegowa uczta to dłuższe, spokojne bieganie w zmiennym terenie.

Kilka rad

Żeby skutecznie poprawić zdrowie, kondycję i wagę, musisz rozłożyć swoje bieganie na etapy. Przejście od marszobiegów do biegu może trwać kilka tygodni. A właśnie marszobiegi zalecam na początek. Dlaczego? Bo to pozwoli ci utrzymać wysiłek przez dłuższy czas. Optymalny czas treningu dla początkującego to 30-60 minut. Tymczasem mało który początkujący jest w stanie biec bez przerwy dłużej niż kilka minut. Przy krótkich wysiłkach nie będzie łatwo ani schudnąć, ani poprawić kondycję. Żeby skutecznie trenować wytrzymałość, musisz się pomęczyć tych kilkadziesiąt minut. Nie ma więc wyjścia - na przemian truchtasz, bardzo, bardzo wolno - i maszerujesz, w dość żwawym tempie. Nawet jeśli jesteś w stanie biec bez przerwy 30 minut, na początek polecam robienie treningu dłuższego, np. 45-minutowego, gdzie bieg przerywasz marszem. Dłuższy trening to w tym wypadku większa skuteczność. Staraj się biec tak, żeby móc w trakcie biegu dość swobodnie rozmawiać - to tzw. prędkość konwersacyjna. Jeśli wydaje się to nieosiągalne - zwolnij. Staraj się biegać spokojnie, ale regularnie - najlepiej co najmniej trzy razy w tygodniu. Przy takim spokojnym treningu progres będzie szybki - i po kilku tygodniach nie poznasz sam siebie. Wzrost kondycji będzie zadziwiający. Podsumowując biegać można o każdej porze, w każdych warunkach tylko wystarczy odrobinę chęci i już zostałeś biegaczem. Wszystkim sympatykom biegania oraz kibicom dziękujemy…….. R.ANTCZAK

KRÓTKA ŁAWA Już zajęli miejsca w ławie, By rozmawiać w pewnej sprawie. Od lewego, aż do prawa, Wszystko zgodnie według prawa! Wkrótce doszło pięciu nowych, A na ławie brak miejsc nowych! Zaskrzypiała stara ława. Czy to zgodne według prawa? To brzmi prawie jak bezprawie, Bo za ciasno będzie w ławie. Co tu robić w takiej sprawie, By pomieścić się na ławie? Da się zrobić! Nie ma sprawy: U stolarza więcej ławy! A najlepsza będzie nowa, Ława dłuższa i dębowa, Aby wszyscy w ważnej sprawie, Mogli zasiąść w jednej ławie! Martyn Grabowski

Obywatel.gov.pl Na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazujemy Państwu, informację o stronie WWW.OBYWATEL.GOV. PL oraz infolinii 222 500 115. Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, żeby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie. Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracowni-

kami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język. System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

21


Rodzina 500+

Informacje o programie Od kwietnia rusza rządowy program Rodzina 500+. Na każde drugie i kolejne dziecko, rodziny otrzymają wsparcie od państwa w wysokości 500 zł. Na pomoc w postaci świadczenia na pierwsze dziecko mogą liczyć rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi). Świadczenia będą wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Świadczenie (nazwane wychowawczym) 500 zł będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc trzeba potwierdzić fakt spełniania tego kryterium. Zaświadczenia o dochodach trzeba będzie składać jedynie w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. W przypadku ubiegania się o świadczenie na dzieci, których rodzice (lub jeden z rodziców) pracuje poza granicami kraju np. w Niemczech lub w Anglii, uprawnienia będzie sprawdzał i decyzję wydawał Marszałek Województwa i to do niego będą od kwietnia kierowane wnioski. Świadczenia będą mogły być wypłacone dopiero po sprawdzeniu przez urzędników marszałkowskich sytuacji rodziny. Jeśli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, 500 zł w Polsce już nie otrzyma.

Świadczenia będą przyznawane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy czyli 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia na ten okres, będą liczone dochody za 2014 r. (sposób gromadzenia dokumentacji i liczenia dochodu jak w świadczeniach rodzinnych) • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jest dostępna w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016r. pod pozycją 195. • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze jest dostępne w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2016r. pod pozycją 214. W rozporządzeniu zawarty jest wzór wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego W formie papierowej formularze wniosków do pobrania w GOPS- od 10 marca 2016 r. Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wszelkie aktualne informacje będą dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; http://www.gops. pietrowicewielkie.pl na stronie 500+ strona ministerialna 500+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Ferie zimowe w Filii Bibliotecznej w Makowie

Kreatywne warsztaty

Zaplanowane spotkanie przy ognisku dla dużych i małych czytelników było udanym sposobem na rozpoczęcie ferii zimowych. Dzieciaki piekły kiełbaski,

22

chlebek i ziemniaki, a także korzystały z placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Zabawa była super. W następne popołudnie wyciągnięto ze starej szafy gry planszowe, śpiewniki i książki, które czytali mama i tata, gdy byli mali. Rywalizacji i radości było co nie miara, a kącik głośnego czytania zapełnił się maluchami chętnymi do słuchania bajek. Na ostatnim spotkaniu, podczas warsztatów, dzieci próbowały zrobić stworki z butelki i rolki i wielu innych przyborów plastycznych, a najciekawszy okazał się plakat pt. Ufolandia w bibliotece. Kierujemy gorące podziękowania wszystkim sponsorom

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Odkurzone puzzle i gry planszowe

za dofinansowanie akcji „Ferie zimowe w bibliotece”. E. Broda.


Sportowa spartakiada PRZEDSZKOLAKÓW W dniu 15.02.2016r., w pierwszym dniu ferii zimowych, w dużej hali sportowej Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich odbyła się sportowa spartakiada dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Pietrowice Wielkie. Dzieci przyjechały autobusami ze swoich przedszkoli i gdy przebrały się w stroje sportowe były pełne gotowości, aby wziąć udział w rozgrywkach sportowych. Każde przedszkole miało swoje stanowisko i do pokonania kilka konkurencji, aby pokazać swoją zwinność, szybkość i zapał do sportu. Wszystkie konkurencje przygotował i przeprowadził Pan Marek Kępa - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich. Dzieci przedszkolne wykazały się bardzo dużą sprawnością i wszyscy obecni byli świadkami, jak ruch i dobra sportowa zabawa może być źródłem wielkiej radości i satysfakcji dla dzieci przedszkolnych. Dzieci były najlepszym odzwierciedleniem hasła, które przyświecało temu wydarzeniu i umieszczone zostało w hali sportowej: „MAŁY SPORT WIELKA RADOŚĆ”! Dając tyle radości małym sportowcom ze wspólnej ruchowej zabawy oraz z możliwości wspólnego przebywania razem z przedszkolakami z całej gminy, wraz

Drużyny przygotowane do rywalizacji

ze wspólnym poczęstunkiem i obiadem w stołówce szkolnej, możemy spodziewać się, że wydarzenie to wpisze się na stałe w kalendarz imprez przedszkolno - szkolnych. Edyta Kubita

Ferie w Żerdzinach Jak co roku w okresie ferii zimowych, to jest 27 lutego, nasza jednostka OSP zorganizowała turniej tenisa stołowego o Mistrza Żerdzin. Najmłodsza grupa rozpoczęła zmagania o godzinie 13. Na uczestników czekała słodka niespodzianka z lokalnej cukierni i chłodny napój po gorących rozgrywkach. W tej grupie Mistrzem Żerdzin został Rafał Pientka. Pamiętając o zasadzie „im wcześniej, tym lepiej” chciałem podkreślić że jeżeli rodzice, a i niejednokrotnie dziadkowie, Uczestnicy turnieju zaszczepią pasję i zamiłowanie do sportu, to na efekty nie trzeba długo czekać. W drugiej kategorii, już nieco starszej, po zaciętych rozgrywkach i wylanym pocie, w finale zwy- • Grupa I: miejsce 1 Rafał Pientka, 2 miejsce Adam Marciciężył Roland Pientka. Natomiast wieczór należał do senionek, 3 miejsce Adam Muszal. rów. Ta grupa cieszyła się dużym zainteresowaniem kibiców. • Grupa II: miejsce 1 Roland Pientka, 2 miejsce Piotr MarPrzed finałowymi meczami na stoły trafiły gorące kiełbaski cinek, 3 miejsce Stefan Afa i zimny napój. Tu zwyciężył pan Michał Kowalczuk i został • Grupa III: miejsce 1 Michał Kowalczuk, 2 miejsce FranciMistrzem Żerdzin. Podziękowania dla sponsorów i Rady Soszek Pientka, 3 miejsce Majnusz Achim łeckiej oraz organizatorów za zorganizowanie tego turnieju A.M. i zakup nagród.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

23


tkanie najmłodszych ze świętym Mikołajem, który przybył na zaproszenie księdza proboszcza Waldemara Książka. Krótki program artystyczny przygoSpotkanie ze Św. Mikoła jem towali Natalia Gołuszka, Weronika Florian i Dawid Oślislok pod opieką Jasełka w kościele parafialnym pani Anny Nowak. Na koniec każdy- mały i duży wyszedł ze spotkania ze słodkim upominkiem od świętego Mikołaja. Dzieci i młodzież pod kierunkiem Magdaleny Kowacz przygotowały jasełka, które zaprezentowano w kościele parafialW ostatnich miesiącach w Krowiarkach miało miejsce kilka nym. Inscenizacja przypominająca najważniejsze wydarzenia wydarzeń, których adresatem byli mieszkańcy wsi: Andrzejki, związane z narodzeniem Chrystusa przeplatana była wystęspotkanie ze św. Mikołajem, jasełka w kościele parafialnym. pami wokalistek. Jasełka wystawiono trzykrotnie, a podczas 28 listopada Rada Sołecka zorganizowała wieczór andrzej- ostatniego występu zaprezentowali się również uczniowie kowy. W sali pani Edyty Urbach przy dźwiękach muzyki ta- Szkoły Podstawowej, którzy zagrali kolędy na fletach, a najnecznej bawiło się kilkanaście par. młodsze uczennice zaśpiewały pastorałkę. U.Florian Z kolei 6 grudnia w kościele parafialnym odbyło się spo-

Wydarzyło się w Krowiarkach

24

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016


IV Turniej Piłki Ręcznej w kategorii Dziewcząt Młodszych pod patronatem Starosty Powiatu Raciborskiego W dniu 06.02.2016 w Pietrowicach Wielkich odbył się IV Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Młodszych pod patronatem Starosty Powiatu Raciborskiego. W zawodach najmłodszej kategorii wiekowej udział brało pięć zespołów: UKS START Pietrowice Wielkie, KS ZGODA I Ruda Śląska, UKS PR RUCH Chorzów, MKS Siemion ZS 4 Siemianowice Śląskie, KS ZGODA II Ruda Śląska. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, wszystkie drużyny rozegrały po cztery mecze. Rywalizacja była bardzo zacięta. O pierwsze i drugie miejsce walczyły zdecydowanie najmocniejsze zespoły tego turnieju: KS ZGODA I Ruda Śląska oraz UKS PR RUCH Chorzów, natomiast o miejsca trzy-pięć toczyła się bardzo wyrównana, aczkolwiek niesamowicie zacięta walka do ostatniego spotkania, z której zwycięsko wyszła drużyna gospodyń turnieju. Wszystkie pięć drużyn zostały nagrodzone pucharami oraz dyplomami, nagrody ufundowane zostały przez Starostę Powiatu Raciborskiego.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. 2. 3. 4. 5.

KS ZGODA I Ruda Śląska 8 pkt. UKS PR RUCH Chorzów 6 pkt. 3UKS START Pietrowice Wielkie 3 pkt. MKS Siemion ZS 4 Siemianowice Śląskie 2 pkt. KS ZGODA II Ruda Śląska 1 pkt.

Skład drużyny UKS START Pietrowice Wielkie: Wycik Kamila (kapitan zespołu), Kościółko Kalina, Orawska Marta, Aleksiejew Aleksandra, Czekała Marta, Kowalska Zofia, Małecka Dominika, Florian Weronika, Tebel Katarzyna, Ściborska Paulina, Flegel Julia, Kuroczik Wiktoria, Błachut Marta, Marek Kępa (trener).

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pietrowice Wielkie W ciągu ostatnich dwóch lat odbyły się w Krowiarkach dwie wielkie zbiórki złomu. Wydarzenie to nazwane przeze mnie ZŁOMIADĄ odbiło się szerokim echem w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich. Niewielka wioska jaką są Krowiarki zbiera rokrocznie około 5 ton odpadów metalowych. Składając na ręce Starosty Raciborskiego interpelację dotyczącą patronatu nad tą akcją, chciałem aby szczytna idea tego przedsięwzięcia rozszerzyła się na inne sołectwa naszego regionu. Idea ZŁOMIADY jest bardzo prosta. Mieszkańcy wystawiają przed swoimi posesjami metalowe rupiecie, a wyznaczona grupa mieszkańców zbiera je i oddaje na miejsce skupu. Jako strażak ochotnik proszę szczególnie o wsparcie jednostki OSP, w których dzięki zrzeszonym w nich ludziom znajdują się ogromne pokłady pozytywnej energii. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży złomu niech zasilą budżet każdego z sołectw. Być może

uda się za nie wyremontować świetlice wiejskie lub place zabaw dla dzieci. Organizując to wydarzenie nie zapominajmy o tym, że to nie pieniądze są w nim najważniejsze. Pragnę pobudzić w mieszkańcach naszego Powiatu poczucie wspólnoty. Wierzę głęboko, że Gmina Pietrowice Wielkie po raz kolejny pokaże drzemiący w niej potencjał i będzie świecić przykładem. Chciałbym by Wielka Powiatowa ZŁOMIADA odbyła się w sobotę 9 kwietnia 2016 roku. W godzinach porannych ulicami wiosek przejadą strażacy OSP danego sołectwa i na oznaczone przyczepy zbiorą wystawione odpady. Prosiłbym o pilnowanie do ostatnich chwil swoich metalowych darów, aby inne grupy zbierające złom nie weszły w posiadanie tego łakomego kąska. Mam nadzieję na pozytywny odzew. Z wyrazami szacunku Szymon Bolik

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

25


Po raz pierwszy grali w badmintona We wtorek 9 lutego w godzinach popołudniowych w hali sportowej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Pawłowie odbył się pierwszy w historii gminny turniej w badmintonie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Na starcie stanęło 16 zawodników, rozgrywając drużynowy  turniej o prawo gry w zawodach powiatowych, które

Mistrzowie gminy w badmintonie – ZSP Pawłów

Mistrzynie gminy w badmintonie – ZSP Pawłów

odbędą się w Raciborzu w marcu. Indy- 3. Dominika Ducka – Pietrowice Wielkie widualnie wygrali: Sandra Wojtaszek i Jakub Przybyła (oboje z Pawłowa). Również w klasyfikacji drużynowej Drużynowo: triumfowały zespoły dziewcząt i chłop- Dziewczęta: 1. Pawłów I  58 pkt  (w składzie Sanców ZSP Pawłów. dra Wojtaszek i Ania Berlik) 2. Pietrowice Wielkie I 54 pkt Medaliści w turnieju 3. Pietrowice Wielkie II 50 pkt indywidualnym: Chłopcy: Chłopcy: 1. Jakub Przybyła – Pawłów 1. Pawłów I  61 pkt  (w składzie Jakub 2. Adam Schmidt – Pawłów 3. Filip Posmyk – Pietrowice Wielkie Przybyła i Adam Schmidt) 2. Pietrowice Wielkie II  50 pkt Dziewczęta: 3. Pawłów II  50 pkt 1. Sandra Wojtaszek – Pawłów W. Zalewski 2. Katarzyna Jaszek – Pietrowice Wielkie

Najlepsi chłopcy w gminnym turnieju badmintona

Ferie, ferie i po feriach

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych

Zimowe ferie 2016 dobiegły końca. jęć plastycznych i zajęcia rekreacyjno W każdej z placówek bibliotecznych - sportowe. Dla młodzieży gimnazjalnej na terenie naszej Gminy odbywały się i dzieci z klas IV-VI odbyły się maratozajęcia dla najmłodszych mieszkań- ny filmowe. Odbyło się też czytelniczoców naszej Gminy. Gminna Bibliote- -plastyczne spotkanie z pietrowickim ka Publiczna w Pietrowicach Wielkich przedszkolakami. Oprócz zaplanowaprzygotowała dla dzieci dwa bloki za- nych zajęć wszystkie dzieci, które od-

26

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Najlepsze dziewczęta w gminnym turnieju badmintona

wiedziły Bibliotekę w czasie ferii mogły skorzystać z gier planszowych, znajdujących się w czytelni biblioteki. Dziękuję członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazanie dla Bibliotek środków, z których zostały sfinansowane materiały do zajęć, gry i poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach. M.Paletta


Tenis stołowy. Finał szkół powiatu raciborskiego w Pawłowie W środę 10 lutego w hali Zespołu z Pawłowa i chłopcy z Krzanowic. FiSzkolno Przedszkolnego w Pawłowie nał rejonu 14 marca 2016 w hali spor- Indywidualne mistrzynie powiatu raciborskiego w tenisie stołowym dziewcząt rozegrano finał powiatu raciborskie- towej w Pawłowie. go w tenisie stołowym szkół podsta- Wyniki indywidualne dziewcząt: wowych. 40 najlepszych tenisistów 1. Sandra Wojtaszek – Pawłów 2. Szonowice 69 pkt 3. Tworków 60 pkt powiatu walczyło o zwycięstwo indy- 2. Nicola Larysz – Szonowice 4. Rzuchów 57 pkt widualne i drużynowe, które dawa- 3. Ania Berlik – Pawłów 5. Krzanowice 48 pkt ło przepustkę do gry w rozgrywkach 4. Kamila Wojtaszek – Pawłów rejonowych. W kategorii chłopców 5. Jola Fojcik – Szonowice triumfował Rafał Pientka z Pawło- 6. Sara Fichna – Pawłów Wyniki indywidualne chłopców: wa, a jego koleżanka Sandra Wojta1. Rafał Pientka – Pawłów 2. Oliwier Śliwka – Krzanowice szek była najlepsza wśród dziewcząt. Drużynowo: 3. Szymon Śliwka – Krzanowice Drużynowo triumfowały dziewczęta 1. Pawłów 85 pkt 4. Kacper Bieda – Pogrzebień 5. Kacper Hryckiewicz – Krzanowice 6. Jakub Przybyła – Pawłów

Indywidualni mistrzowie powiatu raciborskiego w tenisie stołowym chłopców

Drużynowe mistrzynie powiatu raciborskiego w tenisie stołowym dziewcząt – ZSP Pawłów

Drużynowo: 1. Krzanowice 81 pkt 2. Pawłów 79 pkt 3. Pogrzebień 61 pkt 4. Szonowice 57 pkt 5. Krzyżanowice 49 pkt

W. Zalewski

Zajęcia ze strażakami

Warsztaty plastyczne

Zimowisko w Zespole Szkół

Opiekunowie samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich wraz z uczniami, zorganizowali ferie zimowe w szkole, które trwały w dniach od 15.02.2016 do 19.02.2016.

Uczestnicy zimowiska mieli okazję ćwiczyć ze strażakami, poznając tajniki służby pożarniczej, uczestniczyć w warsztatach plastycznych, tanecznych, z anatomii człowieka, zdrowego trybu

życia, z astronomii – „Kosmos”, teatralnych oraz w zajęciach sportowych i informatycznych. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom za wzorową i pomysłową opiekę nad uczniami podczas zajęć i w czasie trwania zimowego wypoczynku w naszej szkole. H. Antczak Kierownik wypoczynku

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

27


TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY PIETROWICE WIELKIE W TENISIE STOŁOWYM

Najlepsi w kategorii open

wał Robert Fojcik. Wśród uczniów szkół 2. Paweł Stępiński podstawowych (młodziki) najlepszym 3. Krzysztof Bednarek okazał się Rafał Pientka, a najlepszą 4. Dawid Grzesik 5. Adam Marcinek tenisistką została Nicola Larysz. Imprezę przeprowadzili: Rudolf Kubik (LKS Pawłów) i Wojciech Zalewski Seniorzy: (ZSP Pawłów), a liczne nagrody wrę- 1. Joachim Gromotka czyli Regina Strzeduła (dyrektor ZSP 2. Robert Lazar Pawłów) i Ryszard Schmidt (prezes 3. Mateusz Pientka 4. Robert Fojcik LKS Pawłów). 5. Patrick Gwóźdź 6. Rafał Pientka Wyniki końcowe : Młodziki: Open: 1. Rafał Pientka 1. Artur Grela 2. Szymon Gromotka 2. Patryk Mrozek 3. Adam Muszal 3. Paweł Grela 4. Adam Schmidt 4. Michał Stós 5. Jakub Przybyła 5. Henryk Stós 6. Marek Ciemienga Dziewczęta: 1. Nicola Larysz 2. Laura Wojtaszek Organizatorzy dziękują Wójtowi 3. Wiktoria Orawska Gminy Pietrowice Wielkie, Dyrekcji 4. Katarzyna Jaszek ZSP Pawłów i innym sponsorom za po5. Sandra Wojtaszek moc w organizacji imprezy.

W sobotę 19 grudnia w hali sportowej przy ZSP Pawłów odbył się coroczny świąteczny turniej o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie organizowany przez LKS Pawłów. Startowali tenisiści w 5 kategoriach: młodzików, dziewcząt, juniorów, seniorów i open. W czasie ośmiogodzinnej rywalizacji wystąpiło ponad 40 tenisistów z terenu powiatu raciborskiego. W finale kategorii open Artur Grela na co dzień trenujący i uczący się z kadrą narodową w Gdańsku, nie dał szans rywalom, broniąc tytułu z poprzedniego roku. W kategorii seniorów wygrał Joachim Juniorzy: Gromotka, a wśród juniorów triumfo- 1. Robert Fojcik Najlepsze dziewczęta

Najlepsi w kategorii seniorów

28

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016


Najlepsi w kategorii juniorów

Najlepsi w kategorii młodzików

Turniej siatkówki szkół podstawowych

Zwycięska drużyna dziewcząt - Pietrowice Wielkie

Zwycięska drużyna chłopców - Pawłów

We wtorkowe popołudnie 1 marca odbył się finał siatkówki dziewcząt szkół podstawowych Gminy Pietrowice Wielkie. Również chłopcy zagrali wcześniej swój turniej w pawłowskiej hali sportowej. Najlepsze okazały się dziewczęta z Pietrowic oraz chłopcy z Pawłowa. Najlepszymi siatkarzami zostali wybrani Jakub Przybyła z Pawłowa oraz Kasia Jaszek z Pietrowic. Finały powiatu raciborskiego odbędą  się w Krzanowicach (środa 9.03 dziewczęta) i Pawłowie (środa 16.03 chłopcy).

Wyniki turnieju chłopców:

Pawłów – Pietrowice Wielkie 2-1 Pawłów – Krowiarki 2-1 Pietrowice Wielkie – Krowiarki 2-1

Tabela końcowa: 1. Pawłów 2. Pietrowice Wielkie 3. Krowiarki

Wyniki turnieju dziewcząt:

Pietrowice Wielkie – Samborowice 2-1 Pawłów – Krowiarki 0-2 Pietrowice Wielkie – Krowiarki 2-1 Pawłów – Samborowice 2-0 Pietrowice Wielkie – Pawłów 2-1 Krowiarki – Samborowice 1-2 Tabela końcowa: 1. Pietrowice Wielkie 2. Krowiarki 3. Pawłów 4. Samborowice

W. Zalewski

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

29


Odbiór odpadów biodegradowalnych 2016 r.

z pojemników oznakowanych Pietrowice Wlk. + Gródczanki I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

9

20

18

16

10

7

12

XII

Maków + Kornice + Pawłów + Żerdziny I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

10

21

19

17

11

8

13

XII

Krowiarki + Amandów + Cyprzanów + Lekartów + Samborowice I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

11

22

20

18

12

9

14

Termin wywozu w 2016 r. odpadów segregowanych w workach (papier, szkło, plastik) Miesiąc/ sołectwo

Cyprzanów Lekartów Samborowice

Pietrowice Gródczanki

Amandów Krowiarki Maków

Żerdziny Pawłów Kornice

Styczeń

4

5

7

8

Luty

1

2

3

4

Marzec

29 luty

1

2

3

Kwiecień

4

5

6

7

Maj

2

4

5

6

Czerwiec

30 maj

31 maj

1

2

Lipiec

4

5

6

7

Sierpień

1

2

3

4

Wrzesień

5

6

7

8

październik

3

4

5

6

Listopad

31 październik

2

3

4

grudzień

5

6

7

8

Puste worki będą dostarczane w trakcie zbiórki odpadów segregowanych według ilości wystawionych worków z wysegregowanymi odpadami (1 worek pusty za 1 worek pełny wg kolorów)

30

Na krakowskim rynku przed Sukiennicami

XII

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

BYŁO SPORTOWO, naukowo i historycznie Zimowisko 2016 zorganizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pawłowie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Codziennie w zajęciach uczestniczyło 38 – 42 dzieci. Proponowane zajęcia łączyły relaks i zabawę z nauką. Już w poniedziałek 15 lutego dzieci uczestniczyły w warsztatach papierniczych. Poznały średniowieczne metody czerpania i ozdabiania papieru. Miały też okazję spróbować swoich sił w pisaniu gęsim piórem. We wtorek udaliśmy się na wycieczkę do Krakowa: spacer ulicami Starego Miasta i zwiedzanie Muzeum Historycznego Krakowa. Po południu Kopalnia Soli w Wieliczce. Emocji i wrażeń nie brakowało. W środę był znowu wyjazd – tym razem do Raciborza. Wspaniałe zajęcia przygotowane przez młodzież i nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych dostarczyły wiedzy z fizyki oraz chemii. Eksperymenty były świetną zabawą, a jednocześnie nauką. Oczywiście nie mogło zabraknąć w tym dniu zajęc na Ciekawe pokazy w Zespole Szkół Mechanicznych


GMINA PIETROWICE WIELKIE Harmonogram wywozu odpadów komunalnych rok 2016 Pietrowice Wlk. „1” ulice: 1Maja, 1Armii, Górska, Janowska, Konopnickiej, Kwiatowa, Młyńska, Nowa, Parkowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Świerczewskiego, Zawodzie, Żeromskiego, Żymierskiego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Powrót do średniowiecznych metod barwienia papieru

H2O. Czwartek upłynął pod znakiem strażaka. Tory przeszkód, pierwsza pomoc, pokazy sprzętu, musztra, a na zakończenie przeciąganie liny – wszystkie dzieci kontra strażacy. Na piątek zaplanowaliśmy wyjazd na lodowisko. Dzieci z wielką energią i radością przez dwie godziny bawiły się na tafli lodowiska w Pszowie. Przez cały tydzień Zimowiska 2016 był też czas na głośne czytanie wybranych książek, przygotowanie ciastoliny i zabawę tym ciekawym materiałem plastycznym. Nie zabrakło różnych turniejów sportowych na sali gimnastycznej oraz bardzo dynamicznych zajęć muzycznych i tanecznych. Składam serdeczne podziękowanie nauczycielom, instruktorom, strażakom i wychowawcom grup za zaangażowanie i kreatywność w organizowaniu zaję każdego dnia. Za opiekę i dbałość o bezpieczeństwo. Dziękuję GKRPA oraz Radzie Rodziców ZSP w Pawłowie za sfinansowanie zimowego wypoczynku dzieciom uczęszczającym na co dzień do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pawłowie. R. Strzeduła Pisanie gęsim piórem

8

5

4

1

13

10

8

5

2

14

12*sob. 9

22

19

18

15

27

24

22

19

16

28

25

29

23

30

Pietrowice Wlk. „2” - Gródczanki ulice: Bończyka, Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Ligonia, Mickiewicza, Spółdzielcza, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wyzwolenia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 11

8

7

4

2

13

11

8

5

3

14

12

25

22

21

18

16

27

25

22

19

17

28

31*sob.

30

31

Maków - Kornice I II III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

12

9

8

5

7*sob.

14

12

9

6

4

5*sob. 13

26

23

22

19

17

28

26

23

20

18

15

31

XII 27

29

Pawłów-Żerdziny I II III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

13

10

9

6

4

1

13

10

7

5

2

14

27

24

23

20

18

15

27

24

21

19

16

28

29

30

Krowiarki – Amandów I II III IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

14

11

10

7

5

2

14

11

8

6

3

1

28

25

24

21

19

16

28

25

22

20

17

15

30 Cyprzanów-Lekartów-Samborowice I II III IV V VI

29

VII

VIII

IX

X

XI

XII

15

12

11

8

6

3

1

12

9

7

4

2

29

26

25

22

20

17

15

26

23

21

18

16

29

30

Oznaczenie kratki z zacieniowanym tłem. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych z pojemników nieoznakowanych jak również wywóz popiołu i żużli z oznakowanych pojemników (wystawiamy pojemniki równocześnie). Kontakt: 47-400 Racibórz ul. Adamczyka 10, sekretariat@pk-raciborz.pl, telefon 32-4153424 wew. 133.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

31


Tenis gminny w Pawłowie Drużynowe mistrzynie gminy - dziewczęta ZSP Pawłów

Drużynowi mistrzowie gminy - chłopcy ZSP Pawłów

4 lutego w hali sportowej w Pawłowie Wyniki drużyn chłopców: 2. Pietrowice Wielkie 75 pkt odbył się turniej gminny szkół podsta- 1. Pawłów 84 pkt (w składzie: Rafał 3. Samborowice 73 pkt wowych w tenisie stołowym. W zawoPientka, Jakub Przybyła, Adam Mu- 4. Krowiarki 48 pkt  dach wystąpiło 32 zawodników z Pawłoszal, Bartek Strzybny) Indywidualnie chłopcy: wa, Pietrowic, Krowiarek i Samborowic. 2. Samborowice 77 pkt 1. Rafał Pientka - Pawłów Gospodarze imprezy z Pawłowa wygrali 3. Pietrowice Wielkie 62 pkt 2. Szymon Gromotka - Samborowice drużynowo zarówno wśród dziewcząt, 4. Krowiarki 59 pkt  3. Jakub Przybyła - Pawłów  jak i chłopców, awansując do finału  powiatu raciborskiego. Wyniki drużyn dziewcząt: Indywidualnie dziewczęta: Indywidualnie mistrzami gminy zo- 1. Pawłów 79 pkt (w składzie: Sandra Wojtaszek, Kamila Wojtaszek, Ania 1. Sandra Wojtaszek - Pawłów stali: Sandra Wojtaszek i Rafał Pientka 2. Kasia Jaszek - Pietrowice  Wielkie Berlik, Sara Fichna) (oboje z Pawłowa) REKLAMA 3. Marta Orawska - Pietrowice Wielkie W. Zalewski

Indywidualnie najlepsze dziewczęta w turnieju gminnym

Indywidualnie najlepsi chłopcy w turnieju gminnym

32

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / MARZEC 2016

Głos gminy Marzec 2016  
Głos gminy Marzec 2016  
Advertisement