__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

GRUDZIEŃ 2016 NR 4 (118) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Prawdziwi bohaterowie – czapki z głów!

Zmęczeni, ale zadowoleni.

SAMBOROWICE Zwyczajni? Niezwyczajni!!! – czwarte w Polsce – czytaj na s. 19

Kiermasz świąteczny w Pietrowicach Wielkich – czytaj na s. 24

czytaj na s. 4-5

KOMUNIKAT W związku z przyznawaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie” Urząd Gminy prosi mieszkańców naszej gminy o informację dotyczącą osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „ Złote Gody ” w danym roku, biorąc pod uwagę datę ślubu cywilnego.

Kontakt telefoniczny: 032 4198071 lub 032 4198075 w. 118.

W tym numerze: PRZEWODNIK PO SEGREGACJI ŚMIECI – SZUKAJ WKŁADKI W ŚRODKU!


Dożynki w Gminie Pietrowice Wielkie

Cyprzanów

Cyprzanów

Samborowice

Żerdziny

Pawłów

Pawłów

2

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016


BEZPŁATNA

pomoc prawna dla mieszkańców Pietrowice Wielkie

Informujemy mieszkańców, iż w przyszłym 2017 roku w Gminnym Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8b na I piętrze, nadal udzielana będzie pomoc prawna dla mieszkańców. Inicjatywa jest efektem wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Porady prawne udzielane będą w dniach: Poniedziałek: 14.00-18.00 Wtorek: 14.00-18.00 Środa: 14.00-18.00 Czwartek: 10.00-14.00 Piątek: 10.00-14.00.

Amandów

Pietrowice Wielkie

Pomoc prawna obejmuje:

Krowiarki

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Żerdziny

ZAPROSZENIE Krowiarki

Po raz trzynasty odbędzie się w Pawłowie Gminny Przegląd Kolęd. W niedzielę 8 stycznia 2017 r. zapraszamy mieszkańców gminy oraz gości na nieszpory kolędowe o godzinie 14.00 do kościoła parafialnego w Pawłowie. Wystąpią soliści oraz zespoły wokalno – instrumentalne, reprezentujące placówki oświatowe naszej gminy. Zapraszają ksiądz proboszcz Zygmunt Hupka i dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego Regina Strzeduła Samborowice

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

3


SAMBOROWICE – czwarte w Polsce

W sobotę 3 września w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Startowały w nich najlepsze drużyny chłopięce i dziewczęce z poszczególnych województw. Województwo śląskie reprezentowała młodzież z OSP Samborowice. Nim drużyna z Samborowic tam dotarła musiała przejść eliminacje gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. Drużyna z Samborowic była debiutantem w zawodach tak wysokiej rangi, zdobyła 1048,83 Zmęczeni, ale zadowoleni. Zbiórka po ćwiczeniach bojowych

Pamiątkowe zdjęcie z Waldemarem Pawlakiem prezesem Związku OSP RP

punktów uzyskując czwarte miejsce. Trzecie miejsce zajęła drużyna z woj. podkarpackiego uzyskując 1050,66 punków. Wygrali druhowie z Głuchowa z Wielkopolski, którzy pierwszego miejsca bronili. Trzy najlepsze drużyny krajowe pojadą na mistrzostwa Europy do Wiednia. W takiej drużynie strażackiej startuje 9 zawodników w wieku 10-16 lat. Drużyna wykonuje dwa zadania: sztafeta strażacka i ćwi-

4

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016


Akcja zima

Zwycięska drużyna i dopingujący kibice z Samborowic

czenia bojowe. Oceniana jest też musztra. W sztafecie każdy z zawodników biegnie 50 m, wykonując dodatkowo jakąś czynność strażacką (przenosi lub łączy wąż, pokonuje drabinę lub płotek). Za pałeczkę sztafetową służy prądownica strażacka. W ćwiczeniach bojowych zadania są podzielone i wykonuje się: budowę linii gaśniczej z 4 węży, strumieniem z hydronetek napełnia cel, sznuruje węzły strażackie, rozpoznaje armaturę strażacką i wszyscy pokonują tor przeszkód. W składzie zwycięskiej drużyny byli: Solich Kamila, Martinus Alicja, Kocjan Paweł, Aleksiejew Sebastian, Komorek Patryk, Mrowiec Arkadiusz, Solich Patryk, Herber Damian, Knura Dawid i Janik Robert. Do zawodów przygotowywali ich druhowie: Roman Pośpiech, Martinus Marek i Paweł Kramarczyk. Jako nagrodę otrzymali: 12 par butów na zawody, 12 koszulek i drobne pamiątki. Drużyny z całej Polski zostały zaproszone do Wisły już dzień wcześniej. W piątek po południu nastąpiło zakwaterowanie. Każdy uczestnik otrzymał znaczek, bilety wstępu na skocznię, do muzeum i na wyciąg oraz bloczki na posiłki. Każda drużyna otrzymała też miejscowego opiekuna. Wieczorem pod skocznią Adama Małysza wszyscy wzięli udział w „wieczorze góralskim”. Grały kapele góralskie, zorganizowano gry i zabawy dla młodych uczestników mistrzostw Polski. Był też pokaz psów tropiących. W tym czasie sędziowie i opiekunowie byli na odprawie. W sobotę rano była zbiórka i uroczysty przemarsz na boisko, w którym wzięła udział strażacka kompania honorowa, sztandar Zarządu Głównego ZOSP RP, mażoretki, 60-osobowa orkiestra dęta z OSP Mykanów i startujące drużyny. O 9:30 rozpoczęły się mistrzostwa. Bieg sztafetowy

Ćwiczenia bojowe na hydronetkach

odbywał się na bieżni tartanowej i startowały jednocześnie zawsze dwie drużyny, co rywalizacji dodawało emocji. Bieg ćwiczeń bojowych miał miejsce na trawiastej murawie boiska. Wszystkie pomiary dokonywano elektronicznie. Zawody składały się z dwóch startów: porannego i poobiedniego. Każda drużyna mogła sobie wybrać swoje najlepsze czasy. Z reguły czasy poobiednie były lepsze. Pogoda bardzo dopisała, a na trybunach zasiedli kibice z całej Polski. Z Samborowic na mistrzostwa przyjechało ponad 60 osób. Samborowicki doping był słyszalny i zauważalny. Po zawodach, późnym popołudniem, na zawodników w tamtejszym amfiteatrze czekał jeszcze program artystyczny. Poszczególne drużyny miały okazję też tam się przedstawić. W niedzielę rano o godz. 8:45 wszyscy wzięli udział w nabożeństwie ekumenicznym. Później grała orkiestra strażacka z Mykanowa i wreszcie oficjalnie ogłoszono wyniki oraz wręczono nagrody, co miało miejsce na placu Hoffa w Wiśle. Po posiłku, uradowani, wszyscy wrócili do swych domów. Bruno Stojer Wycieczka na Czantorię

Bieg sztafetowy. Idealna zmiana

Przed zbliżającą się zimą, tradycyjnie przekazuję informację, gdzie ewentualnie interweniować w razie trudności z przejazdem drogami publicznymi. Wszelkie drogi biegnące po terenie Gminy dzielą się na drogi: wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w czasie zimy i latem leży w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Do dróg wojewódzkich i powiatowych należą: drogi przelotowe i dojazdowe do miejscowości: Racibórz - Pietrowice W. - Kietrz, Racibórz – Pawłów – Krowiarki - Szczyty, Modzurów – Pawłów – Maków - Tłustomosty, Pietrowice W. – Pawłów, Pietrowice W. – Gródczanki, Pietrowice W. – Cyprzanów – Lekartów – Samborowie – Sudice, Krowiarki – Tłustomosty. Wszelkie uwagi dotyczące tych dróg należy zgłaszać pod numerem telefonów 32 414 00 20 (w godz. pracy), 32 430 1241 (przez całą dobę). Utrzymanie pozostałych dróg na terenie Gminy (nie wymienionych powyżej) znajduje się w gestii Gminy, wobec czego wszelkie uwagi i interwencje należy kierować pod nr tel. 32 419 80 85 (w godz. pracy Urzędu) oraz przez całą dobę 603 541 811. Życzę wszystkim mało uciążliwej zimy oraz tego, by wspomniane numery telefonów nie były nikomu potrzebne. Proszę również wszystkich o wykazanie wyrozumiałości i cierpliwości w oczekiwaniu na interwencję służb drogowych. Równocześnie przypominamy o obowiązku odśnieżania przez właścicieli chodników przed posesją, zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U Nr 236 poz. 2008 z 2005 roku),jak również o zakazie usuwania pokrywy śnieżnej wprost na jezdnię. I pamiętajmy: ZIMA NIE JEST WYNIKIEM BRAKU DZIAŁANIA ZE STRONY DROGOWCÓW, ALE PORĄ ROKU WYSTĘPUJĄCĄ W NASZEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ. Adam Wajda – Sekretarz Gminy

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

5


Grupa taneczna z Krowiarek: Katarzyna Bugdoł, Anna Urbach, Martyna Stosiek, Justyna Pacholska

Młodzi dla Kamerunu „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” (Ks. Mieczysław Maliński).

Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

na Science on Stage 7

W dniach od 16.09 do 17.09 miał miejsce, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Festiwal Science on Stage 7. W ramach festiwalu odbyły się liczne pokazy doświadczeń fizycznych, przedstawienia artystyczne i prezentacje multimedialne. Jednym z głównych celów projektu Science on Stage jest ukazywanie społeczeństwu znaczenia nauk przyrodniczych (głównie fizyki) we współczesnym świecie. Science on Stage to także arena do promowania dorobku nauk ścisłych, jak i miejsce do przedstawiania atrakcyjnych form nauczania szeroko pojętego przyrodoznawstwa. W ramach festiwalu odbyły się także warsztaty dla nauczycieli: „Comparison of Asian Science Education System” i „iStage 3 – Piłka nożna w nauczaniu przedmiotów ścisłych”. W festiwalu wzięli udział uczniowie i ich nauczyciele z całego kraju, a gośćmi festiwalu byli nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii. Podczas festiwalu gimnazjaliści z Pietrowic Wielkich przedstawili doświadczenia fizyczne pt. „Granica dwóch światów. Fizyka napięcia powierzchniowego”. Wystąpienie pietrowickich gimnazjalistów zostało bardzo ciepło przyjęte i nagrodzone brawami przez festiwalową publiczność. Doświadczenia uczniów ilustrowały wpływ detergentów i pola elektrostatycznego na napięcie powierzchniowe wody. Występ młodzi fizycy zakończyli demonstracją olbrzymich baniek mydlanych wykonanych za pomocą „lassa”, jak i własnoręcznie wykonanego urządzenia - bańkomatu. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich na Science on Stage 7 reprezentował zespół w składzie: Krzysztof Żerebecki, Mateusz Błachut, Michael Stanke, Szymon Kocur, opiekun - Jan Tokar. J. Tokar Mateusz Błachut w trakcie wyk ogromnych baniek mydlanych onywania

6

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

25 września po raz czwarty w Raciborzu odbyło się Spotkanie z Afryką - wydarzenie misyjne organizowane przez raciborską młodzież parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu w ramach Ogólnopolskiego Projektu Misyjnego „Młodzi dla Kamerunu”. W tym roku spośród kilku zaproszonych zespołów, takich jak: „Shema Dei”, „Vespere Cultus”, „Przecinek”, „Piąty Wyraz” oraz chóru „Evangelii Gaudium”, znalazła się także grupa taneczna składająca się z uczennic klasy III naszej szkoły: Katarzyna Bugdoł, Anna Urbach, Martyna Stosiek i Justyna Pacholska. Dziewczynki w tym składzie wystąpiły 24 lipca tego roku w Pietrowicach Wielkich na festynie zorganizowanym z okazji Światowych Dni Młodzieży. Ich występ spodobał się tak bardzo, że otrzymały zaproszenie do Raciborza, na wyżej opisane wydarzenie, którego celem było zgromadzenie środków finansowych na budowę szkoły w Baffoussam w Kamerunie oraz wysyłkę przyborów szkolnych do Afryki. Serdecznie dziękuję dziewczynkom za aktywne zaangażowanie się w ten projekt, a rodzicom za poświęcony czas i dowiezienie dzieci do Raciborza. M.Ł

KOLUMBIJSKA I GRECKA

przygoda uczniów Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich W ramach jednego z działań nowego projektu „Let’s build a bridge together” programu English Teaching, na którego realizację szkoła otrzymała grant w wysokości 10 tysięcy złotych, 4 września 2016r. do szkoły przyjechały dwie wolontariuszki, Pilar Bedoya z Kolumbii oraz Stefania Chitidou z Grecji, które gościliśmy do 9 września. Na co dzień obie są studentkami na wydziałach ekonomii i politologii w swoich krajach, a w Polsce Wolontariuszki z Anną Przysiężniuk prowadzą zajęcia z uczniami w ramach projektu KID SPEAK organizacji studenckiej AIESEC, która realizuje program praktyk i wolontariatów z różnymi organizacjami studenckimi na całym świecie. Dzięki interaktywnym warsztatom w języku angielskim Pilar i Stefania przybliżyły uczniom historię, kulturę i tradycję swoich krajów. Budowały w nich również otwartość na obcowanie z innymi kulturami. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci, zaczynając od najmłodszych klas szkoły podstawowej, kończąc na najstarszych klasach gimnazjum. Uczniowie z wielkim entuzjazmem przyjęli obie kobiety, a prezentacje przygotowane przez nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pilar i Stefania popołudnia spędzały na poznawaniu gminy Pietrowice Wielkie oraz Raciborza, a także, dzięki uprzejmości jednego z rodziców naszej uczennicy, Pani Beaty Piwowarczyk, zostały zabrane na wycieczkę do Czech, co było dla nich bardzo ciekawym i interesującym przeżyciem. Koordynatorem i opiekunem wolontariuszy była nauczycielka języka angielskiego, Anna Przysiężniuk. A. Przysiężniuk


UNITAS IN VERITATE – wręczono kolejne medale

Irmgarda Lazar z Pawłowa

im. Ks. Prałata Stefana Pieczki Racibórz: 19 listopada 2016 Matematyczka z II LO Bogusława Anna Chlebus, ks. Henryk Wycisk z Bolesławia, Irmgarda Lazar z Pawłowa oraz prof. Franciszek Antoni Marek to kolejni laureaci Medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki „UNITAS IN VERITATE” (JEDNOŚĆ W PRAWDZIE). Wręczono je dziś w RCK. Po uroczystości z koncertem wystąpiła Magdalena Frączek.

Irmgarda Lazar

Pani Irmgarda Lazar urodziła się 12 września 1931 roku w Żerdzinach na ziemi raciborskiej jako drugie dziecko spośród dziewięciorga rodzeństwa. Rodzice Irmgardy posiadali skromne gospodarstwo rolne, liczące dwa i pół hektara ziemi, dom i ogród. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zaczęli gromadzić materiały na budowę nowego domu. Jednak podczas wojny i tuż po niej wszystkie materiały zostały utracone. W czasie wojny pani Irmgarda przeżyła największą traumę w momencie wkroczenia do wsi wojsk sowieckich. Był to dla niej okres przerażający, pełen śmiertelnego zagrożenia i okrutnych scen. Pamięta m.in. dzień, kiedy pijani żołnierze rosyjscy szukali dziewcząt. Irmgarda z ciocią ukryły się w sianie w górnej części stodoły. Dostrzegł je jeden z żołnierzy i rozkazał zejść na dół. Lufę karabinu skierował na Irmgardę, chcąc ją zastrzelić. Wtedy ciocia wykorzystując jego zamroczenie alkoholem popchnęła go, wyrwała mu z rąk karabin, odrzuciła i pociągnęła dziecko do ucieczki. Dziewczynka otarła się o śmierć. Irmgarda pamięta też jak sowieccy żołnierze, chcąc się pozbyć insektów zdejmowali z siebie zawszoną i zapchloną odzież, rozkładali ją na ziemi a następnie kazali dzieciom kłaść się na tej odzieży, aby insekty przeszły na dziecięce ciała. Rodzina Irmgardy została również zmuszona przez wojska sowieckie do opuszczenia swojego domu i tułania się po okolicznych wsiach oraz Raciborzu. W tragicznym dla rodziny 1945 roku doszły kolejne nieszczęścia. Irmgarda i jej najmłodsza siostra zachorowały na tyfus, którym została dotknięta również ich mama. Dziewczynki wróciły do zdrowia. Niestety 15 października 1945 roku mama zmarła na rękach 14-letniej Irmgardy. Dziewięcioro dzieci pozostało bez jakiejkolwiek opieki. Najstarsze miało 15 lat a najmłodsze półtora roku. Ojciec był na wojnie a następnie w niewoli do 1947 roku. Na 14-letnią Irm-

gardę spadły obowiązki przerastające jej wiek i siły fizyczne oraz psychiczne. A jednak podjęła wyzwanie. Przejęła rolę matki. Opiekowała się rodzeństwem: dwiema siostrami i sześcioma braćmi, prowadziła dom, przygotowywała posiłki, prała, sama ręcznie szyła odzież dla siebie i rodzeństwa z tkanin, które otrzymywali za uprawiany i oddawany do skupu len. Buty tzw. trepy sami strugali z drewna lipowego, podeszwy wzmacniali prętami z drutu, żeby się nie zużywały zbyt szybko. Żyli bardzo ubogo. Brak żywności zmuszał ich do polowania na wróble, wrony, cukrówki i inne ptaki, które piekli lub gotowali. Herbatę parzyli z samodzielnie zbieranych i suszonych ziół, kwiatów lipy, liści malin i poziomek. Sytuacja nieco poprawiła się, gdy ojciec w 1947 roku wrócił z niewoli, ale dziesięcioosobowa rodzina nie mogła utrzymać się z 2,5ha pola, dlatego kolejne dziecko, które osiągało 15 rok życia podejmowało pracę zarobko-

wą. Irmgarda zawiadywała całym domem. Wychowywała rodzeństwo aż do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, samodzielności i założenia własnych rodzin. Wyszła za mąż dopiero w 1962 roku mając 31 lat. Po ślubie przeprowadziła się do Pawłowa. Urodziła troje dzieci. W Pawłowie mieszka do dziś z synem i synową, którzy otaczają ją opieką, gdyż przed dziesięcioma laty pani Irmgarda utraciła wzrok. Mimo swej niepełnosprawności i przeżytych 85 lat, bardzo dobrze pamięta minione czasy, jest pogodna, skora do śmiechu, chętnie otwiera się na nowe kontakty. Aż trudno uwierzyć, że ta skromna kobieta ma za sobą tak trudne życie, w którym wykazała się heroicznością i niezwykłym człowieczeństwem a przecież w najtrudniejszym okresie była zaledwie14-letnim dzieckiem nagle obarczonym koniecznością opieki i odpowiedzialności za ośmioro rodzeństwa. Jej siostra Maria powiedziała nam: My przychodzimy do niej jak do mamy. Autor: fot. Magdalena Rymer

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Maków, Gmina Pietrowice Wielkie. 1. Informacje o nieruchomości:

MAKÓW DZIAŁKA NUMER 275

Nr rej. gruntów

Nr działki

KM

Pow.

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

G.451

275

7

0,1361

54.300,00 zł netto

54.300,00 zł netto

MNU9 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

3.000,00 zł Wadium

2. Informacje o nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ulicy Staszica, która w części przylegającej do działki jest nieutwardzona. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji Maków – Kornica. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Obecnie użytkowana jest rolniczo. 3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 11.00.

MAKÓW DZIAŁKA NUMER 520/4

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Maków, Gmina Pietrowice Wielkie. 1. Informacje o nieruchomości: Nr rej. gruntów

Nr działki

KM

Pow.

Cena wywoławcza nieruchomości

Księga wieczysta

C.MNR8 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowejOznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wadium

G.429

520/4

4

0,0800

22.000,00 zł netto

GL1R/00006908/4

C.MNR8 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

1.200,00 zł

2. Informacje o nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ulicy Radosnej, która stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Obecnie użytkowana jest rolniczo. Nieruchomość znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, w związku z tym ma bezpośredni dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze, tj. energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej. 3. Termin i miejsce przetargu : Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2016 r. w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 (pok. nr 8), o godz. 10.00. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16.12.2016 r. włącznie w kasie Urzędu Gminy, lub przelewem na konto Gminy Pietrowice Wielkie nr 08 8475 1045 2005 3500 0215 0009. W treści przelewu należy określić numer działki, której dotyczy wnoszone wadium. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% Informacje o przetargach są umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie oraz na stronie internetowej www.pietrowicewielkie.pl. Bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. Nr 4, tel. 032 4198075 wew.140.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

7


Krótka refleksja o tym jak dobry pomysł, wytrwałość i pracowitość zapaleńców tworzy pozytywny klimat i historię

NASZYCH MAŁYCH OJCZYZN Św. Marcin z biedakiem

Św. Marcin na koniu

Z ogromnym sentymentem podjęliśmy po raz kolejny wysiłek organizacji Święta Św. Marcina w Samborowicach. Tak, to już przez piętnaście lat nieprzerwanie, w listopadową niedzielę, za sprawą pomysłu naszego Proboszcza, spotykamy się razem, by przeżyć coś więcej - tworząc wspólnotę. Taka okrągła rocznica staje się okazją do wspomnień i ocen. Pierwszy Samborowicki Marcin nie przypominał niczym tego piętnastego…pewnego dnia ks. Zbigniew pyta Sołtysa czy nie zrobimy takiego święta i małego dwuosobowego przedstawienia do którego zdobył tekst. Można zaryzykować powiedzeniem, że był to pierwszy „Marcin” w powiecie raciborskim! I tak to się zaczęło, a potem wszystko przeszło nasze oczekiwania. Żal było odsyłać głodnych i zziębniętych widzów do domów, więc pojawiła się prosta „sznyta z fetym i ogórek” oraz coś na rozgrzewkę. I tak mamy już wypromowany nasz lokalny specjał - „fet św. Antoniego” jak mawiamy (wtajemniczeni wiedzą, kto go szykuje) jest, tak jak „ogórki sołtysowej” prawdziwą marką eksportową. Mamy też nasze „rogale samborowickie” jedyne w swoim rodzaju za sprawą miejscowej piekarni i dobrej duszy piekarzowej, która nigdy nie żałuje czekoladowego nadzienia! Z czasem pojawił się koń i tak było nas już trzech aktorów. W ostatnich latach za sprawą naszego katechety powstał Teatr Młodych z Samborowic, by w formie przedstawienia ulicznego ubogacić i rozbudować sceny z życia świętego, a zadając prowokujące pytania budzić nasze sumienia. Ostatni występ prezentowało już dziesięciu aktorów, ko-

Targ Staroci Wszystkich koneserów starego stylu oraz kolekcjonerów starych mebli, artykułów dekoracyjnych i użytkowych, zapraszamy już od stycznia 2017 roku, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 8.00-12.00, do Centrum Wystawienniczego przy ul. 1 Maja 8B, gdzie, odbywać będzie się Targ staroci (równocześnie z Targiem końskim) Termin: każda ostatnia sobota miesiąca; pierwsza edycja: 28 styczeń 2017 r. Miejsce: Centrum Wystawiennicze, ul. 1 Maja 8B w Pietrowicach Wielkich Informacje: Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, tel. 32 419 80 75 w.111, poczta@pietrowicewielkie.pl

8

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

Gospodynie z „rogalami samborowickimi”

mentatorzy, pomoc techniczna, nagłośnieniowcy i nasi niezawodni strażacy, więc spora grupa, która wcześniej spotykała się na wielu próbach pod kierownictwem naszej pani reżyser. Druga sprawa to to, jak przez lata konsekwentnie gromadziliśmy cały sprzęt zawsze inwestując w zakupy nowych elementów niezbędnych do organizacji biesiady rodzinnej ze św. Marcinem. Ale nade wszystko wspomnieć należy o ludziach, którzy niejednokrotnie, nieprzerwanie towarzyszą nam co roku rozumiejąc, że poświęcając swój czas dają cząstkę siebie dla innych (a właśnie z miłości będziemy sądzeni…) I tak już od wielu lat dzięki niezawodnej opatrzności patrona św Marcina, życzliwym ludziom, idei która nas zespala w Samborowicach tworzymy nową historię, zaświadczając, że w jedności siła. Jako sołtys pragnę po raz kolejny, ale i wyjątkowy podziękować wszystkim za szczególne wsparcie w tym roku i utwierdzenie mnie w przekonaniu, że jesteśmy razem. Pamięcią i wdzięcznością ogarniam wszystkich, którzy kiedykolwiek angażowali się w to wspólne dzieło, szczególną życzliwością władze gminy, dyrekcję naszej szkoły, wszystkich darczyńców. Gości, którzy nas odwiedzają pozdrawiam i dziękuję za to, że chcecie nas odwiedzać i jesteście bardzo hojni, dzięki czemu możemy realizować wiele pożytecznych parafialnych dzieł i nadal mamy zapał do pracy. Dziękuję i pozdrawiam! Sołtys Samborowic Adrian Niewiera

Gmina na Facebooku Po totalnym odświeżeniu strony internetowej naszej Gminy, dostosowanej dla potrzeb urządzeń mobilnych, kolejnym krokiem w kierunku otwarcia się na nowe możliwości i zbliżenia się do mieszkańców będzie utworzenie oficjalnego profilu Gminy Pietrowice Wielkie na popularnym Facebooku. Znajdziecie tam Państwo aktualności; ważne informacje dla mieszkańców i sympatyków Gminy oraz zaproszenia na imprezy gminne. Zachęcamy więc, do podglądania w nowym roku postów gminnych i nie żałowania polubień.


Szkoła językowa

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - uczniowie klas I-III ZSP w Krowiarkach

Smart Start ZAPRASZA Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na którym będziemy mieli przyjemność przedstawienia naszej szkoły języków obcych Smart Start. Planujemy w najbliższym czasie zorganizować w Pietrowicach Wielkich zajęcia grupowe z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 0 do 13 lat, a także zajęcia dla młodzieży i osób starszych zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swoich zdolności językowych. Zajęcia będą prowadzone według brytyjskiego systemu edukacyjnego, poprzez zabawę, gry, ćwiczenia ruchowe, piosenki. Jednocześnie przy wykorzystaniu książek i multimediów. czytali, przygotowani wcześniej przez panią Wszystkich chętnych zapraszamy na Helenę Różycką, następujący uczniowie: spotkanie informacyjne, w dniu 19 grudAnna Fleger, Dominik Franczyk, Vanessa nia o godz. 18.00 do Centrum Społeczno Kapłanek i Michał Kowacz z klasy IV, Mar- - Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. co Kapinos i Maria Ziegler z klasy V oraz Szczegółowe informacje pod numerem Kacper Florian i Dawid Oślislok z klasy VI. telefonu 517 292 916. Wszelkie pytania miAktywne uczestnictwo w tej ogólnopolskiej le widziane. Monika Szeliga akcji miało na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcenie dzieci do głośnego czytania.

Czytajmy! Ogólnopolski Dzień

GŁOŚNEGO CZYTANIA W dniu 29 września w Filii Bibliotecznej w Krowiarkach obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Akcję przeprowadzono w trzech grupach wiekowych. Przedszkolakom fragmenty książek czytali: Antonia Wieczorek i Rafał Czekała z klasy II oraz Alina Berlik i Aleksandra Łukasiewicz z klasy III. W klasach I-III wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej czytały panie: Mariola Burdzik, Teresa Koloch i Monika Łyczko oraz chętni uczniowie. W najstarszej grupie klas IV-VI fragmenty książek

Barbara Kapinos bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Krowiarkach

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Nie każdy wie, że 20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to ustanowione zostało przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Jednym z jego zamierzeń jest dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, wesołej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. W naszym przedszkolu dzień ten również wpisany jest na stałe w kalendarzu ważnych uroczystości. W tym roku także obchodzony był bardzo wesoło i uroczyście. Tego dnia wszystkie dzieci spotkały się w jednej sali gdzie wspólnie odśpiewały hymn przedszkola „Przedszkole drugi dom”. Następnie p. dyr. Edyta Kubita życzyła przedszkolakom wiele uśmiechu i radości każdego dnia oraz wręczyła drobne niespodzianki. Potem dzieci bawiły się już wesoło w swoich salach. Po drugim – słodkim tym razem – śniadanku wszystkie grupy udały się na przemarsz ulicami Pietrowic Wielkich. Dzień ten na pewno na długo pozostanie w pamięci wychowanków. W naszym przedszkolu dbamy, aby było tu ciekawie i wesoło nie tylko w Dniu Przedszkolaka, lecz każdego dnia. G. Piecha

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

9


Zdolni uczniowie nagrodzeni

Wszyscy nagrodzeni uczniowie

W dniu 30 sierpnia 2016 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich w obecności swoich rodziców oraz dyrekcji szkół zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka najzdolniejsi uczniowie roku szkolnego 2015-2016. Aby otrzymać wyróżnienie uczniowie musieli spełnić kryteria zawarte w Uchwale Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr VI/55/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. Nagrody za osiągnięcia w nauce są indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości. Z Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich zostali nagrodzeni: Szkoła Podstawowa: Martyna Wittek, Agnieszka Trojańska, Marta Szot.

Marta Steuer, Katarzyna Flegel, Mateusz Błachut, Eryka Mika. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie nagrody odebrali: Jakub Przybyła, Monika Kusz, Sara Fichna. Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach wyróżnieni zostali: Bianka Koterba, Dawid Knura.

Uczniowie ZSP w Samborowicach

Uczennice Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach nagrody odebrali: Mateusz Szuba, Dawid Oślislok. Z Gimnazjum w Raciborzu i Opolu nagrodę odebrali: Aleksandra Schmidt, Patryk Trojański, Jakub Moc. Ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnieni zostali: Agnieszka Gilge, Marcel Strzeduła, Kamila Krajewska, Natalia Trojańska, Szymon Goś, Karolina Małecka, Justyna Knura.

Gimnazjum: Yunonah Piwowarczyk, Teresa Kusz, Magdalena Zając, Michał Krutki, Aleksander Kampik, Nikolina Posmyk, Sabina Labud, Julia Różycka, Nicole Klobuczek, Dominik Gunerka,

REDAKCJA INFORMUJE,

że termin dostarczania materiałów do następnego numeru upływa dnia 1 marca 2017 r. Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 Redaktor naczelny – Gabriela Seidel Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie Druk Agora e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl

Uczniowie gimnazjum w Raciborzu i Opolu

internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php Za treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.Materiałów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły zachowują oryginalną pisownię autorów.

10

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Cecylia Pawlasek Inspektor ds. Oświaty


Uczniowie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie ZSP w Pawłowie

Uczniowie ZSP w Krowiarkach

Cyprzanów Mistrzem Polski Cyprzanów Mistrzem Juniorów - radość z wygranej

za sponsorowanie wyjazdu: sołtysowi wsi Wojnowice - Annie Kupce, sołtysowi wsi Cyprzanów - Marii Palisie, LKS Cyprzanów oraz firmie braci Pientka.

Drużyny z Cyprzanowa i Wojnowic na Mistrzostwach Polski gry w Palanta

W sobotnie przedpołudnie drużyny z Wojnowic, Cyprzanowa, Lublina, Warszawy, Starej Sobótki, Ukrainy, Ursynowa i Oddziałów spotkały się na Polach Mokotowskich w Warszawie na Mistrzostwach Polski gry w Palanta. Emocje, wielka presja i multum radości towarzyszyło sportowcom podczas rozgrywek. Ostatecznie w juniorach wygrała drużyna z Cyprzanowa, a zaszczytne drugie miejsce zajęły Wojnowice. Cyprzanów i Wojnowice ruszyły w kierunku Warszawy już w piątek i nie marnując czasu po drodze ćwiczyli do sobotnich rozgrywek. Mimo długiej podróży sportowcy bez cienia zmęczenia po ulokowaniu się w SP nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie ćwiczyli nadal, aby wypaść jak najlepiej. W sobotę przed turniejem również nie było mowy o odpoczynku. Tuż po obfitym śniadaniu schlagballiści byli gotowi bronić honoru swoich drużyn na Palant Arenie.

Walczyli podczas każdego meczu o każdy punkt, to już nie był turniej towarzyski, a walka o wielką stawkę. Drużyny z Ukrainy, Ursynowa i Oddziałów nie brały udziału w mistrzostwach. Późnym popołudniem znano już wyniki: Mistrzami Juniorów w grze w Palanta został Cyprzanów, a wicemistrzami Wojnowice. Natomiast w kategorii dorośli piłka palantowa - Schlagball mistrzem została drużyna z Cyprzanowa, a w ogólnym podsumowaniu (Schlagball + Palant) wygrała drużyna ze Starej Sobótki. Niedzielę mistrzowie spędzili również na sportowo zwiedzając Stadion Narodowy w Warszawie, Stare Miasto i dla rekreacji Złote Tarasy. Po takich emocjach powrót był jak najbardziej wskazany, choć euforia po Mistrzostwach nie ustawała. Po powrocie przywitano zwycięzców wielkimi brawami i transparentem z napisem:”GRATULACJE”. Drużyny serdecznie dziękują

Tabele wyników:

Juniorzy: • Wojnowice-Cyprzanów 18:6 • Cyprzanów-Wojnowice 32:9 Piłka palantowa - Schlagball (6-12 osób): • Lublin-Cyprzanów 3:32 • Warszawa- Stara Sobótka 22:32 • Lublin-Stara Sobótka 9:41 • Cyprzanów-Warszawa 23:18 • Lublin-Warszawa 17:25 • Cyprzanów-Stara Sobótka 22:4? Palant (6-9 osób): • Warszawa-Stara Sobótka 2:3 • Warszawa-Cyprzanów 6:5 • Lublin-Stara Sobótka 0:6 • Warszawa-Lublin 7:10 Nikol Urbaniec

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

11


20

17

16

15

-- 12 26

-- 13 27 10 24

-- 16 30 13 27

Krowiarki Amandów, Pawłów

Cyprzanów Lekartów Samoborowice

9

23

22

Maków, Kornice, Żerdziny

8

-- 11 25

21

Pietrowice Wlk -„2”, Gródaczanki

7

LUTY

6

3

2

1

-- 10 24

--

--

--

--

Pietrowice Wlk - „1”

23

20

STYCZEŃ

5

Krowiarki Amandów, Pawłów

19

Rejony

4

Maków, Kornice, Żerdziny

18

9

3

Pietrowice Wlk -„2”, Gródaczanki

LUTY

17 31 14 28

STYCZEŃ

Cyprzanów Lekartów Samoborowice

2

Pietrowice Wlk - „1”

Rejony

--

--

--

--

--

20

23

22

21

18

7

6

5

4

24

22

21

20

19

KWIECIEŃ

13 27 10

10 24

9

8

7

3

28

27

26 9

8

7

2 16 30 13

27

26

23

22

21

CZERWIEC

-- 15 29 12

-- 12 26

-- 11 25

-- 10 24

MAJ

21

20

19

11 25

10 24

7

6

5

LIPIEC

8

7

4

3

2

22

21

18

--

--

--

17 31

16 30

SIERPIEŃ

5

4

1

--

--

9

8

7

-- 16 30 13

27

26

23

22

21

CZERWIEC

-- 15 29 12

-- 12 26

-- 11 25

-- 10 24

MAJ

21

20

19

11 25

10 24

7

6

5

LIPIEC

8

7

4

3

2

22

21

18

--

--

--

17 31

16 30

SIERPIEŃ

--

--

5

4

1

--

--

17 31

16 30

13 27

12 26

11 25

9

6

23

20

19

18

--

--

5

4

19

18

--

--

--

--

--

PAŹDZIERNIK

3

2

--

--

--

PAŹDZIERNIK

15 29 10 24

14 28

13 27

WRZESIEŃ

19

18

15 29

14 28

13 27

WRZESIEŃ

HARMONOGRAM ODBIORU ŻUŻLI I POPIOŁÓW

--

17 31 14

16 30 13

15 29 12

25

KWIECIEŃ

14 28 11

MARZEC

6

3

2

1

--

MARZEC

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

15 29

14 28

13 27

10 24

23

3

2

8

7

6

--

--

--

17

--

16 30

22

21

20

LISTOPAD

--

--

--

--

9

LISTOPAD

--

Terminy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne miesiące 2017 rok

dla Gminy Pietrowice Wielkie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

22

21

13 29

12 28

11 27

8

7

1

--

6

5

4

--

--

--

15 29

14 28

20

19

18

GRUDZIEŃ

--

--

--

--

--

GRUDZIEŃ


16 17

19

20

Maków, Kornice, Żerdziny

Krowiarki Amandów, Pawłów

Pietrowice Gródczanki

3 31 I 28 II 4 9 6 4 1 5 3 7 5

Cyprzanów Lekartów Samborowice

2 30 I 27 II 3 8 5 3 31 VII 4 2 6 4

4 1 1 5 10 7 5 2 6 4 8 6

Amandów Krowiarki Maków

16

15

12

11

10

MAJ

5 2 2 6 11 8 6 3 7 5 9 7

Żerdziny Pawłów Kornice

18

14

13

12

11

KWIECIEŃ

Puste worki będą dostarczane w trakcie zbiórki odpadów segregowanych według ilości wystawionych worków z wysegregowanymi odpadami (1 worek pusty za 1 pełny) wg kolorów

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

20

17

16

15

14

MARZEC

Termin wywozu surowców wtórnych (szkło, plastyk) z Gminy Pietrowice Wielkie w 2017 r.

20

15

18

Pietrowice Wlk – "2", Gródaczanki

23

14

17

Pietrowice Wlk – "1"

Cyprzanów Lekartów Samoborowice

LUTY

STYCZEŃ

Rejony

8

7

4

3

2

SIERPIEŃ

19

18

15

14

13

WRZESIEŃ

29

Pietrowice Wlk - "2", Gródaczanki

31

17

16

13

12

11

PAŹDZIERNIK

15

14

13

10

9

LISTOPAD

13

12

11

8

7

GRUDZIEŃ

Pietrowice Wielkie 1: 1 Maja, 1 Armii, Górska, Janowska, Konopnickiej, Słoneczna, Wiosenna, Kwiatowa, Parkowa, Młyńska, Nowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Świerczewskiego, Zawodzie, Żeromskiego, Żymierskiego Pietrowice Wielkie 2: Bończyka, Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Ligonia, Chopina, Mickiewicza, Spółdzielcza, Szebesty, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wyzwolenia

Cyprzanów Lekartów Samoborowice 27

Krowiarki Amandów, Pawłów

30

28

Pietrowice Wlk - "1"

Maków, Kornice, Żerdziny

MARZEC

WIELKOGABARYTY

11

10

7

6

5

LIPIEC

Rejony

13

12

9

8

7

CZERWIEC

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KUCHENNYCH


Urodziny Pluszowego Misia

w bibliotece w Samborowicach Goście Pluszowego Misia

Zabawy przedszkolaków z Misiem

Dzień Pluszowego Misia w Cyprzanowie

Już 10 raz w listopadowy wieczór przywitaliśmy, wraz najmłodszymi czytelnikami, w naszej bibliotece w Samborowicach Pluszowego Misia, który obchodził swoje urodziny. Już tradycyjnie dzieci przyniosły swoje pluszowe misie, o których nam opowiedziały, a na przywitanie otrzymały „misiowe uszka”. Oczekiwanie naszym milusińskim na solenizanta umiliła czytaniem bajki o najsłynniejszym misiu – Kubusiu Puchatku – jedna z mam, a następnie już w towarzystwie Pluszowego misia wzięły udział w zagadkach o tematyce związanej zarówno z misiami bajkowymi jak i tymi żyjącymi w naturze, a każda odpowiedź była nagradzana słodyczami. Były tańce i zabawy oraz tradycyjnie tort urodzinowy. Dzieci niechętnie rozchodziły się do domów, więc mam nadzieję, że w za rok spotkamy się w równie dużym gronie. T. Kiełkowska bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Samborowicach

W Przedszkolu w Cyprzanowie Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest w formie urodzinowego przyjęcia. Organizatorką tej Uroczystości już od kilku lat jest Pani Teresa Kiełkowska, reprezentująca Gminną Bibliotekę Publiczną w Samborowicach. Tegoroczne ,,Urodziny Pluszowego Misia” zorganizowano 17 listopada. Tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola swoje pluszowe misie, aby wraz z nimi i przybyłym na Uroczystość ,,solenizantem” uczestniczyć w atrakcjach urodzinowego przyjęcia. W trakcie tego spotkania dzieci wysłuchały opowieści o przygodach Misia Guziczka - czytanych przez Panią Dyrektor Edytę Kubita, uczestniczyły w zabawach i tańcach, śpiewały piosenkę o Misiu Uszatku, wspólnie z bohaterem dnia wykonywały ćwiczenia ruchowe i rozwiązywały ,,misiowe” zagadki, odbierając słodkie nagrody. Na zakończenie ,,solenizant” częstował wszystkich uczestników przyjęcia misiowymi babeczkami, zaś przedszkolacy wręczyli organizatorce prace plastyczne przygotowane wcześniej wspólnie z rodzicami. I. Kasza

Dzień Muzyki - uczniowie klasy II z ZSP w Krowiarkach

DZIĘKUJEMY! Dzień Muzyki W przedwakacyjnym numerze „Głosu Gminy” zamieściliśmy ankiety, w których prosiliśmy Państwa o wyrażenie swojego zdania na temat poziomu i jakości życia w gminie oraz na temat pomysłu zagospodarowania budynku dawnego dworca PKP w Pietrowicach Wielkich. We wrześniu odebraliśmy wypełnione ankiety z wyznaczonych punktów i zapoznaliśmy się z Państwa opinią i pomysłami. Wszystkim, którzy podjęli trud, poświęcili swój czas na wypełnienie ankiet i podzielili się z nami swoim zdaniem, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Adam Wajda Sekretarz Gminy

14

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

W dniu 25 października w Filii Bibliotecznej w Krowiarkach obchodzono Dzień Muzyki. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z dawną formą słuchania muzyki. Z dużym zaciekawieniem odsłuchali nagrań odtworzonych za pomocą nieznanego im adapteru. Wysłuchali nie tylko piosenek przy wtórze których zatańczyli, ale także wierszy Jana Brzechwy. Dowiedzieli się również co to jest płyta winylowa i pocztówka dźwiękowa, za pomocą której można było wysyłać sobie życzenia z różnych okazji. Ta przestarzała forma słuchania muzyki wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczestników, czyli przedszkolaków i uczniów klasy II Barbara Kapinos bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Krowiarkach


Wystawa drobnego inwentarza Jak co roku w październiku odbyła się wystawa drobnego inwentarza, gołębi ozdobnych, królików i pokaz ptaków egzotycznych. Była to II Regionalna wystawa, a zarazem XVI wystawa zorganizowana przez nasze zrzeszenie. Wystawy drobnego inwentarza w Pietrowicach Wielkich zyskały już pewną renomę, nie tylko wśród sympatyków - hodowców, ale także osób na co dzień niezwiązanych z hodowlami ptaków czy królików. Do Pietrowic Wlk., jako uczestnicy wystawy, zjeżdżają hodowcy z coraz to szerszych rejonów województw śląskiego i opolskiego, jak również i z przygranicznych miejscowości terenu Czech. Z rozmów przeprowadzanych z gośćmi zwiedzającymi wystawę, jesteśmy przekonani, iż warto kontynuować naszą pasję hodowli, w czasach komputerów i elektroniki, istnieje coś co może nas choć trochę oderwać od zabieganego świata. Tacy prawdziwi fanatycy jak my, nie patrzą na przejechane kilometry, przybywają do Pietrowic naprawdę z różnych stron kraju i zagranicy, i to oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. Od samego początku organizacji wystaw w Pietrowicach odwiedza nas co roku grupka osób aż z Kłodzka i Kudowy. Były osoby, które mówiły że są z Istebnej, Strzelec Opolskich i z Prudnika. Pośród grupek osób zwiedzających było słyszeć również rozmawiających w języku czeskim, co potwierdziła krótka rozmowa z nimi, byli z Ostrawy. Odwiedzili nas koledzy hodowcy, których znamy z wystaw wojewódzkich z Katowic,

Woliery z papugami

byli pod wrażeniem wystawy, cytat jednego z nich „ilość i jakość prezentowanych zwierząt jest naprawdę na wysokim poziomie, w przyszłym roku też przyjadę do Pietrowic, ale już nie jako zwiedzający, a jako uczestnik (wystawca).” Była to największa wystawa jaką do tej pory zorganizowaliśmy. Do konkursów zgłoszono 945 zwierząt. Komisja Sędziowska przyznała 29 tytułów „Zwycięzca w rasie”, 10 tytułów „Wyróżniony w rasie” i 16 tytułów „nagrodzony w rasie” oraz 6 tytułów „CHAMPION WYSTAWY” w poszczególnych kategoriach. W najliczniej prezentowanych rasach zostały przeprowadzone konkursy kolekcji, do której wlicza się cztery najwyżej punktowane sztuki jednego wystawcy. Przyznano 9 tytułów „Mistrz Regionu, I Vice Mistrz Regionu, II Vice Mistrz Regionu.” Tytuły CHAMPION WYSTAWY zdobyli hodowcy: Nowak Marek za samca królika rasy: Satynowy Kość Słoniowa, Dzierżęga Piotr za samicę królika rasy: Wiedeński Niebieski, Grud Jerzy za gołębia rasy: Górnośląski Garłacz Koroniasty, Korbel Waldemar za kurę rasy: Jedwabista, Knura Ireneusz za kaczkę Karolinkę oraz Krystian Dudek za bażanta Złocistego..

Zwycięzca w rasie, Wyróżniony w rasie, Championy wystawy oraz kolekcje konkursowe zostały uhonorowane nagrodami, które wręczyli nasi sponsorzy. W tym roku nastąpiły znaczące zmiany w działalności naszego zrzeszenia. 13 czerwca 2016 roku został zmieniony wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonujący zmiany siedziby Zrzeszenia. Aktualna nazwa to „ Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza” z siedzibą w Pietrowicach Wielkich, z adresem korespondencyjnym w miejscu zamieszkania prezesa Zrzeszenia. Chcielibyśmy podziękować władzom gminy Pietrowice Wielkie za przychylny stosunek do naszego hobby, udostępnienie terenu i umożliwienie nam organizacji wystaw w tak pięknym i funkcjonalnym obiekcie. Podziękowania należą się również wszystkim sponsorom, bez których nie można by ufundować nagród dla wystawców. Jako komitet organizacyjny dziękujemy naszym kolegom za społeczną pracę, bez której nie można by zorganizować tej wystawy (a wysiłek jest naprawdę ogromny). Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili i zapraszamy na następną III Regionalną i XVII związkową wystawę za rok w miesiącu październiku. Ireneusz Knura

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

15


Złote gody w Pietrowicach Wielkich – dziewięć par świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego W dniu 16 listopada b.r. do Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przybyło dziewięć par, które zostały odznaczone Medalami Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Najpierw jednak wójt gminy Pietrowice Wielkie Andrzej Wawrzynek złożył jubilatom oryginalne, wierszowane życzenia, które wprowadziły w radosny i lekko nostalgiczny nastrój. Po części oficjalnej zaproszono pary na poczęstunek i program artystyczny.

Maria i Maksymilian Mraskowie

Poznali się na spacerze w lesie Pulów. Pani Maria mieszkała wtedy w Pawłowie, a pan Maksymilian w Żerdzinach. Ślub pary odbył się 12 lutego 1966 roku (ślub kościelny państwo Mraskowie wzięli dwa dni później, 14 lutego). - Ja pracowałam jako listonosz, mąż był elektrykiem - opowiada o ścieżce zawodowej pani Maria. Małżeństwo doczekało się syna i dwójki wnucząt. Mieszkają w Pietrowicach Wielkich. Para zgodnie przyznaje, że w związku ważna jest miłość, szacunek, ale też poczucie humoru. - I tęsknota! Chwilę go nie ma i ja już się zastanawiam, gdzież on się podziewa - śmieje się pani Maria.

Zofia i Ignacy Kuligowie

Pochodzą z gór. Oboje pracowali w Zakopanem - pani Zofia w kuchni jednego Maria i Leon Rudziokowie z domów wczasowych, pan Ignacy w woPoznali się na zabawie kiermaszowej. dociągach. To właśnie w Zakopanem się 68-letnia pani Maria pochodzi z Cyprzapoznali. Pobrali się w grudniu 1966 roku nowa, a 75-letni pan Leon - z Łęgu. Pobrali w Kościelisku. W 1978 roku przyjechali do się 13 sierpnia 1966 roku. Trzy dni później, Pietrowic Wielkich, gdzie mieszkają do dziś. 16 sierpnia, mieli ślub kościelny. Pamiętają, Tutaj pani Zofia pracowała w spółdzielni że pogoda była zmienna - rano niebo bykrawieckiej, a pan Ignacy w RSP. Para ma ło zachmurzone, później pojawiło się kilka trzy córki, syna, trzy wnuczki, wnuka i jed- promieni słońca. Doczekali się córki, syna nego prawnuka. - Ważna jest zgoda, ważna i czterech wnuków. - Pracowałam w RSP praca, kompromis. Trzeba umieć i chcieć w Cyprzanowie, a także na gospodarstwie. się porozumieć, znaleźć wspólne rozwiąza- Mąż był zbrojarzem w opolskim przedsięnie w każdej sytuacji - przyznaje pani Zofia. biorstwie przemysłowym - mówi nam pani Maria. Para przyznaje, że w ciągu ich długoletniego związku bywało różnie, ale para potrafiła sobie wybaczać i żyć w zgodzie.

Dorota i Zygfryd Schmelowie

Dzień ich ślubu - 12 listopada 1966 roku (ślub kościelny - 21.11.1966 r.) - wspominają jako chłodny i zimny. Para poznała się w lipcu 1963 roku na zabawie organizowanej w raciborskim amfiteatrze. 75-letnia obecnie pani Dorota pochodzi z Makowa, a 76-letni pan Zygfryd - z Pietrowic Wielkich. Pani Dorota zajmowała się domem i wychowaniem dwóch synów i córki, pan Zygfryd przez trzydzieści lat pracował na kopalni Anna. Obecnie jubilaci cieszą się dodatkowo wnuczką i wnukiem. - A kolejne w drodze! - cieszy się pani Dorota. Według państwa Schmelów szczęście w życiu przyjdzie samo, jeśli tylko jest miłość, zrozumienie i zgoda.

16

Maria i Józef Mosyrszowie

- Długo ją obserwowałem, wypatrywałem w kościele, gdzie się dało. Podobała mi się, wpadła mi w oko. A później przyszedłem do niej do domu - opowiada z uśmiechem pan Józef. Pochodząca z Lekartowa 75-letnia obecnie pani Maria pracowała w fabryce dywanów w Kietrzu. 79-letni pan Józef pochodzi z kolei z Cyprzanowa, pracował jako kolejarz. Para pobrała się 23 października 1966 roku. Po ślubie zamieszkali w Lekartowie. Mają syna i córkę, a także dwie wnuczki. Małżonkowie zgodnie przyznają, że w związku trzeba sobie przebaczać, a problemy rozwiązywać na spokojnie.

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

Teresa i Karol Stośkowie

Para poznała się na zabawie sylwestrowej. Od 22 października 1966 roku są małżeństwem. Mieszkają w Krowiarkach. Pani Teresa pracowała na gospodarstwie, a pan Karol - w PGR-ze w Głubczycach. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, dwóch wnuczek i dwójki wnucząt. - Trzeba dążyć do porozumienia. Dlatego też czasem trzeba sobie ustępować.


Danuta i Stanisław Krużołkowie

Pogoda w dzień ich ślubu - 26 września Gertruda i Ernest Chory 1966 roku - była słoneczna. Znali się długo, 73-letnia obecnie pani Gertruda i 75-let- zanim zdecydowali się na związek, bo oboni pan Ernest poznali się na jednej z zabaw je mieszkali w Gródczankach. - Ale peww Cyprzanowie. Pobrali się 12 lutego 1966 nego razu coś w końcu zaiskrzyło - mówi roku. Ślub kościelny odbył się, romantycz- nam pan Stanisław. Pani Danuta pracowanie, w walentynki. - Wtedy nie obchodzono ła w fabryce dywanów w Kietrzu, pan Statakiego święta - wspomina pani Gertruda. nisław przez 43 lata był kierowcą w firmie Małżonkowie pracowali na gospodarstwie. budowlanej. Para ma trzy córki, syna, dwie Doczekali się córki, dwóch synów, dwóch wnuczki i dwóch prawnuków. - Kiedy jest wnuczek i pięciu wnuków. Oboje zgodnie praca, nad sobą i taka, która daje pieniąprzyznają, że małżeństwo to związek na dze, kiedy są te pieniądze, które pozwaladobre i na złe - nie można się poddawać ją na dobre życie, kiedy jest przebaczenie, i trzeba radzić sobie w każdej sytuacji, na- wtedy jest szczęście i miłość - mówią nam wet gdy jest bardzo źle. małżonkowie.

Elżbieta i Władysław Rucińscy

Państwo Rucińscy mieszkają w Lekartowie. 76-letni obecnie pan Władysław pochodzi jednak z Limanowej. Poznali się w pracy na polu. 81-letnia obecnie pani Elżbieta pracowała na gospodarstwie, pan Władysław z kolei m.in. w Zakładzie Elektrod Węglowych czy w cukrowni. Para doczekała się córki, dwóch synów, dwóch wnuków i wnuczki, a także jednej prawnuczki. Pani Elżbieta i pan Władysław mówią nam, że w związku ważna jest zgoda, miłość, ale też wzajemny szacunek. Zdjęcia: Adam Wajda

PODSUMOWANIE WYNIKÓW LOTOWYCH

sezonu lotowego 2016 r. Sekcji Maków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych W dniu 19.11.2016 (sobota) w świetlicy w Makowie przy ul. Raciborskiej 40 zebrali się członkowie wraz z żonami przy kawie i ciastku na wręczenie pucharów i dyplomów za zwycięstwo poszczególnych gołębi i ich hodowców w lotach gołębi starych i młodych sezonu lotowego 2016. A oto wyniki:

LOTY STARE ZAJĘTE I MIEJSCE

• • • • • • • • • • • • • • •

1 z lotu Oleśnica Sobola J. 2 z lotu Leszno Sobola J. 3 z lotu Międzyrzecz I Pilar R. 4 z lotu Międzyrzecz II Błaszczyk B. 5 z lotu Baczyna I Przybyła Daria 6 z lotu Anklam I Musioł L. 7 z lotu Baczyna II Nowak H. 8 z lotu Anklam II Nowak H. 9 z lotu Międzyrzecz III Nowak H. 10 z lotu Clapenburg I Szefler W. 11 z lotu Międzyrzecz IV Paniczek H. 12 z lotu Clapenburg II Paniczek H. 13 z lotu Anklam III Szefler W. 14 z lotu Anklam IV Szefler W. 15 z lotu Zevenbergcken (Holandia) Szefler W.

• PUCHAR NAJLEPSZY LOTNIK SEZO-

NU 2016 SEKCJI MAKÓW • SZEFLER WALDEMAR • PUCHAR NAJLEPSZY GOŁĄB ROCZNY 2016 SEKCJI MAKÓW • BŁASZCZYK BRUNO • Puchar Mistrza sekcji w lotach gołębi starych 2016 - Nowak H. • Puchar I Vice Mistrza sekcji w lotach gołębi starych 2016 - Szefler W. • Puchar II Vice Mistrza sekcji w lotach gołębi starych 2016 - Błaszczyk B. • Puchar Prezesa Sekcji Maków z lotu Baczyna - Błaszczyk B. • Puchar „FELKA” z lotu Anklam II -Nowak H. • Puchar Przechodni z lotu Międzyrzecz II - Nowak H. • Puchar Wójta Gminy Pietrowice W z lotu Clopenburg II - Nowak H.

LOTY MŁODE 2016 Zajęte I Miejsce

• • • • • •

1 z lotu Baczyna -Musioł L. 2 z lotu Kempno -Pilar R. 3 z lotu Opatówek -Błaszczyk B. 4 z lotu Turek I - Nowak H. 5 z lotu Turek II -Błaszczyk B. 6 z lotu Gniezno - Szefler Daniel

Hodowcy z pucharami

• Puchar najlepszy lotnik sekcji lotów młodych 2016 - Nowak H. • Puchar Sołtysa Sołectwa Maków z lotu Opatówek -Błaszczyk B. • Puchar Mistrza sekcji Maków w lotach gołębi Młodych 2016 - Nowak H. • Puchar I Vice Mistrza sekcji Maków w lotach gołębi Młodych 2016 - Paniczek H. • Puchar II Vice Mistrza sekcji Maków w lotach gołębi Młodych 2016 - Wyrtki L. • Po rozdaniu pucharów i dyplomów wieczór minął w miłej atmosferze. Dziękujemy również p. Wójtowi Andrzejowi Wawrzynek za wsparcie naszej gminy. Prezes A. Gincel

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

17


Emeryci i renciści przy kościółku

Przemarsz gości z kościoła parafialnego do Centrum Społeczno-Kulturalnego

Dzień Kultury Niemieckiej w Pietrowicach Wielkich

Miłe spotkanie przy muzyce i poczęstunku

Dnia 06-09-2016 o godz. 15.00 odbyło się spotkanie Koła Emerytów i Rencistów przy ognisku i grillu przy św. Krzyżu w PietroPietrowice Wielkie: 09 października 2016 wicach Wielkich. Spotkanie odbyło się w miejscu do takich imprez Obchody Dnia Kultury Niemieckiej rozpoczęte zostały Mszą św. przygotowanym przez władze gminy. W dniu poprzedzającym w kościele parafialnym w Pietrowicach Wielkich, odprawioną w inspotkanie Zarząd koła miejsce to przygotował - posprzątano liście tencji żyjących i zmarłych członków DFK powiatu raciborskiego. i chwasty, pozamiatano całe obejście, umyto stoły i ławy. Przybyło Po niej wszyscy przemaszerowali do pobliskiego centrum społeczokoło 80 członków naszego Koła. Pan Antek rozpalił ognisko, pan no-kulturalnego. Tam nastąpiło uroczyste otwarcie imprezy oraz Wiesiek piekł kiełbaski na grillu, pan Rysiek pięknie przygrywał występy artystyczne grup artystycznych z gminy Krzyżanowice na organkach, a my śpiewaliśmy piosenki biesiadne. Zarząd Ko- - organizatora tegorocznego Dnia Kultury Niemieckiej. ła zadbał o to, by było coś zjeść i wypić. Były ziemniaki pieczone Organizatorem w żarze ogniska, był chleb ze smalcem, skwarkami i ogórkiem tegorocznego Dnia kiszonym. Śpiewaliśmy więc piosenki i było bardzo miło. SpotkaKultury Niemieckiej była Gmina Krzyżanowice nie odbyło się w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Pogoda dopisała, humory dopisały, apetyt dopisał- tak więc do miłego zobaczenia za rok. Przewodnicząca E. Wankat

Sezon lotowy 2016 zakończony Sezon lotowy 2016 nie należał do lekkich, a szczególnie loty gołębi młodych, które zdziesiątkowały nasze hodowle, uniemożliwiając niektórym hodowcom wytrwanie do końca. Duże straty

PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTÓW GOŁĘBI Młodych 2016 SEK. 1 PZHGP PIETROWICE WIELKIE Lp

DATA LOTU

MIEJSC

ODL km.

hodowca

1

20VIII

BACZYNA

117

FOJCIK BERTOLD

2

28VIII

KĘPNO

137

FOJCIK BERTOLD

3

4 IX

OPATÓWEK

184

FOJCIK BERTOLD

4

11 IX

TUREK I

217

KRZYŻOK MAREK

5

18 IX

TUREK II

217

KRZYŻOK MAREK

6

25 IX

GNIEZNO

274

KRZYŻOK MAREK

Tradycyjne Mistrzostwo Sekcji 1 Pietrowice Wielkie lotów gołębi starych 2016

MISTRZOWIE

1. TATARA MARCIN 2. PARYS PIOTR 3. KĘPA ANDRZEJ 4. GŁÓWCZAK MIECZYSŁAW 5. WRZOŁ JERZY 6. PLURA JOACHIM ADRIAN 7. DĘBSKI JERZY 8. FOJCIK BERTOLD 9. KOTERBA WITUS 10. HERUD ANDRZEJ

18

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

gołębi nie były jednak przyczyną skrócenia sezonu lub zaniechania lotów. Najwytrwalsi walczyli do końca. Prawdziwy hodowca jest sportowcem, który jest w stanie dać z siebie wszystko i nie poddaje się walcząc wytrwale do samego końca. Pozdrawiam wszystkich życząc wytrwałości w dążeniu do celu. Piotr Parys

PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTÓW GOŁĘBI STARYCH 2016 SEK. 1 PZHGP PIETROWICE WIELKIE Lp

DATA LOTU

MIEJSC

ODL km.

hodowca

1

30 IV

Oleśnica

138

BŁACHUT PIOTR

2

8V

Oleśnica

138

FOJCIK BERTOLD

3

14 V

Leszno

225

TATARA MARCIN

4

22 V

Międzyrzecz

320

FOJCIK BERTOLD

5

29 V

Baczyna I

365

TATARA MARCIN

6

5 VI

Anklam I

520

TATARA MARCIN

7

12 VI

Baczyna II

365

PARYS PIOTR

8

19 VI

Anklam II

520

WRZOŁ JERZY

9

25 VI

Międzyrzecz III

320

WRZOŁ JERZY

10

3 VII

Cloppenburg

750

TATARA MARCIN

11

25 VI

Anklam III

520

PLURA JOACHIM ADRIAN

12

10VII

Międzyrzecz IV

320

DĘBSKI JERZY

13

16VII

Cloppenburg II

750

KĘPA ANDRZEJ

14

24VII

Anklam IV

520

TATARA MARCIN

15

30VII

Breda

950

PARYS PIOTR


Zwyczajni? Niezwyczajni!!! Bohaterowie z Mechanika - uczniowie udzielili profesjonalnej pierwszej pomocy rannemu mężczyźnie. BRAWO! – Dzisiaj (22 listopada – przyp. red.) ok. 17.00 doszło do wypadku – starszy mężczyzna upadł i doznał urazu głowy. Leżał na bruku, nikt dookoła nie zareagował oprócz czterech młodych mężczyzn (z tego, co wiem, uczniowie Mechanika w Raciborzu) – napisała do nas jedna z naszych Czytelniczek. Postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym wydarzeniu.

Od prawej: Paweł Cygler (Pietrowice W.), Kamil Muszalik (Pietrowice W.), Dawid Marcinek (Lekartów), Jacek Janowski (Nędza).

List Czytelniczki:

Udało nam się ustalić, z pomocą wiceDzisiaj (22 listopada – przyp. red.) ok. dyrektora ds. dydaktycznych CKZiU nr 2 17.00 doszło do wypadku – starszy męż- „Mechanik” Marka Chroboka, kim są opiczyzna upadł i doznał urazu głowy. Leżał sani przez naszą Czytelniczkę bohaterowie. na bruku, nikt dookoła nie zareagował To uczniowie klas trzecich – Jacek Janowoprócz czterech młodych mężczyzn (z tego, ski, Dawid Marcinek (profil: technik inforco wiem, uczniowie „Mechanika” w Racibo- matyk), Kamil Muszalik i Paweł Cygler rzu). Ci młodzi ludzie od razu podjęli dzia- (profil: technik urządzeń i systemów enerłanie – bez zastanowienia ustabilizowali getyki odnawialnej). Chłopcy opowiedzieli głowę, okryli mężczyznę folią życia, wezwa- nam o wczorajszym zdarzeniu. li pogotowie i cały czas wspierali go psyJak się okazało, czterej uczniowie Mechicznie. Proszę o nagłośnienie tej sprawy, chanika zdawali wczoraj egzamin po kurmyślę, że tym młodym chłopakom należą sie podstawowym strażaków ratowników się imienne wyrazy szacunku. Tak wiele OSP w Komendzie Powiatowej Państwomówi się o pomaganiu, a praktycznie nikt wej Straży Pożarnej w Raciborzu. Nie przyze starszych, z których ci młodzi powinni puszczali, że po jego napisaniu będą mieli brać przykład, nie zareagował, tylko pa- okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętnotrzyli się bezczynnie. Mam nadzieję, że uda ści w praktyce. – Po skończeniu egzaminu, się redakcji ich odnaleźć i pogratulować. gdy mieliśmy chwilkę czasu wolnego, poPanowie – czapki z głów za taką reakcję! szliśmy na miasto, żeby kupić coś do picia.

Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu

w Pietrowicach Wielkich

Zdecydowaliśmy się pójść na rynek. Zastaliśmy tam leżącego na ziemi pana, który dosyć mocno zranił się w głowę – opowiadają bohaterowie. Chłopcy od razu przystąpili do pomocy – dzięki dobrze wyposażonej apteczce, którą jeden z nich zawsze wozi w samochodzie, udało się opatrzyć mężczyznę. – Od razu oczywiście zadzwoniliśmy po karetkę. Założyliśmy mężczyźnie kołnierz ortopedyczny, przykryliśmy folią, ponieważ było dosyć chłodno, i poczekaliśmy z nim na przyjazd karetki – mówi nam Jacek. Dla młodych mężczyzn sytuacja nie była niecodzienna – wszyscy aktywnie udzielają się w ochotniczych strażach pożarnych – Jacek w Nędzy, Dawid w Lekartowie, a Kamil i Paweł w Pietrowicach Wielkich. Wczoraj wykazali się sporą dawką empatii i wrażliwości, a także umiejętnością zachowania zimnej krwi. – Kiedy człowiek potrzebuje pomocy, trzeba pomagać. Każdy z nas może kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji – zgodnie przyznają uczniowie Mechanika. Jacek, Dawid, Kamil i Paweł zdradzili nam również, że wczoraj otrzymali wyniki egzaminu – wszystkim udało się zdać. Gratulujemy! Autor: Teresa Besz, fot.: Katarzyna Kubik,

Pluszowy Miś w otoczeniu przedszkolaków z Pietrowic Wielkich

Każdego roku 25 listopada obchodzony warzyszyła jej wieljest Światowy Dzień Pluszowego Misia. To ka maskotka misia. bardzo miłe i bardzo przytulne święto!!! Dzieci były zachwycoŚwięto to szczególnie kochają wszystkie ne i oczywiście zaprodzieci! Dlatego też w każdym przedszko- siły takiego dużego lu bardzo uroczyście obchodzony jest ten misia również za rok. dzień i tak było również w Przedszkolu A każdego, zwykłego w Pietrowicach Wielkich. Tort, świeczki dnia niechaj towarzyoraz zabawy z misiem czekały w każdej sali. szy każdemu dziecGościem honorowym był oczywiście żywy ku i nie tylko dziecmiś, którego przyprowadziła Pani Małgosia ku: „Mały, miły miś, z biblioteki. Znana jest ona bardzo dobrze który uśmiechnięty wszystkim przedszkolakom, ponieważ re- jest dziś, potrafi przepędzić smutek i łzy gularnie przychodzi do grup przedszkol- i sprawi, że nawet dorosły przestaje mieć nych i czyta głośno książeczki. Tym razem złe sny”. Przytulmy się do misia nawet jarównież czytała historyjki o misiach, a to- ko dorośli i bliższy będzie nam wtedy świat

dziecka i od razu okaże się, że wszystko wokół jest bardziej przyjazne. Edyta Kubita

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

19


Dożynki Gminne w Makowie Delegacja z Cyprzanowa

Delegacja z Gródczanek

Delegacja z Pawłowa

Delegacja z Kornic

Delegacja z Pietrowic Wielkich

Delegacja z Amandowa Delegacja z Żerdzin

Delegacja z Krowiarek

20

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

Delegacja z Lekartowa


Co się dzieje w LGD? Obecnie trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na przedsięwzięcie 1.2.1 Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR). Termin składnia wniosków upływa 22 listopada br. Konkurs dotyczy zakresu Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej o niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 23 listopada o godz. 17.00 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 8 B. odbyło się szkolenie dotyczące podjęcia i rozwijania działalności gospodarczej. Potencjalni beneficjenci będą mogli aplikować o środki w I kwartale 2017 r. 5 listopada gościliśmy w naszej gminie gości z Czech z miasta Kravaze. Wizyta odbyła się w ramach trwającego projektu partnerskiego pn. „ Nowe horyzonty” Pietrowice Wielkie-Kravaze. Grupa składająca się z 20 uczestników zwiedzała Zamek w Krowiarkach i Zielone Centrum. Następnie czekał na nich poczęstunek, po którym odbyła się multimedialna projekcja dotycząca obu gmin. Na zakończenie udali się na zwiedzanie Urzędu Gminy. Kolejne działanie projektu odbyło się 27 listopada br. W ramach tego działania spotkały się Rady Gmin obu Partnerów. Delegacja z Makowa

Delegacja z Samborowic

Celem projektu jest nawiązanie partnerstwa Gmin poprzez współpracę instytucji, ze szczególnym naciskiem na współpracę urzędów gmin Pietrowice W. i Kravarze. Pierwszym krokiem w celu poznania się i nawiązania współpracy są spotkania zapoznawczo-integracyjne skierowane do pojedynczych grup społecznych, zawodowych lub gospodarczych: pracowników obu gmin, radnych obu gmin, jednostek organizacyjnych obu gmin oraz organizacji społecznych i przedsiębiorców z terenu partnerskich gmin. Drugim krokiem są działania otwarte, skierowane do mieszkańców partnerskich gmin. Relacja między ww. przedstawicielami obu gmin umożliwi w przyszłości podjęcie próby realizacji wspólnych przedsięwzięć między wymienionymi podmiotami, a w szczególności między jednostkami samorządowymi. Ponadto wskaże i ugruntuje wspólne polsko-czeskie potrzeby społeczne, interesy, dążenia wynikające ze wspólnej kultury, tradycji, historii, wspólnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Zmierzamy do tego, żeby zbieżne interesy między jednostkami samorządowymi skłaniały ich społeczeństwa do działania w formie zorganizowanej. To, z kolei, pobudzi do współpracy mieszkańców, grupy formalne i nieformalne oraz inne jednostki np. biblioteki, domy kultury itp. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach programu INTERREG V-A Republica Czeska-Polska. M. Siara-Liwyj

Pasowanie na Przedszkolaka w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich Dziś jest nasze pasowanie. Są tu nasze drogie Panie. Już od dzisiaj przyrzekamy. Że przedszkole pokochamy.

Co dzień bawić się będziemy. I jedzonko ładnie zjemy. I z uśmiechem przywitamy. Przychodzące po nas mamy.

28 października w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas uroczystości nasi najmłodsi podopieczni zaprezentowali swoje zdolności artystyczne przed starszymi przedszkolakami. Dodatkowym zadaniem było pokonanie toru przedszkód. Po wszystkich zmaganiach pani dyrektor Edyta Kubita wręczając dyplomy pasowała każdego przedszkolaka magiczną różdżką wypowiadając słowa: „Pasuję cię na dzielnego i wesołego przedszkolaka”. Po części oficjalnej nastąpiła chwila na słodki poczęstunek. Serdecznie witamy w naszym gronie wszystkie nowe dzieci i życzymy im samych radosnych i szczęśliwych dni w przedszkolu. I. Pawlasek

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

21


Plan treningowy dla początkującego biegacza 1. Pierwszy bieg

szu. Daj sobie trochę czasu! Kluczem do sukW pierwszym tygodniu treningów, po- cesu, jest cierpliwość i pełne realizowanie winno być to ok 30 minut (w trakcie jed- założeń treningowych. Priorytetem nie jest nej jednostki treningowej) może być nawet tempo biegu, ale czas treningu. marsz wystarczy pełna mobilizacja do wyjPrędkość biegu nie powinna sprawiać Ci ścia na trening i powrót z wielką radością że żadnego kłopotu. Jeśli w trakcie treningu dałam/em radę. Początki zawsze są trudne, jesteś w stanie bez problemów rozmawiać natomiast odpowiednie nastawienie i mądry i nie masz przy tym większej zadyszki, to trening, pozwoli Ci odnotowywać wyraźny znaczy, że biegniesz w odpowiednim tempie. progres. Już sam fakt podniesienia rękawic 4. Jak się motywować i rozruszania swojego leniwego ciała stawia Najważniejsze – wyznacz sobie jasne Cię w gronie wybrańców. W tym konkret- i konkretne cele ( np. wystarczy że biegam nym przypadku, rewelacyjną metodą wdra- 3 razy w tygodniu po 30 min ), żania swojego organizmu do wysiłku biegoBiegaj w towarzystwie lub sam jak wolisz, wego jest metoda przerywana, czyli marsz Zaciśnij zęby i mimo chwil zwątpienia, przeplatany truchtem. Poniżej prezentuję wytrwaj pierwsze trzy tygodnie. Po tym czaplan treningowy, który realizowany od zera, sie bieganie wejdzie Ci w krew i stanie się pozwoli Ci po 10 tygodniach regularnych oczywistą czynnością, treningów pokonać bez przystanku 45 mi- 5. Pamiętaj o! nut (krok pierwszy). • dieta (biegacze mają lepiej: mogą jeść 2. Ile razy w tygodniu biegać wszystko, tylko w miarę zdrowo), Liczba treningów w tygodniu, nie powin- • ćwiczenia dodatkowe (w wolnych chwina być mniejsza niż 3 i nie większa niż 4. lach wzmacniamy szczególnie mięśnie Plan treningowy należy planować tak, aby brzucha i grzbietu), przerwa między jednym i drugim trenin- • odzież i obuwie (buty do biegania, strój giem nie była większa niż 2 dni w którym nie będzie nam za ciepło ani 3. Jak szybko biegać za zimno, po zmroku zakładamy coś odBardzo spokojnie. Nie ścigaj się z samym blaskowego), sobą, na szybkie treningi i rywalizację przyj- • biegaj przede wszystkim dla zdrowia. Powodzenia i do zobaczenia na trasie..... dzie jeszcze czas. Nie irytuj się, że Twój bieg Robert Antczak jest nieznacznie szybszy od szybkiego mar-

22

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

ZAPRASZAMY NA

V EKO-OKNA CROSS Organizatorzy biegu serdecznie zapraszają miłośników biegania na V EKO -OKNA Cross po Ziemi Pietrowickiej, który odbędzie się 14 stycznia 2017 roku. Biuro zawodów, a także start i meta zlokalizowany jest w szkole w Pietrowicach Wielkich. Trasa biegu będzie wiodła drogami asfaltowo- szutrowymi w sołectwie Pietrowice Wielkie i Kornicach. Celem biegu jest promocja aktywnego stylu życia, ukazanie walorów krajoznawczych Gminy Pietrowice Wielkie oraz możliwość rywalizacji sportowej na pięknej, lecz wymagającej trasie. Dla każdego biegacza oprócz gwarantowanego zmęczenia po biegu, przewidziany jest medal, pakiet startowy (koszulka techniczna), poczęstunek po biegu, a dla najlepszych nagrody. Impreza biegowa zakończy się loterią fantową dla wszystkich, którzy ukończą bieg. Szczegółowe informacje dotyczące biegu zamieszczone zostały w regulaminie biegu na stronie www.maratonypolskie.pl Serdecznie zapraszamy!


Stawki podatku na 2017 r. Rada Gminy Pietrowice Wielkie w dniu 7 listopada 2016 r. uchwaliła stawki podatku na rok 2017. Z pewnością mile zaskoczą one wszystkich mieszkańców gminy i przedsiębiorców działających na jej terenie, gdyż uchwalone stawki są niższe niż obowiązujące dotychczas.

Stawki podatku od nieruchomości

1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m2 powierzchni, 2. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na których zlokalizowane są nowo powstałe budynki oddane do użytkowania w roku 2014, 2015 - 0,05 zł od 1 m2 powierzchni, 3. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni, 4. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1 m2 powierzchni, 5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i poło-

żonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni”. 6. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 7. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 8. od nowo powstałych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oddanych do użytkowania w roku 2014, 2015 – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 9. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 10. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty

udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 11. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 12. od budowli – 2 % ich wartości

Opłata za posiadanie psa

1. Ustala się wysokość stawki opłaty od posiadania psów na kwotę 30,00 zł rocznie od jednego psa. 2. Obowiązek opłaty od posiadania psa ustala się na podstawie oświadczenia posiadacza psa. 3. Opłatę od posiadania psów uiszcza się w terminie płatności I raty podatku rolnego i od nieruchomości, albo po upływie 1 miesiąca od daty powstania obowiązku, o którym mowa w ust. 4. 4. W przypadku nabycia psa po upływie terminu określonego w ust. 3 obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto psa, a stawka opłaty określona w ust. 1 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 5. Opłata od posiadania psów płatna jest u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie.

Najlepsi powożący Śląska są z Żerdzin i Kornic 04.10.2016 00:00 red. łów. Jeden z nich był powożącym, a drugi Żerdziny i Kornice. Mieszkańcy gminy „luzakiem”. Startując w dwóch zaprzęgach wygrali zawody zaprzęgowe. Dariusz Fra- wymieniali się tymi rolami. niczek z Żerdzin i Daniel Pendziałek z KorCzy różnica w powożeniu dla samej renicy zajęli pierwsze dwa miejsca w Pucha- kreacji, a dla rywalizacji sportowej jest Duet powożących rze Prezesa Śląsko-Opolskiego Związku duża? – Bardzo duża. Przede wszystkim Pendziałek i Dariu: Daniel sz Franiczek Hodowców Koni. inna jest szybkość. Można to zweryfikoW cyklu zawodów mierzą się zaprzęgi z te- wać przyglądając się zawodom na narenu dwóch województw. – Bawiliśmy się szym terenie, w Kornicach. One rozpoczy- niu. Hodowla, w to. Rywalizacja toczyła się przez 6 zawo- nały cykl pucharowy – opowiada Franiczek. pielęgnacja i zabawa z końmi trwa dów, w których gromadzi się punkty do ge- Rywalizacja odbywała się także w rejonie do dziś. – Zaczęło się od rekreacji, później neralnej klasyfikacji. Udało nam się wygrać m.in. Pszczyny, Jastrzębia Zdroju i Tar- z Danielem spróbowaliśmy sił w zaprzęgach i jednocześnie obronić tytuł sprzed roku – nowskich Gór. i idzie nam z tym coraz lepiej – zaznacza nasz cieszy się D. Franiczek. Z D. Pendziałkiem – Konie kocham odkąd pamiętam – mówi rozmówca. (ma.w) wygrali w kategorii par, pokonując 12 zespo- o swej pasji tryumfator pucharu w powoże-

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

23


KIERMASZ ŚWIĄTECZNY w Pietrowicach Wielkich Pietrowice Wielkie: 27.11.2016 Wójt gminy Pietrowice Wielkie zaprosił w niedzielne popołudnie na kiermasz świąteczny w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich. Był dobrze zaopatrzony bufet, występy dzieci i młodzieży, koncert świąteczny w wykonaniu Claudii i Kasi Chwołka. Rozstrzygnięty został również gminny konkurs „Tradycje Bożonarodzeniowe” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Autor: Katarzyna Kubik

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Pietrowic W.

Pierwszoklasiści roku szkolnego 2016/2017

Gimnazjum w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich. Klasa 1A: Chmielewski Jakub, Górecki Michał, Grucel Angelika, Jegliczka Rafał, Kaczyński Dawid, Koba Szymon, Koperczak Michał, Koszela Piotr, Koterba Bianka, Kurzeja Oliwia, Kusz Monika, Maćko Szymon, Mielnik Julia, Okrent Mateusz, Przybyła Jakub, Solich Kamila, Sylwester Patrycja, Trojańska Agnieszka, Tyrała Szymon, Wittek Martyna, Wojtaszek Sandra, Woźnica Emilia. Wychowawca: Anna Przysiężniuk

Gimnazjum w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich. Klasa 1C: Adamczyk Kacper, Derwieczyński Kacper, Janik Ewa, Janocha Patrycja, Janocha Wiktoria, Jaszek Katarzyna, Kasza Krzysztof, Kyrcz Nataniel, Niemietz Krzysztof, Piątek Michael, Stoschek Szymon, Stosiek Wiktoria, Szmalec Lidia, Szuba Mateusz, Szuba Szymon, Thiel Zuzanna, Wawrzynek Dominik, Weleda Simon, Wośko Mateusz, Zub Alicja. Wychowawca: Tomasz Kretek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach: Agnieszka Fiegler, Emilia Solisz, Zuzanna Buczkowska, Oliwia Niemiec, Dominika Florian i Ewelina Oślislok. Wychowawca: Cecylia Jakubiec

24

GŁOS GMINY PIETROWICE WIELKIE / GRUDZIEŃ 2016

Pokaz taneczny uczennic z Krowiarek

Gimnazjum w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich. Klasa 1B: Adaś Sebastian, Bernardt Patrick, Ducka Dominika,Gotzmann Sven, Gromotka Szymon, Knura Dawid, Kordula Dawid, Kuczera Paweł, Kuziel Filip, Majnusz Dawid, Pawlak Kamil, Schneider Marta, Sciborski Dominik, Spyrka Karolina, Świętek Daniel, Wycik Kamila, Wycisk Nicole, Zaleska Karolina, Zymla Ewa. Wychowawca: Jolanta Koterba

Gimnazjum w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich. Klasa 1D: Bywalska Żaneta, Chołodecka Ewelina, Dürschlag Rafael, Fergisz Katarzyna, Franczak Kamila, Galstyan Artur, Gawełek Karolina, Gawlina Wiktoria, Hołda Emilia, Jegliczka Tomasz, Klimek Mateusz, Koper Emilia, Korba Beata, Krawczyk Kinga, Kreczmer Oliwia, Kubik Sabina, Muszal Adam, Pientka Marek, Skowronek Agata, Stachal Paweł. Wychowawca: Lucyna Flegel

Profile for Pietrowice Wielkie

Głos gminy 12.2016  

Głos gminy 12.2016  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded