__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GŁOS Gminy

AMANDÓW | CYPRZANÓW | GRÓDCZANKI | KORNICE | KROWIARKI | LEKARTÓW | MAKÓW | PAWŁÓW | PIETROWICE WIELKIE | SAMBOROWICE | ŻERDZINY

PAŹDZIERNIK 2017 NR 3 (121) ISSN 1509-1112

Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie

Z radością i zadumą obchodziliśmy jubileusz

750-lecia Pietrowic Wielkich

i 350 lat

Kościółka Św. Krzyża Czytaj na stronie 2-4


Z radością i zadumą obchodziliśmy jubileusz

750-lecia Pietrowic Wielkich

Pietrowice Wlk.:     W dniach 14.09-17.09 obchodziliśmy wspólnie Jubileusz 750 lat Pietrowic Wielkich i 350 lat kościółka pątniczego pw. Św. Krzyża. Obchody rozpoczęły się uroczystościami odpustowymi przy kościółku Św. Krzyża, ubogaconymi koncertem Edwarda Simoni – polsko-niemieckiego artysty, grającego na wielu instrumentach, głównie zaś na fletni Pana.

Uroczysta msza św. jubileuszowo-dożynkowa, przewodniczy abp Jan Graubner

Paweł Newerla i bp Jan Kopiec

Koncert ELENI

Edward Simoni-koncert przy kościółku Św. Krzyża

2

Świeckie obchody jubileuszowe rozpoczęły się w czwartek od uroczystej sesji Rady Gminy, na którą przybyli tłumnie zaproszeni goście. Podczas sesji dokonano odnowienia partnerstwa z niemiecką gminą Liederbach am Taunus i czeską gminą Sudice. Prelekcje wygłosili: Paweł Newerla, Grzegorz Wawoczny i Bruno Stojer. Sobotni dzień obchodów rozpoczął bieg jubileuszowy na 10 km w wielu grupach wiekowych. Zorganizowano również jubileuszowy chód Nordic Walking i biegi dla dzieci i młodzieży. Zaś w godzinach popołudniowych mieszkańcy i wszyscy sympatycy Pietrowic Wielkich zebrali się na konferencji, na której prelekcje wygłosili: Paweł Newerla, Grzegorz Wawoczny, dr Mirosław Furmanek (odkrycia archeologiczne), Bruno Stojer. Na spotkaniu można było otrzymać egzemplarz najnowszej książki Pawła Newerli – monografię Pietrowic Wielkich pt. „Pietrowice Wielkie. Osiem wieków historii wsi i parafii”, którą „na żywo” na spotkaniu zrecenzował bp Jan Kopiec. Swój tomik wierszy promował również O. Joachim Dyrszlag. Zebrani byli świadkami projekcji filmu archiwalnego ze zbiorów Łukasza Kubiczka, dokumentującego remont kościółka Św. Krzyża w latach 1966-1967. Niedziela jubileuszowa łączyła obchody wraz z dożynkami parafii. Uroczystą mszę św. w hali Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich odprawił arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner. Popołudnie niedzielne upływało przy wtórze śpiewów i pokazów artystycznych dzieci i młodzieży, zaś na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru ELENI.

Wystawa archeologiczna i wystawa fotograficzna „Pietrowice Wielkie w obiektywie”

Wystawa „Pół wieku temu” poświęcona parafii pietrowickiej

Wrócił wspomnieniami do lat dzieciństwa gdy uciekał z lekcji historii. Dopiero w liceum za sprawą Benedykta Motyki zainteresował się tym przedmiotem. – Pan Motyka był ostrą kosą, ale polubiłem historię. Ona jest ważna w życiu, w którym wszystko musi być logiczne. Z przeszłości należy wyciągać wnioski i nie popełniać wcześniejszych błędów – mówił Marcinek.[…] Marcinek wspomniał 2 ważne daty. W 1990 roku zakładał przy pomocy księdza Ludwika Dziecha 20-osobowy komitet obywatelski. – Ludzie przejęli wtedy władzę. To był doniosły akt z perspektywy lat – ocenił przewodniczący. Podzielił się z zebranymi historią własnej rodziny gdzie brat i siostra uciekli do Niemiec. – Pamiętacie państwo wycieczki do papieża z których autobus na 50 osób wracał z samym kierowcą – opowiadał. Henryk Marcinek Tak pisali o nas inni: przyznał, że sam chciał uciec z kraju, ale zmiany ustrojowe uchroniły go przed plagą opuszczania rodzinnej ziemi. W 2007 roku Marcinek demontował słupy graniczne na Dwoma hymnami – polskim i unijnym przejściu w Gródczankach z okazji wejścia – zaczęła się nadzwyczajna sesja rady gmi- Polski do układu Schengen. ny z okazji 750-lecia Pietrowic Wielkich. Henryk Marcinek z dumą opowiadał Poprowadził ją wiceprzewodniczący rady o wygranej w plebiscycie Nowin RaciborPiotr Bajak w hali Centrum Społeczno skich gdzie czytelnicy wyróżnili pietrowic– Kulturalnego. Pierwszy przemówił szef ką procesję konną i tutejszą Ekowystawę. rady Henryk Marcinek. Nazwał 750 lat Prosił by zebrani nieśli ze sobą przepierwszą kadencją i jedyną dla niego okazją kaz, że Pietrowice Wielkie to dobre miejby mógł wystąpić na okoliczność jubileuszu. sce do życia, inwestowania i osiedlania się. – Następna okazja za 100 lat – nadmienił. – Mamy fantastyczne położenie. Władza nie

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7


Gratulacje z okazji Jubileuszu od przedstawicieli gmin powiatu raciborskiego

przeszkadza a pomaga – zapewniał. Wójt Andrzej Wawrzynek wskazał na średniowiecze jako początek miejscowości. W XII i XII wieku pojawili się tu pierwsi osiedleńcy z terenu dzisiejszych Niemiec. Miejscowość miała owalny układ, a centrum miejscowości kształt wrzeciona. Najważniejszym zabytkiem Pietrowic Wielkich jest późnogotycki kościół pw. Wita, Modesta i Krestencji. Zwyczaj konnych procesji wielkanocnych przywieźli tu pierwsi osadnicy. Wawrzynek opowiedział też legendę związaną z kościółkiem w Gródczankach, który obchodzi 350-lecie. – Mała świątynia przyciąga wciąż tysiące pątników – podkreślił. Jubileusz przyciągnął do Pietrowic Wielkich wielu oficjalnych gości. Parlamentarzystka Gabriela Lenartowicz zastanawiała się czego życzyć miejscowym. – Czego to jest

Odnowienie partnerstwa z czeską gminą Sudice

święto? Wspólnoty. Doświadczamy szcze- w odwiedziny dostrzegam kolejne pozytywgólnego dobra tworzenia historii. Wnuki ne zmiany – mówiła. żyją obok dziadków, dotykamy drzew zaWspólna reprezentacja gmin powiatu sadzonych przez naszych przodków. Niech pod przewodnictwem prezydenta Raciboto nadal trwa. Pietrowice są w tym duchu rza Mirosława Lenka życzyła jubilatom denaprawdę Wielkie – podkreśliła. terminacji w rozwoju gminy. Przewodniczący rady powiatu cieszył Głos zabrali też przedstawiciele Ekosię, że urodził się w Pietrowicach Wielkich -Okien prezes Mateusz Kłosek i wiceprezes i od 40 lat tu żyje. Bronisława Harnyś. Podkreślali stabilizaStarosta Ryszard Winiarski przypo- cję jaką dała im gmina i poszerzenie skali mniał sobie jak przyjechał do Pietrowic działalności, bo zaczynali od 2 ha a teraz Wielkich przed 40 laty i dziwiły go kro- zajmują teren 10 razy większy. – Mamy tu wy zaprzęgnięte do wozów. – Dziś widzę to co potrzebujemy i będziemy się nadal Eko-Okna i ich rozwój. Widać tu dobrych prężnie rozwijać – podkreśliła B. Harnyś. gospodarzy. Po lewej stronie Odry jest jed- Za 2 lata Eko-Okna będą obchodzić 10-lecie no z najlepszych rolnictw jakie widziałem działalności w Kornicach. w życiu – oznajmił. Przy okazji jubileuszu Gmina odnowiła Eva Sollner burmistrz Liederbach na- swe partnerstwa z Liederbach (10 lat) i Suzwała partnerskie Pietrowice Wielkie dy- dicami (16 lat). ma.w namiczną gminą. – Ilekroć tu przyjeżdżam

Goście uczestniczący w Sesji Jubileuszowej

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

3


[…]Pietrowice Wielkie właściwie wykorzystały ostatni okres – nie ma wątpliwości wójt Andrzej Wawrzynek. To już jego czwarta kadencja w tym samorządzie. Podczas swojego wystąpienia mówił o trzech elementach istotnych dla lokalnej społeczności.

To pamięć, tożsamość i historia. Dodał też, że ogromne znaczenie ma wzajemna pomoc. – Gmina ciągle się przeobraża, modernizuje. Wierzę, że dalej tak będzie – dodał. – Pietrowice naprawdę wielkie są – zapewniała obecna na sesji posłanka Gabriela Lenartowicz. W części historycznej o kształtowaniu się XIX-wiecznego powiatu mówił Grzegorz

Wawoczny, o dziejach Pietrowic Wielkich Paweł Newerla (z okazji 750-lecia ukazała się jego monografia wsi), zaś o miejscowym krawiectwie Brunon Stojer. Ks. proboszcz Damian Rangosz nawiązał do duchowych i chrześcijańskich aspektów w dziejach wsi.

Biegi dla dzieci

Chód Nordic Walking

Bieg jubileuszowy na 10 km

Nagrodzeni w biegu dla młodzieży

REKLAMA

Weź pożycZkę gotóWkoWą! kwota do 200 tys. zł na okres do 10 lat możliwość konsolidacji kilku kredytów na 1 tani Zapraszamy: Racibórz, ul. Długa 5,

4

32 400 88 35

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

(waw)


Zdolni uczniowie nagrodzeni Pietrowice Wlk.:     W dniu 29 sierpnia 2017 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich w obecności swoich rodziców oraz dyrekcji szkół z terenu gminy, zostali nagrodzeni przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Andrzeja Wawrzynka najzdolniejsi uczniowie roku szkolnego 2016-2017. Aby otrzymać wyróżnienie uczniowie musieli spełnić kryteria zawarte w Uchwale Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr VI/55/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Nagrody za osiągnięcia w nauce są indywidualnym wyróżnieniem o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności i możliwości. Z Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich zostali nagrodzeni:

Szkoła Podstawowa: Magdalena Kiełkowska, Dominik Zuber, Krzysztof Świętek, Kinga Kurka, Karolina Kubik, Karolina Chryczyk, Wiktoria Marcinek, Sylwia Wieder, Oliver Woźnica, Rafał Kudla, Kamil Legan, Karolina Cieśla. Gimnazjum: Yunonah Piwowarczyk, Dominik Gunerka, Marta Steuer, Kinga Borkowska, Julia Gawron, Katarzyna Flegel, Jakub Broda, Daniel Świętek, Miłosz Kapłanek, Szymon Maćko, Angelika Grucel, Krzysztof Żerebecki, Mateusz Błachut, Wictoria Kostrzewa, Eryka Mika, Agnieszka Trojańska, Bianka Koterba, Mateusz Szuba.

Nagrodzeni z Gimnazjum w ZS w Pietrowicach Wielkich

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach wyróżnieni zostali:

Klaudia Trojańska, Izabela Gans, Ewa Plura, Marta Niewiera.

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach nagrody odebrali: Dawid Oślislok.

Ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżnieni zostali:

Kamila Krajewska, Viktoria Kocjan, Agnieszka Ściborski, Magdalena Szuba, Michał Krutki, Aleksandra Schmidt, Marcel Strzeduła. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Cecylia Pawlasek, Inspektor ds. Oświaty

Nagrodzeni z ZSP w Samborowicach

Nagrodzeni ze Szkoły Podstawowej w ZS w Pietrowicach Wielkich

Nagrodzeni ze szkół ponadgimnazjalnych

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

5


Od 1 sierpnia 2017 r. ważne zmiany

w programie „Rodzina 500+” Wprowadzono wymóg posiadania ali- żaniem dochodu. Jeżeli rodzic zwolni się mentów na dziecko przez osoby, które de- i ponownie zatrudni w tej samej firmie klarują, iż są samotnym rodzicem. w przeciągu trzech miesięcy, ale będzie Jedna ze zmian dotyczy osób samot- miał wpisane w umowie niższe zarobki nie wychowujących dzieci. Aby taka oso- – nie będą brane pod uwagę niższe kwoty ba mogła się ubiegać o świadczenie musi podczas rozpatrywania wniosku o przymieć zasądzone alimenty. Nie dotyczy to znanie świadczenia na pierwsze dziecko. jednak przypadków, gdy jedno z rodziców Przepisy zmodyfikowano w taki sposób, nie żyje lub ojciec jest nieznany. Jeśli sa- aby zniwelować zjawisko „dostosowywamotna kobieta złoży wniosek ubiegając się nia” wynagrodzenia do kryterium dochoo „500+” i zaznaczy, że jest panną, wów- dowego w świadczeniach czas będziemy prosić o uzupełnienie wniosku o dokument potwierdzający ustalone Osoby na tzw. ryczałcie alimenty. Na uzupełnienie wówczas rodzic (zryczałtowany podatek dochodowy) będzie miał trzy miesiące od dnia złożenia Zmienią się również zasady wyliczawniosku. nia dochodu osób płacących zryczałtowany podatek dochodowy. Jego wysokość będzie Zmiana w dochodzie utraconym ustalana co roku przez Ministerstwo RoKolejna kwestia jest związana z obni- dziny, Pracy i Polityki Społecznej i publi-

kowana w formie obwieszczenia na stronie resortu. Wprowadzono wymóg zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku poprzedzającym rok uzyskania świadczenia. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia zastąpił obowiązek składania oświadczenia o deklarowanych dochodach. Nie zmieni się z kolei próg dochodowy w przypadku przyznania pieniędzy na pierwsze dziecko – 800 zł na jednego członka rodziny i 1200 zł na członka rodziny w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Ewa Paletta, Kierownik GOPS

Zmiana nazw ulic

Urząd Gminy w Pietrowicach WielUrzędowym Województwa Śląskiego 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby kich przekazuje wykaz ulic, których napod poz.4365, pobierające świadczenia powinny zgłozwy zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 5. I Armii w Kornicy – na ul. Św. Jana sić zmianę danych adresowych do ZUS, 2016 r. o zakazie propagowania komuniuchwała nr XXVII/266/2017 Rady 3. Dostawca energii elektrycznej, gazu, zmu lub innego ustroju totalitarnego przez Gminy Pietrowice Wielkie, ogłoszona usług telekomunikacyjnych, telefonicznych, itp. – osoby będące klientami np. nazwy (Dz. U. z 2016, poz.744) oraz zgodw dzienniku Urzędowym Województwa Tauron, powinny zmianę danych adrenie z uchwałami Rady Gminy w PietrowiŚląskiego pod poz.4364. sowych zgłosić dystrybutorowi, cach Wielkich z dnia 24 lipca 2017 r., zostały zmienione: W związku z powyższym mieszkańcy 4. Instytucje podległe Urzędowi Gminy 1. I Armii w Pietrowicach Wielkich wyżej wymienionych ulic powinni podjąć w Pietrowicach Wielkich naniosą zmia–  na ul. Jana Pawła II – uchwała następujące czynności: ny „z urzędu”, nr XXVII/270/2017 Rady Gminy Pie- 1. Urząd Skarbowy – osoby fizyczne nie 5. Banki – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy, trowice Wielkie, ogłoszona w dzienniprowadzące działalności gospodarczej 6. Wymiana dokumentów: Zmiana nazwy ku Urzędowym Województwa Śląskiego zgłaszają zmianę przy najbliższym konulicy nie ma wpływu na ważność dokupod poz.4368, takcie z Urzędem Skarbowym, np. przy mentów zawierających nazwę dotych2. Karola Świerczewskiego w Pietrowicach składaniu zeznania rocznego. Można czasową, Wielkich – na ul. Tłustomostka – uchwatakże wypełnić zgłoszenie aktualiza- 7. Osoby prowadzące działalność gospodarła nr XXVII/269/2017 Rady Gminy Piecyjne ZAP 3, czą powinny zgłosić zmianę w CEIDG. trowice Wielkie, ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz.4367, że termin dostarczania materiałów do następnego numeru 3. Michała Żymierskiego w Pietrowicach upływa dnia 17 listopada 2017 r. Wielkich – na ul. Krawiecką – uchwała nr XXVII/268/2017 Rady Gminy Pie- Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 32 419 80 75 trowice Wielkie, ogłoszona w dzienni- Redaktor naczelny: Gabriela Seidel Wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie ku Urzędowym Województwa Śląskiego Druk Agora pod poz.4366, e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl | internet: www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php 4. Karola Świerczewskiego w ŻerdziZa treść ogłoszeń, reklam i tekstów płatnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.Materiałów niezamówionych Redakcja i Wynach – na ul. Pawłowską – uchwała nr dawca nie zwracają. Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod kątem stylistyki. W związku w powyższym artykuły zachoXXVII/267/2017 Rady Gminy Pietro- wują oryginalną pisownię autorów. wice Wielkie, ogłoszona w dzienniku

REDAKCJA INFORMUJE,

6

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7


Zaproszenie

ZAPRASZAMY NA COROCZNY

Kiermasz

Bożonarodzeniowy

Święto św. Marcina w Samborowicach PO RAZ XVI niedziela 12 LISTOPADA, od godz 14.00 szkolna sala sportowa

do hali wystawienniczej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich

dnia 3 grudnia 2017 r.

W PROGRAMIE: 14.00 nabożeństwo ku czci św. Marcina w kościele parafialnym Św. Rodziny, 14.30 przedstawienie uliczne „MARCIN Z TOURS” oraz inscenizacja legendy o św. Marcinie,

który wprowadzi nas w ciepłą atmosferę świąt Bożego Narodzenia, pachnącą świątecznymi wypiekami, z kolędami i pastorałkami, wśród pięknych świątecznych dekoracji

15.30 rodzinna biesiada, występy dziecięce 18.00 zabawa taneczna z zespołem muzycznym ATRAKCJE: • • • • •

poczęstunek dla dzieci – rogale św. Marcina, wiejskie specjały „kuchni parafialnej”, grzane wino i chłodne napoje, konkurs z super nagrodami, dziecięce występy taneczne

Organizatorzy Parafia Samborowice gorąco zapraszają!!! Dochód z imprezy przeznaczony na cele charytatywne i parafialne REKLAMA

Zakład Zieleni i Małej Architektury – Tomasz Lorenc 47-480 Pietrowice Wielkie / ul. Wyzwolenia 27 tel. 608-387-429 email: zielen_architektura@o2.pl

Zakład Zieleni i Małej Architektury – Tomasz Lorenc realizuje następujące prace: 1. Roboty brakarskie – wycena wartości drewna. 2. Roboty ogrodnicze: cięcia, nasadzenia, wycinki i wykarczowania drzew i krzewów; wykonanie trawników siewem ręcznym i z rolki; koszenie trawników na skarpach i terenach płaskich; frezowanie pni drzew; roboty uprawowe i ukształtowanie terenu. 3. Roboty brukarskie: roboty rozbiórkowe różnych nawierzchni wraz z wywozem; roboty nawierzchniowe o nawierzchni z wszystkich materiałów; ustawianie krawężników, ograniczników i innych obrzeży; wykonywanie nawierzchni sportowych. 4. Roboty rozbiórkowe: rozbiórka, wyburzenia różnych obiektów wraz z wywozem; rozbiórka i demontaż placów zabaw. 5. Roboty remontowe: remont nawierzchni chodnikowych, drogowych różnych, sportowych; malowanie wapienne, klejowe, akrylowe, olejne; tynkowanie, ocieplanie oraz

suche tynki; murowanie, roboty kamieniarskie; licówka materiałami kamiennymi; rozbiórki i przebudowy wewnątrz i na zewnątrz budynków. 6. Roboty projektowe: zieleń i mała architektura; dróg i parkingów. 7. Porządkowanie grobów. 8. Urządzanie placów zabaw o różnej nawierzchni oraz z urządzeń różnych producentów. 9. Wykonawstwo ogrodów przydomowych, przybiurowych, parków i innych od projektu poprzez kompletne wykonawstwo, tzw. pod klucz. 10. Odśnieżanie dachów, chodników i dróg. 11. Nadzór i kierowanie robotami w zieleni. 12. Kosztorysowanie.

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

7


Rowerowy Cyprzanów w Kodniu W dniach od 12.08 do 20.08.2017 r. odbyła się rowerowa pielgrzymka do Sanktuarium w Kodniu. W ciągu ośmiu dni rowerzyści z Cyprzanowa pokonali blisko 910 kilometrów. Trasa pielgrzymki wiodła przez takie miejscowości jak: Częstochowa, Mstów – Przeprośna Górka (Sanktuarium Ojca Pio), Chęciny, Sandomierz, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Wola Uhurska, Krasny Staw, Chełm, Kodeń, Terespol, Łuków, Jeruzal (filmowe Wilkowyje), Warszawa. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki było Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Cykliści podążali do Kodnia szlakiem Green Velo wzdłuż doliny Bugu, na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi. Są to przepiękne krainy wielokulturowego Polesia i Podlasia. Wielokrotnie w odwiedzanych miejscowościach można było zobaczyć jednocześnie katolickie kościoły, cerkwie prawosławne, cerkwie greckokatolickie czy też synagogi. Prawdziwą perłą na trasie Kodeń – Terespol była wieś Kostomłoty z przepięknie odrestaurowanymi cerkwiami neounickimi. Trasa kodeńskiej wyprawy cyklistów z Cyprzanowa wiodła przez liczne osobliwości przyrodnicze wzdłuż meandrów nadal dzikiego i nieujarzmionego Bugu. Rejony te objęte są szczególną ochroną przyrody poprzez utworzone tam parki narodowe czy też rezerwaty przyrody. Oprócz walorów przyrodniczych rejony te cechują się licznie występującymi miejscami pamięci narodowej, związanymi na przykład z powstaniem styczniowym, m.in. miejscowość Sławatycze (zwycięska bitwa pod Sławatyczami oddziału ks. S. Brzóski). Na trasie wyprawy znajdowały się również miejscowości znane z bardzo popularnych produkcji telewizyjnych jak np: Sandomierz,

Kodeń – sanktuarium

w którym ma miejsce akcja serialu „Ojciec Mateusz” oraz Jeruzal, czyli telewizyjne Wilkowyje z „Rancza” czy też Szczebrzeszyn z chrząszczem, który brzmi w trzcinie z wiersza Jana Brzechwy. Organizatorem i pomysłodawcą pielgrzymki do Kodnia był założyciel stowarzyszenia Rowerowy Cyprzanów – Adrian Nikel. Rowerowy Cyprzanów ma już na swoim koncie liczne wyprawy pielgrzymkowe jak np. do Włoch. W przyszłym roku planowana jest rowerowa pielgrzymka drogą świętego Jakuba do Santiago de Compostela. Tradycją Rowerowego Cyprzanowa stało się już organizowanie, cieszących się dużą popularnością, corocznych pielgrzymek rowerowych do Częstochowy i na Górę św. Anny. Jan Tokar

Pielgrzymowanie z Rowerowym Cyprzanowem

Cyprzanów:     W dniach 07-08 lipca w ramach XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej odbyła się, już po raz piąty, rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę z Cyprzanowa, organizowana przez Stowarzyszenie Rowerowy Cyprzanów.

Uczestnicy pielgrzymki rowerowej z Cyprzanowa na Jasną Górę

Sześćdziesięciu pielgrzymów – rowerzystów, po krótkim nabożeństwie w parafialnym kościele w Cyprzanowie, wyruszyło

8

na 140-kilometrowy szlak prowadzący do sanktuarium na Jasnej Górze. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była msza

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

Przejazd pielgrzymów-rowerzystów z całej Polski przez aleję NMP

Święta u stóp Jasnogórskiego Sanktuarium. Mszę świętą na szczycie Jasnej Góry, koncelebrowaną przez bpa Piotra Sawczuka, poprzedził przejazd ponad tysiąca rowerzystów z całej Polski przez aleję NMP. W ramach dwudniowej pielgrzymki odbyły się spotkania formacyjne i katechezy. Głównym organizatorem i koordynatorem oraz pomysłodawcą projektu Rowerowy Cyprzanów jest Adrian Nikel. Warto nadmienić, że rowerzyści z Cyprzanowa pielgrzymowali już do Rzymu, a w najbliższym czasie wyruszają na szlak wiodący do Kodnia. Stowarzyszenie Rowerowy Cyprzanów skupia wokół idei rowerowego pielgrzymowania nie tylko rowerzystów z Cyprzanowa, ale także cyklistów z całej gminy Pietrowice Wielkie, z rejonów Raciborza, a nawet z Wrocławia. Jan Tokar


Martyna Kroker – talent sceniczny

Zapraszamy na III Regionalną wystawę drobnego inwentarza, gołębi rasowych, królików oraz ptaków egzotycznych

Wystawa odbędzie się w dniach

14-15 października 2017 roku w Centrum wystawienniczym w Pietrowicach Wielkich Zwiedzanie wystawy: Sobota w godz. 8.00-17.00 Niedziela w godz. 7.00-17.00 W niedzielę w godz.7.00 -12.00 będzie prowadzona wymiana nadwyżek hodowlanych, gdzie również można będzie nabyć coś do swego kurnika czy ogrodu. Nieznającym tematu, udzielamy porad jak zajmować się ptactwem egzotycznym i ozdobnym. W niedzielę o godz. 15.30 nastąpi podsumowanie wystawy i wręczenie nagród wyróżnionym hodowcom, za wyhodowanie najlepszych okazów prezentowanych na wystawie.

Martyna Kroker na scenie

Martyna Kroker, uczennica III klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach, zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Niemieckiej. Przygoto-

wywana pod czujnym okiem pani Marioli Burdzik wykazała się niezwykłym talentem i odwagą sceniczną, czym poruszyła serce jury. Gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy! Komitet organizacyjny

Rodzinny Festyn w Gródczankach

Rozgrywki piłkarskie dzieci

Młodzi piłkarze z pamiątkowymi medalami

Jak co roku rodzinny festyn w Gródczankach odbył się w sobotę 1 lipca 2017 roku na terenie wiejskiego placu zabaw. Tra-

dycji stało się za dość – impreza rozpoczęła się rozgrywkami piłkarskimi drużyn dziecięcych i dorosłych. Wszystkim małym pił-

karzom wręczono uroczyście pamiątkowe medale. Po turnieju piłkarskim zabawa przeniosła się z boiska na plac zabaw, gdzie na gości czekał dobrze zaopatrzony bufet z napojami i jedzeniem, dodatkową atrakcją było stoisko z ciastami przygotowanymi przez Panie z gródczańskiego koła gospodyń. Do zabawy przygrywała muzyka, zorganizowano także loterię fantową. Goście dopisali: od najmłodszych pociech do seniorów. Festyn przebiegał w wesołej rodzinnej atmosferze. Organizatorzy, rada sołecka oraz wszyscy mieszkańcy Gródczanek dziękują i zapraszają za rok. Krzysztof Chrzanowski

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

9


Biesiada w Lekartowie

Lekartów:     W sobotni wieczór 12.08.2017 w Lekartowie zawrzało. Mimo zapowiadanej złej aury goście tłumnie przybyli, by świętować zakończenie żniw. Wspaniale zagospodarowany teren przy świetlicy, stroiki na stołach, symbole dożynkowe oraz życzliwi ludzie zaangażowani w przygotowanie i organizację tej imprezy sprawili, że zabawa była wyśmienita. kowej z Cyprzanowa, by dopingować swoich zawodników w rozgrywkach siatkówki o puchar sołtysa wioski. Tego roku dzielne drużyny z Cyprzanowa i Janowic uległy po ciężkich bojach drużynie z Lekartowa. Wszystkim jednak zawodnikom należą się wielkie słowa uznania, a kibicom serdeczne podziękowania. Dziękuję również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji biesiady, ustawienia i złożenia namiotu oraz pomagali w przygotowaniach wioski – szczególnie w pracach porządkowych na Zielonym Centrum i w jego okolicy. Piotr Parys Mecz piłki siatkowej

Wszyscy uczestnicy potrafili znaleźć sobie właściwe miejsce i towarzystwo. Dzieci jak co roku licznie gromadziły się przy organizowanych, przez perfekcyjnie przygotowane animatorki, stanowiskach gier i zabaw. Serdecznie dziękuję w tym miejscu szczególnie paniom Agnieszce z Pawłowa i jej koleżance, które bezinteresownie podjęły się tego zadania i wyśmienicie się z niego wywiązały. Nagrody w postaci upominków i zabawek dla najmłodszych zasponsorowali Marek i Ilona M. za co bardzo dziękujemy. Dzieci z Lekartowa zaszczyciły nas również występami tanecznymi. Para młodych tancerzy – Mateusz M. i Roksana S. dała pokaz swojego kunsztu, za co zgromadzeni widzowie uraczyli ich gromkimi brawami. Nasza biesiada zwyczajowo ściągnęła też kibiców piłki siat-

Pokaz młodych tancerzy

Wakacje z biblioteką W Arboretum Bramy Morawskiej

Zajęcia plastyczne

Po raz kolejny już, w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborowicach, młodsi czytelnicy mogli wziąć udział w zajęciach podczas wakacji. Wśród atrakcji

10

z jakich dzieci mogły skorzystać były – wycieczki rowerowe po naszej najbliższej okolicy, m.in. na lody do sąsiednich Krzanowic oraz do Św. Krzyża, wycieczka do Mini Zoo w Gamowie, połączona z jazdą konną i pieczeniem kiełbasek przy ognisku oraz wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Nie zabrakło także zabaw i gier ruchowych, zajęć plastycznych, se-

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

W Mini Zoo

ansu bajkowego oraz wspólnego pieczenia kiełbasek przy kościółku Św. Krzyża wraz z dziećmi ze wszystkich bibliotek w naszej gminie. Na wszystkich spotkaniach dzieci otrzymały poczęstunek. Wszystkim uczestnikom, a w szczególności mamom, które jeździły z nami, serdecznie dziękuję za udział i zapraszam ponownie. T.K.


Wakacje w Krowiarkach Na tarasie widokowym Centrum SpołecznoKulturalnego w Pietrowicach W.

Jak co roku w Filii Bibliotecznej w Krowiarkach odbyły się zajęcia dla dzieci. Uczestnicy brali udział w grach i zabawach planszowych oraz podążali szlakiem krzyży przydrożnych naszej miejscowości, zapoznając się z ich historią. Tradycyjnie odbyły się także wycieczki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pietrowicach Wielkich oraz do Mini Zoo w Gamowie. Dużo frajdy sprawiły dzieciom zajęcia plastyczne, które prowadziła pani Małgorzata Paletta. Największym zainteresowaniem cieszyła się rodzinna wycieczka do Opola, w której wzięły udział 44 osoby. Wielu uczestników po raz pierwszy jechało pociągiem. Po przejażdżce autobusem londyńskim po Opolu, odbył się rejs statkiem „Opolanin” po Odrze. Następnie wszyscy udali się do zoo. Pomimo desz-

Uczestnicy po przejażdżce autobusem londyńskim

czowej pogody, z nadmiaru wrażeń humory wszystkim dopisywały. Wycieczka została dofinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pietrowicach Wielkich. Dziękuję paniom Monice Łyczko i Alicji Sitek za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek i pani Małgorzacie Paletta za poprowadzenie zajęć plastycznych.

w pietrowickiej bibliotece

Tradycją biblioteki w Pietrowicach stało się organizowanie zajęć w czasie wakacji dla dzieci. W lipcu dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach tanecznych i plastycznych. W każdy wakacyjny czwartek odbywały się bajkowe poranki dla dzieci, a wieczorem seans filmowy dla młodzieży. W ramach poznawania naszej gminy pojechaliśmy na rowerach do Krowiarek. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu-Oborze, gdzie dzieci z przewodnikiem przeszły ścieżkę edukacyjną. Odwie-

Klubu Książki w pietrowickiej bibliotece

Barbara Kapinos

Aktywne wakacje

Relaks w Zielonym Centrum w Krowiarkach

Spotkania Dyskusyjnego

Spotkanie uczestniczek Dyskusyjnego Klubu Książki

dziliśmy Mini-zoo w Gamowie – atrakcją tej wycieczki była konna przejażdżka dla każdego uczestnika spotkania. Posumowaniem wakacyjnego wypoczynku był piknik przy Kościele w Św. Krzyża w którym uczestniczyły dzieci z Pietrowic, Makowa, Lekartowa i Samborowic. Dziękuję Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazanie środków finansowych na prowadzenie wakacyjnych zajęć.

W środę 27 września odbyło się kolejne, 4 w tym roku, spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Gminnej Bibliotece w Pietrowicach Wielkich. Panie omawiały książkę znanego podróżnika, autora książek i programów telewizyjnych, Wojciecha Cejrowskiego pt. „Podróżnik WC”. Czytelniczki chętnie dyskutowały o przygodach dziennikarza, zwracając uwagę na ciekawostki, o których dowiedziały się z lektury. Porównywały swoje wrażenia po przeczytaniu książki z programami Cejrowskiego, które miały okazję zobaczyć w telewizji. Szczególną uwagę zwróciły na nieszablonowe spojrzenie podróżnika na życie ludzi w różnych zakątkach świata. Podziwiały ciekawe i pełne przygód życie autora. Dyskusyjny Klub Książki prowadzony jest pod patronatem Instytutu Literatury w Krakowie. Książki wypożyczane są za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

M. Paletta

M.Paletta

Na granicy polsko-czeskiej

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

11


Gminny Obóz Turystyczno-Strażacki Samborowice 2017 Samborowice:     Obóz turystyczno-strażacki trwał w tym roku od 3 do 7 lipca. Celem obozu było zdobywanie podstawowych umiejętności strażackich, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, kształtowanie zasad współżycia i dyscypliny w grupie, poznanie przyrody, zabytków, historii, tradycji ziemi raciborsko-opawskiej, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w życiu na wsi oraz upowszechnianie aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej. Obóz turystyczno-strażacki reprezentowało 47 druhów z całej gminy.

Pamiatkowe zdjęcie uczestników z Panią wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty

Wspólne śpiewy przy ognisku

Rozpoczął się 3 lipca zbiórką uczestników, którzy przybyObóz, jak co roku, okazał się bardzo trafnym przedsięwzięciem. li na miejsce na rowerach. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę Uczestnicy doznali wielu ciekawych wrażeń, zwłaszcza, że aura i czapeczkę. W trakcie trwania obozu młodzi adepci pożarnictwa pogodowa nie zawsze nas rozpieszczała i czasami trzeba było się przechodzili różne szkolenia, m.in. na temat wyposażenia samo- ewakuować z namiotów do sali gimnastycznej. To jednak tylko chodu pożarniczego, budowy linii gaśniczej, obsługi hydronetki, dodało uroku naszemu obozowi, bo przecież jest co wspominać. codzienne musztry. Zorganizowane zostały wyjazdy rowerowe do Posiłki przygotowywane przez panie z obsługi wszystkim bardzo ciekawych miejsc powiatu raciborskiego oraz przygranicznych smakowały a kontrolująca obóz pani Wizytator Śląskiego Kuratomiejscowości Czech. W ramach obozu odbyło się również szkole- rium Oświaty była pełna podziwu dla tak fantastycznego przedsięnie przeprowadzone przez przedstawicieli KRUS dotyczące bez- wzięcia, z którym do tej pory nigdzie nie miała okazji się spotkać. pieczeństwa w czasie prac w gospodarstwie rolnym. Kadra obozowa: komendant obozu – Brunon Stojer, kierownik Młodzi strażacy uczestniczyli w szkoleniu w zakresie udziela- – Alfreda Staniek, opiekunowie: Ilona Gawlica, Agnieszka Opolony, nia pierwszej pomocy pod kierunkiem wyspecjalizowanych ratow- Damian Tunk, Zygfryd Wieczorek i Łukasz Kąś ników medycznych m.in. druha Damiana Tunka. A.S Dodatkowe atrakcje obozu to: pokazy karate z elementami samoobrony, dyskoteka z DJ, podchody, futbol amerykański, wieczorny przemarsz z pochodniami przez Samborowice. Przybyli do nas goście z zaprzyjaźnionego Cyprzanowa i Wojnowic na tradycyjnego Schlagballa. Wieczorem członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali pokaz gaszenia pożaru pianą. Codziennie spotykaliśmy się przy ognisku, gdzie towarzyszył nam gromki śpiew oraz akompaniament gitary. Jak co roku największą atrakcją obozu okazały się noclegi Urząd Gminy Pietrowice Wielkie informuje, że w miejscowow namiotach oraz nocne warty pełnione przez wszystkich uczestniści Pietrowice Wielkie, został wydzielony teren pod zabudowę ków obozu pod opieką strażaków z OSP Gminy Pietrowice Wielkie. mieszkaniową jednorodzinną. Do sprzedaży w drodze przetarW czasie trwania obozu organizowane były różne konkursy, gu będzie dostępnych 9 działek o powierzchni od 0,0813 ha do np. na najmilszego uczestnika obozu, najlepszego dowódcę, naj0,0882 ha. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi publiczsprawniejszego uczestnika, najbardziej rozśpiewanego uczestnika nej, gminnej łączącej się z ul. Mickiewicza. Większość działek obozu. Zwycięzcy otrzymywali nagrody, a każdy uczestnik zdjęcia ma kształt regularnego prostokąta. Przetarg na zbycie niez historią obozu na nośniku multimedialnym. ruchomości będzie ogłoszony w połowie października 2017 r.

Gmina sprzedaje działki pod zabudowę mieszkaniową

Informacje o powierzchniach, cenie i wymaganiach dotyczących zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, pok. nr 4, lub pod numerem telefonu 32 419 80 75 wew. 140. Poranna odprawa

12

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7


Rozpoczęcie roku klas pierwszych

Jest

żłobek! Cyprzanów:     Informujemy, iż od dnia 4 września b.r. na terenie gminy Pietrowice Wielkie rozpoczął swoją działalność żłobek, proponując opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek ma swoją lokalizację w budynku szkoły w Cyprzanowie.

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich. Klasa IB: Bernardt Tobiasz, Dürschlag Natalia, Grucel Łukasz, Janik Szymon, Jokel Jakub, Kwiatkowska Maja, Libera Marcel, Ludwikowski Tomasz, Łysień Amelia, Niżborska Milena, Nowak Aleksander, Okrent Martyna, Pientka Kamil, Słysz Zuzanna, Tatara Jakub, Trompeta Anna, Zub Martyna. Wychowawczyni Daria Machnik

ul. Szkolna 1 tel. kontaktowy: 533 307 008.

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich. Klasa IA: Achtelik Ewelina, Brzenk Błażej, CzyżMikołaj, Duda Paweł, Grabowska Oliwia, Kaszuba Szymon, Kępa Fabian, Kościółko Milena, Lamaczek Miriam, Musioł Paulina, Newerla Paulina, Pach Michał, Paleta Filip, Poznańska Roksana, Sitek Kamil, Wziontek Natalia. Wychowawczyni Ewa Fedczyszyn

ZSP Pawłów: Szymon Muszalik, Dariusz Adamczyk, Aleksander Grabowski, Natan Knura, Emilia Leks, Zuzanna Pelowska, Mateusz Plura, Laura Strycharz, Jakub Wyrtki. Wychowawczyni Małgorzata Stępień

ZSP Krowiarki: Dyrszlag Mariusz, Florian Wojciech, Gołuszka Roksana, Kowacz Magdalena, Niemiec Weronika, Niemiec Wiktoria, Zieliński Dawid. Wychowawczyni Monika Łyczko

ZSP Samborowice. Od lewej: Gracjan Jakimowicz, Lena Sławik, Edyta Kuczera, Maksymilian Strużycki, Katarzyna Spata, Piotr Jędorowicz i Wojciech Buban. Wychowawczyni Ilona Gawlica.

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

13


OSP SAMBOROWICE zawody międzynarodowe

Samborowice:     W dniu 09.09.2017r. młodzi adepci pożarnictwa z Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowicach brali udział w XI Międzynarodowych zawodach Sportowo-Pożarniczych CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o „Puchar Starosty Raciborskiego”, w których zajęli 2 miejsce, a do pierwszego miejsca dzieliły zaledwie 3 sekundy. Były to bardzo dobre zawody, tym bardziej, że brały w nim udział drużyny z Czech.

Odbiór nagród przez najmłodszych strażaków

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Samborowice

OSP Samborowice na zawodach powiatowych

W dniu 16.09.2017 r. 3 drużyny z OSP Samborowice brały udział w Powiatowych zawodach Sportowo-Pożarniczych w Gamowie w których: • 3 miejsce zajęła Żeńska Drużyna Sportowo-Pożarnicza, • 2 miejsce – Młodzieżowa Drużyna Sportowo-Pożarnicza, • 1 miejsce – Męska Drużyna Sportowo-Pożarnicza. Jest to ogromny sukces miejscowej OSP, tym bardziej że Męska drużyna będzie reprezentowała Powiat w przyszłorocznych Wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych. R.P.

14

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich zwycięskich drużyn OSP z Samborowic

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7


Dożynki Gminne w Kornicach Kornice:     Już po raz drugi, organizatorem Dożynek gminnych, było sołectwo Kornice. Swoje przygotowania do uroczystości rozpoczęła na długo przed datą gminnego Święta plonów. Dzień dożynek gminnych powitał wszystkich obfitym deszczem, który nie ustąpił przez cały dzień. W strugach deszczu odbył się korowód dożynkowy, a misternie uplecione korony dożynkowe trzeba było ubrać w foliowe pelerynki. Rolnicy jednak, nawykli do kapryśnej aury, nie zawiedli i uświetnili korowód prezentując swój sprzęt rolniczy, scenki rodzajowe, zaś na czele korowodu, pomimo zachmurzenia, jaśniały piękne amazonki na koniach. Po uroczystej mszy świętej, w której wszyscy dziękowali za cały rok i za plony tego roku, na poprawę humoru i na rozgrzanie Pani sołtys przygotowała wesoły program artystyczny. Można było podziwiać występy artystyczne przedszkolaków, wsłuchać się w recital sióstr Anny i Magdaleny Zając, Beaty Piwowarczyk i zespołów Pozytywka i Kamraty. Zdjęcia: Wszystkim mieszkańcom Kornic i spoza sołectwa, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji dożynek gminnych lub udekorowali posesje, wszystkim uczestnikom korowodu i wszystkim, którzy przybyli, żeby wspólnie z sołectwem Kornice uczcić Święto plonów – serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam dożynki nabrały charakteru prawdziwie uroczystego święta! Dziękujemy również sponsorom, którzy udzielili pomocy, wnosząc w ten sposób własny, ogromny wkład w organizację tego święta! Dziękujemy firmom, osobom, zarządom

spółdzielni: RSP Kornice, RSPU Kornice, ELIKOR Kornice, RSP Pawłów, RSP Pietrowice Wielkie, Eko Okna, Biochem Kietrz, Mal-Farb Baborów, kwiaciarnia Magnolia Pietrowice W., Zakład Fryzjerski JULIA Pietrowice W., Studio Fryzur Ewelina Młocek Pietrowice W., Pizzeria VEGAS Pietrowice W., Auto Krzyś Pietrowice W., Pientka Gerard Żerdziny, Wil-Met Pawłów, Zakład Dekarsko-Ciesielski Harmata, Stefaniszyn Karina Pietrowice W., Malcharczyk Pawłów, Majnusz Pawłów, Wycisk Piotr Pietrowice W., Winiarski Racibórz, Gieron Sła-

womir Pietrowice W., MIESZKO Racibórz, Bank Spółdzielczy Pietrowice W., Waniek Pietrowice W., Posmyk Marcin Pietrowice W., Ziemkiewicz Piotr Pietrowice W., SGS Service Racibórz, SAFER Racibórz, Niewiera Samborowice, Gincel Maków, SPK JEDNOŚĆ Pietrowice W., Hume Wiesław Pietrowice W., EL TRAKTOR Pietrowice W., Piegza Pietrowice W., KASLINA Pietrowice W., Młyn Cyprzanów, Skład opału Labuda Pietrowice W., mieszkańcy Kornic. g.s.

Sołectwo Pietrowice Wielkie

Sołectwo Samborowice

Sołectwo Gródczanki

Sołectwo Krowiarki

Sołectwo Żerdziny

Sołectwo Pawłów

Sołectwo Kornice

Sołectwo Cyprzanów

Sprzęt rolniczy w korowodzie dożynkowym

Starostowie Dożynek Gminnych: Sabina Jackowska i Damian Mizioch

Sołectwo Maków

Sołectwo Lekartów

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

15


Dożynki

Zdjęcia dożynek w Pietrowicach Wielkich

Pozostałe zdjęcia

W GMINIE PIETROWICE

Samborowice

Krowiarki

Maków

Maków

Pawłów

16

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

Żerdziny


Samborowice

Cyprzanów

Pawłów

Cyprzanów

Krowiarki

Maków

Krowiarki

Samborowice

Żerdziny

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

17


Pietrowice Wielkie

Żerdziny

Pawłów

Cyprzanów

Pietrowice Wielkie

Pietrowice Wielkie

Co się dzieje w LGD? Pietrowice Wlk.:     W dniu 05 lipca br. w Centrum Kulturalno-Społecznym w Pietrowicach Wielkich odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące podejmowania działalności gospodarczej, w którym udział wzięło 27 osób. Na szkoleniu zostały przedstawione informacje ogólne, warunki jakie należy spełnić przy składaniu wniosku, transze jakie można otrzymać, wkluczenie rodzajów działalności, koszty kwalifikowalne, potrzebne dokumenty wraz z załącznikami, obowiązki jakie należy spełnić w okresie trwałości, kryteria wyboru oraz przedstawiony został wniosek wraz z biznesplanem. Wszystkie wyżej podane informacje były niezbędne beneficjentom, którzy zdecydowali się aplikować do konkursu dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej. Ogłoszenie o konkursie ukazało się na stronie internetowej LGD 27 lipca 2017 roku, a termin składania wniosków ustalono na 10.08-25.08.2017r. W odpowiedzi na konkurs do biura złożono 14 wniosków o przy-

18

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

znanie pomocy. W dniu 7 września br. Rada Programowa LGD oceniła wnioski pod względem lokalnych kryteriów oraz zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020. Wszystkie wnioski ocenione zostały pozytywnie i przekazane do dalszej weryfikacji przez Samorząd Województwa. Biuro LGD „Partnerstwo dla Rozwoju”


Gościnne występy OSP Samborowice

w Czechach

Druhny z Żeńskiej drużyny OSP Samborowice w akcji

Na zaproszenie miejscowej OSP z Uhlirova koło Opavy w dniu 26.08.2017 r. druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowicach uczestniczyły w ich zawodach. Był to bardzo dobry start miejscowej OSP, które zostały zauważone przez miejscowych kibiców. R.P.

Druhny z Żeńskiej drużyny OSP Samborowice w akcji

Wycieczka integracyjna OSP Samborowice

W dniach 18-20 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach zorganizowała dla swoich członków wyjazd szkoleniowo – integracyjny do najwyżej położonej twierdzy w Europie w Srebrnej Górze (680m n.p.m.). Nasza kwatera mieściła się w forcie Wysoka Skała gdzie nocowaliśmy w namiotach wojskowych, mieliśmy polowe

warunki i z tego względu musieliśmy pełnić warty. Pod okiem najlepszego przewodnika p. Zbyszka Rabenda mogliśmy zwiedzać podziemne zakątki Twierdzy, powspinać się na ścianach wspinaczkowych, a także zjechać z mostu. Nie obyło się bez podziwiania pięknych krajobrazów Srebrnej Góry.

U bram fortu

Na sam koniec wspaniałej wycieczki czekała na nas 15-sto km trasa spływu pontonami. Ten wyjazd każdy z nas zapamięta na bardzo długo i na pewno nie była to nasza ostatnia wyprawa do Srebrnej Góry. Zjazd z mostu

Spływ pontonami

M. Pośpiech

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

19


Wyniki konkursu SMART FOTO Z przyjemnością informujemy o zwycięzcach, ogłoszonego w kwietniu, otwartego konkursu fotograficznego SMART FOTO. Zwycięzcami zostali uczestnicy: DANIELA, NUKI 2017, Wojciech Domagała, którym nagrody rozdano w trakcie obchodów jubileuszowych, w niedzielę 17 września. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy i prezentujemy ich zwycięskie ujęcia!

NUKI 2017. Pulów. Aleja spacerowa. Miejsce dla ludzi i zwierząt

DANIELA. Była cicha i piękna jak wiosna

Wojciech Domagała. Adam i Ewa

Turniej tenisa ziemnego w Żerdzinach Żerdziny:     To już tradycja, że co roku w Żerdzinach odbywa się turniej tenisa ziemnego, tym razem przypadło to na 24 i 25 czerwca 2017 r. Dzień 24 czerwca należał do miłośników tenisa w wieku do lat 18-tu. Uczestnicy jak zawsze dopisali i co za tym idzie rywalizacja była ogromna. I miejsce zajął Mateusz Franiczek, II miejsce zajął Adam Liszka, III miejsce Adam Marcinek.

Zwycięzcy turnieju dla dorosłych

Następnego dnia, czyli 25 czerwca, do gry wkroczyli pozostali chętni. Trzeba przyznać, że co roku przybywa uczestników turnieju, bo frekwencja była bardzo duża. Amatorzy, ale i nie tylko, walczyli o miejsce na podium. Po ciężkiej rywalizacji najlepszy

20

Uczestnicy turnieju do lat 18

okazał się Stefan Afa, drugi – Piotr Marcinek i trzeci – Roland Pientka. Jak wszystkim wiadomo: sport to zdrowie i ruch na świeżym powietrzu przynosi tylko korzyści, więc zapraszamy wszystkich miłośników tenisa ziemnego za rok.

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz osobom za pomoc w zorganizowaniu turnieju. A.M.


Pietrowiczanki ze srebrem XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

ce Wielkie. Były to: Dominika Przewosnik, Marta Steuer oraz Sandra Jokel. Nasze dziewczyny doskonale spisywały się podczas całego turnieju. Dominika Przewosnik zdobyła 12 bramek, a Marta Steuer 6. Sandra Jokel obroniła ostatniego karnego w spotkaniu półfinałowym, który dał przepustkę reprezentacji Śląska do finału turnieju. Ostatecznie drużyna Śląska zdobyła srebrny medal.

W drodze finału padły następujące wyniki:

• Śląskie – Lubelskie: 28-14 • Śląskie – Małopolskie: 27-21 • Śląskie – Warmińsko-Mazurskie: 27-11

Ćwierćfinał:

• Śląskie – Dolnośląskie: 33-14 Od lewej: Dominika Przewosnik, Sandra Jokel, Marta Steuer

W dniach 17-23 lipca w podwarszawskim Karczewie odbyła się XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w piłce ręcznej kobiet. To zawody w których każde województwo wystawia swoją reprezentację. W zawodach tych wystąpiła także kadra

Półfinał:

• Śląskie – Mazowsze: 27-24, po rzutach karnych, w normalnym czasie 23-23. województwa śląskiego. Turniej ten rozgrywany jest w kategorii wiekowej juniorki młodszej, czyli grają dziewczęta urodzone Finał: w roku 2002 i młodsze. W jej składzie zna- • Śląskie – Wielkopolskie: 26-35 lazły się trzy zawodniczki, reprezentujące Joachim Wieczorek na co dzień barwy UKS START Pietrowi-

Wakacje spędzone z piłką ręczną

Trening na hali

Pod skocznią Adama Małysza

W dniach 07-12.08.2017 grupa dziewiętnastu dziewcząt z UKS START Pietrowice Wielkie oraz pięciu dziewcząt z raciborskiego MOS-u, pod okiem trenera Marka Kępy oraz opiekuna Roberta Antczaka, brała udział w obozie sportowym, organizowanym w malowniczej Brennej. Dziewczęta uczyły się oraz doskonaliły technikę gry

w piłkę ręczną. W czasie pobytu dominowała ciężka praca na hali, ale nie brakowało też innych atrakcji umilających spędzony tam czas: częstych kąpieli w pobliskiej rzece, wyjścia w góry i zdobycia szczytu Kotarz, wyjazdu do Wisły wraz z zobaczeniem skoczni narciarskiej im. Adama Małysza oraz wodnych wariacji w Parku Wodnym

Tropicana, jak również sprawdzenia swojej odwagi poprzez przejście po wymagającym Parku Linowym „Orla perć”, mieszczącym się w pobliżu naszego zakwaterowania. Pierwszy raz w historii klubu tak duża grupa dziewcząt uczestniczyła w obozie sportowym, co patrząc w przyszłość napawa optymizmem trenerów, a szerokie uśmiechy goszczące na twarzach dziewcząt są najlepszą zapłatą za trud i czas włożony w ciężkie treningi.

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

UKS M.K

21


Wojnowice i Cyprzanów Mistrzami Polski w Piłce Palantowej 2017 Wojnowice:     W ubiegłym roku Warszawa, wczoraj (2 września) Wojnowice były gospodarzami Mistrzostw Polski w Piłce Palantowej. Mistrzami Polski w Piłce Palantowej Juniorów zostały Wojnowice, a Seniorów gracze z Cyprzanowa. Seniorów w  Piłce Palantowej został, po raz kolejny z  rzędu, Cyprzanów. Nagrody wręczył burmistrz miasta Krzanowice Andrzej Strzedulla i pani sołtys Anna Kupka. Nagrody zostały ufundowane przez firmę Gaz System. Goście serdecznie podziękowali za zaproszenie na tak emocjonujące rozgrywki i, jak sami mówią, nie mogą się doczekać kolejnych zmagań.

Juniorzy:

• I miejsce – Wojnowice • II miejsce – Cyprzanów • III miejsce – Jaśkowo

Seniorzy:

• I miejsce – Cyprzanów • II miejsce – Lublin • III miejsce – Warszawa Na rozgrywki krajowe przyjechały dru- • IV miejsce – Jaśkowo żyny z najdalszych zakątków Polski. Z miej- • V miejsce – Wojnowice scowości Jaśkowo (Mazury) położonej ok. 550 km od Wojnowic. Z Lublina (ok.510 km), Za rok Cyprzanów będzie gospodaWarszawy (ok. 340 km) i dobrze znanego rzem Mistrzostw Polski w Piłce Palantowej, w okolicy sąsiedniego Cyprzanowa. Graczy a jednocześnie będzie świętować 100-lecie podzielono na drużyny Juniorów i Seniorów. Sportu. Już gorąco zapraszamy na te nieW młodszej grupie startowały 3 drużyny: zwykłe rozgrywki. Jaśkowo, Cyprzanów i Wojnowice. W grupie dorosłych: Warszawa, Jaśkowo, Lublin, Tabela wyników: Cyprzanów i Wojnowice. Od godziny 9.30 na boisku w Wojnowi- JUNIORZY cach aż wrzało od emocji. Gorąca atmosfe- Wojnowice – Jaśkowo 47:10 ra rozgrzała do walki. Cyprzanów jako zeCyprzanów – Jaśkowo 54:15 szłoroczni Mistrzowie Polski w Seniorach 43:25 i Juniorach mięli przed sobą nie lada wy- Wojnowice – Cyprzanów zwanie: obronienie tytułu i utrzymanie się SENIORZY na podium. Tegoroczna rywalizacja drużyn Cyprzanów – Wojnowice 34:3 była na wysokim poziomie. Mecze Juniorów Warszawa – Lublin 24:26 i Seniorów odbywały się równocześnie na dwóch boiskach. Duch sportu, wielkie, pozy- Lublin – Cyprzanów 13:5 tywne emocje i zdrowa rywalizacja – tak najJaśkowo – Warszawa 8:15 lepiej można opisać wczorajszą walkę. I choć Wojnowice – Warszawa 26:8 rozgrywki zakończyły się po godzinie 17.00 widzowie, jak i sami gracze, czuli niedosyt. Mistrzami Juniorów w Piłce Palantowej 2017 zostały Wojnowice, a Mistrzami Nikol Urbaniec

22

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

Magda Reichel kolejny sezon w I lidze

Magdalena Reichel (nr4)

W nadchodzącym sezonie 2017/2018 wychowanka Uczniowskiego Klubu Sportowego START Pietrowice Wielkie będzie reprezentować barwy SPR Sośnica Gliwice. Klub z Gliwic występuje w I lidze (grupa B południowa). Dla Magdy będzie to już trzeci sezon gry w I lidze. Zanim trafiła do Sośnicy przez jeden sezon grała w MTS Żory. Joachim Wieczorek

Nasz policjant DZIELNICOWY

asp. sztab. Piotr BADURCZYK

Przypominamy, iż policjantem dzielnicowym w naszej gminie jest Piotr Badurczyk, który dostępny jest w Urzędzie Gminy w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15.00-17.00 lub pod nr. telefonu 727 032 573.


Wojnowice i Cyprzanów

na Międzynarodowych Mistrzostwach Schlagballa

w Kilonii Kilonia:     Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski Juniorów w piłce palantowej czekali cały rok na to wydarzenie. Wielotygodniowe przygotowania obu drużyn, mecze towarzyskie, wymiana doświadczeń, a to wszystko po to, aby jak najlepiej zaskoczyć przeciwnika.

Drużyna Schlagballa z Cyprzanowa

Już w czwartek wieczorem, 15 czerwca, około godziny 22.00 sportowcy z Wojnowic i Cyprzanowa opuścili swoje miejscowości, aby zdążyć na Międzynarodowe Mistrzostwa w nadmorskim mieście Kilonia w Niemczech. Dwunastogodzinna podróż nie dała się we znaki sportowcom. Duch sportu i energia rosła z każdym pokonanym kilometrem. Piątek drużyny spędziły na zwiedzaniu miasta i zakwaterowaniu

Wiadomo było, że z Polski były Wojnowice i Cyprzanów, a reszta z Niemiec. Kibice dopingowali i motywowali swoje drużyny jak tylko mogli, choć ewidentnie dominowały polskie okrzyki. Trenerzy stali na liniach boisk i mobilizowali do działania. Polscy schlagballiści śmigali jak szaleni i nie dali się zwieść. Podział sił nie był wyrównany. Niemieckie drużyny nie miały w swoim składzie juniorów – wszyscy wiekowo byli powyżej 27 lat. Dlatego też po ciężkich zmaganiach, batalii i walki o najwyższe noty, Wojnowice i Cyprzanów zajęły zasłużone, wysokie 5 i 6 miejsce w rozległej tabeli.

Drużyna Schlagballa z Wojnowic

się na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii. W sobotę rano atmosfera była już tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Wszyscy ubrani w barwy swoich drużyn stanęli na murawie. Oko w oko z przeznaczeniem. Trenerzy rzucali ostatnimi wskazówkami, taktyka gry ustalona, rozmieszczenie zawodników również. Pierwszy gwizdek. Czas rozpocząć zawody. W porywie emocji drużyn nie dało się zliczyć.

Radości z tak spektakularnego zwycięstwa nie było końca. Cóż za emocje, wielkimi brawami i okrzykami witano w niedzielną noc wracających graczy. Ale na tym się nie skończy, gdyż już 2 września na Mistrzostwa Polski w Schlagballu zapraszają Wojnowice. Ekscytacja i sportowa atmosfera – gwarantowane. Nikol Urbaniec

Przygotowania do sezonu piłkarek ręcznych pietrowickiego UKS-u Przez kilka dni zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego START przebywały na obozie przygotowawczym. W obozie tym brały udziały dziewczęta trenujące w grupie juniorek wraz z trenerem Joachimem Wieczorkiem. W tym roku bazą była miejscowość Rytro położona w Beskidzie Sądeckim. Uczestniczki obozu miały możliwość potrenowania w bardzo dobrych warunkach. Nie brakowało niczego. Piękna hala, dostęp do siłowni, w niewielkiej odległosci basen oraz urocze tereny do biegania. To wszystko zapewnił klub swoim zawodniczkom, by w jak najlepszych warunkach mogły przygotować się do nadchodzącego sezonu. Oprócz ciężkiej pracy tre-

ningowej na hali lub siłowni, nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Największą okazał się kilkugodzinny spływ pontonami po rzece Poprad, który dostarczył ogromną dawkę pozytywnych emocji. Próbą odreagowania treningów na hali była wycieczka górska po okolicznych szczytach Beskidu Sądeckiego. W części sportowej obozu nie zabrakło rozegrania meczów sparingowych. Wymagającymi sparingpartnerami okazali się juniorzy młodsi MOSiR-u Bochnia, z którymi rozegrano kilka bardzo emocjonujących oraz wartościowych z punktu widzenia szkoleniowego, spotkań. Po wyczerpującym wysiłku sportowym był czas na spotkania integracyjne i towarzyskie. Ogromnych emocji do-

Wycieczka rekreacyjna młodych szczypiornistek

starczyło losowanie, kto z kim będzie dzielił mieszkanie na ostatnim zgrupowaniu przed sezonem, które planowane jest w Chorwacji na początku września. Zmęczone, mimo to bardzo zadowolone i w dobrych nastrojach dziewczęta wróciły do swoich domów. Joachim Wieczorek

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

23


OGŁOSZENIE

24

G Ł O S G M I N Y P I E T R O W I C E W I E L K I E / PA Ź D Z I E R N I K 2 0 1 7

Profile for Pietrowice Wielkie

03_2017  

03_2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded