Page 1

amandów l cyprzanów l gródczanki l kornice l krowiarki l lekartów l maków l pawłów l pietrowice wielkie l samborowice l żerdziny

luty 2009 r. l nr 1 (85) ISSN 1509-1112

bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Dwie gale w Pietrowicach Wielkich

Gala przedsiębiorców 14.02.2009 r.

Powiatowa gala kultury 15.02.2009 r.

czytaj na

s. 23

czytaj na

s. 2 i 4


Samorząd docenił biznesmenów

czytaj na

str. 4

Gabriela i Konrad Kuroczik z Pawłowa

Mirosław Kuziel – Restauracja „Bachus” w Makowie Zenon Bulak – „Salon Mody” w Pietrowicach Wielkich

Brygida Gach – „Delikatesy Centrum” w Pietrowicach Wielkich

Katarzyna i Paweł Cigler z Krowiarek Danuta i Waldemar Gotzmann z Pietrowic Wielkich

Irena Modła – Kiosk Spożywczo-Przemysłowy w Krowiarkach

2

n

Luty 2009

Głos Gminy


Wielkanocna Procesja Konna Pietrowice Wielkie – Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Pietrowice Wielkie mają zaszczyt zaprosić na Procesję Konną połączoną z festynem rodzinnym do Pietrowic Wielkich odbywającą się w Poniedziałek Wielkanocy.

A

by ułatwić organizację tego dnia wszystkim uczestnikom corocznych obchodów, zarówno tym, którzy po raz pierwszy będą brali w niej udział, jak i tym którzy co roku swoją obecnością uświetniają ten dzień, poniżej podajemy przygotowany plan programu: n godz. 11.00–12.50 – zbiórka wszystkich uczestników procesji na terenie GS-u w centrum Pietrowic Wielkich. Cały teren jest ogrodzony i dozorowany. Przygotowane będą zadaszone miejsca z możliwością nakarmienia i napojenia koni. Na miejscu będzie przygotowany poczęstunek dla uczestników przed wyjściem; n godz. 12.50 – wyjście z placu GS-u w Pietrowicach Wielkich, uformowanie procesji i przejście procesją konną do Kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich; n godz. 14.00–14.20 – nabożeństwo błagalne w Pątniczym Kościele p.w. Świętego Krzyża; n godz. 14.30–15.00 – zakończenie modlitw i powrót do Pietrowic Wielkich z tradycyjnym konnym objazdem pól; n godz. 15.00–15.30 – uroczysta parada koni; n godz. 15.30 – 15.45 – zakończenie procesji wraz błogosławieństwem; n godz. 15.45– 24.00 – Konny Festyn Wielkanocny na boisku z licznymi atrakcjami: – prezentacja bryczek – zawody skoków przez przeszkody z udziałem czołowych zawodników tej dyscypliny, – pokaz w ujeżdżaniu koni w wykonaniu zawodników jeździeckiego Klubu Lewada najlepszego klubu w Rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, – prezentacja Gwardii Marszałkowskiej Województwa Opolskiego – pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu Rafała i Martina Grüner (poczta węgierska, dżygitówka, koń w ogniu) – pokaz akrobatyki konnej w wykonaniu czołowych zawodniczek ze stadniny w Albertowcu (Republika Czeska) – pokaz Husarii Jana II Sobieskiego – pokaz ujeżdżania westernowego bez ogłowia w wykonaniu Alfreda Glomb – Szwadron Legii Polsko-Włoskiej Józefa Polnika z Koźla – występy ciekawych formacji konnych i najlepszych polskich artystów Całość uroczystości popołudniowych odbywających się na boisku sportowym będzie miało atmosferę pikniku rodzinnego. Nie zabraknie na nim: namiotu plenerowego, obsługi gastronomicznej, atrakcji dla dzieci, oraz zabawy tanecznej, która rozpocznie się o godz. 18.00. Ks. Proboszcz Parafii Pietrowice Wielkie, (-) Damian Rangosz

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, (-) Andrzej Wawrzynek

Komunikat

W

związku z przyznawaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie” Urząd Gminy prosi mieszkańców naszej gminy o informację dotyczącą osób obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małeńskiego „Złote Gody” w 2009 roku, biorąc pod uwagę datę ślubu cywilnego. Kontakt telefoniczny: 032 4198071 lub 032 4198075.

Głos Gminy

Luty 2009

n

3


Samorząd docenił biznesmenów – zdjęcia na str. 2 Gmina, w której mieszka 7500 osób, ma zarejestrowanych blisko 300 przedsiębiorców. Dwustu z nich wybrało się 14 lutego do Restauracji Roma na IV Galę Biznesu Pietrowic Wielkich.

P

rzewodniczący Rady Gminy, Henryk Marcinek, tłumaczy, że prowadzącym działalność gospodarczą należy się dzień wyróżnienia za rok ciężkiej pracy, tak jak swoje święto – dożynki – mają rolnicy. – Poza tym, staramy się być samorządem, tworzącym jak najlepsze warunki dla biznesu. Formalne jak i mentalne – podkreśla Marcinek Gala jest imprezą karnawałową, pełną rozrywkowych atrakcji – w tym roku były

nimi koncert muzyki poważnej, nowoczesne tańce i dowcipy Masztalskich. Gościem specjalnym został politolog Marek Migalski, czołowy komentator życia politycznego w kraju. Najważniejsi są jednak lokalni przedsiębiorcy, którzy dają miejsca pracy tutejszej społeczności. – Na sali jest dwustu właścicieli firm. Zatrudniają blisko 2000 osób z naszej gminy – twierdzi Henryk Marcinek. Ze sceny dziękował piotrowic-

WYRÓŻNIONO: w kategorii nowy inwestor: n Firmę Handlową Zenona Bulaka za Salon Mody w Pietrowicach Wielkich; „wypaliło i jest ok” – mówił właściciel, który zaczynał od handlu obwoźnego po targowiskach; n Mirosława Kuziela za Restaurację Bachus w Makowie – powstała według pomysłu jego i żony, może obsłużyć imprezy na 60 osób; w kategorii przodujące gospodarstwo: n Gabrielę i Konrada Kuroczików z Pawłowa;

rocznie sprzedające 500 tuczników żywionych paszą z własnych zbóż; mają 70 hektarów pola, uprawiają ziemniaki jadalne; Danutę i Waldemara Gotzmannów z Pietrowic Wielkich; specjalizują się w produkcji roślinnej, mają 87 ha ziemii, 3 ciągniki i 2 silosy zbożowe; w kategorii solidny produkt wyróżniono: n Kiosk spożywczo-przemysłwy Ireny Modły w Krowiarkach, firma rodzinna, zbudowany obok domu;

Zbiórka wielkogabarytów Zbiórka wielkogabarytów w 2009 roku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie odbędzie się w terminach: Miejscowość

Data

Pietrowice Wielkie, Gródczanki

31.03.2009 r.

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice

26.03.2009 r.

Krowiarki, Amandów, Maków

25.03.2009 r.

Pawłów, Kornice, Żerdziny

30.03.2009 r.

Odpady objęte zbiórką, które można wystawić w wyznaczonych terminach: zużyty sprzęt AGD niezawierający freonów, meble, zestawy wypoczynkowe, krzesła, stoły, dywany,

4

n

Luty 2009

kiemu biznesowi za przelewy do Urzędu Gminy. – Jesteśmy wdzięczni za grubo ponad milion podatku rolnego i tyle samo podatku od nieruchomości. Prosimy o więcej – kończył z uśmiechem. Wójt Andrzej Wawrzynek wypowiadał się w tonie wsparcia. – Kryzys nie może nas paraliżować. Niech to święto doda wam odwagi w trudnych czasach – mówił. Starosta Adam Hajduk nazwał Pietrowice Wielkie „najprężniejszą gospodarczo gminą powiatu”, europarlamentarzystka, profesor Genowefa Grabowska życzyła piotrowiczanom, „by latały nad nimi bociany i było komu przekazać dziedzictwo”. – Na was nikt się nie zawiódł. Wkrótce zyskacie kolejny hit krajowy, ogólnopolską konferencję o źródłach odnawialnych. Będą wam jej zazdrościć jak Eko Wystawy – zapowiedziała Gabriela Lenartowicz prezes WFOŚiGW, który dofinansuje konferencję. (m) n Delikatesy Centrum prowadzone przez

Gminną Spółdzielnię w Pietrowicach Wielkich; działają od października ubiegłego roku, chwalą się stoiskami: warzywno-owocowym, wędliniarskim i alkoholowym. Specjalne wyróżnienia przyznano: n za prowadzenie ekologicznego gospodarstwa rolnego Katarzynie i Pawłowi Ciglerom z Krowiarek i Borbudowi za szybkie i profesjonalne zrealizowanie pierwszego w powiecie „Orlika”..

wykładziny sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, radia itp.), złom, opony do 120 cm średnicy. Odpady nieobjęte zbiórką, których nie należy wystawiać, ponieważ nie zostaną odebrane: odpady niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte świetlówki, azbest i wyroby zawierające azbest, oraz akcesoria samochodowe, sedesy, umywalki, kafelki, szyby papa, opony powyżej 120 cm średnicy. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień wcześniej lub najpóźniej w dniu wywozu do godz. 7.00, w miejscach niestwarzających zagrożenia w ruchu pieszym i kołowym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 (tel. 4198075, wew. 123). Beata Mludek

Głos Gminy


Aktywne ferie w Pawłowie i Makowie Regina Strzeduła ­ zorem ubiegłego roku Zespół Szkolno-Przedszkolny z Pawłowa przygotował dla W swoich uczniów dwa tygodnie aktywnego i ciekawego programu. Celem organizowanych zajęć był ruch i aktywność na świeżym powietrzu oraz zapoznanie się z przebiegiem produkcji i usług w zakładach produkcyjnych i rzemieślniczych naszej gminy.

Jesteśmy gotowi do boju – rycerze i S. Eleonora

Z

zorganizowanego wypoczynku skorzystało łącznie 60 dzieci z Pawłowa, Żerdzin i Makowa. Uczniowie wyjeżdżali na lodowisko, basen i na kręgielnię oraz halę sportową w Pietrowicach W. Wiele radości dostarczył pobyt w Parku Wodnym w Gorzycach. W drugim tygodniu dzięki obfitym opadom śniegu dzieci doskonale bawiły się w czasie zorganizowanego kuligu. Poznawaniu ciekawych miejsc śląskiej ziemi służyła wycieczka do Kamienia Śląskiego. Po zwiedze-

Na schodach przed Sanktuarium Świętego Jacka

Głos Gminy

śmy się jak z ziarna powstaje mąka w młynie w Cyprzanowie, a w następnym dniu dzieci "piekły" chleb w piekarni Państwa Liszka w Żerdzinach. Uczniowie poznali także niektóre tajniki wspaniałych wyrobów stolarni LAZAR z Pawłowa. Zaglądaliśmy także do TRAPP – u w Pawłowie, by dowiedzieć się jak wyprodukowano lampy, które oświetlają nasz szkolny park. Bezpieczny wypoczynek zapewnili dzieciom nauczyciele i pracownicy naszej

W młynie w Cyprzanowie – mąka już zmielona

niu z przewodnikiem pałacu i sanktuarium Świętego Jacka uczestnicy wycieczki poznali piękny kompleks rekreacyjny i zakosztowali kąpieli w tamtejszym basenie. Nie zabrakło także zajęć plastycznych i gier ruchowych. Dzieci wykonywały między innymi piękne zbroje rycerskie oraz były pasowane przez siostrę Eleonorę z Winowa na Rycerzy Jezusa z okazji Roku Świętego Pawła. Każdego dnia uczestnicy zimowiska odwiedzali też wybrane zakłady pracy naszej gminy. Przyglądali-

placówki. Dzięki ich zaangażowaniu i bezinteresownemu poświęceniu wolnego czasu dzieci spędziły aktywnie dwa tygodnie ferii zimowych. Dziękuję bardzo serdecznie opiekunom i nauczycielom oraz właścicielom zakładów pracy za pomoc w zorganizowaniu wypoczynku zimowego. Dziękuję rodzicom, organizatorom i sponsorom zabawy karnawałowej, z której dochód był przeznaczony na Zimowisko 2009.

Grupa uczniów z Pawłowa na lodowisku

Luty 2009

n

5


kapitał ludzki

unia europejska

narodowa strategia spójności

europejski fundusz społeczny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007–2013

Priorytet VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenia!

przyjmujemy zapisy na bezpłatne kursy i szkolenia finansowane w całości ze środków projektu. Osoby zakwalifikowane nie ponoszą żadnych kosztów. Przewiduje się m.in. zorganizowanie i opłacenie prawa jazdy kat. B lub kat. C, opłacenie badań z zakresu medycyny pracy, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs spawacza, kurs kosmetyczny, kurs kucharza, kurs obsługi wózka widłowego lub inne w zależności od potrzeb uczestników. W ramach projektu odbędą się także zajęcia i konsultacje z psychologiem. Dla dzieci uczestników zostanie sfinansowany letni wypoczynek. Osoby biorące udział mają zapewnione bezpłatne wyżywienie (w ramach zajęć zorganizowanych catering) i bezpłatny dojazd na kursy i szkolenia. Warunkiem uczestnictwa jest korzystanie z pomocy społecznej i nieaktywność zawodowa (np. z powodu opieki nad dzieckiem) lub bezrobocie występujące w rodzinie. Przewidziana ilość miejsc na bezpłatne szkolenia: 15 osób. Osoby chętne zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy od godz. 7.30 do godz. 15.30; w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00 w pok. nr 10.

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od miesiąca lutego zapraszamy do siedziby Ośrodka, 6

n

Luty 2009

Głos Gminy


Świąteczny Kiermasz w Pawłowie Zarząd DFK

w

Pawłowie

Stało się już tradycją, że w pierwszą niedzielę Adwentu spotykamy się w Pawłowie na zorganizowanym przez zarząd DFK Świątecznym Kiermaszu.

3

0 listopada sala parafialna wypełniła się gośćmi, na których czekały przygotowane przez organizatorów atrakcje: coś dla „ducha i podniebienia. W świątecznym nastroju, przy dźwiękach pieśni adwentowych i kolęd, mogliśmy delektować się wyśmienitymi wypiekami, a ci, którzy nie mieli jeszcze pomysłu na preStoiska oferowały świąteczne ozdoby

Marana Tha Damian Tunk „Marana Tha” – „Przyjdź Panie, przyjdź!” – tymi słowy wspominamy oczekiwanie na pierwsze historyczne przyjście Jezusa w dzieje ludzkości.

zenty świąteczne dla najbliższych, mogli skorzystać z oferty stoisk, na których zgromadzono ręcznie wykonane, m.in. przez dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie, ozdoby świąteczne, które zaskakiwały pomysłowością i formą wykonania. Podczas imprezy nie zabrakło również tzw. części artystycznej, w czasie której dzieci zaprezentowały program, oczywiście o tematyce świątecznej. Niespodziewanie, podczas występu, pojawił się św. Mikołaj, który szczególnie tych najmniejszych naszych milusińskich przyprawił o dreszcz emocji. Ale jak to zwykle bywa, wizyta tego dostojnego Gościa jest dla większości przyjemna, tak i tym razem skończyła się rozdaniem słod-

kich prezentów. Gościliśmy także zespół Johanki z Nieboczów, który swoim występem uświetnił dalszą część naszej imprezy. I tak rozpoczęliśmy w Pawłowie radosny czas oczekiwania na przyjście Bożej Dzieciny. Organizatorzy dziękują Konsulatowi Niemiec w Opolu oraz wszystkim, którzy swoją pomocą przyczynili się do zorganizowania Kiermaszu Świątecznego. Gościom dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i mamy nadzieję, że w tym roku również spotkamy się na kiermaszu w sali parafialnej w Pawłowie.

Gospodynie z poszczególnych sołectw w ramach projektu „Działaj lokalnie” przygotowały tradycyjne potrawy świąteczne swoich miejscowości. Zadziwiało bogactwo smaków, przenikanie się tradycji kulinarnych. Na pierwszy rzut oka potrawy, choć podobne, to całkiem inne, co wioska

to inne przepisy. Przepisy zostały skrupulatnie zanotowane dla przyszłych pokoleń. Frekwencja dopisała; przybyło wielu mieszkańców gminy, jak i goście spoza jej granic. Swoją obecnością zaszczycili nas: konsul Republiki Federalnej Niemiec, radni, wójt, sołtysi.

Pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem

Jasełka wprowadziły świąteczną atmosferę

D

uchowo łączymy się ze wszystkimi sprawiedliwymi ludźmi Starego Testamentu. Stamtąd myśli nasze biegną ku Bożemu Narodzeniu. Czekamy na święta w modlitewnym skupieniu, roratach, trwając w adwentowych postanowieniach. Z wezwaniem na ustach „Marana Tha” z wielką nadzieją, myślami wybiegając do przodu, uświadamiamy sobie, że Pan na pewno powróci. Powróci by definitywnie zetrzeć wszelkie zło i wszelką łzę z oczu tych, którzy Go kochają. Takie motto przyświecało autorom jasełek połączonych z kiermaszem bożonarodzeniowym, które miały miejsce 19 grudnia minionego roku w pietrowickim Zespole Szkół. Jasełka uświetnił występ chóru „Bel Canto” pod dyrekcją Marcelego Reszki oraz 2 krótkie recitale. Do kiermaszu wszystkie klasy przygotowały się wręcz celująco. Były wspaniałe stoiska, na których w świąteczną atmosferę wprowadzały stroiki, figurki, kartki świąteczne i obficie zaopatrzone kawiarenki. Głos Gminy

Jasełkom towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy

Luty 2009

n

7


Niesiemy płomień braterstwa Organizatorzy

i opiekunowie

„Czterolistne koniczynki” ze światełkiem betlejemskim

H.A. i E.F.i Zuchy

20 Gromada Zuchowa „Czterolistne Koniczynki” działająca przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich uczestniczyła, za pośrednictwem Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej im. Alojzego Wilka z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, w rządowym programie „Zuchowe Inspiracje”.

J

uż po raz osiemnasty na teren Rzeczpospolitej Polskiej trafiło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku pod hasłem „Niesiemy płomień braterstwa” trafił do naszych kościołów, domów, zakładów pracy, jak również placówek oświatowych. W tych szczególnych dniach radosnego wyczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa harcerze i zuchy ZHP Ziemi Raciborskiej, w tym nasza gromada zuchowa „Czterolistne Koniczynki” przywiozła w dniu 14 grudnia 2008 roku ten Betlejemski Ogień – płomyk nadziei i miłości z Jasnej Góry na raciborszczyznę do Pietrowic Wielkich.

Święto Seniorów

Uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” odbyło się dnia 20 grudnia 2008 roku na Jasełkach Szkolnych. Zuchy przekazały Światełko Wójtowi Gminy, Księdzu Wikariuszowi oraz naszej Pani Dyrektor.

dzieci. Następnie licznie zebrani goście wysłuchali recytacji wierszy oraz dwóch piosenek w języku niemieckim.

U. Florian Dnia 22 stycznia uczniowie Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich okazali wdzięczność swoim babciom i dziadkom, przygotowując program artystyczny.

N

a początku swoje podziękowania wyraziły słowami piosenki najmłodsze

Dla babć i dziadków uczniowie przygotowali program artystyczny

Kulig w Żerdzinach Strażacy OSP – Żerdziny W czasie trwania ferii zimowych, po obfitych opadach śniegu, OSP w Żerdzinach postanowiła wykorzystać zaistniałą sytuację i zorganizowała kulig dla dzieci.

Najpierw była jazda w kuligu...

8

n

Luty 2009

Dalsza część programu była efektem realizowanego w szkole projektu „ Nasza gmina – nasze dziedzictwo”. Gimnazjaliści zaprezentowali inscenizację pod tytułem „Zabawa na wsi”. Przedstawienie to przypomniało, jak to dawniej przygotowywano się do zabawy karnawałowej i jak ona przebiegała. W inscenizacji wykorzystano zebrane stroje chłopskie. Chór szkolny wykonał kilka kolęd i pastorałek, w tym dwie pochodzące z terenów gminy Pietrowice Wielkie.

Z

abawa była przednia. Za traktorem, który służył jako siła pociągowa, pozapinano sanki. Gdy już przejażdżkom było dosyć, wszyscy mogli się ogrzać przy ognisku obok remizy. Tam też każdy z chęcią upiekł sobie kiełbaskę na ogniu. Po posiłku dzieci zaczęły lepić bałwany. Śmiechu i zabawy było bez liku. Strażacy dziękują wszystkim za pomoc i zapraszają na następny kulig.

...potem ognisko

Głos Gminy


OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich 47-480 Pietrowice Wielkie tel. 032-419 81 01

n

ul. Szkolna 5

O

d dnia 1 listopada 2009r. kobieta starająca się o „becikowe” oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka musi posiadać zaświadczenie, że pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Brak ww. zaświadczenia będzie skutkowało brakiem uprawnień do wypłaty świadczeń!

Ogłoszenie

K W

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich zatrudni pracowników socjalnych (dwie osoby) do realizacji Projektu Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o pracę na czas określony od 01.06.2009 r. do 31.12.2013 r. z możliwością przedłużenia Wymagania niezbędne (zgodnie z wytycznymi MIPS; Internet: www.mpips.gov.pl – zakładka: Pomoc Społeczna – Interpelacja niektórych przepisów): n osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych pod warunkiem, że przed dniem 1 maja 2004 r. były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego n osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. były zatrudnione na stanowisku aspiranta pracy socjalnej pod warunkiem, że w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia licencjackie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, socjologia i ukończyły je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2007 r. n osoby z wykształceniem wyższym, które do dnia 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe licencjackie lub magisterskie na podanych wyżej kierunkach, n osoby, które w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia jednolite magisterskie na podanych wyżej kierunkach i ukończyły je w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2007 r., uzyskując dyplom ich ukończenia n osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna

W

Z W W

Wymagania dodatkowe: n wymagana wiedza z zakresu funduszy strukturalnych i UE, w szczególności Programu operacyjnego Kapitał Ludzki n znajomość ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego n komunikatywność, inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków n niekaralność n dobra znajomość obsługi systemów informatycznych (Windows, pakiet Office) n posiadanie prawa jazdy kat. B

Głos Gminy

Uczniowie Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich z inicjatywy nauczyciela historii, pana Łukasza Kąś, zawiązali grupę badawczą. Grupa ta bierze udział w programie realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Celem tego badawczo-edukacyjnego programu jest zachowanie i upublicznienie wiedzy o śladach zbrodni aparatu represji z lat 1944–1956. Grupa badawcza bada obecność instytucji aparatu bezpieczeństwa w Gminie Pietrowice Wielkich i w Raciborzu. Efekt pracy gimnazjalistów doceniony został przez IPN i 27 listopada był prezentowany w Warszawie w Belwederze na uroczystej prezentacji najlepszych projektów „Śladami zbrodni” z całej Polski. Teraz prezentację będzie można zobaczyć w naszej Gminie. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców gminy na publiczną prezentację projektu „Śladami zbrodni” w latach 1944–1956. Pokaz odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2009 r. w szkole w Pietrowicach Wielkich przy ul. M. Konopnickiej 28. Początek o godz. 17.30 w świetlicy szkolnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: realizacja zadań związanych z projektem systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, stała współpraca z beneficjentami, realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie dokumentacji bieżącej, wprowadzanie danych do systemów informatycznych Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy, 40 godzin tygodniowo Wymagane dokumenty: n życiorys (CV ze zdjęciem), uwzględniający szczegółowy przebieg kariery zawodowej n list motywacyjny n kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie n zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy biurowej n oświadczenie o znajomości obsługi systemów informatycznych (Windows, pakiet Office), n kserokopie prawa jazdy kat. B n oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów zatrudnienia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z zatrudnieniem na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”

M

Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 – w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „dotyczy stanowiska Pracownik Socjalny” Dokumenty należy składać do w terminie od 01.03.2009 r. do 15.05.2009 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Kierownik GOPS zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Luty 2009

n

9


Urodzenia i zgony – 2007– 2008 Miejscowość

Urodzenia 2007

Urodzenia 2008

Zgony 2007

Zgony 2008

Liczba mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.)

l

Pietrowice Wielkie

21

15

18

14

2218

l

Cyprzanów

3

7

4

6

537

l

Lekartów

4

3

2

3

219

l

Samborowice

5

3

6

5

708

l

Maków

3

2

13

6

642

l

Pawłów

3

5

6

10

712

l

Żerdziny

4

6

2

3

408

l

Krowiarki

7

5

7

10

976

l

Amandów

3

1

3

4

133

l

Gródczanki

2

1

3

2

197

l

KoRNice

0

1

5

3

340

57

50

69

66

7090

Ogółem

Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2007 r. – 7140 osób Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2008 r. – 7090 osób

Ogłoszenie Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie na stanowisko: Pomoc administracyjna Wymagania niezbędne: l wykształcenie: średnie l znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu samorządu lokalnego l biegła obsługa komputera l prawo jazdy kat. B l posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych l niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie l spełnienie pozostałych wymogów ustawowych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych l posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku l nieposzlakowana opinia Wymagania dodatkowe: l odpowiedzialność, samodzielność, l umiejętność pracy w zespole l ukończone kursy i szkolenia

kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nad działalnością Centrum Kształcenia w Pietrowicach Wielkich l prowadzenie obowiązującej dokumentacji sprawozdawczości; l organizowanie i prowadzenie szkoleń l prowadzenie informacji dotyczącej: zasad prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków unijnych l udzielanie pomocy dla osób poszukujących pracy l nadzór

10

n

Luty 2009

Wymagane dokumenty i oświadczenia: l list motywacyjny i życiorys l kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie l kserokopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub dwóch nowej wersji dowodu l oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie l oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych l oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach rekrutacyjnych l kserokopie dotychczasowych świadectw pracy l kserokopie prawa jazdy kat. B l oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie Miejsce i termin składania dokumentów Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko pomocy administracyjnej” należy składać w terminie do dnia 16.03.2009 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie Wymiar etatu: 0,5 etatu Inne informacje: Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie (-) Andrzej Wawrzynek

Głos Gminy


Ostra walka, pełno bramek i zaskakujący zwycięzca M. i M. Pawlasek Tak w skrócie można opisać Halowy Turniej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, który odbył się 25 stycznia 2009 roku na hali w Pietrowicach. W turnieju brało udział 5 drużyn z naszej gminy, a mianowicie: LKS START Pietrowice Wielkie I, LKS START Pietrowice Wielkie II, LKS Samborowice, LKS Cyprzanów i LKS Pawłów. Wszystkie drużyny toczyły ostrą, ale i sportową, prowadzoną w duchu Fair Play walkę do ostatniej minuty meczu.

W

turnieju poza ostrą walką można było również podziwiać mnóstwo pięknych akcji oraz jeszcze piękniejszych bramek, zdobywanych przez zawodników klubów naszej gminy. Ostatecznie wyłonił się trochę zaskakujący zwycięzca

Drużyna juniorów z Pietrowic Wielkich

Drużyna juniorów z Samborowic Zwyciężca Pucharu Wójta Seniorów – drużyna z Pietrowic Wielkich

turnieju, a mianowicie LKS START Pietrowice II, w którego skład wchodzili, pod nieobecność wielu zawodników pierwszej drużyny, sami zawodnicy juniorów starszych z rocznika 90. Podopieczni Piotra Poznańskiego zapewnili sobie zwycięstwo poprzez lepszy stosunek bezpośredni zwyciężając drużynę seniorów z Pietrowic 5:4, która zajęła drugie miejsce przed drużynami z Samborowic, Cyprzanowa oraz Pawłowa. W następnym tygodniu odbył się przykładem turnieju seniorów Halowy Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy, który odbył się 31 stycznia 2009 w sobotę również na hali w Pietrowicach. Jak podczas turnieju seniorów, również i podczas turnieju

juniorów nie brakowało emocji i sportowej walki. W turnieju brały udział 4 drużyny z terenu naszej gminy, mianowicie: LKS START Pietrowice, LKS Samborowice, LKS Pawłów oraz LKS Cyprzanów. Turniej był przeznaczony dla zawodników rocznika 92 i młodsi z możliwością wystawienia dwu zawodników rocznika 91. W ostateczności na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna z Pawłowa przed drużynami z Pietrowic, Samborowic i Cyprzanowa. Warto również dodać, iż dru-

Terminy wiosennych zebrań wiejskich r. – 17.00, Amandów l 20.02.2009 r. – 19.00, Krowiarki l 02.03.2009 r. – 17.00, Kornice l 02.03.2009 r. – 19.00, Pawłów l 03.03.2009 r. – 17.00, Gródczanki l 20.02.2009

Zwyciężca Turnieju Juniorów – drużyna z Pszowa

Głos Gminy

Drużyna juniorów z Cyprzanowa

żyna z Pawłowa uczestniczyła jeszcze w godzinach porannych na turnieju międzynarodowym w Syrynii, gdzie zajęła drugie miejsce za drużyną z GÓRNIKA Pszów. Głównym celem turniejów była dobra zabawa oraz promocja uprawiania sportu wśród dorosłych i młodzieży również w okresie zimowym. Poniżej przedstawiamy wyniki obu turniejów halowych: Halowy Turniej Seniorów o Puchar Wójta: n LKS START Pietrowice I – LKS Pawłów 4:1 n LKS START Pietrowice II – LKS Samborowice 0:3 n LKS START Pietrowice I – LKS Cyprzanów 4:1 n LKS Pawłów – LKS START Pietrowice II 0:6 n LKS Samborowice – LKS Cyprzanów 5:5 n LKS START Pietrowice I – LKS START Pietrowice II 4:5 n LKS Pawłów – LKS Samborowice 1:5 n LKS START Pietrowice II – LKS Cyprzanów 6:3 LKS START Pietrowice I – LKS Samborowice 8:4 n LKS Pawłów – LKS Cyprzanów 2:6 Halowy Turniej Juniorów o Puchar Wójta: n LKS START Pietrowice – LKS Cyprzanów 4:0 n LKS Samborowice – LKS Pawłów 2:4 n LKS START Pietrowice – LKS Samborowice 3:2 n LKS Pawłów – LKS Cyprzanów 2:0 n LKS START Pietrowice – LKS Pawłów 2:4 n LKS Samborowice – LKS Cyprzanów 5:3

l 03.03.2009 r. – 19.00, Pietrowice Wielkie l 04.03.2009 r. – 19.00, Żerdziny l 06.03.2009 r. – 19.00, Cyprzanów l 10.03.2009 r. – 19.00, Maków l 13.03.2009 r. – 17.00, Samborowice l 13.03.2009 r. – 19.00, Lekartów

Luty 2009

n

11


OSP Cyprzanów w Krajowym Systemie Ratownictwa Już druga OSP naszej gminy (po OSP Pietrowice Wielkie) znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 7 stycznia 2008 b.r. w sali narad Urzędu Gminy nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu tej jednostki do KSRG na ręce prezesa OSP Norberta Tebel przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – Jana Pawnika.

K

rajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie

w drodze umowy cywilnoprawnej zgodzi-ły się współdziałać w akcjach ratowni-czych – stowarzyszenia, organizacje i instytucje, które mogą pomóc w razie wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Przynależność do KSRG nie jest automatyczna, to znaczy nie każda organizacja, która – przykładowo – chciałaby nieść pomoc w gaszeniu pożarów, może wejść w jego skład. Warunek ten dotyczy również ochotniczych straży pożarnych.

Informacja dla wszystkich czytelników Bibliotek

W

związku z nagminnym przetrzymywaniem książek przez czytelników wprowadzony zostaje nowy cennik kar. Osoby, które zwrócą książki do końca marca 2009 r., zostaną zwolnione z płacenia kar. Przypominam, iż możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu książek osobiście, telefonicznie, przez e-mail, informację przesłaną przez portal Nasza Klasa – nie dotyczy to książek już przetrzymywanych tzn. wypożyczonych do grudnia 2008 r. Od 1 marca 2009 r. wszystkim zalegającym czytelnikom będą naliczane kary zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem. CENNIK OPŁAT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIETROWICACH WIELKICH Wysokość odszkodowania za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie książki lub innego rodzaju zbioru zależna jest od ich ceny rynkowej. Kaucje Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem gminy Pietrowice Wielkie, wpłaca kaucję zryczałtowaną za wypożyczenie 1 egz. książki w wysokości 20,00 zł. Kary za przetrzymanie zbiorów – Książki od 1 woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu – 3,00 zł

12

n

Luty 2009

– Książki wypożyczane w systemie dwutygodniowym za każdy dzień po terminie zwrotu – 0,50 zł Pozostałe koszty – I. upomnienie – 3,00 zł – II. upomnienie – 5,00 zł – III. upomnienie – 7,00 zł – List polecony – 10,00 zł – Powiadomienie telefoniczne, e mail – 2,00 zł Usługi komputerowe Wydruk czarno-biały – 1 strona A4 – 0,50 zł Wydruk czarno-biały – 1 strona A4 z rysunkiem lub wykresem – 1,00 zł Usługi kserograficzne Odbitka – 1 strona A4 – 0,20 zł Odbitka – 1 strona A4 z rysunkiem lub wykresem – 0,40 zł Odbitka – 1 strona A3 – 0,35 zł Odbitka – 1 strona A3 z rysunkiem lub wykresem – 0,70 zł Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Godziny otwarcia bibliotek GBP Pietrowice poniedziałek – 10.00-18.00 wtorek – 8.00-18.00 środa – 10.00-18.00 czwartek – 8.00-16.00 piątek – 10.00-18.00 Kontakt: – tel. 032-4198099, e-mail gbp@pietrowicewielkie.pl przez portal Nasza Klasa

Prezes OSP Norbert Tebel, przyjmuje decyzję o włączeniu jednostki do KSRG

Do KSRG może zostać włączona jednostka, która posiada: co najmniej dwa średnie lub ciężkie samochody pożarnicze, wyszkolonych ratowników w liczbie zapewniającej pełną obsadę co najmniej dwóch samochodów pożarniczych, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych, oraz która pozostaje w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych. G.S.

Filia Biblioteczna w Makowie poniedziałek – nieczynne wtorek – nieczynne środa 16.00-20.00 czwartek–piątek – 12.00-20.00 kontakt: tel. 032-4198200, e-mail: bibliotekapawlow1@wp.pl Filia Biblioteczna w Krowiarkach poniedziałek – 11.30-19.00 wtorek – 8.00-16.00 środa – 8.00-16.00 ćzwartek – 8.00-16.00 piątek – 11.30-19.00 kontakt: tel. 032-4198377 – prosić o połączenie z biblioteką Filia Biblioteczna w Pawłowie poniedziałek – 10.00-18.00 wtorek – 10.00-18.00 środa – 10.00-15.00 czwartek – 8.00-11.00 piątek – 8.00-11.00 kontakt: tel. 032-4198005, wew.104, e-mail: bibliotekapawlow1@wp.pl Filia Biblioteczna w Samborowicach poniedziałek – 15.00-19.00 wtorek – 9.00-13.00 środa – 15.00-19.00 czwartek – 9.00-13.00 piątek – 15.00-19.00 kontakt: e-mail: bibliotekasamborowice@op.pl Małgorzata Paletta

l

Głos Gminy


Człowiek Legenda Dorota Pachnik – Firma Doramed, Katowice

Pan Zdzisław Hudak – Prezes PCUKD „Radius”

Rok 2009 rozpoczął się dla mnie bardzo miłym i ważnym wydarzeniem. W pierwszą sobotę stycznia miałam zaszczyt uczestniczyć w Jubileuszu Pana Zdzisława Hudaka: 65. urodziny oraz 25-lecie firmy RADIUS.

U

roczystość miała miejsce w Makowie k. Raciborza. Pan Zdzisław Hudak jest ojcem polskiej bioenergoterapii. Swoje życie poświęcił służeniu drugiemu człowiekowi, uznaniu bioenergoterapii jako zawodu. Bardzo widoczne było to na Jubileuszu. Goście przyjechali z całego kraju, a ci, co nie mogli, przesłali dowody swojego uznania przez obecnych gości. Największym jednak zaskoczeniem dla Pana Hudaka było wręczenie mu WIKTORA 2008, oraz medalu PIERWSZEGO

Z RÓWNYCH. Jego osiągnięcia dla środowiska bioenergo­terapeutów są kolosalne. Potrzeba i chęć zintegrowania środowiska w umocowaniach prawnych są niezaprzeczalne. Akredytacja MEN dla kursów prowadzonych przez jego firmę, oraz ISO 9001 w zakresie medycyny naturalnej są tego dowodem. Będąc uczestnikiem tego Jubileuszu widziałam jak bardzo cenionym człowiekiem jest Pan Hudak w swoim środowisku. Na uroczystości nie zabrakło władz lokalnych, przedstawiciela

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Gabriela Kubik Jak co roku po świętach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie odbył się turniej tenisa stołowego organizowany przez LKS Pawłów.

U

czestnicy z terenu całej gminy rozegrali mecze w pięciu kategoriach. Wyniki końcowe rozgrywek: Kategoria dziewcząt: I miejsce – Gabriela Posmyk (Pietrowice W.); II miejsce – Wiktoria Wojtaszek (Krowiarki); III miejsce – Emilia Strzeduła (Pawłów). Kategoria młodzicy: I miejsce – Robert Lazar (Pawłów); II miejsce – Patrick Gwóźdź (Pawłów); III miejsce – Paweł Gawełek (Pawłów). Kategoria juniorzy: I miejsce – Marcin Litka (Pawłów); II miejsce – Dawid Martynus (Pawłów); III miejsce – Matthäus Chory (Cyprzanów).

Kategoria seniorzy: I miejsce – Michał Stós (Pawłów); II miejsce – Piotr Marcinek

UWAGA ROLNICY!

W terminie od 15.03.2009 r. do 15.05.2009 r. należy składać wypełnione wnioski obszarowe w Biurze Powiatowym ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4.

U

przejmie informujemy, ze doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Raciborzu służyć będą fachowym doradztwem w zakresie wypełniania wniosków obszarowych oraz będą je wypełniać na zlecenie zainteresowanych. Podajemy do ogólnej wiadomości, że w terminie wyżej podanym wnioski te będą wypełnianie przez doradców PZDR zgodnie z poniższym harmonogramem: l Pietrowice Wlk., Urząd Gminy, środy: godz. od. 9.00 do 12.00 l Racibórz, Biuro PZDR, ul. Ludwika 4, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 Od miesiąca kwietnia doradcy PZDR będą pełnić dyżury w Biurze Powiatowym ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, w godz. od. 8.30 do 16.00. Głos Gminy

Kościoła, rodziny, przyjaciół i współpracowników. Osiągając tak wiele Pan Hudak jest człowiekiem, który ponad wszystko stawia dobro człowieka. Życzę mu dużo zdrowia, radości w dalszej pracy zawodowej i w życiu prywatnym. (Żerdziny); III miejsce – Sebastian Leks (Cyprzanów). Kategoria oldboje: I miejsce – Henryk Stós (Pawłów); II miejsce – Rajmund Herud (Pawłów); III miejsce – Wilhelm Chory (Cyprzanów ). LKS Pawłów dziękuje sponsorom turnieju oraz wszystkim uczestnikom za walkę i dostarczenie wielu sportowych emocji.

Uczestnicy i zwycięzcy turnieju

U

przejmie informujemy, że doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa są objęci ubezpieczeniem, co w praktyce oznacza, że w przypadku popełnienia błędu przy wypełnianiu wniosku o dopłaty obszarowe z winy doradcy beneficjent może dochodzić odszkodowania/rekompensaty finansowej od Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zapewniamy usługę profesjonalną, fachową, popartą dużym doświadczeniem praktycznym! Istnieje możliwość telefonicznego, indywidualnego umawiania się na wypełnianie wniosków.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług! Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu ul. Ludwika 4 – tel. 032-415 26 10 – e-mail: PZDR.Raciborz@odr.net.pl

Luty 2009

n

13


Nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach Jacek Pierzchała – wiek: 33 lata; żona: Ewa; syn: Karol; miejsce zamieszkania: Krowiarki Jak Pan czuje się w nowej roli dyrektora? Nie jest to łatwa funkcja. Praca dyrektora wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jednak daje dużo satysfakcji i jest to, na pewno, spore wyzwanie. Każde nowe stanowisko wiąże się z niepewnością, ale właśnie ta niepewność jest ciekawa. Czyli odnalazł się Pan w nowej rzeczywistości? Nie całkiem taka nowa. Przepracowałem 11 lat jako nauczyciel w różnych szkołach, na różnych szczeblach. Poza tym wróciłem do środowiska, które bardzo dobrze znam i zawsze było mi bliskie.

Jakie ma Pan plany związane z rozwojem szkoły? Chciałbym, żeby nasza szkoła była przyjazna i otwarta dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej. Zdaję sobie sprawę, jak ważna jest rola szkoły w małej miejscowości. Wszystkie podejmowane prze mnie działania będą właśnie zmierzały w tym kierunku. Co Pan najchętniej robi po pracy? Staram się czas spędzić z rodziną i z przyjaciółmi. Lubię podróżować, jeździć na nartach oraz dobrą kuchnię. Na książkę czas mam tylko w czasie urlopu. Ma Pan jakąś ulubioną potrawę?

Podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie” w 2008 r. J. Piecha (zdjęcia na str. 31) Wójt Gminy oraz Komisja Rady Gminy ds. Ekologii, Rolnictwa i Leśnictwa uprzejmie informują, że postępowanie konkursowe na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie” w 2008 r. zostało zakończone.

Pan Jacek Pierzchała

Owszem, bigos mojej mamy i krokiety teściowej. Pana ulubiona książka. Ostatnio zachwycił mnie „Wędrujący świat” Grzegorza Kołodko. Można znaleźć tam fantastyczne spostrzeżenia na temat aktualnych przemian społecznych. Polecam. Dziękuję za udzielenie wywiadu i życzę powodzenia! G.S.

Regulaminu konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie”) przez każdego członka komisji postanowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca dla: Norberta i Beaty Czorniczek z Krowiarek oraz Anity i Andrzeja Zuber z Żerdzin. Drugie miejsce przyznano Annie i Willibaldowi Kaczyna z Pietrowic Wielkich, trzecie miejsce – Renacie i Willibaldowi Martzinek z Pietrowic Wielkich.

K

omisja konkursowa w składzie: Andrzej Wawrzynek, Adam Wajda, Jerzy Reichel, Genowefa Zapotoczna, Elżbieta Hermet, Małgorzata Szczepaniak dokonała dwóch przeglądów zgłoszonych posesji w dniach 13.08.2008 r. i 08.10.2008 r. Do konkursu zgłoszono następujące posesje: Maria Bugla – Pietrowice Wielkie, Anna i Willibald Kaczyna – Pietrowice Wielkie, Renata i Willibald Martzinek – Pietrowice Wielkie, Beata i Norbert Czorniczek – Krowiarki, Gerard Adamek – Gródczanki, Piotr Parys – Lekartów, Teresa i Waldemar Piechaczek – Maków, Andrzej Meissner – Żerdziny, Anita i Andrzej Zuber – Żerdziny. Komisja Dyżury aptek Informujemy, że Apteka Pod Różami przy ul. Opawskiej 33 (tel. 032-4154951) otwarta jest codziennie. Pozostałe apteki dyżurują: Apteka Wiktoria przy ul. Mickiewicza 19B/11 (tel. 032-4153915) – dyżury: 27 lutego, 16 i 27 marca, 15 i 29 kwietnia,

14

n

Luty 2009

Laureaci III edycji konkursu z nagrodami: Andrzej i Anita Zuber, Leon Mludek (siedzi), Willibald Martzinek, Beata Czorniczek, Willibald i Anna Kaczyna

po podsumowaniu punktów przyznawanych za każde kryterium (zgodnie z pkt 10 13 i 29 maja, 15 i 30 czerwca, 15 i 30 lipca, 17 i 31 sierpnia, 15 i 30 września, 15 i 30. października, 16 i 30 listopada, 15 i 29 grudnia. Godziny pracy aptek: od poniedziałku do piątku nie dłużej niż 8.00 –21.00; w soboty i niedziele: 8.00 –15.00; dyżur pełniony jest całodobowo – od godz. 9.00 do godz. 9.00 dnia następnego.

Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów III edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie” odbyło się 19.01.2009 r. w sali narad Urzędu Gminy. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz zostali uhonorowani statuetkami. Zwycięzcom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom pragniemy serdeczne podziękować za wkład oraz zaangażowanie włożone w upiększanie naszej gminy. Wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu. Głos Gminy


Podsumowanie roku 2008 Rady Powiatu Śląskiej Izby Rolniczej w Raciborzu Józef Wawrzynek Posiedzenie Rady Powiatu Ś.I.R. w Raciborzu, które odbyło się 22 grudnia 2008 r. było podsumowaniem działań Ś.I.R w 2008 roku.

P

osiedzenie zaszczyciła swoją obecnością pani Elżbieta Zaborowska, kierownik placówki KRUS w Raciborzu, która omówiła problemy ubezpieczenia w KRUS-ie rolników, którzy prowadząc działalność rolniczą podejmują dodatkowo pracę zarobkową w kraju lub za granicą, oraz pani Iwona Cygan kierownik Inspek-

cji Chemizacji w Raciborzu, która przypomina rolnikom o aktualizacji atestów opryskiwaczy i uprawnień operatorów oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, zaznaczając, że właśnie te sprawy będą przedmiotem kontroli inspekcji chemizacji.

Oldboje też jeszcze potrafią

lecz nie na hali, a na nowo powstałym boisku przy Zespole Szkół w Pietrowicach – mowa oczywiście o ORLIKU. Warto również wspomnieć, iż zwycięska drużyna z naszego gminnego turnieju została zaproszona na Powiatowy Turniej Oldbojów, który odbył się 4 stycznia 2009

M. i M. Pawlasek W dniach 14 i 28 grudnia 2008 roku odbył się w hali w Pietrowicach Drugi Gminny Świąteczno-Noworoczny Turniej Oldbojów. Turniej miał charakter dwudniowego turnieju, podczas którego każda drużyna zagrała mecz i rewanż z każdą drużyną. Warunkiem przystąpienia do turnieju było ukończenie 30 roku życia oraz posiadanie „brzucha piwnego”. Drużyna z Pietrowic Wielkich

Drużyna z Pawłowa Drużyna z Cyprzanowa

naszych gminnych LKS-ów, którzy mimo dojrzałego wieku nadal wiedzą jak się powinno obchodzić z piłką. W ostateczności po wielu zaciętych meczach puchar obroniła drużyna z Pietrowic, która, co warto również wspomnieć, straciła zaledwie 2 punkty, remisując z drużyną z Żerdzin. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Krowiarek przed drużynami z Pawłowa, Cyprzanowa oraz Żerdzin. Królem strzelców został Poznański Piotr zdobywając 13 bramek dla zespołu z Pietrowic. Na podobieństwo zimowego turnieju Oldbojów na hali Organizatorzy chcą zorganizować podobny turniej na wiosnę,

Drużyna z Krowiarek

D

o turnieju zgłosiło się 5 drużyn m.in. z Pietrowic Wielkich, Cyprzanowa, Krowiarek, Pawłowa oraz Żerdzin. Walka była bardzo zacięta i toczyła się dosłownie do ostatniej minuty. Wszyscy zgromadzeni kibice byli zafascynowani poczynaniami w większości byłych zawodników

Głos Gminy

Rozliczono akcję zbiórki zboża dla poszkodowanych rolników przez trąbę powietrzną; działaniami radnych Ś.I.R. Powiatu Racibórz zebrano 24,4 tony zboża, które przetransportowano poszkodowanym. Ś.I.R. dziękuje wszystkim rolnikom z terenu gminy Pietrowice Wielkie, którzy przyczynili się do owej zbiórki, szczególne podziękowania należą się panu Józefowi Malcharczyk z Pawłowa, który udostępnił w swoim gospodarstwie pomieszczenie, gdzie było składowane zboże rolników z naszej gminy przed odwiezieniem pod nadzorem przedstawiciela Ś.I.R. Omówiono pracę Biura Rady oraz efekty działań w zakresie szkód łowieckich na terenie powiatu Racibórz. Posiedzenie zakończono złożeniem życzeń świątecznonoworocznych.

Drużyna z Żerdzin

roku w hali w Rudniku, na którym drużyna z Pietrowic nie miała sobie równych, zdobywając pierwsze miejsce i ogrywając drużyny takie, jak Unia Racibórz czy Włókniarz Kietrz, za co należą im się również słowa uznania.

Luty 2009

n

15


W młodych siła W sobotę 7 lutego 2009 roku w hali sportowej przy zespole szkół w Pietrowicach Wielkich odbyły się VII Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu raciborskiego.

N

a starcie stawiło się 10 drużyn, w tym jedna dziewczęca. Z terenu Gminy Pietrowice Wielkie udział wzięły dwie drużyny: OSP Pietrowice Wielkie oraz OSP Krowiarki. Jako jedyna w swej grupie wystartowała drużyna dziewczęca z OSP Racibórz-Miedonia. Pozostałe drużyny

W trakcie ćwiczeń bojowych

traktowane były jako drużyny chłopięce, choć w ich składach nie brakowało również dziewczyn. Jako goście udział również wzięli: Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, Wicestarosta Powiatu Raciborskiego, Poseł na Sejm RP ziemi raciborskiej, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Raciborzu. Zawody rozpoczęły się o godzinie 11.00. Uczestnicy zmagali się w trzech konkurencjach: elementy ćwiczenia bojowego, bieg sztafetowy oraz stanowisko armatury i węzłów. Po zaciętej rywalizacji, dopingowanej przez kibiców ze swoich jednostek, końcowa klasyfikacja przedstawiała się w sposób następujący: Grupa chłopięca: 1. OSP Turze – 107 pkt. 2. OSP Ruda Kozielska – 121 pkt. 3. OSP Pietrowice Wielkie – 121 pkt.

Konkurs na najpiękniejszą posesję

U

rząd Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza IV edycję konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie”. Wójt Gminy i Komisja Rady Gminy ds. ekologii zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w tym konkursie. W poprzednich latach cieszył się on szerokim zainteresowaniem, dlatego zdecydowano o kolejnej edycji. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do upiększania swoich posesji, co wpłynie pozytywnie na wizerunek całej gminy. Podobnie jak w ubiegłych latach laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami Wójta gminy. Jeżeli mają Państwo ciekawie i estetycznie urządzoną posesję lub uważają Państwo, że posesja sąsiada lub znajomego zasługuje na nagrodę, to prosimy składać propozycje do dnia 17.04.2009 r. w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. Regulamin IV edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Pietrowice Wielkie” 1. Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie oraz Komisję Rady Gminy Pietrowice Wielkie ds. ekologii, rolnictwa, leśnictwa. 2. Czas trwania konkursu: 17.04.2009 r.–30.09.2009 r. 3. W konkursie mogą brać udział właściciele lub zarządcy posesji położonych na terenie gminy Pietrowice Wielkie. 4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące w składzie komisji konkursowej oraz laureaci trzech poprzednich edycji konkursu 5. Przystępując do konkursu należy w terminie do 17.04.2009 r. zgłosić do oceny swoją posesję w Urzędzie Gminy, pokój nr 4. 6. Zgłoszenia mogą być złożone osobiście, lub przez sąsiadów, znajomych, sołtysów, radnych po uzyskaniu pisemnej zgody zainteresowanych. 7. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie powołuje Komisję Konkursową.

16

n

Luty 2009

Najmłodszy uczestnik zawodów

4. OSP Jankowice – 122 pkt. 5. OSP Zabełków – 124 pkt. 6. OSP Siedliska – 139 pkt. 7. OSP Kuźnia Raciborska – 140 pkt. 8. OSP Roszków – 149 pkt. 9. OSP Krowiarki – 184 pkt. Grupa Dziewczęca: 1. OSP Racibórz-Miedonia – 151 pkt.

z.w.

8. Komisja ma prawo w czasie trwania pierwszego przeglądu włączyć do oceny po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy posesje jeszcze niezgłoszone. 9. Komisja dokona przeglądu zgłoszonych posesji w okresie od 17.04.2009 r., do 30.09.2009 r. Z każdego przeglądu sporządzone zostaną protokoły i zdjęcia. W protokołach podsumowane będą liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników. 10. Każdy członek komisji przyzna od 0 do 5 punktów za każde kryterium (zgodnie z pkt. 10), w każdym przeglądzie posesji. Ocena uzyskana przez daną posesje to suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji we wszystkich przeglądach. Wysokość oceny świadczy o kolejności miejsc uzyskanych w konkursie. 11. Ocenie poddawana będzie ogólna prezentacja posesji z uwzględnieniem przydomowych ogrodów, balkonów, pergoli, zgodnie z następującymi kryteriami: A. Ogólny porządek na terenie posesji i na terenie chodników przyległych do działki właściciela. B. Stan trawników i ich utrzymanie. C. Urządzenie kwietników, skalniaków, pergoli, przyozdobienie balkonów, okien itp. i uzyskany efekt barwności i estetyki. D. Dobór roślin zdobiących posesje przez cały okres wegetacji. E. Wykorzystanie w ogrodzie różnorodnych drzew iglastych i liściastych, oraz krzewów ozdobnych, pnączy, roślin żywopłotowych itp. F. Rozplanowanie ogrodu i ogólne wrażenie estetyczne posesji. 12. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ustalone przez Wójta Gminy. Zdjęcia uhonorowanych posesji zostaną zaprezentowane w formie wystawy na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. 13. Laureaci konkursu tracą prawo uczestnictwa w kolejnych 3 edycjach konkursu. 14. Ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu i wynikach jego rozstrzygnięcia podane zostaną do wiadomości poprzez informację na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w lokalnej gazecie „Głos Gminy” i stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie. Głos Gminy


Skok w Nowy Rok

Sylwester w cyprzanowskiej świetlicy Damian Tunk To swoiste novum: 2009 rok przywitali wspólnie dzieci i ich rodzice.

S

ylwester w świetlicy środowiskowej w Cyprzanowie upłynął w brazylijskiej atmosferze. Po kolacji były serpentyny, kolorowe czapeczki, gwizdki itp. Zabawa przebiegała pod okiem pani przedszkolanki, opiekunów świetlicy, no i oczywiście rodziców. Wspólna zabawa tej wielopokoleniowej grupy trwała do

północy. O godzinie 24, po złożeniu życzeń, wszyscy udali się na wielkie strzelanie. Emocji było co niemiara. Sponsorem rakiet i innych sylwestrowych gadżetów byli pracownicy jednego z raciborskich banków. Po wystrzeleniu ostatniej rakiety pożegnano milusińskich, których rodzice odprowadzili do domów. Sami zaś wróci-

li i zabawa wyłącznie w dorosłym gronie trwała do białego rana. „Do Siego Roku!” – życzą opiekunowie i bywalcy świetlicy środowiskowej w Cyprzanowie.

Terminy wywozu odpadów komunalnych z Gminy Pietrowice Wielkie w 2009 r. Pietrowice 1*

Pietrowice 2* Pawłów, Gródczanki Żerdziny

Maków, Kornice

Krowiarki, Amandów

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice

l

marzec 2009 r.

10,25

11,25

4, 18, 31

12,26

5, 18, 31

3, 17, 30

l

kwiecień 2009 r.

7, 21

8, 22

15, 29

9, 23

16, 30

14, 28

l

maj 2009 r.

6, 19

7, 20

13, 26

8, 22

14, 27

12, 25

l

czerwiec 2009 r.

1, 15, 29

2, 16, 30

8, 22

3, 17

9, 23

10, 24

l

lipiec 2009 r.

14, 28

15, 29

6, 20

1, 15, 29

7, 21

8, 22

l

sierpień 2009 r.

11, 25

12, 26

3, 17, 31

12, 26

4, 18, 31

5, 19

l

wrzesień 2009 r.

8, 22

89, 23

14, 28

10, 24

15, 29

2, 16, 30

l

październik 2009 r.

5, 19

6, 20

12, 26

7, 21

13, 27

14, 28

l

listopad 2009 r.

3, 17, 30

3, 17, 30

9, 23

4, 18

10, 24

13, 27

l

grudzień 2009 r.

14, 28

15, 29

7, 21

2, 16, 30

8, 22

10, 23

l

styczeń 2010 r.

11, 25

12, 26

4, 18

13, 27

5, 19

6, 20

l

luty 2010 r.

8, 22

9, 23

1, 15

10, 24

2, 16

3, 17

l

marzec 2010 r.

8, 22

9, 23

2, 15, 29

10, 24

2, 16, 30

3, 17, 31

* Pietrowice 1: (ulice) 1 Maja, 1 Armii, Górska, Janowska, Konopnickiej, Kwiatowa, Młyńska, Nowa, Parkowa, Raciborska, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Świerczewskiego, Zawodzie, Żeromskiego, Żymierskiego

Terminy wywozu surowców wtórnych (szkło, plastik…) z Gminy Pietrowice Wielkie w 2009 r.

Głos Gminy

* Pietrowice 2: (ulice) Bończyka, Daszyńskiego, Fabryczna, Miarki, Ligonia, Mickiewicza, Spółdzielcza, Szkolna, Średnia, Świętokrzyska, Wyzwolenia Pietrowice Gródczanki

Żerdziny, Pawłów, Kornice

Krowiarki, Amandów

Cyprzanów, Lekartów, Samborowice

l

marzec 2009 r.

3

3

3

2

l

kwiecień 2009 r.

1

1

2

3

l

maj 2009 r.

4

4

5

6

l

czerwiec 2009 r.

1

1

2

3

l

lipiec 2009 r.

1

1

2

3

l

sierpień 2009 r.

3

3

4

5

l

wrzesień 2009 r.

1

1

2

3

l

październik 2009 r.

5

5

6

7

l

listopad 2009 r.

3

3

4

5

l

grudzień 2009 r.

1

1

2

3

l

styczeń 2010 r.

4

4

5

6

l

luty 2010 r.

1

1

2

3

l

marzec 2010 r.

1

1

2

3

Luty 2009

n

17


Z życia pietrowickich przedszkolaków E. Kubita Ostatni świąteczny i karnawałowy czas był czasem wielu uroczystości i takie również odbywały się w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich. Dzieci w grudniu gościły św. Mikołaja i przygotowały dla niego piękne przedstawienie.

W

dniu 11 stycznia b.r. w kościele parafialnym dzieci 6-letnie przedstawiły misyjne jasełka. Oczywiście naj-

Biesiada ze Świętym Mikołajem Tradycją już się stało, że w pierwszą sobotę stycznia w Kornicach odbywa się Biesiada Wiejska. Świetlica środowiskowa w tym dniu była „rozgrzewana” od wczesnych godzin rannych. Godziny przedpołudniowe zarezerwowane były przez kucharki ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich, które starannie przygotowywały różnego rodzaju posiłki dla zaproszonych gości.

R

ozpoczęcie biesiady zaplanowano na godz. 16.00, lecz zgodnie z oczekiwaniem, pierwsi biesiadnicy zagościli

większą i najbardziej oczekiwaną uroczystością był Dzień Babci i Dziadka. W tym roku odbyła się ona w dużej sali OSP, aby

Wspólna zabawa jednoczy mieszkańców

w naszej świetlicy dużo wcześniej. Po oficjalnym przywitaniu mieszkańców naszej wsi odbył się występ zespołu BLACK TEAM z pietrowickiego Gimnazjum w składzie: Karolina Pawlasek, Dominika Machelska, Karolina Taraszewska, Krystyna Suchańska i Karolina Bula. Występ bardzo się wszystkim podobał i został nagrodzony gromkimi brawami. Później chwila oddechu i, mimo lekkiego opóźnieNagrodzony brawami Black Team

18

n

Luty 2009

wszyscy przybyli goście mogli wygodnie uczestniczyć w przygotowanym poczęstunku oraz w przygotowanym programie artystycznym. Karnawał zakończył się wspaniałym balem przebierańców, który jest zawsze przez wszystkich przedszkolaków bardzo oczekiwanym dniem pełnym przeżyć i emocji.

nia w czasie, przywitany został Św. Mikołaj, który, jak co roku, bardzo mile jest tutaj widziany. Przy tej okazji zaśpiewano kolędy, było trochę żartów, ale przede wszystkim mnóstwo radości, bo Św. Mikołaj wszystkich biesiadników obdarował na koniec słodkościami. O godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, do której to, już tradycyjnie, przygrywał zespół ARES. Do późnych godzin nocnych wszyscy się świetnie bawili i nikt, pomimo starszego wieku niektórych, nie odczuwał zmęczenia. W imieniu Rady Sołeckiej wsi Kornice chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy brali udział w biesiadzie oraz wszystkim, którzy czymkolwiek przyczynili się do zorganizowania tego miłego wieczoru. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok na jubileuszowej 10. edycji Biesiady Wiejskiej w Kornicach. Z.L. Spóźniony, ale oczekiwany Św. Mikołaj

Głos Gminy


Głębokie wody Moim rozmówcą jest emerytowany mistrz studniarski, Pan Jerzy Rohowsky, mieszkaniec wsi Krowiarki.

W

itam serdecznie Pana. Nazywam się Leon Mludek, jestem radnym Gminy Pietrowice Wielkie w Radzie Gminy, zajmuję się sprawami ochrony środowiska i przyrody. L.M. – Panie Jerzy proszę na wstępie naszej rozmowy opowiedzieć coś o sobie. J.R. – Swoją edukację zawodową zacząłem od nauki zawodu betoniarza, a następnie uczyłem się zawodu studniarza i instalatora. W roku 1957 już jako mistrz w zawodzie uruchomiłem prywatny zakład. Po skompletowaniu załogi przystąpiliśmy do wykonywania wszelkich robót studniarskich i tak było do chwili przejścia na emeryturę. L.M. – Proszę opowiedzieć co w ciągu tych lat pracy zawodowej udało się pożytecznego wykonać? J.R. – Rozpocznę od krótkiej wyliczanki. Wspólnie z moją załogą wykopaliśmy 2000 studni, wyczyszczonych zostało 1200, pogłębiliśmy 1000 studni. Najgłębsza przez nas wykopana studnia to 46 m. Roboty wykonywaliśmy głównie na terenach województw śląskiego, opolskiego i w innych regionach kraju. L.M. – Postęp techniczny wyeliminował pana z wykonywania zawodu studniarza tradycyjnego. Nie żal Panu? J.R. – Nie mam czego żałować, gdyż studniarstwo to trudny i niebezpieczny zawód. Zamiast ręcznego kopania powstają ujęcia wody wiercone głębinowo. Są to głębokie źródła wody, które są lepiej zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, co przez lekkomyślność może spowodować człowiek. L.M. – Co radzi Pan posiadaczom studni kopanych? J.R. – W każdej studni znajduje się cenna woda. Od nas samych zależeć będzie jej jakość. Po pierwsze należy zadbać o szczelność obudowy zewnętrznej studni. Ścieki i szamba muszą znajdować się w bezpiecznej, przepisowej odległości od studni. Ze znajdującej się w studni wody należy maksymalnie korzystać, im większy pobór

tym lepsza jej jakość. W każdym gospodarstwie zużywa się dużo wody dla celów ogrodniczych, rolniczych i gospodarczych. Własna studnia głębinowa to prawdziwy skarb

Jest potrzebna i należy z niej korzystać. Jest możliwość poddania okresowemu badaniu wody przez Sanepid. Pamiętam tę ogromną radość osób zgromadzonych przy wykopie studni szczególnie kiedy pokazała się pierwsza woda. Jeszcze widzę jak radość i płacz szczęścia przeplatały się, to jakby narodziny członka rodziny. Szkoda, że nie każdemu jest dane przechodzić takie uczucie. Taką cenę ma dostęp do wody i to w dodatku na własnej posesji. Musimy ciągle się uczyć oszczędzania wody, bez niej nie ma życia i jest dobrem ogólnospołecznym. L.M. – Jako mistrz studniarski co powie pan naszym czytelnikom, którym chodzi po głowie myśl przeznaczenia studni na szambo lub zasypywania śmieciami stałymi? J.R. – Brak mi słów, to byłoby szaleństwo. W ziemi znajduje się gęsta sieć żył wodnych wody źródlanej, zatrucie zanieczyszczeniami źródła w jednym miejscu powoduje skażenie pozostałej sieci źródlanej

INFORMACJA

D

ziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, nr 261, poz. 2603 z późń. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości,

Głos Gminy

wody. Po pewnym czasie to skażenie obejmuje źródła pobliskie i nawet głębinowe. Muszę Pana zmartwić, dochodzą mnie informacje, że w wielu sołectwach naszej gminy takimi zamysłami mieszkańcy się posłużyli, gdyby tak było to mielibyśmy szkodę nieodwracalną, a służby kontrolne pełne ręce roboty. Jako lokatorzy ziemi mamy zadanie troski o wszelkie jej dobro. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” to ogromne zaufanie Stwórcy, który nam zawierzył. Skoro zostaliśmy obdarzeni rozumem jako lokatorzy i chrześcijanie, nie nadużyjmy tego zaufania. A mamy co robić, gdyż pamiętać musimy o ochronie środowiska i przyrody. A to jest ziemia, woda i powietrze oraz roślinność. Spróbujmy pozostawić naszym wnukom świat lepszy i zdrowszy. L.M. – Wiem, że oprócz szerokiego zainteresowania hodowlą ptactwa egzotycznego i domowego uwielbia Pan pszczelarstwo. J.R. – Pszczelarstwem w mojej rodzinie zajmowano się od 1880 roku. Ja osobiście hoduję pszczoły 60 lat. Złoty jubileusz mogę obchodzić z własnym stażem pracy przy pszczołach. Mnie cechuje skromność. Dlatego i uroczystość była nie na pokaz, a miód ma złoty kolor. Do Związku Pszczelarskiego wstąpiłem w 1954 roku. W Opolu uczęszczałem na kurs Mistrza Pszczelarskiego, który ukończyłem w marcu 1969 roku, w tym też okresie ukończyłem kurs rzeczoznawcy chorób pszczół i wychowu matek pszczelich. L.M. – Kto jest patronem Pana pasieki? J.R. – Nie powołuję się na żadnego patrona i nie angażuję żadnego świętego, gdyż nie wiem czy by taką propozycję przyjął. L.M. – Panie Jerzy! Widzę u Pana na wystawnym miejscu piękną figurkę świętego Ambrożego, który jest patronem pszczelarzy. J.R. – Panie Radny! Jestem katolikiem i często się modlę również do naszego świętego Ambrożego o pomoc i mądrość w prowadzeniu pasieki i taką pomoc uzyskuję. L.M. – Dziękuję Panu za rozmowę i życzę dużo zdrowia, optymizmu i radości.

że w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 3 (tel. 4198075, wew. 123)

Beata Mludek

Luty 2009

n

19


Walka o punkty na hali

Drużyna „Żaków” Roberta Antczaka

M. i M. Pawlasek

Zima nie oznacza przerwy w rozgrywkach dla drużyn młodzieżowych LKS START Pietrowice, gdyż wszystkie drużyny młodzieżowe zrzeszone w naszym klubie biorą udział w rozgrywkach lig halowych, organizowanych na terenie powiatu raciborskiego przez Podokręg Racibórz. Naszą gminę oprócz trzech drużyn młodzieżowych LKS START Pietrowice reprezentują jeszcze w juniorach młodszych LKS Pawłów oraz w trampkarzach starszych LKS Cyprzanów, którą wspierają zawodnicy z Pietrowic.

J

uniorzy Starsi walczą o punkty na hali w Lubomii m.in. z takimi przeciwnikami jak LKS Tworków, KS RAFAKO Racibórz czy LKS SILESIA Lubomia. Podopieczni trenera Piotra Poznańskiego sprawują się na obecny stan rzeczy bardzo dobrze, plasując się na pozycji lidera z 4-punktową przewagą przed drużyną z Tworkowa, będąc niekwestionowanym liderem. Druga drużyna juniorów, a mianowicie Juniorzy Młodsi walczą dzielnie na hali w Syrynii, zajmując na obecny stan rzeczy 2 miejsce w tabeli, tracąc do samotnego lidera z Pszowa 17 punktów. Podopieczni Marka Klobuczka są jedyną drużyną na owym turnieju, która potrafiła 2 razy zejść zwycięsko z boiska po meczu przeciwko drużynie KS GÓRNIKA Pszów. Nasi najmłodsi adepci piłki kopanej, a mianowicie Żaki rocznika 98 i młodsi walczą z kolei dzielnie na hali w Pietrowicach, zajmując 4 pozycję za drużynami OSiR-u KP UNIA I, GOSŁAWA Jedłownik I oraz LKS-u BATEREX Nę-

Joseph von Eichendorff

Das zerbrochene Ringlein In einem kühlen Gunde Da geht ein Mühlenrad, Mein Liebste ist werschwunden, Die dort gewohnet hat. Sie hat mir Treu versprochen, Gab mir ein’n Ring dabei, Sie hat die Treu gebrochen, Mein Ringlein sprang entzwei Ich möht als Spielmann reisen Weit in die Welt hinaus,

dza. Warto również wspomnieć, iż u podopiecznych Roberta Antczaka nie powinno się zwracać uwagi na wyniki lecz na tzw. „frajdę z gry”, gdyż dla chłopaków w tym wieku najważniejsze jest obycie z piłką, a nie wyniki. Warto w tym miejscu powiedzieć, że trenerem drużyny KS GOSŁAW Jedłownik jest były zawodnik ODRY Wodzisław Piotr Sowisz, a drużynę OSiR-u KP UNIA prowadzi były zawodnik UNII Racibórz i RUCHU Chorzów Andrzej Drażyk. Tak więc zapraszamy wszystkich fanów piłki kopanej, którzy czują chęć pokibicowania, na ciekawą końcówkę turniejów halowych oraz na rozpoczęcie ciekawej piłkarskiej wiosny na boisku. Drużyny seniorów i juniorów LKS-u START Pietrowice rozegrały grę kontrolną 31 Und singen meine Weisen, Und gehn von Haus zu Haus. Ich möht als Reiter fliegen Wohl in die blut’ge Schlacht Um stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht. Höhr ich das Mühlrad gehen Ich weiß nicht was ich will – Am liebsten möcht ich sterben Da wär’s auf einmal still. Tam w uroczej dolinie Koło młyńskie kręci się Zniknęła mi dziewczyna Co w niej kochałem się.

stycznia na ośnieżonym boisku w Pietrowicach, w którym seniorzy pokonali juniorów 9:5. Ponadto Zarząd LKS START Pietrowice informuje wszystkich zainteresowanych, iż dnia 29 stycznia 2009 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego został wybrany nowy zarząd w składzie: Prezes Jan Staniek, Henryk Marcinek, Wilibald Pawlasek, Ingrida Łabinowicz, Daniel Łabinowicz, Benon Pieczarek, Piotr Poznański, Zdzisław Olender, Bernard Smuda oraz komisja rewizyjna w składzie: Ireneusz Olender, Manfred Herud i Piotr Gawron.

Wierność mi przysięgała Pierścionek mi dała na znak, Wierności nie dotrzymała, Pierścionek pękł na dwa. I jako pieśniarz chciałbym Pojechać w daleki świat, I śpiewać swoje pieśni, Przed każdą z ludzkich chat I jako rycerz chciałbym Pokazać w walce swą moc, Koło ogniska leżeć Na polu w ciemną noc. Gdy koło młyńskie słyszę To nie wiem, co bym chciał Najchętniej to bym umarł Bym wreszcie spokój miał. Einsender: Emmerich Glania

20

n

Luty 2009

Głos Gminy


Jak to dawniej w Kornicach było... cz. 2 Dalszy ciąg historii w oparciu o kronikę szkolną Kornic W lutym 1881 r. przybył do Kornic nowy nauczyciel, Piotr Latta (*1854 r. w Pietrowicach Wielkich). Udzielał on także prywatnych lekcji na zamku. Rozmawiając w baronem von Eickstedt na temat trudności, uzyskał od właściciela folwarku 6 marek, za które kupiono 4 książki z wypisami dla oddziału starszego i 4 dla oddziału średniego.

W

dniu 22 marca 1882 r. uroczyście obchodzono dzień urodzin cesarza Wilhelma I. Z tej okazji pan baron obdzielił dzieci bułkami i kiełbaskami. Pan nauczyciel otrzymał 3 marki za które zakupił 30 drążków do gimnastyki. Ponieważ nie ma placu sportowego, gimnastyka odbywa się na ulicy albo w sadzie. Rok szkolny rozpoczynał się wówczas w kwietniu. Do szkoły przyjęto 13 nowych uczniów, w związku z czym łącznie było 81 uczniów. Aż 22 dzieci nie przyjęto na naukę do szkoły, ponieważ nie były dość zdolne. W sierpniu wybuchła epidemia szkarlatyny, w wyniku czego 33 uczniów zachorowało. Dwie dziewczynki zmarły. W 1883 r. urodziny cesarza przypadały na okres Wielkiego Postu. Dlatego obchodzono je już 17 marca. Dzieci zostały obdarowane rogalikami, kiełbaskami, zeszytami i ołówkami, z czego bardzo się ucieszyły. W 1888 r. panowało aż trzech cesarzy, ale nie obchodzono żadnych urodzin: Wilhelm I zmarł 9 marca, a więc przed swoimi urodzinami. Jego następca Fryderyk III panował tylko 99 dni i zmarł przed swoimi urodzinami. Natomiast kolejny cesarz, Wilhelm II objął tron już po urodzinach. W 1889 r. w czasie świąt Bożego Narodzenia wiele dzieci zachorowało na odrę. Po feriach świątecznych na przedpo-

łudniowe lekcje przychodziło 14 dzieci, a na zmianę popołudniową tylko troje; a uczniów było łącznie 88. W 1891 r. w dzień urodzin cesarza, przypadających na 27 stycznia, zrezygnowano ze zbiorowego pójścia do kościoła ze względu na zamieć śnieżną. Ponieważ święto przypadało na piątek, zwyczajowe obdarowywanie bułkami i kiełbaskami odbywało się dopiero w sobotę. Cesarskie urodziny świętowano także w 1893 r. w zwyczajowy sposób. Nie były jednak rozdzielane bułki i kiełbaski, ponieważ ofiarodawca, baron von Eickstedt, przeprowadził się do Raciborza… Z kroniki szkolnej wynikają spory, jakie występowały między różnymi nauczycielami, a właścicielem karczmy. Karczmarz Stanjek był sołtysem, a okresowo także przewodniczącym rady szkolnej (był to organ nadzorujący szkołę i m. in. przyznający nauczycielom wynagrodzenie). W 1897 r. sołtys Sollich oraz rada szkolna chciała przyznać nauczycielowi rocznie 1000 marek wynagrodzenia zasadniczego i 120 marek dodatku. Sołtys i członkowie rady Fichna i Schwarz głosowali „za”, a przewodniczący Stanjek „przeciw”. Większością głosów przyznano to wynagrodzenie. Z kasy powiatowej pan nauczyciel Jan Walke (1896-1930) dostał jeszcze 200 marek dodatkowej premii. Nie znamy do-

Turniej tenisa stołowego o tytuł „Mistrza Żerdzin” OSP Żerdziny W sobotę 10 stycznia w Żerdzinach odbył się turniej tenisa stołowego o tytuł „Mistrza Żerdzin”. Zwycięzcy otrzymali puchary

Głos Gminy

kładnie ówczesnych cen, jednak kilka lat później (w 1905 r.) czysty dochód z 1 ha gruntów w Kornicach określano na 17 marek. W 1898 wiele dzieci zapadło na dziwną i nieznaną dotychczas chorobę, dzisiaj zwaną „świnka”. Na 122 dzieci szkolnych zachorowała na nią pod koniec stycznia 52 dzieci. W latach 1899 i 1900 w kronice niczego nie zapisano, „ponieważ nie działo się nic nadzwyczajnego”. W lutym 1901 r. wiele dzieci zachorowało znowu na odrę. W klasie starszych na 70 uczniów na lekcje przychodziło tylko 5 dzieci, a w klasie młodszej na 56 dzieci – 2 uczniów. W 1902 r. była ostra zima, już w listopadzie w nocy występowały przymrozki. W majątku z zmarzło ok. 50 ton ziemniaków. Również dnia 17 kwietnia 1903 roku wystąpiła zawierucha. Następnego dnia z rana było tyle śniegu, że nie było widać płotu wokół szkoły, a miał 1,5 metra wysokości. W 1905 starosta August Wellenkamp oznajmił w Kornicach, że będzie nareszcie budowana nowa szkoła, na co rząd przeznacza 18.800 marek. Jednak właściciel majątku, Bruno von Eickstedt mimo obietnic nie przekazał wymierzonej już działki wielkości 69 arów. Dopiero we wrześniu przekazano plac pod budowę. Pod koniec listopada 1906 r. budowa była już ukończona, a 6 stycznia 1907 r. szkołę poświęcono. Opracował P.N. c.d. w kolejnych numerach GG

Kornicka szkoła

T

urniej zorganizowany został przez Ochotniczą Straż Pożarną w Żerdzinach. Rozgrywki podzielono na 4 kategorie: l od rocznika 1997: I miejsce zdobył Paweł Grela; II miejsce Bartek Cycon; III miejsce Dawid Dokupil. Udział wzięli także: Tyc Dariusz, Zuber Malwina i Krautwurst Patryk. l rocznik 1988-1992: I miejsce Mateusz Cycon; II miejsce Mateusz Witeczek; III miejsce Łukasz Kalinicki, IV miejsce Damian Sławik. l rocznik 1969-1987: I miejsce Piotr Marcinek; II miejsce Waldemar Mainusz; III miejsce Adrian Zymla. Reszta zawodników: Dariusz Herud, Bernard Grela, Mirosław Benek l do rocznika 1968: I miejsce Stefan Afa; II miejsce Joachim Majnusz; III miejsce Joachim Neuwerth, IV miejsce Bernard Franiczek. Zwycięzcom gratulujemy! Dziękujemy Urzędowi Gminy za puchary, a Cukierni Zymla za pączki.

Luty 2009

n

21


Nasi najlepsi w powiecie W styczniu w halach powiatu raciborskiego odbywały się szkolne turnieje halowej piłki nożnej. W obu turniejach główne role grali zawodnicy drużyn z naszej gminy. Najstarsi chłopcy szkół podstawowych z Pawłowa zostali wicemistrzami powiatu raciborskiego w zawodach rozegranych w Rudniku.

J

eszcze lepiej wypadły nasze „gwiazdki” w imprezie uczniów klas młodszych szkół podstawowych, które zostały rozegrane w Pietrowicach. Gospodarze z miejscowej szkoły zostali mistrzami powiatu, a ich koledzy z Pawłowa wicemistrzami. 14 stycznia rywalizowali najstarsi uczniowie szkół podstawowych (klasy V–VI) o mistrza powiatu raciborskiego na obiekcie ZS Rudnik, gdzie wystartowało 7 drużyn. Zwycięzcami zawodów zostali

piłkarze z Kobyli, którzy byli bezkonkurencyjni wygrywając wszystkie mecze gromadząc komplet punktów. Drugie miejsce wywalczyli chłopcy z Pawłowa po decydującym zwycięstwie 2–1 nad Bieńkowicami (trzecie miejsce ). Krowiarki zajęły szóste miejsce Wyniki naszych drużyn: n PAWŁÓW z Bieńkowicami 2–1, Krowiarkami 4–0, Nędzą 1–2, Kobylą 0–2, Rudnikiem 0–0 i Krzanowicami 4–1; razem 10 pkt i II miejsce. I MIEJSCE POWIAT – SP MŁODSI Pietrowice: Tomasz Grud, Tomasz Widok, Kamil Gołek, Dominik Chory, Szymon Wittek, Marek Świerzewski, Patryk Kyrcz, Patryk Krutki, Michał Krutki

II MIEJSCE POWIAT – SP MŁODSI Pawłów – stoją od lewej: Michał Błachut, Marcin Skowronek, Michael Dokupil, Eliasz Ziętek, Patryk Ploch, Paweł Grela, Piotr Widok; leżą od lewej: Robert Lazar, Artur Grela, Adam Liszka

KROWIARKI z Rudnikiem 1–1, Pawłowem 0–4, Bienkowicami 2–3, Kobylą 0–8, Nedzą 3–1, Krzanowicami 0–2; razem 4 pkt i VI miejsce. Tabela końcowa: 1. Kobyla 18 pkt 2. Pawłow 10 pkt 3. Bienkowice 10 pkt 4. Nedza 8 pkt 5. Rudnik 6 pkt 6. Krowiarki 4 pkt 7. Krzanowice3 pkt Niecały tydzień później na hali sportowej w ZS Pietrowice odbyły się powiatowe zmagania uczniów szkół podstawowych klas młodszych (klas III–IV). Impreza zakończyła się podwójnym zwycięstwem ekip z Gminy Pietrowice Wielkie, które nie okazały się zbyt gościnne dla drużyn z innych gmin powiatu raciborskiego. W wielkim finale Pietrowice zremisowały z Pawłowem 0–0, a o końcowym triumfie gospodarzy z Pietrowic zadecydował fakt, że jako jedyni w pozostałych już meczach nie stracili punktów. Za Pawłowem na trzecim miejscu uplasowali się chłopcy z Krzanowic. Najlepsze ekipy zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a dla wszystkich 7 ekip miejscowy SZS przygotował poczęstunek i napoje. Wyniki naszych drużyn: n PIETROWICE z Pawłowem 0–0, Gamowem 1–0, Nedzą 2–1, Rudnikiem 4–0, Krzanowicami 2–0, Tworkowem 4–0; razem 16 pkt i I miejsce. n PAWŁÓW z Pietrowicami 0–0, Tworkowem 4–0, Rudnikiem 4–0, Krzanowicami 0–0, Nedzą 1–1, Gamowem 2–1; razem 12 pkt i II miejsce. Tabela końcowa: 1. Pietrowice 16 pkt 2. Pawłów 12 pkt 3. Krzanowice 11 pkt 4. Gamów 8 pkt 5. Nedza 8 pkt 6. Rudnik 3 pkt 7. Tworków 0 pkt Obie imprezy przygotowali gminni organizatorzy sportu struktur SZS Rudnika i Pietrowice: Bożena Walaszek i Wojciech Zalewski. n

Do wynajęcia HALA 150–300 m2 produkcja – magazyn

Pietrowice Wielkie

tel. 602-396250 22

n

Luty 2009

Głos Gminy


Pierwsze Mieszki rozdano w Romie

I Gala Kultury Powiatu Raciborskiego, wymyślona przez Elżbietę Biskup, a przygotowana przez Katarzynę Tomalik-Janko odbyła się 15 lutego w Domu Przyjęć Roma w Pietrowicach Wielkich Galę zaczęły uczennice z krzanowickiego gimnazjum. W gwarze żartowały, że do Pietrowic Wielkich przyjechały, bo tu Mieszko bombonami będzie częstował.

W

spaniały występ. Trudno o takie nawet w najlepszej telewizji – skomentował starosta Adam Hajduk. Przygotował 7 statuetek autorstwa profesora Czesława Dźwigaja (zaprojektował pomniki Gawliny i papieski w Raciborzu) dla tych co dzielą się swym talentem z innymi – ludzi kultury. Pierwszego Mieszka wręczono Pawłowi Newerli. – Ta Gala jako żywo przypomi-

na hollywoodzkie Oscary. To zaszczyt, że doceniono moje niewielkie umiejętności. Cieszę się, że odbieram nagrodę w moich rodzinnych Pietrowicach Wielkich – mówił laureat, odbierając statuetkę z rąk Marzeny Korzonek i Norberta Miki. Grażynę Tabor oklaskiwano z sali już podczas ogłaszania nominacji (widowni prezentowano filmowe sylwetki przygotowane przez Adriana Szczypińskiego z RTK). Po chwili Kornelia Lach i Andrzej Wawrzynek Paweł Newerla ze statuetką Mieszka wyczytali jej nazwisko jak nagrodzonej. – Bez pasji moich aktorów nic bym nie osiągnęła. Dzięki teatrowi mam razem z nimi ciekawe życie – mówiła animatorka kultury. Kolejnymi wręczającymi byli Rita Serafin i Grzegorz Wawoczny, który poprosił o oklaski dla starosty ra-

Paweł Newerla – jeden z nas Gabriela Seidel W niedzielę 15 lutego starosta raciborski Adam Hajduk po raz pierwszy rozdał nagrody w dziedzinie kultury. Jako mieszkańcy naszej gminy mamy, w związku z tym, dwa powody do dumy. Po pierwsze: Gala Kultury odbyła się w pietrowickim domu przyjęć ROMA, promując tym samym naszą gminę. Po drugie: jedną z nagród otrzymał Paweł Newerla – absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, radca prawny, emerytowany dyrektor oddziału NBP w Raciborzu, z zamiłowania publicysta i historyk.

J

akiekolwiek funkcje i tytuły byśmy mu nie przypisali, dla nas będzie on zawsze jednym z nas: 75 lat temu urodził się w Pietrowicach Wielkich, tutaj pobierał nauki, tutaj chłonął opowieści starych ludzi o tym, jak to „piyrwy” było. Wiele lat później zdecydował się poświęcić czas na badanie historii własnej wsi, Raciborza i ziemi raciborskiej. W efekcie poszukiwań historycznych powstał cały szereg artykułów prasowych, zebranych następnie w „Opowieści o dawnym Raciborzu”. Głos Gminy

ciborskiego. – To polityk, który się nigdy nie obraża. Brawa dla niego za podjęcie się trudnej odbudowy Zamku Piastowskiego. Jego odwaga zostawi ślad w annałach – wyjaśnił dziennikarz, a z sali rozległy się oklaski. Mieszka odebrał po nich ksiądz Bogdan Kitzinger jak sam powiedział „chyba z najmniejszej wioski w powiecie, z Babic”. Dedykował nagrodę całemu zespołowi. Wyraźnie zaskoczony i wzruszony był rzeźbiarz Andrzej Pochopień. – Jestem w szoku, łatwiej przemówiłbym dłutem. Mam nadzieję, że po tej gali żona przestanie się ze mną kłócić, że poświęcam tyle czasu mojej pasji – mówił. Statuetki odebrali jeszcze Aldona KrupaGawron (rywalizowała m.in. z siostrą Iloną Świerczek), która powiedziała, że „pół życia na scenie spędziła, a nikt nie chciał jej zdradzić komu przypadnie Mieszko w jej kategorii” oraz Piotr Libera przypominając zebranym, że uroczystość odbywa się w dawnym domu kultury. Grand Prix starosta przyznał pośmiertnie Antoniemu Kucznierzowi (1949–2009). Publiczność wstała, a Lothar Dziwoki zaśpiewał swojemu zmarłemu przyjacielowi „What a Wonderful World”. – Podpowiedzi, by temu ciepłemu i życzliwemu człowiekowi przyznać Grand Prix docierały do mnie nawet mailami – przyznał Adam Hajduk. Odbierający nagrodę syn z siostrą (druga córka nie mogła przyjechać, od 2 tygodni jest mamą) zadeklarował, że „jeśli nasi władcy pozwolą, to będzie kontynuował to, co robił ojciec”. (m)

Jego wiedza nabyta w trakcie poznawania historii została doceniona i wykorzystana w wielu publikacjach o Raciborzu, m.in. w „Słowniku biograficznym. Raciborzanie tysiąclecia”, „Zamkach i pałacach dorzecza Górnej Odry”, „Raciborzu”, „Powiecie raciborskim wczoraj i dziś”. Nigdy jednak nie zapomniał o „kraju lat dziecinnych”. Żmudne poszukiwania własnych przodków, długie godziny spędzone nad księgami parafialnymi okolicznych parafii, głównie zaś na pietrowickiej plebanii, dały podwójny efekt: jednym z nich jest imponujące drzewo genealogiczne swojego rodu, drugim – zebrana w publikacjach książkowych historia kościółka Św. Krzyża i parafii Pietrowice Wielkie. Szczególny sentyment do stron rodzinnych sprawia, że Pan Paweł zawsze bardzo chętnie dzieli się swoją niewyczerpaną wprost wiedzą z czytelnikami „Głosu Gminy”, wcześniej „Głosu Pietrowic”, na łamach gazetki; zawsze w zanadrzu ma dla nich coś ciekawego, nierzadko – zaskakującego. Jego artykuły są prawdziwą kopalnią wiedzy o historii naszej gminy, zawsze uzupełnione materiałem ikonograficznym są doskonałą lekcją edukacji regionalnej nie tylko dla uczniów, ale dla każdego świadomego czytelnika. Dlatego też, korzystając z okazji, do statuetki Mieszka, będącego wyrazem docenienia ogromnego wkładu Pawła Newerli w budowanie naszej świadomości narodowościowej, dołączamy nasze gratulacje i najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią owocną współpracę.

Luty 2009

n

23


Podsumowanie sezonu lotowego 2008 w sekcji 1 Oddz. Pietrowice Wielkie PZHGP Jak co roku punktem kulminacyjnym sezonu jest podsumowanie osiągnięć lotowych hodowców i uhonorowanie Mistrzów pucharami oraz przodowników i zwycięzców poszczególnych lotów dyplomami.

S

ponsorem głównym nagród sekcyjnych dla hodowców z gminy i oddziału Pietrowice Wlk. jest od kilku już lat Wójt Gminy P.W. – Andrzej Wawrzynek, za co bardzo dziękujemy. Swoją obecnością zaszczycił nas również Sekretarz Gminy i Radny Powiatu, Adam Wajda, który także ufundował serię pucharów dla zasłużonych hodowców. Uroczyste zakończenie sezonu 2008 odbyło się 30 grudnia 2008 r. w Pietrowicach Wlk. W zamieszczonych tutaj tabelach prezentujemy wyniki lotowe.

Sekcja 1 Oddziału Pietrowice Wielkie – za jednego gołębia w sekcji 1 Oddziału Pietrowice Wielkie, rok 2008, dyplom otrzymali: loty stare l.p. LOT

DNIA

Oława

1

odległ.

01.V

NR OBR.

hodowca

114,81 PL-0142-03-2241

dębski jerzy

164,8 PL-0142-05-4021

wrzoł jerzy

2

Środa Śląska

04.V

3

Międzyrzec

18.V

320,92 PL-0142-04-545

dębski jerzy

4

Skwierzyna

25.V

337,31 PL-0142-06-1007

koterba witus

5

Parchim

01.VI

573,43 PL-0251-06-6853

szkurłatowska alicja

6

Międzyrzec

08.VI

320,81 PL-0142-05-3006

koterba witus

7

Parchim

15.VI

573,93 PL-0142-04-1934

czapla wilibald

8

Międzyrzec

22.VI

320,84 PL-0142-06-2680

tatara marcin

9

Wolfsburg

29.VI

578,21 PL-0142-06-3113

plura adrian joachim

10

Parchim

06.VII

573,57 PL-0142-05-2337

plura adrian joachim

11

Międzyrzec

13.VII

320,88 PL-0142-03-2515

kępa andrzej

12

Parchim

19.VII

572,81 PL-0142-07-3404

tatara marcin

13

Międzyrzec

27.VII

320,36 PL-0142-06-2693

tatara marcin

14

Kleve

02.VIII

852,78 PL-0142-05-811

tatara marcin

loty młode l.p. LOT

DNIA

odległ.

NR OBR.

hodowca

1

Oleśnica

24.VII

135,16 PL-0142-08-4673

SZCZUDLEK PIOTR

2

Oleśnica

31.VII

137,98 PL-0142-05-2417

PARYS PIOTR

3

Krotoszyn

07.IX

188,06 PL-0142-08-5090

PARYS PIOTR

4

Leszno

14.IX

226,77 PL-0142-08-2162

KĘPA ANDRZEJ

5

Skwierzyna

27.IX

332,25 PL-0142-08-3636

PILAR RAFAŁ

Tradycyjne Mistrzostwo Gołębi Dorosłych 2008

Tradycyjne Mistrzostwo Gołębi młodych 2008

nazwisko i imię

konk.

nazwisko i imię

pkt.

konk.

pkt.

Parys Piotr

121

50 436,73

mistrz

Plura adrian joachim

50

8688,54

I wicemistrz

Tatara Marcin

113

48 937,01

I wicemistrz

kępa andrzej

46

7997,67

II wicemistrz

Kępa Andrzej

118

47 729,34

II wicemistrz

Koterba Witus

45

7278,22

1 przodownik

Główczak Mieczysław

108

43 607,92

1 przodownik

Czapla Wilibald

28

5459,44

2 przodownik

Plura Adrian Joachim

101

41 773,39

2 przodownik

fojcik bertold

36

5402,26

3 przodownik

Koterba witus

104

41 300,81

3 przodownik

tatara marcin

34

5360,96

4 przodownik

niewiera bernard

107

41 032,69

4 przodownik

parys piotr

34

4842,92

5 przodownik

dębski jerzy

97

37 487,72

5 przodownik

krzyżok marek

34

4842,92

6 przodownik

Krupa Ernest

97

37 300,61

6 przodownik

krupa ernest

29

4810,10

7 przodownik

Czapla Wilibald

87

33 329,38

7 przodownik

niewiera bernard

24

4783,17

8 przodownik

Wolnik Hubert

75

31 442,80

8 przodownik

nawrat janusz

26

4470,27

9 przodownik

Wrzoł Jerzy

84

29 411,01

9 przodownik

szczudlek piotr

31

4446,16

10 przodownik

Kasper Zygfryd

71

26 078,94

10 przodownik

wrzoł jerzy

32

4420,42

mistrz

typowane Mistrzostwo Gołębi młodych 2008

kategoria „A”

24

n

mistrz I wicemistrz II wicemistrz 1 przodownik 2 przodownik 3 przodownik

nazwisko i imię Plura adrian joachim kępa andrzej parys piotr krzyżok marek koterba witus tatara marcin

nazwisko i imię

coef.

konk. 27 25 25 20 17 17 kategoria „B”

4 przodownik 5 przodownik 6 przodownik 7 przodownik 8 przodownik 9 przodownik 10 przodownik

nowak mateusz wrzoł jerzy szczudlek piotr fojcik bertold krupa ernest niewiera bernard wolnik hubert nazwisko i imię

17 17 14 14 12 10 12 coef.

mistrz

tatara marcin

mistrz

tatara marcin

477,18

I wicemistrz

kępa andrzej

1017,48

I wicemistrz

parys piotr

944,93

II wicemistrz

parys piotr

1125,05

II wicemistrz

Kępa Andrzej

Luty 2009

873,98

1134,66

Głos Gminy


kategoria „C”

nazwisko i imię

coef.

nazwisko i imię

kategoria „D” mistrz

coef.

mistrz

parys piotr

321,77

tatara marcin

1915,01

I wicemistrz

koterba witus

499,45

I wicemistrz

parys piotr

2391,75

II wicemistrz

Kępa Andrzej

546,16

II wicemistrz

Kępa Andrzej

2698,30

Najlepszy gołąb sekcji 1 Oddział Pietrowice Wielkie w lotach gołębi młodych 2008 – hodowca: Plura Adrian Joachim, PL-0142-08-3113, 5 KONK., 1031,95 k.km. Najlepszy gołąb sekcji 1 Oddział Pietrowice Wielkie w lotach gołębi starych 2008 – hodowca: Koterba Witus,

PL-0142-05-3006, 13 KONK., 5776,77 k.km. Zasłużonym hodowcom serdecznie gratulujemy zdobytych nagród, a wszystkim życzymy w nadchodzącym sezonie wielu zwycięstw oraz pogodnych dni, słonecznej aury i po prostu Dobrych Lotów.

Komunikat nr 1/2009 PZHGP, Oddział Pietrowice Wielkie – Plan lotów PZHGP Oddziału Pietrowice Wielkie – gołębie stare 2009 r. l.p. data 2009 r.

miejscowość

śr. odl. (km)

seria oddział

okręg

kategoria oznacz. lotu do mistrz. okręgu

godz. wkł. Pietr. Wlk.

godz. wkł. Bojanów

dyżury sekcji

1

26.IV

Oława

110

50gmp/10

A

17.15 –18.45

18.00 –19.15

1

2

03.V

Rawicz

190

50gmp/10

A

17.15 –18.45

18.00 –19.15

2

3

10.V

Nowa Sól

225

50gmp/10

A

17.15 –18.45

18.00 –19.15

3

4

17.V

Słubice

355

20/10

A, B

17.15 –18.45

18.00 –19.15

1

5

24.V

Słubice

355

20/10

20/15 A, B

K, O

17.15 –18.45

18.00 –19.15

2

11.00 –12.45

11.30 –13.15

3

K, O

17.15 –18.45

18.00 –19.15

1

17.15 –18.45

18.00 –19.15

2

6

31.V

Wittstock

525

20/10

20/10 B, C

7

07.VI

Słubice

355

20/10

20/15 A, B

8

14.VI

Słubice

355

20/10

20/15 A, B

9

21.VI

Parchim

575

20/10

20/10 B, C

Z, O

11.00 –12.45

11.30 –13.15

3

10

28.VI

Münster Telgte

750

10/6

10/6 C, M

Z, O

wg okól.

wg okól.

1

11

28.VI

Rawicz

190

20/10

18.15 –19.45

19.00 –20.15

2

20/15 A

12

05.VII

Słubice

355

20/10

20/15 A, B

17.15 –18.45

18.00 –19.15

3

13

12.VII

Wittstock

525

20/10

20/15 B, C

11.00 –12.45

11.30 –13.15

1

14

19.VII

Münster Telgte

750

10/6

10/6 C, M

wg okól.

wg okól.

2

Z, O

15

26.VII

Parchim

575

20/10

20/10 B, C

Z, O

11.00 –12.45

11.30 –13.15

3

16

02.VIII

Münster Telgte

750

10/6

10/6 C, M

Z, O

wg okól.

wg okól.

1

Plan lotów PZHGP Oddziału Pietrowice Wielkie – gołębie młode 2009 r. l.p. data

miejscowość

śr. odl. (km)

seria oddział

okręg

godz. wkł. Pietr. Wlk.

godz. wkł. Bojanów

nastaw. zegarów

otwier. zegar

dyżury sekcji

01

01.VIII

próbny Krapkowice

60

*

* do 6.00

do 6.30

*

*

1,5

02

08.VIII

próbny Opole

80

*

* do 6.00

do 6.30

*

*

3,2

1

16.VIII

Oleśnica

138

50/10

20/10 17.00 –18.30

18.00 –19.15

18.00

13.00

4,5

2

23.VIII

Oleśnica

138

50/10

20/10 17.00 –18.30

18.00 –19.15

18.00

13.00

1,2

3

30.VIII

Krotoszyn

188

20/10

20/10 17.00 –18.30

18.00 –19.15

18.00

13.00

3,5

4

07.IX

Wolsztyn

260

20/10

20/10 17.00 –18.30

18.00 –19.15

18.00

13.00

4,2

5

14.IX

Skwierzyna

335

20/10

20/10 17.00 –18.30

18.00 –19.15

18.00

13.00

1,5

Walne Zebranie oddziałowe ustalono na dzień 20 lutego 2009 r. (piątek), godz.18.00, w Lekartowie. Zarząd spotka się 20 II 2009 ok. godz.20.00 po zebraniu oddziałowym celem sprecyzowania szczegółów organizacyjnych zbliżającego się sezonu 2009. Głos Gminy

Luty 2009

n

25


Ogłoszenie

N

a podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją następujących projektów planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Cyprzanów w granicach opracowania, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Kornice w granicach administracyjnych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Krowiarki w granicach administracyjnych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Lekartów w granicach administracyjnych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Maków w granicach opracowania, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pawłów w granicach administracyjnych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Pietrowice Wielkie w granicach opracowania, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Samborowice w granicach opracowania, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla sołectwa Żerdziny w granicach administracyjnych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pietrowice Wielkie dla wsi Pietrowice Wielkie oraz wsi

Cyprzanów w granicach terenów zainwestowanych i terenów rozwojowych, n miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji usług handłu, rzemiosła i drobnej wytwórczości w sołectwie Maków w dniach od 13 lutego 2009 r. do 5 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, w Sali Narad Urzędu Gminy, w dni robocze w godzinach pracy urzędu, a w dni wolne od pracy w godzinach od 11.00 do 14.00. Wnioski i uwagi w trybie art. 39. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r.) do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 26 marca 2009 r.: 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie 2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko zmiany MPZP Gminy Pietrowice Wielkie….” na adres: planowanie@pietrowicewielkie.pl; 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 4. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie. WÓJT Gminy PIETROWICE WIELKIE (-) Andrzej Wawrzynek

Współpraca z rodzicami warunkiem skutecznej edukacji Mariola Rowińska – Dyrektor Zespołu Szkół

w

Pietrowicach W.

Zreformowana szkoła, by mieć szansę na dobre wychowanie ucznia, na jego rozwój, na pielęgnowanie wartości ogólnoludzkich, wreszcie by mieć autorytet w swoim środowisku musi znaleźć płaszczyznę porozumienia i współpracy z rodzicami. Bowiem ogromną rolę w wychowaniu i kształceniu dzieci odgrywają rodzice.

S

tanowią oni rolę pierwszoplanową – i tak powinno pozostać. Domu rodzinnego, ciepła i serdeczności rodziny nie zastąpi żadna najwspanialsza placówka publiczna. Szkoła spełnia rolę drugoplanową i powinna wspierać wychowawcze funkcje rodziny. Coraz częściej upowszechnia się świadomość, że rodzice jako pierwsi nauczyciele swoich dzieci ponoszą szczególną odpowiedzialność za edukację, zaś edukacja szkolna ma wspierać domową, a nie ją zastępować. Na obecnym etapie rozwoju kultury i społeczeństwa ani szkoła, ani rodzina nie mogą spełniać swych funkcji bez ścisłego współdziałania, to znaczy bez systematycznej i zorganizowanej współpra-

26

n

Luty 2009

cy domu i szkoły. Efektywność pracy wychowawczej zależy w znacznym stopniu od form i metod współdziałania. Współdziałanie wychowawcy klasy i rodziców jest rozumiane zwykle jako wykonywanie przez nich wspólnych działań służących dobru i pomyślności poszczególnych uczniów i ogółu klasy. W praktyce szkolnej obejmuje ono działania wychowawcy z rodzicami dotyczące nauki dziecka, kształcenia określonych umiejętności, postaw, zdobywania wiedzy, wzajemną wymianę informacji o dziecku oraz zaangażowanie rodziców w życiu klasy i szkoły. Wpływ na osiągane wyniki przez uczniów może mieć zainteresowanie ro-

dziców szkołą i nauką swych dzieci. Zdecydowana większość rodziców nie przejawiała zbytniego zainteresowania szkołą. Rodzice tych uczniów znacznie rzadziej przychodzą na wywiadówki i rozmowy z nauczycielami. Można stwierdzić, że tam gdzie rodzice wykazują większe zainteresowanie nauką dzieci i szkołą osiągane są przez dzieci wyższe wyniki w nauce. W szkole naszej wraz z wiekiem dziecka frekwencja rodziców niestety w czasie wywiadówek bardzo znacznie spada. Na podstawie analizy dokumentacji dzienników lekcyjnych stwierdza się, że w klasach I–III szkoły podstawowej wynosi ona 99,25%, gwałtownie spada zainteresowanie rodziców wynikami swoich dzieci już w klasach IV – VI – gdzie wynosi ona 66,23 a w klasach gimnazjalnych z analizy wynika, że aż prawie połowa (53,42%) rodziców nie interesuje się wynikami w nauce swoich dzieci, co przekłada się w podejściu uczniów do nauki, a co za tym idzie wynikami osiąganymi przez nich w naszej szkole i szkołach ponadgimnazjalnych. ciąg dalszy na str. 29 Głos Gminy


14 pucharów tenisistów z Pawłowa!

Laureaci wraz z Sołtysami Łubowic Urszulą Badurczyk i Ponięcic Marią Głombik, Wójtem Gminy Rudnik Alojzym Pieruszką i Gminnym Organizatorem Sportu Bożeną Walaszek

Wielkie sportowe żniwa zafundowali sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie zdobywając 14 pucharów na corocznej imprezie tenisa stołowego o Puchar Sołtysów Gminy Rudnik.

Z

awody rozgrywane w Szonowicach w Walentynkową sobotę opanowali uczniowie z Pawłowa 14-krotnie stając na podium. Swoje kategorie wiekowe wygrali: Ola Schmidt (kl I–II), Robert Lazar (kl III–IV), Nicol Gwóźdź (kl III–IV) i Paweł Gawełek (kl V–VI). Następna dziesiątka zdobywała drugie lub trzecie miejsca doprowadzając do końcowej rekordowej liczby 14 pucharów. W godzinach wieczornych rywalizowali już doświadczeni tenisiści. W tym gronie na podium stanęli zawodnicy LKS-u Pawłów: Marcin Litka, Heniek i Michał Stós. Oto rezultaty podium kategorii szkół podstawowych:

Klasa I–II dziewczęta 1. Ola Schmidt – PAW 2. Aneta Grabowski – PAW 3. Roksana Niedziela – PAW Klasa I–II chłopcy 1. Rafał Wilczek – GAM 2. Artur Grela – PAW 3. Paweł Muszal – PAW Klasa III–IV dziewczęta 1. Nicol Gwóźdź – PAW 2. Marianna Wilczek – GAM 3. Jessica Zuber - PAW

Koncert kolęd po raz piąty Regina Strzeduła Na nieszpory w niedzielę 13 stycznia 2009 r. ksiądz Zygmunt Hupka i Zespół Szkolno-Przedszkolny z Pawłowa zaprosił do koncertowania przy żłóbku dzieci i młodzież ze szkół naszej gminy. W niedzielnym koncercie uczestniczyło 150 wy konawców z ZS z Pietrowic Wielkich, ZSP z Samborowic, Krowiarek i Pawłowa oraz zespół PROGRESS z Cyprzanowa.

U

roczysty koncert otworzył już tradycyjnie Chór CANTATE z Paw-

łowa pod kierunkiem Gabrieli Grytner. Występy młodych artystów zachwycały

Występy zachwycały swobodą i pięknem

Głos Gminy

Klasa III–IV chłopcy 1. Robert Lazar –PAW 2. Paweł Grela – PAW 3. Patryk Ploch – PAW Klasa V–VI dziewczęta 1. Weronika Waniek – GAM 2. Martyna Wilczek – PAW 3. Emilia Strzeduła – PAW Klasa V–VI chłopcy 1. Paweł Gawełek – PAW 2. Bartek Cycoń – PAW 3. Dominik Absalon – RUD swobodą i pięknem. Najczęściej śpiewaną kolędą była „Cicha noc”. Wykonywana na różne sposoby przez chóry i zespoły wokalno-instrumentalne podkreślała piękno tajemnicy narodzenia Jezusa. Występy solistów, chórów oraz zespołów związał ciekawym słowem i modlitwą ksiądz proboszcz Zygmunt Hupka, który poprowadził cały koncert. Tradycją tych bożonarodzeniowych spotkań są występy gościa specjalnego. W tym roku zaprosiliśmy piosenkarza Damiana Holeckiego. Nieprzewidziane przeszkody spowodowały opóźnione przybycie naszego gościa. Po nieco dłuższym oczekiwaniu mogliśmy delektować się pięknym wykonaniem kilkunastu kolęd. Wielkie przeboje włącznie z piosenką „Złote kasztany” zabrzmiały nieco później w murach budynku ZSP w Pawłowie. Zebrani tam goście mogli stwierdzić, że warto było czekać. Dziękuję nauczycielom i opiekunom zespołów za przygotowanie uczniów do wspaniałych występów. Dziękuję Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie i księdzu proboszczowi z Pawłowa za pomoc w zorganizowaniu, już po raz piąty, tegoż koncertu.

Luty 2009

n

27


Teraz muszę wierzyć w sukces Pietrowice Wlk.

n

07.–02.–2009 r., 12:40

n

WAW

Grzegorz Wawoczny To musi się udać – mówił wczoraj Mateusz Kłosek, prezes Eko-Okien, które otworzyły właśnie nowoczesny zakład w Kornicy, dający 380 miejsc pracy. Sen z oczu spędza jednak firmie kryzys gospodarczy i początki wojny cenowej między krajowymi producentami w branży.

S

tandard nowego zakładu, który zbudował Kłosek, mogłaby wzbudzić zachwyt niejednego zachodniego przedsiębiorcy. Hala produkcyjna o powierzchni 6900 m kw., do tego magazyn i część biurowa. Wykończenia z wysokiej jakości materiałów. Wokół wszystko uporządkowane, wybrukowany plac, całość ogrodzona i oświetlona. Na hali nowoczesne Mateusz Kłosek – Prezes Eko-Okien

zgrzewarki głowicowe oraz centra obróbcze. Całość inwestycji w 75 proc. sfinansowana z długoterminowego kredytu. Pracować tu będzie 380 osób. Kłosek stawia na nowoczesne podejście do pracownika. Będzie ich woził do pracy, zapewniał tanie posiłki. Przy nowoczesnych maszynach pracują kobiety. Jest ich w całej firmie około 40 proc. Na niektórych odcinkach produkcją mogą się pochwalić nawet większą wydajnością od mężczyzn. Kadrę Kłosek rekrutuje z całych okolic. Średnie pensum brutto to 2500 zł. – W tamtym roku były kłopoty ze znalezieniem chętnych, ale dziś ma pełne biurko podań. Cóż, kryzys. Znów ludzie szukają roboty, a nie robota ich – mó-wi jeden z pośredników pracy w Raciborzu. Około 40 proc. załogi Eko-Okien pochodzi z powiatu raciborskiego, rybnickiego i głubczyckiego. Reszta z Raciborza. Eko-Okna zrywają jednak związki ze stolicą powiatu. Zakład przy Łąkowej będzie zlikwidowany. Cała firma przeniesie się do Kornicy. Kłosek chciał inwestować w Raciborzu, ale okazało się, że nie ma odpowiednich terenów. – Działki, które

28

n

Luty 2009

nas interesowały albo nie miały uregulowanej własności, albo proces pozyskania pozwolenia na budowę byłby zbyt długi – mówił wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji przed otwarciem zakładu. Na uroczystości miał być prezydent Mirosław Lenk. Wysłał swojego zastępcę Wojciecha Krzyżka, któremu Kłosek dał wystawę prac plastycznych „Piękny Racibórz”. To malowidła na oknach Eko-Okien, wykonane przez wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, przedstawiające najładniejsze miejsca Raciborza. – Wystawa jest podziękowaniem dla władz miasta Racibórz za wieloletnią współpracę – napisała firma w komunikacie. Przy Opawskiej zostawi jedynie sklep firmowy, bo generuje on 2% całych obrotów spółki. W Kornicach też nie było łatwo. Kłopoty sprawił teren. – Musieliśmy wywieźć 38 tys. m sześc. ziemi – mówi Kłosek. Zachętą były jednak zwolnienia z podatku od nieruchomości, jakie wprowadziła gmina Pietrowice Wielkie. – Nasza gmina Hale produkcyjne

ma charakter rolniczy. Musimy to zmieniać. Ulgi dla firm i tego typu inwestycje są dowodem, że działamy skutecznie. W środowisku lokalnym jest duże zainteresowanie pracą w tej fabryce – mówił wójt

Pietrowic Andrzej Wawrzynek, zapowiadając, iż będzie walczył nie tylko o biznes, ale ludzi chcących budować domy. Tutejszy samorząd przygotował już 2 ha atrakcyjnych działek. – To jedna z nielicznych gmin, która ma zdrowe podejście do biznesu. Tu są właściwe fluidy – podkreślał starosta Adam Hajduk. Kłoskowi dał zegar z herbem powiatu, że odmierzał „dobry czas”.

Hale produkcyjne

Prezes Eko-Okien chciałby dziś wiedzieć, jak długo potrwa jeszcze kryzys i jak się odbije na jego branży. Firma należy do 10 największych w Polsce, a otwierając nowy zakład jeszcze bardziej zwiększyła swoje moce produkcyjne. W tym roku najprawdopodobniej ich nie wykorzysta. – Chcielibyśmy utrzymać sprzedaż na poziomie 2008, czyli około 90 mln zł – mówi Mateusz Kłosek. Gorzej może być z zyskiem. Wysoki kurs euro sprawia, że spółka musi więcej płacić za półprodukty (60% elementów do okien importuje), a spadek zamówień na rynku sprawia, że inni producenci zaczynają konkurować ceną. – Dostrzegamy początki małej wojny cenowej – oświadczył prezes, dodając jednak, iż wierzy w sukces nowego przedsięwzięcia. – Większość naszej produkcji trafia do indywidualnych odbiorców, którzy szybko płacą. Faktem jest, że w Polsce mamy nadwyżki mocy produkcyjnych w branży okiennej. Jeśli jednak wynegocjujemy dobre ceny u dostawcy i będziemy kontrolować koszty, to musi się dodać – dodał na konferencji. Spółka kieruje teraz swoją uwagę na rynki zagraniczne. Dotąd korzystała z 300 krajowych i zagranicznych punktów dealerskich. Zatrudniła handlowca, który ma szukać nowych rynków zbytu.

IX Eko-Wystawa

I

nformujemy, iż IX Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich odbędzie się w dniach 9–10 maja. Przedsiębiorcy z terenu naszej gminy mogą skorzystać bezpłatnie z jednego modułu o powierzchni 8 m2; chęć uczestniczenia należy zgłosić w Urzędzie Gminy u Pani Sylwii Marker – tel. 032 419 80 75, w.119. Głos Gminy


Wieści z Powiatu Raciborskiego Adam Wajda, Leonard Malcharczyk – Radni Powiatowi

1

Od początku stycznia br. mieszkańcy powiatu raciborskiego oraz powiatów ościennych mogą załatwiać formalności związane z wydawaniem Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz potwierdzania zleceń na zaopatrzenia ortopedyczne i inne środki pomocnicze w raciborskiej siedzibie NFZ. Po 7 latach nieobecności, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych, podległa rybnickiej Delegaturze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, powróciła do Raciborza i mieści się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, przy ulicy Gamowskiej 3. NFZ Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Raciborzu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Numer telefonu.: 032 417 01 75

2

Zatwierdzona lista wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2009 r. w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011” została opublikowana na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt

pt. „Modernizacja drogi powiatowej numer 3504S” (droga z Pawłowa do Pietrowic Wielkich) jest realizowany wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Gminę Pietrowice Wielkie. Szacowana wartość projektu to 6 496 424,03 zł. Wkłada własny partnerów projektu wynosi 3 496 424,03 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 3 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2009 r. Projekt polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej na długości ponad 3 km. Wzdłuż drogi zostanie wyremontowany chodnik na długości 269,30 mb, oraz pobocze (3 km). Całość oznakowania (znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu) wymienione zostaną na nowe tablice z folii I generacji, a znaki typu A-7 oraz B-20 z folii II generacji. Stosownie do oznakowania pionowego zostanie wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe, odblaskowe. Inwestycja obejmuje 2 główne etapy rzeczowej realizacji: – Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej jak dla kategorii ruchu KR3 po wcześniejszym doprowadzeniu podłoża gruntowego do grupy nośności G1. – Wymianę nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na drugim odcinku drogi powiatowej nr 3504 S – od-

cinek od skrzyżowania z drogą gminną do mostka betonowego w Pietrowicach.

3

30 stycznia 2009 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazała Szpitalowi w Raciborzu 8 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych. Sprzęt został zakupiony w ramach środków pozyskanych z wpłat 1% należnego podatku dochodowego za rok 2007. Jest to pierwsza cześć partii, w ramach której zostanie przekazanych łącznie 24 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz 12 szt. sprzętu do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów infuzyjnych. W ramach środków otrzymanych z wpłat 1% podatku Fundacja przekazała już Szpitalowi 3 monitory zwiotczenia mięśniowego i 3 monitory głębokości znieczulenia.

4

15 lutego br. w Pietrowicach Wielkich odbyła się I Gala Kultury, podczas której wręczone zostały nagrody w dziedzinie twórczości i upowszechniania kultury. Nagroda przyznawana jest wyróżniającym się animatorom kultury, którzy swoimi dokonaniami przyczyniają się do nobilitacji kultury powiatu raciborskiego. Nominowanych, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrała kapituła obradująca pod przewodnictwem rektora raciborskiej PWSZ, dr hab. Michała Szepelawego, a nagrodzonych – Starosta Raciborski Adam Hajduk.

Kolejny dar Adres redakcji: 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel. 032-419 80 99 Redaktor naczelny: Gabriela Seidel Wydawca:

W

dniach 1–2 lutego b.r. kilkuosobowa delegacja reprezentująca naszą gminę odwiedziła partnerską gminę Liederbach. Celem wizyty było odebranie sprezentowanego nam samochodu marki Mercedes Benz, który posłuży na potrzeby gminy. Przy tej okazji delegaci złożyli kurtuazyjną wizytę nowej pani burmistrz – Pani Evie Söllner.

Rada Gminy Pietrowice Wielkie Druk: Poldruk Racibórz e-mail: redakcja@pietrowicewielkie.pl Internet:

www.pietrowicewielkie.pl/magazynlokalny.php l Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. l Materia³ów niezamówionych Redakcja i Wydawca nie zwracaj¹. l Redakcja nie przeprowadza korekty tekstów pod k¹tem stylistyki. l W zwi¹zku z powy¿szym artyku³y zachowuj¹ oryginaln¹ pisowniê autorów.

30

n

Luty 2009

Głos Gminy


Złote Gody Dorota i Antoni Hercog

Urszula i Hubert Machnik

Regina i Paweł Pientka

Janina i Stanisław Łasut

Marta i Eugeniusz Stós

ciąg dalsz y na s. 32

Elżbieta i Franciszek Sławik

c

Podsumowanie konkursu na „Najpiękniejszą zytaj na s. 14 posesję w Gminie Pietrowice Wielkie w 2008 r.” Posesja Anity i Andrzeja Zuber z Żerdzin – równorzędne 1. miejsce

Posesja Norberta i Beaty Czorniczek z Krowiarek – równorzędne 1. miejsce

Głos Gminy

Luty 2009

n

31


Złote Gody

ciąg dalsz

y ze s. 31

Krystyna i Paweł Ciemienga

Gertruda i Walter Hanka

Łucja i Józef Sławik

Maria i Józef Filipczyk

Łucja i Jerzy Grabowscy Adelajda i Erwin Krzizok

Otylia i Józef Modła Część oficjalna uroczystości w Sali Ślubów

32

n

Luty 2009

Głos Gminy


Gg200902  
Gg200902  
Advertisement