__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 92

met het alternatieve feest een veilige omgeving wil bieden, waar zij sinterklaas kunnen vieren zonder negatieve bijsmaak. De doelen van de alternatieve sinterklaasviering waren tweeledig: 1. Een statement maken over de toekomst van het sinterklaasfeest, namelijk dat het ook anders kan en met even veel plezier. 2. Ouders weerbaar maken tegen de druk van scholen om sinterklaas op de traditionele manier te blijven vieren en ze handvatten bieden om beter met deze druk om te gaan. Het concept verschilt niet van dat van de traditionele viering; er wordt samen gezongen en gespeeld, er zijn cadeaus en snoepgoed, en natuurlijk komt Sinterklaas langs. Het gebrek aan pieten leek de kinderen totaal te ontgaan – de Sint redde zich heel goed met de hulp van de kinderen.

Daarbij werden verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Zo was er een optreden van Anansi-verhalenverteller Wijnand Stomp, die op interactieve manier wijze korte, leuke, grappige verhalen vertelde. De kinderen hingen aan zijn lippen. Ook zongen ouders, kinderen en de Sint samen de gemoderniseerde sinterklaasliedjes, en werd er een korte film vertoond genaamd BESTE MENEER SINT. De ze animatiefilm gaat over Mees, die Sinterklaas en zijn pieten ontmoet. Hij praat met de Sint over de kleur van de pieten, nadat zijn vader voor zwarte piet wordt uitgemaakt. In kindertaal worden de problemen rond Zwarte Piet aangekaart. Mees bedenkt samen met Sinterklaas en zijn pieten hoe de traditie behouden kan blijven, maar de pieten er anders kunnen uitzien. Toen de Sint was aangekomen, mochten de kinderen hun cadeautjes ophalen en uitpakken. Alle kinderen kregen gelijkwaardige cadeautjes

92

en natuurlijk snoepgoed; geen kind kwam tekort. De ochtend bevatte ook een educatief onderdeel waar de kinderen op een speelse manier kennis meekregen over de veranderingen in de sinterklaasviering. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Reflectie ‘Wie zoet is, krijgt lekkers’ was een geslaagd alternatief Sinterklaasfeest met kinderen en ouders die soms helemaal uit Rotterdam, Leiden, Hoogeveen, Breda, Purmerend en U dam waren gekomen. Het was voor deze ouders belangrijk dat hun kinderen sinterklaas konden vieren op 5 december, maar dan wel op een verantwoorde manier, en zonder dat zwarte piet aan de kinderen wordt opgedrongen. Een greep uit de reacties: ‘Niemand vroeg naar de pieten, ze waren vooral erg blij met Sinterklaas’, aldus een van de ouders. Ook op facebook werd gereageerd: ‘Een geweldige dag, De

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded