__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 82

Piet

toegepast. Basisschool De Tamboerijn van stichting Sirius die in 1997 al aangaf Sinterklaas op de traditionele manier te blijven vieren, geeft aan ook dit jaar Sinterklaas ‘gewoon op de klassieke manier’ te vieren. Het stadsdeel is over het algemeen positief over de Sinterklaascode: ‘De code is een uiting van maatschappelijke discussie. Het is positief dat veel zaken uit de code zijn opgepakt. Zo zijn er beduidend minder klachten over Zwarte Piet op onze scholen en gaat de school eerder in gesprek met ouders over de viering van Sinterklaas en de rol van Zwarte Piet.’ De Sinterklaascode komt bovendien al aan bod bij aspirant-leerkrachten, leerkrachten in opleiding dus. Het stadsdeel benadrukt dat zodra de eerst betrokkenen, scholen en ouders van leerlingen, aangeven dat de code niet goed meer werkt, de code aangepast en aangevuld zal worden. ‘Op dit moment zijn er in Amsterdam Zuidoost geen signalen dat de code aangepast zou moeten worden.’ Volgens de directeur van De Polsstok is het protocol een mooi begin.

‘Het dient richting te geven en het zal altijd geactualiseerd dienen te worden. Het belangrijkste is dat scholen de dialoog aangaan om de verbinding met andere groepen te maken of te behouden.’

verscheidene mails naar de directie waarin ze onder andere vertelde hoe ze zelf vroeger gepest werd tijdens de Sinterklaasperiode. ‘De basisschooldirecteur reageerde met: “Wat naar, ik heb vaker zulke verhalen gehoord”, maar er is verder niks mee gebeurd.’ In het gesprek met de directie stond Taborda er alleen voor. ‘Andere ouders zeiden dat ze er niet mee zaten.’ Dit jaar gaat ze opnieuw bezwaar maken tegen de zwarte pieten op school, maar ze is bang dat het niets uithaalt. Als ook deze gemeente een Sinterklaascode zou hebben, zou het voor haar een stuk gemakkelijker worden. Steden als Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben intussen wel een eigen Sinterklaascode opgesteld. Of de code van Amsterdam Zuidoost te gebruiken is voor alle schoolbesturen in Nederland? Daar valt over te discussiëren. De code is vrij open voor interpretatie, maar stimuleert in elk geval het gesprek tussen ouders en scholen over andere mogelijkheden om Piet te presenteren. Toch is ook duidelijk dat de code in de praktijk niet overal leidt tot verandering. Als er beter over gecommuniceerd wordt met ouders en leerkrachten, kan de code bereiken waar enkele schooldirecteuren en activisten in 1997 in het programma BAREND & WITTEMAN al voor pleitten.

The Sinterklaas Code: A guideline to connect On December 3, 1997, two days before the sinterklaasfeest, emotions ran high during the television talk show B����� & W�������. Sonja Barend led a discussion between directors of several primary schools in the Bijlmermeer neighborhood, board members of Amsterdam South East’s education committee and representatives of ethnic minorities. In 1999, the district adapted its own Sinterklaas Code, which almost all schools endorsed. If the schools adhere to the principles in the Code, every school has enough room to shape the Sinterklaas celebration in ways they see fit. These principles are: to stimulate discussion about Zwarte Piet, to show understanding when parents object to the character of Zwarte Piet, and to promote multiculturalism and be alert to prejudice, fear and threats.

De rest van Nederland Een paar blokken van Amsterdam Zuidoost verwijderd ligt stadsdeel Duivendrecht. Hier gaan twee van de vier kinderen van moeder Morena Taborda naar school. Duivendrecht beschikt nog niet over een Sinterklaascode. Taborda heeft vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de zwarte pieten op de school van haar kinderen, maar kreeg hierop nauwelijks reactie. Zij stuurde

82

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded