__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 81

Richtlijn voor verbinding

met kinderen van groep 8: ‘Wat er in de oude code ontbrak, is dat we echt het gesprek met de ander zijn aangegaan. Want de oplossing ligt niet bij één partij, de oplossing ligt in de gezamenlijkheid’, aldus BartJan Commissaris, directeur van Basisschool Polsstok. In 2013 is daarom het volgende uitgangspunt aan de code toegevoegd:

overleg met ouders en kinderen uit groep 8 zocht het team ‘naar een oplossing waaraan alle kinderen kunnen deelnemen en die zo dicht mogelijk bij de traditie ligt. De kunst is om datgene wat we hebben te transcriberen naar de tijd waarin we nu leven’, aldus directeur BartJan Commissaris. Bij De Polsstok hebben ze nu ieder jaar pieten van diverse etnische achtergronden die roetvegen op hun gezicht hebben:

‘Het is een feest dat verbindt, ‘Sinterklaas is voor onze en als het onderscheid gaat scholen bedoeld als een feest maken, dan hebben wij daar voor alle kinderen. De basis verdorie goed naar te kijken.’ van onze viering is dan ook dat iedereen hier een plezierige, De Sinterklaascode is dus vrij open voor interpretatie, want scholen passen die op verschillende manieren gezellige, saamhorige en toe. Bestuurder van Stichting Bijzonderwijs, Harry spannende tijd aan beleeft.’ Dobbelaar, zegt hierover: ‘Alle basisscholen van Sinterklaascode in de praktijk Stichting Bijzonderwijs wil met de code niets afdwingen. ‘Op het moment dat je een folklore of uitingsvorm van een feest verbiedt, dan stopt het gesprek en dat heeft geen zin. Je moet het gesprek aangaan, en dat gesprek kun je voeren met elkaar.’ Sinds enkele jaren promoot de stichting de code wel actief op hun basisscholen. Dat basisscholen in Amsterdam Zuidoost op hun eigen manier invulling geven aan de sinterklaasviering op basis van de code, blijkt uit het voorbeeld van basisschool Knotwilg. Die ging vorig jaar over op gekleurde pieten met gekleurde pruiken. Ook zijn de pieten hun dommige karakter kwijt. Adjunct directeur Patricia Odinot: ‘We merkten al een tijdje dat ouders moeite hadden met de zwarte pieten op school. We hoorden dat mensen het erover hadden, het werd tegen leerkrachten gezegd. Mensen zijn vóór, anderen zijn tegen, maar we hebben toen op basis van de Sinterklaascode van Bijzonderwijs gezegd: ‘Als school vinden wij het belangrijk dat het voor iedereen een prettig feest is.’ Basisschool De Polsstok doet het net even anders dan Knotwilg, maar ook die heeft in 2013 een eigen invulling gegeven aan de Sinterklaascode. In

Bijzonderwijs werken met deze code. Kijk ik heb geen pietenmonitor en daar begin ik ook niet aan, maar ik weet wel dat wanneer wij gesprekken voeren met de scholen op directieniveau, ze wel de dialoog aangaan met ouders en op basis van de uitkomst daarvan geven scholen invulling aan het feest.’ Heeft de Sinterklaascode effect? Veel ouders die een kind hebben op basisschool Knotwilg of basisschool De Polsstok zijn positief over de verandering. We spraken met een moeder die erg blij is met de keuze van de school. Zij heeft het feest zelf altijd als kwetsend ervaren. Toen haar zoontje op Basisschool Knotwilg kwam, had de school nog zwarte pieten. ‘De cadeaus en gedichten vond ik altijd heel leuk, maar ik heb mijn kind nooit als Piet verkleed. Ik deed gewoon alsof het een normale schooldag was.’ Nu kan haar zoontje ook volledig mee doen met het kinderfeest. Wel geeft ze aan dat ouders slecht op de hoogte zijn van de Sinterklaascode. ‘Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik vind dat ze ouders hierover moeten informeren. Wij weten nu helemaal niet dat er zo’n code bestaat en dat we ons erop kunnen beroepen.’ In de praktijk blijkt dan ook dat de Sinterklaascode niet op elke school wordt

81

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded