Page 79

Richtlijn voor verbinding

Tamboerijn zoals het in mijn ogen gevierd moet worden, met een witte Sinterklaas en zwarte pieten.’ Vandaag de dag, achttien jaar later, geven basisscholen nog steeds op heel verschillende manieren invulling aan het sinterklaasfeest. Schoolbesturen vinden het lastig om te kiezen hoe ze dat doen. Ouders van kinderen op basisscholen staan lijnrecht tegenover elkaar en ook de mening van de leidende figuren in schoolbesturen oefenen grote invloed uit op hoe het sinterklaasfeest gevierd wordt. Om basisscholen in hun keuze te begeleiden, stellen overkoepelende organisaties in steden zoals Utrecht, Rotterdam en Den Haag sinds dit jaar handleidingen op om Zwarte Piet te veranderen. Het uitgangspunt is een inclusief feest dat leuk is voor alle kinderen. In Amsterdam Zuidoost bestaat zo’n Sinterklaascode al sinds 1999. Wat houdt deze code precies in? Uitgangspunten De Sinterklaascode is in 1999 ontwikkeld door Stadsdeel Zuidoost en Stichting Bijzonderwijs (een scholengroep met basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost) omdat zij de traditionele viering van Sinterklaas niet gepast vonden voor het etnisch diverse stadsdeel. De code bevat uitgangspunten waarmee het sinterklaasfeest op de basisscholen in Zuidoost op zo’n manier wordt georganiseerd die rekening houdt met de multi-etnische bevolking in dit stadsdeel. De code wordt ook gehandhaafd door Stichting Sirius. Bijzonderwijs en Sirius zijn samen verantwoordelijk voor tweederde van de basisscholen in Amsterdam Zuidoost.

79

In de oorspronkelijke Sinterklaascode van 1999 staan vier uitgangspunten. Ten eerste stimuleert de Sinterklaascode een discussie over Zwarte Piet op scholen en bepaalt de grenzen van de discussie. Ten tweede stelt de code dat een schoolteam zich begrijpend moet opstellen wanneer ouders bezwaar maken tegen de figuur Zwarte Piet. Ten derde stimuleert de code een actief beleid, gericht op multiculturalisering en identiteit in de schoolpraktijk, waarmee moeilijke discussies over het sinterklaasfeest kunnen worden voorkomen. En tot slot houdt de code in dat leerkrachten in de sinterklaastijd alert zijn op vooroordelen, angst en dreigen, en zich richten op de positieve aspecten van het feest. De Sinterklaascode betekent verder dat (1) sprake is van een gelijkwaardige relatie tussen Sint en Piet, (2) er rekening wordt gehouden met de rol van Piet; hij mag geen stereotype zwarte figuur zijn, niet krom praten en niet onderdanig zijn, (3) gelet wordt op de inhoud van sinterklaasliedjes, (4) rekening wordt gehouden met kinderen die om religieuze, financiële of andersoortige redenen het sinterklaasfeest thuis niet vieren en (5) de boodschap van Sinterklaas aan kinderen opbouwend en positief is. In de loop der jaren is de code aan verandering onderhevig. Zo heeft stichting Bijzonderwijs samen met de directeuren van de aangesloten basisscholen de code in 2013 voor het laatst geactualiseerd. Dit werd gedaan op basis van gesprekken van directeuren met ouders, maar ook

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded