__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 77

Sint en Piet

gaan weer naar school Een nieuw geluid op basisscholen Dat Sinterklaas en zijn Piet, of meerdere pieten ook op school komen, ontstond ongeveer gelijktijdig met de intochten, eind negentiende eeuw. Het was natuurlijk een goed extra pedagogisch hulpmiddel om lastige kinderen nog eens op hun gedrag te kunnen aanspreken. Bij stedelijke intochten werden (stoom)boten in de loop der tijd meestal het vaste vervoermiddel van de Sint en zijn knechten. De aankomst op school is vaak een stuk ludieker. Vroeger gebeurde dat nogal eens met een boerenkar, rijtuig of gewoon te paard. Later zijn daar alle denkbare vervoermiddelen bij gekomen, van motoren met zijspan en limousines tot helikopters aan toe. Vrijwel altijd betreft het basisscholen. Vooral de lagere klassen staan dan uitbundig te zingen voor het gezelschap uit Spanje. Dat Sint en de pieten vaak niet erg lijken op degenen die ze tijdens de nationale intocht op televisie hebben gezien, lijkt geen kind wat uit te maken. In het voortgezet onderwijs komen Sint en Piet meestal niet meer langs, maar het feest wordt wel vaak in de laagste klassen gevierd door lootjes te trekken en voor die ene klasgenoot een cadeautje met gedicht en/of surprise maken. Daaraan mag dan niet meer dan een afgesproken bedrag worden besteed. Er is nog niet onderzocht in hoeverre die traditie op middelbare scholen door tijdgebrek, te veel onrust en te weinig interesse aan het afnemen is. Wel lijkt er een indruk te bestaan dat op witte scholen meer aan deze traditie wordt gehecht dan op gemengde of zwarte scholen. Wanneer het gewoonte werd om Sinterklaas ook op de werkplek te vieren is niet bekend. Waarschijnlijk is het iets van na de oorlog als middel om werknemers extra aan het bedrijf te binden. Meestal zijn het bijeenkomsten in kantines, gericht op Sint and Piet return to school de kinderen, voor wie het bedrijf dan lekkers en cadeautjes heeft Since the late 19th century, Sinterklaas ingeslagen – een soort kerstpakket voor de kinderen. Vrijwel altijd and his pieten have visited schools. They arrive in the city or village wordt het feest verlevendigd door een echte Sinterklaas en een mostly by (steam) boat; arriving at aantal pieten te laten optreden. Maar er zijn ook bedrijven waar school is often a more light-hearted de werknemers, net als op de middelbare school, lootjes trekken affair. Options include transportation by farm cart, carriage or horse, en onder veel hilariteit met elkaar cadeautjes en gedichten driving a motorcycle with a sidecar, uitpakken. Op scholen vinden de grootste veranderingen plaats. Een toenemend aantal scholenverenigingen spreekt zich nu uit tegen de traditionele Zwarte Piet die in het diverse Nederland niet meer acceptabel is. Maar ook in bedrijvenkantines beginnen de pieten van kleur te verschieten.

77

or by limousine or helicopter.Often, Sinterklaas and his pieten do not resemble those who have arrived via the televised intochten, but that does not matter to the children. They are also pretty open to changes in school celebrations themselves. Thus, it is not uncommon for the traditional Zwarte Piet to be replaced by Sinterklaas’s helpers in different colors, such as green, blue, purple or pink.

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded