__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 27

Fotografie Frouwkje Smit

Stedelijke intochten

de viering af te halen. Op die manier kunnen zo veel mogelijk mensen zich in het feest vinden. Het pietendebat lijkt venijnig, maar dat geldt slechts voor de extremen. Het overgrote deel van de vierders is veel gematigder, en voor hen maakt het niet echt uit dat er veranderingen plaatsvinden. ‘Zeg tien procent van beide kanten en tachtig procent in het midden, daar gaat het om. En in Amsterdam richten wij ons ook op die tachtig procent.’ Diepgewortelde tradities veranderen niet snel, maar door stapsgewijs te veranderen probeert het Amsterdamse intochtcomité het draagvlak voor de Schoorsteenpiet te vergroten. Dit is voor de gemeente en het intochtcomité de meest zinnige oplossing om de discussie te overstijgen. De Schoorsteenpiet heeft een verbinding met het huidige

sinterklaasverhaal, en er hoeft verder niet veel te veranderen om plek te maken voor deze Piet. Liedjes kunnen hetzelfde blijven, en Piet kan zo de Sint blijven helpen, volgens de organisatie. Het normaliseren van de Schoorsteenpiet kan niet alleen gebeuren vanuit het comité. Evenhuis zou daarom graag zien dat individuele vierders zelf beeldmateriaal maken van hun vieringen met schoorsteenpieten. ‘Als we Schoorsteenpiet willen doorvoeren, moeten we de beelden die mensen in hun hoofd hebben langzamerhand gaan bijpoetsen en daarvoor hebben we middelen nodig en dit is een van die middelen.’

27

Chimney pieten Amsterdam’s welcoming ceremony for Sinterklaas is the biggest in the country. It is organized by the municipality and the Stichting Sinterklaas Intocht. Pam Evenhuis, from this foundation, argues that most people will be able to adapt to gradual changes. In his view, the problem is the extreme positions: “The extremes are ten percent on both sides. The eighty percent in the middle, that’s what counts. And in Amsterdam, we focus on that eighty percent.” For Evenhuis, the only reasonable transformation for Zwarte Piet is the “Chimney Piet,” because it matches the story better, but this does not mean that the story itself cannot change. What matters at the end is that as many people as possible can take part in the celebration.

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded