__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 168

Interview

Aan het woord is Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Vorig jaar is er daar een beweging op gang gekomen die de Zwarte Piet-figuur aan de kaak wil stellen. In een open brief aan de academische gemeenschap geeft Van der Meer Mohr het startschot voor een discussie bedoeld om Piet te herwaarderen. Want dat is duidelijk voor het CvB, ‘het College van Bestuur wil binnen de gemeenschap van de Erasmus Universiteit graag een debat op gang brengen over een nieuwe, inclusieve manier om het sinterklaasfeest te vieren.’ Er moeten veranderingen plaatsvinden, maar over de invulling mag iedereen meebeslissen. Van der Meer Mohr is op zoek naar een manier om het sinterklaasfeest te vieren op een manier waarin iedereen zich kan vinden.

‘Een universiteit is een kritische academische gemeenschap. Als er in onze maatschappij een publiek debat over een bepaald fenomeen gevoerd wordt, voelen wij ons uitgenodigd om dat fenomeen te bestuderen. Zo voeden wij het debat met kennis en inzichten. De actieve discussie over het personage ‘Zwarte Piet’ biedt ons de kans om de daad bij het woord te voegen.’ ‘Als kritische gemeenschap moeten we de volgende vraag stellen: is er voor iedereen genoeg ruimte om erbij te horen, mee te doen, te delen, te aanvaarden en te worden aanvaard? En zo niet, hoe kunnen we dan innovatief genoeg zijn om daar iets aan te veranderen? Universiteiten behoren tot de meest vooraanstaande intellectuele stemmen in de Nederlandse samenleving. De Erasmus Universiteit is er bij uitstek toe uitgerust om inzake deze kwestie een voortrekkersrol te vervullen.’ Met deze woorden plaatst Van der Meer Mohr haar universiteit met opzet in de schijnwerpers. Niet afwachten, maar de leiding nemen in het debat is waar de Erasmus universiteit voor kiest. Naast het transparante debat over hoe deze verandering er uit komt te zien, is het wel duidelijk voor het College van Bestuur dat er iets moet veranderen aan de huidige sinterklaasviering. De kernwaarde ligt in het ‘inclusief zijn’ voor iedereen. Voor het CvB betekent dit dat iedereen zich gemakkelijk

moet kunnen voelen bij de sinterklaasviering van de universiteit. Internationaliteit en diversiteit staan hoog in het vaandel bij de Erasmus Universiteit, en een van haar doelstellingen is studenten en medewerkers van over de hele wereld zich thuis te laten voelen. Het feit dat iets traditie is, rechtvaardigt voor Van der Meer Mohr niet het bestaan er van. In een gesprek met het Erasmus Magazine vertelt zij: ‘Wij nemen in die zin stelling dat wij vinden dat de sinterklaasviering ‘inclusief’ moet zijn, een feest dus voor iedereen. Wij vragen nu van de EUR-gemeenschap om ons te laten weten hoe we dat zo kunnen houden.’

‘Eind vorig jaar gaven we aan dat we goed wilden nadenken over andere verschijningsvormen die recht doen aan het feit dat het sinterklaasfeest een feest voor iedereen is en kan blijven. Dat uitgangspunt staat wat ons betreft nog steeds voorop.’ De oproep om Sinterklaas tot een inclusief feest te maken is ingegeven door signalen uit de samenleving, maar zeker ook van medewerkers die zich niet prettig voelden bij de sinterklaasviering op de campus. Van der Meer Mohr vindt het belangrijk om zulke signalen serieus te nemen. Ook wijst ze er op dat de figuur van Zwarte Piet voortdurend in beweging is. EUR historici

168

Profile for PIET

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Piet magazine  

Een handboek voor een moderne sinterklaasviering

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded