Page 127

Voor eeuwig Sinterklaas, altijd in beweging

1934

Vanaf 1945

Vanaf 1960

In 1934 komt Sint voor het eerst per boot aan in Amsterdam en wordt vergezeld door een aantal daarvoor aangeworven Surinaamse matrozen als Zwarte Piet. Regelmatig werd in die tijd een zwart persoon als Piet ingehuurd. De verklaring ‘zwart van de schoorsteen’ was toen nog niet bekend.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt Nederland steeds diverser, zoals deze twee mannen in Rotterdam (1948) tonen. Heel veel zwarte nieuwkomers maken het sinds die tijd mee nageroepen te worden als ‘zwarte piet’, ‘roetmop’ etc. Vooral de Sinterklaastijd is lastig

Vanaf de jaren zestig beginnen er protesten tegen de figuur Zwarte Piet te ontstaan: koloniaal stereotype, beledigend voor iedereen met een kleur, racistisch enz. Hier een cover van het populaire weekblad Panorama begin jaren 1970, waarop een van de eerste Surinaamse migranten in Nederland, verkleed als de Sint, een Panorama cover met een witte Sint verscheurt.

In 1934, Sint arrived by boat for the first time in Amsterdam and he was joined by a number of Surinamese sailors recruited to play Zwarte Piet. In this time, party comittees regularly hired black people to play Piet. The explanation of “black from the chimney” was still unknown.

After World War II, the Netherlands became increasingly diverse, as demonstrated in this 1948 photo of two men in Rotterdam. Since that time, many newcomers with dark skin recalled others shouting “Zwarte Piet” and other ethnic slurs, especially in the time around the Sinterklaas celebrations.

127

From the 1960s, protests arose against the character Zwarte Piet: Piet was a colonial stereotype, the character was racist and insulting to people of color, et cetera. At the beginning of 1970, the cover of the popular magazine Panorama showed one of the first Surinamese migrants to the Netherlands tearing apart another magazine with a white Sint on the cover.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.