Page 1

Nieuwsbrief Oktober 2012

Wat een jaar!

Inhoud

foto www.flyvision.be

Wat een jaar 1 Nieuwe roergangers 2 Bridge 2 Wintercup 2012-13 2 Marshalls in actie 3 Promo nieuwe leden 4 Kampioenschap 4

Op het einde van het seizoen 2012 kunnen we met trots terug blikken op een echt ‘boerejaar’ op Ternesse. Op het terrein werd andermaal een grote renovatie gerealiseerd met als sluitsteen een nieuwe hole A7. Het clubhuis werd volledig gerenoveerd, zowel qua interieur als qua dak en verwarming. Het seizoen zelf was een schot in de roos met talloze geslaagde wedstrijden en activiteiten en als orgelpunt het bezoek van Nicolas Colsaerts op 24 juli. Maar de grootste voldoening is dat de ‘mayonaise pakt’, de inspanningen lonen. Daar waar andere clubs de tol van de crisis betalen, blijft Ternesse op peil. Het ledenaantal blijft constant en de greenfee-inkomsten bleven op peil met minder greenfees maar door een verantwoorde verhoging van het tarief. Het valt ook op, er wordt terug over Ternesse gesproken in de golfwereld. Dit betekent echter niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. We blijven verder werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze club en de uitwerking van nieuwe ideeën. Nu reeds zijn er bijvoorbeeld terug drainagewerken aan de gang om de speelbaarheid nog verder te verhogen en in de komende maanden zal u zeker nog veel meer nieuws ontdekken. We zijn er ons echter bewust van dat de crisis meer dan ooit weegt. De tijd dat de golfers van zelf naar de club kwamen en er ellenlange wachtlijsten bestonden ligt ver achter ons. Daarom willen we in de toekomst aktief nieuwe leden recruteren, zij het op een waardige manier en op basis van onze intrinsieke troeven. Bij dit alles blijft het belangrijkste als ledenclub te kunnen blijven rekenen op u, dé ambassadeur van Ternesse. Onze baseline ‘een golf van enthousiasme’ mag dan ook stilaan in het vet gedrukt worden! Ternesse Clubnieuws - oktober 2012 - pag. 1

Ternesse Clubnieuws Ternesse Golf & Country Club

Uilenbaan 15 2160 Wommelgem http://www.ternessegolf.be 03/355.14.30


Nieuwe roergangers Op het einde van het golfseizoen worden meestal enkele fakkels doorgegeven. Bij de dames draagt Cathy Stoelen de titel van Ladies Captain over aan Monique Huijbregts (foto boven). Monique staat er niet alleen voor want Rose-Marie De Wilde, Marie Rose Garnich en Magda De Beukelaer zullen het damesteam versterken.

Geen ‘bridge to far’ op Ternesse Behalve golf wordt er op Ternesse ook bridge gespeeld. De bridgeclub is telkens aktief op woensdagavond, maar traditiegetrouw wordt er in de wintermaanden ook op dinsdagnamiddag gebridged. Deze activiteit, onder leiding van Lisette Berghs, start vanaf dinsdag 30 oktober, telkens om 13h45.

Bij de junioren wordt Karolien De Loecker (foto onder) de nieuwe jeugdcaptain in opvol- Geïnteresseerden kunnen steeds ging van Alex De Kerf. Ook contact opnemen met Lisette: Karolien kan rekenen op een Lisette.Berghs@skynet.be versterkte ondersteuning want Sofie Lemmens krijgt er de taak van ‘juniorcoördinator’ bij. Deze functie zal zij combineren met haar taak aan het onthaal van de club. De uittredende captains zullen ongetwijfeld nog in de bloemetjes gezet worden, maar wij willen ze alvast ontzettend bedanken voor de jaren inzet die ze belangeloos geleverd hebben voor hun afdeling!

Wintercup 2012-13 Periode: De Wintercup wedstrijden worden gespeeld op elke zondag en feestdag vanaf 21 oktober 2012 en wordt afgesloten op zondag 24 maart 2013 met de finalewedstrijd ‘Golf by Ratio’. Wedstrijdcategorieën: Dames Cat 1 tot 20,4 en Cat 2 20,5-36, Dames Standaard Tees (rood) Heren Cat 1 tot 18,4 en Cat 2 18,5-36, Heren Standaard Tees (geel) Inschrijven en starttijden: Er wordt gespeeld vanaf 1 november 2012 in groepen van 3 op starttijd naar keuze met een afslag om de 8 minuten. Onvolledige groepen worden mogelijk aangevuld of bijeengezet tot groepen van 3 spelers. “Buiten wedstrijd” spelen: Buiten wedstrijd spelen is niet mogelijk zolang het terrein in Qualifying Conditions is. Spelers die “buiten wedstrijd” meespelen melden dat ze ‘Buiten Wedstrijd’ bij het afhalen van de scorekaart, noteren BW op de scorekaart, betalen geen wedstrijd-fee en zijn verplicht 18 holes te spelen. Handicapaanpassing: Vanaf de eerste maal dat de baan in Non-Qualifying Conditions is, blijft de baan Non-QC voor de duur van de Wintercup. Van dan wordt overgeschakeld naar een “Interne Handicap” (i-Hcp) en blijft de EGA Exact hcp verder ongewijzigd. Deze i-Hcp is een “fictieve winterhandicap” die gelijk gesteld wordt aan de EGA Exact hcp en die wordt aangepast op basis van de behaalde resultaten tijdens de Wintercup. Prijzen en Winnaar Wintercup: Elke wedstrijddag zijn er prijzen per categorie in functie van het aantal deelnemers, zoals gehanteerd bij andere Clubwedstrijden. Elke speler zal punten kunnen verdienen door deel te nemen. Na de wedstrijd kunnen de punten ingeruild worden tegen prijzen, ofwel kunnen de punten over verschillende wedstrijden opgespaard worden om in te ruilen tegen een mooiere prijs. Voor de verdeling van de punten (zie website). Na het afsluiten van de Wintercup wordt er een rangschikking gemaakt op basis van de beste Stableford scores per speler en is er een prijs voor-zien voor de winnaar in elke categorie, nl. een waardebon van 80 euro bij Ternesse Golfbistro. Het aantal beste scores wordt volgens volgende formule bepaald : 50% van de ingerichte wedstrijden met afronding naar beneden. Bij gelijke stand volgt de eindrangschikking van de Wintercup het algoritme van i-Golf. Kwalificatie voor “Golf by Ratio”: Deelnemers die zich wensen te kwalificeren voor de “Golf by Ratio” eindronde, moeten over de ganse periode van de Wintercup minstens 3 geldige kaarten inleveren. De finalewedstrijd voor Ternesse vindt plaats op zondag 24 maart 2013. De spelformule is Single Stableford. De eindwinnaar (mixed) die zich kwalificeert voor de internationale finale, is de speler met het beste netto resultaat dat wordt gevormd door het samentellen van zijn score van de finalewedstrijd en het gemiddelde van zijn/haar 3 beste kaarten uit de Ternesse Wintercup. Deze eindwinnaar speelt in mei 2013 de finaleronde in Portugal. Ternesse Clubnieuws - okotber 2012- pag. 2


Marshalls in actie! U bent ze ongetwijfeld al tegengekomen, onze marshals. Sinds dit seizoen zijn ze aktief tijdens de wedstrijden. We danken in de eerste plaats Hendrik Poelmans, Herman Spapen, Walter Peelmans, Georges Moeneclaey en Leon Van Schoors om deze uitdaging te willen aannemen. Ze hebben dit uitstekend gedaan en hun aanwezigheid is zeker een plus voor het vlotte verloop van de wedstrijden. Ze tekenen ook telkens hun ervaringen op na het marshallen en dit is een samenvatting van de belangrijkste waarnemingen: “We kregen heel wat positieve reacties op het “marshallen” tijdens de wedstrijden. De marshal zorgt voor een vlot verloop van de wedstrijd, en zijn aanwezigheid doet iedereen automatisch een stapje sneller gaan en is ruim voldoende om het spel terug op normaal tempo en volgens de regels laten verlopen. Slechts een enkeling vindt zo’n marshal een storend element op de baan.

te

Speelsnelheid blijft nog een heikel punt. Hoewel dit niet altijd het geval is, merken we op dat het speltempo vaak vertraagt naarmate de wedstrijd vordert. Spelers nemen voor het uitvoeren van de slag niet meer tijd dan normaal maar verliezen telkens enkele minuten met het verkeerd positioneren van hun trolley en het zoeken naar scorekaarten of potloden, markers,… kortom: getreuzel. En omdat spelers niet komen opdagen of op het laatste moment afmelden blijven te vaak ploegen van twee over die uiteraard veel moeten wachten. Maar ook buiten wedstrijd is het spel soms tergend traag. Jammer genoeg blijven we ook inbreuken op etiquette, regels en zorg voor de baan vaststellen! Spelers hebben op hole 1 hun pitchfork niet gebruiksklaar of gewoon niet bij en pitchmarks worden soms helemaal niet hersteld; bunkers worden niet geharkt of vaak enkel met de club in plaats van met de hark; de bal wordt met de putter uit de hole gehaald; sigarettenpeuken vind je overal op het terrein; er zijn overenthousiaste spelers van wie de bal tussen de voeten van de ploeg voor hen belandt, zonder “fore” te roepen,… De marshalls hebben opgemerkt dat sommige spelers heel creatief zijn wanneer een bal bij een water-hindernis wordt gedropt of het “nearest point of relief” wordt bepaald, en dit niet alleen door onervaren spe-lers! Ook de kennis van de lokale regels is zeer beperkt (bvb. de waterhindernis die zich oneindig uitstrekt op B3 en B5, drainagesleuven en grasnaden). Maar wat toch opvalt is dat het merendeel van onze leden perfect weten waar ze mee bezig zijn. Kortom ze kennen de regels en de etiquette en passen deze dan ook correct toe. Zo hoeven de marshalls geen heksenjacht te organiseren…”

Slagboom: nu ook te openen met numerieke code!

Vanaf nu kan de slagboom ook geopend worden met een code. Deze code (die regelmatig zal wijzigen) zal aan het secretariaat geafficheerd worden. De bedoeling is het horecapersoneel te ontlasten van het telkens weer moeten openen van de slagboom voor bezoekers of voor leden die hun kaart vergeten zijn. Dit zal ook de situatie vermijden dat de slagboom te pas en te onpas blijft openstaan. Uiteraard blijft het kaartsysteem aktief. Ternesse Clubnieuws - oktober 2012 - pag. 3


Promo nieuwe leden We willen dit jaar op een aktieve manier op zoek gaan naar nieuwe leden zonder ons lidmaatschap te ‘braderen’. Daarom werd een actie uitgedacht waarbij nieuwe leden die aansluiten voor 31/12/2012 als geschenk een jaarvoorraad golfballen krijgen (60 ballen). Aarzel zeker niet om uw familieleden, vrienden en kennissen in te lichten en aan te moedigen om lid te worden van Ternesse!

Tweede editie van het Provinciaal Kampioenschap Op zaterdag 22 september organiseerde Ternesse voor de tweede keer het Antwerps Provinciaal Golf Kampioenschap. Ternessejunior Arno Jacoby pakte op schitterende wijze de zege bij de heren met een rondje van 71. Sebastien Van Der Planken werd tweede en de derde plaats ging naar Rinkvenspeler Gommaar D’Hulst. Bij de dames ging de titel naar Joëlle Van Baarle voor juniore Lana Coeckelbergs en Sofie Vandenbussche.

Last minutes

Binnenkort op het terrein: 12 nieuwe ‘molok’vuilbakken van 300 liter! - Begin oktober werd ook het plat dak van de keuken vernieuwd - Reminder: exclusief huren van de feestzaal kost 350€ voor leden en 500€ voor niet-leden - Verwacht binnen enkele weken: de nieuwe Ternesse website - Op 6/11 is de business club te gast bij de Antwerp Giants (Europese wedstrijd tegen Bonn) - Sonja Delport maakte in september deel uit van het nationale seniorenteam op het European Ladies Senior Team Championship in Zwitserland - ... Ternesse Clubnieuws - oktober 2012- pag. 4

Ternesse Nieuwsbrief Oktober 2012  

Nieuwsbrief van golfclub Ternesse