Page 1

IN*TERN

C L U B M A G A Z I N E

-

T E R N E S S E

G O L F

&

C O U N T R Y

WERKEN

SPORT

Wat is de status van de werken op het terrein? Geraken deze tijdig klaar tegen het nieuwe golfseizoen of moeten we nog enkele maanden geduld hebben?

Met de start van het nieuwe golfseizoen, in zicht laten de golfkriebels zich al voelen. Tijd om uw clubs op te poetsen!

AFDELINGEN

NIEUW

Ontdek de laatste nieuwsjes van de verschillende afdelingen op de club:

E E N

G O L F

VA N

C L U B

Ontdek vandaag het eerste nummer van uw clubmagazine in een nieuw kleedje

E N T H O U S I A S M E

-

M A A R T

2 014

-

n u m m e r

1


OPENER

Wie worden dit jaar onze golfkampioenen?

INHOUD EDITO Een nieuw seizoen, een nieuwe start, ĂŠn een nieuwe lay-out voor ons clubnieuws NIEUW Een greep uit de nieuwigheden op de club.

3

4

TERREINWERKEN Hoe staat het na de natte winter met de renovatiewerken op het terrein?

6

AFDELINGEN Welke nieuwsjes vallen er voor het seizoen te rapen bij de verschillende afdelingen van de club?

8

ONTDEK Ontdek op deze pagina wie er tegenwoordig op het terrein te zien is.

10

OPROEP In het vooruitzicht van het nieuwe jaar doen we een oproep. Wie stelt zich kandidaat?

11

ETIQUETTE Al duizend maal herhaald maar nog steeds onvoldoende!

11

coverfoto: Mon Lemmens

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 2


NIEUW Ternesse - altijd in beweging!

Altijd proberen we op Ternesse te groeien. Op het terrein door de holes te renoveren, door het clubhuis een opfrisbeurt te geven of met een nieuwe stijl van clubmagazine. Op alle vlakken hebben we als ledenclub grote ambities om het telkens beter te doen.

De belangrijkste vernieuwing is natuurlijk de renovatie van de laatste 4 holes van het A-en B-parcours. Hiermee is na vijf jaar het volledige parcours gerenoveerd. Die laatste renovatie ging niet zonder slag of stoot. Om de spelhinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken immers in de winterperiode uitgevoerd. Maar dat houdt ook in dat er gewerkt wordt in de moeilijkste periode. Vorig jaar werden de werken gehinderd door de langdurige sneeuwval en dit jaar lagen de werken een maand stil door de aanhoudende regen, maar met de eerste zonnestralen komt ook het einde van de werken in het zicht! De kalme winterperiode werd ook aangewend om het clubhuis onder handen te nemen. De keuken kreeg een gloednieuwe hygiĂŤnische vloer en de ganse inrichting werd grondig gereinigd

en gereviseerd. In het clubhuis zelf werd grote kuis gehouden. De parket werd opnieuw geschuurd en de doorgezakte zetels werden opnieuw gevuld. Tijdens de winterperiode gebeuren er ook kleinere en soms noodzakelijke aanpassingen, zoals het op punt stellen van het ganse machinepark of het plaatsen van nieuwe lockers voor de leden. Op de volgende pagina ziet u een selectie van die vernieuwingen die we op Ternesse gedaan hebben tijdens de wintermaanden. Op het secretariaat kreeg het gehuurde kopieerapparaat een upgrade met nieuwe mogelijkheden. Dit bracht ons bij het idee om dankbaar gebruik te maken van de nieuwe opties en u een verbeterd clubmagazine aan te bieden. We wensen u veel leesgenot! de redactie

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 3


NIEU Tijdens de Algemene ledenvergadering van januari, werden Cathy Stoelen, Kirs De Baets en Pierre Dewilde gekozen als nieuwe bestuurders.

Op het c-parcours werden belangrijke drainagewerken uitgevoerd.

Hopelijk hebt u tijdens de winter genoten van de nieuwe wintertee’s. Ternesse is de eerste club die dit systeem heeft toegepast.

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 4


UW De pro’s hebben nu beschikking over de ultramoderne trackman, een radarsysteem om de balvlucht te meten.

In de traphal werden nieuwe lockers geplaatst om uw persoonlijke spullen in te bergen. De lockers kunnen wel maar per dag gebruikt worden en moeten ‘s avonds leeggemaakt worden.

Voor het terrein worden jaarlijks enkele nieuwe toestellen gekocht zoals dit jaar bijvoorbeeld een tractor

De parketvloer in het clubhuis en restaurant werd opgeschuurd en terug ingeölied

In de keuken werd een nieuwe hygiënische epoxyvloer gegoten

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 5


TERREINWERKEN De laatste loodjes....

...wegen het zwaarst? Mogelijk wel, want de vijfde en laatste fase van de terreinrenovatie is toch wel de meest ingrijpende. Holes A8 en B8 worden immers volledig heraangelegd, samen met de grondige renovatie van finisching holes A9 en B9. De werken blijken alvast een huzarenstukje door zowat de natste winter in de geschiedenis van de club. Eind januari moesten we dan ook de handdoek gooien en de werken stil leggen. Pas na half februari leken de omstandigheden iets beter te worden en werd er terug gestart. Moeten we er vanuit gaan dat we nu meer dan een maand verloren zijn en dat de werken nooit voor de start van de qualifying wedstrijden zullen klaar zijn? We blijven zelf heel positief en als de weersomstandigheden verbeteren, zal alles vrij snel in orde komen. De meeste ruwbouwwerken konden nog voor het jaareinde voltooid worden. Green A8 werd half januari bezood en is intussen bijna afgewerkt. Gezien de kwaliteit van de graszoden zal het geen probleem zijn om deze hole in het voorseizoen te openen.

De nieuwe green van hole A8 werd half januari bezood

2 0 1 4

Hetzelfde geldt voor holes 9 en 18. De greens van deze holes bleven behouden. De tee’s zijn afgewerkt. Enkel de gesloten frontale waterpartijen moeten afgewerkt worden. Dit kan vrij snel gaan, want ook hier worden de spelzones bezood. Eerstdaags zullen er ook nog drainagewerken uitgevoerd worden. We hebben dan ook goede hoop op holes 7, 8, 9 en 18 ergens tegen eind april te kunnen openstellen. De exacte datum hangt af van de start van de grasgroei. Intussen worden ook de paden gelegd en

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 6


IN-HOUSE Vijf jaar renovatiewerken aan het terrein zijn het resultaat van teamwork. De plannen worden bedacht door het terreincomité en het management. Daarbij worden we golftechnisch ondersteund door golfarchitect Dimitri Van Hauwaert. De uitvoering gebeurt door de Engelse aannemer Fred van ‘greensandtees.co.uk’ onder coördinatie en met ondersteuning van het Ternessemanagement en terreincomité. De machines worden ingehuurd en de materialen worden door de club gekocht. Verder wordt er beroep gedaan op tijdelijke werknemers en de medewerking van de Ternesse greenkeeping.

worden er nieuwe bomen geplant, maar uiteraard zijn deze werken minder bepalend voor de heropening van het terrein. Een ander paar mouwen is hole 17. Door de te natte omstandigheden en de slechte kwaliteit van de kleigrond van Ternesse kon deze hole nog niet volledig gebouwd worden. Eerstdaags wordt een nieuw poging ondernomen in de hoop dat de green van deze hole tegen einde maart kan bezood worden. Onder normale omstandigheden moet het dan mogelijk zijn om na een periode van zes

tot acht weken de hole te spelen. Dit zal ergens in de loop van de maand mei zijn. Voor een gefaseerde openstelling van de holes moet ook de sportieve puzzel kloppen. Om de baan qualifying te maken moet een bepaalde lengte gerespecteerd worden en moet de baan 18 holes tellen. Het kan dus zijn dat we hole 17 iets later openen dan de andere holes, maar we kunnen u verzekeren dat het wachten de moeite zal lonen. Met deze laatste renovaties zetten we letterlijk de kroon op het werk van vijf jaar terreinrenovatie!

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 7


AFDELINGEN Klaar voor het nieuwe golfseizoen!

Juniorenwerking vernieuwd

Tijdens de wintermaanden werd de jeugdwerking van Ternesse onder de loep gehouden en het jeugdteam onder leiding van jeugdcaptain Karolien De Loecker staat klaar om er een schitterend seizoen van te maken. Daarbij wordt ingezet op het creĂŤren van een zo breed mogelijke basis aan enthousiaste jeugdgolfers in combinatie met de opleiding van een select jeugdteam. Wie hier meer over wil weten, is van harte welkom op de informatievergadering op vrijdag 14 maart 2014 om 20h00 in het clubhuis.

YOUNG GOLFERS KRIJGT STEEDS MEER VORM Het is in de winterperiode stil geweest op golfvlak maar wij hebben niet stil gezeten en de kalender voor 2014 begint stilaan zijn definitieve vorm aan te nemen. Wij hebben alvast de indruk dat de goesting bij een heel aantal spelers aanwezig is, vandaar dat we voor dit seizoen een aantal nieuwigheden gaan lanceren. De formule van vorig jaar, nl. 9 holes & diner aan 15 euro blijft behouden maar we gaan hier een wisselbeker aan koppelen. Bij het afsluiten van het seizoen wint de meesteregelmatige YG definitief deze mooie beker. Daarnaast staat er ook een volwaardige 18-holes competitie op de planning met daaraan gekoppeld de befaamde golf/niet-golfer wedstrijd. Meer info over dit event volgt later nog. Om het nieuwe golfseizoen alvast op een goede manier aan te vangen, nodig wij jullie YG graag uit op vrijdag 14 maart voor een hapje en drankje. Tijdens deze openingsdrink gaan we kort de kalender voorstellen alsook de nieuwigheden die we voor jullie in petto hebben verder toelichten. Sportieve groeten, David & Gregory

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 8


NIEUWE CAPTAIN VOOR DE SENIOREN

Na een nogmaals succesvol seizoen 2013, waar de deelnamerecords van 2012 gebroken werden en Ternesse de Antwerp Senior Golf Trophy definitief veroverde na een derde overwinning, is er afwisseling van de wacht. Myriam De Schutter (foto 2de van rechts) neemt het als captain over van Walter Van Asch (links), die er in het totaal 5 jaar had opzitten. In het bestuur blijven Walter als secretaris en Monique van der Voort als penningmeester en Walter Rommens als coördinator van de interclubploegen aan, terwijl een verdere verjonging plaatsvond met de komst van Jules Van Looveren. Van deze laatste twee worden nieuwe impulsen verwacht om de werking van de senioren verder uit te bouwen. De nieuwe initiatieven zullen in een later schrijven aan de senioren meegedeeld worden. Dit jaar verliezen we spijtig genoeg een aantal sponsoren van seniorenwedstrijden (Exclusive Destinations, Active Golf, Bank Degroof, Bosjesmannen), waardoor er nog ruimte is voor enkele sponsoren. Verder beëindigden Willem Kortleve en Myrna Ridderikhoff de organisatie van de Prijs van Oranje. We wensen hen voor hun jarenlange inzet te bedanken en we zullen dit topevenement missen. Het bestuur is wel van plan een vervangdag te organiseren en hopen op de steun van zoveel mogelijk Nederlanders. De senioren trekken dit jaar in juni voor 3 dagen naar Duitsland en in oktober voor een week naar Madeira. Alle info hierover vindt U op de website onder Leden – Senioren. De senioren hopen op een mooi en sportief 2014.

TERNESSE BUSINESS CLUB BREIDT VERDER UIT De Ternesse Business Club kent meer en meer succes. Intussen werd de kaap van de 50 leden overschreden. Om één en ander overzichtelijk te houden heeft de Business Club nu een ‘member directory’ uitgegeven waar alle businessleden in gerepertorieerd staan. Ook dit jaar heeft de businessclub weer een goed gevulde activiteitenkalender, een gezonde mix tussen golf en networking. De activiteiten van de businessclub werden succesvol ingezet met een gezamenlijke avond voor onze business-leden en de bedrijven van Bewora (Bedrijvenzone Wommelgem en Ranst), waarvoor niet minder dan 130 bedrijfsleiders aanwezig waren op Ternesse.

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 9


ONTDEK OP TERNESSE

Wie dezer dagen op ons geliefd terrein speelt, hoort regelmatig een zacht katachtig gekrijs , kijk dan niet in het rond maar naar boven en dan zie je 2 buizerds die rustig door de lucht zweven. Deze prachtige bruine vogel is met een vleugelspan van ong. 125 cm.de grootste roofvogel van de lage landen. Waarschijnlijk gaan we het ganse jaar van deze mooie verschijning kunnen genieten want bijna zeker zullen ze in de omgeving broeden. Het is leuk om te merken dat deze bedreigde vogelsoort het elk jaar beter doet. meer info ? www.vogelvisie.nl / soort / buizerd Koen Eyckerman

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 10


Aandacht voor etiquette! niet vergeten, ook tijdens de winter!

Bunkers mooi oprijven en rijf op de staander terugplaatsen!

Aandacht voor de plaats waar u loopt! Vermijd schade, nooit tussen green en bunker.

OPROEP Sinds twee jaar zijn er op Ternesse marshalls actief. Hiervan is de evaluatie zeer positief. De marshalls zorgen voor een vlot en aangenaam spelverloop tijdens de wedstrijden. Het is de wens van het sportcomitĂŠ om het marshall corps nog uit te breiden. leden die zich hier toe geroe-pen voelen kunnen een e-mail zenden naar leo@ternessegolf.be.

Herstel uw picthmark plus een extra van iemand anders!

Plaats uw plaggen terug op de fairway!

IN*TERN - Ternesse Golf & Country Club Magazine - pag. 11


Uw advertentie hier? - info@ternessegolf.be

In*Tern - nummer één - maart 2014  

Clubmagazine Ternesse Golf & Country Club

In*Tern - nummer één - maart 2014  

Clubmagazine Ternesse Golf & Country Club

Advertisement