Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 42 ~ nr. 3 ~ Maart 2009.

“Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig te hebben. Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg, dat vol is.� (2 Koningen 4:2b-4) Biddag Wat een nood bij deze weduwe. Ze stond er alleen voor. Wat een smart en wat een zorg. Bijzonder ook de zorg voor haar kinderen. Voor haar man stierf hadden ze het al niet rijk want haar man had schulden moeten maken en nu hij gestorven is kan zij de verplichtingen niet nakomen. Maar de Heere zorgt voor Zijn kinderen en de vrouw weet de weg. Ongetwijfeld heeft ze telkens gebeden tot de Heere. Maar... de nood wordt steeds groter. De onbarmhartige schuldeiser dreigt haar kinderen als slaven te nemen totdat de schuld zal zijn betaald. Het is een zware weg voor deze moeder met haar kinderen. En wat doet ze: ze gaat in al haar nood naar Elisa, de profeet des Heeren. Ook dat is een vragen van de Heere en een roepen tot de Heere. Ze weet de weg. Ze weet de Hervormde Gemeente Achterberg

1


middelen en ze gebruikt die ook. Dat is ook in ons leven zo belangrijk. Dat we de middelen die God geeft gebruiken. Zijn Woord, het gebed, de bediening van Zijn Woord. Zo wil de Heere de middelen die Hij geeft ook zegenen, wanneer wij die gebruiken. En bij Hem is zo'n overvloed. Dat zien we hier zo rijk in deze geschiedenis. De vrouw gaat naar Elisa en vraagt hem om raad. Ze stort al haar nood voor hem uit. Maar wat moet Elisa nu doen? Hij kan haar niet helpen met geld en de profetenschool heeft ook geen geld. Elisa zal ongetwijfeld ook gebeden hebben, wellicht terwijl de vrouw al haar nood aan hem vertelde. En Elisa krijgt het in zijn hart om aan de vrouw te vragen wat ze nog in huis heeft. Dat is bepaald niet veel: alleen een kruik met olie. Uit het Hebreeuws valt af te leiden dat het hier een klein kruikje betreft waaruit men zich zalfde. Het was om het in termen van onze tijd te zeggen: een klein flesje bij de wastafel. Dat is alles wat ze nog heeft. Wat moet ze daar nu mee aan? En wat kan de profeet daar nu mee beginnen. Dat weet hij ook niet, maar intussen zal hij gevraagd hebben, gebeden hebben tot de Heere. En de Heere leidt alles dan zo wonderlijk. Wat Elisa haar dan opdraagt is een daad waaruit haar geloof moet blijken. Haar voorraad olie is zo klein als men maar denken kan en nu moet ze juist in de hele buurt vaten gaan lenen, zo veel ze maar krijgen kan. Ze moet er vooral voor zorgen dat ze er niet te weinig leent. Zie er zo veel mogelijk te krijgen en zet heel je huis er mee vol. En ga dan naar binnen en doe de deur dicht. Niemand hoeft er bij te zijn. Geen pottenkijkers. En giet dan die kruik olie die je hebt leeg in al die vaten. Maar dat kan toch niet? Zo redeneert het verstand. Maar de vrouw redeneert niet, ze doet. Ze handelt in geloof. Het is: eerst geloven en dan zien. Daarbij moeten we de middelen gebruiken. Komen tot de Heere om Zijn Woord en onder Hervormde Gemeente Achterberg

2


Zijn Woord en gaan in de weg die Hij wijst. In die weg zul je het zien. De vrouw gelooft het woord van Elisa als het Woord van God. Ja het is ook niet het Woord van Elisa, maar het is het Woord van God, wat Hij van Godswege mag spreken tot haar. De vrouw gehoorzaamt aan het Woord. Prachtige geschiedenis. Door zo veel mogelijk vaten bij elkaar te verzamelen toont zij dat ze grote gedachten heeft van God en dat Hij machtig is om al die vaten te vullen. Zo gaat ze aan de slag. Samen met haar jongens. Ze loopt haar hele huis door en verzamelt al de vaten die ze heeft. Wij zouden zeggen: al de potten en pannen haalt ze tevoorschijn. En dan gaat ze nog eens lenen bij de buren. Het hele huis slepen ze vol. Dat zal toch een gezicht geweest zijn: heel dat huis vol. Overal kruiken en vaten. Grote en kleine. Maar ze gelooft het Woord en zo is ze ijverig aan de gang, samen met haar zoons. Misschien hebben de buren wel wat vreemd gekeken en later - toen de vrouw weg was medelijdend hun hoofden geschud. Dat is toch wat met die vrouw. Wat een zorgen en nu is het haar ook nog in het hoofd geslagen. Ze moet toch wel in de war zijn want wie gaat nu zijn huis vol zetten met lege potten en pannen? Wat moet ze daar nu mee? Zo moeten we vandaag de dag ook niet vreemd opkijken van allerlei reacties wanneer we ons willen houden aan het Woord van onze God. De vrouw gelooft het Woord. Zij gelooft dat de Heere hoe dan ook zal zorgen in al haar nood en zij mag doen in geloof wat de Heere opdraagt. Zo gaat het altijd weer. Ook wanneer wij de Heere nog niet kennen voor ons eigen hart, dan nog geeft de Heere de opdracht om de middelen te gebruiken die Hij ons geeft. Zijn Woord en het gebed. Om te komen onder Zijn Woord en om dat ook biddend te doen en te vragen of de Heere Zijn Woord wil zegenen aan ons hart. En of de Heere wil zorgen in alle dingen van het leven. Hervormde Gemeente Achterberg

3


De vrouw mocht in geloof doen wat de Heere haar opdroeg. Wat is het rijk om zo met het Woord bezig te zijn. In het geloof dat de Heere zal zorgen. De vrouw moest zelf de vaten verzamelen en vol gieten opdat zij haar geloof zou tonen en opdat haar geloof geoefend zou worden. Zij moest de deur dichtdoen opdat aan de Heere alleen de eer gegeven zou worden en geen hoogmoed haar hart binnen zou kunnen sluipen. Bijvoorbeeld dat ze zou zeggen tegen de buren: kijk eens wat ik doe. Nee. Hier is het werk van God! Ze gaat met haar jongens naar binnen, doet de deur dicht en dan neemt ze het kruikje met olie en begint die leeg te gieten in een lege kruik. En wanneer die kruik vol is houdt ĂŠĂŠn van haar jongens een andere kruik er onder en wanneer die vol is weer een andere. Zo zijn ze daar bezig. Je ziet het voor je. De ene zoon komt met een nieuwe kruik en de andere zoon zet een volle kruik weg. Het is een geweldige geloofsdaad. De vrouw heeft haar kleine beetje dat ze had in handen gegeven van de Heere. En de Heere zorgt zo wonderlijk. Niet om haar vroomheid. Niet om haar geloof. Het is geen verdienste van haar. Nee, ze mocht het juist in alles alleen van de Heere verwachten en zo toonde de Heere Zich zo'n rijke en milde God. Zo wil de Heere Zich ook aan ons nog betonen. Rijk, mild en overvloedig. Al gaat het soms op een heel andere wijze dan wij zouden denken. De Heere vervult niet al onze wensen maar wel Zijn beloften. Hij wil zorgen voor ons brood en veel belangrijker nog: Het Brood. Ja het is alles uit Hem, het Brood des levens, de Heere Jezus Christus. Alles wat we nodig hebben in dit dagelijks leven. Gewas en arbeid, alles wat nodig is, kan er alleen zijn om Christus' wil. Bij Hem is alles wat zondaren nodig hebben. Bij Hem is een volheid van genade, gerechtigheid, heiligheid en leven. Kennen wij honger naar dit Brood? Is Hij voor ons noodzakelijk geworden. Kunnen Hervormde Gemeente Achterberg

4


wij niet meer zonder Hem? Weet je niet hoe Hem te mogen krijgen? Vertel dat alles nu eens aan de Heere en bid of Hij je het leert. Ja, dan mag in verwondering ervaren worden dat er bij de Heere overvloed is voor tijd en eeuwigheid. Wanneer we maar mogen komen met lege vaten, met lege handen. Hij weet onze leegheid te vullen uit de volheid van Christus. Maar om nu te komen met lege vaten. Om nu de middelen te gebruiken. Gods Woord is vast en zeker. En in de bediening van Zijn Woord komt Hij nog weer tot ons. Dat we dan in die weg van de middelen komen tot Hem. Aan de Heere ligt het niet. Hij giet Zijn heil uit. Bij de Heere is genoeg om alle vaten te vullen. Zolang er nog vaten waren om gevuld te worden was de stroom van olie niet uitgeput. Ja, om nu maar te zijn zoals een leeg vat. Om door Hem gevuld, vervuld te worden. Dat we onze eigen leegheid zien. Leeg, dood en dor van nature. Warm voor de wereld en koud voor de Heere en Zijn dienst. Maar om dat nu te zien. In te zien. De Heere geve het en dat dan heel de kerk op biddag en alle dagen om zo te zeggen vol mag staan met lege vaten. De Heere giet ze vol. Dat we dan het Koninkrijk van Hem zoeken. Hij Die Zichzelf aan zondaren wil wegschenken. Zondaren die niets meer hebben dan zonde en schuld. Maar om nu zo te komen. Te horen naar Zijn stem. Naar Zijn opdracht om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid. En dan o wonderlijk: al het andere, al wat we nodig hebben voor dit tijdelijke leven zal ons worden toegeworpen. ds. A. Langerak.

Hervormde Gemeente Achterberg

5


Kerkdiensten Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

1 maart (2e Lijdenszondag) Ds. A. Langerak ( Viering Heilig Avondmaal ) Ds. A. Langerak ( Dankzegging H. A. ) 1. Diaconie - st. D.E.L 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

8 maart (3e Lijdenszondag) Ds. L. Schaap, Nijkerk Ds. A. Langerak ( Zondag 30 ) 1. Diaconie - W.T. School 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Woensdag 10.00 uur 19.30 uur Collecten:

11 maart (Biddag) Ds. J. van Dijk, Ede Ds. A. Langerak 1. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

15 maart (4e Lijdenszondag) Ds. A. Langerak Ds. W. Chr. Hovius, Apeldoorn 1. Diaconie - Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Predikantsplaats

Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

22 maart (5e Lijdenszondag) Ds. A. Jonkman, Veenendaal Ds. A. Langerak ( Zondag 31 ) 1. Diaconie - Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Hervormde Gemeente Achterberg

6


Zondag 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

29 maart (6e Lijdenszondag) Dr. B.J. Wiegeraat, Veenendaal Prof. Drs. C.G. Baart, Renswoude 1. Diaconie - Liliane Fonds 2. Kerkvoogdij - Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij - Onderh/verwarming gebouwen

Rooster voor de kinderoppas: 1 mrt. Minet Hootsen & Ina Stomphorst 8 mrt. Josien Hootsen, Eline Rauw & Ingrid Schreuder 11 mrt. Bertha Hootsen & Rita van Laar 15 mrt. ErzsĂŠbet van Daalen, Carin Hootsen & Sannerieke van Laar 22 mrt. Anke van Daalen & Margo Rauw 29 mrt. Margreet van Engelenhoven, Karin Miltenburg & Marjan Miltenburg Bij verhindering graag onderling ruilen. Anders contact opnemen met Rita van Laar, 0317-613207

Agenda ma. 2 mrt. 19.30-20.30 uur : Verkoop collectebonnen do. 5 mrt. 20.00-21.30 uur : Bijbelkring za. 7 mrt. Papiercontainer do. 19 mrt. 20.00 uur : Kerkenraadsvergadering

Een woord van dank. Langs deze weg willen wij, na mijn ongeluk, een ieder die door een bezoekje, kaart of telefoontje aan ons heeft gedacht, bedanken. Wij hebben dat heel erg gewaardeerd. Johan en Jo Elenbaas Hervormde Gemeente Achterberg

7


Verjaardagen oudere gemeenteleden In de maand maart hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te beleven: 2. mrt. Mw. G. de Leeuw-van Breenen Ruiterpad 7 4 mrt. Dhr. G. Koops, Stuivenes 2 25 mrt. Dhr. J.G.G. Rauw, Cuneraweg 125 29 mrt. Dhr. H.C. van Laar, Cuneraweg 186

74 jaar 71 jaar 71 jaar 72 jaar

De kerkenraad wenst u bij leven en welzijn alvast een goede en bovenal gezegende dag toe en Gods onmisbare zegen in het nieuwe levensjaar. Zieken Dhr. H. van Dijk moest onlangs onverwacht naar het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein gebracht worden nadat hij thuis onwel geworden was. Gelukkig mocht hij dezelfde dag weer naar huis en mocht het alles nog meevallen. We mogen er nog zijn, wat is dat al zo groot. De Heere geve dat we leven mogen van Zijn genade. Dhr. J. Elenbaas is thuis en moet regelmatig naar het revalidatiecentrum om te oefenen met de protheses die hij inmiddels heeft gekregen. Wat een zegeningen door alles heen! Mw. D. Gaasenbeek-Beekman moet D.V. 9 maart een staaroperatie ondergaan en zes weken later aan het andere oog. Tessa v.d. Pol heeft buisjes in haar oren gekregen en het gaat gelukkig goed met haar. Gerrit Rauw is weliswaar van het gips verlost, maar kreeg daarna een trombosebeen waarvan hij nu herstellende is. Dhr. L.J. van Wijk wacht, terwijl ik dit schrijf, nog op de uitslag van het onderzoek wat hij op 16 februari moest ondergaan. Wij hopen en bidden dat het toch nog mee mag vallen, maar bovenal bidden we – wat we allemaal zo nodig hebben – om Gods genade in en door de Heere Jezus Christus. Hervormde Gemeente Achterberg

8


Verder denken we aan Dhr. G. van Laar, Mw. Mellink-v.d. Scheur, Mw. Vos-v.d Scheur en aan alle andere zieken, ook aan hen die psychisch lijden en hen die om hen heen staan. De Heere Jezus zegt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.” (Matt. 11:2830). Bijbelkring Op D.V. donderdag 5 maart hopen we verder te gaan met de bespreking van het boek Jona. Aan de beurt is hoofdstuk 2 van het boekje over Jona wat u voorin de hal van kerk kunt meenemen. Een ieder (dus ook nieuwe gezichten) hartelijk welkom! Catechese Op D.V. woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. In die week is er geen catechisatie. We verwachten jullie allen in de kerk. Vanuit de pastorie Wanneer u dit leest is het bijna 1 maart en dan hopen we het Heilige Avondmaal te mogen vieren en bedienen in de kerk. Ik hoop en bid dat we allemaal in de kerk zullen zijn. Het is niet goed om je plaatsje leeg te laten in de kerk en dat weten jullie best wel, maar doe er dan iets aan! Doe er alles aan! Bedenk dat de Heere alles gedaan heeft, alles gegeven heeft, alles volbracht heeft, alles er voor over heeft gehad om u, jou en mij te redden van het eeuwig verderf. En wat hebben wij nu voor Hem over? Voor Zijn dienst? Er zijn er ook die tobben, worstelen, bijzonder met het Heilige Avondmaal. Ga daarmee naar Hem toe. Zou Hij van u, jou en mij niet weten? Ja toch!! Bespreek nu alles eens met Hem en zie Hem in Zijn heerlijkheid, in Zijn bereidwilligheid, in Zijn liefde, in Zijn genade, in Zijn volkomenheid. Alles is er bij Hem. “Zie het lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt!” Met een hartelijke groet aan u en jullie allen, ds. A. Langerak. Hervormde Gemeente Achterberg

9


Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 11-01 18-01 25-01 01-02

Insth.eredienst € 158,21 € 157,35 € 151,00 € 142,17

Onderh.gebouwen predikantfonds € 133,46 € 133,05 € 121,98 € 103,16

Giftenverantwoording Via ds. A. Langerak 2 x € 10,00, 5 x € 20,00 en 1 x € 50,00 voor het torentje. Via br. van Engelenhoven en br. van Zetten 1 x € 20,00 voor het torentje. Via br. Kleijer en br. Versteeg 1 x € 10,00 en 1 x € 50,00. Hartelijk dank voor uw gaven! Kerkbalans / vrijwillige bijdrage Inmiddels is de actie kerkbalans 2009 bijna afgerond, Met elkaar is er voorlopig € 25.000,00 toegezegd. Onze hartelijke dank hiervoor. Oud Papier Zaterdag 7 maart, staat de papier container er weer, u kunt zoals van ouds hier weer het oude papier en karton komen brengen, geef het ook door aan de u bekenden. Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging De komende verenigingsavond 9 maart a.s. houden we D.V. onze jaarvergadering. Dan komen Ellen Koudijs en Jan van Laar met hun ervaringen / werkzaamheden in Siërra Leone. Mocht u benieuwd zijn, over slangen, misselijkheid, goede gesprekken, rijst, vis, enz., enz. Hierover kunt u uw vragen stellen. Tot ziens, Het bestuur Hervormde Gemeente Achterberg

10


Collectebonnen De verkoop van collectebonnen is iedere eerste maandag van de maand. Plaats : Consistorie Tijd : 19.30 uur tot 20.30 uur Verhuur Bethel Het is mogelijk gebruik te maken van gebouw Bethel voor uw verjaardag, of voor welke vorm u ook kiest. Voor inlichtingen kunt contact opnemen het kosters echtpaar, zij kunnen u er alles over vertellen. Bandjes van de kerkdiensten Onze koster maakt van de kerkdiensten een opname op een cassettebandje. Zo is het altijd mogelijk om thuis via een cassetterecorder de diensten (nog eens) te beluisteren. Aarzel niet en neem gerust contact op met dhr. J.J. Hootsen tel. 0317-616975 Redactie Valleiklanken Wanneer u of jij kopij heeft voor de volgende valleiklanken dan bij voorkeur graag aanleveren bij Dina Versteeg via email: r1versteeg@hetnet.nl, of Cuneraweg 100-b uiterlijk woensdag 26 maart.

Verantwoording van de gehouden collecten: Datum 11-01 18-01 25-01 01-02

Bedrag € 232,50 € 173,09 € 103,26 € 292,49

Hervormde Gemeente Achterberg

Doel st. D.E.L Algemene Middelen I.Z.B. st. de Herberg st. D.E.L

11


Mag er eigenlijk nog wel wat ? Hij vroeg het aan zijn ouders tijdens de maaltijd, het is vanavond bidstond enne…. moet ik nou vanavond naar de kerk? Ja zei zijn vader dat verwacht ik wel van je, waarom? nou eh.. ik had eigenlijk ander plannen, ja dat kan maar… heb jij dan niets om voor te bidden wat het komende seizoen betreft? Kun je het allemaal zelf wel redden. Nou nee dat ook weer niet, maar kijk jullie zeggen altijd: je mag naar de kerk, en nu zeg je, je moet.! Moeten is dwang, ja dat klopt en huilen is kindergezang! Nou kijk de Heere ziet ons graag voor Zijn aangezicht verschijnen, dus uit de aard der liefde zeggen wij…..je moet….en als de kerkdienst begint dan is God in de kerk en niet ergens anders!! Ja maar …je mag…en nu maak ik de keus wat anders te gaan doen. Wat denk je zegt die vader, voelt dat prettig jij ergens anders en wij in de kerk? kun je dat verantwoorden? God ziet ons ook daar waar je op dat moment niet hoort! Ja maar….. ik ga elke zondag al mee dus……….En zo werden nog veel meer argumenten aangevoerd. Even voor half acht kwam hij binnen, zijn ouders gaven een zucht van verlichting…hij is er!! En toen kwam de preek over Elisa en de olie der weduwe, heel puntig gericht op die jongen, tenminste zo kwam het over, alle vragen en tegenwerpingen kwamen aan bod, hij zat rechtop in de bank en hield geen oog af van de predikant. En weer thuis………heb jij…..nee ik heb niks, die man op de preekstoel wist nergens van . Weet je dat is nou het werk van de Heilige Geest, antwoord krijgen, recht gezet worden, want Hij heeft het goede met je voor. Ja ….ik was toch blij dat ik er was…….. Gods Oog, in sommige kerken in ons vaderland is zo ’n oog hoog in het gewelf van een kerk geschilderd, dat was, en misschien nog wel, in de herv. kerk te Bodegraven, maar ook boven in de koepel in de St. Janskathedraal in den Bosch, de kerk waar Gijs Rauw vaak naar toe ging, vader ging naar de kalvermarkt de kalfjes verkopen en Gijs dook de St. Janskerk in. Hervormde Gemeente Achterberg

12


Dat alziende oog van God stelde het voor, God ziet alles, dat is niet alleen in de kerk het geval. Dat oog in de kerk diende er alleen maar voor ons er aan te herinneren dat God ons altijd en overal ziet. Voor veel mensen is dat een beklemmend iets, een oog dat je altijd in de gaten houd. Een zeven jarig meisje dat het oog ziet boven in die koepel slaat de handen voor de ogen, nee‌. Oh wat eng, dat oog wil ik niet zien, ’t lijkt wel of God dwars door je heen kijkt, ze krijgt er de bibbers van ze wil snel de kerk uit. Het meisje is niet de enige die bang is voor het oog, een filosoof zag het oog als een verbeelding van God die zelfs tot achter de slaapkamerdeur keek. Een merkwaardig symbool dat Alziende Oog van God, het is afkomstig uit de vrijmetselarij, maar werd sinds het begin van de negentiende eeuw ook in Rooms Katholieke kerken aangebracht. De driehoek waar het oog in gevat is, zou een verbeelding zijn van de drie-eenheid, het Oog van God die alles ziet. Een metselaar die aan de St. Janskerk werkte is een keer bij dat oog geklommen, het was niet ongevaarlijk, je moest over zware dwarsbalken naar het midden kruipen, daar was een gaatje ter grote van onze vroegere rijksdaalder, dat was de lens, en daarom heen is het oog van God geschilderd, op papier en als je door dat gaatje naar beneden keek werd je er duizelig van het was als keek je in een ravijn, zo ontzaggelijk diep, mensen lijken wel zoekgeraakte mieren, kerkbanken zijn streepjes geworden. Je krijgt het gevoel niet meer dan een vuiltje te zijn in dat grote oog. Twintig jaar later staat dat meisje weer in de St. Jan. In de koepel kijkt ze naar boven, hm was ik daar nu zo bang voor? Ze wringt zich in allerlei bochten om het oog goed te kunnen zien, voor mijn idee ziet het er heel anders uit dan toen. Eigenlijk is het wel een vriendelijk oog. Nee ik kan me niet meer voorstellen dat ik er toen bang voor was. En hoe zit het nou is dat oog van God nu om bang voor te zijn? Of juist niet Hervormde Gemeente Achterberg

13


Misschien hebben mensen om ons heen er juist heel negatief over gesproken, zo van en ……denk er om dat je daar en daar niet komt want …..God ziet je, en waar ben je geweest wat heb je gedaan…? Als of God alleen maar die God is die met pen en papier klaar staat om alles te noteren wat niet mag! Of is het anders, komt het niet zo precies, doe maar wat je wilt het maakt Hem niet uit. Als dat zo is dan behoeven we ons niet af te vragen: “mag er eigenlijk nog wel wat ?” En laten we eerlijk zijn we willen allemaal vrij zijn, er moeten ons geen belemmeringen opgelegd worden, doe maar wat je wilt! Eigenlijk zit het allemaal vast op dat ene woordje uit de bijbel als Paules zegt; ‘alles is uwe, maar…… gij zijt van Christus’. Nu ligt het er aan hoe we dat woordje maar… aan elkaar voorhouden. Nou we mogen zeggen: alles is van jullie, alles staat je vrij om te doen, je mag alle kanten uit! Ja dat geloof je niet ik zie het aan je gezicht, nou we lezen het nog een keer: …alles is van jullie maar….. En dan denken ze: daar heb je het al, zo gaat het nu altijd het mag en het mag….eigenlijk niet. Wat ze geven met de ene hand nemen ze met de andere weer terug. Altijd dat … maar….! Dat ouderwetse gedoe. Nee … het is een kostelijk maar, het is niet een prikkende wijsvinger maar…een uitgestoken hand, geen pin op de neus…..! maar het begin van een loflied. Het is één van de grootste moeilijkheden van de opvoeding om zó ‘nee’ te zeggen dat het ‘ja’ er in meeklinkt. Kun jij je voorstellen dat ze in Corinthe aan Paules gevraagd hebben: mogen wij naar het circus Paules? Er is een mooi programma van dieren-gevechten, er zal veel bloed vloeien, prachtig dat willen we zien mag dat?? En we kunnen zo de lijn doortrekken naar vandaag de dag, naar al die walgelijke films waar bloed vloeit, ja moet vloeien, je mensen ziet sterven, afgronden open gaan, de griezels je over het lijf lopen maar we zijn uit op spanning, sensatie en daarom moet de dood er aan te pas komen, mag dat….Paules…..? Wat voor antwoord zou je krijgen, wat denk je ? ja je weet het al, ik zie het weer aan je gezicht. De apostel zou zeggen: een Christen zal die vraag niet eens meer stellen, omdat hij een ander mens is geworden, met ander ogen, een andere stijl van leven, iemand die wel kan genieten maar dan van de dieren en niet van dierengevechten. Hervormde Gemeente Achterberg

14


Als je van de Heere Jezus bent dan mag je alles wat je hart begeert, maar dan begeert je hart niet alles meer, je bent zo vrij als een vogel in de lucht maar…..je bent van Christus. Dat maar… is niet ineens de schaduw van een politieagent over een verboden speelterrein, maar… houd de wereld op een afstand. Nou maar dat is moeilijk… er komt zoveel op je af! Dat zal waar zijn maar….. we laten ook veel op ons af komen. We zijn er niet mee klaar om tegen onze jonge mensen te zeggen: God ziet je daar, kun je daar wel sterven….? Nee dat kan daar zeker niet. Maar laten we eerlijk zijn als je heel je leven onbekeerd in de kerkbank zit kan het dan wel? Laten we oppassen dat we hen het uitzicht op God niet benemen. De kinderen, die oom moesten zeggen tegen de “verloren zoon” zouden daarover mee kunnen praten. Zij, de kinderen van de oudste broer van de verloren zoon hebben hun vaders VADER maar heel weinig gezien want hun vader stond er altijd weer tussen in. Zij zagen alleen maar Zijn wijsvinger, maar…. Zijn ogen niet. Daar stond de oudste zoon breeduit voor en hij zei: Jongens, volg nu maar mijn voorbeeld, ik heb nog nooit één gebod overtreden en leef nu maar zoals ik. Dan hebben jullie geen gemakkelijk leven, want ik heb nog nooit het gemeste kalf kunnen slachten. Feestvieren is er niet bij. Wij moeten werken, sjouwen, wij moeten zwoegen, dat is onze taak, en denk dan maar aan distels en doornen, aan onkruid en stop je oren maar dicht wanneer er muziek opklinkt uit het Vaderhuis. Het woord spel had hij nog nooit gespeld, en hij had nog nooit lopen zingen: Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroten! Hij kende de geboden, maar……….er kwam geen muziek uit. Gods oog is dat nu boos of vol liefde? Allebei!! Gods ogen gaan over hen die het kwaad beminnen zegt de psalmdichter, maar met Pasen hebben we het gezongen met Ps. 31: Zijn oog slaat mij in liefde gade want… Hij wil mijn heil bereiden……en dat is God ten voeten uit! een timmerman.

Hervormde Gemeente Achterberg

15


Pesten doet pijn (vervolgverhaal door J.F. van der Poel) 6. Heidi krijgt het moeilijk Een paar weken later staat het groepje meisjes bij elkaar. Roza heeft de grootste mond: “Ik kreeg gisteren van m’n vader op m’n kop. Die vader van dat kind met die bril kwam bij ons thuis met de rekening van die kapotte bril. M’n vader moest hem betalen van de directeur, want die heeft ook m’n vader gebeld.” “Wat een rotstreek,” zegt een van de meisjes. “Ach, die brillenjood is een stom kind, maar Heidi heeft eigenlijk de schuld. Ik krijg haar vanmiddag na schooltijd wel,” zegt Roza heel flink. Ze smeden samen een gemeen plan en lachen geniepig. Ze hebben er nu al plezier in. Anja en Heidi staan bij elkaar. Anja vertelt, dat haar vader bij Roza’s ouders is geweest en dat ze de bril moesten betalen. De directeur heeft ook Roza’s vader gebeld. Ze kreeg goed op haar kop van haar vader. “Stom kind,” antwoordt Heidi. “We mogen wel uitkijken, want Roza staat daar weer met de hele groep,” zegt Anja wat angstig. “Roza en haar vriendinnen zullen nu wel uitkijken en ons niet meer lastig vallen,” lacht Heidi. “Ik vertrouw ze niet,” zegt Anja, die in de klas geen last heeft van de pestgroep van groep zes, omdat ze een groep lager zit dan Heidi. “Jammer, dat je niet bij mij in groep zes zit,” zegt Heidi. “Als jij nou dit jaar blijft zitten...,” zegt Anja voor de grap. Heidi hoeft er niet om te lachen. Ze kijkt Anja aan en zegt: “Dat is een goed idee, daar heb ik nog niet aan gedacht.” “Hoe bedoel je?” vraagt Anja. “Nou..., als ik blijf zitten en jij gaat over, dan zitten we na de vakantie samen in groep zes.” “Jij gaat toch wel over?” vraagt Anja verbaasd. “Blijven zitten is makkelijker dan overgaan,” antwoordt Heidi ernstig. “Je lijkt niet normaal! Wie doet dat nou?” “Ik,” antwoordt Heidi kort. “Je blijft toch niet expres zitten, omdat ik dan na de vakantie bij jou in de groep zit?” “Jawel, en weet je..., dan ben ik gelijk van Roza en haar vriendinnen in de klas af, daar heb ik alles voor over, zelfs al zou ik terug moeten naar groep één,” lacht Heidi. Hervormde Gemeente Achterberg

16


“Heidi, dat mag je echt niet voor mij doen...” “Het moet wel een geheim blijven tussen ons tweeën,” antwoordt Heidi. “Dat kun je toch niet maken?” zegt Anja, die begrijpt dat Heidi het echt meent. “Het was jouw idee en nu ben je er opeens op tegen.” “Ik maakte maar een grapje.” “Jij bent toch ook een keer blijven zitten?” “Dat kwam, omdat ik een slecht rapport had en niet zo goed leren kan.” “Ik kan ook niet zo best leren,” lacht Heidi. “Ik zou het best leuk vinden... We zijn even oud en dan samen in dezelfde groep..., maar het lukt je toch niet.” “Dat zal je nog wel zien,” antwoordt Heidi zelfverzekerd. “Heb je soms al slechte cijfers?” “Niet zo best, maar het kan nog slechter en dan blijf ik lekker in groep zes zitten. En Roza met haar pestgroep gaat over naar groep zeven. Heerlijk, dan ben ik eindelijk van die pestgroep af. Als jij maar zorgt, dat je overgaat.” “Dat is geen punt, ik doe groep vijf al voor de tweede keer en heb nu goede cijfers,” legt Anja uit. De schoolbel gaat. De kinderen drommen naar binnen. Als Heidi in de klas de ogen van Roza ontmoet, begrijpt ze, dat er wat in de lucht hangt en dat ze goed op haar tellen moet passen. Heidi heeft het opeens makkelijk wat het leren betreft. Ze maakt expres veel fouten en als de juf haar vragen stelt, dan geeft ze verkeerde antwoorden. De juf heeft er moeite mee en zegt tegen Heidi: “Heidi wil je na schooltijd even nablijven? Ik wil even met je praten.” “Ja, juf,” antwoordt Heidi. Zou ze het in de gaten hebben? Ze heeft wel veel fouten tegelijk gemaakt. Dat valt natuurlijk te veel op. Als groep zes die middag uitgaat, blijft Heidi nog achter in het lokaal. “Wil je me even helpen met de borden schoonmaken, Heidi?” Heidi maakt de borden schoon en wil dan weer op haar plaats gaan zitten. “Heidi, wat is er met je aan de hand?” “Niets, juf...” “Heidi, word je weer geplaagd door Roza en de anderen?” “Nee, hoor...” “Toch is er wat, Heidi... Je maakt heel domme fouten.” Heidi haalt haar schouders op en antwoordt: “Dat kan best, juf.” “Nee, Heidi, er is wat... Je maakt me maar wat wijs. Je moet echt beter je best gaan doen. En als er wat is, dan moet je er eerlijk met me over praten. Beloof je dat, Heidi?” “Ik zie wel,” antwoordt Heidi wat onverschillig. Hervormde Gemeente Achterberg

17


“Hoe gaat het thuis, Heidi?” “Gewoon, juf,” antwoordt Heidi. “Wat is gewoon, Heidi?” “Nou gewoon...,” antwoordt Heidi opnieuw. “Hoe gaat het met je vader en tante Riek?” “Tante Riek is niet meer bij ons in huis. Die is weer terug naar opa en oma op de boerderij.” “Dus je bent nu met je vader alleen?” “Ja,” antwoordt Heidi kort. “Wie kookt er dan eten en doet de was en zo?” “M’n vader. Hij heeft toch geen werk. Hij wil geen hulp meer. Ik moet altijd helpen en zo...” “Dus je moet werken, als je thuiskomt uit school?” vraagt de juf, die medelijden met Heidi heeft. Heidi, die zo jong al haar moeder moet missen, en dan al dat plagen op school en nu gaat het leren ook nog achteruit. Ze zou dit kind zo graag willen helpen. “Dus we spreken af, dat je nu beter je best gaat doen. En als er wat is, dan vertel je dat aan mij. Wil je dat niet op school, dan bel je me gewoon even op. Afgesproken?” “Goed, juf,” antwoordt Heidi, die ongeduldig wordt, omdat ze weet, dat Anja op haar staat te wachten. “Je hebt nu een vriendin uit groep vijf, hè?” “Ja... Ze wacht buiten op me. Mag ik gaan, juf?” “Als je belooft, dat je beter je best gaat doen en eerlijk alles aan me vertelt. Ik meen het goed met je, Heidi,” zegt de juf, terwijl ze haar hand op Heidi’s schouder legt. Heidi knikt alleen maar en rent dan snel de klas uit. Anja zit op het muurtje op Heidi te wachten. Er spelen nog een paar kinderen op het plein. “Moest je blijven?” “Ja..., ik denk, dat ze het door heeft.” “Wat heeft ze door?” “Dat ik te veel fouten maak.” “Je moet het niet doen, Heidi. Je mág het niet doen! Het is allemaal mijn schuld,” zegt Anja, die zich schuldig gaat voelen. “Ik doe het niet alleen om jou, maar ik wil gewoon van die meiden af.” “Je komt ze toch op het plein en ergens anders ook tegen?” “Dat is niet zo erg, dan dat ik de hele dag bij ze in de klas moet zitten. En op het plein kan ik met jou praten,” legt Heidi eerlijk uit. “Ik moet eigenlijk gauw naar huis,” zegt Heidi dan plotseling. “Dus ik heb hier al die tijd voor niets zitten wachten?” “Ik moet vader helpen met het werk,” antwoordt Heidi dan wat verlegen. “Wat voor werk?” “Helpen in huis en zo...” Hervormde Gemeente Achterberg

18


“Hebben jullie dan geen hulp in huis?” “Vader wil geen hulp.” “Waarom niet?” “Omdat hij werkloos is... M’n vader komt bijna nooit meer naar buiten, behalve in de tuin achter het huis. Ik moet al de boodschappen doen en zo.” “Gaat je vader nergens heen?” “Nee..., nadat moeder is gestorven is m’n vader erg stil geworden en blijft hij altijd thuis.” “Jullie gaan toch zondags wel naar de kerk?” “Nu niet meer. Vroeger ging ik eerst met mijn ouders. Later met tante Riek of met vader, want toen moest er altijd iemand bij moeder blijven, omdat ze zo ziek was.” “Waarom gaan jullie niet meer?” “Vader is boos op God...” “Waarom?” “Omdat moeder... Hij bidt niet meer en leest niet meer in de Bijbel. Tante Riek heeft erg opgespeeld tegen papa. Toen werd hij zó kwaad, dat tante Riek niet meer mag komen.” “Zielig voor je vader...” “Ik weet het ook niet... Vader was vroeger ook altijd gauw kwaad,” antwoordt Heidi wat verlegen. Als de meisjes zo samen lopen te praten en dan een smal steegje doorlopen, staan opeens Roza en haar vriendinnen voor hen. “Zo, Heidi Baks! En heeft je vriendin al verteld, dat haar vader bij mij thuis is geweest met de rekening van die bril? Wij moesten die bril betalen van die brillenjood!” “Doe niet zo stom,” antwoordt Heidi, die flink probeert te zijn. De andere meisjes gaan dichter om Heidi heen staan. Roza zegt tegen Anja: “Ga jij maar naar huis. Of wil je eerst een pak slaag, of weer een kapotte bril?” “Anja, ga maar naar huis,” zegt Heidi. Anja is doodsbang en gaat er vlug vandoor. “Zo, nu zullen we eerst eens met jou afrekenen. Het is allemaal jouw schuld. We zullen je het vlug afleren om je te bemoeien met onze zaken.” Roza geeft Heidi een klap in het gezicht. Heidi wil wat terug doen, maar dan zijn de andere meisjes er. Ze pakken haar beet en nemen haar mee tussen een paar struiken. “Wat moest je vanmiddag bij de juf doen?” “Nee...,” kermt Heidi angstig, met tranen in haar ogen. “Ik weet al wat,” zegt Roza dan. “We stoppen haar in die afvalbak.” (wordt vervolgd) Hervormde Gemeente Achterberg

19


Predikant: Ds. A. langerak 0317-612906 Achterbergsestraatweg 197 3911 CS Achterberg e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Scriba:

Dhr. A. Kleijer Cuneraweg 177-a 3911 RH Achterberg e-mail:bartkleijer@hotmail.com

0317-616896

Ouderlingen: Dhr. A. van Engelenhoven Dhr. A. Kleijer Dhr. G.C.H. van Zetten

0317-617030 0317-616896 0317-613710

Ouderlingen/Kerkrentmeesters: Dhr. J. Rauw Dhr. D.F. van de Scheur Rek.nr. hervormde gemeente, Rabobank

0317-616695 0317-616098 3970.39.050

Diaconie: Dhr. H. van Laar Dhr. G.J. Stomphorst Dhr. R. Versteeg Rek.nr. hervormde diaconie, Rabobank

0317-616072 0317-612322 0317-618038 3970.34.385

Koster:

0317-616975

Dhr. J.J. Hootsen

Gebouw “Bethel” (tijdens de kerkdienst is de koster bereikbaar) 0317-618034 beheer Mw. R. Hootsen 0317-616975 b.g.g. Mw. K. Esmeijer 0317-614761 Redactie: Mw. D. Versteeg, e-mail: r1versteeg@hetnet.nl Eindredactie: Ds. A. Langerak, e-mail: a.langerak@kpn-officedsl.nl Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan € 15.00 op bankrekening Nr.: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “kerkblad 2009” Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 3 maart 09  

“Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen le...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you