Page 1

Valleiklanken HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 39 nr: 2 mei 2006 Jaargang 38 – nr. 1

Janua2005

Rechtvaardigheid en barmhartigheid “De mannen nu, die met namen uitgedrukt zijn, maakten zich op, en grepen de gevangenen, en kleedden van de roof al hun naakten; en zij kleedden hen, en schoeiden hen, en spijsden hen, en drenkten hen, en zalfden hen, en voerden ze op ezels, allen die zwak waren, en brachten hen te Jericho, de Palmstad, bij hun broeders, daarna keerden zij terug naar Samaria.” (2 Kronieken 28:15)

Het is zondag, 8 uur in de ochtend. Ik zou gaan preken, in Sirjansland. Wij willen net Veenendaal uit rijden, als we aan de andere kant van de weg een man zien lopen. Op het gevaar af iemand direct toe te schrijven aan een categorie, denk ik: dat is een zwerver, een dak- en thuisloze. Ik voel mij wat ongemakkelijk. Een voorganger op weg in een keurige Opel Vectra, van veel gemakken voorzien, nog ruim 100 kilometer te rijden om te preken uit 2 Kronieken 28. Hij lopend en misschien niet wetend waar hij de dag zou doorbrengen. Ik in mijn driedelig zwart, hij met drie plastic zakken. Hervormde Gemeente Achterberg

1


Zijn spulletjes. Al zijn spulletjes, denk ik. 2 Kronieken 28 gaat over koning Achaz van Juda. Gods toorn is over hem, want hij dient de afgoden en verbrandt zelfs eigen kinderen in een dal, dichtbij de stad van David, Jeruzalem. Hemeltergende zonde. Daarom wordt Achaz gegeven in de hand van Pekah, de koning van het tienstammenrijk. Die doodt talloos velen en plundert Juda leeg. Onder zijn buit 120.000 onschuldige vrouwen en kinderen. Die moeten mee naar Samaria, goed voor slaven. Een lange stoet, hongerig, dorstig, angstig. Maar dan komt uit Samaria een profeet op het leger af. ’t Is Oded, profeet des HEEREN. Hij zegt tegen het leger: de HEERE heeft Juda wel in uw hand gegeven, maar kijk nu eens, u heeft de gelegenheid uitgebuit. U heeft mensen uitgemoord in een razernij die tot de hemel reikt. Terwijl u juist medelijden had moeten hebben met uw broedervolk. Dan gebeurt het ongelooflijke. De soldaten laten de gevangenen vrij. En al die vrouwen en kinderen worden gekleed, krijgen te eten en te drinken, en worden teruggebracht naar Jericho. Er geschiedt gerechtigheid. En barmhartigheid. Rechtvaardigheid en barmhartigheid. Twee kernwoorden uit het Evangelie, zo treffend verwoord in artikel 20 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren‌. De goddeloze wordt omkleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. God bewijst barmhartigheid. Gerechtigheid en barmhartigheid. Opdat de mens rechtvaardig zou zijn, en barmhartig.

Hervormde Gemeente Achterberg

2


Om de gevangen vrouwen en kinderen daar bij Samaria in vrijheid te stellen. Om de dak- en thuisloze te helpen, die daar net Veenendaal uit loopt. Zijn dagtaak is het te overleven. En ik? ’k Moet verder, preken uit 2 Kronieken 28. Jezus, leer ons wat het is: barmhartigheid. Leer ons wat het is: een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op wat van anderen is. Leer ons wat het is, om die gezindheid te hebben, die ook in U was. U, Zoon van God, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Opdat wij in vrijheid zouden leven, dienstknechten van U zouden zijn. Rechtvaardig en barmhartig. Leer ons dat. Amen. Kand. E. Kroon

Kerkdiensten zondag 7 mei 2006 10.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal 18.30 uur Ds. J den dikken, Nijkerk 1. Diaconie - I.Z.B 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Zondag 14 mei 2006 10.00 uur Ds.G.S.A.de Knegt, Barneveld (Voorbereiding Heilig Avondmaal) 18.30 uur Kand. B. van Leeuwen, Scherpenzeel Collecten: 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Hervormde Gemeente Achterberg

3


Zondag 21 mei 2006 10.00 uur Ds. W.C. Zuiderduin, Nederlangbroek (Viering Heilig Avondmaal) 18.30 uur Ds. H. Vermeer, ede (Dankzegging Heilig Avondmaal) Collecten: 1. Diaconie -W.T. School 2. Kerkvoogdij -Instandhouding Eredienst 3. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst

Donderdag 25 Mei 2006 (Hemelvaartsdag) 10.00 uur Ds. K. van Meieren, Barneveld Collecten: 1. Diaconie -De Herberg Oosterbeek 2. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij -Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 28 Mei 2006 10.00 uur Ds. A.N. Wind Hagensteijn 18.30 uur Ds. C.G. Visser, Zwijndrecht (Bediening Heilige Doop) Collecten: 1. Diaconie - Woord en Daad 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 4 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

juni 2006 (1e Pinksterdag) Ds. J.C. Schuurman, Barneveld Ds. G. Wassinkmaat, Hoevelaken 1. Diaconie -Algemene Middelen 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

maandag 5 juni 2006 (2e Pinksterdag) 10.00 uur Ds. W. van den Brink, Veenendaal Collecten: 1. Diaconie -Algemene middelen 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw Hervormde Gemeente Achterberg

4


Zondag 11 juni 2006 10.00 uur Ds. J. den Dikken, Nijkerk 18.30 uur Ds. T.C. de Leeuw, Lienden Collecten: 1. Diaconie -Luisterend Dienen 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 18 juni 2006 10.00 uur Kand. G.C. Blok, Houten 18.30 uur Ds. K.C. Kos, Ede Collecten: 1. Diaconie -G.Z.B 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij -Instandhouding eredienst

Zondag 25 juni 2006 10.00 uur Ds. W. Verboom, Bleskensgraaf 18.30 uur Kand. J.A.C.Olie, Apeldoorn Collecten: 1. Diaconie -Jeugdwerk in eigen gemeente 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 2 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

juli 2006 Ds. C.G. Visser, Zwijdrecht Ds. R.H. Kieskamp, Lienden 1. Diaconie -W.T. School 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Zondag 9 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

juli 2006 Kand. M. Roelofsen, Veenendaal Kand. M. Klaassen, Rhenen 1. Diaconie -St. Hulp Oost Europa 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Hervormde Gemeente Achterberg

5


Zondag 2 10.00 uur 18.30 uur Collecten:

juli 2006 Kand. B. Borst, Veenendaal Kand. D.W. Kok, Polsbroek 1. Diaconie -Kerktelefoon 2. Kerkvoogdij –Instandhouding eredienst 3. Kerkvoogdij –Onderhoud/verwarming gebouw

Uit de gemeente In de weken die zijn voorbijgegaan is voor een operatieve ingreep in het ziekenhuis geweest Dhr. T. Henken van de Zuidelijke Meentsteeg 17, onderzoek wees echter uit dat er geen reden tot bezorgdheid is, en dan valt er toch weer een last van je af als je dat horen mag. Mevrouw Verwoerd van de Dwarsweg 2 heeft nu definitief een kamer gekregen in het verpleeghuis “de Meent” te Veenendaal waar zij nu verzorgd wordt. In de tijd die achter hen ligt is steeds meer naar dit moment toe geleefd en is ook gezien dat dit nodig was voor haar zelf, en voor allen die haar omringen. Maar dat neemt niet weg dat het een moeilijke gang is na ruim 38 jaar samen te zijn geweest. Dhr. A. van Engelenhoven (jr), Zuidelijke Meentsteeg 35 is een paar dagen opgenomen geweest in het G.V.Z te Ede. Een val bracht complicaties met zich mee wat het hoofd betreft, zodat het zich in het begin nogal ernstig liet aanzien. Maar met rust moet alles weer goed komen en daar hopen we op. Dat wordt ook gehoopt voor de zoon van de fam. Esmeijer aan de Cuneraweg, onderzoek bracht een ontsteking aan de alvleesklier aan het licht. Dhr. T. de Jong, Cuneraweg onderging een kleine operatie aan zijn hand, we zien uit naar resultaat.

Hervormde Gemeente Achterberg

6


We leggen al onze zieken en mensen die worstelen met hun gezondheid in de Hand van de Almachtige en Genadige God, opdat Hij zich ontfermt over allen.

In memoriam Evertje van de Scheur Op 8 maart 2006 werd uit dit aardse leven weggenomen Evertje van de Scheur, echtgenote van Klaas Ruinemans op de leeftijd van 73 jaar. Eef, zoals we haar gekend hebben, werd drieën half jaar verzorgd in het verpleeghuis “Pieter Pauw” te Wageningen, maar kwam met de regelmaat nog elke week een poosje thuis . De dag ervoor hield zij het bed, die nacht verslechterde haar toestand en in de morgenuren van woensdag 8 maart 2006 overleed zij. Zwaar valt dit verlies voor vader en kinderen Ruinemans. Eef zelf had al eerder aangegeven dat het leven hier voor haar niet zo lang meer zou duren . Zwaar heeft deze familie geleden onder het verlies van hun zoon en broer Evert in maart 1994 . Evert was zo op zijn moeder gesteld. Nog hoor ik vader Ruinemans vertellen van die ogenblikken waarop hij de grens van de tijd naar de eeuwigheid overging. Aangrijpend, over dit verlies kon deze vrouw en moeder niet heenkomen, al hebben haar man en kinderen haar met veel liefde omringd. Jarenlang begeleidde zij de zang op de vrouwenvereniging en ook kerk en de gemeente hadden haar volle aandacht. Altijd zocht zij naar de leiding van de Heere in haar leven, daarom was Psalm 25 : 2 haar lief, dit vers hebben we ook gezongen bij haar begrafenis op maandag 13 maart 2006. Onze bijstand in het pastoraat Ds den Dikken leidde de rouwdienst en sprak over hun trouwtekst 2 Kor:12 vers 9 “Mijn genade is u genoeg……….. Vindt u het niet opmerkelijk, deze tekst in het licht van hun verdere leven, over leiding gesproken! Zo werd het Woord van de levende God verkondigd, Wiens toezicht over alles gaat, die t harte vormt en kan doorgronden. Die aller werken gadeslaat ! “Mijn genade is u genoeg, dat wil de Heere geven, en daar Hervormde Gemeente Achterberg

7


heeft een mens genoeg aan. Dat is het wonder van deze genade, de Heere geve dat aan u allen, en trooste u in uw verdriet alsook de broers en zusters, en Hij zegene de nagedachtenis van Eef Ruinemans – van de Scheur.

Gedoopt In de morgendienst van 5 maart 2006 is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan; Elco Evander Carinus van Engelenhoven. Voorganger in deze dienst was Ds. A. Langerak uit Eemnes Tekst voor de preek was uit Lukas 3 over de doop van de Heere Jezus

Geboren Teunis en Jolanda van de Pol, Hogesteeg 33 ontvingen op 29 maart 2006 een dochter. Zij noemen haar Teuntje, met als roepnaam Tessa. Tessa is het zusje van Joanne en Teunis. Hartelijk gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding en Joanne en Teunis met hun zusje, het geboortekaartje meld dat men stil verwonderd en dankbaar is, dan zijn we gezegende mensen. Vooral als alles goed mag wezen. Zo zeggen we dat vaak, als we zo’n bericht doorkrijgen “is alles goed “? De baby gezond en een moeder die tijdens en na de bevalling gespaard mocht blijven. Maar “alles goed” is wel iets wat heel ver gaat . En kun je daar wel van spreken in deze gebroken samenleving? Kun je daarvan spreken als we ook van dit kind moeten belijden dat het in zonde ontvangen en geboren is. “Alles goed “, dat is iets van het hemelse paradijs, en van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde . We hebben de roeping om te spreken van de Heere. Hij is het “allerhoogst en eeuwig goed”. En ook van de Heere Jezus die ook dit kind wil brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed . Van harte Gods zegen toe gebeden bij de opvoeding

Hervormde Gemeente Achterberg

8


Huwelijksjubileum Donderdag 6 april 2006 waren Teunis Henken en Jannie Henken – Van de Haar, Zuidelijke Meensteeg 17 45 jaar door het huwelijk aan elkaar verbonden. Toen zij hun 40 jarig jubileum wilden vieren kon dit niet doorgaan vanwege de MKZ crisis, maar nu kon het allemaal doorgaan op 7 apri 2006. Ook al zijn er zorgen in de familiekring . Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie waarin we ook de kinderen betrekken, twee zoons werden hun geschonken, twee schoondochters er bij gekregen en 4 kleinkinderen. Allebei hebben ze in het korte verleden in het ziekenhuis gelegen, en weer genezen, zo tellen we de zegeningen. De kinderen hebben hun bestemming gevonden, elk een eigen bedrijf, en ook daarin heeft vader Henken meegedacht en gewerkt. Dat tekent zijn karakter wel een beetje, dat van “doorzetten”, zo kennen we hem. Ook in het verleden met bij de renovatie van de pastorie, daarin gesteund door zijn vrouw. Zo mocht deze 45 jaar herdacht worden voorwaar geen feit om ijskoud aan voorbij te gaan. Het is goed om op markante momenten in je leven stil te staan en te bedenken wie de Heere God al die tijd voor je geweest is. Als je terugziet zie je de mooie dagen, maar je denkt ook aan de momenten van zorg. Gezegend ben je als je dwars door alles opmerkt dat de Heere Zijn zegenwoorden heeft waargemaakt. Daar blijf je niet koud onder, dat stemt dankbaar. Laat die zegen jullie en jullie kinderen vergezellen op jullie levensweg. Zijn zegen: hartverwarmend. Verjaardagen oudere gemeenteleden De kerkenraad feliciteert de onderstaande oudere gemeenteleden die de komende periode jarig hopen te zijn van harte met hun verjaardag: 20 mei 1932 Mevr. J. van Laar-van Roekel, Cuneraweg 190 22 mei 1927 Mevr. H.W. van den Brink-van Hunen Friesesteeg 8-a Hervormde Gemeente Achterberg

9


26 mei 28 mei 30 mei 9 juni

1933 1929 1929 1920

Dhr. J.H. de Geus, Nude 62 Mevr. P.J Roosje-Burger, Bergweg 9 Dhr. A.M van Hasselaar, Ruiterpad 1 Dhr. G. Gaasenbeek, Achterbergsestraatweg 108 16 juni 1926 Dhr. G. van Laar, Cuneraweg 190 18 juni 1931 Mevr. W van Hasselaar-van de Bovenkamp Rooster voor de kinderoppas: 23 april Minet en Rianne Hootsen 30 april Janneke en Eefje 7 mei Sannerieke , Karin en Reina 14 mei Josien en Gerda van Roekel 21 mei Rita en Bertha 28 mei Gea en Elly Henken 4 juni Margreet en Janny Kleijer 11 juni Minet en Rianne 18 juni Janneke en Eefje 25 juni Sannerieke , Karin en Reina Bij verhindering even contact opnemen met Rita van Laar Tel: 317-613207

Bediening van de Heilige Doop De kerkenraad is voornemens in de avonddienst van 28 mei 2006 gelegenheid te geven tot het bedienen van de Heilige Doop. In deze dienst hoopt dan voor te gaan Ds. C.G. Visser uit Zwijndrecht. Achterbergse Christelijke Vrouwen Vereniging Heeft u zich al opgegeven voor onze uitgaansdag? D.V. 14 juni 2006 naar Leiden. dit kan nog telefonisch bij Mevr. Hijnekamp 0317-618252. Het bestuur

Hervormde Gemeente Achterberg

10


Bedankt De grote schoonmaak van het Kerkgebouw en gebouw “Bethel” is weer achter de rug, er waren veel emmers sop nodig. Maar de trouwe opkomst zorgde ervoor dat bijna alles, het kerkgebouw en de bijgebouwen in èèn dag schoongemaakt werden. Ook de mannen verdienen hier een compliment. Gemeente, het was heel prettig om te ervaren dat het fijne gevoel van saamhorigheid en de onderlinge band, zo duidelijk aanwezig was. Heel hartelijk dank voor uw inzet. Jos en Reina Hootsen Naschrift De kerkenraad onderschrijft dit dankwoord van harte, maar voor alle duidelijkheid, zonder de leiding van de koster en nog meer van zijn vrouw was dit geen succes geworden. Ook jullie ook bedankt!

Afscheid tijdelijke kerkenraad In ons samenzijn op de 2e paasdag hebben we als gemeente afscheid genomen van de tijdelijke kerkenraad. Het is niet te zeggen hoeveel werk er door deze broeders is gedaan, en dat belangeloos, en ook nog naast het werk in eigen wijkgemeente Toen Ds. Visser het consulentschap aanvaarde was er wel de voorwaarde, terzake kundige mensen in de tijdelijke kerkenraad te benoemen, en dat is ook gebeurd. En zij zijn in onze gemeente, waar niets meer was en alles van de grond af aan opgebouwd moest worden,aan het werk gegaan. Zo heeft de Hervormde gemeente van Achterberg weer gestalte gekregen, en dat stemt ons dankbaar. We hopen binnenkort een beroep te kunnen uitbrengen. We zijn niet in een juichstemming dat merkt u wel, de pijn die scheuring heeft veroorzaakt is er nog steeds.

Hervormde Gemeente Achterberg

11


Dat doet niets af van de grote waardering die we voor het werk van de tijdelijke kerkenraad hebben, wat zij hebben gedaan hadden wij niet gekund, laat dat duidelijk zijn. Broeders de Heere vergelde uw arbeid. In dienst van en aan Zijn koninkrijk hier in Achterberg, en Hij geve zijn zegen aan uw gezinnen en aan het werk in eigen gemeente. Afscheid hebben we ook genomen van onze consulent Ds. C.G. Visser. De verhuizing is, als u dit leest, denkelijk al achter de rug. Het was fijn met u en de anderen te vergaderen en de belangen van de gemeente te bespreken. Er werd rekening gehouden met de dingen zoals we die in Achterberg gewoon zijn om te doen. Daar was ernst als de Schriften opengingen, en de toepassing gemaakt werd, maar er was ook humor in de goede zin van het woord, ook dat was mogelijk. Humor in de kerk mag dat? Ik herinner me een woord van onze overleden ambtsbroeder Rauw, die wilde nog wel eens te zeggen:” een mens kan niet altijd met de lip op het derde knoopsgat lopen”. Maar de omstandigheden kunnen ook anders zijn natuurlijk. Ik las van een predikant die het betreurde dat humor geen examen vak was. Menig droog man zou dan geen predikant kunnen worden, maar daar zullen de meningen wel over uiteen lopen. De Spreukenschrijver zegt: “een vrolijk hart is een gedurige maaltijd”, en daar houden we het op. In Zwijndrecht komt u op de preekstoel te staan waar vader Hellenbroek ook op gestaan heeft. De dominee van het bekende vragenboekje voor de catechisatie wat nog wel gebruikt wordt. We weten het, het is uw bedoeling niet om net zo bekend te worden, maar om een getuige te zijn van de waarheid en van de Waarheid met een hoofdletter, Jezus Christus. God de Heere zegene uw arbeid in de gemeente van Zwijndrecht en in haar voor heel de kerk.

Hervormde Gemeente Achterberg

12


Die slechte kerk die wij dienen mogen, waar God, o wonder van genade, niet uit geweken is, al willen sommigen ons dat laten geloven. En Hij gedenke ook de gemeente van Renswoude als naar een opvolger gezocht gaat worden. Vaarwel, broeder! Mutatie Overgeschreven naar de Ontmoetingskerk gemeente te Rhenen; Mevr. J. Roseboom–van Dijk Ruiterpad 37 Ingekomen; Fam. Leppers, Cuneraweg 258 Mej. Kapteijns, Cuneraweg 132B Fam. Marvin, Ruiterpad 63 Tenslotte Ze belde de dominee op zijn telefonisch spreekuur, ze wilde eens praten. Nee, er waren geen problemen.Ze had een gelukkig leven. Lieve kinderen en een fijne man. Een mooi huis. “Ja,” zei ze, “ik heb alles”! Maar toch….. er was iets dat ze miste. Vroeger opgegroeid in een warm gezin. De zondagen waren een feest. En de kerk stond vast op het zondagse menu. Maar dat was langzamerhand minder geworden . En nu was het geloofslampje bijna uitgegaan. De kinderen slokten veel tijd op en alras was het vuur verdwenen. “Ja” . ik heb alles…….Maar heb ik wel alles? Dat was een hele verzuchting . Toen kwam er een gesprek van hart tot hart. In Genesis 33 daar staat die geschiedenis van de broers Jakob en Ezau. Ezau zegt:”ik heb veel”. En Jacob die antwoord:”ik heb alles” Dat is het nou hè, de èèn heeft genoeg aan deze wereld, en de ander heeft God tot zijn deel . Als je echt wat mist is er de kans om dat te zoeken en…. te vinden! Kerkgang? ….. Ach dominee, u weet hoe dat gaat, eerst een keer overslaan en dan veel later…wat zullen de mensen zeggen als ik weer kom. Lees je nog wel in de Bijbel? Hervormde Gemeente Achterberg

13


Ze moest bekennen: ook dat was minder geworden. “Bid je nog wel”? Ook dat was niet prioriteit nummer èèn meer. “Nee, dan heb ik niks meer over “ was het benepen antwoord. “En je hebt veel” ? vroeg ik. Het werd stil aan de andere kant van de lijn. Ja, maar niet “alles”. Samen hadden we toen erg veel te delen. Om veel te hebben behoef je dus niet alles te bezitten. De grootste gave is dat je mag weten God tot je deel te hebben. Hij biedt Zich aan. Het werd een lang gesprek, maar toch had ik het gevoel dat Gods Geest bezig was. Het was een paar weken later, na de avonddienst gaf ik de mensen een hand “Gods zegen”. Ze fluisterde in mijn oor: “ik ben er ook”! Bedankt voor de oproep. Ik lees en bid weer. En ik heb ontdekt: “dan pas heb je alles!” Toen was ze weg, een mens die de weg terug had gevonden. Misschien zijn er onder u die zeggen: een mooi verhaal maar ik breng het er toch beter af, ik ga tenminste nog èèn keer per……… of èèn keer in de………. En, even voor alle duidelijkheid, we hebben het niet over degenen die niet kunnen, maar we hebben al zoveel excuses gehoord. Maar in het licht van de eeuwigheid, dierbare gemeenteleden, is er niet èèn steekhoudend! En dan nog wat, dat “alles” van Jacob weet u wel, zou dat ook te maken hebben met een trouwe kerkgang? Geeft u daar nu eens antwoord op. Voor u zelf voor Gods aangezicht En daarom opnieuw

Tot zondag

Met een hartelijke groet aan jong en oud en alles wat daar tussenzit Uw Kerkenraad Hervormde Gemeente Achterberg

14


Gereformeerde. Bond Bij deze kerkbode vindt foldermateriaal met de bedoeling leden te werven voor de Gereformeerde Bond en de Waarheidsvriend. De Ger. Bond is een organisatie die op dit moment 100 jaar bestaat. Zaterdag 22 april 2006 is er een herdenkingssamenkomst in de Jacobikerk in Utrecht geweest. Nog steeds is de doelstelling ongewijzigd, namelijk verbreiding en verdediging van de waarheid binnen de landelijke kerk. Voorheen de Ned. Herv. Kerk, nu de Protestantse kerk in Nederland . Het klinkt hoog gegrepen: “de waarheid verbreiden� (en ook nog verdedigen) maar de waarheid is niets anders dan de waarheid van het Woord Gods vervult in de Heere Jezus Christus. Neemt u kennis van de inhoud. We willen u graag oproepen om lid te worden, om het geld hoeft u het niet te laten 10 euro per jaar. Onze gemeente heeft zich gebonden aan de gereformeerde belijdenis, maar dan zullen we wel moeten weten wat die belijdenis inhoudt en hoe die functioneert in een kerk die haar belijdenis meer dan eens ontrouw is. Het aantal hervormd-gereformeerden is na de breuk kleiner geworden. Wie niet met de kerk breekt maar haar trouw blijft, omdat de Heere met Zijn Woord niet geweken is, die zal toegerust moeten worden om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de vaderen is overgeleverd. Probeer op zijn minst eens een paar proefnummers van de Waarheidsvriend, doet u mee?

Uit de vergaderingen De kerkenraad vergaderde de afgelopen maanden ieder maand wel een keer.

Hervormde Gemeente Achterberg

15


Vanzelfsprekend is er tijdens deze vergaderingen veel en vaak over het beroepingswerk gesproken. Het opzeggen van de samenwerking met de Hervormde gemeente van IJzendoorn is geen beslissing die even tussen neus en lippen door wordt genomen. Hier is stevig over doorgesproken in de kerkenraad. Ook komt dan de vraag naar voren “Hoe nu verder”? Over bovengenoemde zaken hebben wij u met op de gemeente avond uitgebreid van gedachten kunnen wisselen. Gemeente, hartelijk dank voor uw opkomst en meedenken. Het traject dat daar uiteindelijk uit kwam is ingezet.

Verantwoording van de gehouden collecten; Datum 12-02-2006 19-02-2006 26-02-2006 05-03-2006 12-03-2006 19-03-2006 26-03-2006 02-04-2006 09-04-2006

Bedrag 83.55 91.35 114.66 115.15 82.80 96.40 82.90 85.85 85.15

Doel I.Z.B W.T. School G.Z.B kerktelefoon W.T. School St. De Herberg Alg. Middelen I.Z.B Woord en Daad

Jaarrekeningen. Onderstaand een verkorte weergave van de jaarrekeningen over de jaren 2005 en 2004. Balans Activa Inventarissen Kortlopende vorderingen Geldmiddelen Totaal Hervormde Gemeente Achterberg

2005 P.M. 5.289.-213.823.-219.112.-16

2004 104.— 8.365.— 205.206.— 213.675.—


Passiva Vermogen diaconie Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal

211.648.---.-7.464.-219.112.--

Resultatenrekening Baten; Rente baten Bijdragen levend geld Doorzend collecten Totaal Baten

212.205.— 680.— 790.— 123.675.--

4.790.-3.141.-6.182.-14.113.--

6.949.— 5.852.— 6.875.— 19.676.—

104.-5.673.-533.---.-88.-494.-4.312.-3.465.-14.669.-Onttrekking aan fondsen --.-Totaal lasten 14.669.--

405.— 3.883.— 351.— 1.941.— 11.— 1.479.-2.655.— 4.909.— 15.634.— 300.-15.334.—

Lasten; Afschrijvingen Lasten Kerkdiensten Verplichte bijdragen Kst. Administratie Bankkosten Diaconaal werk plaatselijk Diaconaal werk Landelijk Diaconaal werk Wereldwijd

Resultaat (Baten minus lasten) -/- 556.-4.342.— De jaarrekeningen, zoals hierboven verkort weergegeven, zullen in combinatie met de jaarrekeningen van de kerkrentmeester voor de gemeente ter inzage liggen en worden gepresenteerd op 18 mei 2006. Er zal ruim gelegenheid zijn de stukken in te zien en vragen te stellen. Plaats: gebouw Bethel Aanvang 20.00 uur. De Diakenen; G.J.W. van Aggelen J. van den Top

tel: 0318-511391 tel: 0318-514865

Hervormde Gemeente Achterberg

17


Collectebonnen. De verkoop van collecte bonnen is iedere maand op de eerste maandag van deze maand. Plaats: Consistorie Tijd: 19.30 uur tot 20.30 uur

Giften Via Ds. J. den Dikken en ouderlingen €. 100.— Verantwoording van de gehouden collecten; Datum Insth. Eredienst Onderh.gebouwen 05-02-2006 €. 154.60 €. 94.55 12-02-2006 146.10 122.30 19-02-2006 127.45 plus 133.— 26-02-2006 176.98 115.40 05-03-2006 196.05 127.22 08-03-2006 1.180.43 Biddagcollecte 12-03-2006 177.60 106.15 19-03-2006 160.70 plus 163.20 26-03-2006 148.20 100.25 Jaarrekeningen. Onderstaand een verkorte weergave van de jaarrekeningen over de jaren 2005 en 2004.

Balans Activa Onroerende zaken Kortlopende Vorderingen Liquide Middelen Totaal Passiva Vermogen Fondsen-Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal Hervormde Gemeente Achterberg

2005 109.867.-8.906.-139.793.-258.566.--

2004 110.155.— 4.466.— 123.450.-238.071.—

75.714.-180.839.-2.013.-258.566.--

75.015.— 154.717.— 8.339.-238.071.--

18


Resultatenrekening Baten; Huuropbrengsten 11.575.-Rente opbrengst 2.844.-Bijdragen levend geld 37.615.-Overige opbrengsten 210.-Totaal opbrengsten 52.244.-Lasten; Kerkgebouw e.d. 6.048.-Afschrijvingen 2.838.-Pastoraats- en kerkdienst kosten 8.225.-Verplichte bijdragen 3.580.-Salarissen-vergoedingen 50.-Kst. Beheer en administratie 3.310.-Bankkosten 112.-24.163.-Toevoeging aan fondsen 26.122.-Overige lasten 1.260.-Totaal lasten 51.545.--

Resultaat(Baten minus lasten)

699.--

1.115.— 3.603.-23.595.— --.— 28.313.— 26.620.— 2.795.— 28.779.— 2.355.— 1.373.— 4.084.— 174.— 66.180.— 8.000.— 34.415.— 108.595.--

-/-80.282.—

De jaarrekeningen, zoals hierboven verkort weergegeven, zullen in combinatie met de jaarrekeningen van de diaconie voor de gemeente ter inzage liggen en worden gepresenteerd op 18 mei 2006. Er zal ruim gelegenheid zijn de stukken in te zien en vragen te stellen. Plaats: gebouw Bethel Aanvang 20.00 uur.

Hervormde Gemeente Achterberg

19


Consulent: vacature Scriba: A. Kleijer Adres Cuneraweg 177-A 3911 RH Achterberg Email: bartkleijer@hotmail.com Koster:

J.J. Hootsen

0317-616896

0317-616975

Contactadressen in Achterberg; A. Kleijer A. van Engelenhoven

0317-616896 0317-617030

Beheer gebouw “Bethel” Mw. Hootsen b.g.g Mw. Esmeijer

0317-616975 0317-614761

Banknummers; Kerkrentmeester: dhr. T. van de Pol Rekening hervormde gemeente Rabobank 3970.39.050

0317-612186

Diakonie: dhr. G.J.W. van Aggelen Bennekom Rekening hervormde diaconie Rabobank 3970.34.385

0318-511391

Kerkblad “Valleiklanken” Dit blad gaat naar alle gemeenteleden van de hervormde gemeente en betalende abonnees van Valleiklanken. Bent u geen lid van de hervormde gemeente (PKN) en wilt u “Valleiklanken” toch blijven ontvangen, stort dan €. 15.00 Op bankrekening Nr: 3970.39.050 t.n.v. Hervormde Gemeente te Achterberg met vermelding “Kerkblad 2006”. Hervormde Gemeente Achterberg

20

Microsoft Word - kerkbode 2 mei  
Microsoft Word - kerkbode 2 mei  

HET KERKBLAD VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ACHTERBERG Jaargang 39 nr: 2 mei 2006 Dan gebeurt het ongelooflijke. De soldaten laten de gevange...