Page 1

RADIO GRENSLAND KINROOI méér dan de stem van Maas- en Kempenland (vervolg en slot) Bert Schoofs Met de geslaagde viering van het driejarig bestaan in 1984, volgden dé succesjaren van Radio Grensland. De luistercijfers scheerden hoge toppen en de vrije radio uit Kinrooi verwierf naam en faam tot ver over de landsgrenzen heen. Wat ooit begon als een avontuur van drie ‘piraten’ uit Weert en omgeving, werd al snel een toonaangevende vrije radiozender met een commerciële inslag. De studio in de kantine bij café ’t Fort barstte uit zijn voegen en werd al snel te klein voor de ambitieuze plannen en stijgende populariteit van de stem van Maas- en Kempenland.

Dao raostj get 15 september 2013

De verdere weg naar professionalisering wordt ingezet

Door de hogere eisen en voorwaarden verbonden aan het legale statuut van de vrije radio’s, namen de administratieve beslommeringen en commerciële activiteiten steeds meer tijd in beslag en drong een verdere ‘professionalisering’ zich eveneens op.

Met de officiële status als niet-open-bare radio stond niets nog de verdere uitbreiding van Radio Grensland in de weg. Alleen de Fobie maakte enkele cartoons voor Radio Grensland te kleine studio in de Met Mathieu Verheyen kantine van café ’t Fort aan de Weertersteenweg (woonachtig te Bree) als vijfde voorzitter op rij beantwoordde niet meer aan de steile ambitie. werd er een nieuwe bestuursstructuur uitgewerkt Het aantal medewerkers nam gestaag toe en de en een uitbreiding van de studio’s voorbereid. Een uitzenduren werden verder uitgebreid tot 16 uur eerste tijdperk van piraterij werd hiermee definitief per dag en dit van ’s morgens 8 uur tot klokslag afgesloten. middernacht. Het informatieve karakter binnen het programma-aanbod werd hierbij Op 9 mei 1986 werden de nieuwe studio’s offigevoelig versterkt. Het brengen van de lokale cieel in gebruik genomen. Dit ruime pand werd actualiteit met sport- en verenigingsnieuws was met eigen mensen en middelen rechtgetrokken ongetwijfeld één van de paradepaardjes van naast de bestaande kantine. Uitgerust met de Radio Grensland. Programma’s als ‘Kinrooi modernste apparatuur beschikte deze locatie vandaag’ en ‘Grensland actueel’ konden op over een ontvangstruimte, een uitzendstudio veel bijval rekenen. Ook programma’s met en interviewlokaal, een opnamestudio, enkele wel klinkende titels als ‘De Korte Broekshow’, kantoorruimtes, een vergader- en redactielokaal ‘Nachtlantaarn’, ‘Tussen Pot en Pint’ en ‘Van en een opbergruimte. Het aantal medewerkers Dirigent tot Luisteraar’ werden graag en bleef aangroeien tot een honderdtal en werd veelvuldig beluisterd. versterkt met enkele dames die instonden voor de administratieve taken en commerciële belangen. Organisatorisch en bestuurlijk traden er ook heel Naast de vele programma’s vormden reclame wat veranderingen op. Niet alleen wijzigde met een belangrijke bron van inkomsten voor het ingang van 2 januari 1986 de uitzendfrequentie radiostation. Hierdoor was Radio Grensland ook naar 107.2 Mhz. bijzonder actief op braderieën, handelsbeurzen en grootse evenementen, vanwaar live-uitzendingen werden verzorgd. Eén van deze happenings was ongetwijfeld de ‘Bloemenmarathon’. Een 110

DRGsept.indd 110

9/19/2013 9:08:52 AM


De nieuwe studio's naast de kantine van café 't Fort aan de Weertersteenweg te Molenbeersel

meerdaags rolstoelrace-evenement doorheen Nederland dat jaarlijks speciaal een omweg maakte voor een aankomst- of vertrekplaats bij de studio’s van Radio Grensland. Met een groots feestprogramma op 9 augustus 1986 werd het 5-jarig bestaan van Radio Grensland gevierd. Een moment voor de Captain Pierre Lemmens

Radio Grensland zou nooit succesvol geweest zijn zonder de tomeloze inzet, toewijding en gedrevenheid van Pierre Lemmens, de Captain zoals hij onder Grenslanders werd genoemd. Als liefhebber van de piratenzenders van het eerste uur was hij het die de pioniers uit Weert een onderdak verleende en aldus de basis legde voor al datgene wat zou volgen. Zijn genegenheid voor de ‘Hollanders’ had wellicht een voorgaande reden. In zijn jonge jaren trok Pierre met zijn Leneke (Coenen) iedere zondag naar de paters van Bergeyck. Zo trots op deze tijd van ingetogen vroomheid, toonde hij een zwak voor ieder die van over de streep naar café ’t Fort kwam.

Een andere reden is wellicht dat door het volkse karakter iedereen meer dan welkom was. Toen er in België fluisterend werd gesproken over de opkomst van de vrije radio’s, diende enkel gewacht te worden op hét moment dat iemand zich zou aandienen met de vraag om aan de Weertersteenweg iets te mogen beginnen. Toen zoon Peter enkele ‘Hollanders’ bezig zag met de opbouw van een inderhaast opgezette antennemast, was het hek van de dam.

Voorzitter Mathieu Verheyen (links), Pierre Lemmens (rechts) en echtgenote Lèneke Coenen

Dao raostj get 15 september 2013

In de beginperiode van Radio Grensland was Pierre, met zijn jagerspetje, er onafscheidelijk aan verbonden. Dat bracht Henk Wouters ertoe Pierre te betitelen als ‘de captain’ van het bonte gezelschap. Een bijnaam die hij voor altijd met trots en fierheid meedroeg als pater familias van zijn Radio Grensland. Pierre was dag en nacht in de weer voor het radiostation. Ongemerkt als een minister zonder portefeuille nam hij de leiding in handen en wist bij te sturen waar dat het nodig was. Er was werkelijk niets wat aan het alziend oog van ‘de captain’ ontsnapte. De hele administratie kwam op zijn schouders te rusten. Wat daarbij opviel was het stalen geheugen en de wijsheid die hij ten toon spreidde. Uit een voor iedereen onoverzichtelijke chaos diepte Pierre moeiteloos het gezochte tevoorschijn. En wat te denken van al het werk met de duizenden lidmaatschapskaarten dat hij kreeg. Geen enkele verjaardag of speciale datum werd vergeten. Met de intrede van de reclamespots keek Pierre nauwgezet toe dat geen adverteerder benadeeld werd en zorgde hij voor een strakke regie zodat elke spot werd gedraaid op het afgesproken tijdstip.

111

DRGsept.indd 111

9/19/2013 9:08:52 AM


Door het toenemende succes van Radio Grensland werd de druk op Pierre steeds groter, maar zijn enthousiasme en inzet niet minder. De kans dat een medewerker door ziekte, werk of … verslapen niet opdaagde deed zich wel eens vaker voor. En dan moest ‘de captain’ weer eens even inspringen om snel een vervanger op te bellen of een band op te zetten. Dat hij hierbij soms wel eens wat krachttermen gebruikte om zijn ongenoegen te uiten, werd er met plezier bij genomen. Pierre zorgde ervoor dat de zaak bleef draaien en tussen pot en pint was alles snel weer bijgelegd. Achter zijn toog waakte hij als een soort van moderne bewaarengel over zijn Grensland en kon hij als geen ander de dagdagelijkse dingen relativeren. Over één zaak is iedereen het eens: zonder Pierre had Radio Grensland nooit zo succesvol kunnen uitgroeien.

beide Limburgen getrokken. Administratieve medewerkers en reclamewervers zorgden voor het papieren werk en de nodige inkomsten, een technisch team stond in voor het onderhoud van de infrastructuur en zendapparatuur. Door de jaren heen werd er een hechte en vriendschappelijke band gesmeed tussen de medewerkers die nu, vele tientallen jaren later, nog altijd standhoudt. Hoofdsponsor van het Oud Limburgs Schuttersfeest te Kinrooi op 5 juli 1987

De medewerkers van Radio Grensland – een vrolijke, bonte bende vrienden

Dao raostj get 15 september 2013

Over de vele tientallen medewerkers die in al die jaren aan Radio Grensland zijn verbonden, valt heel wat te zeggen en te schrijven. Ze waren er in alle vormen en maten, in alle geuren en kleuren, van dichtbij en veraf. In de beginjaren werd er niet zo nauw gekeken op de radiokwaliteiten en was men al blij dat het korps van diskjockeys gestaag groeide. Het eerste en vaak enige criterium was: “Wanneer heb je tijd?” De rest was een zorg voor later. Met de nieuwe programmering en de verdere professionalisering van het radiostation werden de eisen om een programma te presenteren steeds hoger gesteld. Met de horizontale programmeringen (op ieder uur van de weekdag eenzelfde programma) kwam er een duidelijke lijn in de uitzendingen. Er werden formats opgesteld waaraan de muziekkeuze moest beantwoorden. Zo wist de luisteraar wat hij kon verwachten en kwam ieder muziekgenre voldoende aan bod. De opgelegde criteria voor lokale radio’s werden scherper gesteld en hierdoor verbeterde de kwaliteit van de medewerkers en de programma’s aanzienlijk. Naast de vele diskjockeys kende Radio Grensland ook een schare aan medewerkers die op velerlei vlak actief waren. Met een heus promotieteam en een promotiebus werd er door

Eén van de doelstellingen die Radio Grensland steeds voorop heeft gesteld was het brengen van lokale informatie en de aandacht voor regionaal verenigingsnieuws. In de dagelijkse uitzendingen van ‘Grensland Actueel’ werd er ruimschoots aandacht besteed aan evenementen, nieuws uit de omliggende gemeenten en socioculturele activiteiten uit de ruime regio. Het was dan ook een logisch gevolg dat de radioomroep niet kon ontbreken op het jaarlijkse hoogtepunt van de beide Limburgen: het OudLimburgs Schuttersfeest. Toen schutterij SintMartinus Kinrooi in 1986 de Um won in het naburige Stramproy, brachten de medewerkers van Radio Grensland live verslag uit van de overwinning en de grootse ontvangst op het thuisfront. Een eerste, hechte band was gesmeed en leidde tot een zeer nauwe samenwerking met de Kinrooise schutterijen en het Oud Limburgs Schuttersfeest. In de daarop volgende maanden

112

DRGsept.indd 112

9/19/2013 9:08:52 AM


werd Radio Grensland nauw betrokken bij de voorbereidingen van het OLS dat op 5 juli 1987 plaatsvond op de weide aan de Brookhoek te Kinrooi. Als lokale radio werd Radio Grensland zelfs hoofdsponsor van dit Limburgse culturele en sportieve evenement. Dit tot verbazing van andere regionale omroepen die meenden dat zo’n immense opdracht enkel voor hen was weggelegd. Radio Grensland greep deze uitdaging met beide handen aan en stortte zich met volle overgave in een nieuw (radio) avontuur. In het brengen van live-uitzendingen en rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden en andere evenementen had Radio Grensland in het verleden al een stevige reputatie weten op te bouwen. Maar voor het OLS te Kinrooi werden alle registers opengetrokken en iedere medewerker opgetrommeld en ingeschakeld. Het moest en zou het uithangbord van Grensland naar de toekomst zijn. Het Oud-Limburgs Schutterfeest op 5 juli 1987 werd voor velen een dag om nooit te vergeten en Radio Grensland had met zijn live-uitzendingen, promotiecampagne en randanimatie op en rond de terreinen naam en faam verworven bij vriend en vijand.

Kosten noch moeite werden gespaard om er een groots evenement van te maken en samen met de vele tienduizenden schuttersvrienden, de fantastische stuurgroep onder leiding van Miel Roussard, voorzitter René Verstraten van Schutterij Sint-Martinus en het gemeentebestuur met burgemeester Schoofs op kop Kinrooi een absolute hoogdag te doen beleven. Door de inzet van velen en de professionele aanpak heeft Radio Grensland in de jaren die volgden steeds een hechte en goede band weten te onderhouden met het Oud Limburgs Schuttersfeest en werd er steeds met open armen ontvangen. In de daaropvolgende edities van het OLS was Grensland telkens aanwezig om rechtstreeks verslag uit te brengen van het verloop van de schietwedstrijd, de nevenevenementen en het brengen van impressies van het winnende zestal en de onfortuinlijke verliezers. De verhuis naar het glazen gebouw aan de Kloosterstraat te Kinrooi Onder het voorzitterschap van Mathieu Verheyen ging het Radio Grensland voor de wind. Er werd een stevige (administratieve en financiële) structuur uitgetekend en plannen gesmeed voor een nieuwe uitzendlocatie. Een geschikt pand werd gevonden in het voormalige winkelpand/elektrozaak van de familie Henri Christis-Neyens aan de Kloosterstraat 29 te Kinrooi.

Dao raostj get 15 september 2013

Een groepsfoto van het promotieteam van Radio Grensland tijdens het OLS van 5 juli 1987

113

DRGsept.indd 113

9/19/2013 9:08:53 AM


Een ruim en riant onderkomen met een oppervlakte van maar liefst 320 m² dat beantwoordde aan de steile ambities van de radiozender. Met vier studio’s (een uitzendstudio, twee opnamestudio’s en een interviewruimte) een vergaderlokaal, twee kantoren voor het secretariaat en een grote ontvangstruimte, die ook gebruikt kon worden voor liveuitzendingen, beschikte Grensland over de meest moderne uitrusting en faciliteiten op vlak van lokale radio’s. Door de glazen wanden die de verschillende ruimtes van elkaar scheidden, kreeg het gebouw een open karakter. Hierdoor was er voortdurend (oog)contact met de presentatoren en medewerkers, wat de levendigheid van de uitzendingen zeker ten goede kwam. Eind december 1988 brak er een nieuw tijdperk aan en het radiostation was zijn status van piratenzender nu volledig ontgroeid. De ingebruikname van het nieuwe pand werd officieel geopend door de minister van Cultuur Patrick Dewael gevolgd door een receptie met vrienden en genodigden.

Dao raostj get 15 september 2013

Het luistergebied strekte zich uit van de regio Weert-Roermond-Sittard (ca. 330.000 inwoners) en de regio Maas- en Kempen (Maaseik-BreeDilsen ca. 85.000 inwoners). Met de nieuwe accommodatie aan de Kloosterstraat werd ook de zendmast verhoogd tot een tophoogte van 42 meter. Hierdoor werd het bereik uitgebreid tot de Nederlandse gemeenten Leende, Helmond, Venlo en Heerlen.

Drie fulltimekrachten en een parttime-medewerker waren vast aan het radiostation verbonden. De diskjockeys ontvingen echter geen enkele vergoeding of tegemoetkoming voor hun prestaties, maar konden rekenen op een technische en administratieve ondersteuning. Radio Grensland kon zich dankzij het enthousiasme van een dynamische ploeg profileren als dé familieradio bij uitstek. Door de intrede van de computer werd de zendtijd uitgebreid tot 24 uur per etmaal. Programma’s werden immers computergestuurd opgestart en voorzien van de nodige reclameblokken. De uitzendfrequentie wijzigde door het nieuwe frequentieplan naar 105.1 FM en bracht een enorme verbetering van de uitzendkwaliteit met zich mee. Ook op promotioneel vlak wist Radio Grensland te scoren. Met een eigen promotieteam bestaande uit frisse jongens en meisjes werd menig evenement bezocht of georganiseerd. Stickers, flyers en ander promotiemateriaal gingen vlot van de hand. De Radio Grensland drive-inshow bleef toonaangevend op vlak van bals, fuiven en happenings. Radio Grensland sluit aan bij de nationale radioketen Contact Omdat landelijke radio in Vlaanderen verboden was tot het jaar 2001 gingen zich meer en meer lokale radio’s groeperen binnen één bepaalde groep. Zo maakte Radio Grensland jaren deel uit van Cobra, een mediagroep rond uitgeverij Concentra – Het Belang van Limburg. Naast nieuwsuitzendingen stond deze groep ook in voor de reclameregie en commerciële activiteiten zoals het zomerse Cristal-café van Limburg. Een wedstrijd waarin verschillende Cristal-cafés het tegen elkaar opnamen. Radio Grensland verzorgde de wekelijkse uitzendingen van het Cristaluur en bracht in menig café een spannende avond vol spel en plezier (en bier natuurlijk).

Grenslandmedewerkers Robert Verheyen en Bert Stoffels interviewen een gast in studio 3 van het glazen gebouw in de Kloosterstraat

Intussen werd er ook elders niet stilgezeten en werd de kracht van ketenradio’s steeds groter. Hun commerciële aanpak floreerde en was een welgekomen (financiële) ondersteuning voor de lokale radio’s die steeds meer dienden te beantwoorden aan hogere eisen en de daarmee gepaarde onkosten.

114

DRGsept.indd 114

9/19/2013 9:08:53 AM


Ook Radio Grensland ontsnapte niet aan deze evolutie en was door zijn succes een meer dan gegeerd radiostation. Temeer omdat de beheerraad inmiddels ook al enkele radiostations (uit Hechtel en Maasmechelen) opgekocht en onder zijn hoede had genomen.

Het succes van de commerciële, semilandelijke radiostations was meer dan een doorn in het oog van de toenmalige BRTN. Uit luistercijfers bleek immers dat de commerciële radio-omroepen steeds meer aan luisteraars wonnen en dit ten nadele van de grote Vlaamse familiezender Radio 2 en de populaire jongerenzender Studio Brussel. Een antwoord van de openbare omroep aan de Reyerslaan kon niet langer uitblijven en de oprichting van radio Donna (nu MNM) was een feit.

Dit succes had onrechtstreeks ook gevolgen voor Radio Grensland (Radio Contact). De nationale reclame-inkomsten slonken door het succes van Donna en door de strikte opgelegde programmering van bovenaf haakten verschillende medewerkers af. Ze konden zich niet meer vinden in de eigentijdse muziekkeuze en waren de vrijheid van uitzenden van weleer verloren. Een handvol jonge medewerkers hield nog stand en ging verder onder de vlag van Contact. Naast het radiogebeuren kende de promotiegroep onder de naam Dolfijn (logo van Radio Contact) veel succes bij de jongeren met hun drive-inshow. Hun wekelijkse optredens lokten vele honderden jongelui naar feesttenten en fuifzalen. Mede door het commerciële aspect en deels ook door de tijdsgeest was de spirit van weleer uit de fles en nam de interesse voor de lokale radio’s zienderogen af. Ook Radio Grensland ontsnapte niet aan deze tendens en moest lijdzaam toezien dat wat ooit als een avontuur van enkele musketiers begon een stille, maar zekere dood stierf. Het heilige vuur bij de radiomakers doofde langzaam maar zeker uit. In maart werd voor het laatst uitgezonden aan de Kloosterstraat te Kinrooi en viel het doek over Radio Grensland. Lang was Radio Grensland meer dan een begrip én een radiostation voor vele tienduizenden luisteraars uit de beide Limburgen. Met memorabele momenten en vele herinneringen die blijvend gegrift staan in het geheugen van de talloze medewerkers waarmee vriendschapsbanden voor het leven werden gesmeed.

Dao raostj get 15 september 2013

Om de commerciële radio in Vlaanderen een toekomst te geven was Radio Contact ertoe verplicht een landelijke dekking te realiseren via de lokale radiozenders. De groep Contact richtte daarom een franchisinggroep op. Een netwerk van lokale radio’s dat op zijn hoogtepunt uit zo’n 50 frequenties bestond waaronder deze van Radio Grensland (105.1 Mhz.) en die van dochterradio uit Maasmechelen (106.7 Mhz). In eerste instantie brachten alle stations hun eigen uitzendingen met hun eigen inbreng en eigen diskjockeys. Dit ondersteund, met nationale reclame van grotere merken zoals Coca-Cola. Ook de nieuwsuitzendingen stonden onder de regie van de Contactgroep. Mondjesmaat werd de invloed van deze mediamagnaat steeds groter en verdween het lokale karakter. De programma’s werden vanuit Brussel doorgestuurd en uitgezonden. Radio Contact was actief in het ondersteunen van evenementen als popconcerten, sportmanifestaties en richtte zich specifiek op een jongerenpubliek. Hiermee ging het familiale karakter dat Radio Grensland zich in al die jaren had toegemeten stilaan verloren.

Donna begon haar uitzendingen op 28 maart 1992. De zender was bedoeld als tegenzet voor de opkomende en succesvolle commerciële radiostations. De zender werd dankzij de reclameblokken een belangrijke bron van inkomsten voor BRTN (nu VRT). In haar hoogdagen luisterde maar liefst 37,9% van de Vlaamse radioluisteraars naar Donna.

115

DRGsept.indd 115

9/19/2013 9:08:53 AM


Uit de ether, maar niet uit het hart Radio Grensland reünie op 3 november 2012 “Het bloed kruipt daar waar het niet gaan kan”, is een spreekwoord dat niet alleen een wijsheid, maar ook een waarheid bevat en zeker van toepassing is op diegenen die ooit iets met Radio Grensland te maken hebben gehad. Want al leek in 1994 Radio Grensland dood en begraven te zijn, een succesvolle reüniebijeenkomst op 3 november 2012 heeft echter het tegendeel bewezen.

Dao raostj get 15 september 2013

Immers, tijdens al die jaren van stilzwijgen, is de radiomicrobe en het Grenslandgevoel bij velen blijven sluimeren. Zo nu en dan werd er een poging ondernomen om de radiomakers van weleer samen te brengen, echter zonder enig succes. Tot op het moment dat- in het voorjaar van 2012- pionier van het eerste ogenblik Pierre Vervoort een website aanmaakte en hierop bescheiden enkele vervlogen herinneringen aan de radio-omroep plaatste. Samen met het opstarten van een webradio met muziek uit de tijd van Grensland werd alles weer nieuw leven ingeblazen. De bal was aan het rollen geslagen en de vele positieve reacties bleven niet lang uit. De website groeide mede door de ruime persaandacht in lokale en regionale dag- en weekbladen uit tot een heus documentatiecentrum en archief over de rijke radiogeschiedenis van Radio Grensland.

Heel wat medewerkers vonden zich via het nieuwe medium terug en kwamen in contact met elkaar. Een reüniebijeenkomst kon nu echter niet langer uitblijven. De koppen werden bij elkaar gestoken en door de begeestering van Pieter Janssen, Peter Lemmens, Will Rila, Bert Schoofs, Dirk Schoofs, Rolf Simons, Mathieu Verheyen, Pierre Vervoort en Henk Wouters werd een heuse feestavond voorbereid. Op zaterdag 3 november 2012 verzamelden heel wat oud-Grenslandmedewerkers zich in feestzaal Molendorp te Molenbeersel voor wat een memorabele avond zou worden. Met een blij weerzien van zovele radiovrienden en dit na zovele jaren was het meer dan een geslaagde bijeenkomst. Er was zelfs een medewerker die speciaal van Spanje kwam overgevlogen om deze reünie mee te maken. Er werden dan ook straffe verhalen opgevist en hartelijk gelachen met de vele, leuke anekdotes. Radio Grensland mag dan wel uit de ether verdwenen zijn, maar is dit zeker niet uit het hart van zovelen die er jarenlang de tijd van hun leven hebben beleefd. Wilt u nog meer te weten komen over het rijke radioverleden van Radio Grensland, unieke documenten inkijken, luisteren naar audiofragmenten, video-opnames bekijken of simpelweg nog eens ‘ouderwets’ luisteren naar hét station van Maas- en Kempenland, surf dan naar de website van Radio Grensland: www. radiogrensland.be

Groepsfoto van oudmedewerkers van Radio Grensland tijdens de reünie op 3 november 2012.

Personen die naar aanleiding van dit artikel wensen te reageren of in het bezit zijn van nuttige documentatie over Radio Grensland kunnen zich wenden tot een van de contactpersonen op de vermelde website of op het secretariaat van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi. 116

DRGsept.indd 116

9/19/2013 9:08:54 AM

Dao roastj get 2e artikel radio grensland jaargang 32 nummer 3 15 september 2013  

Tweede artikelobver Radio Grensland in Dao Roastj Get, van de geschied- en heemkundige kring Kinrooi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you