Page 1

n [TEKST] SARA TERBURG n [FOTOGRAFIE] CAMIEL DONDERS Letselschadejurist mr. Pieter Hakkennes treedt als belangenbehartiger op namens mensen die gewond zijn geraakt bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval, een beroepsgerelateerde aandoening hebben opgelopen of waarbij een medische fout gemaakt is. Ook spreekt hij nalatige instanties zoals bijvoorbeeld gemeenten aan.

Hakkennes Letselschade stelt slachtoffer centraal

PERSOONLIJK MAATWERK IN LETSELSCHADECLAIMS n

Hakkennes verricht -indien nodig- onderzoek naar de toedracht van een ongeval, stelt partijen aansprakelijk en inventariseert het letsel en de schade. Zodra de aansprakelijkheid erkend is, overlegt hij met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar over de verdere behandeling van het dossier. De jurist legt uit: “Het in kaart brengen van het medische deel doet mijn medisch adviseur. In overleg met de cliënt stel ik de schade, waaronder bijvoorbeeld inkomensverlies en kosten voor huishoudelijke hulp vallen, vast. Als er sprake is van medische consolidatie, dan kan de hoogte van het smartengeld worden bepaald.” Zodra dat mogelijk is, onderhandelt hij over een eindregeling. Er is Hakkennes veel aan gelegen betrokkenen regelmatig en duidelijk te informeren. Partijen weten dan hoe de zaak er voor staat en wat de te volgen stappen zijn. In voortslepende dossiers die hij ter overname in behandeling neemt, ziet hij nog te vaak dat vooral het slachtoffer niet weet wat de stand van zaken is. Wat hem onderscheidt van concurrenten, is dat hij hier geen genoegen mee neemt. Papieren dosier Na zijn rechtenstudie was Pieter Hakkennes gedurende dertien jaar werkzaam in de letselschadebehandeling voor verzekeringsmaatschappijen. Hij weet dus hoe het aan de andere kant werkt en doet met deze kennis als zelfstandig ondernemer zijn voordeel. Hij constateert dat slachtoffers voor verzekeraars nog vaak een papieren dossier zijn en dat de behandeling zich jaren voortsleept. “Verzekeraars hebben ondanks hun goede intenties nog te

weinig aandacht en begrip voor het slachtoffer, terwijl deze persoon juist centraal moet staan. Regelmatig heb ik ervaren dat een zaak onnodig lang duurt. In mijn doelgerichte aanpak voorkom ik dat door problemen die zich voordoen in overleg op te lossen en altijd toe te werken naar een concreet en passend resultaat. Een slachtoffer kan namelijk vaak pas verder met zijn leven als de letselschade geregeld is.” Hij heeft vooral particulieren als klant en biedt daarnaast ook bedrijven zijn dienstverlening aan. “Als een medewerker, ongeacht door welke oorzaak, te maken krijgt met letselschade en hierdoor uitvalt, dan heeft het bedrijf belang bij een snelle en deskundige afhandeling.” Als een werkgever Hakkennes inschakelt als belangenbehartiger, dan krijgt de medewerker persoonlijke bijstand, geeft hij advies over de reïntegratie en verhaalt hij de loonvordering. Met dit totaalpakket neemt Hakkennes Letselschade de volledige zorg uit handen. No cure no pay Het onderscheidend vermogen in zijn aanpak is verder dat hij geen kosten in rekening brengt totdat de aansprakelijkheid erkend is. Wanneer de uitkomst van een discussie over de aansprakelijkheid ongewis is, werkt hij desgewenst op basis van no cure no pay. “De kosten voor mijn inschakeling worden pas als onderdeel van de schade door de aansprakelijke partij vergoed. Ik vind echter dat slachtoffers recht hebben op deskundige bijstand.” De kwaliteit van zijn dienstverlening is behalve op langdurige ervaring in het vakgebied vooral gebaseerd

op zijn persoonlijke inbreng. “Door mijn aanpak kan ik cliënten echt bijstaan. In tegenstelling tot veel van mijn concurrenten heb ik voldoende tijd om de aandacht te geven die ze nodig hebben.” n

HAKKENNES LETSELSCHADE Postbus 260 5060 AG Oisterwijk T 013-5220895 F 013-5210551 E www.hakkennes-letselschade.nl I info@hakkennes-letselschade.nl BUSINESSPROFIEL

n

47

Pieter Hakkennes

Interview Pieter Hakkennes  
Interview Pieter Hakkennes  

Publicatie in Regio Business over werkzaamheden van Hakkennes Letselschade

Advertisement