Page 1

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Ge誰ntegreerde proef Handel Pieter De Bruyne Klas: 6 Handel 2 Schooljaar : 2011-2012 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs Mentor: H. Decock


Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

Ge誰ntegreerde proef Handel Pieter De Bruyne Klas: 6 Handel 2 Schooljaar : 2011-2012 Tot het behalen van het diploma secundair onderwijs Mentor: H. Decock

2


Woord vooraf Ik ben Pieter De Bruyne, leerling in de richting Handel van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. In het begin van dit jaar hebben we onze minionderneming “ Chocolate Fever” opgericht. De productkeuze hebben wij beslist via verschillende enquêtes. Aan de hand van deze enquêtes zijn we tot de unanieme beslissing gekomen om onze productkeuze voor Chocolate Fever chocoladeproducten te laten worden. Ons assortiment is zeer uitgebreid en gevarieerd. Doordat we een heel jaar bezig geweest zullen zijn, zullen we alle takken van het bedrijfsleven leren kennen hebben. Als laatstejaars hebben wij de opdracht gekregen om een geïntegreerde proef te maken. Deze hebben we nodig voor het behalen van ons diploma in het secundair onderwijs. De minionderneming is het belangrijkste onderdeel van mijn geïntegreerde proef. Verder in deze bundel kunt u veel verschillende taken wat dat betreft terugvinden. Deze taken werden opgegeven voor verschillende vakken, namelijk Bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en Informatica. Ook zou ik graag bepaalde personen willen bedanken die me tijdens dit project gesteund hebben. Allereerst wil ik de directeur, meneer M. Vandorpe, bedanken. Hij heeft ons de kans gegeven om een minionderneming op te richten. Alsook VLAJO die ons de mogelijkheid heeft gegeven om de minionderneming te kunnen oprichten. Graag zou ik ook onze leercoach, meneer H. Decock, willen bedanken voor zijn begeleiding met de minionderneming en de geïntegreerde proef. Daarbij horen natuurlijk alle leerkrachten die ons een uitgebreide uitleg gaven over de GIP-opdrachten, met name meneer K. Punie, mevrouw S. De Meyer, mevrouw K. De Meulder, Mevrouw A. De Cloedt en mevrouw S. Despiegelaere. Hartelijk dank hiervoor.

3


Inleiding In het vijfde jaar zijn we al van start gegaan met onze minionderneming, het belangrijkste van heel onze GIP. We zijn begonnen met de keuze van ons product. Dit hebben wij gedaan via verschillende enquêtes. Aan de hand van deze enquêtes zijn we tot de beslissing gekomen om chocoladeproducten te verkopen. De echte start van de GIP en de minionderneming was in het zesde jaar. Eerst en vooral werden de functies verdeeld; mijn eerste functie is magazijnier geworden. Mijn taken bestonden uit het veilig stockeren van de producten, bestellingen in het magazijn gaan halen en de voorraad bijhouden zodat er een ijzeren voorraad was. Tijdens de tweede periode was ik boekhouder; daar bestonden mijn taken uit: aankopen en verkopen inboeken, het opstellen van de BTW-aangifte en de financiële toestand bepalen. Doorheen het schooljaar 2011-2012 hebben wij ook verschillende deelopdrachten gekregen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, Informatica en Bedrijfseconomie. Deze hielden allemaal verband met onze minionderneming Chocolate Fever. De taken van Bedrijfseconomie waren gericht op taalverwerving en spreekvaardigheid in verband met de economische termen. De taken van Engels waren specifiek gericht op taalverwerving en spreekvaardigheid in verband met het Zweeds project. De taken van Nederlands waren gericht op het leren schrijven van zakelijke brieven en het leren solliciteren. Voor het vak Frans kregen wij ook enkele GIP-taken die specifiek gericht waren op spreekvaardigheid en taalverwerving in verband met economische termen. Microsoft Office Word en Excel hebben we toegepast bij het maken van de opdrachten voor het vak Informatica. Voor het vak Bedrijfseconomie hebben we vooral de theorie toegepast die we de laatste jaren hebben gestudeerd. Verder in deze bundel kunt u mijn opdrachten terugvinden.

4


1 Inhoudsopgave Woord vooraf .......................................................................................................................................... 3 Inleiding ................................................................................................................................................... 4 2

Overzicht van de bijlagen ............................................................................................................ 7

3

Bibliografie .................................................................................................................................. 8

4

Deelopdrachten ........................................................................................................................... 9

4.1

Organogram................................................................................................................................ 9

4.1.1

Organogram semester 1 ............................................................................................................. 9

4.1.3

Organogram semester 2 ........................................................................................................... 10

4.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ................................................................................. 11

4.2.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Nederlands ............................................................. 11

4.2.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Informatica ............................................................. 12

4.3

Online registratie aandeelhoudersvergadering ....................................................................... 13

4.4

Afdrukken aandelen ................................................................................................................. 14

4.5

Website Chocolate Fever online............................................................................................... 15

4.6

Briefhoofd minionderneming met userform ............................................................................ 16

4.7

Verslagen bestuursvergadering ................................................................................................ 17

4.7.1

Verslag eerste bestuursvergadering ......................................................................................... 17

4.7.2

Verslag tweede bestuursvergadering ....................................................................................... 20

4.8

Marktonderzoek ....................................................................................................................... 22

4.9

Marketingmix ........................................................................................................................... 28

4.10

Uitwisseling Zweden ................................................................................................................. 31

4.10.1 E-mailcontact ............................................................................................................................ 31 4.10.2 Eerste e-mail ............................................................................................................................. 31 4.10.3 Tweede e-mail .......................................................................................................................... 31 4.10.4 PowerPoint presentatie “Our school and the Belgian schoolsystem” ..................................... 32 4.10.5 Tekst “Our school and the Belgian schoolsystem” ................................................................... 33 4.11

First impressions about Sweden............................................................................................... 35

4.11.1 Vragen webcamsessie + feedback ............................................................................................ 36 4.11.2 SME opdracht: voorstelling HORECA TOTAAL .......................................................................... 37 4.12

Brochure Zwedenreis ............................................................................................................... 41

4.13

Sollicitatiebrief.......................................................................................................................... 47

5


4.14

CURRICULUM VITAE ................................................................................................................. 48

4.15

Verkoopfacturen....................................................................................................................... 49

4.15.1 Verkoopfactuur met transportkosten ...................................................................................... 49 4.15.2 Verkoopfactuur met handelskorting ........................................................................................ 50 4.15.3 Verkoopfactuur met korting voor contant .............................................................................. 51 4.15.4 Verkoopfactuur......................................................................................................................... 52 4.15.5 Verkoopfactuur buitenland ...................................................................................................... 53 4.16

Journaal .................................................................................................................................... 54

4.16.1 Verkoopdagboek ...................................................................................................................... 54 4.17

Telefoongesprek Frans ............................................................................................................. 55

4.18

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise.................................................................... 56

4.19

Eindverslag minionderneming .................................................................................................. 59

4.20

Conclusie................................................................................................................................... 60

5

Bijlagen ...................................................................................................................................... 61

5.1

Logboek .................................................................................................................................... 61

5.2

Stocklijst.................................................................................................................................... 66

5.3

Une campagne publicitaire....................................................................................................... 67

5.4

Enquête voor Nederlands ......................................................................................................... 68

5.5

Stocklijst.................................................................................................................................... 74

5.6

Brochure Zweden ..................................................................................................................... 75

5.7

Bedrijfsbezoek Tibro Handcraft Center Zweden ...................................................................... 95

5.8

Ondernemer voor de klas ......................................................................................................... 96

5.9

Analyse van de jaarrekening..................................................................................................... 97

5.10

Bedrijfsbezoek Modular lightning .......................................................................................... 108

6


2 Overzicht van de bijlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Logboek Stocklijst Une campagne publicitaire EnquĂŞte Nederlands Stocklijst Brochure Zweden Bedrijfsbezoek Tibro Handcraft center Ondernemer voor de klas Analyse van de jaarrekening Bedrijfsbezoek Modular Lightning

7


3 Bibliografie Boeken VAN DE CRUYS, VVDC, VAN DE PIJPE, PCDS, HEYVAERT, FH, Handel zes, module 8 De boekhouding als beleidsinstrument. Financieel beleid, 1ste druk, De Boeck, Antwerpen, 2009 VAN HAESENDOCNK, JVH, VANNOBEL, JV, HELSEN, KH, HUYSE, AH, VAN CLASTER, IVC, VANDENBERGHE, BV, Atelier Br@nché 6 TSO X-tra, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2007 DEVRIENDT, DD, Word 2007, Basis, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp 2008 DEVRIENDT, DD, Word 2007, voor wie écht met word wil word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp, 2008 ABELING AA, de grote Prisma Nederlands, Het Spectrum B.V, Utrecht, 1989 DRS. H.W.J GUDDE, G, prisma woordenboek Nederlands- Frans, Frans- Nederlands, Het spectrum B.V., Utrecht, 2001 Internetsites HANDELZES, http://handel-vijf-zes.deboeck.com/public/index.php NATIONALE BANK BELGIE, www.nbb.be GOOGLE, www.google.be WIKIPEDIA : www.wikipedia.org CHOCOLATE FEVER, www.chocolatefever.be GOOGLE TRANSLATE, www.translate.google.com

8


4 Deelopdrachten 4.1 Organogram 4.1.1

Organogram semester 1 Afgevaardigd bestuurder Jerôme Decraene

Technisch Directeur

Commercieel Directeur

Financieel Directeur

Administratief Directeur

Célin De Zutter

Céline Vansteenbrugge

Andreas De Mets

Jolien Huygebaert

Aankoper Célin De Zutter

Order Entry

Kas & Bank

Sebastiaan De Groote

Andreas De Mets

Magazijnier Pieter De Bruyne

Webmaster & Reclame Nicolas Beernaert en Nathan Lampo

Boekhouder Céline Vansteenbrugge

9


4.1.3

Organogram semester 2

Afgevaardigd bestuurder Céline Vansteenbrugge

Technisch Directeur Sebastiaan De Groote

Aankoper Jolien Huygebaert

Commercieel Directeur Nathan Lampo

Financieel Directeur Nicolas Beernaert

Order Entry Nathan Lampo

Kas & Bank Nicolas Beernaert

Webmaster & Reclame

Boekhouder

Jerôme Decraene

Pieter De Bruyne

Administratief Directeur Célin De Zutter

Human Resource Célin De Zutter

Magazijnier Andreas De Mets

10


4.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 4.2.1

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Nederlands

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Brugge, woensdag 28 september 2011

Tel. 050 39 33 01 Fax 016 24 36 50

De Bruyne Pieter Oudekerkstraat 19 8200 SINT-MICHIELS

Aandeelhoudersvergadering Geachte heer De Bruyne U wordt vriendelijk uitgenodigd op de aandeelhoudersvergadering van Chocolate fever op 18 oktober 2011 in de Schilderskapel van het Sint-Jozefinstituut in de Giststraat nr. 26. U bent welkom vanaf 19.30 u. De vergadering zal ongeveer anderhalf uur duren. De avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming door de 4 mini-ondernemingen  Speech van de directeur M. Vandorpe  Voorstelling 4 mini-ondernemingen  Gastspreker Tot slot volgt nog een receptie waarop u allen bent uitgenodigd Gelieve uw aanwezigheid online te bevestigen op de website www.fikket.com, waar u zich moet registreren en aanmelden. Wij vragen u het aandeelstrookje ondertekend meebrengen naar de aandeelhoudersvergadering. Graag tot dan! Met vriendelijke groeten Pieter De Bruyne Minionderneming Chocolate Fever Pieter De Bruyne neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van minionderneming Chocolate Fever en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersstrookje ontvangen te hebben. Handtekening: Brugge 18 oktober 2011

« » Aandeelhoudersvergadering 18 oktober 11 Sint-Jozefsinstituut Handel en toerisme onderwijs Zilverstraat 26 – 8000 Brugge www.chocolatefever.be


4.2.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Informatica

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Brugge, woensdag 28 september 2011

Tel. 050 39 33 01 Fax 016 24 36 50

«voornaam» «naam» «adres» «postcode_» «gemeente_»

Aandeelhoudersvergadering Geachte heer «naam» U wordt vriendelijk uitgenodigd op de aandeelhoudersvergadering van Chocolate fever op 18 oktober 2011 in de Schilderskapel van het Sint-Jozefinstituut in de Giststraat nr. 26. U bent welkom vanaf 19.30 u. De vergadering zal ongeveer anderhalf uur duren. De avond ziet er als volgt uit:  Verwelkoming door de 4 miniondernemingen  Speech van de directeur M. Vandorpe  Voorstelling 4 miniondernemingen  Gastspreker Tot slot volgt nog een receptie waarop u allen bent uitgenodigd Gelieve uw aanwezigheid online te bevestigen op de website www.fikket.com, waar u zich moet registreren en aanmelden. Wij vragen u het aandeelstrookje ondertekend meebrengen naar de aandeelhoudersvergadering. Graag tot dan! Met vriendelijke groeten Pieter De Bruyne

Minionderneming Chocolate Fever Pieter De Bruyne neemt als aandeelhouder deel aan de aandeelhoudersvergadering van minionderneming Chocolate Fever en verklaart hierbij zijn aandeelhoudersstrookje ontvangen te hebben. Handtekening: Brugge 18 oktober 2011

« » Aandeelhoudersvergadering 18 oktober Sint-Jozefsinstituut Handel en toerisme onderwijs Zilverstraat 26 – 8000 Brugge www.chocolatefever.be 12


4.3 Online registratie aandeelhoudersvergadering Via Fikket, een website waar men events online kan plaatsen, moesten wij de eerste aandeelhoudersvergadering van Chocolate Fever online zetten. De mensen die een uitndodiging opgestuurd kregen, moesten zich aanmelden op fikket. Daarna moesten ze zich bij het event aandeelhoudersvergadering “Chocolate Fever� als aanwezig of niet aanwezig aankruisen. Zo hadden wij een idee hoeveel mensen er aanwezig gingen zijn, naar dat getal konden wij drank en hapjes voorzien.

13


4.4 Afdrukken aandelen

14


4.5 Website Chocolate Fever online

15


4.6 Briefhoofd minionderneming met userform

16


4.7 Verslagen bestuursvergadering 4.7.1

Verslag eerste bestuursvergadering

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever@hotmail.be www.chocolatefever.be

Tel. 050 24 36 48 Fax. 050 24 36 50

Verslag bestuursvergadering op 5 oktober 2011 om 10u15 in de Schilderskapel. Aanwezig: Jerôme Decraene, Nicolas Beernaert, Sebastiaan De Groote, Pieter De Bruyne,

Nathan Lampo, Andreas De Mets, Jolien Huygebaert, Célin De Zutter, Celine Vansteenbrugge. Afwezig: / Notulist: Pieter De Bruyne Agendapunten: 1 Website 2 Businessplan 3 Leveranciers 4 Stand 5 Reclame 6 Aandeelhoudersbrief 7 Aandeelhouderscertificaat 8 Voorstelling Vlajo 9 Sponsors 10 Kledij 11 Logo

1 Website De verantwoordelijken voor de website, Nicolas Beernaert en Nathan Lampo, hebben contact opgenomen met de verantwoordelijke leerlingen van IB om de site op te stellen. De site zal m.b.v. Vlajo gemaakt worden omdat het dan gratis is. Op de site komen: productfoto’s, persoonlijke foto’s+ tekst( persoonlijke voorstelling + functie in de minionderneming). Deadline om door te sturen: vrijdag 7 oktober, te sturen naar het e-mailadres chocolate.fever@hotmail.be.

2 Businessplan Het businessplan is bijna volledig af, er moeten nog kleine wijzigingen aangebracht worden (lay-out, verdere aanvullingen). Kan voorlopig nog niet helemaal afgewerkt worden door informatie die ontbreekt over onze minionderneming. Nieuwe deadline :vrijdag 14 oktober. 17


3 Leveranciers Bij de leverancier “Blomme” zijn de goederen besteld, we wachten op bevestiging en aankomst van de goederen. De aankoopdirecteur Célin De Zutter heeft uitstel van betaling van de goederen gevraagd. Prijslijsten zullen nog vergeleken worden op woensdag 5 oktober en daaruit zal de goedkoopste leverancier blijken, die onze hoofdleverancier zal worden .Eventueel zal Destrooper bezocht worden, eerst zal een prijsanalyse gemaakt worden door de aankoper Célin De Zutter.

4 Stand Celine Vansteenbrugge zal zorgen voor partytafels, hoeveel is nog niet bekend omdat we wachten op duidelijkheid van Mnr. Vandorpe hoe en waar de aandeelhoudersvergadering precies zal plaatsvinden en hoeveel beschikbare ruimte er zal zijn.

5 Reclame We zullen een reclamestunt uitvoeren om zo naambekendheid te verwerven. De reclamestunt zal nog besproken worden. Over een filmpje voor op de aandeelhoudersvergadering zal nog worden gebrainstormd door de hele groep tegen vrijdag 14 oktober.

6 Aandeelhoudersbrief De brief van Nicolas Beernaert is de beste brief, die zal worden gebruikt om verstuurd te worden naar de aandeelhouders van Chocolate fever. Dit zal samengevoegd worden met het aandeelstrookje van Celine Vansteenbrugge. Op woensdag 5 oktober zullen Sebastiaan, Nicolas en Celine Vansteenbrugge dit in orde brengen.

7 Aandeelhouderscertificaat Jerôme Decraene en Nathan Lampo zullen het aandeelhouderscertificaten laten printen op woensdag 5 oktober in de drukkerij van onze school, bij de heer Martens.

8 Voorstelling Vlajo We weten nog niet als onze minionderneming hieraan zal deelnemen. We hebben voorlopig twee kandidaten die willen gaan: Jerôme Decraene en Celine Vansteenbrugge.

9 Sponsors Andreas De Mets en Célin De Zutter zullen op woensdag 5 oktober het officiële document maken waarmee bedrijven ons kunnen sponsoren. Van woensdag 5 oktober tot vrijdag 7 oktober zullen er nog sponsors worden gezocht, er wordt verwacht dat iedereen minimum 1 sponsor vindt. Momenteel is er €350 sponsorgeld in kas. Ons doel is om ± €600 sponsorgeld te verkrijgen.

10 Kledij Sebastiaan De Groote zal op vrijdag 7 oktober naar het bedrijf gaan waar wij vermoedelijk onze pulls gaan bestellen, ALFA SHIRT gelegen te Oostkamp. Sebastiaan zal de maten opnemen van het Chocolate fever team op woensdag 5 oktober. De betaling van de pulls zal met het sponsorgeld betaald worden.

18


11 Logo Een definitieve stemming voor het logo zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober. Dit is dringend nodig voor het opstellen van een definitief briefhoofd en voor de bedrukking van de pulls.

Volgende vergadering op maandag 10 oktober 2011 om 8.20 uur in lokaal E304.

19


4.7.2

Verslag tweede bestuursvergadering

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever@hotmail.be www.chocolatefever.be

Tel. 050 24 36 48 Fax. 050 24 36 50

Verslag bestuursvergadering op maandag 13 februari om 08u20 in lokaal C202. Aanwezig: Jerôme Decraene, Nicolas Beernaert, Sebastiaan De Groote, Pieter De Bruyne, Nathan Lampo, Andreas De Mets, Jolien Huygebaert, Celine Vansteenbrugge. Afwezig: Célin De Zutter Notulist: Pieter De Bruyne Agendapunten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Magazijn Omzet Paasactie Potentiële klanten Kas Verkoop Kuurne

1 Magazijn De goederen in het magazijn moeten worden nageteld en bekeken worden op eventuele beschadigingen. De verantwoordelijke voor het magazijn, Andreas Demets zal dit op maandag 14 februari 2012 nog in orde stellen. Andreas zal dit noteren en hier op 14 februari 2012 verslag van brengen aan Céline Vansteenbrugge.

2 Omzet De voorlopige omzet van Chocolate Fever moet bekend zijn voor Dhr. Decock tegen vrijdag 17 februari 2012. Hiervoor moet Nathan Lampo de achterstallige verkoopfacturen opmaken en ze controleren op eventuele fouten. Pieter De Bruyne zal een lijst opmaken van iedereen die nog een openstaande factuur heeft bij onze minionderneming. Als dit in orde is, zullen Nicolas Beernaert, verantwoordelijke voor de Kas en Pieter De Bruyne, de boekhouder, onder leiding van Céline Vansteenbrugge de boekhouding controleren en zo een voorlopige omzetberekening maken. Dit zal gebeuren op woensdag 15 februari en donderdag 16 februari 2012.

3 Paasactie Er wordt een paasactie gepland, dit houdt in dat we speciale chocolade zullen verkopen die in het teken staat van Pasen. Dit idee zal later nog precies uitgewerkt worden, dan zal er ook een persoon

20


worden aangewezen om de geschikte leveranciers te zoeken. Over eventuele decoratie zal er gebrainstormd worden door Jerôme Decraene.

4 Potentiële klanten Jerôme Decraene, verantwoordelijk voor de reclame zal zoeken naar potentiële klanten, grote bedrijven en hiermee via internet contact opnemen. In de mails zal hij de bedrijven een woordje uitleg geven over de geplande paasactie. Ook zal hij hen er attent van maken dat door een kwantumbestelling bij ons te plaatsen er een aanzienlijke korting kan worden toegestaan.

5 Kas De kas moet worden gecontroleerd, hoeveel geld er momenteel precies in de kas zit en hoeveel Zweedse kronen er nog zijn. Nicolas Beernaert, de verantwoordelijke voor de kas zal op maandag 13 februari 2012 tellen hoeveel geld er in de kas is. De Zweedse Kronen zullen dan ook worden geteld, daarna zullen die overhandigd worden aan Jerôme Decraene, die op 14 februari 2012 het geld zal laten wisselen en storten op de rekening van Chocolate Fever.

6 Verkoop Kuurne Nicolas Beernaert, verantwoordelijke voor kas en bank moet maandag 13 februari 2012 de afzonderlijke kas van de verkoop in Kuurne natellen. Hij moet ook controleren of dit bedrag overeenstemt met de verkochte goederen in Kuurne. Later zal Nicolas Beernaert dit bedrag moeten doorgeven aan de boekhouder, Pieter De Bruyne, die dit in de boekhouding zal invoeren.

Volgende vergadering op maandag 20 februari 2012 om 8.20 uur in lokaal C202.

21


4.8 Marktonderzoek

1. Leeftijd ondervraagden 50% 40%

35% 25%

30%

25% 15%

20% 10% 0%

0-20

20-30

30-50

50+

1. We hebben doelgroepen van verschillende leeftijden ondervraagd om hun eetgewoonte van chocolade te onderzoeken. De grootste doelgroep die we hebben onderzocht zijn de mensen tussen de 0 en 20 jaar en de tussen de 20 en 50 jaar. Daarom gaan we onze verdere behoeftes richten op deze leeftijdscategorie.

Leeftijd

2. Geslacht 55% 45%

60% 50% 40% 30% 20%

2. De meeste ondervraagden zijn vrouwen, dit hebben we bewust gekozen omdat we via achtergrondinformatie (universitaire onderzoeken) weten dat vrouwen zich sneller voelen aangetrokken tot chocolade, maar de mening van mannen is ook belangrijk.

10% 0% Man

Vrouw

3. lust u chocolade? 95% 100% 80% 60% 40%

3. Uit ons marktonderzoek kunnen we afleiden dat het grootste deel van de bevolking chocolade lust. De andere 5% die u kan terugvinden op de grafiek hiernaast lust geen chocolade doordat men de smaak niet lekker vindt.

5%

20% 0%

22 ja

nee


4. Bij de personen die chocolade lusten gaat de grootste voorkeur naar melkchocolade, daarna naar fondantchocolade en als laatste naar witte chocolade. Dit wil zeggen dat we als minionderneming vooral melkchocolade in ons assortiment moeten aanbieden zodat we voldoende klanten kunnen aantrekken.

4. Smaak 48%

60% 50%

32%

40% 20%

30% 20% 10% 0%

Wit

-10%

Melk

Fondant

5. Vulling 65% 70% 60% 35%

50% 40%

5. De meerderheid van de bevolking eet het liefste chocolade zonder vulling omdat ze vinden dat de smaak dan beter uit komt en intenser is. Het is dus belangrijk dat er vooral chocolade zonder vulling wordt aangeboden.

30% 20% 10% 0% Zonder vulling

Met vulling

6a. Verbonden met bepaald merk? 55%

45%

6b. Merken 50%

47%

40%

60%

30%

40%

20%

10,5%

16%

11%

10% 20%

5%

10,5%

0%

0%

Ja

Nee

6a/b. Ongeveer de helft van de bevolking is verbonden met een merk. Dit is vooral met een bekend merk zoals “Cote d’Or� omdat ze vertrouwen hebben in het merk en zekerheid hebben van de kwaliteit. Merkchocolade zal een zeer belangrijke troef zijn binnen de minionderneming maar onze eigen onbekende chocolade zullen we extra goed moeten promoten.

23


7. Chocoladebehoefte 6 5

6 5 4 3 2 1 0

2 1

2

2

7. De chocoladebehoefte bij de Belgen ligt tussen de 1 Ă 2 dagen per week. Diegene die iedere dag chocolade eten hebben er wel bij vermeld dat dit inclusief de choco is op hun boterhammen.

1 0

8. Tijdstip aankoop 6 6 5 4 3 2 1 0

5

6

2

9. Plaats aankoop 75% 80% 60%

35%

40% 20% 0% Grootwarenhuis

Gespecialiseerde zaken

2

8. Chocolade wordt meestal binnen de maand aangekocht. Bij de aankopen om de maand worden meestal grote hoeveelheden aangekocht en wekelijks telkens maar een kleine portie.

9. De chocolade wordt meestal aangekocht in grootwarenhuizen, dit is vooral omdat het makkelijk bij de inkopen past zodat er geen extra traject moet worden afgelegd. Diegene die chocolade kopen bij gespecialiseerde zaken doen dit enkel voor een geschenk, als er bezoek komt of als het voor iemand belangrijk is. Onze verkoopmomenten zullen plaats moeten vinden rondom grootwarenhuizen, shoppingcenters of andere winkelketens zodat we direct op onze klanten kunnen inspelen.

24


10. Geschenkmandjes is in het algemeen een leuk idee, dit leiden we uit ons marktonderzoek af. De 30% die tegen is, gaat er van uit dat geschenkmandjes met chocolade geen goed geschenk is. We gaan ons meer moeten richten op promoties en acties en ervoor zorgen dat de klant zijn geschenkmandjes zelf kan samenstellen of een ruime keuze heeft.

10. Geschenkmandjes 80% 60% 70%

40%

30%

20% 0% Ja

Nee

11a. Prijs geschenkmandjes 43% 36%

50% 40%

21%

30% 20% 10% 0% 0-10 euro

10-20 euro

20-30euro

11b. Producten 25% 20% 15% 10% 5% 0%

21%

21%

18%

16%

12%

8%

4%

11a/b. De voordeligste prijs van een geschenkmandje bedraagt tussen de 10 en de 20 euro. Hierin moeten dan ook wel de basiselementen te verkrijgen zijn die je op de volgende grafiek kan zien. De populairste basisproducten zijn pralines, truffels en zeevruchten. Dit zijn dan ook de meest verkochte producten binnen een chocoladezaak. De minionderneming zal dan ook een uitgebreider assortiment moeten voorzien van deze producten om op de klanten in te spelen met een redelijke prijskwaliteit.

25


12. De meerderheid heeft ons weten te vertellen dat het samenstellen van hun eigen geschenkmandje meer zou opbrengen. Dit komt omdat ze dan hun eigen producten kunnen kiezen aan de hand van de eindverbruiker. De minionderneming zal enkele basispakketjes moeten ontwerpen met daarbij vervangbare en toevoegbare producten.

12. Samenstellen geschenkmandjes 80% 68%

60% 40%

32%

20% 0% Ja

Nee

13. Gelegenheid 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

30% 14%

16%

13. Chocolade wordt vooral aangekocht voor Sinterklaas en Pasen, dit zijn de twee belangrijkste momenten gedurende het hele jaar, wij zullen daarom hierop zeker moeten inspelen zodat we een extra omzet kunnen realiseren.

26


14. Begrip 'Minionderneming' 70% 60% 50%

60%

40% 30%

14. 60% van de ondervraagden herkent het begrip ‘minionderneming’. Dit wil niet zeggen dat ze er alles over weten maar dat ze toch een vermoeden hebben. Diegene dat het niet kennen (40%), weten ondertussen in het kort wat dit inhoudt.

40%

20% 10% 0% Ja

Nee

15. Kopen bij een Mini? 70% 60% 50%

65%

40% 30%

35%

20%

15. De populatie die via onze steekproef heeft laten weten dat ze het begrip ‘minionderneming’ kennen, zijn ook bereid om chocolade bij een minionderneming te kopen of zouden willen uitproberen. De andere 35% doet dit niet omdat ze ervan uitgaan dat jongeren minder vakkennis hebben of minder te vertrouwen zijn.

10% 0% Ja

Nee

Algemene conclusie: Uit ons marktonderzoek hebben we kunnen afleiden dat:     

Vrouwen liever chocolade eten dan mannen. Melkchocolade de favoriet is. Geschenkmandjes populair zijn indien ze zelf kunnen samengesteld worden. Truffels, zeevruchten en pralines één van de belangrijkste producten zijn binnen ons assortiment. Sinterklaas en Pasen onze twee belangrijkste verkoopmomenten zijn.

Als minionderneming zullen we hierop inspelen door volgende aspecten grondig te bestuderen en toe te passen zodat we iedere klant tevreden kunnen stellen en een grote omzet kunnen realiseren.

27


4.9 Marketingmix

Product Ons product is gekenmerkt door ons origineel en uitgestrekt assortiment. We hebben gekozen voor een breed-diep assortiment te nemen, om onze potentiÍle klanten zo veel keuze te kunnen geven. We konden meer kiezen voor een breed assortiment, maar we hebben ons eerder beperkt, om zo geen risico’s te lopen met artikelen die eventueel slecht zouden verkopen en over datum zouden gaan. Onze minionderneming werkt met 2 grote leveranciers, dat komt door ons verschillend assortiment. De mooie dingen, die je ook bij een bakker kan kopen, worden bij ons aangekocht bij Blomme, dit is onze hoofdleverancier, dit omdat ze professionele goederen tegen lage prijzen kunnen leveren. Bij deze leverancier hebben we ook een zeer grote productkeuze. Voorbeelden van onze producten bij Blomme zijn: Kabouters, Studentenhaver en chocoladebeeldjes. Onze andere leverancier is Candy World Ameel, hier kopen we de dingen die je eerder in een grootwarenhuis kan kopen. Deze leverancier levert ook kwaliteitsvolle goederen tegen een goedkope prijs. Voorbeelden van onze producten bij Ameel: Chocolate Cookies Non-Stop, Chocoladechips, Chocolade repen. Momenteel hebben we nog niet zo veel meerwaarde aan onze producten, wel de pakketjes. Rond de seizoenen gaan we wel de gepaste meerwaarde toevoegen. Zoals Met Sinterklaas mooie cadeaupakketjes opstellen, ook voor Pasen. We hebben ook beslist om een blijvende catalogus op te stellen, om onze klanten zo te kunnen informeren over onze producten/prijzen. We kopen meestal aan in grotere hoeveelheden, om zo de prijs een beetje te kunnen drukken, met uitstel van betaling, zodat we niet in financiÍle problemen komen. We proberen ook altijd de beste service aan onze klanten te verlenen. Plaats Onze twee leveranciers zijn groothandels namelijk: Blomme en Ameel Candy World. Blomme is gelegen te Varsenare en Ameel in Roeselare. Blomme levert het grootste deel van onze producten. Aangezien wij onze producten kopen bij groothandelaars en die dan doorverkopen aan onze klanten spreken we van een indirect distributiekanaal.

28


Groothandelaars • Blomme • Ameel Candy world

Kleinhandelaar • Chocolate Fever

Consument • Onze klanten

Aangezien we met onze minionderneming Chocolate Fever slechts 1 jaar actief zullen zijn, moeten we in korte tijd heel wat pogingen ondernemen om mooie omzetcijfers te kunnen behalen. We zullen ondermeer actief zijn op lokale markten, oudercontacten en reis naar Tibro. De prijs Bij de prijszetting hebben we gebruik gemaakt van vaste formule, we namen onze aankoopprijzen inclusief BTW en we deden deze maal anderhalf, dit wil zeggen dat we een prijs hanteren van meestal ongeveer 150 % van de aankoopprijs inclusief BTW. Na deze berekening hebben we de prijzen naar beneden afgerond, om zo een mooi rond getal te hebben. Zo bekomen we iets hogere prijzen dan in de winkels, maar weten de klanten ook dat een iets hogere prijs staat voor goede kwaliteit. Rekening houdend met concurrentie hebben we toch even afgekeken bij andere verdelers van chocolade, in onze directe omgeving. In grootwarenhuizen zoals de GB en Delhaize zaten we dicht bij de prijs die zij hanteerden. Bij de speciaalzaken was onze prijs goedkoper dan die van hen. Ook hebben we rekening gehouden met prijs/kwaliteit/kunnen en willen betalen, zodat onze consumenten zouden willen en blijven kopen. Promotie Om onze verkoop te doen stijgen, zullen we de komende maanden promoties invoeren. We moeten rekening houden met heel wat factoren, zoals wie zijn onze potentiële klanten? Onze doelgroep: Leerlingen(speelplaatsverkopen), Leerkrachten, Aandeelhouders. Ook onze potentiële klanten buiten schoolomgeving, zoals mensen die we ontmoeten op markten. We zullen deze klanten dan ook persoonlijk toestaan om hen wat meer uitleg te geven over onze minionderneming, indien nodig het begrip minionderneming, om zo meer vertrouwen in Chocolate 29


Fever te kunnen krijgen. Bij speciale gelegenheden zoals Sinterklaas en Pasen zullen onze producten een toegevoegde waarde krijgen, bijvoorbeeld chocolade in pakketjes en tijdsgebonden figuurtjes. Bij onze verkopen staan we ook een kwantumkorting toe, als de mensen een bepaald bedrag kopen, een korting, en hoe groter het bedrag hoe groter de korting is die we zullen toestaan. Chocolate Fever moet ook werken aan zijn naambekendheid, herkenning van het logo. Zo willen wij de mensen inlichten wat ons assortiment nu precies is en wat ze kunnen verwachten als ze chocolade bij ons kopen. Daarom hebben we gekozen voor de slogan: “There is only one good fever and It’s Chocolate Fever”. Dit betekent dat de klanten die bij ons kopen, weten dat we een goede kwaliteit leveren. We hebben geen vast promotiebudget vastgelegd, maar het meeste zal met ons sponsorgeld betaald worden. Tot nog toe hebben we enkele middelen om onze naambekendheid uit te breiden verworven: - Aantrekkelijkheid van onze stand, om zo vertrouwd en professioneel over te komen. -Een catalogus voor Sinterklaas en een catalogus die nog zal volgen, met onze goederen. -Een investering in onze website, www.chocolatefever.be. Zo kunnen de mensen ons vlug bereiken en bekijken wat wij te bieden hebben. Met deze promotietechnieken samen willen wij een zo goed mogelijke en vertrouwelijke aantrekkingskracht uitoefenen tussen Chocolate Fever en de potentiële kopers.

30


4.10 Uitwisseling Zweden 4.10.1 E-mailcontact 4.10.2 Eerste e-mail

Hello Erik Finally we can send an e-mail to you, we already looked forward to communicate with you. We , Pieter and Jasmien, work together to get to know you/ stay in touch with you..

Let us introduce ourselves. As you know we live in Belgium and we go to school in Bruges in the SintJosephinstituut. Pieter is a man of almost 19 years old, his birthday is in 2 weeks! His hobby is going out with his friends and going to his girlfriend. He also likes to cook, so maybe he will cook for you ( if you're lucky). Jasmien is a girl who's 17 years old, she doesn't really have hobbies, but she likes smoking on her doorstep . She also likes to watch Disney channel and in the weekend she usually meets her boyfriend. We look forward to meeting you here in Belgium, because here we can party and drink. We hope to hear something from you soon!! Regards Pieter and Jasmien 4.10.3 Tweede e-mail

Erik Here Jasmien and Pieter, thanks for your e-mail!! You said in your e-mail where you live so I will also tell you where we live. Pieter lives in Bruges so he doesn't lives far from our school. And I live in Aartrijke that’s 14 kilometres from the school.. but it's also not so far. Did you get something on your Facebook from us? We think we found you on Facebook. Regards

31


4.10.4 PowerPoint presentatie “Our school and the Belgian schoolsystem”

32


4.10.5 Tekst “Our school and the Belgian schoolsystem” Hello everybody, we are going to tell you something about our school and the Belgian school system. First we’ll introduce our school: Our school, named Sint-Jozefsinstituut is situated in the historical centre of Bruges, in the Zilverstraat. Our school is specialized in tourism and commerce, and probably the biggest school in Belgium in this domain. Every year there are students who have their own young enterprise. This year there are two classes of commerce and each class has two young enterprises: We have Bell’O’Joli, Chocolate Fever, Hairos and la dolce vita. We have different education forms: ASO, TSO, BSO. The form ASO, is situated in the Noordzandstraat, the separate department of our school. TSO and BSO are located here in this school.   

ASOGeneral secondary education: : 2 choices :it’s strongly recommended for further studies or start working. TSOTechnical secondary education: 2 choices: further studies (recommended) or start working in a company. BSOProfessionally orientated education: : 2 choices: it’s not recommended for further studies, it’s best to start working.

We also have a kindergarten in our school. In our school there are approximately around 700 students and around 100 teachers. GOKGelijke Onderwijs Kansen= Fair education chances: Everybody has the right to good education, also people who are physically or mentally disabled should have the same education. Also disadvantaged people, they have the same rights. Belgian school system: First there is kindergarten, that is for toddlers, until you’ re 6 years old. After that you go to the primary school, that’s basic education, which lasts for six years. That’s where you learn to write, read, listen, to be creative and mathematical basics. After these six years you go to the secondary school, it’s also six years, here you learn languages, maths, science, economics, sports, religion and other subjects. In the secondary there is an option of 5 choices, ASO, KSO, TSO, BSO and BUSO.     

ASO: as already mentioned: secondary general education TSO: as already mentioned: secondary technical education KSO: secondary arts education BSO: professional secondary education BUSO: Extraordinary secondary education

Then there are further studies, you can choose between university and college. Here in Belgium, there is school duty until you’re 18 years old. Then you can choose between further studies or start working. The Belgian schoolsystem is known for its good education and we are eighth in world ranking. Erasmus: Organization who gives the opportunity to study in a foreign country for a period of at least 3 months till one year. There are currently more than 4,000 higher institutions participating in Erasmus across the 31 countries involved in the Erasmus programme. 33


Driver’s license: It is possible to achieve your driver’s license at school. There are theoretical lessons at school given by a special teacher and after the lessons there is an exam, which is free. Pascal Smet: Pascal Smet is the minister of education in Belgium. He supplies the schools the required resources and money to function well. He also decides about the standards of Belgian education.

34


4.11 First impressions about Sweden

My first impressions about Sweden is that it is a well-organized country with friendly people. Before we were given information about Sweden, I thought it was a country like any other which was very cold and not worth to go on holiday to. But I really changed my mind as I saw what beautiful country this was, with kind people, nice cities and with mesmerizing landscapes, a well-structured country with a good economy. Sweden is an important member of the European Union, they also have voting rights which involves to approve or to reject new laws. Although they have an important role, they do not use the Euro as currency, which I found strange. The currency is Swedish crown (SEK), which is known for its strong position in the global economy. I thought the religion of the country was Christianity, but apparently the religion which dominates is Protestantism. Sweden has a very good economy, as an exporting country they have a lot of multinational companies located in Europe, such as: IKEA, H&M, Volvo, Saab… Also an important role in the export of raw materials, such as wood, iron ore, steel… It’s a thinly populated country with a population of around 9 million people. One of the European parliaments is located in Sweden, I can’t wait to visit this together with the class, because the building seems to be very lovely. I can’t wait to see the city Stockholm either, this city exists out of all separate isles which make a big city together. Sweden has a constitutional and a parliamentary monarchy and it’s being ruled democratically. It’s different from other European countries, where the king has a bit more power, the Swedish king Karel Gustav does not have that much power. Sweden is a country with a liberal society with the urge to trade and create a good economy but they don’t want to neglect their people their rights, everybody has the right to a good life. My impression about the Swedish education is good, it seems to be well-organized, with good schools, a good level, but less strict than in Belgium, which might have a less good effect. I really look forward to the trip to Sweden, because this will be so nice, I’ll learn much more about the country and its population and we will have fun with the classes. The boat trip will also be real fun, I can’t wait to float over a beautiful lake, with a fantastic view on this nice country. My impression about the food is that it’s also very good, I have already eaten some Swedish dishes, in IKEA you can get cheap and nice meals. The trip to Sweden will be a great experience, which I’m looking forward to.

35


4.11.1 Vragen webcamsessie + feedback Questions webcam session -How are you doing? -Are you excited to come to Belgium? -What do you expect from Belgium? -Which SME are you going to present? -What do you know about the SME? -How is the weather in Sweden now? -What kind of music do you listen to? -What do you do in your spare time? -Have you ever been to a festival? -Do you like to party?

-Pieter -Emilia -Hello -Hey -How are you? -I’m doing fine thank you, and you? -Also fine. -I have some questions for you, can I ask them? -Sure! -Are you excited to come to Belgium? -Yes, it’s seems very nice, Bruges. -I’ll pass Maxim to you, bye! -Ok, bye.

Feedback webcam session I think the webcam session was good, because that’s a way to break the ice, that we’d know each other already. Also we could know how they were doing, and which weather it was. I talked to Emilia Schytt, and it was good to meet her and she gave some information about her SME that I was going to visit. Unfortunately our webcam blocked so they were not able to see us well and we could not talk to the pupils for long. I’m convinced that it’s really a good idea to have a webcam session. For the next years it might be a good idea to have a webcam conversation in little groups. In little groups it’s easier to have a good conversation which each other.

36


4.11.2 SME opdracht: voorstelling HORECA TOTAAL

37


Horeca Totaal Type of business Horeca Totaal is a company that sells all kind of products for the catering industry. For pubs, but also for restaurants. The two stores (in Bruges and in Ostend) are both Private Limited Companies. Because of the success of the beverage center, they started two stores with not only food, but also with drinks, snacks and decoration products for restaurants and pubs. The first store was founded in Bruges in 1983, and the store in Ostend was founded in 2006. History of the company In 1957 Horeca Totaal was a liquor store. Mr. André D’Hoore, the father of the current manager started it. In the year 1983 the name ‘Liquor store D’Hoore’ was changed into Horeca Totaal. The company of 720m2 was extended to 1600m2. Because people ask for delivery at home, they invested in the first van for home delivery in Bruges. In the mid 90’s there was a increasing demand for frozen products, so they invested in a freezer. In 2001 the company was again extended to an area of 3000m2 and now the surface amounts an area of 5000m2. Horeca Totaal situated in Ostend was opened in March 2006 in cooperation with the firm Dubron from Ostend.Horeca Totaal offers a complete range of national and international brands and products. For each product that they offer with their own private labels. All the products that they sell, can also be delivered at home.

38


Range of products / services Non-food They have a porcelain wall of 40 meters long with a large department of all non-food products in our self-service wholesale. In this department you’ll find a large range of kitchen products and other products such as dishes, glassware, cutlery, pots and pans. You’ll find here everything that you need for the kitchen. Food They sell everything that you can imagine. They sell breakfast products, candy, pasta, canned food, sauces, oils and spices, They have it in all sizes and weights. Almost every hotel that is situated in Belgium is going to the Horeca Totaal. Refrigerated and frozen products This section has a large range of mainly fresh meat, but there are also many other products for example: dairy products, potato varieties, foie gras, terrines. Their frozen cells are filled with products such as bread, ice cream, vegetables, appetizers, desserts, fried snacks. Fresh fish They only sell fresh fish. The fish is supplied directly from domestic and foreign auctions. There is also a very large range of seafood, for example: live crayfish, edible crab, and when it is the right season they also sell baby lobsters. Vegetables and fruit In this section you’ll only find fresh vegetables and (exotic)fruit, wild mushrooms and spices. Everything is supplied fresh daily, directly to the producer in our department. Beverages They offer a large range of wines, champagne, beer, cocktails, fruit juices, soda, water, sports and energy drinks and so many more. Specialties They don’t only sell the basic products, but they also offer the customer some specialties which includes: noodles, dried leaves and seaweed, coconut, chutneys, truffle pastes and many more. They have other specialties too that they bought from the market in Paris. They also sell decoration for the tables when you have special visit or something ( tableclothses, napkins, napperons, plastic cutlery, glasses, plates,… ) Here you see that this company sells everything what you need in the kitchen. This company is very important to every hotel and restaurant in Belgium. All the products that they are selling, are of very good quality and they have a very good price.

Human resources HORECA TOTAAL has a good recruitment policy. The recruitment happens first of all with the employers within their own circle. The employment prospect is that it will probably grow with time, because the company is growing. HORECA TOTAAL employs 130 people, which is the double of less than 5 years ago. 39


Marketing strategy Their target is the whole horeca sector, from a sandwich shop to a 3 star restaurant. They have a large assortment, food products; daily fresh, cool products and dry food. They also deliver non-food products. They have a range of 25000 products and special products they specially order for the client. Next to the horeca sector they recently started to provide another market; hospitals, schools, rest houses, etc.. that they can provide from their normal range of products. This is a sector which works with not a big budget. Regularly, in corporation with their manufacturers they can show demos and tastings. European vision The catering service in Belgium and the most European countries for 85% stays in familiar businesses: this is the group where HORECA TOTAAL focuses on. Because of the high demands of the costumers in assortment and delivery possibilities they are forced to stay in a small geographical area. There are several chains active in this sector, but they are still a small part of the market. Their culture prefers the small and cosy restaurants Future Because of the increase of the spare time sector, tourism and consumption it will grow. HORECA TOTAAL sees a growing in the meals “out of home”. For them it’s a daily challenge to be professional and flexible in the needs of the market in the future

40


4.12 Brochure Zwedenreis Hier vindt u een paar screenshots van mijn brochure over de reis naar Zweden. In mijn bijlage kunt u de volledige brochure vinden.

41


42


43


44


45


46


4.13 Sollicitatiebrief

Pieter De Bruyne Oudekerkstraat 19 tel. 050 38 39 36 e-mail: pieterdebruyne001@hotmail.com

Brugge, 11 januari 2012

De heer Kristof Punie Zilverstraat 28 8000 BRUGGE Sollicitatie order entry Geachte heer Punie Ik zou graag solliciteren voor de functie van de afdeling order entry. Deze functie lijkt me een interessante en leerrijke functie en trekt me enorm aan. Je kan met veel takken van het bedrijf samenwerken en een goede afdeling order entry heeft een positief effect op het resultaat van de onderneming. Ik ben Pieter De Bruyne, leerling in het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme te Brugge en volg momenteel mijn laatste jaar Handel. Ik was al actief in de minionderneming als magazijnier en had veel contact met de afdeling order entry. Daarom wil ik graag deze ervaring gebruiken in het bedrijfsleven. Ik ben erg sociaal ingesteld. Dit heb ik te danken aan mijn weekendwerk waar ik veel contact heb met mensen. Nauwkeurigheid, orde en netheid zijn enkele van mijn kwaliteiten. Ook vind ik het niet erg om buiten de schooluren nog voor het schoolproject te werken. In bijlage kunt u mijn curriculum vitae vinden. Graag licht ik mijn motivatie toe in een persoonlijk gesprek. Met vriendelijke groet

Pieter De Bruyne Bijlage: CURRICULUM VITAE

47


4.14 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens NAAM ADRES TEL E-MAIL NATIONALITEIT GEBOORTEDATUM Gsm nummer

Pieter De Bruyne Oudekerkstraat 19 8000 BRUGGE 050 38 39 36 pieterdebruyne001@hotmail.com Belg 09/10/1992 0472 25 00 80

Opleiding 2009-2012 2005-2009

Handel Sint-Jozefsinstituut, Brugge Economie – Moderne Talen KA Vijverhof, Sint-Michiels

Talenkennis Frans Nederlands Engels Duits

Matig tot goed Moedertaal Goed Noties

Aanvullende opleiding 2009-2012

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint

Werkervaring 2011-2012

Mederwerker Pizza Hut Pizza Hut Sint-Andries Torhoutsesteenweg 270 8200 SINT-ANDRIES

Interesses en hobby’s Voetbal Diepzeeduiken

48


4.15 Verkoopfacturen 4.15.1 Verkoopfactuur met transportkosten

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever @hotmail.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Pascale Deboever Oudekerkstraat 19 8000 BRUGGE BE 0886 138 352

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

Aantal

Stukprijs (incl. btw)

5

€2,50

4

€2,00

BE 0016 5296 7704 19/04/12 VF/001 19-04

Omschrijving American cookies BTW code 1 Sigaren BTW code 2 Totaal excl. BTW Handelskorting (%10) Kosten Korting voor contant (2%) Maatstaf van heffing (1)Totaal BTW (6%) (2)Totaal BTW (21%) Totaal BTW Transport Totaal factuur

Totaal Bedrag (excl. BTW) €26,79 € 6,61 € 33,4

€ 33,40 € 1,61 € 1,39 € 3,00 € 15,00 € 36,40

49


4.15.2 Verkoopfactuur met handelskorting

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever @hotmail.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Pascale Deboever Oudekerkstraat 19 8000 BRUGGE BE 0886 138 352

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

Aantal

Stukprijs (incl. btw)

3

€1,50

1

€4,00

BE 0016 5296 7704 20/04/12 VF/002 20-04

Omschrijving Beertjes melk (2) BTW code 1 Gevulde schelp BTW code 2 Totaal excl. BTW Handelskorting (%10) Kosten Korting voor contant (2%) Maatstaf van heffing (1)Totaal BTW (6%) (2)Totaal BTW (21%) Totaal BTW Transport Totaal factuur

Totaal Bedrag (excl. BTW) € 4,25 € 3,31 € 7,56 € 0,76

€6,80 € 0,23 € 0,63 € 0,86 € 7,66

50


4.15.3 Verkoopfactuur met korting voor contant

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever @hotmail.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Pascale Deboever Oudekerkstraat 19 8000 BRUGGE BE 0886 138 352

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

Aantal

Stukprijs (incl.btw)

BE 0016 5296 7704 21/04/12 VF/003 21-04

Omschrijving

Zeevruchten BTW code 1 Suikereitjes 2 €1,00 BTW code 2 Totaal excl. BTW Handelskorting(10%) Kosten Korting voor contant (2%) Maatstaf van heffing (1)Totaal BTW (6%) (2)Totaal BTW (21%) Totaal BTW Transport Totaal factuur Als u binnen de 10 dagen betaalt geniet u van een korting van 0,17 EURO. 3

€2,50

Totaal Bedrag (excl. BTW) € 7,08 € 1,65 € 8,73

€ 0,17 € 8,56 € 0,42 € 0,34 € 0,76 € 9,49

51


4.15.4 Verkoopfactuur

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever @hotmail.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Pascale Deboever Oudekerkstraat 19 8000 BRUGGE BE 0886 138 352

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

Aantal

Stukprijs (incl. btw)

3

€3,50

2

€2,50

BE 0016 5296 7704 22/04/12 VF/004 22-04

Omschrijving Schildpadjes (4) BTW code 1 Truffels fondant (8) BTW code 2 Totaal excl. BTW Handelskorting Kosten Korting voor contant(2%) Maatstaf van heffing (1)Totaal BTW (6%) (2)Totaal BTW (21%) Totaal BTW Transport Totaal factuur

Totaal Bedrag (excl. BTW) € 9,91 € 4,13 € 14,04

€ 14,04 € 0,59 € 0,87 € 1,46 € 15,50

52


4.15.5 Verkoopfactuur buitenland

Chocolate Fever Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

chocolate.fever @hotmail.be

Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

Chocolate Fever – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE

www.chocolatefever.be Pascale Deboever Wijngaardstraat 2 4301 GOES NL 0886 138 352

Rekeningnummer Minionderneming Datum verkoopbewijs Te vermelden bij overschrijving Nummer verkoopbewijs

Aantal

Stukprijs (incl. btw)

7

€ 1,20

3

€ 1,50

BE 0016 5296 7704 18/04/12 VF/005 18-04

Omschrijving Toblerone BTW code 1 Cachet BTW code 2 Totaal excl. BTW Handelskorting Kosten Maatstaf van heffing Korting voor contant(2%) (1)Totaal BTW (6%) (2)Totaal BTW (21%) Totaal BTW Transport Totaal factuur

Totaal Bedrag (excl. BTW) € 7,92 € 3,72 € 11,64

€ 11,64 € 0,48 € 0,78 € 1,26 € 12,90

53


4.16 Journaal

A/P +/- D/C Rek . nr.

Omschrijving

Debit

A O P P

+ + + +

D C C C

40 000 70 400 74 600 45 110

€ 35,50

A O P O

+ + +

D D C C

40 000 70 402 45 110 70 400

A O P

+ + +

D C C

40 000 70 400 45 110

A O P

+ + +

D C C

40 000 70 400 45 110

A O

+ +

D C

40 010 70410

Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten Verschuldigde BTW VF/001 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verschuldigde BTW Verkopen handelsgoederen VF/002 Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW VF/003 Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen Verschuldigde BTW VF/004 Handelsdebiteuren ICL Verkopen handelsgoederen ICL VF/005

Credit

€ 18,40 € 15,00 € 2,10 € 7,66 € 0,76 € 0,86 € 7,56 € 9,49 € 8,73 € 0,76 € 15,50 € 14,04 € 1,46 € 11,64 € 11,64

4.16.1 Verkoopdagboek

Datum

Nr. VF

Klant

BTW

VF/005

Pascale Deboever Pascale Deboever Pascale Deboever Pascale Deboever Pascale Deboever

€ 1,26

Bedrag excl. BTW € 11,46

€ 2,10

€ 18,80

€ 0,86

€ 7;56

€ 0,76

€ 8,73

€ 0,76

€ 9,49

€ 1,46

€ 14,04

€ 0,17

€ 15,50

VF/001 VF/002 VF/003 VF/004

Korting

Kosten

Totaal bedrag € 12,90 € 35,50

€ 15,00

€ 7,66

54


4.17 Telefoongesprek Frans

 o  o

o  o  o  o  o  o

Bonjour, je suis Pieter De Bruyne, comptable de Chocolate Fever Bruges. Bonjour, Maxim Rau de réception de Roose . -J’ai vu un article à votre site au web et serait-il possible quelques renseignements concernant cet article ? Oui, c’est possible. Un instant, s’il vous plait, je vous passe le représentant de service des Ventes, monsieur Duclo. …. Bonjour monsieur, pourriez-vous préciser s’il vous plait ? Il s’agit de quels produits exactement ? Serait-il possible de recevoir quelques renseignements concernant un article ? Il s’agit des pralines. Qu’est que vous voudriez savoir exactement de l’article ? J’aimerais avoir un dépliant et un prix courant de l’article pour commander 100 boîtes. Oui, je vais noter votre demande. Encore quelque chose, je veux savoir les délai de livraison. Toutes les commandes sont livrées dans 2 semaines, monsieur. Est-ce que vous doit savez des autres choses ? Pourriez-vous me faire parvenir un offre ? Oui, vous aurez de nos nouvelles dans les prochains jours. Merci monsieur, à bientôt ! A bientôt, monsieur.

55


4.18 Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise

Pieter De Bruyne Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Brugge,le 26 mars 2012

Amelie De Cloedt Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Invitation

Bonjour Madame De Cloedt Je suis Pieter De Bruyne, le responsable de la comptabilité de Chocolate Fever. Nous sommes une mini-entreprise qui vend des produits de chocolat de très haute qualité et pour peu d’argent. Nous avons beaucoup de produits qui concernent le chocolat. Vous pouvez découvrir nos produits sur notre site web : www.chocolatefever.be. Dans le site web vous pouvez voir nos produits classés et présentés joliment et vous pouvez les trouver en annexe cijoint. C’est aussi possible de nous visiter quand nous vendons nos produits à l’école, Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, Bruges, le 21 avril à partir de 10 heures. Je vous remercie pour votre confiance que vous nous accordez. Je vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées,

Pieter De Bruyne Le comptable de Chocolate Fever

Annexe : catalogue de nos produits

56


1

Des fruits de mer € 2,50

Profitez des fruits de mer de Chocolat Fever, le goût est très fort et appétissant. Les fruits concernent d’un mix de chocolat blanc, lait et noir. Tous les fruits n’ont pas le même goût.

2

Un barre de chocolat, avec praliné croquant €1 ,50

Les barres de chocolat avec praliné croquant sont vraiment géniaux. Les barres ont des noisettes très petites mais très bonnes . C’est un vrai régal !

3

Un barre de chocolat, avec praliné noisettes €1 ,50

Les barres de chocolat avec praliné noisettes sont aussi vraiment bons. Il s’agit d’un barre avec praliné mais avec des noisettes grandes. C’est pour les dilettantes de noisettes.

4

Des oursons en chocolat €1,50

Les oursons de Chocolate Fever ne sont pas chers mais ils sont formidables. Les oursons sont de chocolat blanc. C’est parfait pour donner comme cadeau pour les petits enfants.

5

Des truffes avec lait €2

Les truffes sont fourrés avec une douce chocolat de lait, quand tu mords une pièce, le goût explose dans ta bouche. C’est vraiment une expérience !

57


6

Des cigares €2,50

Les cigares de Chocolat Fever sont très bonnes . C’est comme un barre, elles sont fourrés de sucre.

7

Des tortues €3,50

Des tortues sont des figures, teintées pour attirer l’attention des enfants. Elles sont très bonnes. Elles sont disponibles à partir d’un minimum de quatre tortues.

8

Des gnomes €3,50

Les gnomes sont adorables ! La vue et goût ne sont pas à oublier. Ils sont teintés avec une précision jamais vue !

9

Des œufs sucrés €2

Les œufs sucrés de Chocolat Fever sont les meilleures dans leurs catégorie. Ses sont très bonnes.

10

Des œufs de Pâques €3,50

Les œufs de Pâques sont magnifiques. Nous avons plusieurs goûts : avec chocolat lait, noir et blanc. Découvrez les œufs de Pâques de Chocolate Fever, vous ne le regretterez pas du tout !

58


4.19 Eindverslag minionderneming

Ik ben Pieter De Bruyne, leerling in het 6e jaar Handel. Dit jaar hebben mijn klasgenoten en ik een minionderneming gerund, namelijk Chocolate Fever. Al in het vijfde jaar mochten we proeven van het ondernemerschap; er werd druk overlegd over het product dat het volgende jaar onze corebusiness zou worden. Daar werden de fundamenten van ons project gebouwd. We zouden namelijk chocoladeproducten verkopen. Daarbij zou het project als ‘Chocolate Fever’ worden gedoopt. De minionderneming vond ik een zeer leuke en interessante ervaring, het geeft je een visie op hoe het er in bedrijven aan toe gaat. Zo leert de minionderneming je met deadlines werken, werken in teamverband en hoe flexibel en creatief om te gaan met problemen. Het is een goed initiatief om jongeren vroeg te leren omgaan met ondernemen, om zo meer mensen te stimuleren om zelf een eigen zaak op te starten. Via handleidingen kregen we veel informatie over hoe we dingen moesten aanpakken. Er was een goede begeleiding, zo kregen we in het begin van het jaar een voorstelling over miniondernemen, wat dat nu exact inhoudt en wat van ons verwacht werd. We hebben ook onze persoonlijke begeleiders, zoals bij ons Dhr. Decock die ons ten alle tijde heeft bijgestaan bij onze minionderneming. De boekhouding die moest gedaan worden, gebeurde online en was makkelijk om mee te werken. Wel vond ik het jammer dat we veel aan Vlajo gebonden waren, we waren verplicht om een rekening bij BNP Paribas Fortis te openen, terwijl KBC veel misschien iets gebruiksvriendelijker was geweest. Ik ben zeer blij dat we deze kans gekregen hebben van Vlajo, waarvoor mijn dank aan deze toch wel bijzondere vereniging. Ook gaat mijn dank uit naar alle vakleerkrachten die iets te maken hadden met de minionderneming of met de GIP. Ook de directie wil ik via deze weg bedanken voor de mogelijkheden die we kregen om ons project te volbrengen. Veel lovende woorden gaan uit naar onze leercoach Dhr. Decock, hij zorgde er telkens voor dat alles tot in de puntjes verzorgd was en steunde ons enorm. En niet te vergeten, mijn teamgenoten die dit jaar allemaal hun beste beentje hebben voorgezet hebben! Dank u.

59


4.20 Conclusie Het doel van deze opdracht was om zelfstandig te leren werken, plannen en kennis te maken met het bedrijfsleven. Ik vind dat dit een zeer geslaagde jaaropdracht was, want op het gebied van bovenstaande vermelde kenmerken heb ik veel bijgeleerd. Doordat onze geïntegreerde proef draaide rondom onze minionderneming “Chocolate Fever” leerden we ook beter communiceren en samen te werken. Want om een minionderneming te runnen is er goede communicatie en samenwerking met je team vereist. Het is ook een positieve ervaring om te weten hoe het er dagelijks aan toe gaat in een onderneming. Het is ook positief dat je doorheen het jaar twee functies aangewezen krijgt, zo kan je je verdiepen in die functies. Zo kon ik in het begin van het jaar kennis maken met het magazijn, waar ik verantwoordelijk voor was en precis moest weten hoeveel voorraad we nog hadden en vervaldatums controleren. In de tweede periode kon ik kennis maken met het boekhoudkundig aspect van de minionderneming. Als boekhouder moest ik alle facturen netjes bijhouden, facturen betalen voor de vervaldatum. Ik vond de minionderneming een zeer leuk project om te doen. Samen met mijn teamgenoten hebben we dit jaar zeer veel geleerd over ondernemen. Voor dit project had ik nog geen enkel idee hoe het er in het bedrijfsleven kon aan toe gaan. Na een jaar mij ingezet te hebben voor de minionderneming heb ik een idee hoe het er ongeveer zal uitzien. Het is een mooi initiatief van Vlajo om ons de kans te geven om een minionderneming op te starten en te runnen. Alsook de directeur, die ook dit project steunt en de begeleidende leerkrachten die ons van in het begin hebben bijgestaan. Dank u.

60


5 Bijlagen 5.1 Logboek

Week 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41

Datum 12 september 2011 13 september 2011 14 september 2011 14 september 2011 15 september 2011 19 september 2011 20 september 2011 21 september 2011 23 september 2011 26 september 2011 26 september 2011 26 september 2011 27 september 2011 27 september 2011 27 september 2011 28 september 2011 28 september 2011 4 oktober 2011 5 oktober 2011 7 oktober 2011 10 oktober 2011 11 oktober 2011 12 oktober 2011 13 oktober 2011

Uur 8u20 – 9u10 14u50-15u50 11u05-11u55 19u00-19u30

Activiteit Opstarten mini onderneming + zoeken leveranciers. Bespreking van bedrijfstechniek + business plan Brainstormen over logo

09u10-10u00

Opzoeken mogelijkheden betreffende logo Verder zoeken naar leveranciers

08u20-09u10

Bestuursvergadering

13u55-14u45

Verder ontwikkelen van het logo

11u05-11u55

Bekijken magazijn + opruimen

09u10-10u00

Bespreking mogelijke leveranciers

08u20-09u10

Bestuursvergadering + businessplan

15u50-16u40

Brief aandeelhoudersvergadering opstellen Opstellen organogram minionderneming Verder werken aan businessplan + leveranciers Opstellen aandeelhouderscertificaten Afwerken brief aandeelhoudersvergadering Verder opruimen magazijn

19u45-20u05 13u55-14u45 19u00-20u30 18u45-19u30 11u05-11u55 19u00-19u30 13u55-14u45 11u05-11u55 09u10-10u00 08u20-09u10 13u55-14u45 11u05-11u55 10u15-11u05

Bijlage

Afwerken aandeelhouderscertificaten Afwerken van businessplan Kiezen leveranciers Kuisen van het magazijn Bestuursvergadering Opnemen van de stock Verder opnemen van de stock Bespreken aandeelhoudersvergadering 61


41

14 oktober 2011

09u10-10u00

41

14 oktober 2011

10u15-11u05

42 42 42

17 oktober 2011 17 oktober 2011 18 oktober 2011

08u20-09u10 09u10-10u00 13u05-16u40

42

18 oktober 2011

16u40-22u15

42

19 oktober 2011

11u05-11u55

42

19 oktober 2011

14u00-17u00

42

21 oktober 2011

09u10-10u00

42

22 oktober 2011

15u00-18u00

43 43 43 42

24 oktober 2011 24 oktober 2011 25 oktober 2011 26 oktober 2011

08u20-09u10 15u50-16u40 13u05-13u55 11u05-11u55

43 43 44

28 oktober 2011 28 oktober 2011 3 november 2011

09u10-10u00 16u00-17u00 13u00-15u00

44 45 45 45

4 november 2011 7 november 2011 9 november 2011 12 november 2011 16 november 2011 18 november 2011 18 november 2011 21 november 2011 22 november 2011 23 november 2011 24 november 2011 24 november 2011 25 november 2011

18u00-18u30 08u20-09u10 11u05-11u55 17u00-18u00

Stocklijst opmaken + prijzen opstellen Feedback opdracht 1 GIP, Brief aandeelhoudersvergadering Bestuursvergadering Brainstormen over website Aandeelhoudersvergadering voorbereiden Aandeelhoudersvergadering + verkoop Bespreking aandeelhoudersvergadering Samenkomen met Nathan Lampo voor groepswerk Frans, Une campagne publicitaire Opnemen van de stock + bijwerken stocklijst Samen met Nathan Lampo GIP Frans maken Bestuursvergadering Opstellen enq没ete Nederlands Voorstelling GIP Frans Kas controleren : vergelijking met stocklijst Verpakken en controleren goederen Helpen opstellen stand verkoop Voorbereiden powerpoint voorstelling Schoolsystem Verder werken Schoolsystem Bestuursvergadering Controleren stock Verbeteren GIP Frans

15u00-15u30

Enqu锚te Nederlands afwerken

09u10-10u00

Goederen tellen in magazijn

19u00-20u50

Opstarten brochure Zweden

08u20-09u10

Bestuursvergadering

13u55-14u45

Goederen tellen in magazijn

11u05-11u55

Powerpoint voorstelling Zweden

09u10-10u00 16u00-17u00

Opstellen stocklijst in vergelijking met kas Inpakken goederen voor verkoop

09u10-10u00

Voorstelling powerpoint Zweden

46 46 46 47 47 47 47 47 47

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

62


47

11u05-11u55

Verder werken brochure Zweden

14u00-15u45

First impressions about Sweden

14u00-15u45

Voorbereiden verkoop

09u55-10u15

Verkoop op speelplaats

18u00-18u45

Bijwerken lay-out logboek

13u55-14u45

Nieuwe stocklijst opmaken + controle magazijn Verder werken nieuwe stocklijst

48 48 48 48

25 november 2011 26 november 2011 28 november 2011 28 november 2011 28 november 2011 29 november 2011 30 november 2011 1 december 2011 1 december 2011 2 december 2011 2 december 2011

49 49 49 49

5 december 2011 5 december 2011 6 december 2011 7 december 2011

08u20-09u10 15u50-16u40 13u55-14u55 11u05-11u55

49 49

8 december 2011 9 december 2011

20u00-20u45 09u10-10u00

51

16u00-19u00

2 3 3 3 3 3 3

21 december 2011 23 december 2011 11 januari 2012 16 januari 2012 16 januari 2012 17 januari 2012 17 januari 2012 18 januari 2012 19 januari 2012

4

23 januari 2012

±09u00

4

24 januari 2012

±10u00

4

24 januari 2012

±13u00

4 4

25 januari 2012 25 januari 2012

±09u00 ±13u00

48 48 48 48 48 48

51

11u05-11u55 18u00-18u30 14u40-15u00 09u10-10u00 10u15-11u55

17u00-19u00 15u00-16u15 08u20-09u10 19u00-19u30 13u55-14u45 14u23-14u30 11u05-11u55 18u00-18u45

Verder afwerken brochure Zweden Verkoop op speelplaats Bestuursvergadering Verder werken aan brochure Zweden Bestuursvergadering Uitleg over solliciteren Goederen tellen in magazijn Bespreken mail Celine Vansteenbrugge haar mama Laatste afwerking brochure Zweden Bespreking verkoop op speelplaats en Howest Verkoop Howest Verkoop op speelplaats + opkuis stand Opstellen sollicitatiebrief + CV Tellen goederen magazijn Voorbereiden sollicitatiegesprek Voorbereiden verkoop in Zweden Sollicitatiegesprek minionderneming Bestuursvergadering Op orde stellen powerpointvoorstelling schoolsystem Voorstelling powerpoint schoolsystem Webcamsessie met Shana en Mevr De Meyer Bezoek aan Zweedse SME Ire meubelen Bezoek Zweeds bedrijf TTC Verkoop in winkelcentrum Tibro

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

63


5 5

31 januari 2012 1 februari 2012

13u55-14u45 11u05-11u55

5 6

3 februari 2012 9 februari 2012

09u00-10u00 20u00-21u30

6

10 februari 2012

09u10-10u00

7 7

12 februari 2012 13 februari 2012

14u00-15u00 08u20-09u10

7

13 februari 2012

13u55-14u45

7

14 februari 2012

13u05-13u55

7 7 7 8 8 8 8

14 februari 2012 15 februari 2012 17 februari 2012 27 februari 2012 28 februari 2012 29 februari 2012 29 februari 2012

13u55-14u45 11u05-11u55 09u10-10u00 08u20-09u10 13u55-14u45 11u05-11u55 17u00-18u20

8

2 maart 2012

09u10-10u00

9 9 9 11 11

5 maart 2012 5 maart 2012 7 maart 2012 12 maart 2012 12 maart 2012

08u20-09u10 15u50-16u40 11u05-11u55 08u20-09u10 15u50-16u40

11 11

13 maart 2012 14 maart 2012

13u55-14u45 10u00-11u55

11

16 maart 2012

09u10-10u00

12

19 maart 2012

08u20-09u10

12 12

19 maart 2012 20 maart 2012

15u50-16u40 13u55-14u45

12

21 maart 2012

11u05-11u55

12 12

23 maart 2012 23 maart 2012

09u10-10u00 18u00-20u00

12

24 maart 2012

14u00-15u30

Bestuursvergadering Inleiding nieuwe functie door voormalige boekhoudster, Céline Vansteenbrugge Verdere inleiding nieuwe functie Sollicitatiebrief en CV voor informatica Boeken verkoopfacturen Chocolate Fever La commerce par teléphone Bestuursvergadering + verslag opstellen Voorstelling la commerce par teléphone Voorstelling la commerce par teléphone Controle van de boekhouding Verdere controle boekhouding Aankoopfacturen boeken Bestuursvergadering Verkoopfacturen boeken Bespreking 100 dagen Briefhoofd minionderneming met userform opstellen Controle in vergelijking met kas als verkoopfacturen betaald zijn Bestuursvergadering GIP documenten samenstellen Verdere controle met kas Controle boekhouding Brief opstellen voor SME project, HORECA TOTAAL Boekhouding op orde stellen Spreker: ondernemer voor de klas, Rik denolf, CEO Roularta Media Group nv. Klanten die nog niet betaald hadden mailen Bestuursvergadering + prijslijsten bespreken GIP bestanden verbeteren Producten helpen verpakken in magazijn Producten helpen verpakken in magazijn Paasactie bespreken Opstarten GIP taak présenter l’assortiment de votre minientreprise Afwerken GIP taak présenter

Bijlage 7

64


12 12 14 14 14 14

25 maart 2012 25 maart 2012 16 april 2012 16 april 2012 17 april 2012 17 april 2012

10u30-11u15 16u00-18u00 08u20-09u10 15u50-16u40 13u55-14u45 15u00-15u50

14 17 17

20 april 2012 26 april 2012 27 april 2012

09u10-10u00 Âą14u00-16u00 08u20-11u55

19 19 19

7 mei 2012 7 mei 2012 8 mei 2012

08u20-09u10 15u50-16u40 13u55-14u45

l’assortiment de votre minientreprise GIP taak ondernemer voor de klas GIP taak analyse van de jaarrekening Bijlage 8 Bestuursvergadering GIP eindconclusie opstellen Verkoopfacturen controleren Powerpointvoorstelling voor Zweedse leerlingen opstellen Aankoopfacturen controleren Bedrijfsbezoek Modular lightning Bijlage 9 Powerpoint voorstellingen Belgische SME voorstellen Bestuursvergadering GIP eindverslag voor VLAJO opstellen Verkoopfacturen boeken

65


5.2 Stocklijst

66


5.3 Une campagne publicitaire A. Analyse de l’affiche

/10

Répondez aux questions suivantes en écrivant un texte suivi qui analyse l’affiche (8 lignes au maximum). (le public cible, les couleurs, les plans, le slogan, quand, quoi, l’image….)

Notre public cible sont les jeunes (les jeunes doivent étudier beaucoup), donc nous avons utilisé une jeune fille. Nous avons travailé beaucoup avec le brun, parce que le chocolat est brun. Nous avons planifiée beaucoup pour l’affiche, et trouvé une petit fille pour posér. Le slogan est : chocolat, parfait pour de bons résultats parce que le chocolat noir contient une substance qui stimule le cerveau, donc c’est utile pour étudier. Dans le premier plan vous voyez une petite fille, parce notre but est d’atteindre les jeunes pour acheter nos truffes noires. Dans le deuxième plan vous voyez la fille avec chocolat sur le visage et avec une bavette.Dans le troisième plan vous voyez le fond, ce sont des meubles noires, pour accentuer le couleur du chocolat sur le visage.

B. Le texte publicitaire

/10

Ecrivez un texte publicitaire (8 lignes au maximum). Pas des bons résultats a l’école ? Vous étudiez beaucoup, mais tu n’a pas de bonnes marques ? Voudriez vous changer cela ? Nous avons une solution parfaite pour vous. Les truffes noires de mini-entreprise Chocolate Fever. Les truffes noires contiennent une substance qui stimule le cerveau. Il faut simplement les manger et l’etude sera plus facile et les bons résultats viendront. C’est vraiment incroyable quel effet les truffes ont sur vos études. Achetez des truffes de Chocolate Fever,c’est pas chèr du tout, vous ne le regretterez pas ! C. Le spot publicitaire

/10

Montrez un film de 30 secondes (un spot publicitaire) de votre produit.

67


5.4 Enquête voor Nederlands Chocolate Fever is een startende minionderneming sinds het begin van het schooljaar 2011. Gedurende één jaar gaan de jonge ondernemers leren hoe ze echt tewerk moeten gaan in het bedrijfsleven. Dit doen ze dus door een eigen kleine onderneming op te starten en dit jaar met chocoladeproducten. Om te zien hoe goed chocolade in de markt ligt hebben ze een enquête opgesteld chocolade te evalueren.

1 Leeftijd?  0-20  20-30  30-50  50+ 2 Geslacht?  Man  Vrouw 3 Lust u chocolade?  Ja  Nee (volgende vraag, zie apart blad) 4 Welke chocolade lust u graag?  Wit  Melk  Fondant 5 Heeft u een voorkeur voor:  Chocolade zonder vulling  Chocolade met vulling 6 Bent u verbonden met een bepaald merk?  Ja o o o o o o o o  Nee

Côte d’Or Milka Callebaut Fairtrade Leonidas Neuhaus Jacques …………… (andere)

68


7 Hoeveel keer week eet u chocolade?  1 dag per week  2 dagen per week  3 dagen per week  4 dagen per week  5 dagen per week  6 dagen per week  7 dagen per week

8 Wanneer koopt u chocolade?  Wekelijks  Om de twee weken  Maandelijks  Af en toe o Geschenken o Bezoek o Familie of vrienden 9 Waar koopt u de chocolade?  Grootwarenhuizen  Gespecialiseerde winkels  ……………………….. (andere) 10 Vindt u geschenkmandjes een leuk idee?  Ja  Nee 11 Voor welke prijs zou u geschenkmandjes kopen?  0-10 EUR  10-20 EUR  20-30 EUR  Meer

69


12 Wat moet er dan in een mandje zitten a.d.h.v. de prijs die u wilt geven?  Pralines  Truffels  Zeevruchten  Chocoladerepen  Studentenhaver  Chocoladebeeldjes  ……………………………. (andere) 13 Zou u bereid zijn meermaals geschenkmandjes te kopen indien u ze zelf kan samenstellen?  Ja  Nee 14 Met welke gelegenheden koopt u chocolade?  Sinterklaas  Kerstmis/ Nieuwjaar  Pasen  Verjaardagen  ……………………. (andere) 15 Voor welke prijs in verband met het aantal personen?  0-10 EUR  10-20 EUR  20-30 EUR  30-50 EUR  50+ EUR    

1-4 personen 4-8 personen 8-12 personen 12+ personen

BEDANKT vanwege het Chocolate Fever Team!

70


1 Lust u chocolade?  Ja  Nee 2 Waarom niet?  Ongezond  Allergisch  Geen behoefte aan  ……………………………. (andere) 3 Koopt u Chocolade voor andere mensen?  Ja o Vrienden o Familie o Geschenk  Nee 4 Voor welke prijs zou u een geschenkmandje kopen?  0-10 EUR  10-20 EUR  20-30 EUR  30-50 EUR  50+ EUR 5 Wat moet er dan in een mandje zitten a.d.h.v. de prijs die u wilt geven?  Pralines  Truffels  Zeevruchten  Chocoladerepen  Studentenhaver  Chocoladebeeldjes  ……………………………. (andere) 6 Zou u bereid zijn meermaals geschenkmandjes te kopen indien u ze zelf kan samenstellen?  Ja  Nee

71


7 Koopt u Chocolade met gelegenheden?  Ja o Sinterklaas o Kerstmis/ Nieuwjaar o Pasen  Nee 8 Voor welke prijs in verband met het aantal personen?  0-10 EUR  10-20 EUR  20-30 EUR  30-50 EUR  50+ EUR    

1-4 personen 4-8 personen 8-12 personen 12+ personen

9 Waar koopt u de chocolade?  Grootwarenhuizen  Gespecialiseerde zaken  …………………………………. (andere) 10 Bent u gebonden aan een bepaald merk?  Ja o Côte d’Or o Milka o Callebaut o Fairtrade o Leonidas o Neuhaus o Jacques  Nee

BEDANKT vanwege het Chocolate Fever Team!

72


1 Kent u het begrip “Minionderneming”?  Ja  Nee 2 Zou u chocolade kopen bij een minionderneming die u niet kent?  Ja  Nee o Geen vakkennis o Geen vertrouwen in jongeren/ miniondernemingen o Gebonden aan eigen product/ winkel o ……………………………………………………….. (andere)

BEDANKT vanwege het Chocolate Fever Team!

73


5.5 Stocklijst

74


5.6 Brochure Zweden

75


Inleiding Beste ouders, leerlingen Over precies vier weken, op 15 januari 2011, vertrekken wij naar Zweden voor een boeiende en interessante studiereis. In deze bundel vinden jullie volgende informatie: ▪Het programma ▪Enkele algemene inlichtingen over Zweden ▪Leefregels bij studiereizen – strookje indienen ten laatste op vrijdag 8 januari 2012 ▪Een memo !!! Lezen !!! ▪Instructies voor de handbagage ▪Attitudebeoordelingsformulier voor Zweden ▪Kamerverdeling in Stockholm ▪Verdeling gastgezinnen in Tibro (update 2009-12-18) ▪Telefoonlijst ▪Een ontwerp van het tegenbezoek van de Zweden aan België

Wie nog dringende vragen heeft kan steeds contact opnemen met de begeleidende leerkrachten. We wensen iedereen een deugddoende Kerstvakantie en een gelukkig 2010. De begeleidende leerkrachten. K. De Meulder G. Dickx H. Decock

76


Kamerverdeling Gustav af Klint Kamer 1 ▪ Meisjes

1. 2. 3. 4.

Louisa Anouk Kelly Maïté

Kamer 5 ▪ Jongens

1. 2. 3. 4.

Joey Ruben Maxime Tibo

Kamer 2 ▪ Meisjes

1. 2. 3. 4.

Nele Kamer 6 ▪ Emely Jongens Alexandra Hannah

1. 2. 3. 4.

Jeffrey Sammy Nicolas Andreas

Kamer 3 ▪ Meisjes

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Céline Jasmien Charlotte Françoise Célin Jolien Majlinda Hanne

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Kamer 4 ▪ Meisjes

Kamer 9 ▪ Jongens

Kamer 7 ▪ Jongens

Kamer 8 ▪ Jongens

Jerome Nathan Maxim Pieter Jibbe Besnik Maxime Dujardin 4. Kilian 1. Jasper 2. Sebastiaan

1. K’yanni Kamer 10 ▪ 2. Jelle Jongens 3. Nicolas 4. Lukas Programma thuisblijvers Dinsdagmorgen 2011-01-24: webcamsessie Donderdagnamiddag 2011-01-26: bezoek StoraEnso Vrijdagmorgen 2011-01-27: bezoek Europa College en ontmoeting met Zweedse studenten

De bedoeling is haar deze week deeltaken rond de minionderneming te laten afwerken (cfr H. Decock) Eventueel bezoek aan Scandinavian school in Waterloo http://www.ssb.be.

77


Algemene inlichtingen Stockholm. 

Zweden doet niet mee aan de euro. De Zweedse kroon (SEK) bestaat uit 100 öre.De munt met de laagste waarde is die van 50öre, dus in winkels worden veel prijzen afgerond. SEK 100=94.70 EUR, 1 EUR= 10.56 SEK (Koers 10.12.2008) De SEK maakte een forse duik t.o.v. de EUR wat gunstig is voor ons!!

Het landelijk alarmnummer is 112

Gevonden voorwerpen politie : Bergsgatan 39 Stockholm 4010788

Gevonden voorwerpen spoorwegen : Centraal station, Vasagatan Stockholm 7622550

Apotheek(24u) C W Scheele : Klarabergsgatan 64 Stockholm 4548100

 Ambassade België Villagatan 13a Stockholm Tel. 08 53 48 02 00 www.diplomatie.be/stockholmnl stockholm@diplobel.org 

Hoofdkantoor politie : Kungholmsgatan 37 (Kungsholmen) Stockholm Tel. +46 0(8) 401 10 00

Banken : open van ma tot vrij van 09.30 uur -15 uur

Winkels : open van ma tot vrij 10-18 en za van 10u.-15 u. In de grote steden (Stockholm) zijn ze langer open. In Tibro zijn de winkels verbonden aan b.v. benzinestations waar heel wat te verkrijgen is (voedingswaren, kranten, e.d.) open tot 21.00 u./22.00 uur. Er is op nauwelijks vijf minuten loopafstand van het jeugdhotel in Tibro dergelijke winkel.

Gele postbussen voor internationale post

Toeristische info Stockholm: Sverigehuset, Hamngatan 27 Stockholm (Kungsträdgården)

78


Attitudes en vaardigheden

1

2

3

4

5

ALARM

BIJNA NIET

VOL-DOENDE

GOED

ZEER GOED

Studiereis Zweden 2011-2012 Naam: Klas: 6 handel ‌

Werkhouding a)

Leergierigheid: gericht op leren, interesse, initiatief nemen

b)

Inzet en enthousiasme t.o.v. van de opgelegde taken

c)

Resultaatgerichtheid: snelheid in uitvoering, productief, zoekt actief naar hulpmiddelen die zorgen voor een meerwaarde

Sociale houding

d)

Positieve houding: streeft in alles een positieve sfeer na

e)

Dynamisch: zin voor initiatief en

79


verantwoordelijkheid

f)

Beleefdheid en voornaamheid

EINDCONCLUSIE

EINDBEOORDELING

/ 30

80


Code of conduct

Evaluation form

Name:

Class:

40p no

We trust that at all times students behave respectfully towards their fellow human beings: people they get in contact with, teachers, fellow students‌

1. Accommodation 10p neat/tidy/ polite orderly constructive attitude/willing to try out new customs‌

helpful/friendly/understanding punctual/keeps to settled agreements

2. Visits to firms, musea‌ 10p polite/interested/enthusiastic taking notes

3. School 10p polite/interested/enthusiastic active listening/taking notes

4. Leisure time 10p Helpful tolerant/trustworthy

Total score 40p Accommodation Visits

School

positive/constructive attitude

active participation

active participation

punctual/keeps to settled agreements

distinguished / dignified bearing

leisure time

keeps to settled agreements

total 40p

81


Class : ………

Nr :…..

Name:………………………………

Evaluationform :PowerPoint-presentation Tibro

Very good 5

Good 4

Sufficie nt 3

Moderat e2 bad 1 1.Efficiency+ completeness :does the performance meet the expectation/the requirements ? Does the student know his text by heart ? 2. Vocabulary : does the student use an adapted language register ? 3. Pronunciation : does the sudent employ a good pronunciation and intonation ?

4. Grammatical correctness + syntax

5. Fluency : does the student speak fluently and in a natural way ? 6. Interaction : does the punblic get involved :eyecontact, questions…

Remarks :

Total :……/………….(30p)

The students should have a thorough command of their text (know it by heart, without showing it), otherwise they don’t deserve half of the points ! ! !

82


Leuke restaurantjes en cafeetjes Kaffekoppen

Stortorget 18-20 alles met chocolade

19 Glas

Stora nygatan 19 gevarieerde kaart (100 SEK) Norrmalmstorg pasta, salades, … (125 SEK) Berzeliipark Aziatische keuken (60 à 160 SEK) Vasaplan 4 permanente ijsbar (180 SEK) Östermalmstorg 1 vele restaurantjes Engelbrektsgatan 37 middenoosters sfeercafé (75 à 130 SEK) Jongfrugatan 33 Grieks-Turks restaurant (50 à 95 SEK) Karlavägen 75 pasta, salade, sandwich (89 SEK) Roslagsgatan 25 soeprestaurant (67 à 100 SEK) Odengatan 34 beste koffie, salades, pasta (75 SEK) Norr mälarstrands 7 open keukens (grill, sushi, ijs, …) kajplatser 464 (140 à 300 SEK) Norr mälarstrands restaurant/bar op boot (220 SEK) kajplatser 466 Norr mälarstrand 64 drijvend terras Sankt eriksgatan 6 wokgerechten (125 SEK) Pontonjärgatan 28 Afrikaanse keuken (200 SEK) Djurgårdsvägen 64 lunchcafé (100 SEK)

Zanzibar Berns Asiatiska Absolut Icebar Stockholm Östermalms Saluhall Beirut Café Halv Grek plus Turk Café Foam Sibiriens Soppkök Non Solo Bar Kungsholmen

MS Gerda Mälarpaviljongen Mamadou Chakula Blå Porten

83


Memo belangrijk! 

Zorg dat je een geldige identiteitskaart (duidelijke foto) bij jou hebt. De identiteitskaart wordt op de parking van het Sint-Lodewijkscollege getoond aan dhr. Decock.

Elke passagier van Ryanair mag maximaal één reiskoffer met een maximumgewicht van 15 kg. inchecken. Voor het gewicht daarboven moet de passagier een boete betalen van minimum 15 EURO per extra kg (ter plaatse te betalen). Daarnaast mag elke passagier een handbagage van maximum 10 kg. aan boord nemen. De maximale afmetingen van die handbagage bedragen 55 x 40 x 20 cm. Voor de inhoud van die handbagage: lees de instructies in bijlage!!

Elke leerling is vanaf vertrek tot aankomst verzekerd door de reisverzekering van de school.

Voor Zweden is een EZVK (Europese Ziekte Verzekeringskaart) nodig. Haal die tijdig af bij jouw ziekenfonds. Deze EZVK heb je zeker nodig bij hospitalisatie. Bij ziekenhuisopname moet Eurocross sowieso binnen de 48 uur verwittigd worden. Dus ook een Eurocross kaart is nodig.

Bestel tijdig jouw Zweedse Kronen (SEK). Zoals aangegeven kunnen een goede 1000 SEK volstaan, zeker voor wie in een gastgezin verblijft. Je kunt ook in Zweden geld afhalen met een gewone bankkaart (check bij je bank of je de juiste kaart hebt en wat de limiet is) en met een kredietkaart (Visa, ….). Je zult merken dat de levensduurte in Zweden geweldig meevalt in tegenstelling tot geruchten.

Neem niet te veel kledij mee in de koffer en zeker geen alcohol of andere drank. Voorzie je wel op lage temperaturen. Zeker in Stockholm (stad aan het water) kan het bijtend koud zijn. Zorg ook voor een paar goede stapschoenen. In Stockholm kan je die goed gebruiken.

Sportgerief niet vergeten voor het voetbaltornooi op dinsdag.

Voor de lessen in de school: absoluut zorgen dat je je Power Point presentatie in de juiste versie mee hebt. Zorg ook voor schrijfgerief en voor een USB-stick om jouw ter plaatse gemaakte verslagen op te slaan. Lokaal opgeslagen informatie is achteraf zeer moeilijk opvraagbaar en is geen excuus om bepaalde verslagen niet in te dienen.

Breng – indien mogelijk - een degelijk digitaal fototoestel mee. Foto’s via een GSM zijn achteraf vaak niet erg bruikbaar.

Voor de hele reis is een afzonderlijke attitudebeoordeling van toepassing (zie bijlage). De reis is een echte studiereis waar naast leermomenten ook plaats is voor ontspanning. Zorg dat je beide goed uit elkaar houdt en een leergierige houding aanneemt wanneer het moet.

De leerkrachten leiden de reis. Wie zich stoort aan een en ander komt dat met de leerkrachten bespreken. Nooit neem je het recht zelf in handen.

84


Nieuwe veiligheidsmaatregelen luchtvaart vanaf 2006-1106 Belangrijke beperkingen voor vloeistoffen in handbagage! De Europese Commissie heeft een verordening (nr. 1546) goedgekeurd waardoor nieuwe maatregelen voor het luchtvaartverkeer van kracht worden. Dit nieuwe reglement legt zware beperkingen op betreffende vloeistoffen in handbagage, en is geldig voor alle vluchten met vertrek uit een luchthaven van de Europese Unie (ongeacht de bestemming of de nationaliteit van de passagier). Deze verordening betreft uitsluitend bagage die in de cabine wordt meegenomen (handbagage) en dus niet bagage die ingecheckt wordt en in het ruim vervoerd wordt. Producten met een vloeibare inhoud van meer dan 100ml mogen dus wel in de reiskoffer meegenomen worden die ingecheckt wordt. Elke verpakking die vloeistof bevat, mag max.100ml inhoud hebben. Passagiers mogen wel verschillende vloeistoffen meenemen, zolang de regel van de 100ml gerespecteerd wordt. Het begrip vloeistof dient zeer breed opgevat te worden, ook gels, sprays, tandpasta enz. horen hierbij. Alle vloeistoffen die in de handbagage aanwezig zijn, zullen aan de security controle aangeboden moeten worden in een doorzichtig plastic zakje met een inhoud van maximum één liter. Dit zakje dient afgesloten te worden door middel van een elastiek, een knijper of een ander sluitmechanisme. Per passagier mag max. één plastic zak aangeboden worden. Deze regel geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen (niet baby's). De vloeistoffen moeten in de plastic zak passen (de plastic zak mag niet uitpuilen). Alle producten die niet beantwoorden aan deze reglementering zullen aan de security controle onverbiddelijk in de afvalcontainer verdwijnen. Uitzonderingen worden toegestaan voor medicijnen, babyvoeding en dieetvoeding die nodig zijn voor de vlucht. Deze mogen in de handbagage meegenomen worden en hoeven dus niet in een doorzichtige plastic zak gestopt te worden. Er wordt aangeraden dat passagiers die niet-gangbare medische vloeistoffen meenemen, zouden beschikken over een medisch attest (liefst in het Engels opgesteld).De aankoop van vloeibare producten in de tax free shop zijn nog steeds mogelijk, maar zullen door de tax free shop verpakt worden in een doorzichtige verzegelde plastic zak die door de passagier niet mag worden opgedaan voor hij zijn eindbestemming bereikt heeft. Dit nieuw Europese reglement voorziet eveneens dat passagiers verplicht zijn om aan de security controle hun jas of mantel uit te trekken en draagbare computers of ander groot elektronisch materiaal uit de handbagage te halen. Meer dan ooit is het belangrijk dat klanten vroeg op de luchthaven zijn gezien deze nieuwe reglementering voor lange files aan security controle zal zorgen.

1)

Voor welke vluchten geldt het nieuwe reglement?

Het nieuwe reglement geldt voor alle vluchten die vertrekken uit een luchthaven van de Europese Unie, ongeacht de bestemming of de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij.

2)

Wat wordt er verstaan onder "vloeistof"?

Onder vloeistof worden verschillende types verstaan: de volledige vloeibare producten zoals drank en parfum of de semivloeibare producten zoals gels, pasta's, lotions, mengsels en aërosols. Enkele voorbeelden: alle soorten drank, siroop, parfum, haargel, douchegel, tandpasta, gelaatscrème, bodylotion, zonnecrème of -olie, vloeibare zeep, deodorant en andere sprays, scheercrème.

85


3)

Geldt het reglement ook voor water?

Ja, het reglement geldt ook voor water

4)

Kunnen passagiers meerdere verpakkingen van 100ml meenemen?

Ja, passagiers kunnen meerdere verpakkingen van max. 100ml meenemen, zolang deze de inhoud van een plastic zak van één liter niet overschrijden.

5)

In welk soort plastic zak moeten vloeibare producten vervoerd worden?

De plastic zak waarin vloeibare producten vervoerd mogen worden moet doorzichtig en hersluitbaar zijn, en moet een inhoud hebben van maximaal één liter. Bijvoorbeeld: diepvrieszakken die in elke supermarkt verkocht worden.

6)

Wat wordt er voorzien voor passagiers die medicijnen, een speciaal dieet of babyvoeding aan boord nodig hebben?

De reglementering voorziet uitzonderingen voor passagiers die medicijnen of vloeibare dieetvoeding nodig hebben. De passagiers mogen hiervan enkel de hoeveelheid meenemen die zij tijdens de reis nodig hebben. Dit geldt ook voor babyvoeding. Deze producten mogen in de handbagage meegenomen worden en hoeven niet in een doorzichtige plastic zak gestopt te worden. Aan de security controle kan aan de passagier gevraagd worden om te bewijzen dat de producten werkelijk medicijnen of speciale voeding zijn. Wij raden de klanten daarom ook aan om voor medicijnen en speciale voeding een doktersattest mee te nemen (liefst in het Engels).

7)

Kunnen passagiers nog drank en parfums kopen in de tax free shops?

Ja, het is nog steeds mogelijk om grotere hoeveelheden van bijvoorbeeld drank en parfum te kopen in de tax free shops op de luchthaven. De gekochte artikelen zullen door de tax free shop in speciale verzegelde zakken gestopt worden.

8)

Kunnen passagiers nog drank en parfums kopen aan boord van het vliegtuig?

Ja, deze artikelen zullen nog steeds aan boord van het vliegtuig verkocht worden.

86


Programma Vrijdag 2011-01-20 Om 10.00 uur verzamelen aan de parking van Sint-Lodewijkscollege 

Vertrek vliegtuig Eindhoven: 15.40 uur.

Aankomst Stockholm Skavsta: 17.30 uur.

Flyggbus naar station Stockholm: 18.30 uur.

Inchecken in jeugdherberg rond 20.30 uur : GUSTAF AF KLINT Stadsgårdskajen 153 116 45 Stockholm tel. +46 (0)8 640 40 77/78 gustafafklint@telia.com website : www.gustafafklint.se

Avondwandeling en verkenning omgeving hotel!

Aandacht! 

Iedereen heeft zijn/haar identiteitskaart mee met duidelijke foto.

Eventueel persoonlijke medicatie. (cfr. ook reglement handbagage).

Alcohol meebrengen is verboden!

Nieuw reglement handbagage (zie bijlage).

Handdoeken/washandjes meebrengen – lakens voor degenen die in Tibro op jeugdhotel verblijven.

Warme stadskledij en degelijk schoeisel is noodzakelijk

Alcohol in de jeugdherberg is verboden!

Zaterdag 2011-01-21 

Ontbijtbuffet: 8.30 uur

Stadswandeling in Gamla Stan met bezoek aan het Koninklijk Paleis (Kungliga Slottet)

Lunch

13.00 uur: geleid bezoek in het parlement ‘Riksdagen’

Shopping

16.00 uur: bezoek aan het wereldberoemde stadhuis ‘Stadshuset’ (cfr. uitreiking jaarlijkse Nobelprijzen)

17.30 uur stadswandeling naar het centrum

Avondmaal

87


Avondactiviteit: AANDACHT Het avondmaal en de avondactiviteit is een groepsgebeuren. We blijven heel de avond als groep samen. Niemand gaat alleen op stap.

Zondag 2011-01-22 

Ontbijtbuffet: 8.15 uur

Uitchecken: Bagage mag in AF Klint (baggagekamer) blijven tot in de namiddag

10.00 uur: bezoek Vasamuseum Galärvarvet

Lunch

14.30 uur: busreis naar Tibro vanaf AF Klint

19.30 uur aankomst in Karslborg – Hjo - Tibro

Onthaal door en kennismaking met de gastgezinnen

leerkrachten in het jeugdhotel Vandrarhemet Tärnan (tel.: 0046 (504) 14864)

Maandag 2011-01-23 

8.15 uur: ontvangst op de school : Fågelviksgymnasiet in lokaal 209

+46 (504) 18 www.tibro.se/fagelvik

Projectleider : Dhr Göransson (leraar economie)

8.30 uur: verwelkoming

8.45 uur: voorstelling school

9.00 uur: gidsbeurt in de school groep A, Groep B (vijf subgroepen) kennismaking met de verschillende afdelingen van de school (B1: esthetica/ B2: media/ B3: auto techniek/ B4: mx en B5: natuurwetenschappen)

09.45 uur: break

10.00 uur: verkenning school vice versa

10.15 - 11.00 uur: Kennismakingsronde

11.00 – 12.00 uur: power pointpresentaties

Lunch

12.45 uur verzamelen hoofdingang (‘Forum’) voor bedrijfsbezoek

13.00 – 15.00 uur bedrijfsbezoek met Zweedse leerlingen

5.15 – 16.00 uur nabespreking bezoek + Verslag!!

18.30 uur: bowling/film/pizza

88


Dinsdag 2011-01-24 8.10 uur: verzamelen in lokaal 209. 

8.15 – 9.30 uur: bezoek aan verschillende klassen

9.30 – 11.00 uur: PowerPoint-presentaties + dicussie met SP1

11.00 uur: Voetbaltornooi 6HA1, 6HA2 en SP2 A en SP3A (wedstrijdjes van 15 minuten) Sportgerief meebrengen. Supporters op post.

Lunch

13.00 uur – 15.00 uur: voorbereiding van de ‘fair’ en voorbereiding Zweden dag

Avond met de gastgezinnen.

Woensdag 20/01/2010

8h15 : voorbereiding van de ‘fair’/economisch afdeling

9.00-11.00 uur: Bedrijfsbezoek

11.30 – 16.00 uur: Samenwerking met SP3A: ‘beurs’ in de winkelgallerij van Tibro met beurtrol. De andere leerlingen op school met opdrachten (verslag bedrijfsbezoek ’s morgens, vergelijking Zweedse en Belgische miniondernemingen. Discussies over ondernemerschap, economische problemen en politiek.

16.00 uur: einde beurs en einde schooldag.

17.30 uur: bus Tibro naar Karlsborg

17.50 uur: oppikken leerlingen in Hjo

18.30 uur: 6HA1 bezoekt het fort (rondleiding: 1,5 uur)

19.00 uur: 6HA2 bezoekt het fort (rondleiding: 1,5 uur)

21.10 uur terug in Hjo

21.30 uur terug in Tibro

Donderdag 2011-01-26 

8.15 uur: PowerPoint-presentaties in lokaal 209

8.30 -9.30 uur: 6HA2 in verschillende klassen. Voorbereiding Zweden dag.

9.00 uur: museumbezoek 6HA1

10.00 uur: museumbezoek 6HA2

10.30 – 11.30 uur: 6HA1 in verschillende klassen. Voorbereiding Zweden dag.

12.00 uur: Bezoek aan Skövde (nabijgelegen winkelstad met enkele mooie winkelgallerijen en –straten) Laatste inkopen en souvenirs!!

19h Farewell-party in Hotel ‘Snickar’n’ met warme maaltijd. (+/-8.00 EURO)

89


Vrijdag 2011-01-27 

Busreis naar Skavsta: 7.30 uur

Vertrek vliegtuig Skavsta : 13.25 uur

Aankomst eindhoven: 15.30

Vermoedelijke aankomst Brugge parking Sint-Lodewijkscollege: 19.30 uur

Wij hebben een kostenraming van ongeveer 340.00 EUR voor leerlingen in een gastgezin en 380.00 EUR voor leerlingen op jeugdhotel in Tibro. Wij verwachten dat de subsidie van Euroklassen 100.00 EUR zal bedragen, waardoor u nu in december nog 90.00 EUR (gastgezin) moet betalen bovenop het reeds gestorte voorschot van 150.00 EUR. Een verrekening van het saldo volgt na de reis op het moment dat we zekerheid hebben over het bedrag van de subsidie. Nog te verwachten kosten zijn : taxi aankomst station Stockholm (eerste dag, ong. 5.00 EUR), maaltijden Stockholm (behalve ontbijt) en avondactiviteiten. We raden de leerlingen aan een budget in Zweedse Kroon te voorzien van ongeveer 100.00/125.00 EUR. (1000 tot 1250 SEK) De begeleiders van de groep zijn Mevrouw De Meulder, Mw. Dickx en dhr. Decock.

90


Reisafspraken: leefregels bij studiereizen Reizen De groep blijft altijd bij elkaar. In de bus blijft iedereen zitten. Gordels zijn een must in Zweden. Bij het instappen op het vliegtuig worden alle GSMs uitgeschakeld.Iedereen houdt zich strikt aan de afgesproken uurregelingen. Vanaf het ontbijt tot aan het slapengaan.

Verblijf In de jeugdherberg is er rookverbod. Wie dit reglement overtreedt, moet het hotel verlaten. Vanaf 23u wordt er absolute stilte geëist. In de gangen wordt niet gepraat of gelopen, laat staan geroepen, uit respect voor de overige bewoners. Boetes, opgelegd door de uitbaters, worden verhaald op de lawaaimakers of overtreders van het huisreglement.

Bedrijfsbezoeken De leerlingen hebben altijd een voorname houding: beleefdheid, respect en luisterbereidheid zijn een absolute vereiste!

Vrije tijd Elkaar helpen is het begin van zich goed voelen in de groep. Verdraagzaamheid is dus de boodschap. Bezit en gebruik van drugs zijn verboden. Bezit van alcohol is verboden: het gebruik ervan kan alleen indien daarvoor de toestemming van een begeleidende leerkracht verkregen is. Tijdens de vrije namiddag blijven de leerlingen altijd in groepjes. Niemand trekt er alleen op uit! Wie de geest van de uitstap en de regels niet naleeft, een negatieve sfeer uitstraalt, de doelstellingen van deze studiereis verwaarloost of zelfs non-verbaal niet aan de verwachtingen van de groep voldoet, zal bovenop een plaatselijke sanctie, op school met een tuchtmaatregel geconfronteerd worden. Strookje indienen ten laatste vrijdag 9 januari bij jouw klassenleraar _______________________________________________________________________ Ondergetekende, …………………………………………………uit …………(klas) bevestigt te hebben kennisgenomen van het reisreglement voor de studiereis naar Stockholm/Tibro van 15 tot 22 januari 2010 en er zich te zullen aan houden. Handtekening

91


Bezienswaardigheden Gamla Stan, Riddarholmen & Helgeandolmen Gamla Stan is de oude stad, het historische hart van Stockholm. Een hele leuke wijk om eens door rond te slenteren.

Storkyrkan

Evert Taubes Terrass

Järnpojken

Kungliga Slottet

Kleinste beeldje van Stockholm. Is een ijzeren jongetje. Adres: Bollhustäppan (achter de Finse kerk)

Het prominentste gebouw van Gamla Stan. Officiële residentie van Zweedse koning. Adres: Slottsbacken 1

Kathedraal van Stockholm. Adres: Trångsund 1

Prachtig uitzicht. Adres: Evert Taubes Terrass

Norrmalm

Is het stadscentrum van Stockholm.

Konserthuset

Sergels Torg

Central Badet

Hötorgshallen

Neoclassicistische architectuur. Bekend van de Nobelprijsuitreiking. Adres: Hötorget 8

Zwembaden en sauna’s in Jugendstil. Ideale bestemming bij koud of nat weer. Adres: Drottninggatan 88 (Inkom: 70 SEK).

Hoge glazen obelisk met fontein. Prachtig verlicht ’s avonds. Adres: Sergels Torg

Overdekte markthallen met specialiteiten uit alle windstreken. Adres: Hötorget

Kungsträdgården

Prachtig park met vijver en glazen eettentjes. Je vindt er ook een grote ijspiste.

3 Östermalm

Östermalm is de chicste wijk van Stockholm.

Dramaten

Koninklijke schouwburg in Jugendstil. Imposant gebouw, zowel binnen als buiten. Adres: Nybrogatan 2

4 Södermalm & Långholmen Södermalm is het grootste eiland van Stockholm. Vanaf de hoge klifrotsen aan de noordkant heb je een adembenemend uitzicht.Långholmen was vroeger het gevangeniseiland. Nu is het een groen eiland met weinig bebouwing.

Yttersta Tvärgränd

Klein straatje waar de 18e en 19e eeuw zijn blijven hangen.

Katharinahissen

Lift die je 35m omhoog brengt. Adres: Slussen

92


5 Stockholms Stadsbibliotek

Indrukwekkend aantal boeken. Gewoon eens binnengaan om een blik te werpen. Adres: Odengatan 55 Vasastan & Kungsholmen.

Grubbensringen

Idyllische binnenplaats. Geliefde plek voor bruidsparen met oa. De S:t Eriks Kapell. Adres: Grubbensringen

Stadshustornet

Beklimming van 365 treden en een wandeling door smalle gangetjes met kunstig metselwerk brengt je naar de top van de 106 meter hoge toren. Adres: Ragnar Österbergs Plan 1

6 Djugården & Skeppsholmen

Djugårdslinjen 7 Een ouderwetse museumtram; kleine houten bankjes, een conducteur in uniform compleet met pet die langskomt om de kaartjes te knippen, een kopje koffie in het cafégedeelte … Rijdt van het centrum via Strandvägen naar de verschillende musea op Djugärden (oa. Vasamuseet). 15 SEK, rijdt enkel zaterdag en zondag van 10.40 tot 18.00 u.

Kalikå

Het zotste speelgoed Österlånggatan 18

SinneMinne

Alles in schapenvacht Österlånggatan 35 & 41

Tomtar & Troll

Zweedse sagen: trollen, kabouters Södra Benikebrinken 4

Kempes

Scandinavisch design Tyska Brinken 20

Focus Sthlm

Herenmode Drottninggatan 104

Make-up Drottninggatan 62

Stockhome

Allerlei accessoires Kungsgatan 25

Face Stockholm Turquoise

Life is too short not to wear beautiful things

Paradijs voor Dames Riddargatan 10

Dames- en Herenmode

Riddargatan 12

Svensk

Handwerk van Zweden Nybrogatan 23

Skindeep

Alles voor de vrouwengarderobe Humlegårdsgatan 5

Biblioteksgatan District

Dure merkwinkels Jarlsgatan (hoek)

Urban Outfitters

Amerikaanse conceptstore in oude bioscoop uit 1915 Biblioteksgatan 5

Sandkorn

Thaïse oliën, douchegels,lotions Mäster Samuelsgatan 11

Chokladfabriken

Alles met chocolade Renstiernas Gata 12

Sneakersnstuff

Sneakers åsögatan 124

Fifth Avenue Shoe Repair

Originele Schoenwinkel Bondegatan 46b

Tjallamalla

Originele dames- en herenmode Bondegatan 46

Dypoteque

Speelgoed Odengatan 32

Plagg

Originele kleding Odengatan 75

ETC

Hippe merken voor man en vrouw Odengatan 89

Grootwarenhuis Hamngatan 18-20

93


Family name Annerfalk

First name Erik

Sex

E-mail

Belgian student

Male

erikannerfalk@live.se

Jeffrey Heindryckx Sammy Ayari

Apelgren

Felicia

F

felicia.apelgren@hotmail.com

Nicolas Beernaert Nathan Lampo

Arvidsson

Linnéa

F

arvidsonl@hotmail.com

Anouk De Bruycker Tibo De Baets

Blom

Sofia

F

fia.blom@hotmail.com

Nele De Meester

Hasselqvist

Louise

F

lollo__94_@hotmail.com

Emely De Mulder

Carlén

Jesper

M

jesper.carlen@hotmail.com

Lukas Brandt Nicolas Fivet

Falk

Gustavsson

Sophie

Emelie

F

F

sofiefalk-@hotmail.com

Maité Lilholt

emily_h9@msn.com

Charlotte Vanden Berghe Hannah Pauwels Alexandra Cools

Haglund

Kajsa

F

kajsa94.haglund@hotmail.com

Joey Tuyaerts Ruben Vansweevelt

Hagvall

Pontus

M

pontus_hagvall@hotmail.com

Kiljan De Ketelaere

Lundin

Adam

M

adamlundin@live.com

Besnik Mulaj

Hemberg

Erik

M

erik.hemberg@hotmail.com

Pieter De Bruyne Maxim Rau

Jonsson

Denice

F

denice.jonsson@hotmail.com

Palm

Adam

M

adam.palm@hotmail.com

Sebastiaan de Groote Céline De Zutter Jolien Huygebaert

Planstedt

Jonna

F

Majlinda Potoku Hanne Strubbe

Karlsson

Josefin

F

josefin.karlsson_@hotmail.com

Schytt

Emilia

F

emiliaschytt@hotmail.com

Françoise De Plancke Celine Vansteenbrugge Jasmien Decoussemaeker

94


5.7 Bedrijfsbezoek Tibro Handcraft Center Zweden Tibro handcraft center is een school, in samenwerking met Fagelvik gymnasium, waar je een opleiding kan volgen om meubels te herstellen, maken, beschilderen, te stofferen. Het trainingscenter is opgestart in 1980, te Tibro, door James Minard, die de directeur is. Er zijn 6 verschillende programma’s die je kunt volgen; meubels produceren, meubels herstellen, meubels stofferen, meubels schilderen, meubels bekleden met bladgoud en inkepingen maken in meubels. In deze programma’s bestaat het leren uit projecten, miniseries en voorbeelden maken. Bij de jaarlijkse beurs in Stockholm worden dan ook veel van deze projecten, miniseries en voorbeelden ten toon gesteld. Het is een bedrijf dat zich richt naar de gewone consument, bedrijven kunnen hun goederen niet laten restaureren. De meubelproductie is het maken van goederen die op maat moeten zijn en met speciale extra’s. De meubelherstelling is de oude meubels die binnenkomen restaureren naar de authentieke staat. Het stofferen van de meubels is het overtrekken van de meubels met een lap stof. Het schilderen bestaat uit een speciale techniek, om het hout er anders te laten uit zien dan het origineel, omdat Zweden geen mahony, teak heeft, zeuren ze. Dit kan op niet veel plaatsen in de wereld aangeleerd worden, en de opleiding hiervan in Zweden is zeer professioneel. Het bekleden van de meubelen met bladgoud was ook een zeer aparte kunst, zeer dunne laagjes goud worden op elkaar geplaatst, op de meubels om zo een goudkleurig object te kunnen bekomen. Het laatste programma was inkepingen leren maken in meubels, om zo speciale figuren of betekenissen in het meubel te kunnen integreren. Het is een zeer goed georganiseerd leerprogramma, want de leerlingen doen zeer veel praktische kennis op,bvb: Meubels maken voor een festival voor jongeren. Dit opleidingsprogramma is een oplossing voor de grote vraag in de meubelindustrie, die in Zweden echt populair is. Dit was een zeer interessante rondleiding, ik heb er zeer veel van geleerd en ik weet nu ook meer van de houtbewerkingindustrie in Zweden!

95


5.8 Ondernemer voor de klas Roularta Media Group Rik Denolf, CEO van Roularta media Group is komen spreken voor 6 handel. Dit was een zeer interessante ervaring over het ondernemen vandaag de dag, door een zeer competente man. Roularta Media Group is een familiebedrijf dat ontstaan is in 1954 door de vader van Rick Denolf. Toen was het een gewone uitgeverij - drukkerij met slechts twee weekbladen; De Roeselaarse weekbode en Advertentie. Langzaam maar zeker groeide het bedrijf uit tot wat het nu is : een internationaal bedrijf dat in vele landen actief is : België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en sommige landen in de Balkan. Het is zeker niet alleen bij weekbladen gebleven, zo kwamen er ook dagbladen, kranten, tijdschriften en zelfs televisiezenders ; 2BE,VTM KAZOU, JIM, radiozenders ; Q-music, JOE FM. Ook heeft Roularta een nieuw fenomeen gecreëerd : De gratis pers. Ze maken een krant die voor iedereen beschikbaar is en waarvoor men niets hoeft te betalen, bvb de Zondag. Roularta is groot geworden door de juiste beslissing op het juiste moment te nemen, zoals investeren in de digitale wereld. Ondernemen is bewegen Veel ondernemingen in dezelfde branche als Roularta zijn in voorbije jaren failliet gegaan. De waarschijnlijke oorzaak is het niet meegaan met de hedendaagse technologie. Roularta vindt het belangrijk om steeds opnieuw te investeren in hedendaagse technologie. Roularta innoveert steeds opnieuw in de digitale wereld, zo hebben ze een mooie website uitgebouwd, is het mogelijk om de krant te lezen via I phone, I pad, verschillende tablets. Zo kan je ook gratis de krant online lezen of zelfs de hoofdpunten van de dag toegestuurd krijgen op mail. Men moet constant de vraag van de consument bekijken en daar slim op inspelen. Zo zal men ook moeten inspelen op het feit dat een productiehuis stopt met het maken van sommige programma’s voor de VRT. Ondernemer zijn is een manier van leven Als je een ondernemer bent van een bedrijf, stopt de werkdag niet na het verlaten van het bedrijfsterrein. Het denken aan het bedrijf, het proberen te innoveren, nieuwe technieken toepassen. Rick Denolf denkt constant aan zijn bedrijf, om het sterker en groter te maken. Het is een vermoeiende levensstijl die veel energie en aandacht van een persoon vraagt. Veel vrije tijd heeft hij niet! De toekomst De toekomst voor Roularta Media Group ziet er momenteel rooskleurig uit voor de familie Denolf. De huidige CEO heeft al een mogelijke vervanger voor als hij de job opgeeft. Dit bedrijf zal in handen blijven van de familie, dit omdat beslissingen rap kunnen gemaakt worden en voor familietrots. Roularta heeft de laatste tijd heel wat investeringen gedaan, die achteraf gezien goede investeringen waren, zo kan het bedrijf groeien en sterker worden.

96


5.9 Analyse van de jaarrekening

Wij hebben Neuhaus gekozen, omdat dit internationaal een zeer bekend bedrijf is. Ook omdat het zich, net zoals Chocolate Fever, specialiseert in kwaliteitsvolle chocolade tegen een democratische prijs. Het bedrijf heeft veel gelijkaardige producten en net zoals ons doet Neuhaus ook een speciale paasactie.

Liquiditeit in ruime zin Vlottende activa / Vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeit in ruime zin = 1.82 Het resultaat van de ratio is groter dan 1. Dit wil zeggen dat de onderneming Neuhaus zeer goed in staat is om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen. Liquiditeit in enge zin Vlottende activa – voorraden / Vreemd vermogen op korte termijn

Liquiditeit in enge zin = 1.45 Het resultaat is eveneens weer groter dan 1. Dit wil ook zeggen dat de onderneming Neuhaus zeer goed in staat is om het vreemd vermogen op korte termijn terug te betalen zelfs mocht er iets gebeuren met de voorraden. Solvabiliteit Eigen vermogen / Totaal vermogen * 100

*100 Solvabiliteit = 59.34 % Dit is een zeer goed resultaat, aangezien een gezonde onderneming normaal beschikt over 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen. Neuhaus heeft veel meer dan 33% eigen vermogen, ze beschikt maar liefst ruim 60 %. De onderneming komt zeker niet in gevaar om haar schulden op lange termijn terug te betalen.

97


Rendabiliteit REV= Winst(verlies) van het boekjaar na belastingen / Eigen vermogen

*100

Rendabiliteit = 18,40 % Dit is ook zeer goed want een dit brengt meer op dan een risicovrije belegging. Mogelijke investeerders zullen dus gestimuleerd worden omdat het bedrijf een goed rendement opbrengt. EBIT EBIT= Bedrijfsopbrengsten - bedrijfskosten

52838648 – 46689635 EBIT =€ 6149013 Dit is het courant resultaat. Dit is het winstbedrag voor intresten en belasting. Dit is een goed resultaat, Neuhaus zal een goede bedrijfswinst realiseren. Verticale analyse van de balans

ACTIVA

Boekjaar 1

VASTE ACTIVA

28,62%

I. Oprichtingskosten

0,02%

II. Immateriële vaste activa

2,98%

III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting

24,09% 7,02% 10,06%

C. Meubilair en rollend materiaal

0,74%

D. leasing en soortgelijke rechten

0,00%

E. Overige materiële vaste activa

6,26%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,01%

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

1,53% 1,40%

1. Deelnemingen

1,40%

2. Vorderingen

0,00%

B. Ondernemingen waarmee een

0,00% 98


deelnemingsverhouding bestaat

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

0,12% 0,00% 0,12% 0,00% 67,28%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

0,00%

A. Handelsvorderingen

0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

13,22% 13,22%

grond- en hulpstoffen

5,06%

Goederen in bewerking

0,54%

gereed product

7,09%

handelsgoederen

0,53%

onroerende goederen bestemd voor verkoop

0,00%

vooruitbetalingen

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

47,01%

A. Handelsvorderingen

45,82%

B. Overige vorderingen

1,18%

VIII. Geldbeleggingen

4,43%

A. Eigen aandelen

0,00%

B. overige beleggingen

4,43%

IX. Liquide middelen

5,98%

X. Overlopende rekeningen

2,62%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

59,34% 32,29% 32,29% 99


IV. Reserves

5,50%

A. Wettelijk reserve

3,23%

C. belastingvrije reserve

0,56%

D. Beschikbare reserve

1,70%

V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

21,54% 0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

BELASTINGEN

0,57%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,29%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,20%

grote herstellings en onderhoudswerken

0,00%

4. Overige risico's en kosten uitgestelde belastingen

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

0,09% 0,28% 40,09% 0,00% 0,00%

kredietinstellingen

0,00%

overige schulden

0,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

39,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C. Handelsschulden

11,29%

1. Leveranciers

13,75%

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

0,00% 6,18%

digingen en sociale lasten

0,00%

1. Belastingen

1,24%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

4,45%

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

19,18% 0,58% 100,00% 100


Besluit: De vlottende activa is ten opzichte van de vaste aciva veel ruimer, dus er is meer in omloop. Ook is het eigen vermogen groter dan de schulden. De onderneming is gezond.

Horizontale analyse van de balans

ACTIVA

Boekjaar 1 Boekjaar 2

VASTE ACTIVA

100,00%

112,84%

I. Oprichtingskosten

100,00%

136,47%

II. Immateriële vaste activa

100,00%

108,99%

III. Materiële vaste activa

100,00%

113,97%

A. Terreinen en gebouwen

100,00%

106,54%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

123,16%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

112,98%

E. Overige materiële vaste activa

100,00%

10,58%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

100,00%

132,08%

100,00%

102,28%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

128,32%

100,00%

98,27%

100,00%

90,33%

100,00%

90,52%

100,00%

90,52%

D. leasing en soortgelijke rechten

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

101


grond- en hulpstoffen

100,00%

89,21%

Goederen in bewerking

100,00%

82,03%

gereed product

100,00%

89,92%

handelsgoederen

100,00%

119,86%

100,00%

87,96%

A. Handelsvorderingen

100,00%

88,11%

B. Overige vorderingen

100,00%

82,21%

100,00%

0,00%

B. overige beleggingen

100,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

100,00%

112,60%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

27,58%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

93,06%

100,00%

87,82%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

101,25%

A. Wettelijk reserve

100,00%

100,00%

C. belastingvrije reserve

100,00%

112,20%

D. Beschikbare reserve

100,00%

100,00%

100,00%

66,13%

100,00%

110,69%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

100,00%

108,91%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

100,00%

112,91%

100,00%

100,00%

onroerende goederen bestemd voor verkoop vooruitbetalingen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar

VIII. Geldbeleggingen A. Eigen aandelen

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves

V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten

102


100,00%

112,50%

100,00%

100,57%

100,00%

100,59%

C. Handelsschulden

100,00%

127,76%

1. Leveranciers

100,00%

104,90%

100,00%

100,77%

1. Belastingen

100,00%

131,43%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

103,35%

F. Overige schulden

100,00%

99,50%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

98,83%

100,00%

93,06%

uitgestelde belastingen

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

TOTAAL DER PASSIVA

Besluit: men heeft meer geinvesteerd in vaste activa (machines, installaties,…) en er bevind zich een kleine daling bij het vlottend actief daar zijn de voorraden afgenomen. Het eigen vermogen waaronder het kapitaal heeft een daling genomen, dit is te verklaren door de stijging bij vaste activa.

103


104


105


106


107


5.10 Bedrijfsbezoek Modular lightning Op regelmatige basis komen er aluminium buizen van 6 meter toe in het bedrijf. Dit vormt de basis voor alle ontwerpen. Ze worden op maat gesneden en er worden gaten in gemaakt. Alle onderdelen die de werkplaats verlaten, worden eerst aan een kwaliteitscontrole onderworpen. De resten aluminium die overblijven, worden gerecycleerd.

Alle profielen worden manueel geassembleerd, tijdens de assemblage worden ze ook getest en uiteindelijk verpakt. De verpakking moet zeer stevig zijn, want vele profielen ondergaan lange transporten naar verschillende werelddelen. Voor de bescherming van het product wordt er gebruik gemaakt van stevig plastic en folie. Modular beschikt over een zeer groot en efficiënt magazijn. Er worden afgewerkte producten en onderdelen in bewaard. Dagelijks arriveren er vrachtwagens in de aparte shipment zone, deze trucks vervoeren de profielen naar hun bestemming. Een profiel verwezenlijken duurt 3 weken, inclusief het schetsen van de tekening. Naast het magazijn heb je nog andere afdelingen zoals de herstelzone, hier probeert men beschadigde producten te herstellen, als dit ten minste nog mogelijk is. Op de gelijkvloers heb je de kantoren van de R & D, wat staat voor research and development, waar onderzoek gebeurt naar vb. lichtinval. Dan zijn er ook nog de kantoren van de architecten, de ontwerpers van de profielen. In de ontwerpruimte wordt het effect van het licht op kleur onderzocht, dit is van groot belang voor kledingswinkels. Promotie is van groot belang bij het bedrijf, de marketing staat op scherp. Bij Modular gebruiken ze de term “way to market”, dit omvat alles wat te maken heeft met naambekendheid, hiermee proberen ze “influencers” aan te trekken zoals architecten, ontwerpers, landschapsarchitecten… Dit werpt natuurlijk ook zijn vruchten af, hierdoor hebben ze PVK’s, permanent verliefde klanten, klanten die regelmatig terugkomen met nieuwe plannen. Modular lighting staat ook vaak op beurzen en events. Advertising is ook een groot onderdeel in hun beleid, hier voeren ze vooral promotie via bilboards en de pers. Met de pers bedoelt men vooral magazines over architectuur en design, soms ook “Playboy”. Klanten krijgen soms catalogussen opgestuurd. Op hun website kan men zichzelf inschrijven voor hun nieuwsletter. Modular lighting is ook te volgen op Facebook en Twitter. 108

Geïntegreerde proef Handel  

Geïntegreerde proef Handel Pieter De Bruyne

Advertisement