Page 1

PIETER CLOECKAERT Portfolio 2014


Geboren te Leuven op 28 november 1984 Stage munA architecten, Leuven Architectenbureau Bob Van Delm, Kessel-Lo

januari 2013 - heden oktober 2012 - januari 2013

Werkervaring Schrijnwerkerij Filip Vanholst, Hasselt, vakantiejob CV Zonnige kempen, Gewestelijke Bouwmaatschappij Ontwerpbureau K. Verstraete; Halen Kandidaat Gerant, Colruyt; Heverlee

juni 2011 oktober 2009- december 2009 2004 2002-2004

Opleiding Master in de Architectuur diploma met onderscheiding; pHL Diepenbeek

2009-2012

Master in de Architectuur; Academie van Bouwkunst Maastricht Bachelor in de Architectuur diploma met onderscheiding; Sint-Lucas Brussel Bachelor in interieurvormgeving; Sint-Lukas Brussel

2009 2006-2009 2004-2006

Bescheiden publicaties Een fabriek die nog werkt, Casus: Binnengebieden, ruimte voor Zorg; pHL Culturele Duurzaamheid, tijdschrift Artishock; Muzes vzw Vierluik Runkst, Hasselt 2020; Stad Hasselt

April 2012 Maart 2012 2011

Laureaat Imtech award 2012 Geselecteerd Meesterproef Vlaamse Bouwmeester 2013 Geselecteerd VRP Afstudeerprijs 2012

Pieter Cloeckaert Holsbeeksesteenweg 192 3010 Kessel-Lo 0484/114.599 pieter.cloeckaert@icloud.com

Talenkennis Moedertaal: nederlands Engels: goed gesproken en geschreven Soft warekennis Vectorworks 2D & beginnend 3D Autocad 2D photoshop CS6 indesign CS6 illustrator CS6 Sketchup powerframe

2

Vrije tijd improvisatietheater bij Kabloeng! sportief gezond cafĂŠpret reizen


Inhoudspagina Schoolprojecten

College Edegem 4 Cross over public space 6 Kerk Twist 8 Een fabriek die nog werkt 10 Culturele duurzaamheid 12

Projecten

Meesterproef 2014 18 Kanalplayground 20

munA architecten

Jansenius 11 22 Tirez Leuven 23 Lot & Faber 24 Caerts Leuven 25 L Haasrode 26 Piot Leuven 27

3


01 toegang fietsenstalling

02 verlaten fietsenstalling

03 naar buitenruimten

04 naar klassen/gem. ruimten

05 naar klassen

06 naar daktuin

College Edegem Het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes college te Edegem kortweg OLV college werd gesticht als jongensschool in 1960. In 1994 fusioneerde het OLV college met het toenmalige Sint Vincentiuslyceum (voor meisjes) te Mortsel. Door de sterke stijging van het aantal leerlingen was men genoodzaakt tijdelijke containerklassen op de speelplaats te plaatsen. Deze containers functioneren al meer den 20 jaar en zijn aan vervanging toe. Leerlingen komen massaal met de fiets naar school, wat resulteert in een chaos van fietsenstallingen op het domein. Bouwprogramma - 16 ruime klaslokalen - 550 fietsenstallingen - Open leercentrum - Polyvalente ruimte (250 personen) Concept Beweging leerlingen = vorm school Stap 1 Stap 2

naar fietsenstalling naar klassen/ gemeenschappelijke ruimten

Het gebouw vertaalt zich als een opklimmende spiraal van grote gemeenschappelijke ruimten naar intiemere klaslokalen. Pieter Cloeckaert en Sander Van Duppen 4


Kelderverdieping

Grondplan

2de verdieping

1ste verdieping

5


LEE KAN N WA S DA ND T U ELT

2%

HIE

90

RA L

%

KANS ACHTER DE DAT U MENSEN GEVELS KE NT

DAT KANS T VIND IMTE U RU

10 %

5%

KANS DAT DE STRAAT MEER IS DAN CIRCULATIE

Cross over public space K LEE ANS N WA DAT ND U H ELT IER

80 %

KANS DAT U HTER DE GE VELS KE

MENSEN AC

AL

1%

NT

KANS DT

VIN IMTE U RU

DAT

KANS DAT DE STRAAT MEER IS DAN CIRCULATIE

95 %

95 %

Het project wil het compact wonen in de buitenwijken van de steden promoten en de meerwaarde van rijwoningen in de verf zetten. We transformeren de straat tot een podium voor de heropleving van het gemeenschapsleven. De straat wordt in de ontwerp gezien als een grote open ruimte. De gevels fungeren als de buitenmuren. De straat krijgt een activiteit/thema en wordt onderverdeeld door gordijnen in aan elkaar geschakelde ruimten. De activiteit kan bijvoorbeeld een toneelavond zijn. De totaalsfeer, aankleding, invulling per schakelruimte worden door de bewoners van de straat vrij bepaald. Het Evenement ‘start’ aan de ene kant van de straat, doorloopt de verschillende schakelruimtes en vindt een ‘einde’ - enkele uren later aan de andere kant van de straat. De schakelruimten worden voor de toeschouwers visueel afgesloten tot op het moment dat een schakelruimte aan bod komt als podium. De bewoners kunnen vrijwillig deelnemen aan de organisatie. Welke taak ze op zich nemen hangt af van hun interesse. Het project nodigt uit tot participatie en legt de verantwoordelijkheid en creativiteit van het project in handen van de bewoners.

6


7


Kerk Twist In West-Europa kent de Katholieke kerk een sterke geloofsafname. Ook de kerk van Schulen voelt het aantal zondagse bezoekers dalen. Om het bestaan van het gebouw te verzekeren dienen we na te denken over het hergebruik van deze sacrale ruimte. De eerste uitdaging van de opdracht bestond erin de hoofdfunctie van de kerk te behouden, maar dan op een kleinere schaal. Het ontwerp twist het kerkgebeuren van schip-viering naar transept-vieringtransept richting. Een spitsboogvormige skeletbouw vormt het dak van de nieuwe ruimte. De getwiste kerk deelt het gebouw op in twee hoofdmoten. Over de skeletbouw heen verbindt een trappenpartij de twee hoofdmoten. Bovenop de spitsbogige koepel kan de bezoeker bijna de kruisribgewelven met de hand aanraken. Deze ruimte is de minst hoge, maar biedt een fenomenaal zicht over de rest van het gebouw. De spitsvormige skeletbouw dient als draagstructuur voor de tribune aan beide kanten van de nieuwe sacrale ruimte. Het voormalige schip is omgetoverd tot een grote open ruimte met podium en tribune. Het voormalige koor leent zich uitstekend als vergaderruimte, foyer, loge, enzovoort.

8

Het onderbrengen van een conciĂŤrgewoning voor 4 tot 6 personen was de tweede uitdaging van de opdracht. Door het ontdubbelen van de transepten vormt zich een afgesloten ruimte. Ook hier krijgt de ontdubbeling de spitsbogige vorm mee. De leefruimte bevindt zich bovenop het kruisribgewelf. De private ruimten bevinden zich tussen buiten- en ontdubbelde wand. Het gesloten dak transformeren we tot een glazen dak die zich volledig opent naar de omgeving.


9


Een fabriek die nog werkt Stroopfabriek Borgloon

Zorg... Zorg voor ons... zorg voor een ander... zorg voor iets... Een dagcentrum biedt een daginvulling aan gepensioneerden met een beperkte zorgvraag. In de realiteit bezet een gezelschap zorgvragers dagcentra die op de rand staan van verplichte opname, enkel nog in staat om elke dag bingo te spelen. Oud productieproces

Dagcentra komen in mindere mate voor in de stad en vinden weinig binding met de maatschappij. Kleinere functies zoals een strijkatelier, kapper, fitness en kookatelier voegt men toe aan de eindeloze gangen van het centrum. Dit trekt in beperkte mate buitenstaanders aan, maar in essentie blijft een dagcentrum een plek waar grote groepen mensen met dezelfde noden naartoe komen om zorg te verkrijgen. De zorgvrager blijft in dit verhaal centraal staan en heeft rondom zich tal van zorggevers nodig. Met dit ontwerp trachten we een visie te brengen die het dagcentra terugkoppelt aan de maatschappij. De zorgvrager staat niet meer centraal, maar een productieproces dat eigen is aan de streek. Mensen zijn fier op wat in hun streek wordt geproduceerd. In Borgloon wordt al decennia lang stroop gemaakt.

Nieuw productieproces

De stroopfabriek van Borgloon ligt op de rand van stad en natuur en is in kleine mate nog stroop-actief, maar de vraag is daarom niet afgenomen. De gebroeders Blues komen zelfs handen te kort. Het ontwerp renoveert de vervallen fabriek en lijnt een nieuw productieproces uit anno 2014. Naast de klassieke daginvulling van een dagcentrum (kaarten, brijen, tv kijken, bingo spelen,...) kunnen gepensioneerden deelnemen aan de verschillende productiefasen. Uiteraard werkt ieder hier vrijwillig aan en op eigen tempo. Hierbij proberen we mensen die werkloos of gepensioneerd zijn terug te laten meedraaien in de maatschappij. Zo wakkert men het gevoel ‘nodig- en nuttig’ te zijn aan. De mensen helpen mee aan een product dat wordt verwezenlijkt, elk op zijn manier en eigen tempo. De participanten zijn de katalysator die het proces sturen van appel en peer tot stroop. Men voelt zich nuttig, krijgt verantwoordelijkheid en dat geeft voldoening. Diegene die mentaal en fysiek beperkt zijn, kunnen op een site aanwezig zijn die ruikt naar de geur van stroop, ritme en leven.

10

Nieuwe circulatie en omsluiting gebouw

Zorg dragen voor iets en terwijl zorg dragen voor henzelf.


11


Culturele duurzaamheid Masterproject

Mijn fascinatie voor sociaal maatschappelijke thema’s heb ik theoretisch onderzocht in mijn scriptie, getiteld Culturele Duurzaamheid. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe kritisch staat culturele duurzaamheid tegenover de heersende ecologische tijdgeest van de neoliberalistische consumptiemaatschappij?” Praktisch heb ik hierop een antwoord gezocht door middel van ontwerpend onderzoek. De gekozen casus is het binnengebied tussen de Antwerpsesteenweg en de Massuistraat in de Brusselse Noordwijk. Het architecturaal project transformeert dit terrain vague tot een collectief gegeven dat tot participatie uitnodigt.


K an aal

van

Basiliek van Koekelberg

Wil leb roe k

Kasteel van Laken

Sint-Mariakerk

Noordstation

Ninoofse poort

Parlement

Koninklijk paleis

Zuidstation

Justitiepaleis

Gebied Masterproject Manhattanplan ‘70 - ’80 Antwerpsesteenweg

ne

n Ze

Ter kamerenbos

13


Main Mainstreet streetofofinner innercourtyard courtyard Circulationpath Circulationpathalong alongZenne Zenne

14

Main Mainstreet streetofofinner innercourtyard courtyard Circulationpath Circulationpathalong alongZenne Zenne

Secondary Secondary circulation circulation along along buildingline buildingline

t aa aa str str ui ui as as MM

t

Antwe Antwerpsesteen rpsest weg eenwe g

t t aa aa str str ui ui as as MM

Antwe Antwerpsesteen rpsest weg eenwe g

Antwe Antwerpsesteen rpsest weg eenwe g

Fish Fishfarm farm

22

Cooperative Cooperativehorticulture horticulture

it Arrcch A hitee

Urb Urb

Exis Exis

Homes Homes

11

Cooperative Cooperativehorticulture horticulture

rarlailnitnetrer ctcutu

Do-it-yourself Do-it-yourselfcooperative cooperative

t t aa aa str str uisui s a a MM

33

tion vention ven

Do-it-yourself-store Do-it-yourself-store

n tion tio

Vacancy Vacancy

initnetrevreve anan

New Newhomes homes

ion ntion nt

ggcocnodnidi tintin

Zenne Zenneunderground underground


B e l i c h am en va

n

erk tw he

Ma ken va n

n jve hri sc er

g llin

Kuns twe rk ne rs co de

Vo ort se


Pref. 26,5+5

3/4: 90m 2/3: 80m

Pref. 15+5

3/4: 90m 2/3: 80m

250

2/3: 80m

Pref. 15+5

3/4: 90m

Pre

f. 15 +5

2/3

: 10 0m

4/

Pref. 15+5

Pref. 15+5

2/3

f. 15 +5

Pref. 15+5

Ta

fe

lfr

ee

s

gga tbo

400

or

0p laa tse n

er nlijm te Kan Lan

k an sb Per

Eta la

320

ge4

0m

s G0/1

10

00

+1 First floor

ts rd uni tya sing our Hou er c inn t of

First floor 350

ige

ijd

rz Vie

rij

tree in s

eb

dikt

Van

af ha sc

rke

ts uni

an

1.Stagetower 2. Musicband playing 3. Officespace

620

we ijn hr Sc 0 m 28

k

+1

ts rd uni tya our sing er c Hou inn t of

tree in s

ts uni

1300

Ma

Pref. 15+5

Pref. 26,5+5

sing Hou

250

50

Ma

450 jassen

m

520

Pre

sing Hou

10

: 10 0

250

2/3: 75m

s E0/1

250

0m

12

f. 15 +5

3/5: 120m Foyer Muziek optreden 170 m 680 pers

5:

Pre

3/5: 120m

+5 15 ef. Pr

2/3: 75m

520

3

2

30

nk ba ne Pen Kettingfrees

1 810

1. Tickets 2. Cloakroom 3. Musiclobby 4. Toilet 5. Bar 6. Seats 7. Do-it-yourself-store 8. Cabinet g lzaa ee Pan

sing uni ts

7

6

1. Stage 2. Musicstudio 3. Dressingroom 4. Toilet 5. Artist foyer 6. Warehouse 7. Bikes

8 360

t zelf Doe he 700 m s H0/1

16

Hou

2 4

s H0/2

5

5

00

Pref. 15+5

1

3

810

10

ts uni

0 Groundfloor

4

sing

ts

uni

1 2

Hou

sing

ts uni 3 5

Groundfloor

Hou

sing

0

Hou

810

1.Tickets 2. Kitchen 3. Bar 4. Do-it-yourself-store 5. Cabinet

-1

-1

Basement

Basement

VISITORS

Pathway visitors

6

COOPERATIVE STAFF Pathway residents

2

34

1

7


17


Meesterproef 2014 Kazerne Bootsman Jonson Oostende

De kazerne rond de bunker verdwijnt om plaats te maken voor een woonwijk. De betonnen kolos zal de centrale positie innemen in het binnengebied van dit nieuwe stadsdeel. Deze visie geeft de bunker een plaats als knooppunt van een erfgoedwandeling die door het binnengebied loopt. Hierdoor wordt het binnengebied opengebroken en krijgt de woonwijk een grotere integratie in het omringende stadsweefsel. De integratie is niet alleen morfologisch, maar ook symbolisch aangezien de bunker deel uitmaakt van de geschiedenis van Oostende. De stad wenst de bunker in zijn originele staat te herstellen. We kunnen dit idee nog versterken door de bunker een museaal karakter toe te kennen en het gebouw zijn eigen geschiedenis te laten vertellen. Als bezoeker wandel je in de bunker door de tijd heen: Drie delen in de bunker worden in scene gezet zoals men vroeger de bunker gebruikte. De eerste scene vertelt over het gebruik van de bunker tijdens WOII, de tweede scene over na de WOII en de derde over de Koude Oorlog. Op die manier kan de bezoeker echt ervaren hoe het leven in de bunker was. Om de aansluiting met de stad te versterken is de erfgoedwandeling een continue gegeven dat de bunker letterlijk doorkruist. Die continuïteit komt ook de architecturale beleving van de bunker ten goede. De stad wenst de bunker aan te wenden tot archiefbewaarplaats. Door het archief op traditionele wijze in de bunker te plaatsen wordt de continuïteit van de erfgoedwandeling gehypothekeerd. Als het archief echter verborgen zit in het decor – bijvoorbeeld in een oude bureau of een stalen wandkast vanuit

18

de desbetreffende periode van dat decor – kan de bezoeker toch ten volle de continuïteit van de wandeling en de architecturale kwaliteiten van de bunker ervaren. De integratie van de bunker in de woonwijk zelf is minstens zo belangrijk als deze in de stad. De eerste verdieping van de bunker kan een ontmoetingsplaats voor de buurt worden waar het aangenaam vertoeven is. Een repair cafe – waar jongeren vanuit het Vissertehuis De Bolle de reparaties kunnen verzorgen- lijkt hier bijvoorbeeld een passende keuze. De dikte van de beton waarborgt de stilte in de buurt wanneer ‘s avonds optredens worden gegeven in dit speciale interieur. Eventueel kan op de eerste verdieping nog plaats worden vrijgemaakt voor het resterende archief. Doordat de bunker zelf de gemeenschapsplek wordt van de wijk zullen de bewoners zich betrokken voelen bij het museum. Onderhoud van de bunker, gidsbeurten en dergelijke kunnen door buurtwerking worden gerealiseerd. Andere bijkomende buurt ondersteunende functies zoals de voorgestelde kinderopvang versterken dit verhaal van participatie. Zoals het kind op zijn ouder steunt, zal de bunker steun bieden aan het nieuwe kinderdagverblijf. Daar waar de bunker vroeger de soldaten beschermde tegen aanvallen, zal de bunker vandaag dienen als drager voor de toekomst van de maatschappij. Het nieuwe gebouw leunt tegen de bunker op een subtiele manier die rekening houdt met de vorm en materiaalgebruik van het erfgoed. Het nieuwe gebouw zal boven de bunker uitpronken met uitzicht naar de omgeving. Het kinderdagverblijf in combinatie met de bunker wordt een landmark voor de bezoekers. Ik zie hier niet alleen mogelijkheden voor een kinderdagverblijf. Het complex kan ook interessant zijn als programma voor een dagcentrum die jongeren opvangen. De jongeren zouden de gidsen kunnen bijstaan en deels hun taak overnemen in het begeleiden van de bezoekers, maar ik denk ook

aan een fietsenmake, enzovoort. De schuine vorm van de bunker dient zowel in het nieuwe gebouw als buiten te worden gebruikt als verlengstuk van het dagverblijf. Hier zie ik verschillende speeltuigen - glijbanen, klimrekken, uitkragend terras, enzovoort - voor de kinderen ontstaan rekening houdend met de noord en zuidkant van de bunker. Maar ook zowel binnen als buiten is er een tribune waar alle ouders hun kinderen zowel jong als oud aan het werk zien tijdens een voorstelling. Deze tribune kan ook gebruikt worden voor verschillende theatergezelschappen en muziekvoorstellingen waar de bewoners van de buurt komen naar kijken. Ook hier is het natuurlijk belangrijk in het totaal concept de buurt erbij te betrekken. Het personeel van het kinderdagverblijf woont in de woonwijk en diengen de buitenkant van de bunker onderhouden.


? ?

19


Kanalplayground

1 | WIE? De target-groep waarop we ons in eerste instantie richten zijn de 12 tot 16-jari-

Een visie over het kanaal van Brussel

gen. Deze leeftijdscategorie is het makkelijkst te enthousiasmeren via sport en spel en toch oud genoeg om zelf het initiatief verder uit te dragen. Vanuit deze

Biedt de traditionele rol van de architect-vormgever in de wedstrijdcon-

groep kunnen later vrienden, familie, kennissen en wijkbewoners betrokken

text een oplossing? Het implementeren van een fysiek, objectmatig idee

worden. Er is een vertrouwensband nodig om die jongeren te kunnen mobilise-

schiet ons inziens tekort aan de essentiële behoeften van de jongeren.

ren. Gezien het korte tijdsbestek schakelen we daarom bestaande netwerken

Kunnen we de jongeren de stedelijke ruimten laten claimen om de stad

op wijkniveau in: verenigingen, (sport)clubs, (jongeren)organisaties, buurtwer-

af te stemmen op de eigen behoeften? De creatiedrang van de architect

kers, enz.

wordt ingewisseld voor een dadendrang die in de schoot van de jongeren wordt gelegd.

Tekening: Sander Van Duppen - Digitalisering: Pieter Cloeckaert

2 | WAAR? - WAAROM? De jongeren worden aangesproken op hun lokale identiteit en territorialiteit.

Concept - idee Pieter Brosens Pieter Cloeckaert

TUTUUT!

VR

Verschillende drijfveren kunnen bij hen getriggerd worden: de wijk, het terri-

M!

OE

torium, de (individuele) trots, de vereniging, de competitie, enz. We spelen

VROEM!

dit territoriale en het ‘grensoverschrijdende’ uit, wat moet resulteren in een

Sander Van Duppen M!

onderlinge competitie op wijkniveau. Het kanaal is als ‘slagader’ de kern VR

OE

Brecht Van Duppen Tekst

in het verhaal. Tijdens de wedstrijd wordt deze waterweg collectief geclaimd door de omliggende wijken. In dit proces is het kanaal een ‘mentaal rustpunt’ waar sport en spel moeten samenkomen, het is een nieuwe publieke ruimte

Pieter Brosens

die sociale interactie bespoedigt en de wijken samenbrengt in plaats van ze

in overleg met andere teamleden Tekening: Sander Van Duppen - Digitalisering: Pieter Cloeckaert

te scheiden.

3 | DOEL?

Visualisering Pieter Cloeckaert

De essentie is om met het kanaal de verschillende wijken samen te brengen

Sander Van Duppen

en de jongeren op, rond en over ‘het water’ te laten werken en het kanaal te

Brecht Van Duppen

laten (her)ontdekken als open ruimte. Kwaliteiten van het kanaal en van waar-

in overleg met Pieter Brosens

devolle heterogene plekken in de eigen wijken (‘common grounds’) moeten in dit proces ten gunste van de jongeren zichtbaar en tastbaar gemaakt worden. Op die manier ontstaan er meerwaarden voor de toekomst. We beogen hiermee een intensifiëring van het sociale weefsel te bekomen, met de nadruk op de bewustwordings- en ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met betrekking

20

tot de stedelijke en publieke ruimte. Tekening: Sander Van Duppen - Digitalisering: Pieter Cloeckaert


21 Sander Van Duppen Pieter Cloeckaert

Photoshop: Brecht Van Duppen


Jansenius 11 Project munA architecten

dorpels buitenschrijnwerk isolatiewerken interieur (foamglas) chappewerken vloerverwarming gyproc- en pleisterwerken technieken binnenschrijnwerk (kasten, saunaafwerking, tegelwerken,...) buitencementering terrasafwerking

22


Tirez Leuven Project munA architecten afbraakwerken fundering ruwbouwwerken buitenschrijnwerk vloerwerken gyproc- en pleisterwerken technieken terrasafwerking

23


Lot & Faber

Project munA architecten uitvoeringsdossier details afbraakwerken fundering ruwbbouwwerken dorpels buitenschrijnwerk vloerwerken gyproc- en pleisterwerken technieken

24


Caerts Leuven Project munA architecten uitvoeringsdossier details techniekenplannen meetstaat afbraakwerken fundering ruwbbouwwerken dorpels buitenschrijnwerk vloerwerken gyproc- en pleisterwerken technieken binnenschrijnwerk buitencementering

25


L Haasrode

Project munA architecten bouwaanvraagdossier uitvoeringsdossier details meetstaat afbraakwerken fundering ruwbbouwwerken dorpels buitenschrijnwerk gevelafwerking staalwerken

26


Piot Leuven Project munA architecten ontwerp bouwaanvraag uitvoeringsdossier details techniekenplannen meetstaat

27


28

DANK VOOR UW AANDACHT!

Portfolio Pieter Cloeckaert 2014