Page 1

Nagelezen door: datum

handtekening

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoรถrdinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoรถrdinator: chantal.vermote@howest.be

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: Vrije basisschool Nazareth e

Student: Pieter Callewaert

Klas: 2 leerjaar

Jaar en opleiding: 1 Baso Lo & BWR

Mentor: Lut De Smet

Opleidingsonderdeel : stage Lo

Datum: 2/05

Vaklector: Van Puyvelde S.

Uur: 9.20-10.10

Pedagoog: Ines Vandamme

LESONDERWERP: Bewegen in verschillende milieus: zwemmen (aanleren duiken)

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.5.1 zwemmen (p 37)

LEERPLANDOELEN 1. Motorische competentie: LO 1.24: lln kunnen en durven in het water springen. 2. Gezonde en veilige levenstijl: LO 2.3: lln beleven vreugde aan motorisch bezig.

BEGINSITUATIE Zwemmen - Aantal lln: 15 lln - Locatie/accomodatie: Zwembad Palaestra: 1 binnenbaan - Schatting effectieve lestijd: 30 min - Niveau en of voorkennis vd lln: De lln kunnen en durven in het water springen.


LESDOELSTELLINGEN Bewegingsgebonden doelen: -

Motorisch: Lln zwemmen 50 meter aan een stuk.

-

Cognitief: De leerlingen duiken met een juiste techniek in het zwembad.

-

Dynamisch-affectief: De leerlingen durven krachtig in het water duiken.

LESSTRUCTUUR: Inleiding: omkleden Opwarming: 3 x 25 m + hoepel duiken. Kern: 1. Duiken uit zit 2. Duiken uit stand 3. toversnoer duiken 4. pull buoy duiken Slot: 1. tikspel 2. vrij spel 3. omkleden


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

Inleiding: 7’ De leerlingen kleden zich om.

Opwarming: De lln zwemmen actief 25 De lln springen in het bad en meter aan een stuk. zwemmen 3 x 25 m. Op het einde van elke lengte duiken ze De lln duiken krachtig en door een hoepel die bevestigd is gericht door een hoepel. aan een toversnoer . Op de terugweg stappen de kinderen terug richting startblok terwijl ze met de armen zwaaien. Na 4 lengtes verzamelen de leerlingen terug aan de startblok.

De lk verzamelt de lln aan de baan met hun zicht weg van het zwembad. Hij vertelt wat de les van vandaag inhoudt. De lk legt de algemene afspraken uit en vertelt daarna wat de opwarming inhoudt. Gebruikte didactische werkvorm/organisatievorm: klassikaal Organisatie en instructie: 7’ De lk verzamelt de lln aan de startblok. Hij geeft eerst enkele algemene afspraken mee. Daarna legt hij de eerste oefening uit. De snelste zwemmers starten eerst. De lln zwemmen de volledige 25 meter. De kinderen mogen induiken, inspringen of via het trapje in het water gaan als ze niet durven. Er wordt met 2 naast elkaar gezwommen in een baan. De volgende 2 mogen vertrekken als de eerste voorbij de kegel zijn. Na elke 25 m stappen de kinderen langs de linkerkant terug naar de startblok. Afspraken: Algemeen: - Er wordt niet geslaan, geduwd of getrokken - Er wordt niet gelopen in het zwembad. - Start - en stopsignaal: fluitsignaal Veiligheid: - Als de lk praat moeten de lln stil zijn zodat ze de uitleg goed kunnen verstaan. - Er wordt niet voorgestoken.

3


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

Kern: 1. Duiken vanuit zit: Lln duiken op een correcte manier in het water.

De lln gaan op de knieën gaan zitten op een plankje aan de rand van het bad. De kinderen maken een ‘raket’ met de handen en plaatsen het hoofd tussen de armen. De heup wordt gehoffen en de armen tikken het water. Uit deze positie duiken ze in het water. Na het duiken drijven de lln zolang mogelijk uit. 3x

De lk legt de oefening uit en toont de oefening 5’ voor. De plankjes liggen in het midden van het zwembad. Zo kunnen de sterke lln kiezen om in te duiken in het diepere gedeelte, de zwakkere lln zullen minder schrik hebben in het ondiepe gedeelte. Na de duik gaan de lln uit het water en gaan ze terug op de knieën gaan zitten voor een nieuwe duik. Specifieke afspraken: -

De lln duiken pas in het water als ze op de rug getikt worden door de lk. De lln gaan terug uit het water langs de boord van het zwembad. Zorg ervoor dat je niet in de andere baan terechtkomt.

2. Duiken vanuit stand: 5’ De lln durven vanuit stand op een correcte manier in het water duiken.

De lln duiken vanuit stand vanaf de rand in het zwembad. Hierbij worden dezelfde aandachtspunten als bij het duiken vanuit zit benadrukt. Een voet voor met de tenen over de rand, de andere voet staat wat naar achter. Na het duiken drijven de lln zover mogelijk uit. 3x

De lk legt de oefening uit en laat een lln demonstreren. Lln die de duik vanuit zit nog niet goed beheersen mogen nog uit zit duiken Na 3 maal duiken verzamelen de lln aan de starblok. Specifieke afspraken: - De lln duiken pas in het water als ze op de rug getikt worden door de lk. - De lln gaan zo snel mogelijk terug uit het water langs de boord van het zwembad. - Zorg ervoor dat je niet in de andere baan terechtkomt.

4


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

3. Over toversnoer duiken. 10’ De lln duiken krachtig en gericht in het water.

De lln duiken vanuit stand of zit over een toversnoer in het diepe gedeelte van het zwembad. Het belangrijkste bij deze oefening is de raket aanhouden. Na het induiken zwemmen de lln zo snel mogelijk door tot aan een toversnoer waar ze overduiken. In het terugkeren doen ze dit opnieuw maar nu proberen ze een staafje op te halen. Indien het gelukt is laten de kinderen het staafje terug naar beneden zinken. Daarna zwemmen ze door tot aan het einde van het zwembad.

De lk legt de oefening uit en laat een lln demonstreren. Lln die het duiken vanuit stand nog niet goed beheersen mogen nog uit zit duiken. De sterkste lln mogen al vanaf de blok induiken. Het toversnoer is maar langs een kant vastgemaakt zodat differentiatie langs de zijkant mogelijk is. De duikstaafjes zijn op verschillende afstanden geplaatst zodat elke lln de mogeljkheid heeft tot een succeservaring. De leerkracht geeft feedback na elke sprong. Specifieke afspraken: - De lln duiken in als de vorige voorbij de kegel is. - Steeds in de rechterkant van de baan zwemmen. - Lln komen uit het zwembad via het trapje.

4. EXTRA: pull buoy-duiken. De Lln duiken gestroomlijnd in het water.

De lln duiken in het zwembad vanuit stand of zit met een pull buoy tussen de benen. Het is de bedoeling dat de pull buoy ook na de duik tussen de benen blijft. Na de sprong drijven de lln verder uit. 3x

5’ De lk legt de oefening uit en laat een lln demonstreren. Bij deze oefening ligt het accent op het sluiten en de stroomlijn van de benen. Als de lln de benen niet goed sluiten of de knieÍn plooien zal de pull buoy niet blijven zitten. Specifieke afspraken: -

De lln duiken pas in het water als ze op de rug getikt worden. Na elke sprong nemen de lln de pull buoy terug mee. De lln komen zo snel mogelijk uit het water via de boord van het zwembad. De lln zorgen ervoor dat ze niet in de andere baan terechtkomen.

5


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

Slot: 1. Tikspel: De lln bewegen actief weg van de tikker. De tikker duikt naar het bovenbeen van de lln.

De tikker probeert de lln te tikken. Hij mag dit enkel doen door het bovenbeen van een andere lln te raken met de hand. Wanneer een lln getikt is gaat de lln uit het water en duikt de lln opnieuw in.

De lk legt het spel uit. Hij geeft de grenzen van het veld aan. De tikker krijgt een andere badmuts aan.

5’

Specifieke afspraken: - Als je getikt bent zwem je zo snel mogelijk naar de boord aan het diepe gedeelte van het zwembad. - De getikte lln moeten induiken en mogen niet inspringen.

2. Vrij spelen: 5’ De lln vinden plezier in De lln spelen samen in het het bewegen in het water. zwembad.

De leerkracht bedankt de kinderen voor de inzet en motivatie en vertelt hen dat ze vrij mogen gaan spelen. Hij herhaalt eerst nog eens de algemene afspraken en vertelt dat die blijven gelden. Tijdens het vrij spel houdt de leerkracht toezicht. 7’

3. Omkleden

6


ZAALOPSTELLING

MATERIAALLIJST: 2 stukken toversnoer 2 zinkende hoepels 15 pull buoys 3 duikstaafjes 15 plankjes 1 kegel Fluitje

BIBLIOGRAFIE: Cursus zwemmen – Shela Van Puyvelde www.schoolzwemmen.be http://www.goswim.tv/

Lesvoorbereidingen LO  
Lesvoorbereidingen LO  

SITUERING IN LEERPLAN BEGINSITUATIE Zwemmen - Locatie/accomodatie: Zwembad Palaestra: 1 binnenbaan 1. Motorische competentie: 4.1.1.5.1 zwem...

Advertisement