Page 1

Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02

Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Lesvoorbereidingsformulier Naam student(e):

Pieter Callewaert

Opleiding:

Bachelor Lager Onderwijs

Stageschool:

Vrije Basisschool Nazareth

Mentor:

Mieke Van Vynckt

Niveau: 1 ☐

Datum lesuitvoering: 21/10/2013 Leerjaar: 4e leerjaar

Leergebied + leereenheid:

Wereldoriëntatie

Lesonderwerp:

Voorbereiding marktbezoek

Gebruikte documentatie:

Leerplan katholiek basisonderwijs - wereldoriëntatie

Didactisch materiaal (media):

2☒ 3 ☐

Uur: 13:50h -14:40h

Stagevoorbereidingsgesprek met Lore Staes & Greet Cuyt Vraagstrookjes Placemat

Bijlagen bij deze lesvoorbereiding: Beginsituatie:

Omschrijving beginsituatie (relevant voor deze les):

(inhoudelijke beginsituatie, leefwereld lln., verschillen tussen lln., organisatorische beginsituatie)

De markt is net naast de school. De leerlingen hebben dus al een grote voorkennis over de markt.

Doelen:

Hoe ga je er concreet rekening mee houden: De leerlingen weten waarschijnlijk al heel wat over de markt. We proberen door een woordspin te weten te komen wat de leerlingen al kennen. Op die manier kan er nadien gefocust worden op wat we nog te weten moeten komen. Dit zal dus een diepere uitwerking zijn van het leven op de markt. Leerplan: Leerplan katholiek basisonderwijs - wereldoriëntatie

Leerplandoelen: 0.5

Kinderen werken samen.

0.10 Kinderen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn. 0.13 Kinderen kunnen informatiebronnen op een doeltreffende manier hanteren. (*) Dat houdt in dat ze: -

een gesprek kunnen voeren of een kort interview kunnen afnemen,

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 1


Lesdoelen: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

De De De De De De De

leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

kunnen kunnen kunnen kunnen kunnen kunnen kunnen

Evaluatie doelen (in te vullen na de lesuitvoering):

Feedback van mentor op lesvoorbereiding:

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 2

een aantal voedselverdelers benoemen. een aantal kenmerken van een goed interview opsommen. een kort interview afleggen. open vragen maken rond een bepaald thema. in team een aantal vragen selecteren voor een marktbezoek. samenwerken met respect voor elkaars eigen werk in team beslissingen maken.


TIMING

DOELEN (nummers)

LEERINHOUDEN (gestructureerd aan de hand van tussentitels)

METHODE (Onderwijs- en leeractiviteiten)

Oriëntatiefase 7 minuten

1

Woordspin appel: Waar komt voedsel vandaan? Voeding kan komen vanuit de supermarkt, boerderij, de markt, de speciaalzaak … De grondstoffen van ons voedsel is afkomstig van de natuur.

Samen met de leerkracht komen de leerlingen tot een woordspin met als centrale woord appel. De appel kan vanuit de supermarkt komen, uit de tuin, uit de speciaalzaak, uit de markt.

Woordspin markt:

De leerkracht plaatst nu het woordje markt centraal en vraagt aan de leerlingen wat zij al allemaal weten over de markt. Interessante woorden worden opgeschreven zoals: marktkramers, voedsel, kledij, wekelijks, …

Voorkennis van de markt achterhalen.

Leerfase Fase 1

2

De leerkracht laat de leerlingen zitten. Hij vertelt dat hij vorige week een grote appel heeft gekregen. Van waar zou die appel kunnen komen?

Interview: Ontleden van eigenschappen goed interview

10 minuten + -

De leerkracht vertelt dat we donderdag de markt gaan Open vragen stellen bezoeken. We gaan op zoek naar informatie bij de Beleefde aanspreking marktkramers. We gaan dit doen door hen te interviewen. Vragen of het mogelijk is om te interviewen Maar waar moeten we nu op letten tijdens een interview. De Standaardnederlands spreken leerkracht interview een van de leerlingen. Nadien wordt dit Vragen stellen over de leefwereld van de interview in groep besproken. De leerlingen komen onder interviewer (Niet bij het klerenkraam vragen stellen begeleiding van de leerkracht tot een aantal do’s & don’ts bij over een braadkip) een interview.

5 minuten

3

Ja/nee vragen stellen Privé vragen stellen Niet luisteren

Interview van de leerkracht Toepassing van de eigenschappen van een goed interview.

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 3

De leerlingen krijgen 1 minuut de tijd om 2 vragen te bedenken voor de meester. Denk aan de aandachtspunten die we daarnet hebben opgesomd. Nadien kiest de leerkracht een leerling uit die de meester interviewt. Nadien bespreken we in groep of de positieve aspecten van het interview aanwezig waren.


TIMING Fase 2

DOELEN (nummers) 4

LEERINHOUDEN (gestructureerd aan de hand van tussentitels) Placemat: individueel bedenken van vragen.

5 minuten

METHODE (Onderwijs- en leeractiviteiten) De leerkracht legt uit hoe een placemat werkt. Nadien worden de leerlingen in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een soort kraampje die ze zullen interviewen. Elke groep krijgt ook een placemat. De groepjes gaan samen zitten in de klas. Elke leerling bedenkt eerst individueel een aantal vragen. Nadien bespreken ze in groep welke vragen het meest interessant zouden zijn om donderdag te stellen op de markt. De leerkracht gaat rond en ondersteunt de denkoefening waar nodig. Groepsverdeling: Zuivelkraam: Inias, Paulien, Lucas Dewaele, Gilles Viskraam: Stijn, Hanne, Maithe, Louis Klerenkraam: Alyzée, Zoë, Lukas Van Honacker, Kasper Beenhouwerkraam: Quinten, Lien, Aron, Justine, Groenten/fruitkraam: Gaétan, Matthieu, Jelle Groenten/fruitkraam: Hector, Lia, Laura

Fase 3

5,6

10 minuten

Placemat: bedenken van vragen in team -

Controlefase en/of slot

7

De leerlingen wegen in team af welke vragen ze zullen stellen op de markt. Samenwerking is hierbij zeer belangrijk.

De leerkracht legt de individuele oefening stil en zegt dat ze nu kunnen starten met de bespreking.

Bespreking placemat. -

Vragen bespreken

7 minuten

De leerlingen denken na over hun beste/tofste vraag. Die bespreken we in groep. Wat zou het antwoord kunnen zijn?

Verplichte vragen. Zuivelkraam: Uit welke ingrediënten bestaat kaas? Hoe wordt dit verwerkt? Wat is het dagschema van een zuivel – marktkramer?

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 4

De leerkracht zegt dat de leerlingen nu zelf vragen hebben kunnen opstellen. De leerkracht zou echter ook nog een aantal zaken te weten willen komen. Elke groep krijgt daarom een aantal verplichte vragen mee op een briefstrookje.


TIMING

DOELEN (nummers)

LEERINHOUDEN (gestructureerd aan de hand van tussentitels) Beenhouwerkraam: Van welke dieren komt dit vlees? Welke delen worden gebruikt? Waar haalt u deze producten? Groenten en fruit - kraam. Van waar komen deze groenten? Kan je alle altijd alle soorten groenten en fruit kopen? Wat is het dagschema van een groenten - marktkramer? Klerenkraam:

Vanuit welke grondstoffen zijn deze kleren gemaakt? Hoe zijn deze stoffen verbonden met de natuur? Viskraam:

Van waar komen deze producten? Hoe ziet uw gewoonlijke dagschema van een marktdag er uit?

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 5

METHODE (Onderwijs- en leeractiviteiten)


BORDGEBRUIK (ook apart bordgebruik toevoegen bij digibord)

Dagverloop

Open vragen stellen

Ja/nee vragen stellen

Beleefde aanspreking

PrivĂŠ vragen stellen

Vragen of het mogelijk is om te interviewen

Niet luisteren

Standaardnederlands spreken

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding Pagina | 6

Wereldorientatie voorbereiding markt 4b 1210  
Wereldorientatie voorbereiding markt 4b 1210  
Advertisement