Page 1

Nagelezen door:

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoรถrdinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoรถrdinator: chantal.vermote@howest.be

datum 22/04

handtekening

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: Basisschool Spermalie

Student: Pieter Callewaert

Klas: groep 3

Jaar en opleiding: 3 Baso Lo & Bwr

Mentor: Linseele Stijn

Opleidingsonderdeel : Alternatieve Stage

Datum: 22/04/2013

Vaklector: Brunet D.

Uur: 13:30-14:20

Pedagoog: Depoorter E.

LESONDERWERP Voorbereidende oefeningen op sprint en spelvormen van start

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.3.2.1. Loop- en tikspelen (p 27)

LEERPLANDOELEN 1. Motorische competentie: LO 1.17: lln kunnen complexe tikspelen uitvoeren in groepsverband. 2. Gezonde en veilige levenstijl: LO 2.2: oefenen hun snelheid via complexe loopspelen. 3. Zelfconcept en het sociaal functioneren: LO 3.3: nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fair play.

BEGINSITUATIE - Aantal lln: 11 lln - Locatie/accomodatie: Turnzaal basisschool Spermalie - Schatting effectieve lestijd: 30 min - Beginsituatie van de leerlingen: De leerlingen kunnen hun loopsnelheid aanpassen aan de duur en doel van het spel (bv. om ter snelst). Er is een groot verschil in niveau tussen de leerlingen. Sommigen hebben begeleiding nodig, anderen kunnen zelfstandig snel lopen. Algemeen niveau is 2e en 3e graad.


LESDOELSTELLINGEN Bewegingsgebonden doelen: -

Motorisch: Lln lopen doelgericht en snel weg van hun tegenstanders. De lln starten explosief met een sprint vanuit een startpositie.

-

Cognitief: De lln lopen weg van de tikkers. De lln passen de aandachtspunten voor de starthouding actief toe.

-

Dynamisch-affectief: De leerlingen geven eerlijk toe dat ze getikt zijn.

LESSTRUCTUUR Opwarming: A. omkleden B. reactiespel Kern: 1. reactiespel 2. ratten en raven 3. estafettespel Slot: Extra: clowntikker Relaxatiemoment


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

Inleiding: De kinderen kleden zich om.

T

Organisatie

10’ De lk verzamelt de lln op de gele lijn en stelt 2’ zichzelf kort voor. Hij vertelt wat de les van vandaag inhoudt: we gaan vandaag een leuke les uitvoeren met als thema sprinten. Maar om die spelletjes goed te kunnen spelen gaan we eerst onze spieren goed moeten opwarmen. De lk legt de algemene afspraken uit en vertelt daarna wat de opwarming inhoudt.

De lln warmen hun spieren op in een spelvorm. De lln lopen actief en gericht rond in de zaal.

Opwarming:

Gebruikte didactische werkvorm/organisatievorm: Klassikale werkvorm

A. Kinderen lopen vrij rond op muziek. Als de muziek stopt, moeten ze de 4 wanden van de zaal tikken en zo snel mogelijk op de grond gaan liggen tussen de kegels.

Organisatie en instructie: De lk plaatst de lln op de luisterbank. Hij geeft eerst enkele algemene afspraken mee. Daarna legt hij de eerste oefening uit. Na de laatste opwarmingsoefening verzamelen de lln aan het sportraam om naar de instructies te luisteren.

B. Lln lopen vrij rond op muziek. Als de muziek stopt, moeten ze de 4 wanden van de zaal met een voet tikken en dan zo snel mogelijk op de grond gaan zitten tussen de kegels.

Afspraken:

B. Lln lopen vrij rond op muziek. Als de muziek stopt, moeten ze de 4 wanden van de zaal met de billen tikken en dan zo snel mogelijk op de grond gaan zitten tussen de kegels.

5’

Algemeen: - Er wordt niet geslaan, geduwd of getrokken - Start - en stopsignaal: tijdens de opwarming is het start - en stopsignaal de muziek. Als de muziek stopt dan start de oefening. Als de muziek start dan lopen de lln vrij rond in de zaal. Tijdens de kern wordt het het fluitje als signaal gebruikt. De lk herhaalt dit bij de start van de kern. - Veiligheid: Als de leerkracht praat, moeten de leerlingen stil zijn zodat ze de uitleg goed kunnen verstaan. Er wordt niet geduwd, getrokken of geslaan.

3


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

Kern: 1. Reactiesnelheidsoefening: De lln reageren snel op een tactiel signaal en lopen gericht en actief maximaal weg van hun tegenstander.

De lln staan in 2 groepen tegen over elkaar. De spelers die tegen de muur staan (met rug naar de tegenspeler) moeten kunnen reageren op een tactiel signaal om te mogen starten. Leerlingen die geen duo vormen, tikken gelijktijdig met de ander hun tegenspeler. 1) tik de rug 2) tik een been 3) Lopen na 2 tikken op de rug 4) Sprinten vanuit startpositie. (een been voor) 5) Sprinten vanuit startpostie (een been voor en beide handen op de grond)

7’ Alle lln zitten aan het sportraam op het uiteinde van de zaal. De leerlingen worden verdeeld in 2 groepen. De leerlingen gaan tegenover elkaar gaan staan in duo’s. De eerste leerling tikt de leerling aan het sportraam aan. Als de leerling de tik voelt probeert hij de eerste leerling te tikken. Deze is veilig als hij het kamp bereikt. (Matten) De lk legt tijdens de oefening het spel stil wanneer ze aan de startpositie aangekomen zijn om de aandachtspunten mee te geven. TerugSTAPPEN langs de gele lijn. Aandachtspunten: Handen op schouderbreedte Duim en wijsvinger gespreid Hurken en een voet meer voor dan de andere. Differentiatie:

De lln kiezen zelf wanneer ze tikken( ze kunnen bv eerst een ander lichaamsdeel tikken). Na elke loopbeurt wordt er gewisseld.

Leerlingen die steeds getikt worden, moeten door de tegenspeler getikt worden, zowel aan de rug als de buik.

2. Ratten en raven: De lln reageren snel op een verbaal signaal en lopen versneld naar een tegenstander.

A. De kinderen worden verdeeld in 2 groepen: een groep van 8 en een van 9. Een groep zijn de ratten, de andere groep zijn de raven. De leerkracht vertelt een verhaaltje, wanneer de leerlingen het woord ratten horen dan

7’ De lk doet de demonstratie en instructie met 2 lln. Een lln is de rat en de andere is de raaf. Na de instructie verdeelt hij de leerlingen in 2 groepen. (Dezelfde groepen als in de vorige oefening) De lk toont de lijnen van het veld aan en vertelt hen waar de veilige zone is. Bij het aftekenen van de veilige zone zorgt de Lk ervoor dat de lln nog

4


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

moeten de ratten zo snel mogelijk de raven proberen tikken. Wanneer de leerkracht raven zegt dan gebeurt het omgekeerde. Een getikte leerling verandert van kamp. Na 5 minuten telt de lk welke groep de meeste leden heeft. Deze groep heeft dan gewonnen.

voldoende uitloopruimte hebben. De lk zorgt ervoor dat de ratten een vestje aanhebben. Als er iemand getikt wordt dan doet die een vestje uit/aan. Als het verhaal gedaan is, verzamelen de lln terug op de gele lijn.

B. Vanuit zit C. Vanuit stand D. Vanuit spreidstand E. Vanuit buiklig.

Organisatie

Differentiatie: Als de lk ziet dat er een lln is die steeds getikt wordt dan plaatst hij die tegenover een zwakkere lln zodat hij/zij een succeservaring kan bekomen. Lukt dit nog niet dan moet de leerling zowel aan de rug als de buik getikt worden.

3. Estafettespel. De lln lopen actief en A. De lln worden verdeeld in explosief heen en terug dezelfde groepen als in het in de zaal. eerste spel. De lln lopen naar de overkant, zigzaggen tussen de potjes. Daar nemen ze een houten blokje en lopen ze terug naar hun team. Na aftikken mag de volgende starten. Het team dat als eerste een toren met 3 blokken op elkaar heeft gemaakt en in een mooie rij staat wint. (hoogste toren wint)

T

7’ De truitjes mogen af. De leerlingen worden in 5 groepen verdeeld aan de gele lijn. De lk wacht op stilte en legt dan het spel uit. De leerlingen mogen pas starten als ze aangetikt worden door de voorganger. De lk demonstreert de eerste oefening en legt het spel uit met de blokken. Als er geen vragen meer zijn mogen de eersten starten op fluitsignaal.

B. Zelfde maar starten vanuit startpositie. (beide handen op de grond)

5


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

C. Laatste maal, zigzaggend van potje tot potje, laatste neemt potjes mee, die moeten op de toren staan. - Slot: A.EXTRA (indien tijd over) Clowntikker: De lln lopen actief en explosief weg van de tikkers.

De tikkers krijgen een clownsneus aan. Als een lln getikt is houdt hij zijn hand op de getikte plaats. Als de lln twee keer getikt zijn wisselen ze met een tikker. Als de muziek stopt, gaan de lln zo snel mogelijk neerzitten. 2x

5’ De lk verzamelt de lln bij zich. Hij legt het spel uit en geeft 2 clownsneuzen aan de tikkers. Als de muziek stopt gaan de lln neerliggen op de grond.

B.Relaxatieoefening op rustige muziek. De lln komen op het ritme van de muziek tot rust.

De kinderen bewegen op signaal van de leerkracht achtereenvolgens de voeten, de benen, de polsen, de armen , de schouders en tenslotte het hoofd. Op signaal van de lk mogen ze zich in stilte omkleden. C. omkleden

5’ De lk laat de lln liggen op de grond. De lk laat de lln achtereenvolgens verschillende lichaamsdelen opspannen en ontspannen zodanig dat ze rustig worden.

10’

6


ZAALOPSTELLING:

MATERIAALLIJST: 9 Partijvestjes 2 clownsneuzen Fluitje 4 kegels 16 blokjes 2 valmatten 20 potjes Cd met rustige muziek voor slot Cd met dansmuziek voor opwarming Cd met circusmuziek voor tijdens het tikspel. Verhaal ratten en raven

BIBLIOGRAFIE: Leerplan lo basisonderwijs Lichamelijke opvoeding in het buitgenwoon lager onderwijs – Mattias Defevere Jeugdtraining (lopen) – Ballegeer Dieter Atletiek voor jongeren van 7 tot 11 jaar Ellen Van Caeneghem

Lesvoorbereiding groep 3 2204 verbetert  
Lesvoorbereiding groep 3 2204 verbetert  
Advertisement