Page 1

Nagelezen door: datum

handtekening

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoördinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoördinator: chantal.vermote@howest.be

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: Vrije Bassischool Nazareth

Student: Pieter Callewaert

Klas: 2A

Jaar en opleiding: 1 Baso Lo & Bwr

Mentor: Lut De Smet

Opleidingsonderdeel : Stage LO

Datum: 14/03/2011

Vaklector: C. Vermote & A. Van Oost

Uur: 13.00 – 13.50

Pedagoog: Ines Vandamme

LESONDERWERP Spelen en sportspelen: Overloop en tikspelen

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.3.2.1. Loop- en tikspelen (p 27)

LEERPLANDOELEN 1. Motorische competentie: LO 1.17: lln kunnen eenvoudige tikspelletjes, binnen een afgebakende ruimte en met duidelijk zichtbare tikkers, uitvoeren waarbij de eigen individuele prestatie primeert. 2. Gezonde en veilige levenstijl: LO 2.2: oefenen hun wendbaarheid (snelheid, vlugheid) in spelvorm.

BEGINSITUATIE - Aantal lln: 17 lln (9 meisjes en 8 jongens) - Locatie/accomodatie: Turnzaal Vrije Basisschool Nazareth - Schatting effectieve lestijd: 35 min - Niveau en of voorkennis vd lln: Lln spelen eenvoudige tikspelletjes, binnen een afgebakende ruimte en met duidelijk zichtbare tikkers, waarbij de eigen individuele prestatie primeert

1


LESDOELSTELLINGEN Bewegingsgebonden doelen: - Motorisch: Lln lopen 5 minuten actief in spelvorm. -

Cognitief: De lln lopen weg van de tikkers en schatten het risico bij het bevrijden goed in.

-

Dynamisch-affectief: De leerlingen geven eerlijk toe dat ze getikt zijn.

LESSTRUCTUUR Opwarming: A. omkleden B. reactiespel Kern: A. ratten en raven B. chinese muur C. bandentikkertje D. tikkertje stopcontact Slot: relaxatiemoment

2


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

Inleiding: de leerlingen kleden zich om.

De lln warmen hun spieren op in een spelvorm.

Organisatie

7’ De lk verzamelt de lln op de lijn en stelt zichzelf kort voor. Hij vertelt wat de les van vandaag inhoudt: we gaan vandaag tikspelen doen. We starten eerst met een opwarmingsspel. Ik zal er op letten of jullie snel kunnen reageren. De lk legt de algemene afspraken uit en vertelt daarna wat de opwarming inhoudt.

Opwarming:

T

Gebruikte didactische werkvorm/organisatievorm: Klassikale werkvorm

2’

7’

A. Kinderen lopen vrij rond op muziek. Als de muziek stopt de 4 wanden van de zaal tikken en met de buik op de grond gaan liggen tussen de kegels.

Organisatie en instructie: De lk plaatst de lln op de luisterbank. Hij geeft eerst enkele algemene afspraken mee. Daarna legt hij de eerste oefening uit. Na de laatste opwarmingsoefening verzamelen de lln weer op B. Lln lopen vrij rond rond op de zweedse bank om naar de instructie te muziek. Als de muziek stopt de 4 luisteren. wanden van de zaal met de voet tikken en dan met de buik op de Afspraken: grond gaan liggen tussen de kegels. Algemeen: - Er wordt niet geslaan, geduwd of getrokken C. Lln lopen vrij rond op muziek. Als de muziek stopt de 4 wanden - Start - en stopsignaal: tijdens de opwarming is van de zaal met de billen tikken het start - en stopsignaal de muziek. Als de en dan zo snel mogelijk op de muziek stopt dan start de oefening. Als de muziek zweedse bank gaan zitten. start dan lopen de lln vrij rond in de zaal. Tijdens de kern wordt het het fluitje als signaal gebruikt. De lk herhaalt dit bij de start van de kern. - Veiligheid: Als de leerkracht praat moeten de leerlingen stil zijn zodat ze de uitleg goed kunnen verstaan. Er wordt niet geduwd, getrokken of geslaan.

3


Doelstellingen

Leeractiviteiten Kern: 1. Tikkertje met fietsbanden :

De lln lopen gedurende 7 minuten op een doelgerichte manier. De lln werken samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

2 Lln zitten samen in een gekleurde fietsband (binnenband = rekbaar). Zij zijn de tikkers. Wanneer de kinderen getikt zijn, gaan ze in een fietsband staan. De volgende getikte gaat samen met het andere kindje in de fietsband gaan staan. De kinderen houden de band vast en worden zelf tikkers. Het spel is gedaan als iedereen getikt is. De laatste die overblijft is de winnaar.

Didactisch handelen

T

Organisatie

Alle lln zitten op de zweedse bank. De lk wacht 7’ op stilte en legt dan het spel uit. Hij geeft de lijnen van het veld aan en vertelt vanaf welke lijn waar de lopers veilig zijn voor de tikkers. De Lk duidt 2 tikkers aan. Zij krijgen een fietsband rond hen. Op het einde van het spel wordt een fluitsignaal gegeven en verzamelen de kinderen terug op de zweedse bank. Specifieke afspraken: - De lln moeten in het afgesproken veld blijven. - De kinderen moeten samen blijven in de band.

2. Ratten en raven: De lln reageren snel op een signaal en lopen versneld achter een doel.

De kinderen worden verdeeld in 2 groepen: een groep van 8 en een van 9. De kinderen die samen in de fietsband zaten gaan tegen over elkaar staan. Een groep zijn de ratten, de andere groep zijn de raven. De leerkracht vertelt een verhaaltje, wanneer de leerlingen het woord ratten horen dan moeten de ratten zo snel mogelijk de raven proberen tikken. Wanneer de leerkracht raven zegt dan gebeurt het omgekeerde. De lk vraagt na het lopen hoeveel lln er getikt zijn van welk team. Dit wordt bijgehouden op een scorebord.

De lk doet de demonstratie en instructie met 2 lln. Een lln is de rat en de andere is de raaf. Na de 7’ instructie verdeelt hij de leerlingen in 2 groepen. De lln die samen in de band stonden gaan tegenover elkaar staan achter de witte lijn. Na het lopen verzamelen de lln terug aan de witte lijn. De lk toont de lijnen van het veld aan en vertelt hen waar de veilige zone is. Bij het aftekenen van de veilige zone zorgt de Lk ervoor dat de lln nog voldoende uitloopruimte hebben. De lk zorgt ervoor dat de ratten een partijvestje heeft. Als de lk ziet dat er een lln is die steeds getikt wordt dan plaatst hij die tegenover een zwakkere lln zodat hij/zij een succeservaring kan bekomen. Als het verhaal gedaan is verzamelen de lln terug op de zweedse bank. De opdrachten: 1) recht tegenover elkaar staan: kijk naar elkaar 2) recht tegenover elkaar staan: van elkaar

4


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

wegkijken. 3) vanuit buiklig 4) vanuit ruglig 5) vanuit kleermakerszit 6) vanuit handen en kniesteun Voor de lk start met het verhaal zit iedereen gelijk. Veiligheid: - de lln tikken elkaar, ze mogen de truitjes van de ander niet vastnemen. 1. Chinese muur: De lln schatten de ideale looplijn in en lopen versneld naar een veilige zone.

Er worden 2 tikkers aangeduid. De leerlingen proberen op signaal van de leerkracht over te lopen naar de veilige zone. De getikte leerlingen vormen met gespreide armen en benen een muur links van de zaal. De lln kunnen door de muur als ze door de benen van hun medeleerlingen kruipen.Dan is die lln bevrijd en mag die terug meedoen. Als alle leerlingen getikt zijn is het spel afgelopen.

Alle lln zitten op de zweedse bank. De lk wacht op stilte en legt dan het spel uit. Hij geeft de lijnen 5’ van het veld aan en vanaf waar de lopers veilig zijn voor de tikkers. Hij vertelt dat de lln enkel mogen overlopen op signaal van de Lk. Als iedereen getikt is dan verzamelen de lln op de zweedse bank. De lk duidt een leerling aan die de kegels verzamelt. Specifieke afspraken: - De lln moeten in het afgesproken veld blijven. - De muur mag niet bewegen. - De lln mogen enkel overlopen op signaal van de lk. Veiligheid: - de lln tikken elkaar en nemen elkaars truitjes niet vast. - Bij trekken, duwen of slaan wordt de lln aan de kant geplaast.

5


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

4. Tikkertje stopcontact: De lln lopen 5 minuten gericht en actief in een spelvorm.

Alle kinderen lopen vrij rond. Er is 1 tikker. Als er iemand getikt is gaat hij staan als een boze meester(dwz handen in de zij). De andere leerlingen kunnen de getikte bevrijden door met beide armen tussen de armen van de ander te gaan. (net als een stekker in het stopcontact steken).

De Lk legt het spel uit. Demonstratie en instructie gaan samen. Hij kiest er een lln uit voor de bevrijdingsregel uit te leggen. De lijnen van het veld worden herhaald. Er worden 2 tikkers aangeduid, zij krijgen een partijvestje. De tikkers winnen het spel als alle lln met de handen in de zij staan. Bij het fluitsignaal verzamelen de lln terug op de zweedse bank.

5’

Specifieke afspraken: - De tikkers mogen de lln die aan het bevrijden zijn niet tikken.

5. EXTRA tikspel: slangtikkertje De lln lopen 5 minuten gericht en actief in een spelvorm.

Er zijn 2 tikkers die hand in hand gaan tikken. De andere lln lopen vrij rond in de zaal. Als iemand getikt is dan geeft hij een hand aan de andere tikkers. Als ze met 4 zijn dan splitsen de tikkers in 2. Als iedereen getikt is is het spel ten einde.

De lk legt het spel uit. Hij kiest er 3 lln uit. De instructie en demonstratie gaan samen. Als de lk fluit dan verzamelen de lln op de zweedse banken.

5’

Specifieke afspraken: - Als de tikkers de handen van hun partners niet vasthebben kan er niet getikt worden

6


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

Slot: De lln komen op het A.Relaxatieoefening op rustige ritme van de muziek tot muziek. De kinderen bewegen rust. op signaal van de leerkracht achtereenvolgens de voeten, de benen, de polsen, de armen , de schouders en tenslotte het hoofd. Op signaal van de lk mogen ze in stilte naar de kleedkamer.

B. omkleden

De lk laat de lln voor de bank staan. Hij laat ze allemaal eens met de armen zwaaien zodat iedereen voldoende plaats heeft. Daarna start hij met de oefening. De lk toont de oefeningen voor en de lln doen de lk na.

4’

5’

7


ZAALOPSTELLING:

MATERIAALLIJST: 2 Banken Krijt Partijvestjes Stereo-installatie 10 binnenbanden Fluitje 6 kegels Cd met vrolijke liedjes/rustige liedjes

BIBLIOGRAFIE: Leerplan lo basisonderwijs Boek bewegingsspelen – Eddy Becquart

8

Lesvoorbereidingen LO  

SITUERING IN LEERPLAN BEGINSITUATIE - Niveau en of voorkennis vd lln: Lln spelen eenvoudige tikspelletjes, binnen een afgebakende ruimte en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you