Page 1

Nagelezen door: datum

handtekening

de mentor St.-Jorisstraat 71 8000 Brugge tel. 050 33 32 68 Opleidingscoördinator: ines.vandamme@howest.be Stagecoördinator: chantal.vermote@howest.be

de lector

Lesvoorbereiding LO Stageschool: Vrije Basisschool Nazareth

Student: Pieter Callewaert

Klas: 2A

Jaar en opleiding: 1 baso Lo & BWR

Mentor: Lut De Smet

Opleidingsonderdeel : Stage lo

Datum: 3/05/2011

Vaklector: A. Van Oost

Uur: 13.00-13.50

Pedagoog: I. Vandamme

LESONDERWERP Algemene bewegingsvaardigheden: klimmen en klauteren

SITUERING IN LEERPLAN 4.1.1.2.7. Klimmen en klauteren (p22 en 23)

LEERPLANDOELEN 1. Motorische competentie LO 1.6: lln tonen in het bewegen een intuïtief, maar ook een bewust kennen, aanvoelen, omgaan en rekening houden met de eigen lichaamskenmerken, - mogelijkheden en beperkingen. 2. Gezonde en veilige levenstijl LO 2.2: lln ontwikkelen kracht, lenigheid, spierspanning om de motorische competenties te bereiken.

BEGINSITUATIE - Aantal lln: 17 lln (9 meisjes en 8 jongens) - Locatie/accomodatie: Turnzaal Vrije Basisschool Nazareth - Schatting effectieve lestijd: 35 min - Niveau en of voorkennis vd lln: Lln spelen eenvoudige tikspelletjes, binnen een afgebakende ruimte en met duidelijk zichtbare tikkers, waarbij de eigen individuele prestatie primeert


LESDOELSTELLINGEN - Motorisch: lln kunnen een klimparcours afleggen - Cognitief: lln kennen de techniek om te klimmen - Dynamisch-affectief: lln hebben aandacht voor eigen vaardigheden

LESSTRUCTUUR Inleiding: omkleden Opwarming: clowntikkertje Kern: bewegingsomloop Slot: A. circusbord-voelen B. omkleden


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

Inleiding:

De lln lopen actief 5 minuten aan een stuk in een spelvorm.

De lk verzamelt de bank. Hij vertelt wat de les van vandaag inhoudt. We starten eerst met een opwarmingsspel. De lk legt de algemene afspraken uit en vertelt daarna wat de opwarming inhoudt.

Opwarming:

Gebruikte didactische werkvorm/organisatievorm: Opwarming: klassikaal Kern: bewegingsomloop Slot: klassikaal

De tikkers krijgen een clownsneus aan. Als een lln getikt is houdt hij zijn hand op de getikte plaats. Als de lln twee keer getikt zijn wisselen ze met een tikker. Als de muziek stopt gaan de lln zo snel mogelijk neerzitten. 2x Kern:

Organisatie

7’

- De lln kleden zich om.

Clowntikkertje:

T

Organisatie en instructie: De lk plaatst de lln op de luisterbank. Hij geeft eerst enkele algemene afspraken mee. Daarna legt hij de eerste oefening uit. Hij geeft ook duidelijk het veld aan. Na de opwarmingsoefening verzamelen de lln weer op de zweedse bank om naar de instructie te luisteren.

5’

25’

Afspraken: Algemeen: - Er wordt niet geslaan, geduwd of getrokken - De lln wachten achter de kegel. Start - en stopsignaal: tijdens de opwarming is het start - en stopsignaal de muziek. Als de muziek stopt verzamelen de lln op de bank. Tijdens de kern wordt het het fluitje als signaal gebruikt. De lk herhaalt dit bij de start van de kern. Veiligheid: - Als de leerkracht praat moeten de leerlingen stil zijn zodat ze de uitleg goed kunnen

3


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

verstaan. - Er wordt niet geduwd, getrokken of geslaan. Specifieke afspraken: De lln mogen niet op de toestellen tijdens de opwarming. Groepsindeling: De Lk verdeelt de lln over de verschillende toestellen. De Lln schuiven steeds door naar een ander toestel. De wijze van doorschuiven is aangeduid op de grond door middel van pijlen. De leerling doet de oefeningen voor op instructie van de Lk. Bij elke oefening een andere lln. Na een fluitsignaal verzamelen de Lln op de bank, er volgt een klein leergesprek. Daarna worden de oefeningen vermoeilijkt. A. Stickerklimmen: De lln klimmen beheerst over een rek met verschillende routes.

De Lln klimmen op het klimrek. Ze mogen hun voeten enkel plaatsen waar een sticker ophangt. Er zijn 3 routes, een rode een blauwe en een witte. Deze routes worden steeds moeilijker. We beginnen met de gemakkelijkste route.

De leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk. Het eerste en het tweede klimrek wordt in een hoek van 90째 geplaatst. Op de uiteinde van het eerste en tweede klimrek staat een stoel zodat de lln gemakkelijker naar de andere zijde van het klimrek kunnen klimmen. De lln moeten van de ene kant van het rek naar de overkant raken. En dit door enkel de sporten aan te raken die een kleur hebben. De eerste keer mogen de kinderen enkel de witte stickers met de voeten aanraken. Na het leergesprek kan dit e aangepast worden. De lk zegt dat de 2 Lln vertrekt als de eerste leerling aan het 2e rek is. Specifieke afspraken: - Lln mogen niet voorbijsteken. - Hoger klimmen dan het rode touw is verboden. - Lln mogen niet naar beneden springen.

4


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

B. Touwladder klimmen: De lln durven gericht op een labiele ladder klimmen.

De lln klimmen op een labiele touwladder. Bovenaan hangen er 3 sjaaltjes. De lln moeten de 3 sjaaltjes aanraken, daarna klimmen ze terug naar beneden.

De leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk. De lln moeten de sjaaltjes tikken. De sjaaltjes hangen op verschillende hoogte zodat elke lln een oefening kan doen op zijn niveau. Na het leergesprek proberen de lln de oefening te doen door zo weinig mogelijk treden te raken. Specifieke afspraken: - Lln mogen niet voorbijsteken. - Lln mogen niet hoger dan de sjaaltjes klimmen.

C. Klauteren in hang: De lln bewegen zich gericht voort in hang over een evenwichtsbalk.

De lln klauteren in hang langs een balk naar de overkant. Bij de variant worden er kegels op de balk geplaatst. De kegels mogen niet aangeraakt worden door de Lln.

Een leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk: de kinderen moeten proberen aan de overkant te raken zonder de voeten aan de grond te plaatsen. De kinderen moeten in hang met 2 handen en 2 voeten rond de balk de overkant zien te bereiken. Bij de variant na het leergesprek plaatst de Lk een kegel op de balk. De lln klauteren dan naar de overkant zonder de kegels te raken. De 2de leerling mag hier snel achter de eerste vertrekken.

5


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

D. Schuine wand. De lln klimmen via een vlotte coördinatie tussen armen en benen via een touw op een hindernis klimmmen.

De lln klimmen over een schuin geplaatste mat op een wandrek naar boven. Ze hangen hierbij met hun handen aan een touw en steunen met hun voeten op de mat. Een variant is dat de lln proberen in zo weinig mogelijk passen boven te raken.

Een leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk: de kinderen moeten proberen een foto van een bergtop te raken die boven aan de wandrek hangt. Er hangen 2 foto’s op verschillende hoogte, zodanig dat alle lln een succeservaring kunnen bekomen. De volgende lln mag vertrekken als de eerste terug beneden is. Na het leergesprek proberen de lln de oefening in zo weinig mogelijk passen uit te voeren Specifieke afspraken: - De lln mogen niet naar beneden springen - De lln wachten tot de vorige beneden is.

E. Touwklimmen. De lln klimmen actief en op een correct manier op en af een touw.

De lln klimmen naar boven tot waar ze durven. Er hangen verschillende doekjes aan het touw. De kinderen moeten één van deze vlagjes raken. Ze mogen zelf kiezen welke vlag. Na het leergesprek voeren de lln de klim uit met de schippersslagtechniek.

Een leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk: de kinderen klimmen naar boven op een vrije manier. De vlagjes hangen op verschillende hoogte zodat elke lln een oefening kan doen op zijn niveau. Na het leergesprek klimmen de lln met de schipperslagtechniek. De lk zegt dat de kinderen niet hoger mogen klimmen dan het hoogste vlagje Specifieke afspraken: - De lln mogen niet naar beneden springen, maar klimmen naar beneden. - De lln mogen niet hoger dan het hoogste vlagje klimmen. - De volgende mag pas starten als de eerste naar beneden is. - De lln moeten wachten achter de kegel.

6


Doelstellingen

Leeractiviteiten

Didactisch handelen

T

Organisatie

F. Plint- klimmen. De lln gebruiken hun armkracht om zichzelf krachtig naar boven te trekken en durven daarna een dieptesprong maken.

De lln klimmen op de buik over een zweedse bank tot aan de plint. Daarna volgt kleine een dieptesprong.

Een leerling demonstreert de oefening op instructie van de Lk. Na het leergesprek doen de kinderen de oefening in omgekeerde richting. De lk verplaatst dan de kegel. Specifieke afspraken: - De lln mogen enkel via de mat van de plint springen.

De lln bedenken een oplossing voor een bewegingsprobleem.

Leergesprek:

In het midden van de kern verzamelt de Lk de lln bij zich op de zweedse bank. Hij vraagt of de oefeningen goed gingen en met welke ze nog wat problemen hebben. Wat is de beste techniek om langs het touw naar boven te klimmen? De lk luistert naar de lln. Daarna legt hij de vernieuwe oefeningen uit tijdens een demonstratie. Oefening: A: Probeer eens de blauwe route. De zeer goede lln proberen eens de rode route. B: Doe dezelfde oefening en probeer op zo weinig mogelijk treden te staan. C: Probeer de kegel niet te raken. D: Probeer naar boven te klimmen in zo weinig mogelijk passen. E: Probeer de schippersslag-techniek uit. F: Voer de oefening uit in omgekeerde richting.

7


Doelstellingen

Leeractiviteiten Slot:

Didactisch handelen De lk zegt de lln zo snel mogelijk een kring te vormen. Daarna legt hij het spel uit.

T

Organisatie

5’

Circusbord-voelen: De lln worden ontspannen en komen tot rust.

De lln vormen een kring. Een lln wordt geblinddoekt en ligt op de buik in het midden van de kring. Sommige lln krijgen een circusbordje. Zij proberen het bord zo stil mogelijk op de geblinddoekte te leggen. Na 1 minuut mag de geblinddoekte raden hoeveel borden er op de rug liggen. 3x omkleden

7’

8


ZAALOPSTELLING

MATERIAALLIJST: 10 matjes 2 valmatten 1 balk 4 touwen 1 touwladder 1 evenwichtsbalk 2 zweedse banken 1 plint 7 kegels 12 vlaggen 2 foto’s 3 soorten stickers 2 stoelen Fluitje 2 clownsneuzen 10 circusborden 2 rode linten 1 klimtouw Muziek Stereo-installatie Plakband

BIBLIOGRAFIE: Leerplan basisonderwijs Map kennismaken met sportklimmen. Koninklijke Nederlandse Klim-en Bergsport Vereniging. Cursus ABV – Van Puyvelde S.

Lesvoorbereidingen LO  

LESONDERWERP LEERPLANDOELEN SITUERING IN LEERPLAN BEGINSITUATIE - Niveau en of voorkennis vd lln: Lln spelen eenvoudige tikspelletjes, binne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you