Page 1

veiligheid binnen Hessing Helmond

Hoe is het gesteld met de veiligheid binnen Hessing ?

+ voorwoord

colofon

Groente snijden is een vak apart. Hessing beheerst het al 40 jaar. We snijden het niet alleen, we verzorgen het gehele proces, ‘van zaadje tot aanvoer van gesneden blaadje’. Telen, snijden, wassen, mengen, op smaak brengen, verpakken en vervoeren, we verzorgen alle onderdelen van de keten. 
Dat we controle willen houden over alle stappen in het proces, is een bewuste keuze. Want alleen zo kunnen we garant staan voor de hoogste kwaliteit. Verse groente wordt na binnenkomst binnen enkele uren gesneden, verpakt en afgeleverd. Dagvers is een minimum

gemaakt door: + Dennis van Kemenade (2076101) + Rob Claessens (2059516) + Yves Verschure (2079796) + Nick Marsman (2079617) + Joris van den Bosch (2073464)

vereiste voor de consument. Hessing gaat nog een stapje verder. Wat dacht u van supervers! Wij nemen u in deze veiligheidskrant mee naar de verschillende aspecten van veiligheid binnen Hessing Supervers locatie Helmond. We hebben een bezoek gebracht aan de vestiging Helmond en hebben aan de hand van onze bevindingen diversen artikelen geschreven. Wij wensen u veel leesplezier toe !

Klas 48IV1EV Tutorgroep 5 Blok 3 Dhr. Boddé

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 1


inhoud

+ voorwoord + column veiligheid + proces + werken klein en fijn, kan zorgen voor veel pijn + coördinatie veiligheid + investeren in veiligheid + column routes + puzzels + interview + management + persoonlijke veiligheid & hygiëne

+ Column Veiligheid ‘’Hessing Superveilig’’ Bij een fabriek of bedrijf heb je altijd te maken met veiligheid op verscheidene gebieden. Hessing is een groot bedrijf waarbij veel verschillende handelingen plaatsvinden en waarbij dus ook het een en ander mis kan gaan. Bij Hessing staat veiligheid dan ook hoog in het vaandel. Er wordt veel gewerkt met machines, scherpe voorwerpen, heftrucks, water en elektriciteit in dezelfde ruimtes. Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet zijn water en elektriciteit geen goede combinatie en is het daarom noodzakelijk om hier goede voorzorgsmaatregelen voor te treffen. Dit mag niet, dit moet zelfs, want dat staat nu eenmaal in onze wet. De kans dat er water bij elektriciteit komt is bij Hessing behoorlijk aanwezig omdat er veel open stekkers in de ruimte aanwezig zijn. Maar hier

hebben zij gelukkig iets op bedacht en dat is het volgende: er zit op de machines een erg lichte ofwel gevoelige aardlek waardoor de kortsluiting zich niet kan uitbreiden tot brand. Hier is dus goed over nagedacht. Maar wat als er dan toch een incident zoals bijvoorbeeld brand of een arbeidsongeval zou uitbreken bij Hessing? Zijn er dan genoeg maatregelen genomen om dit bestrijden? Is de evacuatieroute duidelijk en is deze regelmatig geoefend? Zijn de nooduitgangen goed te bereiken en vrij van obstakels? Zijn er genoeg EHBO-middelen en BVH-ers tot beschikking en wat zijn de kosten van deze middelen eigenlijk? Het antwoord op deze vragen zult u terugvinden in deze veiligheidskrant.

+ Het proces binnen Hessing Supervers Hessing Supervers snijdt en verwerkt per dag duizenden kilo’s groenten en fruit, en dat doen ze al 40 jaar. Het is niet zomaar in stukjes hakken en in zakjes gooien, want van binnenkomst tot aan de expeditie moet er echter nog veel mee gebeuren. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe gaat dat in zijn werk? Zodra de producten binnenkomen bij de afdeling Ontvangst Goederen vanuit een van de groentekwekerijen, worden ze zo snel mogelijk meegenomen in het proces van snijden, wassen en verpakken. Alle producten worden verwerkt bij een temperatuur tussen de 2 en 8 graden Celsius. De groenten worden uit de vrachtwagen geladen in grote bakken, gecontroleerd en van de losplaats met steekwagens vervoerd naar de fabriek. Daar begint het proces van het verwerken van de groenten. Dit proces wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd maar het snijden blijft onverminderd handwerk. De producten worden op de lopende band geplaatst, daar worden ze eerst geschoond, dat wil zeggen dat al het zand en andere ongewenste materialen van de groenten worden verwijderd, daarna worden ze gesneden door de werknemers en weer teruggeplaatst op de lopende band, bij deze handeling is het risico het grootst dat een werknemer

gewond kan raken dus is het van belang dat ze met een mes overweg kunnen en zich aan alle veiligheidsafspraken houden. De band vervoerd het product door naar de wasserij waar ze goed gewassen worden in een machine. Als de groenten gewassen zijn worden vermengd of meteen vervoerd naar de afdeling Inpak. Op deze afdeling worden de producten afgewogen en verpakt in zakjes of in schalen. Als de producten verpakt zijn worden ze opgehaald met de steekwagens en in een grote opslag gezet voor de orderpickers. Deze orderpickers krijgen via een koptelefoon door welke producten ze moeten inpakken voor hun order om zo de containers klaar te kunnen maken voor transport. Als laatste worden de containers geregistreerd, gelabeled, in de vrachtwagen geladen en naar het distributiecentrum om van daaruit naar de winkels verplaatst te worden zodat u thuis kunt genieten van vers gesneden groenten.

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 2


+ Werken klein en fijn, kan zorgen voor veel pijn Bij Hessing ‘’Supervers’’ wordt veel gewerkt met machines, scherpe voorwerpen en voertuigen. Hierdoor wordt het werk natuurlijk een stuk gevaarlijker. Het is dus belangrijk dat hier op een goede manier wordt omgegaan met deze risico’s. De groenten die bij Hessing supervers binnen worden gebracht, worden eerst gecontroleerd en geschoond voordat deze naar de snij afdeling worden vervoerd. Bij Hessing wordt er op de snij afdeling naast de lopende band gewerkt met messen. De werknemers staan naast de lopende band in hoog tempo groenten te snijden. Het is hierbij van belang dat er dus veilig wordt gewerkt en dat er op een goede manier wordt omgegaan met de messen. Het is hierbij niet de bedoeling dat er messen rondslingeren door de fabriek. De messen zullen netjes moeten worden opgeborgen na het werk, en als er messen kapot zijn zullen deze direct moeten worden weggegooid zodat niemand zich kan verwonden. Het personeel heeft plastic handschoenen aan tijdens het snijden. Dit is natuurlijk erg hygiënisch alleen niet heel erg veilig voor het personeel zelf. Omdat zij lange periodes aan het snijden zijn en dit op een gegeven moment op de automatische piloot gaat, is de kans groot dat je je in je vingers snijdt. Doordat de messen zo scherp zijn houdt je hier direct een flinke wond aan over.

Daarbij zul je indien er bloed op de grond en/of loopband terecht komt dit moeten ontsmetten. Als dat gebeurd moet je dit deel van de snij afdeling stil leggen en moet er worden schoongemaakt. Als de werknemers snij-werende handschoenen dragen voorkom je ernstige verwondingen en bespaart dit tijd als er een incident plaatsvindt. Dit is een eenmalige investering en je waarborgt de veiligheid van je werknemers heel goed. Werken klein en fijn, kan zorgen voor veel pijn …

Scan deze QR code met uw smartphone en zie wat de gevolgen kunnen zijn … kan schokkende beelden bevatten !

+ flowchart proces

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 3


+ Hoe is de veiligheid binnen Hessing gecoördineerd De veiligheidscoördinator en de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn-commissie werken samen om de veiligheid binnen Hessing Supervers optimaal te houden. Dit doen ze door steeds opnieuw te kijken naar wat er beter kan. Ze denken hierbij aan de veiligheid van hun werknemers maar ook aan de bescherming van het pand. Veel risico`s binnen het bedrijf zijn al opgespoord en behandeld door de veiligheidscoördinator. Het is moeilijk om alle risico`s waar te nemen en daarom laat Hessing Supervers een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) maken door een externe bedrijf. Het is belangrijk dat de RI&E wordt uitgevoerd door een externe bedrijf omdat zij minder snel te maken hebben met bedrijfsblindheid. Dit houdt in dat het externe bedrijf meer risico`s zal vinden dan dat de eigen werknemers van Hessing Supervers zouden doen. Op die manier krijgen ze een betrouwbare RIE waar Hessing Supervers ook echt iets mee kan doen. RIE staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie, in een RIE staat omschreven wat de risico`s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers op een werkplek zijn. Aan de hand van een RIE wordt er een plan van aanpak gemaakt. De voortgang van het plan wordt streng in de gaten gehouden door de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn-commissie, dit doen zij omdat ze vinden dat de werknemers in een veilige werkomgeving moeten kunnen werken.

Niet alle risico`s zijn honderd procent weg te werken, je kunt bijvoorbeeld denken aan machines die de groenten verwerken en verpakken. Deze machines maken gebruik van elektriciteit dus is er ook een kans op kortsluiting. De kortsluiting kan zich verder ontwikkelen in een brand. Wanneer er dan bijvoorbeeld een brand ontstaat heeft Hessing Supervers een crisisteam paraat staan. Het crisisteam bestaat uit: - Lid van de directie - Productieleider - Hoofd BHV - Preventiemedewerker - Notulist Dit crisisteam zorgt ervoor wanneer er een noodsituatie is, het pand op een goede manier geëvacueerd wordt . Tevens voert de BHV-organisatie een extra controle uit om te kijken of elke ruimte verlaten is. Een ander belangrijke punt is dat ook het pand beveiligd moet worden, dit doet Hessing Supervers al goed door middel van camerabewaking en alarmsysteem. Naast deze maatregelen werken ze ook samen met een externe beveiligingsfirma. Zij maken rondes over het industrieterrein heen en houden een oogje in het zeil. Wanneer er verdachten zaken worden opgemerkt dan zullen zij in actie komen en lossen die op.

+ Veiligheidscoördinatie binnen Hessing ?

Algemene brandveiligheidsinstructies voor het personeel Hoe te handelen bij ontdekking van brand? 1.

Meld de brand!

• •

Bel 112, het landelijk alarmnummer; Bij melding vermeldt u; + het juiste adres met de plaatsnaam; + wat er brand; + zijn er slachtoffers?

2.

Waarschuw de personen in de omgeving:

• •

door roepen door handbrand/ontruimingsmelder in te drukken;

3.

Zorg voor de eigen veiligheid:

• • • •

vermijd blootstelling aan rook en hitte; maak kenbaar waar u bent (telefoon, roepen, kloppen); blijf laag bij de grond; dicht deuren af met natte doeken;

4.

Breng personen die gevaar lopen in veiligheid; achter rook- en brandwerende deuren

5.

Blus indien mogelijk

• • •

met de aanwezige kleine blusmiddelen; lees de gebruiksaanwijzing; blus op afstand;

6.

Doe deuren achter u dicht; dit om verspreiding van rook en hitte te voorkomen

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 4


+ Hessing Supervers is niet bang om te investeren in veiligheid Het is belangrijk dat iedereen op een veilige manier kan werken. Toch zullen er altijd de nodige slachtoffers vallen. Het zou dan kunnen gaan om bijvoorbeeld een sneetje wanneer iemand een keer uitschiet tijdens het snijden van de kroppensla. Een sneetje is al makkelijk te behandelen met wat jodium en een pleister. Maar het zou ook erger dan een sneetje kunnen zijn, denk maar in het ergste geval aan een vinger eraf. Als dat zou gebeuren dan zijn er andere maatregelen nodig, daarvoor zijn de BHV-ers aanwezig. Deze BHV-ers weten precies hoe ze moeten handelen tijdens dit soort situaties. Maar ook in situaties als brand kunnen zij je precies vertellen wat je moet doen. Het is niet wettelijk bepaald hoeveel BHV-ers aanwezig moeten zijn, de enigste voorwaarde die dan gesteld wordt is dat de BHV-er snel kan handelen tijdens noodsituaties. Binnen Hessing Supervers vinden ze het heel belangrijk dat er genoeg BHV-ers aanwezig zijn. In totaal zijn er (AANTAL) BHV-ers opgeleid. Wanneer ze snel merken dat er een tekort is, nemen ze meteen actie door middel van het opleiden van nieuwe BHVers. Om één BHV-er op te leiden kost dat al ongeveer 150 euro. Dus reken maar na 150 maal 15 kom je op een bedrag uit van 2250 euro. Een BHV-er opleiden is niet het enigste wat geld kost. Ook de nodige materialen die nodig zijn om noodsituatie zoals brand of verwonding tegen te gaan kosten geld. Op de plattegrond is duidelijk te zien waar de brandblussers en EHBO-kistjes paraat staan en hoeveel dit er zijn. Eén brandblusser kost al gauw rond de 130 euro, binnen het gebouw hangen er 10 brandblussers. Dus met het aantal brandblussers maal de kosten kom je op een bedrag van 1300 euro uit. Naast de aanschaf kosten komen er ook nog andere kosten bij kijken. Het is belangrijk dat

alle brandblussers in goede staat zijn en ook werken wanneer dat nodig is. Daarom is het verplicht dat de brandblussers elk jaar gecontroleerd worden. De kosten van zo keuring kan verschillen, dit heeft te maken hoeveel brandblussers er gecontroleerd moeten worden. Voor de keuring van de brandblussers voor Hessing Supervers is dat 10,70 euro per brandblusser, dus het totale bedrag is dan 10 brandblusser maal de 10,70 euro geeft een totaal bedrag van 107 euro. Dit zijn al behoorlijke bedrag en dat nog te bedenken dat de kosten van de EHBO-kisten nog niet uitgerekend zijn. Eén EHBO-kist kost rond de 70 euro. Hessing Supervers beschikt over 5 EHBO-kisten het totale bedrag is dus dan 5 maal 70 euro is 350 euro Als we al deze bedragen bij elkaar op tellen dan komt er toch een aanzienlijk bedrag uit. In het onderstaande rijtje worden de kosten nog eens overzichtelijk neergezet.

Je ziet dat er toch behoorlijk wat kosten worden gemaakt. Wanneer deze kosten niet worden gemaakt is de kans groter dat de kosten van bijvoorbeeld brandschade groter zal zijn. Ze zeggen niet voor niks ‘’voorkomen is beter dan genezen’’.

‘‘Het is belangrijk dat iedereen op een veilige manier kan werken’’ + Column routes binnen de fabriek In een groot bedrijf zoals Hessing Supervers is het belangrijk dat iedereen veilig zijn bestemming kan bereiken. In het bedrijf wordt veel gebruik gemaakt van heftrucks, dat zorgt ervoor dat er al snel een botsing kan ontstaan als al één iemand niet goed op let. In de huidige situatie is het zo dat iedereen overal kan lopen waar hij of zij wilt, dat zorgt ervoor dat de bestuurders van de heftrucks extra goed op moeten letten op de werknemers die te voet zijn. Een aantal goede oplossingen die al bedacht waren zijn; toeteren als de heftrucks de bocht door komen en opgehangen spiegels die laten zien of er iets door de bocht komt. Deze maatregelen voorkomen al een hoop ongelukken. Maar het kan beter! Het kan slim zijn om gebruik te maken van veilige looproutes, dit zijn routes die ervoor zorgen dat lopend personeel niet in aanraking komen met de heftrucks. Deze routes worden op de grond weergeven met bepaalde lijnen. Zo kun je ook denken aan bijvoorbeeld voorrangsregels waar de routes van de heftrucks en de routes van de lopers elkaar kruizen. Door gebruik te maken van deze routes zorg je er ook voor dat bijvoorbeeld bezoekers niet te dicht bij de machines komen. Voor de werknemers die wel bij de machines moeten komen wordt bijvoorbeeld de route onderscheiden met een andere kleur, op deze kleur mag dan alleen bevoegd personeel komen. Deze aanpassing zou botsingen kunnen voorkomen mits de instructies worden opgevolgd.

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 5


+ Puzzels Kruiswoordraadsel

1

Woordzoeker

2

3

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 6


5

4

Tips & Adviezen 1. Bent u er ondanks alle preventieve maatregelen ervan bewust dat er alsnog ‘‘vreemde vogels’’ zich op uw terrein kunnen bevinden. Wees alert ! 2. Laat u in geen enkel geval ‘‘kapotte’’ werkmaterialen rondslingeren. Zorg dat deze direct worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. 3. Zorgt u er altijd voor dat u, uw mes na de werkzaamheden veilig opbergt. 4. In geen enkel geval mag een nooduitgang en/of brandblusinstallatie geblokkeerd worden, houdt deze altijd vrij ! 5. Bedenk iedere dag weer opnieuw voordat de fabriek betreed of u aan voorschriften op dit bord voldoet. 6. Zorg ervoor als werknemer dat je, je nooit in dit gebied bevindt. Hier kunnen zware voorwerpen naar beneden vallen. Uitzondering voor heftruckchauffeurs.

6

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 7


+ Interview Wordt er iets aan veiligheidsbewustwording gedaan ? Via de VGW-commissie (veiligheid, gezondheid en welzijn), afdeling overleggen, instructiekaarten en pictogrammen in het bedrijf en op de machines. Worden er evacuatiesoefeningen gedaan ? Hoe is de communicatie dan geregeld ? Een dergelijke oefening gaat in de loop van dit jaar plaatsvinden. De communicatie verloopt mondeling of via dect-telefoons. Daarnaast is er ook een crisisteam, bestaande uit een lid van de directie, een productieleider, het hoofd BHV en een preventiemedewerker en notulist. Zijn er problemen met de communicatie vanwege de mogelijke taalbarrières ? Nee, hier ondervinden wij als bedrijf geen hinder van. Dit wordt opgevangen door tweetalige medewerkers. Vanwege het harde geluid vroegen we ons af hoe er gereageerd wordt op bijvoorbeeld een brandalarm? Want werknemers met oorbeschermers zullen het alarm minder snel opmerken. De slow whoops (ontruimingssignaal) hebben een vereist geluidsniveau van 110 dB, wat boven het geluid van alle machines uit komt. Daarnaast wordt altijd ingeval van alarm elke ruimte “ schoon geveegd” door de BHV-organisatie. Wat moeten medewerkers weten over “wat te doen bij incidenten” ? Mocht er een incident plaatsvinden is er een speciaal stappenplan voor opgesteld, dit is te vinden in deze veiligheidskrant onder het kopje “veiligheidscoördinatie binnen Hessing Helmond” Wie hebben er allemaal een rol in de bedrijfsnoodorganisatie ? Een lid van de directie, een preventiemedewerker, de BHV organisatie en de technische dienst, dit eventueel aangevuld met externe deskundigen. Wordt er geïnvesteerd in cursussen ? (EHBO-cursus, certificaten, BHV) Elk jaar krijgt elke BHV-er en EHBO-er een herhalingscursus. Indien noodzakelijk worden er nieuwe BHV-ers opgeleid. Wordt er iets gedaan aan het voorkomen van diefstal ? Er is camerabewaking aanwezig, zowel binnen als buiten en dan vooral bij de laaddocks. Daarnaast hebben we een alarmsysteem en een externe beveiligingsfirma die rondes maakt.

‘‘Elk jaar krijgt elke BHV-er en EHBO-er een herhalingscursus.’’ veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 8


‘‘ Iedere medewerker is verplicht om zelf op de meest veilige manier zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. ”

+ Management binnen Hessing Veiligheid is binnen ieder bedrijf een belangrijk onderdeel. Bij Hessinge is op het gebied van veiligheid een apart beleid ontwikkeld. Het beleid is ontwikkeld door de directie van het bedrijf. Er is een coördinator veiligheid aangesteld die toezicht houdt op de uitvoering en verdere ontwikkeling van dit beleid. De veiligheidscoördinator coördineert de veiligheid binnen alle locaties van Hessing. De veiligheidscoördinator opereert vanuit het hoofdkantoor in Zwaagdijk.

De coördinator veiligheid is tevens ook voorzitter van de Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu commissie. Deze commissie zorgt ervoor dat Hessing blijft voldoen aan (externe)regels die worden gesteld aan het verwerken van groenten, maar hierbij kun je ook denken aan de Arbowet. De commissie toetst of Hessing deze verplichtingen nakomt, als ze dit niet doen dan wordt er op initiatief van de commissie actie ondernomen. Als modern bedrijf beschikt Hessing over diverse snij- en verpakkingstechnieken. Deze moderne verpakkingstechnologieën worden toegepast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid. De visie De visie van Hessing luidt samengevat als volgt: Doordat de consumenten voortdurend nieuwe recepten en nieuwe manieren van bereiden ontdekken, volgt Hessing de actuele eet- en kooktrends nauwlettend en speelt daar, in samenspel met de klanten, telkens weer scherp op in. De productontwikkelaars van Hessing werken in een eigen proefkeuken aan continue ontwikkelingen.

Ze passen de producten aan op nieuwe eetmomenten en veranderende smaakbeleving. Nieuwe producten, kleinere of grotere porties, andere melanges, nieuwe smaken. Hessing zoekt altijd aansluiting bij de wensen van de consument. Ontwikkelingen Als modern bedrijf beschikt Hessing over diverse snij- en verpakkingstechnieken. Deze moderne verpakkingstechnologieën worden toegepast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en richtlijnen van de overheid. Doordat er zoveel variatie plaatsvindt op deze markt worden er ook steeds nieuwe machines gebruikt voor de (voor)bereiding van deze groentes. Deze machines dienen aan allerlei eisen te voldoen, maar ze moeten ook effectief zijn om mee te werken. Verantwoordelijkheid van de werknemers Iedere medewerker is verplicht om zelf op de meest veilige manier zijn of haar werkzaamheden uit te voeren. Indien er brand uitbreekt in het bedrijf dan is iedere medewerker verplicht zich aan een stappenplan te houden. Dit stappenplan bestaat uit 6 stappen, namelijk: 1. Meld de brand! 2. Waarschuw de personen in de omgeving: 3. Zorg voor de eigen veiligheid: 4. Breng personen die gevaar lopen in veiligheid; achter rook- en brandwerende deuren 5. Blus indien mogelijk 6. Doe deuren achter u dicht; dit om verspreiding van rook en hitte te voorkomen

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 9


1

Tips & Adviezen

3

2

4

1. Zorg ervoor iedere brandblusinstallatie gebruiksklaar is. / 2. Dit is de juiste manier om uw werkgerei zoals messen op te bergen. / 3. Meld op tijd gebreken aan materieel of achterstallig onderhoud aan uw baas. / 4. Zorg dat er altijd voor dat u de slang van de waterspuit installatie netjes opbergt in de haspel.

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 10


+ BHV-organisatie

Hoofd BHV

Directie

Ploegleider BHV Plv. Hoofd BHV

BHV’ers

Ploegleider BHV

BHV’ers

Ondersteuning door overig personeel of dienst

veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 11


+ Column persoonlijke veiligheid en hygiëne Om veilig te kunnen werken hebben werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, ook wel PBM’s genoemd. Bepaalde beschermingsmiddelen kunnen het risico op blijvend letsel aanzienlijk verminderen, denk bijvoorbeeld aan hoofd, ogen, handen, etc. In deze column gaan we een aantal PBM’s, die binnen Hessing Helmond gebruikt worden, verder toelichten. Hierdoor krijgt u inzicht in het belang van het dragen van deze middelen. Beschermende kleding Binnen Hessing Helmond worden diversen soorten beschermende kleding gedragen. Iedereen draagt een vest met thermische isolatie tegen de kou in de koelcellen. Daarnaast draagt iedereen een stofjas, werknemers van voorbewerking en inpak een witte en werknemers van expeditie een blauwe. Deze worden aan het begin van de werkdag schoon gepakt en aan het eind van de werkdag weer ingeleverd zodat deze uitgewassen kunnen worden. Dit is zeer belangrijk wanneer men hygiënisch wil werken. Verder is het belangrijk dat iedereen de jas uitdoet wanneer men de kantine bezoekt of gebruikt maakt van de sanitaire voorzieningen. Gehoor bescherming Binnen Hessing Helmond speelt lawaai een belangrijke rol. Het is binnen de ruimtes van voorbewerking en productie een enorme herrie, dit wordt veroorzaakt door de vele machines.

Schade aan het gehoor behoort tot de meest voorkomende aandoening bij het personeel. Gehoorbescherming is veelal noodzakelijk om schade aan het gehoor te voorkomen of te beperken. Lawaaislechthorendheid treedt op als het geluidsniveau in de gehoorgang van het oor te hoog is. Binnen Hessing Helmond wordt daarom de volgende algemeen gehanteerde vuistregel gebruikt: als het niet mogelijk is om zonder stemverheffing een gesprek te voeren met iemand binnen een straal van een meter, bestaat de kans dat je gehoor hierdoor schade oploopt. Als advies aan Hessing Helmond geven we mee om misschien decibelmeters op te hangen, hierdoor is er per ruimte duidelijk zichtbaar of het dragen van gehoorbescherming nodig is. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoenen zijn binnen een fabriek als Hessing Helmond van essentieel belang. De schoenen bieden de nodige bescherming tegen beknellingen, denk dan bijvoorbeeld aan de draaiende onderdelen van machines binnen de fabriek. Daarnaast tegen vallende voorwerpen zoals bijvoorbeeld pallets of kratten die veelvuldig bij Hessing gebruikt worden. Ook vanwege de vele rijdende voertuigen die uit kunnen glijden spelen de veiligheidsschoenen een belangrijke rol. Een ongeval waarbij voeten geblesseerd raken leidt nogal snel tot verzuim van de werknemer, ook dat is een belangrijke reden om ze te dragen.

‘‘ Hessing zoekt altijd aansluiting bij de wensen van de consument ” veiligheidskrant • veiligheid binnen Hessing Helmond • oplage: 1 • pagina 12

Veiligheidskrant  
Advertisement