Page 1

Authentiek Maastricht “Een wandeling door WYCK”

April 2010 Maastricht


Inhoudsopgave

Pagina Aanleiding

3

Doel

3

Totstandkoming

4

Hoogbrugstraat/Hoogbrugplein

5

Plein 1992/CĂŠramique/Aansluiting Wyck

18

Bourgognestraat/Alexander Battalaan

21

Stationsstraat/Pleintje

24

Station

31

St. Maartenslaan/Parallelweg

33

Minerva/PathĂŠ

36

De Griend/Wyckerbrugstraat/Oeverwal/Rechtstraat

40

Bijlagen Verkorte prioriteitenstelling

52

2


Aanleiding Wyck is voor de economische positie van de stad Maastricht van het allergrootste belang m.n. door het kleinschalige, specialistische aanbod en de hoge mate van couleure locale. Door de huidige ontwikkelingen in Wyck m.b.t.: •

Veiligheid

Drugsproblematiek

Handhaving

Parkeerbeleid

Bereikbaarheid

Aankleding

Leegstand

komt de economische positie en de leefbaarheid van Wyck, en dus van de stad Maastricht, in gevaar.

Doel Het doel van dit rapport is de lezer inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen in Wyck en bewust te maken van een mentaliteitsverandering, die nodig is om Maastricht te behouden als een vitale, veilige en authentieke stad, waar het voor zowel bewoners, bezoekers als ondernemers aangenaam is om te wonen, te verblijven en te werken. De bewustwording moet leiden tot een ander gezichtspunt waardoor de bereidheid ontstaat om gezamenlijk tot actie over te gaan. De bewoners, ondernemers, pandeigenaren en de gemeente zullen samen de ingetreden verloedering het hoofd moeten bieden. Een gerichte aanpak van Wyck, door het verbeteren van het vestigingsmilieu en daardoor het versterken van de diversiteit van het winkel- en horeca-aanbod en de kwaliteit van de woonmilieus, is dringend noodzakelijk. De economische & leefbaarheidbelangen moeten in balans komen en de kwantiteit mag niet ten koste gaan van de authenticiteit van Maastricht. Alle partijen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om Wyck (“de ongeslepen diamant van Maastricht”) te behouden als economische motor. De enthousiaste bewoners, pandeigenaren en ondernemers nodigen de gemeente uit om gezamenlijk de verloedering het hoofd te bieden, door de problemen te ERKENNEN, ons te ONDERSTEUNEN en te FACILITEREN, zodat: -

Ondernemen in Wyck een lust wordt

-

Wonen in Wyck een voorrecht

-

Bezoek aan Wyck een onvergetelijke ervaring

-

Handhaving kan worden omgezet in facilitatie

-

en de ego maatschappij verdwijnt en de sociale verantwoordelijkheid t.a.v. ouderen, alleenstaanden, gehandicapten/’anders’ ontwikkelden weer genomen wordt.

3


Het doel van het rapport is bereikt als: 1)

De lezer zich bewust wordt van de huidige problematiek 2)

Waardoor er een nieuw gezichtspunt ontstaat

3)

Wat leidt tot de bereidheid om niet morgen, maar NU gezamenlijk tot

adequate actie over te gaan. Mag ik U allen uitnodigen om op basis van duurzame communicatie “zeggen wat U doet en doen wat U zegt” en wederzijds respect, onmiddellijk aan de slag te gaan? 4)

Zodat we ons gezamenlijk op nieuwe uitdagingen kunnen storten, waaronder: 

“Look & Feel” van Wyck verbeteren

Promotie van Wyck/Maastricht

Creatieve/innovatieve bedrijven aantrekken

Sociale projecten opzetten

Jongeren ‘binden’, ook aan Wyck

Totstandkoming Een grondige inventarisatie, gehouden onder: 

Bewoners (individueel)

Vertegenwoordigers van buurtplatform Wyck & Céramique

Ondernemers (o.a. leden van O.I.W.)

Vastgoedeigenaren

Bezoekers

ligt ten grondslag aan dit rapport. Middels deze weg wil ik allen danken die bereid zijn geweest hun input te geven in het belang van Wyck!

Met enthousiaste groet, Sheila Oroschin sheilaoroschin@maxmaastricht.nl www.wyckmaastricht.ning.nl

4


Hoogbrugstraat/Hoogbrugplein Aandachtspunten

-

Aansluiting Waterpoortje met Hoogbrugstraat/Rechtstraat

-

Verkeersoverlast i.v.m. drugsklanten Hoogbrugstraat/Rechtstraat / parkeren / te hard rijden

-

Afwezigheid bewegwijzering op hoek ijssalon!!

-

Onveilige kruising Hoogbrugstraat/Ruiterij, niet duidelijk wie voorrang heeft. Velen keren op die hoek. Er wordt hard gereden.

-

Bankje hoek Hoogbrugstraat/Ruiterij  Nooit teruggeplaatst (zie afbeelding rechts)

-

Parkeerbeleid

-

Illegaal parkeren Ruiterij / dubbel parkeren

-

Parkeerplaatsen vergunninghouders te dicht tegen de muur  Passanten moeten op de weg lopen. Geen stoep. (Zie foto’s)

-

Onderdoorgang Hoogbrugstraat/Hoge Barakken  behoorlijke verlichting ontbreekt

-

Onderdoorgang Hoogbrugstraat/Hoge Barakken  Vuilnisbakken buiten (zie foto)

-

Opgang Hoge barakken naar Plein 1992 t.h.v. Aldi wordt gebruikt als parkeerplaats door drugstoeristen en als locatie om te dealen

-

Ontbreken van verlichting op Hoge Barakken

-

Ontbreken van camera’s op Hoge Barakken

-

Parkeersituatie op de Hoge Barakken

-

Vergunninghoudersparkeerplaatsen die bezet worden door niet betalende drugsklanten en andere buitenlandse bezoekers die de Nederlandse taal beheersen

-

Verkeerd parkeren fietsen, brommers en motoren:

Einde Rechtstraat / om de hoek bij Hoogbrugstraat tegen blinde gevel Waterpoortje

-

Ruiterij, bij Hotel Crowne Plaza

Hoogbrugstraat

Hoogbrugplein, t.h.v. Hoge Barakken

Drugsproblematiek veroorzaakt door de aanwezigheid van coffeeshops/growshop binnen een straal van 400 meter:

Missouri (Hoogbrugstraat)

Lucky Time (Hoogbrugstraat)

Growshop (Hoogbrugstraat)

5


Slow Motion (Bourgognestraat)

Maxcy’s (Rechtstraat)

 De volgende overlast wordt veroorzaakt:

-

Verkeersdruk

Parkeeroverlast

Geluidshinder van auto’s en keiharde muziek uit auto’s

Vervuiling (zwerfvuil en uitlaatgassen)

Samenscholing van drugsrunners

Intimidatie van bewoners en bezoekers

Vernielingen/vandalisme

Gevoel van onveiligheid

Tevens vragen wij aandacht te letten op de maximaal toegestane handelsvoorraad van 500 gram per dag.

-

Verloedering:

Leegstaande panden (Zie rapport “Authentiek Wyck”)

Achterstallig onderhoud Hoogbrugstraat 19

Ingang parkeergarage achter Aldi/Hoge Barakken al jaren stenen van de wanden

Graffiti

Witte muur op Hoge Barakken achter Aldi

Elektriciteitshuisje op Hoogbrugplein

Prullenbakken

Verkeersborden

Entree Bourgogneplein

Een stedelijk probleem! (zie foto’s)

Hondenpoep

Veel peuken van rokers op straat

Uithangborden/zonneschermen die ‘vergaan’ zijn

-

Reclame-uitingen die niet meer up to date zijn en verwarring veroorzaken:

Neonletters Crowne Plaza op het pand van de Ruiterij

Restanten van vertrekkende bedrijven (uithangborden, kapjes, belettering etc.)

Mogelijke oplossingen t.a.v. bewegwijzering/bereikbaarheid

-

Omgeving Waterpoortje ‘aankleden’ (zie foto’s):

6


Plein voor Waterpoortje/Hoek Waterpoort / Crowne Plaza / Kobe, voorzien van bewegwijzering, een stadsplattegrond, alsmede historische informatie. (Natuurlijke materialen gebruiken die een toegevoegde waarde hebben)

Terras maken ‘op de Maas’, via ingang Waterpoortje. Uniek voor de stad!!

‘WYCK CENTRUM’ onder alle straatnaambordjes ophangen in heel Wyck.

-

Verbeteren bewegwijzering voor de verbinding Waterpoortje met Céramique

-

Verbeteren bewegwijzering voor de verbinding Oud Wyck met Céramique en met Hoogbrugstraat en Rechtstraat.

-

Bewegwijzering vanuit tunnel Scharnerweg maken. Als je voor stoplicht staat kun je rechts de Wilhelminasingel op, links naar Céramique en rechtdoor naar Oud-Wyck. Er staat nu niets! de bezoeker weet alleen dat hij/zij in Wijk 21 is beland…

-

PRIS aanpassen (Mike Heerekop, marktanalist Q-Park). Bij binnenkomst via Scharnerweg verwijzen naar parkeergarage St. Maartenspoort / Q-Park De Colonel, Q-Park Céramique Noord (Plein 1992) en Il Fiore.

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering

-

Handhaving

-

Voertuigtechnische controles

-

Herinrichting Ruiterij & Hoogbrugplein

-

(culturele) Evenementen organiseren op Ruiterij

-

Snelheidsbeperkende maatregelen Hoogbrugstraat zoals het aanleggen van een verkeersdrempel in de Hoogbrugstraat.

-

Éénrichting maken van Hoogbrugstraat ‘aan het einde’ (stukje tussen Wyckergrachtstraat en Rechtstraat, vanuit Hoogbrugstraat. Doorgang verbieden naar Rechtstraat).

-

Met het oog op ‘aankleding’: het terugplaatsen van het bankje op de hoek Hoogbrugstraat/de Ruiterij

-

-

Plein achter Aldi / AH •

Verlichting aanleggen

Camera’s plaatsen

Invulling pand Hoogbrugstraat 11: •

Cultureel centrum

Opleidingsinstituut

www.ongekend.nu

www.nieuweontwerpers.nl

7


(contact via JRM Commercieel Vastgoed: 06-54751995)

-

Verkeerslicht Hoogbrugstraat/Wilhelminasingel staat erg kort op groen. Er kunnen ca. 4 auto’s door en dan springt het weer op rood. Gevolg: lange file tot in de gehele Hoogbrugstraat/Rechtstraat, auto’s met draaiende motor.

-

In geval van achterstallig onderhoud en het laten verloederen van de aanblik van de panden zou de gemeente pandeigenaren en huurders kunnen aanschrijven en aanspreken op hun sociale verantwoordelijkheid. Voorbeeld is het verwijderen van neonletters Crowne Plaza op het pand de Ruiterij.

-

Prullenbakken + asbakken bij kantoren/restaurants plaatsen. Betrek kunstenaars bij het ontwerp! Één uitstraling!!

-

Upgrading verlichting/bestrating/vuilnisbakken/asbakken Hoogbrugstraat

-

Meer controle op drugsgebruik achter het stuur.

-

Bezoek van drugstoeristen aan de stad: Als we de coffeeshops niet kunnen verplaatsen, dan moeten we misschien de drugsklanten verplaatsen  Bijvoorbeeld: deze drugsklanten opvangen bij de stadsgrens en vervolgens met park-and-ride-busjes in het centrum afzetten. De echte toerist wordt ontmoedigd om de stad aan te doen per auto. Op deze manier wordt ook de drugstoerist ontmoedigd!!

-

Coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken zoals vermeld bij bovengenoemde aandachtspunten. Is dit wel het geval dan dient de coffeeshop hun zaak te sluiten voor op zijn minst drie maanden.

-

Verwijderen van coffeeshops en Growshop uit Wyck, binnen straal van 400 meter 4 coffeeshops en 1 growshop! Te weten: •

Rechtstraat 1x (Maxcy’s)

Hoogbrugstraat 2x (Lucky Time en Missouri) + Growshop 1x

Bourgognestraat 1x (Slow Motion)

-

Coffeeshop voorziening maken aan de rand van de stad, conform Venlo’s voorbeeld.

-

ONTVANGST IN WYCK vanaf Hoogbrugplein:

Entree creëren: U BENT IN HET CENTRUM (aan de Oostkant) ‘VAN HARTE WELKOM’ !

Elektriciteitshuisje ‘aankleden’ of verplaatsen. (zie foto)

Parkeerplaatsen op Hoogbrugplein weghalen en groenvoorziening maken.

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek

-

Parkeren op Ruiterij  aan zijde van de paaltjes, niet langs de winkels

-

Parkeerbeleid aanpassen aan behoeften:

8


Betaald parkeren plaatsen omzetten in vergunninghoudersparkeerplaatsen op de Hoge Barakken, zodat drugsrunners en drugsklanten niet meer gefaciliteerd worden in parkeerbehoeften.

Betaald parkeren creëren op plein achter de AH/Aldi (Hoge Barakken), waar momenteel geen parkeerplaatsen zijn (op ‘spookplein’) Buy & Ride voor de drugsklanten. Permanente aanwezigheid van handhaving zodat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

-

Plein achter Aldi / AH  Hoge Barakken, afsluiten voor verkeer, alleen toegang i.v.m laden en lossen

-

Uitbreiding fietsenstalling i.v.m. toename studentenwoningen

-

Verbreden van stoepen Hoogbrugstraat ter hoogte van het Pruuske:

Parkeerplaatsen vergunninghouders eventueel verplaatsen naar ‘spookplein’ achter Aldi/AH, in het kader van veiligheid. Nu lastig in- en uitrijden, gevolg: opstoppingen, files enz. en groenvoorziening maken!! WATERPOORTJE

9


VERBINDING WATERPOORTJE/STENENWAL/MAASPUNTWEG/PLEIN 1992

10


CAFÉ ZUID / RESTAURANT BELUGA / PLEIN 1992

11


VERBINDING PLEIN 1992/DE RUITERIJ

12


HOOGBRUGSTRAAT / COFFEESHOP/GROWSHOP / VERLOEDERING / VEILIGHEID

13


PARKEERPROBLEMATIEK RUITERIJ / HOOGBRUGSTRAAT 11 / STOEP VERBREDEN HOOGBRUGSTRAAT T.H.V. CAFÉ HET PRUUSKE

14


DOORGANG HOOGBRUGSTRAAT NAAR HOGE BARAKKEN / “SPOOKPLEIN”

15


HOOGBRUGSTRAAT / VERLOEDERING / COFFEESHOP / ENTREE WYCK

16


ENTREE WYCK / LET OP BUITENLANDS KENTEKENS…

17


Plein 1992/Céramique/Aansluiting Wyck Aandachtspunten Trap rechts langs Aldi  Véél hangjongeren  Wel in het park oké, maar niet op trappen waar mensen over heen lopen als ze naar hun huis moeten Plein 1992 hangjongeren / vandalisme

-

Binnenterreinen Avenue Céramique  Overlast jongeren

-

Rijden met scooters en brommers op Plein 1992

Verkeerd parkeren fietsen en brommers op Plein 1992 Zwerfvuil Braaksel langs de muren (zie foto SNS bank) Centrum West verbinding met Centrum Oost middels Hoge Brug niet voldoende bekend vanwege ontbreken bewegwijzering en slechte routing -

Afkomstig van de Hoge Brug uit Centrum West ontbreekt bewegwijzering op Plein 1992 (zie foto’s Hoogbrugstraat/Ruiterij)

Céramique en Wyck missen een goede aansluiting!! Zowel aan de zijde van Plein 1992 / Ruiterij als Avenue. Céramique / Hoogbrugstraat entree Ruiterij nu een ‘tochtgat’ / ‘spookplein’ Vandalisme op Ruiterij / Hoge Barakken

-

Aansluiting vanaf het zuiden. Geen goede richtingaanwijzing vanuit België naar ‘Centrum Oost’

Het ontbreken van de juiste routing/bewegwijzering naar de verschillende parkeermogelijkheden in Wyck/Céramique, te weten de St. Maartenspoort, Q-Park De Colonel, Q-Park Céramique Noord (Plein 1992) en Il Fiore.

-

De mogelijkheid tot uitbreiding van de huidige parkeervoorzieningen in Centrum Oost

-

Het ontbreken van de ‘loop’ op de Avenue Céramique. De afspraak was dat er ‘geflaneerd’ zou kunnen worden.

Mogelijke oplossingen t.a.v. bewegwijzering/bereikbaarheid -

Bebording A2 en PRIS optimaliseren, zodat de bezoekers geleid worden naar de parkeergarages in zowel Centrum Oost en Centrum West waar plaatsen vacant zijn.

-

Een goede bewegwijzering

-

Informatieborden

-

Stadsplattegronden

-

De verbinding Centrum West met Centrum Oost, middels de Hoge Brug optimaliseren, d.m.v. een aangepaste routing en een betere bewegwijzering

18


-

Een verbeterde aansluiting tussen Wyck en Céramique realiseren:

Plein 1992 met Ruiterij (Wyck) verbinden door ‘herinrichting’ van de Ruiterij:

Coffeelovers  terras

Groenvoorziening

Water / Fontein

Muziek

(culturele) Evenementen organiseren op plein 1992 / Ruiterij

etc.

Avenue Céramique laten ‘aansluiten’ op de Hoogbrugstraat / Hoogbrugplein

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering -

Handhaving

-

Verlichting op de Ruiterij en Hoge Barakken verbeteren

-

Plaatsen van camera’s

Binnenterreinen Céramique afzetten d.m.v. hekwerk  Overleg met Dhr. Coenen!!

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek -

Parkeren op Ruiterij

Vergunninghoudersparkeerplaatsen verplaatsen naar Hoge Barakken Vergunninghoudersparkeerplaatsen verplaatsen naar overzijde op de Ruiterij, aan de rand van het plein Vergunninghoudersparkeerplaatsen handhaven, maar verder van pui af parkeren, dus vakken schilderen of met stenen aangeven zoals in de Rechtstraat In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kijken naar alternatieve parkeerplaatsen aan de rand van de stad. Voor Centrum Oost geldt dan: WML gebouw, Vodafone en Provinciehuis •

Deze reeds bestaande parkeerfaciliteiten

openstellen voor publiek en beschikbaar stellen op zaterdag, zondagen en feestdagen. De faciliteiten zijn aanwezig en bieden plaats aan ca. 1300 auto’s.

Een vereiste is een goede bewegwijzering en een

aantrekkelijke prijs.

Een voordeel is: het creëren van een ‘loop’ over

de Avenue Céramique naar Wyck, hetgeen de ondernemers ook toegezegd is.

19


(Aldus Dhr. Paul ten Haaf, Centrummanager Maastricht)

AANSLUITING AVENUE CÉRAMIQUE / PLEIN 1992 / HOGE BARAKKEN

20


Bourgognestraat/Alexander Battalaan Aandachtspunten

-

Drugstoerisme door aanwezigheid Coffeeshop Slow Motion in Bourgognestraat

-

Parkeerproblematiek

-

Verlichting

-

Criminaliteit/vandalisme

-

Bourgogneplein ‘binnen’  Ontmoetingsplaats voor drugsrunners en gebruikers van drugs. Met name op de trap naar de fietsenkelder.

-

Verkeerd parkeren fietsen, brommers en motoren

-

Verloedering •

Graffiti

(verkeers)borden in slechte toestand

Zwerfvuil

-

Urineren in brievenbussen

-

Plaatsen van (klein) reclamebord op de hoek van de Alexander Battalaan / Stationsstraat door Secondhand4all is verboden. Secondhand4all bevindt zich in de Alexander Battalaan en het plaatsen van een verwijzing, m.n. in deze tijd van recessie is van levensbelang voor ondernemers in aanloopstraten. … Een hoop fietsen die half omliggen over de stoep etc. mag wel, maar het plaatsen van een (klein) bord … Kennis over de locale situatie en communicatie daarover zal veel problemen kunnen voorkomen en oplossen.

-

Plaatsen van airco’s in de Stationsstraat, die geluidsoverlast brengen voor bewoners Alexander Battalaan.

-

Vergunninghoudersparkeerplaatsen die bezet worden door niet betalende drugsklanten en andere bezoekers die de Nederlandse taal niet beheersen.

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering -

Plaatsen van camera’s

-

Betere verlichting

-

Handhaving

-

Bord verboden toegang voor onbevoegden bij Bourgogneplein

-

Versoepeling vergunningenbeleid t.a.v. reclame-uitingen en verwijzingsborden naar winkels/winkelstraten

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek -

Handhaving

21


BOURGOGNEPLEIN / LAGE BARAKKEN / BOURGOGNESTRAAT / COFFEESHOP

22


LAGE BARAKKEN / PALACE PROJECT / VERLOEDERING

23


Stationsstraat/Pleintje Aandachtspunten

-

Inrichting ‘Stationsstraatpleintje’ (onder de klok)

-

Uitbreiding Kebab? Ontmoetingsplek drugsrunners m.n. in de avond!

-

MC Donalds is meetingpoint voor drugsrunners. Dames ICI Paris regelmatig bedreigt!

-

Parkeerproblematiek

Dubbel parkeren auto’s op pleintje Stationsstraat,

voor juwelier Martens i.v.m. afhaal kebab, biologische markt etc. (zie foto’s)

Ambtenaren in functie parkeren politiewagen

dubbel om kebab af te halen en dit vervolgens in de auto te nuttigen.

-

Verloedering Lage Barakken / Palace Project: •

Graffiti

Urineren in ‘portieken’ van Palace Project

Verval van het Palace Project en daarmee de verloedering van Wyck, door trage besluitvorming

-

-

Onveiligheid Lage Barakken / Palace project:

Dealen

Gebruiken van drugs

Ontbreken verlichting

Te weinig camera’s

Vandalisme

Parkeergarage in mogelijk te realiseren Palace Project •

Parkeergarage levert nooit voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers, als parkeerplaatsen in Wyckerbrugstraat verdwijnen.

-

Leegstand (Zie rapport “Authentiek Wyck”) Het huidige vergunningenbeleid leidt er toe dat realisatie van vele projecten onnodig vertraging oploopt. Gedacht moet worden aan wachttijden tussen de 1 en de 5 jaar!

-

Kruising Wilhelminasingel/Stationsstraat  stoplichten voor voetgangers staan verkeerd afgesteld (4 à 5 minuten op rood), waardoor vele voetgangers door rood licht lopen. Dit levert onveilige situaties op!

-

Bekeuren van (veelal buitenlandse) gasten in het Eden Hotel om 2 minuten over 8 in de ochtend door de parkeerwachters  getuigd van ongastvriendelijk beleid. Gebeurt vrijwel dagelijks.

24


Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering Herinrichting ‘Stationsstraatpleintje’ zodat er een ruimtelijke verbinding ontstaat tussen het Station en de St. Servaasbrug en dus een mooi ‘entree’ van Wyck, vanaf het Station: •

Kebab verhuizen naar Stationsplein bij station

Bloemenstal vervangen door aantrekkelijke glazen kiosk

Terras uitbreiden

Biologische markt Stationsstraat op donderdag verplaatsen (mogelijke oplossing is de Ruiterij)

Meer patrouilles i.v.m. drugsoverlast/samenscholing/handhaving Voorbeeldfunctie politie verbeteren Het voetgangervriendelijk afstemmen van de stoplichten Versoepelen van het vergunningenbeleid, in het economisch belang van de stad Meer groen in de straat (bomen/struiken) Zo spoedig mogelijke realisatie van het Palace Project/Lage Barakken

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek -

Goede routing naar parkeergarages in Centrum Oost: •

St. Maartenspoort

Q-Park Céramique Noord (Plein 1992)

Il Fiore

Q-Park De Colonel

 Tijdens drukke dagen uitwijken naar reeds bestaande parkeerterreinen WML, Vodafone, Gouvernement (ca. 1300 parkeerplaatsen)

-

Parkeergarage onder Wilhelminasingel creëren.

-

Fietsenrekken op pleintje Stationsstraat voor de deur van juwelier Martens verplaatsen naar overzijde Stationsstraat/Wilhelminasingel waar parkeerplaatsen voor auto’s zijn.

-

Kebab verhuizen naar locatie waar parkeren niet tot onveilige situaties leidt.

25


‘STATIONSSTRAATPLEINTJE’ / SCHOONHEID (TERRAS HOTEL BEAUMONT) VS VERLOEDERING

26


BIOLOGISCHE MARKT OP ‘STATIONSSTRAATPLEINTJE’

27


BIOLOGISCHE MARKT OP ‘STATIONSSTRAATPLEINTJE’

28


KRUISING WILHELMINASINGEL - STATIONSSTRAAT / ONTBREKENDE ROUTING / STOPLICHTEN

29


STATIONSSTRAAT / VERLOEDERING / VERBINDING MET ALEXANDER BATTALAAN ONTBREEKT

30


Station Aandachtspunten -

‘ONTVANGST’ in Centrum Maastricht creëren

-

Ontmoetingsplek voor drugsrunners, hangjongeren en junks

-

Verkeerd parkeren fietsen, enorme hoeveelheid aan fietsen, niet voldoende stallingen!

-

Onvoldoende mogelijkheid om met de auto iemand bij het Station op te halen/weg te brengen

-

Goede bewegwijzering ontbreekt

-

Verlichting

Mogelijke oplossingen t.a.v. bewegwijzering/bereikbaarheid

-

‘ENTREE’ maken voor Wyck/Centrum Oost vanuit station (Zie foto’s): •

“U BENT IN HET CENTRUM!!”

Bewegwijzering

Actuele stadsplattegrond

Informatiepunt op het Stationsplein creëren  Stationsplein verfraaien met kiosk, tevens informatiefunctie

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering -

Handhaving

-

Bewaking/videocamera’s uitbreiden

-

Verlichting verbeteren

-

Aankleding:

-

Voorstel om Scharnertunnel door kinderen te laten beschilderen

meer groenvoorziening

Oversteek van het Centraal Station optimaliseren, waardoor de verbinding tussen de Oost- en de Westzijde van de stad wordt verbeterd / is gemeente mee bezig!!

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek -

Aanpassen kort parkeren om even iemand op te halen/weg te brengen

-

Fietsenstallingen uitbreiden

31


STATION / STATIONSSPLEIN / ENTREE

32


St. Maartenslaan/Parallelweg Aandachtspunten -

Veel drugsrunners die (door het gemis van de camera’s) het laatste stuk van de St. Maartenslaan als verkooppunt gebruiken.

-

Meerdere malen de bloembakken voor hotelentree van Town House Hotel stukgetrapt

-

Diverse losliggende kinderkopjes rond de bomen in de St. Maartenslaan

-

Hotelgasten worden ’s avonds aangesproken en bejegent door, veelal Noord Afrikaanse, drugsdealers

-

Sinds de opening van Town House Hotel is er zeker 10 keer een pooier met zijn prostituees uit het hotel gezet  Dit komt steeds vaker voor  een signaal!!!

-

Probleem Coffeecorner François de Veyestraat  Na jarenlange vertraging is de komst van de coffeecorner aan de François de Veyestraat (bij Beter Bed en Rijkskantorengebouw) ineens in een stroomversnelling geraakt.

Enorme toestroom van drugstoerisme moet volgens gemeente gespreid worden, nadrukkelijk aan de rand van de stad  Coffeecorner aan de Köbbesweg, de Brusselseweg en in de Beatrixhaven. Tot aan de realisatie van de A2 traverse zal de coffeecorner aan de François de Veyestraat moeten dienen als tijdelijk opvang voor de drugstoeristen. (Na realisatie van nieuwe A2-afslag zal de coffeecorner worden gebouwd ter hoogte van de Beatrixhaven)  Gevolgen!!! Uit onderzoek is gebleken dat:

200.000 mensen de coffeecorner zullen bezoeken

ca 30% van deze bezoekers per trein naar Maastricht zal komen, wat betekent dat gemiddeld 160 personen per dag naar die coffeecorner wandelen  Bijvoorbeeld via de Parallelweg of het Sterreplein, het Albertiplein of de Franciscus Romanusweg!!!

Waarom??!! na jarenlange vertraging nu ineens realisatie van coffeecorner?

Waarom??!! niet nu alle aandacht richten op de bouw van de coffeecorner in de Beatrixhaven?!

Oftewel waarom nu een coffeecorner bouwen om deze vervolgens na een paar jaar een tweetal kilometers verderop opnieuw te bouwen!!  onnodig veel kosten en procedures??!! Veiligheid en openbare orde in de wijk nog wel gegarandeerd??

33


Strengere handhaving noodzakelijk m.b.t. handelen in drugs e.d.  Zeker gelet op de sluitingen van 5 woningen (namelijk aan de Franciscus Romanusweg 6c, Statensingel 175 (kamer 3.01), Haspengouw 48, Volksbondweg 29c en Ambyerstraat-Zuid 131) en een internetcafé in de Frankenstraat, nr. 51 wegens handel in harddrugs!!! + de doorzoekingen van 18 woningen + vergunningen van een aantal openbare inrichtingen in Maastricht door Flexteam. -

Graffiti

-

Kapotte lantaarnpalen

-

Zwerfvuil

-

Ontwikkeling Franciscus Romanusweg (Mediamarkt)

-

Verbinding Noorderbrug/Griend/Willhelminabrug/Wyck

Mogelijke oplossingen t.a.v. Bewegwijzering

-

Vanaf de Griend/Wilhelminabrug bewegwijzering aanpassen (zie foto’s), om betere aansluiting met Wyck te realiseren. Einde Franciscus Romanusweg/kruising Wilhelminabrug borden aanpassen: WYCK CENTRUM OOST vermelden. Vervolgens een bord plaatsen op kruising St. Maartenslaan/Wilhelminasingel, links naar P

St. Maartenspoort.

Mogelijke oplossingen t.a.v. Beveiliging/verloedering -

Handhaving

-

Videobewaking in het laatste stuk van de St. Maartenslaan ophangen

-

Asbakken, prullenbakken plaatsen

-

Betere verlichting aanbrengen

34


TOWN HOUSE HOTEL / VERLOEDERING

35


Minerva/Pathé Aandachtspunten -

De omgeving van de bioscoop, m.n. de aanloop van Pathé naar de Wilhelminabrug, wordt gekenmerkt door: •

De aanwezigheid van drugsrunners en hangjongeren

Slechte verlichting

De afwezigheid van cameratoezicht

De trage reactie van handhaving  In alle gevallen waarin

politie werd gebeld om criminele handelingen te melden, is er niet 1 keer binnen het uur politie gekomen •

Een weigering op zondag 04/04/2010 van de politie om op te

treden tegen de drugsoverlast

Bioscoop onvriendelijk parkeerbeleid  Het leidt tot frustratie

en agressiviteit bij bezoekers. Zij moeten tussentijds de bioscoop verlaten om de parkeermeter (2 uur parkeren) bij te vullen door gebrek aan langparkeren plaatsen.

Drugsoverlast garage bij ingang Turennestraat: “Spuitende, dealende,

urinerende en poepende junks”.

Enorme troep in parkeergarage bioscoop (Urine, braaksel, drugs

enz.)

Junks die bezoekers van bioscoop lastig vallen voor wisselgeld

(tevens bij kassa bioscoop!!) Vaak op agressieve wijze!

Hangjongeren aan zijde Turennestraat. Vooral ’s middags en in

de vooravond veel vernielingen, alcohol gedronken en soft drugs verhandeld. •

De hoge graad van diefstal! Te weten: afgelopen jaar 140

fietsen en 70 motoren gestolen. (met name aan de voorzijde van de bioscoop)

De aanwezigheid van een publieke telefooncel, deze zorgt voor

een broeinest van drugskoeriers die afspraken maken met ‘cliënten’ voor het leveren van drugs, die vervolgens in de parkeergarage genuttigd worden. (Zie foto’s) • -

Brandstichting 23/11/2009 in de garage

De waarde van Pathé voor deze stad wordt duidelijk onderschat, gezien de huidige ontstane situatie die niet serieus genomen wordt door de gemeente: Een brief aan de gemeente gestuurd inzake de drugsproblematiek/criminaliteit rondom Pathé op 20/11/2009, is op 23/03/2010 door B&W beantwoord.

36


-

De directie van Pathé heeft, n.a.v. hun bezoek van afgelopen week, geconstateerd dat er in Maastricht sprake is van toenemende criminaliteit en drugshandel, een “enorme verloedering” (denk ook aan graffiti!!) en een ongewijzigd onvriendelijk

parkeerbeleid voor de bioscoop(bezoekers) en overweegt om die redenen de stad Maastricht te verlaten. -

De bezoeker ervaart de omgeving van Pathé, met name tussen 20.00 en 22.00, als uiterst onveilig!

-

Parkeerproblemen

-

Bereikbaarheid

-

Bewegwijzering naar Pathé

-

Park/speeltuin achterzijde Pathé, is eigendom van de gemeente  Hek al een jaar kapot. Na menige melding nog geen actie ondernomen

-

Verloederde passage onder de Wilhelminabrug (zie foto)

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid -

Veiligheid creëren d.m.v.: •

Handhaving/alerte reactie op meldingen/patrouille

Publieke telefooncel op de St. Maartenslaan verwijderen

Verbeterde verlichting

Videobewaking St. Maartenslaan

Permanente videobewaking in de Turennnestraat bij de ingang van de garage.

Verbeterde verlichting aan de zijde van de Turennestraat bij de bioscoop.

Aanpassen/beveiligen entree van garage

Schoonmaken!!  In de hoeken bij de slagboom van de garage, bij de elektra centrale, is het zó vies dat men het niet meer durft op te ruimen. De garage kan ook niet dichtgemaakt worden omdat daar de deuren van de centrale zitten.

-

Parkeerbeleid aanpassen met het oog op bioscoopbezoek

-

Reparatie hek park/speeltuin

-

Schoonhouden, verlichten en camerabewaking bij passage onder Wilhelminabrug

Mogelijke oplossingen t.a.v. parkeerproblematiek -

Meer langparkeerplaatsen op Wilhelminasingel en omgeving

-

Betere verwijzing naar de diverse reeds aanwezige parkeergarages •

St. Maartenspoort

Q-Park De Colonel

37


•

Q-Park De Griend

38


PATHÉ / PUBLIEKE TELEFOONCEL / GARAGE ST. MAARTENSPOORT / VERLOEDERING

39


PATHÉ / VERLOEDERING PASSAGE WILHELMINABRUG

40


De Griend/Wyckerbrugstraat/Oeverwal/Rechtstraat Aandachtspunten

-

Aansluiting Griend/Noorderbrugparking en Wilhelminabrug met Wyck

-

Van de Wycker Brugstraat naar de Oeverwal is het zeer regelmatig een racebaan:

Hard gas geven/ramen open/muziek heel hard/scheldpartijen

Veel drugsrunners rijden deze route, wel 10 tot 15 keer per dag

Tevens hard rijden in de andere straten, waaronder Wycker

Grachtstraat en Rechtstraat-Noord  Lagere school!!

-

Door de week, maar zelfs op drukke zaterdagen is er te veel vrachtverkeer:

Met name in de middagen lossen in de Wycker Brugstraat en

Rechtstraat -

Fout parkeren waaronder Rechtstraat-Zuid: dubbel parkeren voor coffeeshop en tevens te hard rijden

-

Instortingsgevaar delen van Ridderbrouwerij!

-

Verkeerd parkeren fietsen, brommers en motoren:

Wycker Brugstraat t.o.v. Café Zondag bij sigarenzaak Rechtstraat Zuid Kattenstraat Kaleminkstraat Wycker Pastoorstraat

-

Brommers rijden op Oeverwal, is verboden

-

Hondenpoep!

-

Parkeerbeleid t.a.v. auto’s

-

Bereikbaarheid

-

Bewegwijzering

-

Aansluiting Centrum West met Centrum Oost, de St. Servaasbrug als verbinding promoten

-

Veiligheid

-

Promotie

-

Branchering

-

Leegstand (Zie rapport “Authentiek Wyck”).

In de maand maart/april 2010 hebben er helaas weer 2

ondernemers besloten te vertrekken, te weten Rechtstraat 88 en Rechtstraat 75.

41


Rechtstraat Zuid: Parkeerplaats voor nr. 91  Geeft locatie 0%

‘optie’ als huurpand.

Veel leegstaande panden zijn voorzien van dichtgekalkte ramen

en zijn slecht onderhouden!!

-

Ophalen van bedrijfsvuilnis door afzonderlijke particuliere bedrijven op 5 verschillende dagen in de week creëert dagelijks een beeld van verloedering.

-

Het aankleden van de Wycker Brugstraat, alsmede het bevorderen van de werkgelegenheid, d.m.v. een terras voor restaurant ‘EVITA’. Het betreft momenteel een ‘dood’ front van ca. 20 meter. De exploitant komt in aanmerking voor een vergunning, echter de aanwezigheid van een invalide parkeerplaats zorgt ervoor dat hij slechts een half terras kan exploiteren. Op die manier is exploitatie niet rendabel.

Mogelijke oplossingen t.a.v. bewegwijzering

-

De Griend  aansluiting met Wyck Centrum verbeteren, bewegwijzering optimaliseren

-

De Noorderbrugparking  Aansluiting met Wyck Centrum verbeteren, aantrekkelijke routing langs Maas die leidt naar Wyck Centrum.

-

Bewegwijzering v.a. de St. Servaasbrug/ ‘ONTVANGST IN WYCK’ info “zuil” plaatsen  Zie foto. Momenteel wordt er verwezen naar Centrum en De Griend, als men de St. Servaasbrug overkomt naar links(!!!), dus via de Oeverwal naar Wilhelminabrug/Markt, terwijl Wyck een onderdeel is van het Centrum!!!

-

“WYCK CENTRUM” borden bevestigen onder alle straatnaambordjes Hoek Rechtstraat/Wyckerbrugstraat ‘pilaar’ met bedrijveninfo  routing door Wyck creëren.

-

Hoogbrugstraat/Rechtstraat verbinding maken met Plein 1992/ Hoge Brug/Céramique, d.m.v. bewegwijzering, informatiepunten.

Mogelijke oplossingen t.a.v. veiligheid/verloedering

-

Music Hall, hoogwaardige horeca realiseren  mooie terrassen aan de Maas maken!

-

De Griend omvormen tot ‘boulevard!’

-

Shuttles van grote parkeerplaatsen naar Wyck:

• Q-Park De Griend Noorderbrugparking  Bijvoorbeeld met Riksja’s of Toek Toeks of elektrisch vervoer de gasten vervoeren (zijn tevens leuke reclameobjecten)

42


Vrije parkeerplaatsen voor ‘groene’ auto’s  Uniek en ludiek voor NL!!

-

-

Ontwikkeling Ridderbrouwerij: •

Cultureel centrum

Opleidingsinstituut

Eigenaren aanschrijven om maatregelen te treffen t.a.v. instortingsgevaar

Doorgang Wycker Brugstraat vanaf Rechtstraat naar Oeverwal afsluiten middels ‘paal’ zoals op Kesselskade, alleen openbaar vervoer, taxi’s en bevoegden krijgen doorgang.

-

Afleveren van goederen vóór 12 uur.

-

Ophalen van bedrijfsvuil, karton en plastic etc. op één dag in de week

-

30 km zones

-

Rechtstraat-Noord en Wycker Grachtstraat verkeersdrempels aanleggen i.v.m. lagere school

-

Fietsrekken plaatsen in de Wycker Grachtstraat, t.h.v. ANWB of daar tegenover

-

Het verplaatsen van de invalide parkeerplaats voor restaurant EVITA naar de Wycker Grachtstraat. Ter informatie: Op 50 meter afstand van restaurant EVITA bevinden zich aan het begin van de Rechtstraat tevens 2 parkeerplaatsen voor invaliden.

-

Rechtstraat/Hoogbrugstraat  Een laan maken van beide straten, m.a.w. bomen planten aan beide zijde van de straat. Mooi en bijzonder  Rechtstraat is ten slotte de oudste winkelstraat van Maastricht.

-

Verwijzingsbord dat Rechtstraat oudste winkelstraat van Maastricht is.

-

Voorstel m.b.t. het autoluw maken van de Wycker Brugstraat, opnieuw bekijken wat, gezien de huidige ontwikkelingen van Wyck, de wens is van de ondernemers, bewoners en pandeigenaren en niet op basis van een Convenant uit 2000 een beslissing nemen in 2010, voor de toekomst. Voor een deel van de winkeliers betekend het autoluw maken van de Wycker Brugstraat namelijk de doodsteek, voor andere lijkt het de ‘enige goede’ oplossing. Ondernemers, bewoners en pandeigenaren moeten zich gezamenlijk uit kunnen spreken over de ontwikkeling van Wyck. Op basis van de uitkomst van een enquête onder ALLE belanghebbenden kan een beslissing worden genomen. Alle belangen moeten gewogen worden om tot een ‘zuivere’ beslissing te komen die de actualiteit dient.

43


ONTBREKEN BEWEGWIJZERING CENTRUM OOST/WYCK / DE GRIEND / VERLOEDERING

44


DE GRIEND / ONTBREKEN BEWEGWIJZERING / VERLOEDERING

45


ONTBREKEN BEWEGWIJZERING CENTRUM OOST/WYCK / GESLOTEN HORECA / VERLOEDERING / LEGE FIETSENSTALLINGEN

46


OEVERWAL / VERLOEDERING / RIDDER BROUWERIJ

47


VERLOEDERING / ONTBREKEN BEWEGWIJZERING

48


BEWEGWIJZERING / VERLOEDERING / RESTAURANT ‘EVITA’

49


RESTAURANT ‘EVITA’ VS RESTAURANT ‘EL PYTHON’ / INVALIDE PARKEERPLAATS / VERLOEDERING / COFFEESHOP

50


VERLOEDERING / PARKEERPROBLEMATIEK

51


NEON LETTERS CROWNE PLAZA / DE RUITERIJ / PARKEREN FIETSEN

52


Verkorte prioriteitenstelling -

Authenticiteit behouden

-

Veiligheid waarborgen: •

Verlichting aanpassen

Camerabewaking (St. Maartenslaan / Town House Hotel / Pathé / Hoge Barakken/Lage Barakken / De Griend / Doorgang Wilhelminabrug en Waterpoortje)

Handhaving die alert reageert op oproep (zorgen dat vitaliteit behouden blijft, mogelijk vertrek van Pathé is ‘dodelijk’)

Broeinesten van criminaliteit verwijderen

Coffeeshops (5 keer in straal van 400 meter)

Kebab op pleintje Stationsstraat verplaatsen naar Station

Publieke telefooncel bij Pathé verwijderen

Verkeersdruk laten afnemen: 

Verkeersdrempels in Rechtstraat-Noord en Hoogbrugstraat

Routing Wyck aanpassen

Goede bewegwijzering naar alle aangewezen parkeergarages

Betaald parkeren plaatsen op Hoge Barakken laten omzetten naar vergunninghoudersparkeerplaatsen, zodat niet betalend drugsklanten niet meer gefaciliteerd worden

-

Bereikbaarheid: •

Optimale bewegwijzering waardoor de verkeersdruk afneemt: 

Routing vanaf A2 verbeteren

Optimale PRIS realiseren

Dynamische’ parkeerinformatie verstrekken / Q-Park, Mike Heerekop 

Flyers ontwikkelen met vermelding van alle parkeergarages in Maastricht en die verstrekken aan alle bewoners en ondernemers, zodat de informatie optimaal verspreid kan worden

Alternatieve parkeerplaatsen gebruiken tijdens hoogtijdagen. Voorbeelden zijn WML, Vodafone en het Gouvernement

Nieuwe ‘loopstromen’ creëren

Parkeerborden ook in het Engels/Frans (Internationaal??)

53


-

‘Entrees’ maken voor Wyck d.m.v.: 

Stadsplattegronden

Complete informatiepunten bij: •

Station ‘ONTVANGST’

Griend/Wilhelminabrug

Hoogbrugplein

St. Servaasbrug

Hoge Brug/Plein 1992

Céramique

Waterpoortje

Aankleding en verfraaiingen zorgen voor het terugdringen van de verloedering:

Alle lantaarnpalen voorzien van bloembakken. Centrumbreed, Wyck als ‘pilot’ Voorbeeld: Hasselt Graffiti verwijderen aantrekkelijke bewegwijzering plaatsen en schoonhouden in verschillende talen De Ruiterij opnieuw inrichten en ‘aankleden’ Pleintje Stationsstraat opnieuw inrichten Leegstaand projecten betrekken bij culturele- en opleidingsactiviteiten de Griend, de mooiste ‘boulevard’ van Nederland maken met terras en hoogwaardige horeca Verbeteren van de ruimtelijke relatie met Avenue Céramique, Plein 1992, de Ruiterij en Oud Wyck Waterpoortje aankleden met een terras OP de Maas Palace Project realiseren of aankleden, portieken worden nu als urinoir gebruikt Groenvoorziening Hoogbrugstraat, vergunninghoudersplaatsen voor ‘Pruuske’ vervangen door ‘parkje’ Hoogbrugplein, elektriciteitshuisje verplaatsen en groenvoorziening maken waar nu parkeerplaatsen zijn -

Leegstand:

Zie rapport “Authentiek Wyck” (Totaal: 28 panden) Faciliterende rol van de gemeente enorm gewenst Eigenaren aanschrijven met verzoek panden te onderhouden in geval van achterstallig onderhoud en wijzen op sociale verantwoordelijkheid. Vestigen van bedrijven en opknappen van panden is aan duizenden regels gebonden. Een pand laten verloederen, aan niet één.

54


Gezamenlijke acquisitie plegen ten einde nieuwe bedrijven aan te trekken d.m.v.: 

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Versoepeling van het vergunningenbeleid

Diversiteit in winkelaanbod stimuleren 

Nieuwe concepten naar Wyck brengen

Verdere uitbouw van het bijzondere aanbod aan life-style en design, inspelen op trends in de detailhandel (authentieke en duurzame producten)

Hoogwaardige horeca

Kunst & Cultuur

Vitaliteit kan alleen gewaarborgd worden als leegstand teruggedrongen wordt. Een actieve rol van de gemeente bij de versnelde invulling van:

-

Hoogbrugstraat 11

De Ridder Brouwerij/instortingsgevaar

Palace Project

De Ruiterij/hoek Hoogbrugstraat

“Look & Feel” creëren is erg moeilijk met zoveel leegstand. Hier zullen we dus gezamenlijk voor een oplossing moeten zorgen.

-

Handhaven:

Met name overlast drugstoeristen Dubbel parkeren Fout parkeren op vergunninghoudersparkeerplaatsen Patrouilles tussen 16.00 en 02.00 uur Snelle reactie ‘bellen en komen’

55


56

RAPPORT wandeling wyck  
RAPPORT wandeling wyck  

Het doel van dit rapport is de lezer inzicht te geven in de huidige ontwikkelingen in Wyck en bewust te maken van een mentaliteitsveranderi...

Advertisement