Page 1

zeewoldezakelijk.nl - Maart 2017, nummer 10

Ontdek de uitgebreide mogelijkheden van ondernemen in Zeewolde

Zeewolde Zakelijk

Formule voor succes! ondernemer van het jaar

Unieke tanklocatie

Bio Brass

Greenpoint

Winnen! Van Amersfoort Racing


Inhoudsopgave 12 6 3

20

Geschiedenis en toekomst

Voorwoord

19

Maar één doel: winnen!

Voorop in duurzaamheid

Zeewolde Zakelijk Het gouden verkoop-duo van Zeewolde

4

Greenpoint

24

Een unieke tanklocatie

10

Royal A-ware

Ondernemer van het jaar

26

Passie voor kaas

14

Facts Het hart

Bouwheer Zeewolde De wereld van trailers

28

Informatie bedrijventerrein

15

Bio Brass

Van den Brink Transporten Familiebedrijf met logistiek totaalpakket

30

Plattegrond van Zeewolde

Electronic Logistics Alles met een stekker

Colofon Zz-magazine is een uitgave van de gemeente Zeewolde. Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Gemeente Zeewolde Raadhuisplein 1 3890 AA Zeewolde

Concept, design en realisatie Redmatters www.redmatters.com

T E I

036 522 9455 info@zeewoldezakelijk.nl www.zeewoldezakelijk.nl

Deze uitgave is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.


Zeewolde

is een prettige, jonge, ambitieuze, maar ook zakelijke gemeente Wij nodigen bedrijven graag uit om het gesprek met ons aan te gaan. Dat geldt overigens niet alleen voor nieuwe bedrijven, maar ook voor de reeds gevestigde ondernemers. Wij faciliteren hen graag bij hun groei en het verder bouwen aan de toekomst. Een bedrijf moet goed en eenvoudig de weg weten te vinden binnen de gemeente. Als voorbeeld noem ik de ‘Eén loket functie’: één contactpersoon bij de gemeente voor alle zaken. Maar ook bieden wij ieder nieuw bedrijf -op onze kosten- een tweejarig lidmaatschap aan van de bedrijfskring Zeewolde. Samen sta je tenslotte sterker! Het is noodzakelijk dat steeds meer bedrijven nadenken over duurzaamheid. De gemeente Zeewolde gaat dan ook actief met de bedrijven aan de slag om dit te stimuleren en zelfs te faciliteren. Neem Picomel, een prachtig voorbeeld van toegepaste duurzaamheid. Ook komen er

“Het is noodzakelijk dat steeds meer bedrijven nadenken over duurzaamheid”

zonnepaneelvelden op het Trekkersveld en gaan we bedrijven een duurzaamheidsscan aanbieden. Zeewolde is een logistieke hotspot in Nederland. Grote transportbedrijven hebben zich dan ook gevestigd in Zeewolde. Daarom past de komst van Greenpoint perfect in onze duurzame gedachte. Dit innovatieve tankstation met conventionele én duurzame brandstoffen maakt de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie makkelijker. Kortom, samen bouwen aan een duurzame groei van uw bedrijf binnen onze geweldige gemeente. Daar werken wij graag samen met u aan. Ondernemers, van harte welkom!

Gerben Dijksterhuis Wethouder economische zaken

3


LNG, CNG, waterstof of diesel? Greenpoint bouwt unieke tanklocatie in Zeewolde “Wij bieden fossiele én duurzame brandstof zodat bedrijven laagdrempelig kunnen beginnen zonder hun hele wagenpark te hoeven vervangen”

4 3


Op één plek terecht voor fossiele, maar ook duurzame brandstoffen; nog dit jaar wordt het mogelijk in Zeewolde. In mei 2017 start GreenPoint met de bouw van een gloednieuw tankstation op het Trekkersveld, inclusief truckwash en shop. De missie van drijvende kracht Tonnie van Peperstraten? Nederland én omringende landen veroveren met een 100% duurzaam totaalconcept. Zijn strategie? Maatwerk en beginnen bij stap 1. Eind 2017 is het zover: een gloednieuwe tanklocatie op het Trekkersveld waar je naast diesel en benzine ook terecht kunt voor duurzame brandstoffen als CNG, LNG en bio-LNG. GreenPoint, gevestigd in Oude-Tonge, werkt sinds 2012 aan dit unieke concept en opent in 2017 de eerste tanklocaties in Nederland. Gezicht achter het bedrijf is Tonnie van Peperstraten (44), die in 2015 voor dit concept samenging met Van Kessel Olie. Hij vertelt: “Voor transportbedrijven en hun klanten is duurzaamheid een actueel thema. Alternatieve brandstoffen zijn dan ook interessant, maar de overstap maak je niet zomaar. Wij bieden fossiele én duurzame brandstof zodat bedrijven laagdrempelig kunnen beginnen zonder gelijk hun hele wagenpark te hoeven vervangen.” Duurzaamheid faciliteren Bij GreenPoint gaat het over meer dan tanken alleen. Het bedrijf wil duurzaamheid faciliteren, in de breedste zin van het woord. “We spreken uitvoerig met onze klanten om te komen tot een transitieplan dat bij hen past,” vertelt Tonnie. “Of het nou gaat om smeerolie of home based levering van brandstof: wij zoeken het uit, denken mee en leveren.” Dat geldt ook in bredere zin, bij de ontwikkeling van een nieuw GreenPoint: Zo’n tanklocatie kan er overal weer anders uitzien. “We maken samen met de lokale overheid een ontwikkelplan. In Zeewolde heeft dit geleid tot een tankstation met wash en shop, maar ergens anders zou het een motel of casino kunnen zijn,” vertelt Tonnie. Zeewolde was als logistieke hotspot een logische gemeente om aan te kloppen. GreenPoint werd er met open armen ontvangen. “De gemeente zag gelijk de meerwaarde van ons concept en gaf alle medewerking. Zo bracht de gemeente ons in contact met grote partijen als Bakker en Koops.” Water als uitstoot Het is de grote missie van GreenPoint om Nederland en omringende landen te veroveren met een honderd procent CO2-neutraal totaalconcept, met duurzaam geproduceerde

Tonnie van Peperstraten

waterstof als het geheim. Tonnie is ambitieus, maar blijft ook realistisch. “Waterstof is een prachtige oplossing om volledig neutraal te rijden; je enige uitstoot is schoon water. Maar er zijn nu nauwelijks voertuigen die erop kunnen rijden en zonder afzetmarkt begin je natuurlijk niets. Je moet beginnen bij stap 1.” En dat is praten! Tonnie en Van Kessel zijn samen met hun twee GreenPoint vertegenwoordigers continu in gesprek met bedrijven en overheidsinstanties over mogelijke samenwerking. Ondertussen rollen ze uit wat nu al kan, zoals de tanklocaties. Van akkergrond tot Tweede Kamer Ondernemer? Idealist? Ontwikkelaar? Zeker, maar Tonnie is vooral ook gewoon boer. Sinds 1999 heeft hij als vijfde generatie de dagelijkse leiding over het familiebedrijf Van Peperstraten in Oude-Tonge. Met twee medewerkers verbouwt hij op 250 hectare akkerbouwgrond onder andere aardappelen, uien en wortelen. Vanuit die achtergrond ontstond zijn drijfveer voor duurzaam ondernemen. “Ik ervaar als boer zelf de bedreiging van klimaatverandering. Het is tijd om dingen anders te gaan doen en ik zie dat als een uitdaging.” Het werken op het land is voor Tonnie een mooie afwisseling met de spannende GreenPoint-missie. “’s Morgens met mijn handen in de grond, en ’s middags in pak bij de Tweede Kamer; mooi toch? Voor mij de ideale werkdag.”

www.greenpointgroup.nl • www.greenpointfuels.nl • www.vankesselolie.nl

5


6


De geschiedenis en toekomst van

Wolter Koops Op 1 april 1961, meer dan 50 jaar geleden, werden de eerste fundamenten gelegd voor Wolter Koops Internationale Transporten. Wolter en Hetty Koops startten hun onderneming in Zeist met een uit het leger overgenomen Bedford vrachtwagen. Vanwege de groei in werkzaamheden verhuist het bedrijf al snel naar Soesterberg, op een locatie direct gelegen aan het militaire vliegveld. In 1986 vestigt Wolter Koops zich in Zeewolde en is daarmee het eerste niet-agrarische bedrijf op het Trekkersveld.

7


Begonnen met nationale transporten en in de loop van de jaren krijgt het bedrijf een steeds meer internationaal karakter. Zo wordt in de jaren zeventig gestart met vervoer naar landen in het voormalige

Oostblok. Met de opkomst van het koelvervoer en de éénwording van Duitsland in 1989, dient zich een potentieel afzetgebied aan voor gekoelde producten. De opgedane ervaring in deze landen geven dan ook een goede basis om zich

op deze markt te gaan richten. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid van de eenmanszaak uit 1961, tot een omvangrijk internationaal logistiek dienstverlener met een vloot van honderden voertuigen en verschillende logistieke centra in binnen- en buitenland. Zeewolde In 1986 verhuizen bedrijf en gezin Koops naar Zeewolde. Hier wordt Wolter Koops zijn visie ‘alles in eigen beheer’ goed doorgevoerd. Naast een opslagloods wordt ook een garage met doorsmeerput gebouwd en wordt een logistiek softwarepakket ontwikkeld. Inmiddels specialiseert Wolter Koops zich steeds meer in het temperatuur gecontroleerde groupagevervoer voor diverse opdrachtgevers. De transportvloot neemt ook in omvang toe. Een moderne uniforme vloot met een herkenbare uitstraling, welke met zorg in eigen beheer wordt onderhouden. De vier zonen gaan zich steeds meer richten op de managementtaken binnen de organisatie. Ieder legt zich toe op een bepaald aandachtsgebied en er wordt geïnvesteerd in

‘Hier wordt Wolter Koops zijn visie ‘alles in eigen beheer’ goed doorgevoerd.’ warehousemanagement en een vrieshuis wordt gebouwd. Europa De transportactiviteiten groeien en in 2000 vestigt Wolter Koops zich ook in Duitsland. Al spoedig wordt er in Osterweddingen een logistiek centrum, inclusief warehouse gebouwd. Het distributienetwerk breidt zich naast Duitsland en Oost-Europa verder uit naar landen zoals Engeland, Ierland en Frankrijk. Het bedrijf volgt haar visie door de ontwikkeling van nieuwe logistieke centra, gelegen op strategisch gekozen locaties in, of in de nabijheid van het afzetgebied. Zo zijn er in de loop van de jaren vestigingen geopend in Duitsland, Polen en Nederland. Inmiddels heeft het bedrijf zich duidelijk gespecialiseerd in het nationaal en internationaal transport en distributie van temperatuurgevoelige producten zoals levensmiddelen, bloemen en planten met Europa als marktgebied. Naast transport worden aanverwante logistieke diensten geboden zoals warehousing en crossdocking. Brand De vestiging in Zeewolde wordt in november 2012 getroffen door een hevige brand. In enkele uren wordt nagenoeg alles verwoest wat in de loop der jaren met veel enthousiasme en gedrevenheid is opgebouwd. Dit is hard aangekomen. Ondanks de enorme schade heeft het bedrijf zich snel herpakt. Binnen enkele uren na de brand is Wolter Koops

8


weer operationeel en wordt intrek genomen in een in allerijl gebouwd noodkantoor. Samen weer op weg Direct wordt nagedacht over een nieuw te bouwen logistiek centrum. Door onder meer een pro-actieve medewerking van de gemeente Zeewolde, worden al in het voorjaar van 2013 de nieuwbouwplannen bekend gemaakt. 8.4 ha grond wordt aangekocht op Trekkersveld III, een bedrijventerrein speciaal ontwikkeld voor ondernemingen in onder andere de logistieke sector. De kennis en ervaring opgedaan op de oude locatie in Zeewolde en de ervaring uit de nieuwbouwprojecten in het buitenland, komen goed van pas bij het ontwerpen en realiseren van het nieuwe logistieke centrum.

Dit gecombineerd met de toepassing van de laatste technieken en de wensen en eisen van opdrachtgevers, maakt dat er een modern en innovatief logistiek centrum wordt neergezet dat in 2014 de deuren opent. Op de nieuwe locatie zijn verschillende activiteiten samengebracht: een crossdockcentrum, een vrieshuis met 28.000 palletplaatsen, een wasstraat, een werkplaats voor het onderhoud en schadeherstel aan het wagenpark en een parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Ook is er een modern kantoor gerealiseerd. Alle gebouwen zijn BREEAM gecertificeerd (een beoordelingsmethode voor de duurzaamheidsprestaties van gebouwen). Zo wordt bijvoorbeeld de restwarmte uit het warehouse, gebruikt om de kantoren en de

werkplaats te verwarmen. De nieuwe vestiging van Wolter Koops ligt direct langs de onlangs verdubbelde Gooiseweg met een extra oprit en afslag ter hoogte van het nieuwe logistieke centrum. Een goede ontsluiting naar het hoofdwegnet is daarmee gegarandeerd. Dit in combinatie met de centrale ligging van de gemeente Zeewolde, maakt het wederom een bij uitstek geschikte strategische locatie. Klaar voor de toekomst Wolter Koops heeft zich in de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot een specialist in het temperatuurgecontroleerde groupagetransport en warehousing voor diverse opdrachtgevers en is inmiddels een belangrijke speler in deze markt. Een markt die constant in beweging is en vraagt om een voortdurende focus op kwaliteit, efficiency, innovatie en een integrale benadering van de logistieke behoeften van de klant. Een duurzame toekomst is ook voor Wolter Koops van belang. Bij de keuze van merk en type vrachtwagen is de duurzaamheidsprestatie belangrijk naast zaken zoals het comfort en de aanwezige veiligheidssystemen. Duurzaam Fabrikanten zijn ook voortdurend bezig met het schoner en stiller maken van de vrachtwagen en leggen daarin elk hun eigen accenten. De één zet bijvoorbeeld in op de ontwikkeling van het elektrisch rijden, de ander richt zich weer meer op biobrandstoffen, LNG/CNG of waterstof, optimalisering van de aandrijflijn, of een combinatie van zaken. Voor Wolter Koops als logistiek

dienstverlener is het ook belangrijk te kijken in hoeverre nieuwe technologie toepasbaar is in het internationale transport. Voor stadsdistributie is elektrisch rijden bijvoorbeeld al een mogelijkheid, voor het lange afstand vervoer is dit nog te vroeg. Daarvoor zijn actieradius, vermogen en beschikbaarheid van tanklocaties van (alternatieve) brandstof onderweg belangrijke factoren. Zo krijgen de voertuigen met LNG motoren steeds meer vermogen en wordt er ook meer ingezet op de beschikbaarheid van tanklocaties van dit type brandstof binnen Europa. LNG zou dan een goed alternatief kunnen gaan vormen voor diesel, maar is mogelijk ook een tussenstap naar een overgang op termijn naar waterstof en elektrisch. Wolter Koops blijft deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

‘De kennis en ervaring opgedaan op de oude locatie en de ervaring uit nieuwbouwprojecten in het buitenland, kwam goed van pas.’

9


Royal A-ware Passie voor kaas

“De sfeer is persoonlijk, mensen zijn trots op onze geschiedenis en doen er alles aan om top te presteren� Cor de Vries

10


Het was één van de eerste panden op het Trekkersveld: het kaaspakhuis van Royal A-ware. Hier rijpt zo’n 7,5 miljoen kilo kaas onder het toeziend oog van ervaren keurmeesters. In ‘Nederland Kaasland’ is Royal A-ware al meer dan 125 jaar aanwezig. Met passie voor kaas, hart voor medewerkers en een duidelijke missie: de meest gewaardeerde ketenpartner worden in food. A-ware mag zichzelf niet voor niets Royal A-ware noemen; de geschiedenis van het bedrijf gaat maar liefst 127 jaar terug. A-ware ontstond in 2010 uit de fusie van familiebedrijven Bouter, kaashandelaar sinds 1890, en Anker, marktkoopman in kaas sinds 1963. Vandaag behoort het bedrijf tot de grootste zuivelondernemingen van Nederland. “De helft van de kaas in Nederland rijpt bij Royal A-ware,” duidt manager Rijping en Schonen Cor de Vries (41) de omvang. Dat gebeurt onder andere in het pakhuis in Zeewolde, waar elke week zo’n 750 ton kilo in en uit gaat. Dertig mensen werken er mee in het rijpingsproces. “Dat proces gaat 24 uur per dag door en heeft alles te maken met smaakontwikkeling,” legt Cor uit. “Voor een jonge kaas duurt het rijpen ongeveer 28 dagen, voor een oude een jaar. Keurmeesters met jarenlange ervaring lopen in Zeewolde iedere dag langs in totaal 7,5 miljoen kilo kaas.” Consument tot koe Ondanks de grootte is Royal A-ware nog altijd een echt familiebedrijf. “Je merkt het aan de betrokkenheid en bevlogenheid,” vertelt Cor. “De sfeer is persoonlijk, mensen zijn trots op onze geschiedenis en doen er alles aan om top te presteren.” Dat geldt ook voor Cor zelf die alle rijpingspakhuizen en het schoningsbedrijf in Harderwijk aanstuurt. Twintig jaar geleden begon hij bij de familie Anker, waar hij de kaas stapelde. “Toen nog met de hand,” vertelt hij. “In de loop der jaren is het bedrijf ongelofelijk ontwikkeld en dat is prachtig om mee te maken!” Vandaag de dag is A-ware betrokken in de hele kaasketen, van koe tot consument. Missie van het bedrijf is de meest gewaardeerde ketenpartner te worden in food. “We werken direct samen met de melkveehouders en hebben in 2015 een eigen kaasmakerij geopend in Heerenveen om zelf kaas te maken. Als aanvulling op het rijpen,

versnijden en verpakken hebben we daarmee nu alle schakels van de keten in huis.” Duurzaamheid en opleiding De keten zo efficiënt mogelijk inrichten, heeft bij Royal A-ware alles te maken met duurzaamheid. “Efficiency en duurzaamheid gaan hand in hand,” vindt Cor. “Royal A-ware heeft hier de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd, met als resultaat dat we in 2015 stap 4 behaalden op de MVO prestatieladder.” Zonnepanelen, automatische lichtschakelaars, voorkomen van voedselverspilling en het zorgvuldig plannen van vervoer: het zijn enkele voorbeelden. Ook een goed arbeidsklimaat ziet Royal A-ware als belangrijke voorwaarde in hun missie. “We zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers om ons team te versterken. Opleiding van medewerkers staat hoog in het vaandel, want uiteindelijk maken de mensen het verschil. Zorgen voor de juiste personen op de juiste plek om zo te komen tot een beter product, dat vind ik het mooiste van mijn werk.” Dat, én de kaas! Want uiteindelijk heeft Cor gewoon een enorme passie voor kaas. “In de pakhuizen loop ik geregeld een rondje om kaas te kloppen. Ook doe ik wekelijks mee aan het interne kaaspanel waarbij we onder leiding van onze keurmeesters blind keuren. Het is een fantastisch product!”

11


“bijna alle grote namen zoals Jos en Max verstappen hebben bij ons gereden�

12


Van Amersfoort Racing heeft maar één doel: winnen! Een bijzondere nieuwkomer op het Trekkersveld is Van Amersfoort Racing. In februari 2016 laadde het autosportbedrijf in Huizen hun laatste wagens in en weer uit in Zeewolde. VAR behoort tot de top 3 van Europa op Formule 3 en 4, draait honderd procent op passie en heeft maar één doel: winnen! Begin 2016 verhuisde Van Amersfoort Racing (VAR) vanuit Huizen naar de Edisonweg op het Trekkersveld. “Een droom die uitkwam,” zegt CEO Rob Niessink (56). “Het pand is oorspronkelijk gebouwd als racefabriek en daarom hadden we het al langer op het oog. We hebben nu zes keer zoveel ruimte.” VAR is vooral trots op de faciliteiten van de nieuwe werkplek. “Honderd procent uniek op ons niveau,” aldus Rob. “Rijders en sponsors zijn laaiend enthousiast. Als we nu geen succes behalen, ligt het in ieder geval niet aan de entourage.” Pure passie Succes, dat is waar het bij VAR allemaal om draait. Het autosportbedrijf behoort tot de top 3 in Europa met hun raceteams in de Formule 3 en 4. “Bijna alle grote namen hebben bij ons gereden,” vertelt Rob. “Denk aan Jos Verstappen in 1994 en zijn zoon Max in 2014. Bekendste naam in het huidige team is Joey Mawson die afgelopen jaar met ons kampioen werd.” VAR telt op dit moment acht coureurs die worden ondersteund door 42 man personeel. Monteurs, engineers, teammanagers, allemaal hebben ze één ding gemeen: een enorme liefde voor het vak. “Dit is geen werk, dit is pure passie,” zegt Rob. “We leven

van raceweekend naar raceweekend, zijn altijd weg en onderweg. Dagen van 6 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s nachts zijn geen uitzondering. In de autosport kunnen een paar honderdste seconden het verschil maken, en dat heeft weer te maken met honderden parameters. Dus zijn we nooit klaar. Elk detail telt!”

Rob Niessink

Op zoek naar talent VAR is altijd op zoek naar talent, zowel wat betreft rijders als personeel. Waar coureurs worden gescout vanuit de kartsport, komen monteurs en engineers vooral uit de lucht- en ruimtevaarttechniek. “Maar die vijver is ongelofelijk klein,” vertelt Rob. “Zeker binnen Nederland. Dat is echt een uitdaging waar we mee worstelen.” Zelf kwam Rob via de

kartsport met Frits van Amersfoort in contact. Hij was de eerste medewerker en groeide van monteur naar chefmonteur, engineer, teammanager en uiteindelijk CEO. “De doorlopende uitdaging, de dynamiek van de raceweekenden: ik vind het heerlijk. Opladen, gaan en dan de climax… Er is niets mooier dan die winst.” Reputatie Rob verwacht dat de autosport vanuit duurzaamheidperspectief de komende jaren wel zal veranderen. “Er draaien al proefprojecten met elektrische en hybride raceauto’s. Eerlijk is eerlijk, we zijn niet dolenthousiast. De stank van brandstof, het lawaai van een motor; het is deel van de charme. Maar uiteindelijk willen we de wereld ook een beetje mooi nalaten. Binnen VAR doen we al wat we kunnen. Zo hebben onze wagens een katalysator, gebruiken we lekbakken voor de olie en gaan we bewust om met afval.” De komende jaren wil VAR binnen de Formule 3 de beste worden in Europa. “Rijders kiezen voor een team op basis van reputatie. Heb je drie jaar geen succes gehad, dan is het einde verhaal. Voor onze continuïteit is het daarom belangrijk nu eerst nog beter te worden in wat we al doen.” Daarna nog een stap hogerop richting Formule 1? “Wie weet!”

13


Bedrijventerreinen Gemeente Zeewolde Zz Facts Feiten over bedrijventerrein Trekkersveld

BOUWHOOGTE 15 14

15m

BESCHIKBARE OPPERVLAKTE in hectare

Hier openen

GRONDPRIJS

€ 94,-

p.m2.

24

a

ex BTW

Trekkersveld. Grond voor grote zaken. mogelijkheden op het gebied van logistiek, productie & assemblage, bouw of groothandel. Zo is er een aantal interessante zichtlocaties langs

Op Trekkersveld is ruimte genoeg voor middelgrote en grote bedrijven. Met dit bedrijventerrein schept de gemeente Zeewolde diverse

Zz Facts Feiten over bedrijventerrein Horsterparc

BOUWHOOGTE 12 11

12m

de Gooiseweg, een belangrijke doorgaande weg voor Zeewolde. De kavels variëren in oppervlakte van 5000 m2 tot enkele hectares.

BESCHIKBARE OPPERVLAKTE in hectare

20

GRONDPRIJS

€ 115,-

p.m2.

v.a.

c

ex BTW

Horsterparc. Natuurlijk werken. Horsterparc is een bedrijventerrein met een parkachtige uitstraling. Op zoek naar kantoorruimte of voorkeur voor een mix van kantoor- en bedrijfsruimte? De kans is groot dat Horsterparc de juiste mogelijkheden biedt.

Zz Facts Feiten over bedrijventerrein Gildenveld

Samen met de ondernemers wil de gemeente er voor zorgen dat Horsterparc haar parkachtige uitstraling behoudt. In opdracht van de gevestigde bedrijven regelt een parkmanager onder andere het beheer en

BOUWHOOGTE 7,5 6,5

7,5m

onderhoud, de bewegwijzering en collectieve bedrijfsbeveiliging. De ondernemers breiden het basispakket naar behoefte verder uit. Daarmee is en blijft Horsterparc het paradepaard van Zeewolde.

BESCHIKBARE OPPERVLAKTE

6000m2

GRONDPRIJS

€ 145,-

v.a.

p.m2.

b

ex BTW

Gildenveld. Ondernemen dichtbij huis. Gildenveld is een ruim opgezet bedrijventerrein binnen de bestaande bebouwing van Zeewolde. Het terrein is geschikt voor kleinschalige bedrijven op het gebied van ambacht, nijverheid, industrie of dienstverlening. De ligging van Gildenveld, nabij het centrum en

14

aan een hoofduitvalsweg, is ideaal voor ondernemers die op zoek zijn naar ruimte voor een kleinschalig kantoor- of bedrijfspand, al dan niet gecombineerd met een bedrijfswoning. Op het bedrijventerrein is per bedrijf één bedrijfswoning toegestaan. Alle gebouwen op Gildenveld

voldoen aan criteria die het bedrijventerrein een mooie en zakelijke uitstraling geven. Deze uitstraling wordt benadrukt door de voornamelijk rechthoekige, strakke vormen en lichte kleurstellingen. Gildenveld, voor werken en wonen in een mooie omgeving.


Het gouden verkoop-duo van Zeewolde

Zeewolde heeft veel voordelen voor bedrijven; een centrale ligging, veel grote locaties wat ideaal is voor bijvoorbeeld logistieke bedrijven en bovendien is de prijs zeer aantrekkelijk. Met zoveel voordelen op zak lijkt grond verkopen een eitje, maar dat is te kort door de bocht. Hans Polet en Wilco van Zon scoren goed, maar investeren veel tijd en persoonlijke aandacht in relaties en het realiseerbaar maken van alle wensen van bedrijven. En beleven daarin veel plezier. De mannen werken al zeven jaar samen en vormen een geoliede machine, ze weten precies wat ze aan elkaar hebben en hoe ze bedrijven het beste kunnen helpen. Hans: “Wilco legt de eerste contacten. Zijn sales-aanpak is aanstekelijk en hij gaat graag het avontuur aan met bedrijven. Ook toevallige ontmoetingen met bedrijven weet hij richting Zeewolde te loodsen.” Wilco vult aan dat Hans degene is die vervolgens zorgt dat eventuele interesses van bedrijven ook daadwerkelijk kunnen zorgen voor een verhuizing. “Waar veel bedrijven in andere gemeenten

tegen de ambtelijke muur oplopen, krijgt Hans alle neuzen dezelfde kant op. Hij kent de weg binnen de gemeente, houdt regie en regelt alles. Dit zorgt ervoor dat het proces niet frustreert of stagneert.” Samen maken ze mooie dingen mee. Wilco: “Heel soms komt het voor dat we bijzonder bruut worden weggestuurd als we onuitgenodigd langskomen voor een gesprek. Hans: “En soms worden zó hartelijk ontvangen dat we bij een food-bedrijf opeens onder de douche staan voordat we binnen mogen komen vanwege de hygiëne. Elk eerste contact is spannend, maar bijzonder interessant!”

Hans over Wilco: “Als Wilco een gerecht zou zijn, zou hij een goeie Hollandse pot zijn: gezond en geen gedoe.” Wilco over Hans: “Als Hans een dier zou zijn, zou hij een trouwe labrador zijn. Aaibaar en slim.

Zeewolde Zakelijk: formule voor succes! • zeewoldezakelijk.nl

Hans Polet

Wilco van Zon

19


20


Bakker Logistiek

Voorop in duurzaamheid Zo min mogelijk kilometers, LZV’s en LED Lease: bij Bakker Logistiek staat duurzaamheid hoog op de agenda. Het familiebedrijf heeft zichzelf concrete en uitdagende doelstellingen gesteld voor 2020. “Met ruim 300 opdrachtgevers en een vloot van 600 wagens heb je de massa om echt impact te maken.”

Dirk-Jan de Ruiter Manager Strategie

21


Het is bijna 125 jaar geleden dat Egbert Bakker begon met het vervoeren van sterke drank per trekschuit. Inmiddels is Bakker Logistiek twee generaties verder en de grootste Nederlandse logistieke dienstverlener op het gebied van food. Het bedrijf zorgt ervoor dat een groot deel van de supermarktschappen in de Benelux en Duitsland dagelijks wordt gevuld. Eigenaar Piet Bakker, kleinzoon van Egbert, is 71 jaar en nog iedere dag op kantoor te vinden. Zijn dochter Yvette is directieassistente en ondertussen heeft zoon Dick de leiding bij zusterbedrijf Bakker Bedrijfswagens. Boordevol ambitie Van een trekschuit naar een vloot van 600 vrachtwagens, van de firma Phoenix naar meer dan 300 opdrachtgevers in de Benelux en Duitsland, van één man naar 1.850 medewerkers. Daar ligt één belangrijk woord aan ten grondslag: ambitie! Bij Bakker Logistiek kan het altijd sneller, altijd beter, altijd slimmer. Dat is precies wat manager strategie Dirk-Jan de Ruiter (32) aanspreekt in het bedrijf. “Bakker Logistiek is continu op zoek naar manieren om te innoveren. Hoe zorg je voor een nog kortere looptijd? Kunnen we de klant nog meer uit handen nemen?

Die mentaliteit maakt dit bedrijf een winnaar.” Zo haalde Bakker Logistiek het verpakkingsproces naar binnen en voert Vetipak nu op alle tien vestigingen ter plaatse de co-pack

22

activiteiten uit. Maar ook op het gebied van IT staat het bedrijf nooit stil. “Onze IT-afdeling van twintig man werkt continu aan de informatieen planningsystemen,” vertelt DirkJan. “We willen klanten een online omgeving bieden waar ze alles real time kunnen volgen, van orders tot voorraadstanden. Track en trace in optima forma.” Impact door volume Ambitieus is Bakker Logistiek ook als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf stelt zichzelf ten doel in 2020 vijftig procent minder CO2 uit te stoten en dertig procent minder energie te verbruiken. De vervoerder is goed op weg om die doelen te halen. Wat betreft de uitstoot lijkt de eerste maatregel logisch: zo min mogelijk kilometers maken. “We zetten ons transportnetwerk

rijden,” vertelt Dirk-Jan. “Het was even wennen, maar inmiddels is het ‘nieuwe rijden’ haast een sport geworden onder chauffeurs.” Belangrijkste maatregel in de reductie van energieverbruik is de in 2016 geplaatste LED licht installatie op de Handelsweg 26, verzorgd door de firma LED Lease. Meer dan tweeduizend TL armaturen zijn vervangen door LED armaturen en

“We willen klanten een online omgeving bieden waar ze alles kunnen volgen, van orders tot voorraadstanden” zo in dat we ‘lege’ kilometers voorkomen,” verduidelijkt Dirk-Jan. “We combineren klanten en ladingen, we stemmen leveringen op elkaar af, we zorgen dat we met volle wagens rijden. Alleen dankzij onze massa kunnen we op deze manier echt impact maken.” Bakker Logistiek heeft inmiddels de hele vloot over op Euro 6 vrachtwagens en rijdt daarnaast een aantal LNG-trucks, met name voor Albert Heijn. De vervoerder zet ook LZV’s in; een manier om meer vracht te vervoeren, terwijl het brandstofverbruik maar beperkt toeneemt. Tegelijk traint Bakker Logistiek chauffeurs op zuinig rijden. “Elke vrachtwagen heeft een boordcomputer die de uitstoot continu inzichtelijk maakt. Chauffeurs krijgen tijdens de rit aanwijzingen om zuiniger te

dankzij beweegcensoren brandt het licht alleen daar waar daadwerkelijk wordt gewerkt. Het zorgt voor bijna zestig procent minder energieverbruik. Steentje bijdragen Bakker Logistiek vindt aandacht voor duurzaamheid vanzelfsprekend. Dirk-Jan: “Natuurlijk wil je je steentje bijdragen, juist in een branche als deze die toch wordt gezien als een grauwe wolk uitstoot. Met het oog op de toekomst van onze planeet kun je eigenlijk niet anders dan het milieu serieus nemen.” Tegelijk is het simpelweg een vereiste. Vanuit de wetgeving, maar zeker ook vanuit klanten. “De retail werkt aan een groen imago. Kijk maar naar alle keurmerken die tegenwoordig op producten staan. Dat vraagt ook iets van het transport.” Een derde


reden is kostenbesparing. “In onze branche staat uitstoot in een 1-op1 verhouding met kosten. Doe je er niets aan, dan prijs je jezelf uit de markt.” Bakker Logistiek volgt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid dan ook op de voet. Komt er een alternatief op de markt dat kan concurreren met diesel, dan staat de vervoerder vooraan. “Natuurlijk willen we van die diesel af”, zegt Dirk-Jan. “We zijn met DAF in gesprek over hybride en elektrische vrachtwagens en doen met Coop Supermarkten mee met een testcase. Maar vooralsnog heb je voor een vrachtwagen met 40 ton aan producten net zo’n gewicht aan accu’s nodig.” Ook wat betreft waterstof is het nog wachten op de techniek. “Het klinkt prachtig, maar nu ontbreekt nog de volledige infrastructuur. Er zijn geen tankmogelijkheden of trucks die erop kunnen rijden. Daarbij moeten we ook realistisch zijn; de transportbranche is een kostprijsgedreven markt. Je moet blijven concurreren, dus er is ook weer niet alle ruimte om heel exotisch te doen.” Focus op stabilisatie Met 200.000 m2 oppervlakte is Bakker een van de grootste bedrijven op het Trekkersveld. Voor de komende tijd ligt de focus op stabilisatie. “De afgelopen jaren heeft Bakker veel bedrijven overgenomen, zoals Kees Becker Logistiek, Ploeger Logistics en Huybrechts Logistiek Tilburg,” vertelt Dirk-Jan. “Dat heeft altijd een slag op je rendement en zorgt voor uitdagingen. We zijn nu druk om alle ICT over te zetten naar het Bakker systeem. Daarnaast hebben overnames ook een ‘zachte’ kant: mensen moeten eraan wennen dat ze nu bij Bakker werken, we moeten een nieuwe gezamenlijke cultuur creëren.” Dat daar eerst tijd voor wordt uitgetrokken, past heel goed bij het feit dat Bakker Logistiek nog altijd een familiebedrijf is, vindt Dirk-Jan. “Anders dan bij een beursgenoteerd bedrijf hoeven we geen aandeelhouders tevreden te houden of een bepaalde groei te

bewijzen met onze kwartaalcijfers. Uiteindelijk gaat het om continuïteit en lange termijn visie. Het staat bovenaan de agenda van Piet Bakker om een financieel gezond bedrijf na te laten voor de volgende generaties.” En als alles weer stabiel is? Toch wel weer groei, alhoewel niet onstuimig. “Stilstaan is achteruitgaan, en wij willen onze leidende positie binnen de food behouden. Dus zijn we al wel met de gemeente in gesprek over waar nog mogelijkheden zijn voor uitbreiding.” Dat de toekomst in Zeewolde zit, is zeker. “We hebben destijds gekozen voor Zeewolde vanwege de ruimte en de gunstige ligging. Dat geldt nog steeds.”

“Wij zijn continu op zoek naar manieren om te innoveren, die mentaliteit maakt dit bedrijf een winnaar”

23


Duurzaam boeren door Bio Brass Zeewolder Ondernemer van het Jaar

“Ik zie de nieuwe boer als een teler die in contact staat met de consument en het verhaal achter zijn producten deelt, zodat gezond eten weer iets van ons allemaal wordt� 3 24


vermogen: het zijn kenmerken die Bio Brass de titel ‘Ondernemer

er m ne er 17 nd 20 r O ar de Ja ol et ew n h Ze va

Gedurfd ondernemerschap, duurzaam ondernemen, innovatief van het Jaar 2017’ opleverden. Het landbouwbedrijf teelt niet alleen natuurlijk, maar heeft daarnaast als missie zo efficiënt mogelijk te

verbinden binnen de voedselketen. Zodat steeds meer mensen kunnen genieten van gezonde en betaalbare biologische groenten. Het jaar 2017 begon goed voor Bio Brass. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijfskring Zeewolde werd de biologische teler uitgeroepen tot ‘Zeewolder Ondernemer van het Jaar 2017’. Het bedrijf heeft de titel te danken aan onder andere hun gedurfde en duurzame ondernemerschap, innovatieve vermogen en unieke verbindingen in de keten. Drijvende kracht Gerjan Snippe (40) is er blij mee. “Ik vind het mooi dat de jury juist die punten als doorslaggevend heeft genoemd, die wij belangrijk vinden!” Efficiënter en grootschaliger Gerjan nam het initiatief voor Bio Brass vanuit de gedachte dat je binnen de biologische teelt veel meer kunt bereiken wanneer je samenwerkt. “Bij biologische teelt gaat het over rust, ruimte en afwisseling,” begint Gerjan bij het begin. “Deze manier van telen is intensief en op kleine schaal maakt dat producten duur. Door over erfgrenzen heen te stappen, kunnen we de teelt veel efficiënter en grootschaliger aanpakken.” Bio Brass ging in 2006 van start met gewasrotatie op stukken grond van de drie biologische teeltbedrijven NZ27, Van Andel en Snippe. In 2013 trad ook BV Erf als grondpartner toe. Zo teelt Bio Brass inmiddels op ruim 250 hectare land. In Zeewolde zit het bedrijf hiervoor op de goede plek. “We hebben hier geweldig mooie landbouwgrond en ook de centrale plek in Nederland is ideaal,” aldus Gerjan. Verbinden in de keten Veel van de bieten in de Nederlandse schappen komen bij Bio Brass vandaan, evenals een groeiend aandeel van de broccoli, bloemkool en sla. Het teeltbedrijf heeft daarnaast afzetkanalen in Scandinavië, Duitsland, Engeland en België. Deel van het succes is dat Bio Brass naast telen ook zorgt voor unieke verbindingen in de keten en nauw samenwerkt met de afnemer. Gerjan vertelt: “De retailer denkt vanuit de consument en daar sluiten wij bij aan. Samen met afnemers komen we op ideeën en zien we kansen, bijvoorbeeld in het

herpositioneren van een product.” Groenten worden veelal al op het teeltbedrijf zelf bewerkt en verpakt om zo kosten te besparen. Een mooi voorbeeld is het assortiment ‘Beetz’: verschillende vormen van op de Winkelweg geteelde, bewerkte en verpakte bietjes waarmee Bio Brass deze traditionele groente weer op de kaart zet.

Nieuwe boer Gerjan is erg enthousiast over wat hij noemt het ‘nieuwe boer zijn’. “Ik zie de nieuwe boer als een teler die in contact staat met de consument en het verhaal achter zijn producten deelt, zodat gezond eten weer iets van ons allemaal wordt.” Zelf inspireert Gerjan bezoekers in het farmcafé ‘De Beleving’ aan de Winkelweg met de visie van Bio Brass. “Daar maken mensen kennis met onze producten en laten we in het klein zien wat we in het groot doen.” In de afgelopen tien jaar heeft Gerjan bloemkool gesneden, orders afgewikkeld en vrachtwagens geladen. Inmiddels telt Bio Brass 24 vaste medewerkers en 40 tot 65 seizoensarbeiders en kan Gerjan zich toeleggen op de rol van initiator en marketeer. “Verbindingen leggen, dat vind ik het leukste. Maar ik loop ook nog zeker elke week een rondje langs de gewassen. Uiteindelijk zit het boerzijn in mijn bloed.”

25 3


Bouwheer Zeewolde De wereld van trailers Bouwheer Zeewolde is een Truck en Trailer Service bedrijf, gevestigd op het Trekkersveld. Het bedrijf is in 1982 opgericht in Woudenberg en in 1997 heeft het zijn plek gevonden in Zeewolde. Hier is het familiebedrijf uitgegroeid tot een grote speler in de wereld van trailers. Rob Bouwheer vertelt over het bedrijf. “Samen met Gerrit Bouwheer (de zoon van Wout Bouwheer sr) ben ik sinds 2008 eigenaar van Bouwheer Zeewolde. In dat jaar hebben wij het overgenomen van mijn broer Wout. Niet dat Wout zich toen teruggetrokken heeft, integendeel, Wout speelt nog altijd een rol binnen het bedrijf. Met zijn opgebouwd netwerk is hij een ‘ambassadeur’ voor ons bedrijf.” Verdubbeld in capaciteit Bouwheer Zeewolde heeft de laatste jaren een flinke groei meegemaakt vertelt Rob. “Om in de vraag van de huidige klanten te kunnen voorzien, is het aantal werkplekken uitgegroeid tot 24. Met als mijlpaal een omzet van meer dan 10 miljoen afgelopen jaar. Verder zijn er tal van maatregelen genomen om de groei in capaciteit op een efficiënte manier te managen. Zo is Bouwheer overgestapt naar een nieuw ERP softwarepakket, is het huidige pand flink onder handen genomen, de parkeergelegenheid voor opleggers verdubbeld en hebben we de logistieke inrichting van het magazijn verbeterd. Als familiebedrijf willen we graag in een rustig tempo doorgroeien. We zijn een dienstverleningsbedrijf en groeien ook bewust in de breedte. Zo verzorgen wij ook de kentekens, halen opleggers bij fabrieken voor de werkplaats en transporteren we deze voor bijna iedere opleggerproducent, fleetowner of handelaar naar de eindklant.” Grote klanten “Schmitz Cargobull is al meer dan dertig jaar een grote klant van ons en zij zijn ondertussen

26

de grootste opleggerproducent van Europa, met een productie van meer dan 55.000 voertuigen in het afgelopen jaar. Wij zijn hun servicepartner en verzorgen de afbouw en het klant-specifiek maken van de opleggers. Zoals bijvoorbeeld montage van laadkleppen, verlichting aanpassen, koelinstallatie opbouwen en aansluiten. Zo gaan er duizenden opleggers per jaar via Bouwheer Zeewolde naar de klanten. Eén van die klanten is Koops Transport, onze buurman op het Trekkersveld.” Duurzaamheid Rob houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwlettend in de gaten. “Bij een vorige werkgever heb ik al voertuigen laten rijden op plantaardige olie en zijn we bekend met CNG en LNG. Bouwheer Zeewolde is aangesloten bij de stichting duurzaam repareren en is nu een duurzaam bedrijf. Verder zorgen wij ervoor dat bij de transportafdeling van Bouwheer de nieuwste voertuigen rijden met bijvoorbeeld euro 6 of EEV norm. Ik zou graag meer doen met alternatieve brandstoffen, maar dit blijft moeilijk. Iedere ontwikkeling heeft ook zijn nadelen. Vaak kom je hier pas later achter. Bij plantaardige olie kwam later het besef dat dit negatieve invloed had op de voedingsindustrie. Fossiele brandstof zal steeds schaarser worden. Ik geloof dat er eerst een tussenfase zal zijn met hybride en batterijen en uiteindelijk zal de toekomst liggen in waterstof brandstof. Met de komst van het nieuwe, groene tankstation op het Trekkersveld wordt duurzame brandstof wel meer bereikbaar voor bedrijven zoals Bouwheer.”


“We hebben tal van maatregelen genomen om de groei in capaciteit op een efficiënte manier te managen” Rob en Gerrit Bouwheer

27


Van den Brink Transporten Een familiebedrijf met een logistiek totaalpakket

“Je merkt in het zakendoen direct dat het een familiebedrijf is, we zijn betrouwbaar en persoonlijk� 28 3 28


Van den Brink Transporten is van origine een Nijkerks bedrijf. “Op enig moment wilden wij uitbreiden, maar in Nijkerk was er geen grond beschikbaar. Hierdoor waren wij genoodzaakt om buiten de gemeentegrens te kijken en kwamen in Zeewolde terecht. Door de gemeente werden we met open armen ontvangen en we hebben hier geen enkel moment spijt van gehad.” We spreken met Wilco van den Brink, directeur. Van den Brink vervoert praktisch alles, uitgezonderd koel- en vriesproducten. Food, nonfood, dranken, sappen, biologische producten en gevaarlijke stoffen. Veel van deze goederen worden ook opgeslagen in hun magazijn. Wilco vertelt: “Ons specialisme is fijnmazige distributie door Nederland en België. Van den Brink Transporten is naast Europa, ook wereldwijd actief zodat een klant al zijn diensten door ons kan laten uitvoeren. Andere logistieke diensten worden ook door ons uitgevoerd zoals orderpick, ompakken, inklaren en containerafhandeling.” Enkele grote klanten van het bedrijf zijn Manutan, Innoseeds, Unifine, Intertaste en Dawn. “Ons stokpaardje is 24-uurs distributie in Nederland en België en een stuk Duitsland. Dat gaat allemaal met eigen auto’s en daarbuiten wordt het uitbesteed aan goede relaties van ons. Een groot voordeel in Zeewolde is dat de mogelijkheid om samen te werken direct in de buurt zit, zoals Wolter Koops en Bakker Logistiek. Hier maken wij dan ook dankbaar gebruik van,” aldus Wilco. De opdrachtgevers van Van den Brink zitten door het hele land. Geen vrachtwagenrijbewijs Opmerkelijk is dat de directeur van dit grote transportbedrijf zelf geen vrachtwagenrijbewijs heeft. Hij benadert het logistieke vak dan ook op zijn geheel eigen wijze en heeft een bepaalde visie die hij graag overbrengt op zijn klanten. Het denken in oplossingen in plaats van problemen is een goede leidraad daarbij. Niets is onmogelijk totdat het tegendeel is bewezen en deze zinsnede

Wilco van den Brink

is Wilco op het lijf geschreven. Vroeger werd er in logistieke bedrijven veel op gevoel gedaan: “Men omschreef dat als ‘diesel in plaats van bloed in de aderen’.” Nu is het cijfermatige bedrijfsvoering, kostprijsberekening, inzicht geven aan je klanten, dagelijkse rapportages wat het bedrijf oplevert en hierop sturen. Familiebedrijf Volgens Wilco vinden zijn klanten het een voordeel dat Van den Brink een familiebedrijf is. Hij legt uit: “Dat heeft puur te maken met betrouwbaarheid en persoonlijkheid. Je merkt in het zakendoen direct of het een familiebedrijf is; vaak hangt er een heel andere sfeer. Heb je een bedrijf dat gerund wordt door een investeringsmaatschappij dan gaat het alleen maar over zoveel mogelijk rendement en soms gaat dit zelfs ten koste van alles.”

In Zeewolde zijn de bedrijventerreinen (en in het geval van Van den Brink Transporten; Trekkersveld) qua infrastructuur goed ingericht voor logistieke bedrijven en er is een goede ontsluiting. Je kunt parkeren op eigen terrein en hebt geen inritten aan doorgaande wegen. Topografisch gezien is het in het midden van het land, er is er zelfs een zee voor droog gelegd. Congestie-technisch is Flevoland uitermate gunstig. De infrastructuur in de polder is vele mate beter dan in de omgeving van bijvoorbeeld Utrecht of Nieuwegein. Vanuit Zeewolde kun je altijd om de files heenrijden middels de A6/A27. En met de verdubbeling van de Gooiseweg wordt alles nog beter.

29


Electronic Logistics Alles met een stekker Schadegevoelige en diefstalgevoelige producten vragen om een speciale aanpak. Electronic Logistics vervoert alles met een stekker, en groeit dankzij die specialisatie inmiddels uit hun jasje. Voor de komende tijd staat dan ook de verhuizing naar een nieuw pand op de planning. Een spannende uitdaging voor ‘kersverse’ eigenaren George en Niels de Greef. Wasmachine of staafmixer, televisie of lamp: Electronic Logistics vervoert alles met een stekker. Al sinds 2004 verzorgt het bedrijf in die specifieke nichemarkt de complete logistiek, inclusief warehousing. Want zoals moeder Ria de Greef altijd zegt: ‘Wijn en televisie gaan goed samen, maar niet in een auto.’ Het is een koers die nieuwe eigenaren George (32) en Niels (30) de Greef vastbesloten zijn te blijven volgen. “De producten die wij vervoeren en opslaan zijn kwetsbaar, kostbaar en diefstalgevoelig,” vertelt George. “Daar zijn wij volledig op ingericht. Camerabeveiliging, toegangshekken met stroom erop, beveiligde laadbakken: wij doen er alles aan om de veiligheid van producten te borgen. Door die specialisatie onderscheiden we ons.”

Nieuwe eigenaren George en Niels staan nu ruim een jaar aan het roer van Electronic Logistics. In 2015 namen ze het familiebedrijf over van hun ouders. Moeder Ria is als commercieel directeur nog wel volledig betrokken en vader Jaap houdt zich vooral bezig met zusterbedrijf De Greef Transport in Renswoude. Eigenaar-zijn betekent meer verantwoordelijkheid, maar daar zijn de mannen geleidelijk in gegroeid. Als jonge tieners waren ze al veel in het bedrijf te vinden. Niels is sinds zijn achttiende officieel in dienst, eerst vijf jaar als chauffeur en daarna in het magazijn. “Ik wilde ook die kanten van het vak leren kennen. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar kantoor omdat ik daar kansen zag voor vernieuwing.” George volgde een Hbo-opleiding en werkte daarna een aantal jaar elders. Maar uiteindelijk lonkte het ‘thuisbedrijf’ toch en begon hij bij Electronic Logistics op de financiële afdeling. Toekomstbestendig pand Voor de komende tijd ligt de jonge eigenaren een grote uitdaging te wachten: de verhuizing naar een nieuw pand. Niels vertelt: “We groeien uit ons jasje. Sommige van onze klanten zijn in de afgelopen jaren verveelvoudigd en wij groeien mee.” Grond is inmiddels gevonden, iets verder op het Trekkersveld, en

30

de plannen voor de bouw zijn in ontwikkeling. “Dat is behoorlijk spannend,” vindt George. “Met zo’n nieuw pand wil je jaren vooruit kunnen. Maar tegelijk verandert de markt continu. Het is belangrijk om zover mogelijk vooruit te kijken en ongelofelijk goed na te denken over je indeling.” Of het nieuwe pand weer in Zeewolde zou staan, was geen enkele vraag. Niels: “We zitten hier goed; Zeewolde ligt mooi centraal en er is hier ruimte.” Constante kwaliteit Naast nieuwbouw staat voor dit jaar de vervanging van een aantal Euro 5 EEV naar Euro 6 vrachtwagens op de planning. “We leveren veel in steden en de milieuzones daar dwingen je je wagenpark te blijven vernieuwen,” aldus Niels. Maar een straf is dat niet. “Uiteindelijk wil je toch niet in oude wagens rondrijden, zeker als vervoerder van hoogwaardige en kostbare producten. Tegelijk zijn de nieuwe vrachtwagens duurzamer in verbruik en dat betaalt zich weer terug.” Hopen de mannen nog veel te groeien? Natuurlijk is dat leuk, maar niet het hoofddoel. Veel belangrijker vinden de broers het een constante goede kwaliteit te leveren. Met een leverbetrouwbaarheid van 99,3 procent lijkt dat te lukken. “Maar we gaan natuurlijk voor de honderd,” aldus Niels.


“Wij doen er alles aan om de veiligheid van producten te borgen� Niels en George de Greef

31


Gemeente Zeewolde

Een zee aan mogelijkheden!

Kennis maken? Wilt u de uitgebreide mogelijkheden van ondernemen in Zeewolde ontdekken? Dat kan! Kom praten met onze vestigingsmanager. Bekijk ook onze website www.zeewoldezakelijk.nl

Hans Polet Gemeente Zeewolde Vestigingsmanager Email: h.polet@zeewolde.nl Telefoon: 036 – 522 94 55

Raadhuisplein 1 3891 ER Zeewolde


Start your dream ready, set, GO!

Zeewolde: formule voor succes!

zeewoldezakelijk.nl

Zz businessmagazine2017 issuu  

Zeewolde Zakelijk magazine 2017 Formule voor succes!

Zz businessmagazine2017 issuu  

Zeewolde Zakelijk magazine 2017 Formule voor succes!

Advertisement