Page 1

Architectuur


Hoofdstuk • Architectuur • Blz 34 intro • 2.1: constructie, vorm, functies, architect, constructie, vorm, architectuur • 2.2: maquette, skelet • 2.5: grondvlak, pijler, volume, gotische stijl, Osmaanse stijl

Beeldaspecten • 145: ruimte-uitbeelding zonder suggestie: stapeling, aanzicht, omklapping, uitslag, doorsnede, plattegrond • 119/120 open / gesloten vorm H • vorm t/m 121: enkelvoudig / samengesteld, (a)symmetrisch H • (on)regelmatig • hoekig, gerond


De boerderij De bovenstaande afbeelding heeft wat vorm veel weg van een boerderij. Leg uit wat de architect aan de vorm heeft veranderd waardoor dit zo lijkt en ook weer niet. Gebruik de volgende begrippen: constructie, vorm, functies, architect,


Sculptuur. Welke drie dimensionale grondvorm en welke twee dimensionale grondvorm zijn duidelijk herkenbaar?


Sculptuur. Het bovenstaande object heeft architectonische kenmerken. Leg uit waarom deze stelling kan worden gehanteerd en gebruik in je antwoord de volgende begrippen: totaal vorm, constructie, herhaling, skelet.


Maquette Boscotondo te Helmond Binnen de architectuur heeft de maquette een belangrijke functie. Leg dit uit aan de hand van de bovenstaande foto .


Frank Gehry: Guggenheim Museum Bilbao Vertel wat je weet over architectuur in de maak. Gebruik in je verhaal de volgende steekwoorden: studio, stadsplan, krabbel, situatieschets, draadmodel, bouwskelet.


Dynamiek: Santiago Calatrava Er bestaat een relatie tussen de bovenstaande drie afbeeldingen. Wat is de overeenkomst; wat en waarom is er dynamisch aan.


Instituut voor beeld en geluid Je ziet een stukje van het interieur van het instituut voor beeld en geluid. Het beeld is opgebouwd uit grijzen, vierkanten horizontale lijnen twee diagonale lijnen en de dissonanten oranje en blauw. 1. Wat is de functie van de vierkanten in relatie met de horizontale lijnen 2. Leg uit wat de functie van oranje is ten opzichte van de diagonale lijnen 3. Wat is hiervan het gevolg.


Rem Koolhaas: ontwerp hoofdkantoor Chinese staatstelevisie. Vijftig jaar geleden was China nog een derde wereld land. Het televisie gebouw lijkt een meetkundig onmogelijk figuur. Het goud/geel zijn de koplampen van auto’s. A. Wat onderstreept deze kleur niet alleen symbolisch. Twee antwoorden. B. Waarom is de kleur goud/geel hier de meest geschikte kleur voor.


Universiteit Twente: Het ding Het ding is door studenten aan de universiteit van Twente in 1974 ontworpen en staat daar nog steeds op de campus A. Wat is het grond vlak van het ding B. Uit welke grondvorm is het ding opgebouwd C. Hoe zou je het volume van het ding het beste omschrijven en waarom.


De afbeeldingen hierboven zijn uit verschillende tijden ze hebben echter een overeenkomst hoe heet deze overeenkomst.


Architectuur uit een andere tijd Hoe heet deze stijl? Waaraan zie je dat? Wat is meestal de grondvorm van deze kathedralen? Waarom denk je dat in de rechthoeken een kruis is getekend?


Alexander Calder (1898-1976) Wat vindt jij in deze vorm van Alexander Calder het meest toepasbaar en waarom: gesloten, open, regelmatig, onregelmatig, samengesteld, gestileerd of een basisvorm.


Uitrustend maak er wat van

Architectuur HV3  

education_art

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you