Page 1

CIEPŁE

WIADOMOŚCI

Biuletyn Grupy GPEC

wydanie nr 3 Grudzień 2012


spis treści

Tematy wydania GRUPA

33

Automatyczna weryfikacja budżetu - zmiany w systemie EGERIA

3

Życzenia świąteczne

34

Organizacja ucząca się – podsumowanie szkoleń

4

Zmiany na stanowiskach zarządczych i dyrektorów

35

Program stażowy 2012

4

Kalendarz Grupy GPEC - dumni z niesionej pomocy

36

Stare Miasto – Gdańsk

5

Zarządzanie przez cele w Grupie GPEC

37

Ćwiczenia ewakuacyjne

6

STAR-PEC - pozytywna metamorfoza

38

Sól czy piasek - konieczność czy wygoda

8

Dzień Kadry Kierowniczej

39

Eko inicjatywa - wyłączamy prąd - włączamy oszczędzanie

10

Oni mają odwagę i realizują swoje marzenia

40

Gorąco w Trójmieście – wyniki badań GPEC

12

Dobre stopnie za kompetencję

40

GPEC z gdańskim stadionem

13

Proces grupowego ubezpieczenia pracowniczego

41

GPEC zmierzył emocje kibiców i podpisał umowę z Treflem

w spółkach Grupy GPEC zbliża się do końca

42

Nie ma rzeczy niemożliwych – działania radnej

14

Jarmark Grupy GPEC

42

Nad pięknym, modrym Dunajem

16

Eksperci Grupy GPEC poradzili mieszkańcom

44

Akcja Świąteczna GPEC

16

Nagrody dla spółek Grupy GPEC

17

Warsztaty techniczne - wymiana doświadczeń ekspertów

GPEC SERWIS

z Grupy GPEC 18

Synergia handlowa w Grupie GPEC

45

Montaż węzła cieplnego – profesjonalnie z GPEC Serwis

19

Rośnie rodzina Grupy GPEC

45

Witamy w zespole koordynatora robót w pionie wykonawstwa

STAR-PEC 20

Z nowym kominem w przyszłość

21

Integracji ciąg dalszy - Twardy Dół 2012

22

Ciekawość świata – fotografia

23

Wędrówka Obwodu Przesyłania

ORCHIS ENERGIA SOPOT 46

Coś dla prawdziwych mężczyzn - żeberka w słodko pikantnej marynacie

47

Gdybym był bogaczem - czyli epilog projektu budowy kotłowni dla NSM Sopot Dolny

i Dystrybucji Ciepła zakończona 23

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi ZEC TCZEW

24

Wdrażamy systemy VECTOR i GIS

25

W zdrowym ciele zdrowy duch

26

Najcieplejsze newsy z ZEC TCZEW

1

2

3

4

5

6

GPEC 27

Dział zarządzania infrastrukturą

28

Wznowienia włączeń za nami

28

Barwienie wody w Gdańsku i Sopocie

29

Inteligentny dom w smartfonie

29

Słownik techniczny

30

Premiera rynkowa AWO i EWO

30

Wnioski szkoleniowe w elektronicznym obiegu

31

Temperatura+ - standard czy luksus?

32

eBOK - portal klienci

CIEPŁE WIADOMOŚCI REDAGUJE ZESPÓŁ Redaktor naczelny: 1. KATARZYNA WIELOCHOWSKA, GPEC Redaktorzy w spółkach: 2. MARIUSZ ZIELONKA, ENDICO 3. AGNIESZKA BEHNKA, GPEC SERWIS 4. AGNIESZKA OSIWALSKA – ORCHIS, ENERGIA SOPOT 5. WIESŁAWA KONOWALCZYK, STAR-PEC 6. MARTA BARTŁOMIEJCZYK, ZEC TCZEW adres redakcji: redakcja@gpec.pl

CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GRUPA

Życzenia świąteczne Szanowni Państwo, zbliżają się święta, a wraz z nimi koniec 2012 roku. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować za kolejny rok efektywnej współpracy oraz życzyć, żeby ten wyjątkowy czas był dla Państwa pełen spokoju, miłości i ciepła. Zakończenie roku to okres podsumowań. Z całym przekonaniem możemy stwierdzić, że dla nas był to czas szczególny, połączyliśmy sześć spółek w silną i stabilną grupę – Grupę GPEC. Teraz nasza praca ma charakter ponadregionalny i stwarza nam oraz naszym klientom wachlarz nowych możliwości. Życzymy sobie i Państwu realizacji ambitnych planów, ciekawych wyzwań, nowych inspiracji i nowych klientów. Niech ten świąteczny łańcuch będzie symbolem roku 2013, symbolem jeszcze silniejszych więzi między wszystkimi pracownikami Grupy GPEC. Zarządy Spółek Grupy GPEC

Od lewej stoją: Barbara Stanuch, prezes zarządu STAR-PEC i ZEC TCZEW, Igor Wasilewski, członek zarządu GPEC, Adam Stanyer, członek zarządu GPEC, Bartosz Duzinkiewicz, członek zarządu GPEC SERWIS Od lewej siedzą: Hanna Górka, prezes zarządu ORCHIS Energia Sopot, Cezary Knaś, prezes zarządu GPEC SERWIS, Tomasz Kowalczyk, prezes zarządu ENDICO 3


wiadomości GRUPA

Zmiany na stanowiskach zarządczych i dyrektorów Łukasz Pawłowski, z dniem 1 grudnia br. objął stanowisko dyrektora ds. IT w GPEC. Jest odpowiedzialny za Obszar Teleinformatyki, w tym za zapewnienie niezbędnego wsparcia teleinformatycznego i rozwój systemów IT. Łukasz Pawłowski na stanowisku dyrektora ds. IT będzie zarządzał: działem eksploatacji IT działem rozwoju IT i wdrożeń

w należącym do grupy GE Banku BPH (wcześniej GE Money) pełniąc różne role w Pionie IT - od kierownika projektów poprzez kierownika kilku zespołów, a w ostatnim czasie zajmował stanowisko dyrektora jednego z działów w IT. Prywatnie - żonaty, tata Marty, Oli oraz Huberta. Wolny czas spędza głównie z rodziną i przyjaciółmi.

„Praca w GPEC, w obszarze teleinformatycznym to dla mnie ważny krok w rozwoju zawodowym oraz ciekawe wyzwanie, które z pewnością pozwoli mi w pełni wykorzystać zdobyte do tej pory doświadczenie. W pracy ważne są dla mnie zarówno ambitne,

Nowy dyrektor ds. IT w 2004 roku ukończył z wyróżnieniem studia o kierunku Informatyka na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów współpracując z firmami Atena oraz Nestle. Następnie przez prawie 3 lata pracował jako konsultant międzynarodowej firmy doradczej Accenture świadcząc usługi IT na rynku finansowo-ubezpieczeniowym w Polsce dla takich instytucji jak np.: Lukas Bank, BRE Bank czy HDI. Od 2007 roku pracował

wymagające cele jak też przyjazna, otwarta i oparta na chęci wzajemnej pomocy atmosfera pracy. Te pierwsze dni spędzone w GPEC wskazują na to, że i jedno, i drugie tutaj znajdę. Bardzo dziękuję wszystkim za życzliwe przywitanie.” mówi Łukasz Pawłowski, dyrektor ds. IT

Kalendarz Grupy GPEC - dumni z niesionej pomocy Przygotowany przez dział marketingu kalendarz na 2013 rok to podsumowanie wybranych działań społecznej odpowiedzialności realizowanych przez spółki Grupy GPEC. Co roku wspieramy sport, edukację, kulturę i sztukę, czy inicjatywy ekologiczne. Nie możemy pominąć drugiej edycji programu realizowanego przez pracowników Grupy GPEC Wspólne Działanie – Lokalne Zaangażowanie. Kilkanaście projektów od początku do końca zrealizowanych przez nasze zespoły niosły pomoc innym, a ich efekty możemy podziwiać do dzisiaj. Kilka przykładów naszego zaangażowania znajdziemy w opracowanym kalendarzu. Pamiętaliśmy o dorosłych, dzieciach, zwierzętach, całej lokalnej

Katarzyna Wielochowska menedżer ds. komunikacji wewnętrznej, GPEC

CIEPŁE WIADOMOŚCI

społeczności z Gdańska, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Tczewa czy Jeleniej Góry. Na łamach kalendarza oddaliśmy głos tym, którzy w minionym roku poczuli prawdziwe ciepło Grupy GPEC. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zrealizować dla nich projekty i wesprzeć ich działalność. Kalendarze trafią do naszych klientów i pracowników Grupy GPEC. Liczymy, że zaprezentowane działania podjęte w 2012 roku staną się inspiracją na przyszłość - tak dla nas, jak i dla naszych partnerów biznesowych.


wiadomości GRUPA

Zarządzanie przez cele w Grupie GPEC - przebieg procesu kaskadowania celów na rok 2013 Kaskadowanie celów w Grupie GPEC to proces niezwykle praco- oraz czasochłonny, wymagający zaangażowania wszystkich pracowników. Efekty wytężonej pracy są jednak wymierne, bowiem wysokiej jakości cele indywidualne gwarantują osiągnięcie sukcesu przez całą organizację. Proces kaskadowania celów w Grupie GPEC w tym roku rozpoczął się warsztatem 24 października 2012 r., w którym udział wzięły zarządy spółek Grupy GPEC i spółki powiązanej oraz dyrektorzy GPEC. Przedmiotem pierwszego z cyklu spotkań poświęconych kaskadowaniu celów, Warsztatu Strategicznego I, była prezentacja celów strategicznych 2020, kamieni milowych strategii spółek/obszarów w latach 2013, 2016 oraz prognoza realizacji kamieni milowych na rok 2012. Istotnym punktem programu była wymiana wzajemnych oczekiwań odnośnie celów na rok 2013 oraz dyskusja poświęcona możliwościom ich uwzględnienia w celach uczestników. Kolejne spotkanie, Warsztat Strategiczny II, odbył się 15 listopada 2012 r. Podczas warsztatu zarządy Grupy GPEC oraz dyrektorzy GPEC zaprezentowali szkice celów na rok 2013 przygotowane w oparciu o wspólne zasady oraz z uwzględnieniem oczekiwań z poprzedniego spotkania. Do każdego zaprezentowanego szkicu celów na rok 2013 została udzielona informacja zwrotna. Warsztat Strategiczny III, który odbył się 20 listopada 2012 r., oraz dwudniowe Warsztaty kaskadowania celów z zarządów spółek na dyrektorów spółek oraz z dyrektorów GPEC na kierowników GPEC i osoby bezpośrednio podległe pod dyrektorów GPEC, które miały miejsce w dniach 27-28 listopada 2012 r., stanowiły kolejne kroki w procesie kaskadowania celów na rok 2013. Podczas Warsztatu Strategicznego III, który odbył się w gronie zarządów Grupy GPEC oraz dyrektorów GPEC, nastąpiła prezentacja oraz sprawdzenie jakości celów na rok 2013 dla spółek/obszarów. Z kolei w dniach: 27-28 listopada 2012 r. grono uczestników powiększyło się o dyrektorów spółek Grupy GPEC, kierowników GPEC oraz osoby bezpośrednio podległe pod dyrektorów GPEC. Dwudniowe spotkanie zakończyło się podpisaniem celów na rok 2013. Ostatnie z cyklu spotkań poświęconych kaskadowaniu celów, Dzień Kadry Kierowniczej, podczas którego nastąpiło potwierdzenie znaczenia przełożenia celów strategicznych firmy na cele pracowników oraz doskonalenie umiejętności kaskadowania celów na pracowników zgodnie ze SMART, odbyło się 5 grudnia 2012 r. Po Dniu Kadry Kierowniczej proces kaskadowania celów jest kontynuowany wewnątrz spółek obszarów, w konsekwencji czego do 31 grudnia 2012 r. wszyscy pracownicy Grupy GPEC będą mieli zatwierdzone cele na rok 2013. Zatwierdzenie celów przez przełożonych kończy proces ustalania celów na rok 2013.

październik WARSZTATY STRATEGICZNE (1) - potwierdzenie lub aktualizacja strategii - kamienie milowe 2012 realizacja - kamienie milowe 2013-2016 prognoza - określenie oczekiwań względem Grupy GPEC

listopad

WARSZTATY STRATEGICZNE (2, 3) - definicja celów obszaru, spółek

KASKADA CELÓW OBSZARÓW NA KIEROWNIKÓW - poznanie strategii - przygotowanie szkicu celów działu na dany rok

WARSZTATY KADRY KIEROWNICZEJ (4) - kierunki strategiczne obszarów - przedstawienie szkicu celów działu - określenie wzajemnych oczekiwań

grudzień DNI KADRY KIEROWNICZEJ (5) - przyjęta strategia - skuteczna kaskada celów

KASKADA CELÓW DZIAŁU NA PRACOWNIKÓW - poznanie strategii i kierunków strategicznych obszarów - przedstawienie celów działu - uzgodnienie i podpisanie celów pracowników na dany rok

Anna Okonowicz specjalista ds. strategii i projektów, GPEC

5


wiadomości GRUPA

STAR-PEC – pozytywna metamorfoza „Jeśli nie kontrolujesz zmiany, ona kontroluje ciebie.” - R. Pressman

Historia STAR-PEC sięga lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest to historia metamorfozy firmy z „brzydkiego kaczątka we wspaniałego łabędzia”. Z małego przedsiębiorstwa komunalnego działającego wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej na terenie miasta Starogard Gdański przekształciło się, po kolejnych seriach udanych aktywacji w nowoczesną, dobrze zorganizowaną, silną i prestiżową firmę energetyczną zajmującą się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, wysoko notowaną na rynku, o wysokich standardach i cennych wartościach. Od roku 2004 STAR-PEC wszedł w skład Grupy Kapitałowej Stadtwerke Lepizig, a od maja 2012 roku stanął w równym rzędzie z partnerami tworząc bezpośrednio Grupę GPEC należącą także do Grupy Stadtwerke Leipzig. Parafrazując tytuł słynnego filmu Johna Sturgsa „Siedmiu wspaniałych” możemy odważnie powiedzieć, że jest nas sześciu wspaniałych tworzących silną, zwartą, rozwijającą się grupę, opartą na partnerstwie, odpowiedzialności i profesjonalizmie. Razem – jest lepiej, szybciej, łatwiej. CIEPŁE WIADOMOŚCI

Dynamicznym wzrostem wartości Spółki i jakością zarządzania zwracamy uwagę najbardziej wymagających. Doskonalimy procesy biznesowe, aby zaspokoić potrzeby klientów i kontrahentów w sposób niezawodny, przyjazny i bezpieczny. Podnosimy jakość oferowanych produktów oraz rozwijamy potencjał pracowników, w tym również w zakresie obsługi klienta. Cała działalność Spółki jest dostosowana do jasnych, jednolitych standardów zachowań. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na przejrzystość i powtarzalność procedur działania, gwarantujących odpowiednią jakość usług i stosowanych nowoczesnych rozwiązań. Wartości Grupy stanowią solidny fundament, na którym budujemy przyszłość Spółki i Grupy wiedząc, że są one jednym z najważniejszych instrumentów nowoczesnego zarządzania i marketingu. Wymagamy indywidualnie od siebie i wzajemnie, aby decyzje związane z działalnością firmy pozostawały w zgodzie z obowiązującymi wartościami i standardami. Firma to nie tylko majątek, to i My załoga. Stanowimy zespół ludzi o różnych profilach, doświadczeniu zawodowym i cechach


wiadomości GRUPA osobowościowych, jesteśmy zaangażowani w rozwój, zwiększenie efektywności i jakości wykonywanej pracy, by profesjonalnie, energicznie wkraczać na rynek i stawać się jeszcze bardziej renomowaną firmą. Już dzisiaj możemy się pochwalić wyróżnieniami: SOLIDNA FIRMA, GAZELA BIZNESU, DIAMENTY FORBESA oraz NAJBARDZIEJ WPŁYWOWA KOBIETA KOCIEWIA i POMORZA.

Dział wytwarzania ciepła jest sercem firmy. Produkuje ciepło, które jest przesyłane do sieci zlokalizowanej na terenie całego miasta. Nasze ciepło ogrzewa ok. 70% obiektów mieszkalnych i przemysłowych Starogardu Gdańskiego i jest strategicznym punktem gospodarki energetycznej w mieście. Codziennie czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność. 60% sieci STAR-PEC jest w technologii preizolowanej, możemy zatem pochwalić się nowoczesną siecią ciepłowniczą. Postawiliśmy w stan likwidacji małe, nierentowne kotłownie lokalne, których odbiorców podłączyliśmy do głównej magistrali. Praca systemów ciepłowniczych, sieci i węzłów cieplnych oraz cała sieć ciepłownicza jest sterowna automatyką pogodową. W procesie zarządzania kadra zarządzająca i cała załoga kieruje się nie tylko aspektami ekonomicznymi, ale kładzie także duży nacisk na realizację zadań w zakresie odpowiedzialności społecznej, działając w środowisku lokalnym i otwierając się na innych. Pragniemy być blisko społeczeństwa nie tylko poprzez swoje produkty. Nie pozostajemy obojętni wobec najbardziej potrzebujących i staramy się wspierać wszelkie inicjatywy społeczne. Sponsorujemy kulturę fizyczną, imprezy kulturalne, schronisko dla zwierząt, sprawiamy, by radość zagościła także u dzieci. Pomoc uzyskało wiele organizacji i instytucji miedzy innymi OSIR, Kluby sportowe, Szkoły, Schronisko Animals, Fundacje artystyczne, Akcja „Pomagamy dzieciom”, „Nieobozowe Lato”, Projekt WDLZ. Dla mieszkańców Starogardu zorganizowaliśmy majowy Festyn Zielonej Stolicy Kociewia. I tak pozytywnie wpisujemy się w nową rzeczywistość środowiska w którym działamy i na rzecz którego świadczymy usługi, poprzez zmiany, które wprowadzamy, bo wiemy, że są one nieodłącznym elementem istnienia, funkcjonowania człowieka, środowiska jak i atrybutem egzystencji organizacji, przedsiębiorstwa i nas samych.

To Pani Prezes Barbara Stanuch. Jesteśmy bardzo dumni z takiego Lidera.

Załogę Spółki tworzy 56 pracowników – 8 kobiet ocieplających wizerunek Spółki i 48 mężczyzn. Wszyscy zaangażowani i identyfikujący się z firmą. Napisano o nas w prasie – „postawili komin w 57 godzinach” - chodzi o budowę nowego komina w Kotłowni KS 101 wysokości 70 m - to skala zaangażowania pracowników.

Warunkiem naszego przetrwania i rozwoju staje się dostosowanie do zmieniających się warunków otoczenia. Musimy, zatem wprowadzać modyfikacje na wszystkich szczeblach naszego działania. Jak na razie, załodze STAR-PEC to się udaje, z czego mamy satysfakcję i… tempa nie zwalniamy. Grażyna Czyż specjalista ds. administracji, STAR-PEC

„Wymiana komina była największą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, a wszystko po to, aby poprawić jakość pracy, zapewnić niezawodność dostaw ciepła i bezpieczeństwo energetyczne dla miasta Starogard Gdański” z dumą ocenia Pan Jerzy Leoniuk, dyrektor ds. eksploatacji i handlu.

7


wiadomości GRUPA

Dzień Kadry Kierowniczej Jak skutecznie realizować STRATEGIĘ? Jak skutecznie formułować i kaskadować CELE? „Skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi” - Peter F. Drucker. Ambitny i pobudzający do działania, a jednocześnie mierzalny i realistyczny. Tylko taki cel może być napędem do rozwoju - zarówno pracownika, jak i firmy. Prawdziwą sztuką jest takie zarządzanie firmą, by wszystkie cele - strategiczne, operacyjne oraz cele osobiste pracowników - były ze sobą spójne i podążały w jednym kierunku sukcesu. W tym roku w proces przeglądu strategii i uzgadniania celów na 2013 rok został zaplanowany Dzień Kadry Kierowniczej, który obejmował tematy dotyczące skutecznej realizacji strategii oraz formułowania i kaskadowania celów. Celem spotkanie było przygotowanie kadry kierowniczej Grupy GPEC do przeprowadzenia grudniowej kaskady celów na pracowników. Czego się dowiedzieliśmy? Cele w firmie podlegają hierarchizacji i są ustalane na kilku poziomach: strategicznym firmy, obszaru, działu i operacyjnym działu, pracownika. Cele obszaru muszą być zgodne z wizją, misją i strategią firmy. Rozwinięcie celów strategicznych na cele dla poszczególnych obszarów, działów, a potem na pracowników, nazywa się kaskadowaniem celów. Dzięki dobrze przeprowadzonemu procesowi cele są spójne ze strategią i prowadzą organizację we wspólnym, ściśle określonym kierunku. Cele w biznesie muszą być mierzalne i określone w czasie, dlatego wielokrotnie podczas warsztatów przywoływana była zasada SMART. Tak opracowane cele są drogowskazem - wskazują kierunek dla wszystkich działań, nadają im sens. Realizacja jednego celu wpływa na szereg innych, dlatego tak ważny jest cały proces uzgadniania celów i zaangażowania na każdym etapie odpowiedniej grupy zarządów, dyrektorów, kierowników i pracowników.

Zasada SMART (dosł. Sprytny, akronim od ang. Specific, Measurable, Ambitious, Realistic, Timely defined,) – koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Zasada SMART (S – specyficzny - cel powinien być sformułowany precyzyjnie i zrozumiale; M – mierzalny - cel powinien być mierzalny - mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie oceniana jego realizacja; A – ambitny - cel powinien być ambitny, stanowiący wyzwanie dla realizujących je osób; R – realistyczny - cel powinien być realny, możliwy do osiągnięcia w zdefiniowanym zakresie; T – terminowy - cel powinien mieć wyznaczony termin realizacji). Cele mają określone cele cząstkowe i środki prowadzące do celu.

CIEPŁE WIADOMOŚCI

Oczywiście samo poprawne wyznaczenie celów to dopiero początek. Cel nie może być pozostawiony sam sobie, bo stanie się pustym marzeniem. Ważne jest opracowanie planu realizacji celów – planu operacyjnego, a potem cykliczne monitorowanie postępu prac i końcowego rezultatu. O ile samo uzgodnienie celu jest wspólną decyzją przełożonego i podwładnego, o tyle decyzja na temat sposobów jego realizacji, w ramach wyznaczonego budżetu leży przede wszystkim w gestii podwładnego. Kadra kierownicza Grupy GPEC wspiera pracownika w osiągnięciu celu, poprzez monitorowanie postępów pracownika w trakcie realizacji celu oraz ocenianie efektów pracy, docenianie małych sukcesów, zapewnianie ciągłej informacji zwrotnej, czy ocenianie stopnia realizacji zamierzeń i motywowanie do działania.

Przebieg DKK w skrócie: 1 dzień warsztatów – 98 uczestników 5 grudnia na kilka dni po podpisaniu celów kierowników przez dyrektorów odbył się drugi już w tym roku Dzień Kadry Kierowniczej (DKK). Grudzień to czas kiedy walczymy o wynik, domykamy tysiące spraw, aktualizujemy strategię i planujemy działania na kolejne lata, ale właśnie w tym momencie ważne było zatrzymanie się na 1 dzień i pochylenie się nad jakością i skutecznością kaskadowanych celów. W grudniu przełożeni uzgadniają cele ze swoimi pracownikami. 6-osobowy zespół projektowy – 10 dni intensywnych przygotowań Organizacja warsztatów na około setkę osób to zawsze duże przedsięwzięcie – logistyczne, ale i merytoryczne. Tradycją już stał się udział kierowników, jako prelegentów – prowadzących warsztaty. W niecałe 10 dni opracowane zostały tematy, wybrani prelegenci, opracowane prezentacje, przygotowane ćwiczenia warsztatowe i tematy do dyskusji. 9 warsztatów – 15 prelegentów Podczas Dnia Kadry Kierowniczej uczestnicy mogli wybrać cztery z dziewięciu warsztatów: Dywersyfikacja biznesu w Grupie GPEC - na przykładzie ENDICO 2+2=5 Synergia w realizacji Wspólnych Inicjatyw Rozwiązania HR – skuteczne wsparcie menedżera w realizacji strategii Plan operacyjny – droga do realizacji celów Wsparcie narzędziowe w skutecznej realizacji celów Cel indywidualny, a cel grupowy – odpowiedzialność za realizację celów Kaskadowanie celów Formułowanie celów Indywidualne konsultacje – kaskadowanie i formułowanie celów


wiadomości GRUPA Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał Przewodnik Efektywnego Menedżera. Przewodnik jest zbiorem podstawowych zasad, procesów, scenariuszy rozmów i innych narzędzi, które są wsparciem w codziennej pracy kierownika. Korzystając z okazji jeszcze raz dziękuje wszystkim prelegentom za szybkie przygotowanie, wysoko ocenionych przez uczestników warsztatów, uczestnikom za wysoką frekwencję i potwierdzenie w ankietach, że jest to ważne spotkanie, dzięki któremu możemy wymienić się doświadczeniem, a zespołowi projektowemu za dobrą organizację wydarzenia i świetną współpracę. Katarzyna Wielochowska menedżer ds. komunikacji wewnętrznej, GPEC

9


wiadomości GRUPA

Oni mają odwagę i realizują swoje marzenia - Akademia Rozwoju Grupy GPEC Program Akademia Rozwoju stworzony został z myślą o doskonaleniu i zwiększaniu efektywności biznesowej organizacji. Chcemy budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku m.in. poprzez rozwój potencjału najbardziej utalentowanych pracowników. Akademia jest jednym z elementów procesu stałego doskonalenia i podnoszenia kompetencji pracowników Grupy GPEC. Skierowana jest do pracowników wyróżniających się wysokim potencjałem do długofalowego rozwoju w Grupie oraz mogących w sposób znaczący wpłynąć na obecne i przyszłe osiągnięcia firmy. W ramach Akademii Rozwoju realizowane są dwie ścieżki programowe: ścieżka menedżerska (kształcenie kompetencji menedżerskich) ścieżka ekspercka (kształcenie kompetencji eksperckich) Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem pracowników spółek. Otrzymaliśmy prawie 60 zgłoszeń kandydatów, chcących zostać uczestnikami Akademii. Zainteresowani wzięli udział w rozmowie rekrutacyjnej oraz w sesji Development Center. Podczas rozmowy rekrutacyjnej oceniane były kompetencje określone dla poszczególnej ścieżki. Wynikiem sesji Development Center była ocena poziomu kompetencji oraz potencjału rozwojowego w oparciu o zaobserwowane postawy i zachowania w trakcie realizowanych przez kandydatów zadań. Aby zachować możliwie największy obiektywizm procesu rekrutacji oraz zapewnić wsparcie kandydatom w ich rozwoju poprosiliśmy bezpośrednich przełożonych o podzielenie się wiedzą na tematach podległych pracowników aplikujących do Akademii. Przełożeni wypełnili krótką ankietę. Na decyzję o przyjęciu pracownika do Akademii Rozwoju miały wpływ: 50%

30%

20%

wynik Development Center (50% wagi) rozmowa rekrutacyjna (30% wagi) ocena przełożonego na podstawie ankiety (20% wagi)

Wynikiem rekrutacji jest grupa 21 adeptów pierwszej edycji Akademii Rozwoju (na zdjęciach obok). W listopadzie uczestnicy Akademii wzięli udział w pierwszych działaniach rozwojowych: ścieżka menedżerska wzięła udział w pierwszej sesji Efektywnego Menedżera, a ścieżka ekspercka rozpoczęła od warsztatu z zakresu zarzadzania sobą w czasie. Pierwsza edycja Programu potrwa do czerwca 2014 roku, uczestnicy odbędą liczne szkolenia i warsztaty dostosowane do potrzeb CIEPŁE WIADOMOŚCI

biznesowych spółek oraz do potrzeb rozwojowych pracowników. Wezmą udział w forach rozwojowych i projektach realizowanych w ramach Grupy GPEC. Aby pomóc im w indywidualnym rozwoju zaplanowane zostały cykliczne spotkania z mentorem. Przed nimi dwa akademickie lata intensywnej pracy. Podczas inauguracyjnego spotkania zapytaliśmy adeptów o ich oczekiwania, a także o pierwsze wrażenia już po starcie Akademii. Oto opinie kilkorga uczestników:

„Akademia Rozwoju odbywa się w naszej firmie po raz pierwszy. Fakt, że zostałem wytypowany z pośród licznej grupy kandydatów już był dla mnie wielkim sukcesem. Wiedzę którą pozyskałem już na pierwszych zajęciach wykorzystuję w codziennej pracy, najbardziej podoba mi się umiejętność delegowania zadań :). A tak na serio, w mojej opinii warsztaty prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Bardzo fajna i zgrana grupa ludzi mających różne doświadczenia w codziennej pracy w swoich spółkach. Ciekawe zadania rozwijające nasze umiejętności menedżerskie i ukazujące również nasze braki w tym zakresie. Kolejnym ciekawym doświadczeniem będzie „Mentoring”, czyli współpraca i nauka z wybranym Mentorem. Mam nadzieję dużo wynieść nauki i doświadczeń korzystając z takiego rodzaju współpracy.” Tomasz Zieliński „Program, który wystartował zapowiada się bardzo ciekawie. Zaoferowano nam nie tylko teoretyczną ale również praktyczną wiedzę menedżerską. I trzymam pomysłodawców za słowo. Pierwsze warsztaty, które się odbyły, pomogły mi poznać mechanizm związany z rozmową coachingową. Z niecierpliwością czekam na kolejne zajęcia. Mamy świetnych i zgranych ludzi w grupie warsztatowej, co sprawia iż te zajęcia są jeszcze bardziej interesujące. W codziennej pracy mam do czynienia nie tylko z projektami ale również z podległymi mi pracownikami i dlatego chciałbym nauczyć się sprawnego zarządzania nimi. Ponadto oczekuję wiedzy związanej z profesjonalną prezentacją.” Tomasz Borzęcki Jesteśmy po pierwszych warsztatach, które dotyczyły zarządzania sobą w czasie… i tu miłe zaskoczenie. Warsztaty prowadzone przez trenera P. Roberta Więckowskiego z firmy BERNDSON okazały się dynamiczną, interaktywną pracą z ciekawymi uczestnikami jakimi byli koleżanki i koledzy z Grupy GPEC. Wykonywane zadania utwierdziły mnie w przekonaniu, że czasem nie można zarządzać, lecz jedynie sobą aby ten czas efektywnie wykorzystywać. Otrzymałam szereg narzędzi i technik wywierających bezpośredni wpływ na podniesienie efektywności wykonywania obowiązków zawodowych w firmie. Zajęcia zbudowane były z wielu ćwiczeń indywidualnych i grupowych, które unaoczniły mi istotę reguł zarządzaniem sobą w czasie. Niebagatelne znaczenie miała jednak właśnie wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą z ludźmi, dla których słowo pasja, zaangażowanie nie jest obce. Wierzę, że profesjonalny projekt jakim jest Akademia Rozwoju pozwoli mi na rozwinięcie wiedzy, poszerzenie horyzontów oraz kompetencji, a zdobyte doświadczenie przełoży się na doskonalenie umiejętności zawodowych, społecznych oraz osobistych. Z ciekawością czekam na dalsze etapy. Grażyna Sakowska


wiadomości GRUPA Inauguracja Akademii Rozwoju miała miejsce 13 listopada. Podczas uroczystego spotkania w restauracji Filharmonia, zarządy Grupy GPEC oficjalnie przyjęły uczestników w szeregi adeptów Akademii Rozwoju. Adam Stanyer przypomniał nam wszystkim gdzie tak naprawdę jest początek realizacji naszych celów, tych osobistych i tych prywatnych. Wszystko zaczyna się od marzenia od wizji tego gdzie chcemy być w przyszłości, co chcemy osiągnąć, jak bardzo nam na tym zależy. Wszyscy marzymy, wielu podejmuje wysiłek,

próbę realizacji swoich marzeń, ale tylko niektórzy mają w sobie pasję, szacunek i umiejętność pracy w zespole, które sprawiają że te marzenia stają się rzeczywistością. Bohaterowie tego wieczoru, to osoby, które rozpoczęły podróż, potrafią marzyć i chcą realizować swoje cele. Wioletta Fedorowicz specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, GPEC

Ścieżka Menedżerska 1 Marta Bartłomiejczyk, asystent zarządu, ZEC Tczew 2 Grzegorz Blachowski, PR menedżer, GPEC 3 Tomasz Borzęcki, project manager, ENDICO 4 Paweł Bubółka, menedżer ds. klientów, GPEC 5 Grzegorz Cieloch, koordynator robót, GPEC Serwis 6 Magdalena Monia, samodzielna księgowa, GPEC 7 Agnieszka Osiwalska, koordynator biura spółki, ORCHIS Energia Sopot 8 Karol Pisarek, specjalista ds. analiz energetycznych, GPEC 9 Anna Rynkowska, specjalista ds. kontrolingu i taryfy, STAR-PEC 10 Elżbieta Urban, menedżer ds. klientów, GPEC 11 Tomasz Zieliński, specjalista ds. zakupów, GPEC

Ścieżka Ekspercka 1 Dariusz Harasymiuk, elektroautomatyk, GPEC 2 Daniel Macuk, automatyk, ZEC Tczew 3 Maciej Piotrowicz, specjalista ds. analiz energetycznych, GPEC 4 Grażyna Sakowska, specjalista ds. sprzedaży ciepła, STAR-PEC 5 Aleksandra Sikorska, samodzielna księgowa, GPEC 6 Dariusz Wiklent, automatyk, STAR-PEC 7 Krzysztof Wiklent, automatyk, ZEC TCZEW 8 Jarosław Witek, specjalista ds. technicznych, GPEC 9 Mariola Wrzosek, specjalista ds. windykacji należności, GPEC 10 Mariusz Zielonka, project manager, ENDICO

11


branżowa lekcja niemieckiego

CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GRUPA dostawca – der Lieferant zleceniodawca – der Auftraggeber koncern – die Unternehmensgruppe usługi – die Dienstleistungen oceniać – bewerten w znacznym stopniu – weitgehend dotrzymanie terminu – die Termineinhaltung wystawiać oceny – Noten vergeben

Proces grupowego ubezpieczenia pracowniczego w Spółkach Grupy GPEC zbliża się do końca W czerwcowym wydaniu Ciepłych Wiadomości poinformowaliśmy Państwa o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie wspólnej dla wszystkich spółek umowy w zakresie ubezpieczeń na życie zatrudnionych w nich pracowników. Obecnie działania te już dobiegają do końca i wkrótce otrzymają Państwo propozycję zawarcia nowej polisy z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Będzie nim dotychczasowy ubezpieczyciel tj. firma PZU Życie S.A., której oferta jako najkorzystniejsza została wybrana spośród ofert złożonych przez 8 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wybór firmy ubezpieczeniowej oraz ustalenie zakresu i formy ubezpieczeń dokonywany był przy współudziale przedstawicieli wszystkich Spółek oraz firmy brokerskiej Mercel (Polska) Sp. z o.o. należącej do grupy brokerskiej Marsh. Wkrótce zostanie zawarta umowa generalna, której stronami będą Spółki Grupy GPEC oraz ubezpieczyciel. Po podpisaniu nowej umowy będą obowiązywały jeszcze do końca stycznia 2013 roku dotychczasowe umowy, w celu umożliwienia pracownikom bezkolizyjne przechodzenie do nowego programu. Przewidujemy, że od 1 lutego 2013 r. będzie obowiązywał jeden wspólny dla spółek Grupy GPEC program ubezpieczeniowy. Zakłada się III wariantowy model ubezpieczeń. Poszczególne warianty różnią się od siebie wysokością składek, zakresem ubezpieczeń oraz wysokością wypłacanych świadczeń. Wybór najbardziej optymalnego dla siebie wariantu będzie mógł dokonać każdy samodzielnie, zaznaczając wybrany wariant w otrzymanej deklaracji. W niektórych Spółkach (GPEC, ORCHIS, SWL) wysokość płaconych przez pracownika składek będzie nieco wyższa w stosunku do tych, które obecnie płacą pracownicy, w innych Spółkach (ZEC Tczew, STAR-PEC, GPEC Serwis), gdzie obowiązuje system jedno- lub dwuwariantowy płacone przez pracownika składki w przypadku wybrania wariantu I będą niższe, w stosunku do obecnie obowiązujących. Niewielki wzrost składki rekompensowany jest wzrostem wypłacanych świadczeń, które od wielu lat pozostają na tym samym poziomie pomimo inflacji, a także zwiększeniem zakresu zdarzeń, za które jest wypłacane świadczenie. Pod koniec roku zostaną udostępnione materiały informacyjne: ulotki oraz materiały do wywieszenia na tablicach informacyjnych, a także zostaną uruchomione dyżury informacyjne, co pozwoli Państwu na pełne zapoznanie się z ofertą. W każdej ze spółek zostanie wdrożony również program do obsługi ubezpieczenia online zwany eRU, który w znacznym stopniu usprawni postępowanie likwidacyjne, w tym poprzez umożliwienie obsługi pracowników (którzy doznali zdarzenia szkodowego) bezpośrednio w Spółkach. Obecnie, program ten już od dwóch lat z powodzeniem stosowany jest w ZEC Tczew i STAR-PEC. Pracownicy pozostałych Spółek, którzy będą obsługiwać program, zostaną przeszkoleni w zakresie jego obsługi.

źródło: WIR IM BLICK - magazyn pracowniczy Grupy Stadtwerke tłumaczenie: Katarzyna Ślisz, tłumacz, GPEC

Andrzej Fedus kierownik ds. personalnych i prawnych, ZEC TCZEW 13


wiadomości GRUPA

Jarmark Grupy GPEC

Tegoroczny Dzień Energetyka był swego rodzaju powrotem do tradycji z lekką szczyptą świeżości. Impreza zaplanowana była na 14 września, czyli w piątek. Może się to wydawać odstępstwem od reguły, gdyż przez ostanie kilka lat zwykliśmy świętować w soboty. Jednakże niegdyś Dzień Energetyka zawsze obchodzony był w piątek, zatem był to ukłon w stronę tradycji. Podobnie jak w 2011, postanowiliśmy kontynuować pomysł imprezy tematycznej - tym razem pod hasłem Jarmark Grupy GPEC. W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy jako jedna grupa – Grupa GPEC. A świętowaliśmy w znanych nam włościach, we Wróblówce. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 16:00. Na wstępie goście witani byli przez Zarząd GPEC, oraz naszych artystów. Każdy otrzymał kotylion ze swoim imieniem i nazwiskiem, a na chętnych czekał gazeciarz z jeszcze ciepłym wydaniem „Kuriera Jarmarcznego”, w którym to można było znaleźć informacje na temat przebiegu imprezy, menu ale również ciekawostki z historii tradycji jarmarków i teatrów ulicznych. W pierwszej części imprezy uczestnicy mieli możliwość skorzystać z licznych atrakcji. Niekwestionowanymi zwycięzcami pod względem popularności był siłomłot oraz wróżka, która do późnych godzin nocnych uchylała rąbka tajemnicy przyszłości. Kuglarze i szczudlarki przechadzali się wśród zebranych gości zachęcając do udziału w różnych konkursach oraz uczyli sztuki żonglerki. Można było sprawdzić swoją celność w rzucie podkową CIEPŁE WIADOMOŚCI

i do puszek oraz na strzelnicy. Dla osób lubiących gry zespołowe przewidziane były konkurencje wymagające szybkości, sprytu i współpracy. Chętni mierzyli swoje siły podczas wyścigów w spodniach wieloosobowych oraz wyścigów na rurach. Całość dopełniali bicyklarze z wystawą zabytkowych rowerów oraz kataryniarz, który przez całą część integracyjną przygrywał wesołe jarmarczne melodie.


wiadomości GRUPA wiadomo Kolejnym punktem programu, była uroczysta biesiada, na którą zaprosił nas Zarząd GPEC. Od godziny 21:00 można było zabłysnąć umiejętnościami tanecznymi, zademonstrować znajomość polskich przysłów w kalamburach bądź zaśpiewać ulubiony przebój muzyczny w Super Idolu. Kulminacją wszystkich występów był pokaz ognia, który odbył się około północy. Przebrani artyści zademonstrowali swoje umiejętności tańcząc z ogniem. Zabawa trwała do godziny 2:00 rano, kiedy pożegnaliśmy ostatnich gości. Natalia Maciejak office manager, GPEC Agata Michałowska asystentka zarządu, GPEC

15


wiadomości GRUPA

Eksperci GRUPY GPEC poradzili mieszkańcom Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Jak włączyć ciepło? Czemu czasem grzejnik nie działa? Na te wszystkie pytania w dodatku edukacyjnym do "Dziennika Bałtyckiego" odpowiadali eksperci Grupy GPEC. Aby ułatwić mieszkańcom Trójmiasta komfortowe i oszczędne korzystanie z ciepła, redakcja „Dziennika Bałtyckiego” we współpracy z ekspertami ENDICO, GPEC, GPEC Serwis, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC i ZEC Tczew, przygotowała obszerny dodatek edukacyjny „Ogrzej swój dom”. Publikacja ukazała się 21 września wraz z piątkowym wydaniem dziennika. Poza tekstami w dodatku można było znaleźć graficzny schemat sieci ciepłowniczej wraz ze szczegółowym opisem, najważniejsze porady w formie atrakcyjnej ulotki do wycięcia, a także quiz dla mieszkańców pt. „czy oszczędnie korzystasz z ciepła?”.

Nagrody dla spółek Grupy GPEC Perły Polskiej Gospodarki w rękach GPEC i tytuł „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom” przyznany ZEC Tczew. To sukcesy spółek Grupy GPEC w ostatnim kwartale 2012 roku. W X edycji rankingu miesięcznika Polish Market „Dużą Perłą Polskiej Gospodarki” nagrodzono GPEC. Perły Polskiej Gospodarki to tytuł przyznawany od 10 lat najlepszym polskim firmom przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny POLISH MARKET. Ranking powstaje w oparciu o opracowany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk algorytm, uwzględniający różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, m.in. przychód, wielkość firmy, efektywność działania, dynamikę, czy płynność finansową. W tym roku w badaniu brało udział ponad dwa tysiące największych polskich firm, ustalone kryteria spełniło 226 przedsiębiorstw. Wśród nich w rankingu znalazł się GPEC, w kategorii Pereł Dużych, czyli firm o przychodach rocznych większych niż 100 mln zł. Przyznanie certyfikatów i rozdanie nagród odbyło się 16 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim. Patronat nad uroczystością objęli wicepremier i minister gospodarki oraz prezes Polskiej Akademii Nauk. Zakończyła się także V edycja ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, w którym jednym z nagrodzonych został ZEC Tczew.

Dodatek „Ogrzej swój dom” ukazuje się od 2009 r., ale w tym roku po raz pierwszy w jego tworzenie zaangażowały się wszystkie firmy z Grupy GPEC. Z tej okazji dla pracowników Grupy przygotowano specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami – bonami na energooszczędne zakupy. Grzegorz Blachowski PR menedżer, GPEC CIEPŁE WIADOMOŚCI

Celem organizowanego od 2007 konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce. Organizatorzy chcą również pokazać, że stabilne zatrudnienie, bezpieczeństwo i dialog społeczny przynoszą dobre efekty biznesowe. O wyborze zwycięzców decydowała Komisja Certyfikacyjna. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele związku, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego, który objął patronat nad akcją.


wiadomości GRUPA

Warsztaty techniczne - wymiana doświadczeń ekspertów z Grupy GPEC Przyznając certyfikaty, komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. stałe zatrudnienie, przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Grzegorz Blachowski PR menedżer

23 listopada br. w budynku przy ul. Tysiąclecia pracownicy działu inżynierii i automatyki poprowadzili warsztaty dla obszarów technicznych spółek Grupy GPEC. Pomysł na warsztaty powstał po przeprowadzonych testach urządzeń automatyki przeprowadzonych przez Bartka Piaseckiego i Daniela Marciniaka w węźle testowym w budynku EC Matarnia. W teście chcieliśmy wyłonić dostawcę oferującego rozwiązanie niwelujące problem stabilizacji temperatury ciepłej wody, a w wyniku przeprowadzonych prób uzyskaliśmy zaskakujący wniosek – nie można w nieskończoność przyspieszać urządzeń wykonawczych automatyki, ponieważ winduje to cenę samego węzła, a dodatkowo skraca żywotność urządzenia. Oprócz prezentacji wyników chcieliśmy wymienić doświadczenia z kolegami z innych spółek Grupy GPEC, a także dzięki zaproszeniu przedstawicieli firm handlowych poznać rozwiązania, trendy i nowości stosowane w innych PEC-ach w Polsce. Podczas pierwszej części warsztatów poznaliśmy rozwiązania stosowane w węzłach ciepłowniczych znajdujących się w zasobach GPEC, ORCHIS, ZEC TCZEW i STAR-PEC, a także omówiliśmy się problemy jakie występują podczas eksploatacji stosowanych urządzeń. Dodatkowo dzięki udziałowi kolegów z GPEC Serwis poznaliśmy rozwiązania dostarczane do innych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. W drugiej części spotkania zapoznaliśmy się z wachlarzem rozwiązań stosowanych aktualnie w ciepłownictwie. Swoje prezentacje miały firmy takie jak Meibes – wiodący na polskim rynku producent węzłów ciepłowniczym, Secespol – producent i dostawca wymienników do przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce i na Świecie, a także dostawcy rozwiązań automatyki węzłowej Danfoss i SAIA-Burges. Mieliśmy także okazję wysłuchania prelekcji i podjęcia dyskusji dotyczącej zagrożenia ze strony bakterii Legionella, mogących bytować w środowisku wodnym, co jest szczególnie niebezpieczne w puntu widzenia centralnego przygotowania wody i stosowania w tym procesie np. zasobników. Spotkanie rozpoczęło serię planowanych warsztatów, podczas których w grupach roboczych będziemy przeprowadzać testy urządzeń, opracowywać rekomendacje dla projektantów oraz dostawców węzłów ciepłowniczych dla wszystkich spółek grupy GPEC. Zdobyta podczas warsztatów wiedza pozwoli nam znaleźć najlepsze rozwiązania zapewniające optymalizację potrzeb każdej ze spółek. Wierzymy, że wymiana doświadczeń i wiedza ekspertów pozwoli na szybsze rozwiązywanie problemów związanych z eksploatacją oraz wpłynie na obniżenie kosztów poprzez zakup grupowy. Wszystkich zainteresowanych materiałami z warsztatów zapraszam do bazy danych w Intranecie, gdzie można zapoznać się z prezentacjami wszystkich firm biorących udział w warsztatach.

Michał Rynkowski kierownik działu inżynierii i automatyki, GPEC

17


wiadomości GRUPA

Synergia handlowa w Grupie… tak! Katalog produktowy Grupy jako narzędzie wsparcia handlowców w wzajemnej sprzedaży produktów Grupy. Klient coraz częściej oczekuje od nas kompleksowej obsługi i zapewnienia szerokiej oferty usług, co potwierdzają badania marketingowe, które wskazują, że kompleksowa oferta to jeden z najistotniejszych czynników mających wpływ na wybór dostawcy usług. Odpowiedzią na to oczekiwanie jest wzajemna sprzedaż produktów oferowanych w Grupie. W ramach projektu Wspólnej Polityki Handlowej w Grupie stworzony został katalog ofertowy obejmujący wszystkie produkty będące w portfolio firm z Grupy oraz określone i wdrożone zostały zasady wzajemnej sprzedaży tych usług.

Katalog produktowy, jako narzędzie wsparcia dla handlowców Grupy ma wesprzeć handlowców w przestawieniu Klientowi kompleksowej oferty, jako odpowiedzi na zaspokojenie jego potrzeb. Został zaprojektowany tak, aby handlowiec mógł „uszyć” ofertę pod potrzeby danego klienta, bazując na gamie wszystkich produktów Grupy. Umożliwia to konstrukcja katalogu, który składa się z zestawu 18 kart produktowych, obejmujących aktualna ofertę Grupy. Taka konstrukcja daje też możliwość w prosty sposób poszerzyć ofertę o nowe produkty. Sylwia Molewska kierownik działu marketingu, GPEC

Obecnie katalog produktowy obejmuje zestaw 18 kart produktowych.

Ciepło systemowe

Montaż węzłów cieplnych

Temperatura +

Instalacje wewnętrzne

Eksploatacja węzłów cieplnych

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Audyt węzła cieplnego

Modernizacja źródeł ciepła

Termowizja

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Trigeneracja

Małe elektrownie wodne

Ciepło ze źródeł lokalnych

Termomodernizacja

Eksploatacja źródeł lokalnych

Dodatkowe usługi branżowe

Sieci ciepłownicze

Dodatkowa działalność grupy GPEC

Wydanie Katalogu produktowego zwieńczone zostało szkoleniem dla handlowców Grupy GPEC z efektywnej sprzedaży produktów w Grupie GPEC. CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GRUPA

Rośnie rodzina Grupy GPEC Tak jak w ubiegłym roku w grudniowym wydaniu Ciepłych Wiadomości witamy wszystkie dzieci, które powiększyły rodzinę Grupy GPEC w 2012, wyjątkiem jest grudniowy Mateusz, którego nie zdążyliśmy przywitać w 2011. Wszystkim rodzicom GRATULUJEMY, a z okazji narodzin waszych pociech, życzymy im beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, a Wam odkrywania nowych uroków wspólnego życia. 30.12.2011 urodził się Mateusz, syn Radosława Chaleckiego, kierownika działu IT w GPEC 21.01.2012 urodziła się Rozalia, córka Anny Rynkowskiej, specjalisty ds. kontrolingu i taryfy w STAR-PEC 13.02.2012 urodziła się Amelia Julia, córka Agnieszki Skowronek, specjalisty ds. wsparcia sprzedaży w GPEC 14.02.2012 urodził się Ksawery, syn Kamila Tymińskiego, specjalista ds. IT w GPEC 03.03.2012 urodziła się Emilia, córka Adama Kamińskiego, menedżera ds. Grupy Kapitałowej w GPEC 13.03.2012 urodziła się Izabela, córka Konrada Krasowskiego, specjalisty ds. diagnostyki sieci w GPEC 25.04.2012 urodził się Jakub, syn Magdaleny Balbuzy, specjalisty ds. zakupów w GPEC 02.05.2012 urodziła się Olga, córka Sławomira Michaluka, elektroautomatyka w GPEC 05.05.2012 urodziła się Agata, córka Sławomira Pustkowskiego, automatyka w ZEC TCZEW 08.06.2012 urodził się Natan, syn Joanny Jankowskiej-Fąs, specjalisty ds. marketingu w GPEC 25.06.2012 urodził się Dominik, syn Wojciecha Dudka, menedżera ds. produktu w GPEC 19.06.2012 urodziła się Julia, córka Kingi Cieszyńskiej, specjalisty ds. księgowości i kadr w ORCHIS Energia Sopot 04.07.2012 urodził się Wojciech, syn Katarzyny Sawickiej, kierownika działu rozwoju IT i wdrożeń w GPEC 08.08.2012 urodził się Mateusz, syn Ewy Maryjanowskiej, specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w GPEC 15.08.2012 urodziła się Lena, córka Sebastiana Krupińskiego, specjalisty ds. kosztorysowania w GPEC SERWIS 07.09.2012 urodził się Grzegorz, syn Krzysztofa Szczepaniaka, montera w GPEC 03.09.2012 urodził się Julian, syn Sławomira Rakowskiego, automatyka w ZEC TCZEW 03.11.2012 urodził się Tomasz, syn Adama Arendta, elektomontera w STAR-PEC 04.11.2012 urodził się Stanisław, syn Grzegorza Frankowskiego, montera, płukacza wymienników w GPEC SERWIS 20.11.2012 urodziła się Julia, córka Karola Speizera, specjalisty ds. rozliczeń technicznych w ZEC TCZEW Katarzyna Wielochowska menedżer ds. komunikacji wewnętrznej, GPEC

Tomasz Jan Arendt ur. 03.11.2012r. Syn Adama Arendta, elektromontera w STAR-PEC Adam: Mój synek Tomuś wprowadził wiele radości do naszego życia. Dopiero teraz wiem, co to znaczy pełna rodzina. Dzięki mojemu maluszkowi osiągnąłem pełnię szczęścia. Razem z żoną są całym moim światem.

Lena Krupińska ur. 15.08.2012r. Córka Sebastiana Krupińskiego, specjalisty ds. kosztorysowania w w GPEC SERWIS W chwili urodzenia ważyła 3,36 kg i mierzyła 54 cm wzrostu. Zgodnie ze znakiem zodiaku (Lew) dziecko jest energiczne, wciąż rośnie i najważniejsze że jest zdrowa.

Agata Pustkowska ur. 05.05.2012r. Córka Sławomira Pustkowskiego, automatyka w ZEC TCZEW

Stanisław Frankowski Syn Grzegorza Frankowskiego, montera, płukacza wymienników w GPEC SERWIS Urodził się 4 listopada 2012 w Gdańsku. W chwili urodzenia ważył 3.75 i mierzył 56 cm wzrostu.

Rozalia Anna Rynkowska ur. 21.01.2012r. Córka Anny Rynkowskiej, specjalisty ds. kontrolingu i taryfy w STAR-PEC Ania: Rozalcia skradła nam serca jeszcze na długo przed urodzeniem. Każdego z nas nauczyła czegoś innego: jej tata stracił dla niej głowę (i nie tylko), nastoletni brat zyskał sojusznika na całe życie, ja nauczyłam się cierpliwości. Wspaniale jest znów przeżywać radość i wzruszenie z pierwszego uśmiechu, pierwszego ząbka, pierwszej zjedzonej zupki, pierwszego nieśmiałego „mama”.

Julia Speizer ur. 20.11.2012r. Córka Karola Speizera, specjalisty ds. rozliczeń technicznych w ZEC TCZEW

19


wiadomości STAR-PEC

Z nowym kominem w przyszłość Stalowy komin w naszym głównym źródle ciepła KS-101 - doczekał się wymiany. Po 21 latach eksploatacji jego czas dobiegł końca. Była to najbardziej złożona inwestycja w tym roku prace przygotowawcze do niej rozpoczęły się już w styczniu, a zapoczątkowane były wyliczeniami czy taka wysokość i średnica komina jest potrzebna, czy może wystarczy niższy komin. Po tym wyliczeniu przyszła kolej na projektanta - było ich dwóch, ponieważ stary komin posiadał pewne niedomagania które chcieliśmy zniwelować przy budowie nowego komina. Następnie przyszła kolej na wyłonienie wykonawcy, który byłby solidny i wykona oraz wymieni komin w sposób bezpieczny i w wymaganym czasie. Fizyczna wymiana miała miejsce w ostatnim tygodniu września. Wykonawca inwestycji, dzięki posiadanemu doświadczeniu, zrobił wszystko w sposób perfekcyjny tak, aby nasi klienci, jak najmniej odczuli wymianę. I udało się! Dzięki solidnemu wykonawcy i wzajemnej współpracy z obsługą kotłowni przerwa w dostawie ciepła wyniosła zaledwie 57 godzin. Nowy, lepszy komin to lepszy materiał i izolacja. Pozwoli nam to na bezpieczne użytkowanie go przez najbliższe 20 lat. Piotr Wołowiec kierownik kotłowni KS-101, STAR-PEC

CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości STAR-PEC

Integracji ciąg dalszy - Twardy Dół 2012 Deszczem i Burzą przywitał nas dzień 12 lipca 2012 r. w Starogardzie Gdańskim oraz w okolicach. Mimo niesprzyjającej aury uczestnicy zaplanowanego spotkania integracyjnego stawili się na starcie rajdu rowerowego w pięknie położonym nad jeziorem Niedackim Ośrodku Wypoczynkowym w Twardym Dole. Chociaż niektórzy z nas już kilka lat nie mieli okazji jechać rowerem wszyscy z uśmiechem na ustach zabrali się do pracy przygotowując do jazdy wypożyczone rowery. Akcji „regulacji siodełek” towarzyszyła miła rozmowa oraz żarty, w których celował przede wszystkim Włodek nasz pomysłodawca i główny organizator spotkania. Rajd wystartował punktualnie o godzinie 16.00. Dzielni kolarze przy poprawiającej się pogodzie bez większych trudności pokonali pierwszy 8 km odcinek trasy, by dotrzeć leśną ścieżką do Wirt, gdzie czekały na nich otwarte podwoje ogrodu dendrologicznego. Na „kolarzy” czekała również kawa oraz pyszne, słodkie drożdżówki. Po miłym spacerze oraz krótkim odpoczynku rowerzyści ruszyli w powrotną drogę. Bez żadnych problemów wróciliśmy zwartym peletonem do Twardego Dołu, aby zakończyć spotkanie wspólną kolacją. Serwowane ryby były bardzo smaczne. Na każdego z uczestników czekała niespodzianka – dyplom ukończenia rajdu oraz przyznany tytuł np. „najweselszego, najsympatyczniejszego”. Dodatkową niespodzianką była wizyta Pani Prezes, która co prawda bardzo późno ale dojechała wraz z małżonkiem do Twardego Dołu, by choć przez chwilkę pobyć razem z nami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku równie miło spędzimy czas integrując się na łonie natury pięknego Kociewia. Włodzimierz Kos specjalista ds. zakupów i bhp, STAR-PEC

21


ciekawe miejsca

Ciekawość świata - fotografia Fotografia dla oglądającego ma wartość estetyczną, ale fotografującemu przynosi wspomnienie wędrowania, przypomina różne fascynacje. Ale nie mogę powiedzieć, że moim hobby jest fotografowanie, owszem lubię fotografować i cieszą udane zdjęcia. Jednak prawdziwą moją pasją jest ciekawość świata, ludzkich dokonań. Chęć poznania skłania do zdobywania wiedzy, ale ona wymaga sprawdzenia praktycznego, a to daje zrozumienie, które często współgra z twierdzeniem, że przeciwieństwa nie wykluczają się, lecz uzupełniają. W pewnej wiosce nad rzeką Irawadi chłopiec był tak ciekawy, jak powstaje w aparacie zdjęcie, że ja z trudnością jedną ręką próbowałem odsunąć go od obiektywu, aby drugą wyostrzyć zdjęcie. Zawsze patrząc na kilka zdjęć z tym chłopcem pamiętam o mocowaniu się z jego ciekawością. Gdyby to zdjęcie (dołączone) powiększyć, to w jego źrenicach widać przykucniętą moją postać. Wędrowanie, to często potworne zmęczenie z uwagi na wilgoć, temperaturę, wysokość, czy depresję. Jednak dopóki nie kalkulujesz, czy dla takich głupstw warto się męczyć, jesteś młodym. Co nie oznacza negowanie zagrożeń, gdy np.: dopada cię choroba wysokościowa, to się zawraca nawet, gdy jesteś „o krok” od szczytu. Nie jest sztuką wejść, trzeba i zejść, bo życie jest najważniejsze, a nie chora ambicja. Jeśli nawiąże się kontakt wzrokowy z nieosiągalnym Mount Everestem, to samemu zaczynasz rosnąć, a patrząc na masyw Annapurny o świcie, gdy wschodzi słońce i „zapala” ośnieżone szczyty, a one zaczynają świecić różowawym światłem, a u podnóża masywu rosną bananowce, to wzrasta apetyt na życie. Góry zapewne fascynują swoją potęgą, ale równie interesujące jest przeciwieństwo – depresja. Leżenie na tafli Morza Martwego jest słodkim nic nierobieniem mimo, że roztwór wody raczej drażniący i z wielką siłą wypycha cię na powierzchnię. Jedną z najgorętszych na świecie jest położona w Rowie Afrykańskim pustynia Danakil. Pustynia to nie ubóstwo, ani brak, to b. często różnorodność w krajobrazie. Tu można spotkać sięgającą po widnokrąg białą taflę soli, bądź fantazyjne kształty o bajkowej kolorystyce, a zapach siarkowodoru przypomina, że jest się na swoistym wulkanie w Dalol. Pozostanie na pewno w pamięci

CIEPŁE WIADOMOŚCI

noc, spędzona tu pod rozgwieżdżonym niebem, to już jest blisko równika (niebo półkuli południowej ilością gwiazd zachwyca, gdy w Masai Mara wyszedłem nocą z namiotu, to odgłosy z sawanny i to niebo, ciemność wokoło plus ciche odgłosy rozmawiających Masajów pilnujących naszego obozowiska, dawało wręcz mistyczne przeżycie) i słońce zachodzi tu szybko niczym w kinie, leżę na rozgrzanym kamiennym podłożu wokół ciemność i cisza, gdy obrócę głowę w lewo widzę łunę nad czynnym wulkanem Ertale, przed wschodem ruszyliśmy na wulkan. Stać na koronie czynnego wulkanu, patrzą w unoszącą i bulgoczącą lawę, by usiać tu, aby zjeść kanapki przygotowane jako śniadanie, to posiłek, którego nie zamieniłbym na śniadanie u Ritza. Z powabem natury rywalizuje człowiek. Ilekroć przechodzę przez most prowadzący do Angkor Thom i idę między przedstawieniami duszków dobra i duszków zła, a przede mną jest brama zwieńczona czteroma twarzami zwróconymi w cztery strony świata, to przypomina mnie się nasz Światowid i nasze pragnie, by ktoś ogarniał wszystko, ale idąc tamtędy nie myślę o wyższości cywilizacyjnej, wręcz odwrotnie. Wkraczam bowiem na teren aglomeracji, która zamieszkiwana była przez 1 000 000 osób, gdy Paryż liczył 80 000 mieszkańców. Zachwycają zbieżności u nas Biblia pauperum, a tu w Angkor Wat płaskorzeźby z hinduistyczną mitologią, a w świątyni Bayon, płaskorzeźby z historii Khmerów. Cudowną przestrzeń do zdjęć daje świątynia Ta Prohm, gdzie drzewa są zespolone z budowlami z XIII w. Zdjęcie nie jest myśliwskim trofeum, nie ma tu triumfalizmu. Wiem, że idąc w obcy lud, to ja „robię za małpę” i moje poczynania nie mogą naruszać ich kultury, lecz powinni oni zauważyć moją chęć, że ich zwyczaje staram się przestrzegać. Daje to gwarancje zwyczajnych zdjęć. Żaden obcy język nie otwiera drogi do drugiego człowieka, tak jak szczery uśmiech, udawany prości ludzie od razu wyłapują. Sporo widziałem, dużo zrozumiałem, wiele pokochałem. W poznawaniu najważniejsze jest SPOTKANIE. A w podróżowaniu? Pożytek z podróżowania mamy taki, że wyobraźnię bierze w karby rzeczywistość, zamiast rozmyślać jakby mogłoby być, widzimy jak jest. (S. Johnson) Grzegorz Mykowski elektromonter ds. akp, STAR-PEC


wiadomości STAR-PEC

Wędrówka Obwodu Przesyłania i Dystrybucji Ciepła zakończona Analizując historię lokalizacji siedzib Obwodu sieci i węzłów cieplnych „STAR-PEC” (obecnie działu Przesyłania i Dystrybucji Ciepła) można stwierdzić, że na przestrzeni minionych lat mieściły się one w różnych obiektach infrastruktury „STAR-PEC” na terenie miasta Starogard Gd. Pierwszą lokalizacją był budynek stacji cieplnej na Os. 60-lecia. Jednakże wraz z rozbudową sieci cieplnych, zwiększeniem liczby zadań inwestycyjnych i wzrostem stanu osobowego pracowników Obwodu, pomieszczenia zajmowane do roku 1993 przestały spełniać jakiekolwiek normy związane z stanowiskiem pracy i bezpieczeństwem pracownika (BHP). Realizowane w kolejnych latach inwestycje spowodowały konieczność modernizacji i dostosowania do potrzeb Przesyłu kolejnej stacji cieplnej znajdującej się na Os. Konstytucji 3 Maja. Prace modernizacyjne wykonano w roku 1992. Modernizacja obiektu w pewnym stopniu polepszyła warunki socjalne pracowników i umożliwiła co prawda wykonywanie

niektórych prac w prowizorycznym zaadaptowanym pomieszczeniu na warsztat, jednakże 60% hali zajmowały urządzenia technologii stacji. W celu scentralizowania stanowisk nadzorczych i wykonawczych oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb zadań przesyłania i dystrybucji zaplanowano i zrealizowano modernizację pomieszczeń po byłej kotłowni i warsztacie mieszczących się przy ul. Owidzkiej 20 (obiekt siedziby zarządu spółki).

Mamy nadzieję, że ta długa wędrówka dobiegła do szczęśliwego końca. Zdzisław Brzoskowski kierownik przesyłu i dystrybucji ciepła, STAR-PEC

Wprowadzona reorganizacja przyczyniła się nie tylko do ograniczenia kosztów przejazdów pojazdów służbowych, likwidacji kosztów dozoru, utrzymania obiektu ale co najistotniejsze, w znaczącym stopniu poprawiły się warunki socjalne i bhp pracowników, stwarzając tym samym bezpieczną i komfortową pracę oraz przyjazne otoczenie. Poprawiła się także wewnętrzna komunikacja w dziale oraz z innymi komórkami organizacyjnymi, specjalistami.

Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi... Wzorem roku ubiegłego od dnia 3 grudnia 2012 roku nie jako nowicjusze, ale profesjonaliści rozpoczęliśmy przepiękną świąteczno - noworoczną Akcję...

W tym roku przygotujemy prezenty dla dzieci Stowarzyszenia „MOŻNA INACZEJ” w Starogardzie Gdańskim, skupione w „AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA” które tam znajdują swój drugi dom. Potrzebują one wsparcia i czułej opieki z różnych powodów, przede wszystkim dlatego, że ich rodzice uczą się dopiero miłości i szacunku do swojego dziecka i samego siebie. Wszystkie czekają na naszą bezinteresowną pomoc, na spełnienie dziecięcych marzeń, na szansę, by być obdarowanym chwilą radości. Postanowiliśmy dać im tę przysłowiową „gwiazdkę z nieba”, prezenty o których marzą, co wyraziły w napisanych przez siebie rozbrajających listach do Świętego Mikołaja. Po przyjaznym i entuzjastycznym przyjęciu informacji o organizowaniu akcji jesteśmy pewni i pełni nadziei, że spełnimy marzenia dzieci i staniemy się Mikołajami z bajki. Grażyna Czyż specjalista ds. administracyjnych, STAR-PEC 23


wiadomości ZEC TCZEW

Wdrażamy SYSTEMY VECTOR i GIS W bieżącym roku czekały nas nowe wyzwania zarówno techniczne jak i logistyczne, przed którym stanęła część załogi. Jeszcze trzy lata temu o tym tylko rozmawialiśmy, a teraz wdrażamy system zdalnego odczytu danych z liczników ciepła oraz zdalnej regulacji węzłów ciepłowniczych za pomocą systemu Vector w ramach synergii działań prowadzonych w Grupie GPEC. VECTOR Dlaczego Vector? Odpowiedź jest prosta. To partner o firmie Vector, od której to nazwy pochodzi nazwa systemu, sprawdzony w GPEC. Mając wsparcie ze strony specjalistów z GPEC odpowiednio przygotowaliśmy się do tak ważnej i nie ukrywając kosztownej inwestycji. Przygotowania. Aby w sposób jak najbardziej profesjonalny przygotować się do tej inwestycji zakupiliśmy narzędzie w postaci tabletu oraz licencji programu TAC Menta. Przeszliśmy również szkolenie w zakresie wgrywania programu do sterowników Xenta. W każdym naszym węźle wyposażonym w sterownik TAC XENTA dokonaliśmy zmiany aplikacji (tutaj wielkie podziękowania dla GPEC za udostępnienie aplikacji wdrożonych już u siebie pod kątem systemu Vector). Te przygotowania w bardzo dużym stopniu usprawniły wykonywanie prac oraz pozwoliły nam wynegocjować korzystne warunki umowy na wykonanie całej inwestycji. Realizacja. Tutaj stanęliśmy przed dużym wyzwaniem logistycznym. Musieliśmy pogodzić przede wszystkim obowiązki wynikające z bieżącej działalności z potrzebami Vectora w postaci „przewodników” po węzłach ciepłowniczych rozmieszczonych w całym mieście. Tutaj trochę danych: montaże systemu Vector w naszych węzłach (ZEC Tczew jest właścicielem urządzeń) dokonujemy w ilości 131 punktów, z kolei w węzłach obcych 338 punktów; wykonanie inwestycji podzieliliśmy na trzy etapy; W trakcie montażu nie uniknęliśmy nieprzewidzianych problemów (np. sterownik Xenta, który dla dotychczasowych potrzeb był sprawny, niestety nie komunikował się z systemem Vectora) jednak na szczęście nie było tego dużo! Korzyści z systemu Vector. Podstawową sprawą są prace związane z rozliczeniem odbiorców. Dzięki inwestycji będziemy mogli z poziomu komputera zbierać dane do wystawienia faktur i analizować poprawność odczytów. Obecnie na koniec miesiąca monterzy wyposażeni w komputer ręczny – psion workabout – urządzenia do zdalnego radiowego odczytu, „przechodzili” całe miasto zbierając dane. Dla eksploatacji to narzędzie, które pozwoli nie tylko analizować pracę węzłów, ale co jest dla nas najważniejsze - szybciej reagować na nieprawidłowości pracy węzłów, co w efekcie pozwoli nam przeciwdziałać poważniejszym awariom. CIEPŁE WIADOMOŚCI

Reasumując, system Vector to dla nas wszystkich nowe wyzwanie, które usprawni pracę, lecz aby w pełni z tego systemu korzystać, czeka nas jeszcze rozwój osobisty w tym temacie. Jednak, jak przystało na organizację uczącą się jest to wyzwanie do pokonania.

GIS Kolejnym z zadań inwestycyjnych jest wdrożenie systemu informacji geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System), nad którym w Spółce trwają obecnie prace. GIS służy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. System informacji geograficznej GIS jest to zorganizowany zestaw sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych odniesionych przestrzennie oraz osób (wykonawców i użytkowników) stworzony w celu zarządzania interaktywną mapą miasta. Po rozmowach i przeprowadzonych negocjacjach specjalistów naszej Spółki z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie dokonano zakupu numerycznej mapy zasadniczej miasta Tczewa i gminy wiejskiej Tczew (rejonu Rokitki tj. terenu prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła przez ZEC Tczew). Równolegle prowadzono prace związane z inwentaryzacją węzłów własnych, a dokładniej zawartych w nich wszystkich urządzeń. Następnie na podstawie wypełnionych formatek wykonano elektroniczną bazę węzłów ZEC Tczew zawartych w jednym pliku. Przy współpracy z koleżankami i kolegami z GPEC obecnie prowadzimy prace polegające na weryfikacji, sprawdzaniu i wprowadzaniu danych do systemu. Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie GIS, gdyż będzie on bardzo przydatnym i wygodnym narzędziem do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej, na której Spółka prowadzi działalność. Korzystając z okazji, w tym miejscu kierujemy słowa podziękowania dla koleżanek i kolegów – specjalistów z GPEC, którzy nie szczędząc czasu, merytorycznie wspierali nas i nadal wspierają w wdrożeniu systemów, chętnie służąc pomocą i doświadczeniem. Sławomir Chojnacki mistrz automatyki i energetyki, ZEC TCZEW Karol Speizer specjalista ds. rozliczeń technicznych, ZEC TCZEW


wiadomości ZEC TCZEW

W zdrowym ciele zdrowy duch! Minął rok od wdrożenia programu poszerzonej opieki medycznej dla pracowników ZEC TCZEW w ramach usług medycznych prowadzonych przez LUXMED. O opinię, jako pierwszego, poprosiłam Pana Jurka Grysa, jednego z pomysłodawców wprowadzenia programu. Barbara Masternak: Ile razy korzystał pan ze świadczeń medycznych w ramach LUXMED? Jerzy Grys: Z uwagi na to, że jestem już w grupie osób o podwyższonym ryzyku nie tylko z racji wieku, ale także z powodu stresu związanego z wykonywaną pracą i z racji zaangażowania społecznego z usług LUXMEDU, od czasu kiedy możliwość taka pojawiła się w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w roku 2012, skorzystałem chyba ze trzy razy. W tym miejscu pragnę podziękować Związkom Zawodowym i Zarządom, iż w dobie upadku publicznej służby zdrowia stworzyły pracownikom możliwość skorzystania z dodatkowych specjalistycznych usług lekarskich. BM: Jak ocenia Pan usługi świadczone przez LUXMED? JG: Z mojego doświadczenia i moich kontaktów z LUXMED-em z całą odpowiedzialnością mogę odpowiedzieć, że świadczone dla moich potrzeb usługi spełniły oczekiwania. Jednak w tym miejscu muszę podkreślić, że jako Tczewianin korzystałem tylko z usług LUXMED-u w placówkach w Gdańsku. Ale życzeniem moim jest, aby udało się podpisać jeszcze jeden kontrakt z przychodnią w Tczewie, która pod względem warunków socjalnych nie odbiega od tych w Gdańsku. BM: Proszę powiedzieć coś o punktualności umówionych wizyt? JG: Odpowiadając na pytanie, pośrednio już to zrobiłem powyżej: skoro byłem zadowolony ze świadczonych usług tzn., że ja akurat nie natrafiłem na problemy w tym zakresie. Myślę, że mała ankieta wśród pracowników dałaby pełniejszy pogląd na te pytania. BM: Co uznaje pan za atut programu? JG: Jestem zdecydowanym zwolennikiem sprawdzonego modelu zza naszej granicy zachodniej i dlatego uważam, że publiczna służba zdrowia z pełnym dostępem do usług i specjalistów powinna być priorytetem Państwa. Nie neguję możliwości korzystania z dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale traktuje je jako coś dodatkowego dzięki czemu mogę szybciej wykonać sobie badania i być u specjalisty, co nie jest bez znaczenia dla wkładu pracy w firmę. BM: Jaka jest życzliwość lekarzy? Czy spotkał się Pan z troskliwym podejściem do pacjenta? JG: Nie wyobrażam sobie, a nawet nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że lekarz lub pielęgniarka zatrudnieni w LUXMED mogliby inaczej postępować w swoich macierzystych placówkach. Nie jestem naiwny i wiem, jak to naprawdę wygląda. I dlatego chociaż ta chwila życzliwości i troski jest dla mnie cennym darem. BM: Dziękuję Panu za rozmowę.

Pracownicy już od 1 stycznia 2012 r. mają możliwość korzystania i korzystają z poszerzonej opieki zdrowotnej. Oferowany pakiet obejmuje poza medycyną pracy także kompleksowe konsultacje u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne, szczepienia przeciw grypie, rehabilitację oraz całoroczny profilaktyczny przegląd zdrowia. Na dzień dzisiejszy w programie uczestniczy 98% załogi. Minęło już trochę czasu, dlatego czas na pierwsze opinie pracowników, czy są zadowoleni z usług LUXMED?

Kolejnym pracownikiem był Sławek Chojnacki. Barbara Masternak: Czy jest Pan zadowolony z oferowanego zakresu specjalności lekarskich? Sławek Chojnacki: Raczej tak, chociaż do niektórych specjalistów trzeba udać się do Trójmiasta. BM: Czy istnieje możliwość umówienia się na dogodny termin? SCH: Oczywiście i to jest duży plus! BM: Co uważa Pan za mocne strony ubezpieczenia zdrowotnego LUXMED? SCH: Krótki okres oczekiwania na wizytę do specjalisty - uważam, że jest to bardzo ważne. BM: Co, zdaniem Pana LUXMED powinno zmienić w organizacji świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego? SCH: Mam takie życzenie, aby w naszym mieście było więcej lekarzy specjalistów. BM: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam wrażenie że wydane opinie mówią same za siebie, a wprowadzony program dla pracowników sprawdza się i oby tak dalej! Dziękuję serdecznie kolegom za możliwość przeprowadzenia wywiadu, wyrażenie swojej opinii, a także za wyrażenie zgody na jej opublikowanie. Barbara Masternak specjalista ds. personalnych, ZEC TCZEW

25


wiadomości ZEC TCZEW

Najcieplejsze newsy z ZEC TCZEW Pomimo zbliżającego się końca roku, poza statutową działalnością, dalej aktywnie działamy w różnych obszarach: wdrażamy nowe usprawnienia, zapewniamy rozwój pracowników, przygotowujemy się do świątecznej akcji CSR. Kilka słów o tym aktywnym finiszu roku: W dniach od 1 października do 16 listopada br. odbywały się Rozmowy Rozwojowe kierowników z pracownikami. W ramach tego procesu każdy przełożony spotkał się ze swoim pracownikiem, aby porozmawiać na temat jego dalszego rozwoju oraz podniesienia kompetencji.

W III kw. br. wyłoniono zwycięzcę konkursu: Tytuł Miss/Mistera Standardów Spółki Lato 2012. Tytuł ten przypadł mi osobiście, z czego jestem bardzo dumna.

Do dnia 30 września br. pracownicy ZEC TCZEW składali swoje kandydatury do powołanej w ramach Grupy GPEC „Akademii Rozwoju”. Cieszymy się i gratulujemy koleżankom i kolegom, że wśród osób, które zakwalifikowali się do powyższego programu.

Wzorem ubiegłego roku bierzemy aktywny udział w świątecznej akcji „Pomagamy dzieciom”. W tym roku są to dzieci ze świetlicy środowiskowej EMAUS w Tczewie. Dzieciaki dostaną prezenty podarowane przez naszych pracowników. Akcja pozyskania prezentów wśród pracowników trwa od 3 do 14 grudnia. W tym czasie każdy pracownik ma możliwość być gwiazdorem i włożyć do wystawionych pojemników podarunki, aby 19 grudnia na specjalnym spotkaniu w Świetlicy podarować je dzieciom. CIEPŁE WIADOMOŚCI

Dziękuję koleżankom i kolegom którzy oddali ma mnie swoje głosy. Wyróżnienie to jest dla mnie mobilizacją do dalszego działania na rzecz przestrzegania Standardów. Szczęśliwa, przyznaną nagrodę spożytkowałam w EMPIK-u. Podsumowując, mam nadzieję, że przyszły rok, pozwoli nam również sprostać kolejnym wyzwaniom, a my z naszymi pomysłamii pełni optymizmu im zaradzimy... Wioletta Drewa specjalista ds. administracyjnych, ZEC TCZEW

Pracownicy działu zarządzania infrastrukturą swoimi działaniami wspierają Obszar Techniczny, nadrzędnym zadaniem jest zarządzanie biznesowe obecną infrastrukturą ciepłowniczą GPEC, jak i planowanie jej przyszłości. Dział Zarządzania Infrastrukturą (TEI) wykonuje swoje obowiązki w budynku przy ul. Brzozowej 8, planiści natomiast pracują w siedzibach Regionu Sieci (ul. Bądkowskiego), Regionu Południe (ul. Biegańskiego) i Regionu Północ (ul. Fitelberga). Starszy specjalista ds. elektroenergetycznych kontroluje zużycie energii elektrycznej w całej spółce, rozlicza faktury za energie elektryczną, uzgadnia dokumentację elektryczną, umowy na dostawy energii elektrycznej i zajmuje się tematami związanymi z planowaniem i monitorowaniem remontów całej infrastruktury GPEC. Specjaliści ds. GIS oraz koordynator ds. GIS i planowania zajmują się przede wszystkim administrowaniem, utrzymaniem i rozwojem systemu GIS. Do bazy GIS wprowadzane są dane o sieciach i węzłach cieplnych, zarówno z dokumentacji projektowych i powykonawczych, jak i z inwentaryzacji tej infrastruktury. Na podstawie informacji przekazanych przez Region Sieci lub Centrum Usług Księgowych (księgowość majątkowa) wpisywane są m. in. dane o własności sieci. Dane dotyczące bazy dokumentacji technicznej, prac eksploatacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej, czy też warstwy alarmów, lub wyłączeń awaryjnych/ planowych, wprowadzane są do systemu GIS przez innych użytkowników GIS, w myśl zasady: dane do systemu GIS są wprowadzane w miejscu ich powstawania. Pracownicy ds. GIS obsługują także system zgłoszeń helpgis/helpdesk, reagując na każdy sygnał związany z nieprawidłowością działania systemu lub nadaniem uprawnień. Wykorzystując swoje duże doświadczenie branżowe, specjaliści i koordynator ds. GIS prowadzą kilka ciekawych projektów jak np.: wdrożenie GIS w ZEC TCZEW i STAR-PEC.


wiadomości GPEC

Dział zarządzania infrastrukturą - kilka informacji o naszym zespole Wychodząc naprzeciw potrzebom różnych działów GPEC, umożliwiają wdrożenie nowych przydatnych modułów lub dodatkowych funkcjonalności w istniejącym systemie GIS. Nie do pominięcia jest także zaangażowanie przy integracjach systemów GIS-EGERIA-VECTOR. Specjaliści ds. analiz energetycznych to umysły analityczne, cały czas zastanawiają się, jak zminimalizować koszty, poprzez proponowanie działań usprawniających pracę sieci oraz urządzeń wytwórczych. Analizują dane dla Obszaru Technicznego, innych działów czy też dla firm zewnętrznych. Wykonują analizy korzystając dane z większości systemów informatycznych firmy: GIS, PaW, VECTOR, TERMIS, TELEMETRIA. Kilka przykładów analiz realizowanych przez zespół to: analiza możliwości włączenia nowych odbiorców do sieci – ciśnienia i temperatury do warunków włączenia, analiza możliwości zasilania pierścieniowego w przypadku awarii sieci. Dodatkowo uczestniczą lub prowadzą wiele projektów jak np.: przyszłość Matarni, wykresy regulacyjne, modernizacja kotłowni Zawiślańska, białe certyfikaty, inicjatywy zmniejszające straty ciepła i ubytki nośnika ciepła. Wśród ostatnich osiągnieć zespołu jest niedawno odebrany moduł integracji systemów GIS-VECTOR. Rozwiązanie pozwala analizować dane o zużyciu ciepła w węzłach wysokoparametrowych poprzez zapytania przestrzenno-logiczne.

Specjaliści ds. zarzadzania infrastrukturą – nasi planiści, jak sama nazwa wskazuje przede wszystkim planują prace brygadom regionom działu eksploatacji. Odpowiadają również za przekazanie tzw. ZZZ-ek (zgłoszenia, zadania, zażalenia) z BOK do odpowiednich brygad regionów. Baza danych, która powstaje w Module Eksploatacji w GIS jest potężna, spójna ale przede wszystkim aktualna i dostępna dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Dzięki temu nie mamy już dzisiaj problemu aby identyfikować urządzenia węzła korzystając właśnie z modułu eksploatacji w GIS. Planista to łącznik między regionami działu eksploatacji a BOK, między regionami i koordynatorem ds. włączeń oraz między regionami i dyspozytorem. Planiści odgrywają ważną rolę w procesie wznowienia dostaw ciepła na przełomie września i października. Pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem działu i realizacją wyznaczonych celów sprawuje kierownik działu, czyli ja. Kluczem do sukcesu naszego działu jest dobra współpraca ze wszystkim działami w firmie. Naszym atutem jest ogromna wiedza z zakresu energetyki (a przede wszystkim ciepłownictwa) co pozwala nam na szerokie spojrzenie na niektóre problemy pojawiające się w firmie. Charakteryzuje nas skuteczność w działaniu, ambicja oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Łukasz Rohde kierownik działu zarządzania infrastrukturą, GPEC

Od lewej stoją: Ewa Gizowska-Milczewska, Łukasz Rohde, Alicja Brzezińska-Mozoluk, Magdalena Stanek-Ignatowicz, Krzysztof Piotrowski Od lewej siedzą: Maciej Piotrowicz, Jarosław Filipiak, Robert Kowieski, Janusz Miotk, Karol Pisarek

27


wiadomości GPEC

Wznowienia włączeń za nami Wzmożony okres włączeń sezonu grzewczego 2012/2013 niewiele różnił się od włączeń z ubiegłego roku pomimo wprowadzonych zmian strukturalnych w Obszarze Technicznym. Proces uruchomienia dostawy ciepła, oprócz obowiązujących działań standardowych jak w poprzednim roku, wspierany był zdalnym modelem uruchamiania węzłów cieplnych, opartym na systemie VECTOR. Wprowadzone zmiany: wydzielenie z systemu, grupy węzłów grupowych, które obsługiwane były przez brygady Regionu Sieci uruchamianie zdalne węzłów realizowane przez dział dyspozycji powołanie specjalistów ds. zarządzania infrastrukturą tzw. planistów Aby sprawnie przeprowadzić proces włączeń przeprowadzono szereg czynności przygotowawczych polegających na: weryfikacji procesu w oparciu o wnioski z roku 2011 tj. ustabilizowanie grup wsparcia, wdrażanie zmian modelu zdalnego uruchamiania węzłów, kontynuacja promocji w sierpniu, ustalenia zasad uruchamiania węzłów grupowych szkoleniach pracowników w zakresie: znajomości zasad/procedur wynikających z procesu, przypomnienia zasad/modelu potwierdzania obsługi komunikacji telefonicznej w Regionach Eksploatacji i dziale dyspozycji

realizacji symulacji włączeń tj. przeprowadzonych w dniu 10.09. i 14.09.2012 czasowe oddelegowanie do pracy na poszczególne Regiony Eksploatacyjne planistów działu zarządzania infrastrukturą. Zmiana lokalizacji planistów zdecydowanie pozytywnie wpłynęła na skuteczność kontroli procesu włączeń. Polepszyła organizację pracy w poszczególnych Regionach tworząc odpowiedni klimat współpracy pomiędzy planistą a brygadami eksploatacyjnymi. Były również problemy o których nie można zapomnieć, na 1171 wskazanych do uruchomienia węzłów, uruchomiono zdalnie 940 osiągając realizację na poziomie 80%. Oczywiście wdrożony model nie spełnia jeszcze wszystkich oczekiwań eksploatacji. Nadal widzimy jego niedoskonałość. Pomimo tego, odnosząc się do jednej z naszych wartości jaką jest organizacja ucząca, dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do pełnej funkcjonalności zdalne uruchomienie węzłów spełniające nasze oczekiwania, wprowadzając odpowiednie zmiany oraz udoskonalenia wspierające ten proces. W oparciu o przeprowadzone Lesson Learned z procesu włączeń sezonu grzewczego 2012/2013 wypracowano m. in. następujące wnioski:

przystosować istniejący systemu zdalnego uruchomienia węzłów poprzez wizualizację ciśnienia po stronie instalacyjnej wprowadzić unifikację modelu ustawienia alarmów na węzłach skrócić opis procesu i poprawić jego czytelność uzyskać wsparcie działu sprzedaży strategicznej w równomiernym rozłożeniu poziomu włączeń Należy również wskazać „Co było dobre”, co powinniśmy w dalszym ciągu kontynuować: dobra współpraca oraz komunikacja wewnętrzna pełna mobilizacja i zaangażowanie pracowników wspólne dążenie do celu Informujemy również, że wszystkie określone potrzeby, spostrzeżenia wskazane w LL będą wnikliwie analizowane pod kątem usprawnienia obecnego procesu, tak aby kolejny okres wznowień 2013 przeprowadzić lepiej i sprawniej. Życzmy sobie wszyscy biorący udział w akcji wzajemnego zrozumienia i wsparcia, kolejnego SUKCESU, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie pokonać powstałe przeszkody i osiągnąć wyznaczony cel. Osobom, które były dla nas wsparciem podczas przebiegu tegorocznego procesu włączeń ogrzewania serdecznie dziękujemy. Janusz Jankowski ekspert ds. technicznych, GPEC Marcin Pacek kierownik działu eksploatacji, GPEC

Barwienie wody w Gdańsku i Sopocie We wtorek, 6 listopada, GPEC wprowadził całoroczny system przeglądu infrastruktury ciepłowniczej polegający na barwieniu wody w sieci miejskiej. To jedyny i bardzo skuteczny sposób na wykrycie ewentualnych nieszczelności wymienników służących do wytwarzania ciepłej wody. Pozwala on maksymalnie zminimalizować straty ciepła, a więc i koszty ogrzewania oraz ciepłej wody, które ponoszą mieszkańcy. W kranach w Gdańsku i Dolnym Sopocie w budynkach, w których wymienniki ciepłej wody są zużyte, może pojawić się zabarwiona na kolor zielony wody.

3 Wymiana lub naprawa urządzenia nastąpi w ciągu od kilku

do kilkudziesięciu dni w zależności od jego typu.

BARWIENIE WODY A ZDROWIE Barwienie wykonywane jest za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku barwnikiem spożywczym, który ma atest higieniczny. Wykorzystana dawka barwnika jest bezpieczna dla instalacji i zdrowia mieszkańców, natomiast zielonej wody nie można używać do picia i gotowania, dlatego do czasu wymiany urządzeń, do celów spożywczych należy używać zimnej

Co zrobić, jeśli mieszkańcy ją zauważą: 1 Zadzwonić do Biura Obsługi Klienta GPEC, tel. 58 52 43 580 lub do Dyspozycji Ruchu, tel. 993 (całodobowo) lub powiadom GPEC poprzez e-mail: bok@gpec.gda.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „Zielona woda”) 2 W ciągu 24 godzin GPEC wyśle pracowników, by zlokalizowali nieszczelność wymiennika. CIEPŁE WIADOMOŚCI

wody lub wody butelkowanej. Zabarwiona woda może być natomiast bez przeszkód wykorzystywana do kąpieli czy podlewania ogrodu. Używany barwnik jest nietrwały, więc jeśli zabrudzeniu ulegną tkaniny, wystarczy wypłukać je w czystej wodzie.

Grzegorz Blachowski PR menedżer, GPEC


nowinki technologiczne

„Inteligentny dom” w smartfonie? Coraz bardziej rosnąca popularność smartfonów w naszym codziennym życiu skłoniła mnie do zastanowienia się nad dodatkową funkcjonalnością, jaką mogą zaoferować nam twórcy oprogramowania w zakresie obsługi systemów inteligentnego domu (BMS*). Sterowanie automatyką domową Na rynku istnieją programy, które pozwalają na wykorzystanie tych urządzeń do sterowania całym systemem inteligentnego budynku. Produkty znanych firm umożliwiają bezprzewodowe sterowanie automatyką domową z poziomu naszych osobistych telefonów, które przejmują funkcję różnych posiadanych przez nas pilotów, np. do bramy wjazdowej, rolet okiennych, sprzętu RTV czy klimatyzacji. Dzięki oprogramowaniu można błyskawicznie sprawdzić stan czujek systemu alarmowego, sterować oświetleniem, ale również zobaczyć wizualizację swojego domu. Zainstalowany software w telefonie pozwala także na sterowanie zdalne domem poprzez Internet. Dzięki temu, że aplikacja daje dostęp online do Internetu, za pomocą kamerek internetowych można np. obserwować dom i jego otoczenie. Dzięki przejrzystej i wygodnej wizualizacji, możemy w dowolnym momencie sprawdzić, czy przykładowo nasze pociechy są w domu, w których pomieszczeniach przebywają lub stwierdzić, będąc na piętrze domu, czy pies lub kot potrzebuje wyjść na zewnątrz. Oferta systemów BMS jest tak szeroka, że pozwala użytkownikowi realizować rozmaite, nawet wyszukane, funkcje kontrolne. Ciekawą funkcją systemu jest zaawansowana logika, która pozwala na budowę aplikacji z zakresie automatyki domowej. Parametrami takich procedur mogą być różne zdarzenia, czas rzeczywisty, sygnały z sensorów itp. Przykładowo możemy, wykorzystując smartfon, załączyć oświetlenie, zasłonić rolety i włączyć TV, tuner satelitarny i sprzęt kina domowego lub wyłączyć tylko wzmacniacz kina domowego i uruchomić płytę DVD. Można też, na przykład, włączyć odpowiednią stację radiową, jeśli ktoś wchodzi do pomieszczenia (czujnik ruchu) i wyłączyć, jeśli nie wystąpi ruch w ciągu np. pół godziny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby połączenie z systemu domofonowego przekierować na telefon i przeprowadzić rozmowę z przybyłym gościem, nawet, jak nas nie ma w domu, nagrywając jednocześnie zaistniałą sytuację kamerą monitoringu.

Sterowanie ogrzewaniem w budynku Ważnym elementem systemu inteligentnego domu jest oczywiście sterowanie ogrzewaniem oraz ciepłą wodą. System może wykorzystać zasoby sterownika węzła cieplnego lub pieca. Komunikując się z systemem sterowania, pozwala na odczyt temperatury i wilgotności na panelu dotykowym. Dzięki temu mamy możliwość zmiany temperatury w pomieszczeniu wprost z telefonu. Jeżeli zastosujemy odpowiednie elementy pomiarowe oraz wykonawcze automatyki, to będziemy mieli możliwość niezależnego sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu. Przy umiejętnym wykorzystaniu potencjału sterownika co i ciepłej wody użytkowej, możemy uzyskać optymalne nastawy dla potrzeb ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, harmonogramów czasowych itp. Jeżeli dodatkowo mamy zainstalowany system klimatyzacyjny, nic nie stoi na przeszkodzie wpiąć się do systemu i sterować centralnie również nim. Systemy często wykorzystują standardową instalację elektryczną wyposażoną w dodatkową żyłę, która jest wykorzystana do komunikacji między sobą zastosowanych inteligentnych urządzeń automatyki domu. Takie rozwiązanie charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia ze względu na brak centralnego elementu sterującego. W XXI wieku inteligentny dom ma nam ułatwiać życie. Od nas samych zależy, jak wykorzystamy opisane wyżej propozycje, pamiętając o potencjale tkwiącym we współczesnych smartfonach. *BMS – Building Management System

Antoni Klajnszmyt starszy specjalista ds. telemetrii i automatyki, GPEC

Słownik techniczny Rozpoczynamy cykl pt. Słownik Techniczny. Począwszy od tego wydania, na łamach Ciepłych Wiadomości Historyk GPEC, czyli ja :) będę dzielić się z Wami swoją wiedzą, w bardzo przystępnej formie. W słowniku pojawiać się będą pojęcia z branży energetycznej. Będą to krótkie informacje pozwalające rodzinie ciepłowniczej posługiwać się tym samym językiem. Startujemy - oto pierwszych pięć haseł: ciepłownictwo - dział energetyki zajmujący się przemysłowym wytwarzaniem ciepła oraz jego przesyłaniem na znaczne odległości w celu wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń, wentylacji (klimatyzacji), przygotowania ciepłej wody (c.w.) oraz na cele technologiczne. system ciepłowniczy - zespół powiązanych ze sobą urządzeń energetycznych współdziałających ze sobą w celu dostarczenia ciepła o założonych parametrach i w odpowiednich do zapotrzebowania ilościach, do rozproszonych w terenie odbiorców. Występuje raczej w dużych aglomeracjach miejskich i składa się z: scentralizowanego źródła ciepła, sieci ciepłowniczej i węzłów ciepłowniczych wraz z instalacjami odbiorczymi. źródło ciepła - zespół urządzeń do wytwarzania ciepła (bezpośrednio - np.: ciepłownia lub pośrednio- np.: elektrociepłownia). ciepłownia - zakład energetyczny wytwarzający ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego. W ciepłowni z energii chemicznej paliw, w urządzeniach zwanych kotłami, wytwarzane jest ciepło, które poprzez sieć ciepłowniczą przesyłane jest do odbiorców. elektrociepłownia - zakład energetyczny w którym, w ramach tzw. gospodarki skojarzonej wytwarzana jest energia elektryczna i ciepło, które dostarczane jest do systemu ciepłowniczego. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła pozwala na lepsze wykorzystanie energii chemicznej zawartej w paliwie. To tyle na dzisiaj. Następne hasła już w następnych Ciepłych Wiadomościach. A może ktoś z Państwa potrzebuje „rozszyfrować” mało znane pojęcie z branży? Proszę zgłaszać pytania na adres e-mail: krzysztof.rynkowski@gpec.pl – czekam i do „pisemnego” zobaczenia. Pozdrawiam – „Wasz historyk” Krzysztof Rynkowski, kierownik działu dyspozycji, GPEC

29


wiadomości GPEC

Premiera rynkowa AWO i EWO Audyt Węzłów Cieplnych i Eksploatacja Węzłów Cieplnych to produkty Grupy GPEC, które w październiku 2012 roku miały swoją premierę rynkową. Audyt Węzłów Cieplnych i Eksploatacja Węzłów Cieplnych to produkty Grupy GPEC, które w październiku 2012 roku miały swoją premierę rynkową. Produkty zostały przygotowane i przeprowadzone przez fazę pilotażu, w wyniku którego powstała lista usprawnień. Produkty nie są nowością na rynku, podobne usługi świadczy kilka innych firm, jednak zachowana w nich jest najlepsza relacja jakości/zakresu usług do ceny. Gwarancją jakości jest nasze długoletnie doświadczenie w branży oraz to, że węzły działają na miejskiej sieci ciepłowniczej, którą w większości zarządza GPEC. Produkt AWO, wyróżnia oferowanie rocznej gwarancji na węzeł, którego stan określono jako dobry, dotyczący ewentualnych kosztów robocizny, związanych z wymianą elementów, które ulegną awarii. Firm konkurencyjnych nie stać na taki dodatek, a ich pracownicy nie mają tak szerokiej wiedzy, aby jednoznacznie i szczegółowo określić stan poszczególnych elementów węzła. W produkcie Eksploatacji Węzła, dodajemy usługę całodobowego serwisu, działającego podobnie do pogotowia ciepłowniczego, który umożliwi zabezpieczenie lub usunięcie awarii w pilnym trybie, nawet w godzinach nocnych. Firmy konkurencyjne mające niekiedy po kilku pracowników i pracują na jedną zmianę, nie są w stanie zaoferować takiej usługi. Dodatkowo klient może wybrać pakiet Komfort 2, 4 lub 12, wskazujący ile razy rocznie nasi pracownicy wizytują węzeł i sprawdzają jego stan, wpisując w specjalną książkę serwisową odpowiednie dane. To również unikalne na rynku rozwiązanie. Sprzedaż w 4 kwartale 2012 roku odbywała się przez Centrum Kontaktowe oraz dział Sprzedaży Strategicznej. Klienci, właściciele węzłów cieplnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, zostali podzieleni na dwie grupy, w zależności od ilości należących do nich węzłów. Lista tych klientów to ponad 4000. Większa część listy przypadła Centrum Kontaktowemu, którego pracownicy z dnia na dzień coraz lepiej i aktywniej wykonywali zupełnie nowe dla nich obowiązki, często przełamując wewnętrzne bariery i dokonując dużych zmian w swojej codziennej pracy. Trzeba zaznaczyć, że była to pierwsza w historii GPEC tak duża akcja sprzedażowa, kierowana do naszych klientów, a ilość stałych obowiązków nie zmalała. Do akcji sprzedażowej Centrum Kontaktowe otrzymało specyficzną listę telefoniczną, stosownie dopasowaną do potrzeb monitoringu zachowań i odpowiedzi

klientów, a także sporządziło scenariusz rozmowy sprzedażowej, na którym opierało się podczas telemarketingu. Akcja ta, była próbą generalną, przed działaniami, które będziemy kontynuować w 2013 roku. W wyniku sprzedaży telefonicznej, pomimo, że nie była na tym etapie wspierana działaniami marketingowymi, ani specjalistycznymi szkoleniami, kilkunastu klientów (ponad 10% obdzwonionych), zakupiło usługę AWO lub EWO. Do tej grupy dołączyło również, dzięki staraniom KAM kilku klientów strategicznych. Usługi przeprowadzone zostały w obu regionach, przez audytorów z działu TEO. Badania zadowolenia opinii klientów potwierdziły, bardzo profesjonalną obsługę naszych audytorów, profesjonalne podejście do tematu i wiedzę merytoryczną pracowników. Klienci stwierdzali niekiedy, że zmienili swoją negatywną ocenę o naszej firmie i już po audycie sami oferowali chęć skorzystania z usługi eksploatacji, okazując swoje zaufanie wobec GPEC. Podczas spotkania z pracownikami obu regionów omawialiśmy zakres usług, przewagę konkurencyjną GPEC, proces świadczenia usług wraz z oczekiwaną jakością, a co najważniejsze wiodącą rolę audytorów w rozwoju nowych produktów. Spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem i zrozumieniem wielu kwestii dotyczących rozwoju portfela naszych usług. Rozmawialiśmy również o słabych stronach i zagrożeniach, które będziemy musieli wspólnie przekuć na szanse i silne strony. Plany sprzedaży obu produktów na rok 2013 są ambitne, jednak z analiz potencjału wynika, że są możliwe do osiągnięcia. Audyt Węzła Cieplnego, jest dla nas kluczem do oferowania wielu innych usług, takich jaki Eksploatacja Węzła Cieplnego, czy Modernizacja Węzłów. Daje nam też konkretną wiedzę o węzłach, które działają na naszej sieci, a niekiedy stanowią zagrożenie w bezpieczeństwie dostaw ciepła. Raporty będą również osadzane w bazach danych, aby mogły służyć nam w przyszłości. Wojciech Dudek menedżer ds. produktu, GPEC

Wnioski szkoleniowe w elektronicznym obiegu Realizacja w pięciu krokach:

Przyłączamy się do akcji EKO FIRMA. Likwidujemy papierową biurokrację. Od grudnia wprowadzamy elektroniczny obieg wniosków szkoleniowych w systemie Workflow. Proces funkcjonujący w GPEC dotyczący działań szkolenioworozwojowych, czyli sposób organizacji i akceptacji szkoleń, kursów językowych czy konferencji pozostaje bez zmian, zmienia się tylko forma obiegu z papierowej na elektroniczną. Dodatkowym atutem rozwiązania jest aspekt ekologiczny – mniej ściętych drzew. CIEPŁE WIADOMOŚCI

Krok 1 – wypełnienie wniosku przez wnioskującego pracownika Krok 2 – akceptacja/odrzucenie przełożonego Krok 3 – weryfikacja zgodnie z planem rozwojowym pracownika i zatwierdzenie przez kierownika działu zarządzania zasobami ludzkimi (wnioski nie ujęte w planie/lub przekraczające 6 000 zł akceptuje dyrektor ds. personalnych i strategii). Krok 4 – realizacja przez specjalistę ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Krok 5 – ankieta ewaluacyjna - wypełnienie przez uczestnika zamyka proces. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji działań szkoleniowo-rozwojowych znajdą państwo w „Zasadach elektronicznego obiegu szkoleń” w intranecie Strefa Info > Baza Wiedzy > Zasady postępowania - HR. Pytania i uwagi związane z organizacją szkoleń oraz funkcjonowaniem obiegu należy zgłaszać do Marty Mosiejko na adres marta.mosiejko@gpec.pl. Marta Mosiejko specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, GPEC


wiadomości GPEC

Temperatura + - standard czy luksus? Z roku na rok coraz więcej klientów przekonuje się do zastosowania w swoich obiektach całorocznej dostawy ciepła, czyli do niewyłączania węzłów na okres letni. W tym roku w takim systemie działało ponad 380 węzłów na łączną moc ponad 51 MW. Jest to o ok. 60% więcej mocy niż w roku ubiegłym. Część z tych klientów wybrała usługę Temperatury + wypełniając wniosek zgodnie z założeniami usługi (12 MW), część zaś po prostu pozostawiła węzły niewyłączone na okres letni, nie wybierając usługi T+. Powód? Może ta właśnie część klientów stwierdza, że dla nich jest to standardowe rozwiązanie, że węzłem steruje automatyka pogodowa uruchamiając ogrzewanie wtedy, gdy jest im ono potrzebne. Może właśnie o takie postawy walczymy? Z przeprowadzonych badań marketingowych wynika, że klienci są zainteresowani możliwością korzystania z całorocznej dostawy ciepła, obawiają się jednak często braku akceptacji takiego rozwiązania po stronie mieszkańców, czyli użytkowników ciepła. Główne obawy związane są z dodatkowymi kosztami związanymi z tą usługą. Według badań przeprowadzonych w 2011 roku 60% użytkowników ciepła systemowego słyszało o możliwości korzystania z dostawy ciepła przez cały rok, 40% nie słyszało o takim rozwiązaniu. Pytani o zainteresowanie taką usługą 40% mieszkańców twierdzi, że byliby zainteresowani, 34% deklaruje zupełny brak zainteresowania, przy czym jest to o 8 punktów procentowych mniej mieszkańców niż w badaniu z roku 2009. Pytanie dlaczego tak jest, że jednak ciągle spora część klientów i mieszkańców nie traktuje tej usługi jako standard w swoich obiektach? Przyczyna może tkwić w konieczności prowadzenia długotrwałego procesu edukacji, w efekcie którego nastąpi zmiana przyzwyczajeń i oczekiwań użytkowników ciepła systemowego, tak, aby wzbudzić popyt na takie rozwiązanie, które w innych krajach europejskich jest standardem. „Wróciłem ostatnio z Niemiec, gdzie standardem jest, że można włączać ogrzewanie, kiedy się chce.

Podobało mi się to” – to jedna z wypowiedzi przebadanych w tym roku mieszkańców Gdańska, która potwierdza, że ten standard może przyjąć się również na naszym rynku. W roku 2011 wspólnie z producentem ciepła zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną skierowaną do mieszkańców i klientów, której kontynuację (wyciągając wnioski z doświadczeń tegorocznych) zakładamy w roku 2013. W przyszłym roku chcemy też jeszcze bardziej aktywnie przekonywać w bezpośrednich kontaktach naszych klientów do tego, że dziś standardem dostaw ciepła jest dostawa w systemie całorocznym. Standard czy luksus? Odpowiedź nie jest prosta, bo zależy od klienta i jego potrzeb. Dla nas praca na kolejny rok, aby dotrzeć z komunikacją korzyści szczególnie do tych klientów i mieszkańców, dla których jest to (choć może jeszcze nieuświadamiany) standard.

Temperatura+ Inteligentny System Regulacji Temperatury, to usługa mająca na celu zapewnienie komfortu cieplnego w budynkach, poprzez umożliwienie korzystania z ogrzewania niezależnie od pory roku. Serce usługi stanowi nowoczesna automatyka pogodowa, która dzięki czujnikowi umieszczonemu na zewnątrz budynku monitoruje warunki pogodowe i umożliwia błyskawiczne reagowanie na zmiany aury. Samoczynnie uruchamia dostawy ciepła, gdy temperatura spadnie poniżej określonego progu, a gdy wzrośnie dostawa ciepła zostaje automatycznie zatrzymana. Dzięki temu zyskuje się optymalne warunki cieplne w budynku.

Sylwia Molewska kierownik działu marketingu, GPEC 31


wiadomości GPEC

eBOK - portal kliencki W czerwcu 2011 roku zespół projektowy rozpoczął współpracę z firmą Sygnity nad portalem klienckim, zwanym eBOK. Przedmiotem prac obu zespołów było przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, testów oraz wdrożenie aplikacji eBOK poprzedzone szkoleniami dla administratorów portalu. eBOK to bardzo rozbudowane rozwiązanie integrujące wiele obszarów całej firmy GPEC i prezentujące treści poprzez przeglądarkę internetową. Portal został stworzony w oparciu o platformę aplikacji webowych Microsoft SharePoint i system integrujący Microsoft BizTalk. BizTalk pobiera dane z wielu systemów GPEC, zawierają one informacje o klientach, stanach liczników, awariach infrastruktury, czy zgłoszeniach klientów. Głównym celem projektu było wypracowanie poprawy dostępu do informacji dla klienta oraz zwiększenie interakcyjności z klientami firmy. Portal eBOK realizuje dwie główne funkcje od strony klienta: funkcję informacyjną, gdzie klient jest informowany m.in. o aktualnych awariach, planowanych pracach, zakresie zakupionych usług i produktów funkcję transakcyjną, gdzie użytkownik ma możliwość wykonania operacji bezpośrednio na portalu, np. wydruk faktury, zgłoszenie awarii, wprowadzenie odczytów, zamówienie usług.

Bazując na doświadczeniu pracowników GPEC oraz zespołu projektowego udało się stworzyć portal odpowiadający potrzebom klienta indywidualnego/firmy oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych, którzy są wyposażeni w dedykowane raporty grupujące informacje z wielu wspólnot m.in.: raport wspólnot mieszkaniowych raport sald na dzień zalogowania dla wszystkich wspólnot raport faktur dla wszystkich wspólnot z podziałem na miesiące (możliwość filtracji zapłacone/nie zapłacone) raport zużyć dla wszystkich wspólnot z podziałem na miesiące raport zgłoszeń dla wszystkich wspólnot z podziałem na miesiące Każdy raport można wyeksportować do arkusza MS Excel. Na potrzeby monitorowania pracy portalu, obsługa portalu - administratorzy będą mieli możliwość generowania raportów m.in.: Ilość wszystkich logowań na portalu na każdy dzień itd. Warto wspomnieć jeszcze o integracji ebok z telefonią internetową umożliwiającą kontakt z biurem obsługi klienta GPEC poprzez przeglądarkę internetową bezpośrednio ze strony www.ebok.gpec.gda.pl.

W ramach projektu poprowdzony został podprojekt dotyczący elektronicznego powiadamiana klientów o przerwach w dostawie ciepła.

Aplikacja umożliwia zarządzanie powiadomieniami o przerwach w dostawie ciepła. Wygenerowane powiadomienia posiadają m.in.: iinformacje o tym, w jaki sposób należy powiadamiać klienta – poprzez sms, fax lub email oraz status powiadomienia i dołączony do powiadomienia dokument. W powiadomieniach takich znajdują się zbiorcze informacje o wszystkich wyłączonych obiektach związanych z daną awarią. W ramach konfigurowania treści powiadomienia można określić odpowiedni domyślny temat wiadomości e-mail, jaka zostanie wysłana do każdego klienta. Podobnie można wpisać domyślną treść wysyłanych wiadomości e-mail oraz umieścić ta wiadomość na stronie www.gpec.pl. Agnieszka Pociejewska kierownik Centrum Kontaktowego, GPEC

CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GPEC

Automatyczna weryfikacja budżetu - zmiany w systemie EGERIA Każdy z nas gospodarując swoim domowym budżetem zwraca uwagę na to, by planować wydatki w taki sposób by nie przekroczyły one dostępnych środków. Jeśli zakupy przewyższają nasz budżet konieczne jest podjęcie określonych działań naprawczych. Podobna sytuacja ma miejsce podczas wykorzystywania budżetu działowego w firmie. Ze względu na duże grono osób zaangażowanych w proces zarówno po stronie zakupów, jak i kontroli kosztów, skala koniecznych działań naprawczych w przypadku firmy może okazać się dużo większa. W związku z tym, wprowadzamy usprawnienia w kontroli budżetów kosztowych. Od stycznia 2013 r. w systemie EGERIA wprowadzona zostaje automatyczna weryfikacja dostępnego na danym centrum kosztowym budżetu.

Uzgodniony budżet

Co to oznacza? Wypisując zapotrzebowanie na zakup materiału lub usługi, system Egeria sprawdzi czy jest jeszcze dostępny budżet, po przekroczeniu budżetu półrocznego, zapotrzebowania nie będzie można dokonać. Istnieje możliwość dokonania przesunięć pomiędzy pozycjami budżetu w ramach danego działu lub obszaru – w uzgodnieniu ze swoim przełożonym i Działem Kontrolingu i Taryfikacji. Wszystkie zakupy realizowane w ramach budżetów kosztowych powinny być dokonywane poprzez złożenie zapotrzebowania w systemie EGERIA. Za ich realizację odpowiedzialny jest Dział Zakupów. Ponoszone koszty będą na bieżąco pomniejszały wysokość dostępnego budżetu właściwego działu. Faktury, które nie będą miały przypisanego zapotrzebowania nie będą realizowane. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu kart pre-paid oraz zakupów awaryjnych do wartości 500 zł (miesięcznie na każdy z Regionów) zapotrzebowania muszą być wystawiane po każdym dokonanym zakupie, następnie zostanie wygenerowane zamówienie. Wprowadzona zmiana pozwoli uniknąć sytuacji przekraczania budżetów i tym samym lepsze zarządzanie bieżącą sytuacją budżetową firmy.

Tak

Czy jest dostępny budżet na danym ośrodku kosztów? (pracownik)

Wystawienie zapotrzebowania w systemie EGERIA (pracownik)

Tak

Wystawienie zamówienia (dział zakupów)

Nie

Wniosek do kontrolingu o przeniesienie w ramach budżetu (pracownik)

Nie

Czy jest umowa ramowa? (pracownik)

Postępowanie zakupowe, wystawienie zamówienia lub podpisanie umowy (dział zakupów)

Schemat w prosty sposób obrazuje wprowadzone zmiany. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem zakupów i gospodarki magazynowej. Katarzyna Hałas kierownik działu windykacji, zakupów i gospodarki magazynowej, GPEC

Pomniejszenie budżetu o poniesione koszty (system EGERIA)

33


wiadomości GPEC

Organizacja ucząca się - podsumowanie szkoleń Szkolenia wewnętrzne wciąż cieszą się dużą popularnością, rośnie liczba godzin szkoleniowych, tematyka prowadzonych warsztatów zmienia się, dopasowywana jest do zgłaszanych w trakcie Rozmów Rozwojowych potrzeb poszczególnych osób i firmy. Statystyka szkoleń wewnętrznych zrealizowanych w 2012 roku: 44 szkolenia wewnętrzne 405 uczestników z Grupy GPEC 22 trenerów wewnętrznych 230 godzin szkoleniowych W trzecim kwartale roku odbyły się również dedykowane pracownikom ZEC TCZEW oraz STAR-PEC szkolenia z zakresu Obsługi klienta oraz standardów. Warsztaty zrealizowane zostały w lokalizacjach spółek i zgromadziły łącznie ponad 100 uczestników. Tematyka szkoleń / warsztatów w 2012 roku

Trenerzy wewnętrzni

Finanse dla niefinansistów

Agnieszka Machniak

Obsługa klienta i standardy

umiejętności społecznych, na które na co dzień często nie zwracamy uwagi, a których rozumienie i świadome wykorzystywanie znacząco poprawia nasze funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Zaproponowany pracownikom Grupy GPEC cykl szkoleń składał się z czterech bloków tematycznych. Praktyczny aspekt oraz profesjonalizm szkolenia potwierdzili swoimi licznymi komentarzami uczestnicy: „Szkolenie z komunikacji było bardzo cennym doświadczeniem. Kasia jako trener wykazała się nie tylko ogromnym profesjonalizmem jeśli chodzi o przygotowanie części merytorycznej, ale też i wielką kreatywnością w przygotowaniu ćwiczeń i scenek dla uczestników. Udział w szkoleniu był przede wszystkim świetną zabawą, a atmosfera panująca podczas warsztatu sprzyjała otwartej komunikacji między uczestnikami. Gorąco polecam te warsztaty wszystkim tym, którzy chcą nauczyć się skutecznie komunikować, a przy tym świetnie się bawić.” – Agnieszka Machniak, starszy specjalista ds. kontrolingu, GPEC. „Szkolenia z komunikacji mają trzy niewątpliwe zalety: 1. Są bardzo dobrze zaplanowane i przemyślane przez prowadzącą, która wie, co dokładnie chce uczestnikom przekazać, 2. Prowadząca ma świetny kontakt z uczestnikami, przez co atmosfera jest przyjazna i sprzyja zadawaniu trudnych pytań, 3. A do tego jeszcze ćwiczenia są super ciekawe i kreatywne (pamiętacie kosmitę?).”- Agnieszka Osiwalska, koordynator biura spółki, ORCIS Energia Sopot. „Szkolenie wewnętrzne – szkolenie profesjonalne. Komunikujemy się przez całe życie – dzięki prowadzącej możemy robić to także profesjonalnie i skutecznie. Poprzez udział w szkoleniach przekonałam się, że warto poświecić czas na dobre przygotowanie wystąpienia czy prezentacji, ponieważ nie tylko treść jest ważna, ale także sposób przekazywania, audytorium, a przede wszystkim efekt jaki chcemy osiągnąć.” – Urszula Krojec, specjalista ds. planowania i rozwoju, GPEC.

Agnieszka Pociejewska, Michał Kopczyński

Węzły i sieci cieplne

Andrzej Baranowski

Prawne aspekty zawierania umów przyłączeniowych

Dariusz Zdanowicz

GIS

Ewa Gizowska-Milczewska

Finanse dla niefinansistów - poziom zaawansowany

Iwona Peta

Ms Excel - tabele przestawne

Izabela Poraszka

Techniczne szkolenie branżowe

Janusz Jankowski

Prawo budowlane

Joanna Galikowska

Proces przyłączenia nowych klientów

Joanna Kot

Moduł Biling ciepła

Jolanta Cielecka

Power Point

Kamil Tymiński

Komunikacja w grupie - skuteczne zespoły

Katarzyna Wielochowska

Podstawy komunikacji - skuteczna rozmowa

Katarzyna Wielochowska

Struktura prezentacji - PowerPoint

Katarzyna Wielochowska

Sztuka prezentacji - wystąpienia publiczne

Katarzyna Wielochowska

EGERIA

Krystyna Paterkiewicz

Share Point

Krzysztof Suchomski

Zarządzanie projektami

Marcin Ożarowski

Proces inwestycyjny

Marta Kieler

VECTOR

Sebastian Szydłowski

Szkolenie sprzedażowe

Wiktor Duszyński

Prawo energetyczne

Wojciech Borowik

Trening profesjonalnej sprzedaży

Wojciech Dudek

Przed nami kolejny rok działań rozwojowych, przed trenerami wewnętrznymi wyzwanie opracowania i przeprowadzenia szkoleń, które trafią w potrzeby uczestników. Nowością będą wprowadzane od nowego roku certyfikaty dla uczestników szkoleń wewnętrznych. Powyższe działanie jest wynikiem inicjatywy pracowników, którzy zgłaszali taką potrzebę w ramach działań doskonalących po badaniu BOP lub do trenerów prowadzących warsztaty. Dziękuję wszystkim trenerom wewnętrznym, którzy w tym roku dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. O państwa ogromnym zaangażowaniu i wkładzie w rozwój wiedzy w ramach Grupy GPEC najlepiej świadczą przytoczone liczby oraz opinie uczestników. 237

200 150

CIEPŁE WIADOMOŚCI

10

100

77

69

W tym roku szczególną popularnością cieszył się również cykl warsztatów prowadzonych przez Katarzynę Wielochowską, poruszający zagadnienia komunikacji. Podczas szkoleń uczestnicy wzmacniali umiejętność skutecznego komunikowania się z otoczeniem, prowadzenia skutecznej rozmowy, budowania dobrych relacji i efektywnych zespołów. Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Komunikacja jest jedną z fundamentalnych

250

10

22

21

50

2 0

I kwartał

II kwartał

liczba szkoleń

III kwartał

IV kwartał

liczba uczestników

Marta Mosiejko specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, GPEC


wiadomości GPEC

Program stażowy 2012 Szansa na zdobycie doświadczeń i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Od 3 września br. pracę w GPEC, w obszarze technicznym, rozpoczęło 4 stażystów, absolwentów średnich szkół technicznych. Nabór do tegorocznego programu rozpoczął się już w kwietniu i trwał do końca czerwca. Podobnie cieszył się dużym zainteresowaniem, niestety z kilkudziesięciu nadesłanych aplikacji, mogliśmy przyjąć tylko 4 - 5 absolwentów. W kilkudniowej rekrutacji uczestniczył Marcin Pacek, kierownik działu eksploatacji - wybraliśmy wspólnie 4 najlepszych, którzy przez 4 miesiące mieli okazję zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu ciepłownictwa, pod okiem doświadczonych pracowników GPEC. Program stażowy w GPEC, to oferta kierowana do młodych ludzi, którzy po ukończeniu edukacji w szkole, mogą w praktyce sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, jak również rozwijać umiejętności i wiedzę praktyczną zdobytą podczas 3 lat nauki w szkole średniej. Program stażowy w GPEC, to nie tylko szansa rozwoju dla absolwentów, to również szansa dla naszej firmy na pozyskanie młodej i utalentowanej kadry pracowników.

„Swoją karierę w firmie zacząłem od września bieżącego roku w regionie sieci TEOS. Podczas kolejnych miesięcy poznałem również regiony północ i południe, kończąc w regionie inżynierii i automatyki. Jak dotąd poznałem strukturę i organizację pracy w firmie, nauczyłem się dużo ciekawych rzeczy, m.in. obsługę i eksploatację węzła ciepłowniczego, zasady działania centralnego ogrzewania oraz produkcję ciepłej wody użytkowej, umiejętność wykrycia i usunięcia usterek na sieci, ogólne zasady działania elektryki, automatyki i mechaniki w przemyśle energetyki cieplnej oraz topografii miasta. Podczas pracy w GPEC, zdobyłem pewność siebie, polepszyłem swoje umiejętności manualne jak również pogłębiłem swoją wiedzę techniczną z zakresu ciepłownictwa, głównie dzięki wszechstronnej ofercie szkoleń jak również wykwalifikowanym pracownikom. Postanowiłem spróbować swoich sił w GPEC, ponieważ liczyłem na pracę, która będzie sprawiała mi przyjemność, pracę w zawodzie, którego uczyłem się jako technik mechatronik, możliwość sprawdzenia mojej wiedzy teoretycznej w praktycznym zastosowaniu oraz zaciekawiło mnie, jak wygląda zarządzanie i eksploatacja w jednej z największych firm na Pomorzu. Po 4 miesiącach stażu w GPEC oczekuję przede wszystkim, że wiedza którą zdobyłem podczas programu, pozwoli mi na samodzielną pracę w moim zawodzie, na doskonalenie się oraz osiąganie celów do których dążę.” Michał Jaworski

Za nami 3 miesiące programu, 3 miesiące intensywnej pracy naszych stażystów, 3 miesiące zaangażowania ich opiekunów. Od września stażyści poznawali firmę oraz obowiązki na stanowisku asystenta elektroautomatyka, pracując i rotując co miesiąc między regionem północ, południe, działem sieci oraz działem inżynierii i automatyki. Dodatkowo na początku stażu, każdy ze stażystów ukończył kurs w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, zdając z wynikiem pozytywnym egzamin otrzymali uprawnienia elektryczne do 1kV. O tym, czego nauczyli się podczas stażu, jakie były ich oczekiwania względem programu i GPEC, czy te oczekiwania zostały zrealizowane, dlaczego zdecydowali się na złożenie dokumentów aplikacyjnych i udział w rekrutacji, zachcieli opowiedzieć nam m.in.: Michał Jaworski, Dawid Bołoz i Paweł Pocheć.

„Dotychczas podczas odbywanego stażu nauczyłem się bardzo dużo rzeczy z dziedziny automatyki i nie tylko. Między innymi: obsługa sterowników, wymiana siłowników, wymiana sterownika TAC Xenta (wgranie firmware i programu), wymiana dławicy zaworu regulacyjnego, parametryzacja siłowników, znajomość obsługi węzła, zasada działania automatycznego uzupełniania). Do programu stażowego ogłoszonego przez GPEC zgłosiłem się, przede wszystkim dlatego, aby w praktyce móc wykorzystać i poszerzyć wiedzę teoretyczną, którą dotąd zdobyłem podczas nauki w szkole średniej. Zależało mi głównie na pracy z doświadczonymi osobami, od których mógłbym się wiele nauczyć. Po odbytym przeze mnie stażu, chciałbym wykonywać samodzielnie prace związane z automatyką i obsługą węzłów cieplnych. Jak dotąd, moje oczekiwania względem programu stażowego zostały zrealizowane w 100%.” Dawid Bołoz

„Dotąd podczas stażu nauczyłem się przede wszystkim pracy w zespole. Praca w zgranej ekipie fachowców jest znacznie łatwiejsza i bardziej pewna dzięki zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów. Dodatkowo staż w GPEC pozwala poznać od środka sposób i procedury funkcjonowania dużych firm, czego się nie doświadczy, będąc zatrudnionym w mniejszych firmach. Najcenniejszą umiejętnością zdobytą podczas stażu, jest moim zdaniem, poszerzenie wiedzy na temat eksploatacji węzłów ciepłowniczych, zarówno od strony instalacji hydraulicznej, jak i automatyki jak również zapoznanie się z topografią miasta. Regularne poruszanie się po Gdańsku znacznie ułatwiło przyswajanie między innymi nazw ulic i tego gdzie się one znajdują. Do programu stażowego ogłoszonego przez GPEC zgłosiłem się, ponieważ to znakomity sposób na zdobycie doświadczenia na rynku pracy, na co z pewnością zwrócą uwagę potencjalni pracodawcy. Osoba taka jak ja – która ledwo skończyła technikum, nawet po zdaniu wszystkich egzaminów zawodowych wraz z maturą, ma ogromne problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Po czterech miesiącach stażu w GPEC oczekuję, że doświadczenie, wiedza, umiejętności i dodatkowe uprawnienia, ułatwią mi znalezienie pracy w przyszłości.” Paweł Pocheć

Michał Jaworski podczas pracy.

Katarzyna Sterne specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, GPEC 35


małe i duże pasje pracowników

Stare Miasto - Gdańsk Gdy ukazał się pierwszy album z serii „Był sobie Gdańsk”, dokonałam zakupu i „wsiąkłam”. Długie godziny spędzałam nad starymi fotografiami, które pochłaniały mnie bez reszty. Niemal naturalną koleją rzeczy stały się eskapady uliczkami Starówki w poszukiwaniu miejsc uwiecznionych na zdjęciach, próby odnalezienia wśród zabudowań atmosfery tamtych lat. Jakże cieszyły odnajdywane autentyczne ślady dawnej świetności, jak wzruszało przeświadczenie, że heroiczny wysiłek ludzkich rąk przywrócił tę okazałość po wojennej pożodze. W takich momentach stawałam się nierozerwalną cząstką historii tego miejsca, czułam dumę z faktu, że przyszło mi żyć właśnie tu. I nagle zapragnęłam mieć swój wkład w dzieło uwiecznienia Miasta. Z aparatem przemierzałam kilometry w poszukiwaniu ciekawych ujęć, często po wielokroć fotografując ten sam obiekt. W każdym przypadku efekt był inny, bo przecież Gdańsk posiada wiele obliczy. Próbowałam ocenić, które z ujęć jest ładniejsze, lecz każda taka próba kończyła się niepowodzeniem, bo każdy obraz, choć odmienny, był równie piękny. Efektem moich dociekań i porównań jest zbiór kilkuset fotek, choć amatorskich, jednak cieszących oko. Jestem przekonana, że w tej dziedzinie nie powiedziałam ostatniego słowa, myślę, iż sporo jeszcze doświadczeń przede mną. Nadal wędruję uliczkami Starego Miasta rozkoszując się jego nieporównywalnym pięknem i nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Jest to dla mnie sposób na znakomity relaks, który z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. Bo przecież nie potrzeba otrzeba wiele, wystarczy „pójść w długą” - w przenośni i dosłownie. Lucyna ucyna Budrewicz doradca oradca klienta, GPEC

CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GPEC

Ćwiczenia ewakuacyjne - w przypadku pożaru i innego zagrożenia miejscowego Jednym z obowiązków każdego pracownika jest ewakuacja, w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia miejscowego. Każdy z nas ma obowiązek przede wszystkim: zapobiegać sytuacjom pożarowo niebezpiecznym podjąć akcję ewakuacji zawsze wtedy kiedy usłyszy alarm Kiedy usłyszymy alarm wyłączamy komputer, zamykamy wszystkie otwarte okna w pomieszczeniu i jak najszybciej opuszczamy budynek i udajemy się w miejsce wyznaczone, w przypadku GPEC jest to parking przed budynkiem. Podczas ewakuacji należy zachować spokój oraz pomagać osobom, które z różnych przyczyn nie mogą się szybko i sprawnie ewakuować, np. uległy wypadkowi. W miejscu wyznaczonym sprawdzamy czy wszystkim udało się ewakuować - sprawdzamy czy nikogo nie brakuje. Jeżeli zdarzy się że nie widzimy kolegi, koleżanki z pokoju, klienta którego obsługiwaliśmy to taką informację przekazujemy osobie wyznaczonej do ewakuacji (w przypadku GPEC są to osoby wyznaczone przez pracodawcę i wymienione w instrukcji dotyczącej zwalczania pożarów i ewakuacji osób) lub strażakom, którzy przybyli na miejsce. Stosujemy się do zaleceń, które są wydawane przez osoby wyznaczone do ewakuacji lub strażaków. W tym roku w GPEC można było zauważyć kilkakrotne przypadki ogłaszania alarmu w budynkach. Alarmy były związane z prowadzonymi pracami remontowymi, np. w budynku GPEC przy ul. Białej lub z zaplanowanymi przez BHP i P.POŻ ćwiczeniami znajomości zasad ewakuacji. Wszystkie ewakuacje planowanie i nieplanowane przebiegły bardzo sprawnie, wszyscy zostali ewakuowani. Pracownicy reagują prawidłowo na sygnał alarmowy i podejmują szybką akcję ratunkową. Na rysunku przedstawiono dla przypomnienia schemat postępowania w trakcie ewakuacji.

Powiadomienie o zagrożeniu

Zawiadomienie straży pożarnej

Rozpoczęcie akcji gaśniczej / eliminującej zagrożenie

Rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej

Pracownicy:

Osoby wyznaczone do ewakuacji

- zamknięcie okien - wyłączenie komputera - zabezpieczenie dokumentów - zabranie rzeczy osobistych Zachowanie spokoju

- kierują akcją do momentu przyjazdu straży pożarnej - zbierają informacje o ilości osób ewakuowanych - sprawdzają pomieszczenia w budynku - pomagają w ewakuacji pracowników Zachowanie spokoju

Przejście w miejsce zbiórki, poddanie się zaleceniom: - osobom wyznaczonym do ewakuacji - straży pożarnej

Tomasz Gardzioła specjalista ds. BHP i P. POŻ., GPEC

Usunięcie zagrożenia

Powrót do pracy

PAMIĘTAJMY! Nigdy nie dyskutujmy czy jest to próba, czy rzeczywiste zagrożenie, zawsze podejmujmy akcję ratunkową, jak tylko usłyszymy znany już nam dobrze sygnał do ewakuacji.

37


eko firma

eko temat Sól czy piasek - konieczność czy wygoda? Scenariusz znają wszyscy: deszcze, opady śniegu, spadające liście, niska temperatura, a co za tym idzie warunki korzystających z dróg stają się bardzo trudne. Śliskie nawierzchnie powodują wzmożoną ilość wypadków oraz stłuczek. Potrzeba dbania o „bezpieczną nawierzchnię” jest bezdyskusyjna. Co roku do zimy intensywnie przygotowują się służby miejskie i stają przed dylematem:

się do zbiorników wodnych powodując wzrost ich zasolenia, co ma ogromny wpływ na florę i faunę. Sól uszkadza korzenie drzew, powodując ich obumieranie, hamuje także proces fotosyntezy. Negatywny wpływ odczuwają również zwierzęta, gdyż ich łapy są bardziej wrażliwe na zranienia przez nagromadzony nadmiar soli. Czy mamy wybór?

Sól czy piasek? Najczęściej stosowanym środkiem jest sól drogowa (chlorek sodu). Solenie to jedna z najprostszych metod odmrażania zlodowaciałych nawierzchni. Efekty są widoczne bardzo szybko. Dzięki właściwościom soli śnieg szybciej topnieje, a uzyskana w ten sposób woda wolniej zamarza. Mniej pracy jest również podczas odśnieżania ponieważ topniejący śnieg szybko zamienia się w kałuże oraz błoto. Niestety sól, likwidując jeden problem, powoduje przy tym drugi. Negatywny wpływ soli odczuł chyba każdy na swoich butach czy ubraniach brodząc po kostki w błocie. O jej negatywnych skutkach wiedzą również kierowcy, gdyż sól przyspiesza korozję np. podwozia samochodowego czy elementów roweru. Największym jednak problemem jest negatywne działanie soli na środowisko naturalne. Sól nie wyparowuje z drogi – razem z wodą wnika w ziemię, spływa do kanalizacji, a potem dostaje

Alternatywą mógłby być chlorek wapnia wymieszany z substancjami zapobiegającymi korozji oraz utrzymującymi prawidłowe zakwaszenie gleby. Niestety wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi. Dużo tańszy jest piasek. Posypywanie nawierzchni piaskiem nie szkodzi środowisku. Niestety ta opcja jest bardziej uciążliwa dla kierowców, ponieważ nie usuwa śniegu i lodu, co powoduje utrudnione warunki jazdy. Piasek znakomicie sprawdza się natomiast do wysypywania chodników. Nie uszkadza korzeni drzew, nie hamuje procesów fotosyntezy ani nie rani łap zwierząt. Nie powoduje korozji oraz nie niszczy odzieży. Obecnie perspektywa całkowitej rezygnacji ze stosowania soli na drogach jest niemożliwa. Pamiętajmy jednak, że zawsze można ograniczyć ilość wysypywanej soli do wymaganego minimum oraz używać jak najczęściej piasku.

eko ciekawostki

1 2 3 CIEPŁE WIADOMOŚCI

Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o jeden stopień Celsjusza może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 8%. Zbyt wypełniony zbiornik kurzu w odkurzaczu może zwiększać zużycie energii nawet o 50%.

Mając w domu 10 urządzeń z funkcją „stand by” a wyłączając je ze stanu czuwania, możemy zaoszczędzić w ciągu roku nawet 300 zł.!


eko firma

eko inicjatywa Wyłączamy prąd - Włączamy oszczędzanie

To najnowsza kampania społeczna Ministerstwa Środowiska. Jej celem jest zachęcenie społeczeństwa do racjonalnego zużycia energii, a przez to do ochrony środowiska i klimatu. Korzyści to oszczędność pieniędzy, czystsze powietrze, lepsze zdrowie. Akcja skierowana jest głownie do gospodarstw domowych, ponieważ jak wynika z badań TNS OBOP aż 32% Polaków nie oszczędza energii. W ramach akcji w największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych emitowane są humorystyczne spoty, zachęcające do oszczędzania energii. Ministerstwo Środowiska uwzględniając aspekty ekologiczne w swojej działalności w obszarze oszczędzania energii, wymieniło oświetlenie na energooszczędne. Dzięki temu w latach 2010-2011 udało się zredukować zużycie prądu o 8%. Pomysł nam się podoba dlatego rozszerzamy akcję i namawiamy pracowników do WYŁACZANIA PRĄDU – WŁĄCZANIA OSZCZĘDZANIA. GPEC, jako firma podejmująca proekologiczne wyzwania chce przyłączyć się do akcji i promować oszczędzanie energii podczas swojej codziennej pracy. Firma to TY – włącz się do akcji.

Ile prądu pobiera komputer, monitor, drukarka w trybie stand-by? stand-by [W]

kWh

CO2 (kg)

koszt (zł)

komputer

20

84

51,7

33,6

monitor

20

84

51,7

33,6

drukarka

23

96,6

59,5

38,64

162,9

105,84

suma

W ciągu roku KAŻDY PRACOWNIK wyłączając urządzenia ze stanu czuwania może zaoszczędzić 105,84 zł oraz wyemitować o 163 kg mniej CO2! Oszczędzanie drogą drobnych kroczków – do tego chcę Was zachęcić. Możemy mieć wpływ na eliminację zupełnie niepotrzebnych wydatków, które zsumowane mogą dać w skali firmy duży efekt. Nie zostawiając urządzeń elektronicznych w trybie stand-by, w skali roku możemy zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, a dodatkowo przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska. Zużywając mniej energii, potrzebujemy mniej paliw, które musimy spalić w celu jej wytworzenia, emitując przy tym mniej szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych.

PAMIĘTAJ! Dokonując wyborów w codziennych sprawach, decydujesz o losach środowiska naturalnego!

podsumowanie działań w 2012 W lipcu GPEC jako firma podejmująca proekologiczne wyzwania obrała sobie nowy cel: zwiększenie wykorzystania eko papieru. Ambitnie dążymy do tego, aby 100% używanego do drukowania papieru było papierem eko. Odpowiedzialne i systemowe działanie pozwala zapobiec wycince wielu drzew oraz minimalizuje negatywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości: odpadów, gazów cieplarnianych oraz zużytej energii. Dzięki zaangażowaniu pracowników tylko w ciągu połowy roku udało się ruszyć z miejsca i zmienić trend. Dzięki temu, że 715 ryz było papierem eko od lipca 2012 ocaliliśmy aż 30 drzew! Przez pół roku oszczędziliśmy o 10 drzew więcej niż wciągu całego roku 2011. Pamiętaj, nawet niewielka zmiana nawyków może mieć wpływ na los natury w przyszłości. styczeń - czerwiec 2012

lipiec - grudzień 2012

28% ryza eko 72% ryza normalna

60% ryza eko

40% ryza normalna

Magdalena Płosaj specjalista ds. ochrony środowiska, GPEC

39


wiadomości GPEC

Gorąco w Trójmieście - wyniki badań GPEC Aż 48% mieszkańców Gdyni, 18% mieszkańców Gdańska oraz 14% sopocian ma w domu dużo wyższą temperaturę niż zalecana. Tak wynika z badania opinii społecznej już po raz kolejny przeprowadzonego na zlecenie GPEC.* Prawie 27% respondentów z Trójmiasta ma w domu temperaturę wynoszącą 24˚C, a nawet 27˚C, czyli wyższą niż zalecana. Wynik ten, zbliżony do wyniku badania z roku ubiegłego, pokazuje, że wśród ankietowanych nie nastąpiły znaczące zmiany w kwestii nawyków związanych z ogrzewaniem. Jest to też wynik niekorzystny dla środowiska naturalnego, zdrowia, ale i kieszeni użytkowników. - Zmniejszenie temperatury zaledwie o 1˚C pozwala obniżyć wysokość rachunków nawet o 10% – mówi Lucyna Budrewicz, doradca klienta GPEC. Największą świadomością odpowiedniej temperatury mogą pochwalić się mieszkańcy Sopotu – aż 60% z nich ma w domu właściwą temperaturę. Optymalna temperatura w domu to ok. 20˚C, ale w łazience powinna wynosić kilka stopni więcej, ok. 23˚C. Przeciąg najskuteczniejszy - W zimie wietrzymy krótko, ale intensywnie. Najskuteczniejszym sposobem wietrzenia jest otwarcie wszystkich okien szeroko na klika minut. To wystarczy, by wymienić powietrze w domu – mówi Lucyna Budrewicz. Tymczasem tylko niespełna ¼ mieszkańców Trójmiasta postępuje w ten sposób. Aż 53% badanych wietrzy mieszkanie, uchylając okna kilka razy dziennie na kilka minut, a kolejne 28% uchyla okna codziennie i zostawia je otwarte na kilka godzin. To wynik znacznie gorszy niż ubiegłoroczny, wynoszący 19%. Niepokojący jest fakt, że 1 na 22 osoby w ogóle nie wietrzy mieszkania w zimie. Dodatkowo część respondentów podczas wietrzenia zwiększa ogrzewanie, żeby – jak argumentują – nie wyziębić grzejników. - Na kilka minut przed wietrzeniem należy przykręcić ogrzewanie, ponieważ

w innym wypadku, jeśli korzysta się np. z grzejników z zaworami termostatycznymi, w momencie, w którym w wietrzonym pomieszczeniu zrobi się chłodniej, grzejnik zacznie pracować intensywniej, niepotrzebnie zwiększając zużycie ciepła – dodaje Lucyna Budrewicz. Tylko niewiele ponad 16% badanych podczas wietrzenia ma przykręcone ogrzewanie. W ubiegłym roku, w analogicznym badaniu deklarowało to znacznie więcej, bo 38% osób. W nocy trochę niżej. Ponad połowa mieszkańców Trójmiasta obniża temperaturę na noc, co jest zgodne z proekologicznymi zaleceniami. Jedna na trzy osoby postępuje tak, ponieważ zapewnia jej to lepszy sen, 14% stwierdza, że obniża temperaturę przed snem, żeby zmniejszyć zużycie ciepła, kolejne 9% robi tak, ponieważ uważa, że to dobre dla zdrowia. - W nocy dobrze jest obniżyć temperaturę o 2-3ºC – radzi Lucyna Budrewicz. Osoby, które nie obniżają temperatury na noc, argumentują tę decyzję tym, że lubią jak rano jest ciepło w mieszkaniu oraz tym, że nie chcą się przeziębić. Odsłonięte zasłony i zasłonięte grzejniki. Żeby jak najefektywniej korzystać z ogrzewania, nie należy niczym zasłaniać grzejników i gdy świeci słońce, powinno się odsłaniać zasłony w nasłonecznionej części domu lub mieszkania. W ten sposób otrzymujemy duże zapasy darmowej energii słonecznej, która pozwoli na ogrzanie mieszkania. Aż 63% mieszkańców Trójmiasta przestrzega tej zasady, odsłaniając zasłony czy rolety, aby słońce nagrzało pomieszczenie. Wśród mieszkańców Sopotu ten wynik jest jeszcze lepszy niż uśredniony wynik dla mieszkańców Trójmiasta i wynosi ponad 76%. Natomiast 12% osób odpowiada jednak, że zimą zasłania zasłony na większość dnia, żeby ciepło nie uciekało przez okna. 26% mieszkańców Trójmiasta ma grzejnik zasłonięty meblem, np. kanapą lub grubymi zasłonami. Niechlubnie królują tu mieszkańcy Gdańska (50% ma zasłonięte grzejniki), znacznie większą świadomością wykazują się w tym względzie mieszkańcy Sopotu (11%) i Gdyni (16%). * Badanie zrealizowane na zlecenie GPEC przez instytut badawczy IPC na reprezentatywnej próbie 598 mieszkańców Trójmiasta we wrześniu 2012 r.

Grzegorz Blachowski PR menedżer, GPEC

GPEC z gdańskim stadionem Od września br. GPEC stał się oficjalnym partnerem stadionu piłkarskiego PGE Arena Gdańsk. Od ubiegłego roku ten jeden z najbardziej charakterystycznych i prestiżowych obiektów w Gdańsku, który korzysta także z ciepła systemowego dostarczanego przez naszą firmę. GPEC podjął współpracę sponsorską ze stadionem piłkarskim PGE Arena Gdańsk, który był jednym z obiektów wykorzystywanych podczas minionych mistrzostw UEFA Euro 2012, a obecnie jest także miejscem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, w tym m.in. niedawnego koncertu gwiazdy światowego formatu - Jennifer Lopez. Na mocy podpisanej umowy, która w obecnym kształcie będzie obowiązywać przez 3 lata, GPEC będzie nosić tytuł Partnera obiektu, a logo firmy pojawi się w wybranych miejscach na stadionie oraz w oficjalnym serwisie internetowym obiektu. Od 2011 r., czyli od momentu otwarcia stadionu, GPEC ogrzewa ciepłem systemowym łącznie 36 tys. m2 jego powierzchni, w tym płytę boiska, zaplecze stadionu oraz zapewnia ciepłą wodę użytkową.

CIEPŁE WIADOMOŚCI

PGE Arena Gdańsk, która jest połączeniem obiektu sportowo-rozrywkowego z centrum konferencyjno-wystawienniczym, to nie jedyny obiekt sportowy przyłączony do sieci GPEC. Firma dostarcza także ciepło do stadionu Lechii Gdańsk oraz do wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej Ergo Arena. Grzegorz Blachowski PR menedżer, GPEC


wiadomości GPEC

GPEC zmierzył emocje kibiców i podpisał umowę z Treflem GPEC po raz kolejny będzie Złotym Sponsorem gdańskich siatkarzy. Z tego tytułu w trakcie grudniowego meczu ze Skrą Bełchatów eksperci GPEC dokonali pierwszego w historii badania termowizyjnego kibiców ERGO Areny. Przed i w trakcie każdego seta spotkania kibice mogli zobaczyć eksperta GPEC krążącego z nietypową kamerą po widowni. To kamera termowizyjna, która zwyczajowo używana jest do badania stanu docieplenia obiektów budowlanych, wykonywanego przez GPEC dla mieszkańców Gdańska i Sopotu. Dzięki takiemu badaniu można sprawdzić, czy mamy np. nieszczelne okna, uszkodzony dach, wycieki z ogrzewania podłogowego. Tym razem jednak kamera zbadała nie wielkość strat ciepła budynków, a… ciepłe emocje kibiców zagrzewające obie drużyny do walki.

„Nie tylko przedmioty, ale i ludzkie ciała emitują wiązki promieniowania podczerwonego. Siła promieniowania jest tym większa, im wyższa jest temperatura. Kamera termowizyjna przypisuje kolory poszczególnym wartościom temperatury.” mówi Grzegorz Wrzosek, ekspert GPEC

Badanie odbyło się czterokrotnie: w pierwszych minutach meczu i pod koniec każdego seta. Na podstawie jego analizy okazało się, że w niektórych sektorach średnia temperatura ciał kibiców wzrosła nawet do 37,3 stopnia C. Najwyższy skok temperatury względem pierwszych minut meczu odnotowano w sektorze 104, znajdującym się tuż przy boisku. Tam średnia temperatura ciał kibiców w ciągu meczu wzrosła o niespełna 1,9 stopnia C. Według analiz ekspertów GPEC ewidentnie najbardziej rozgrzewający dla kibiców był set trzeci. – Były też sektory mniej rozgrzane. Najniższa odnotowana temperatura sektora hali to 35,2 st. C. Ale i tam w kolejnym secie

widzieliśmy wzrost o niespełna jeden stopień – dodaje Wrzosek. – Pomogła kilkakrotnie powtarzana meksykańska fala – zaznacza. Badanie GPEC przeprowadził przy okazji oficjalnego podpisania umowy sponsoringowej gdańskiej firmy z drużyną Trefla Gdańsk, która miała miejsce w przerwie między pierwszym a drugim setem sobotniego meczu. GPEC reprezentował Adam Stanyer, członek zarządu, a Lotos Trefl Gdańsk prezes Piotr Należyty. GPEC tym samym oficjalnie już po raz kolejny został Złotym Sponsorem drużyny i będzie wspierał gdańskich siatkarzy także w kolejnym sezonie. Z tej okazji na kibiców czekały także liczne konkursy sportowe z nagrodami, a na dzieci balony i GPEC-owe maskotki Tygrysy. Grzegorz Blachowski PR menedżer, GPEC

41


wiadomości GPEC

Nie ma rzeczy niemożliwych - działania radnej „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Zanim zostałam radną miejscowości, w której mieszkam, wybrano mnie sołtysem (www.wislinka.i3k.pl). Minęło 6 lat mojej działalności społecznej. Spotkania z mieszkańcami, pomoc w rozwiązywaniu problemów, organizacja spotkań, zabaw, prowadzenie strony internetowej, uczestnictwo na sesjach, działanie, a czasem walka na rzecz lokalnej społeczności stały się moją codziennością.

Praca radnego to nie tylko splendor, podnoszenie ręki podczas głosowania, ale i ciężka praca. Trzeba godnie reprezentować społeczność lokalną, traktując pełnienie mandatu jako służbę zaufania publicznego, kierować się przede wszystkim interesem publicznym i dbałością o dobro mieszkańców. Wiem, że zajęcie to, choć czasem trudne i wymagające osobistych poświęceń, przynosi realne korzyści dla miejscowości i gminy, w której mieszkam. Czasami niestety latami trzeba prosić o realizację małych spraw np. zawieszenie nowej lampy, czy naprawę drogi. Upór i cierpliwość przynoszą jednak korzyści moje starania o gazyfikację miejscowości dzisiaj się urzeczywistniły - mamy gaz, od roku mamy kanalizację, przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej... i wiele innych drobiazgów, które z naszej perspektywy są ważne i polepszają nasze życie. Potrzeba przy tym trochę szaleńczego zapału i maniakalnego uporu, bo zmiany niestety nie przychodzą łatwo, ale moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych. Kieruję się zasadą „nie narzekaj - zrób coś sam”. Ponieważ działania te, choć niejednokrotnie wymagają poświęcenia, przynoszą wiele osobistej satysfakcji, zachęcam wszystkich do działania na rzecz swojej małej ojczyzny… Spróbuj coś zmienić dla siebie i innych :). Aneta Kaszubowska-Rogiel doradca klienta, GPEC

CIEPŁE WIADOMOŚCI

GTC

Nad pięknym modrym Dunajem To już wspomnienie, ale mam nadzieję, że ten artykuł zachęci Państwa do podróży rowerem z Passau do Wiednia wzdłuż modrego Dunaju. To najpiękniejsza trasa jaką kiedykolwiek przebyłam rowerem w towarzystwie kolegów i koleżanek z GTC. Pełna przepięknych i malowniczych widoków, romantycznych naddunajskich wiosek majestatycznych klasztorów, przydrożnych kapliczek i szumu fal odbijających się o kamienne brzegi Dunaju. Jest to jedna z najbardziej znanych tras rowerowych w Europie, super oznaczonych, zaplanowanych tak, aby każdy z uczestników wycieczki mógł przejechać wyznaczony na dany dzień dystans. W sumie do przejechania jest ok. 420 km. W pierwszy dzień od rana wszyscy uczestnicy śledzą portale pogodowe sprawdzając jaka będzie pogoda w Niemczech w Austrii i Bratysławie, zastanawiają się co zabrać: ciepłe kurtki przeciwdeszczowe? długie spodnie? a może tylko krótkie spodenki i T-shirty? Wyjazd spod siedziby GPEC został zaplanowany na godz. 18:00, godzinę później wyruszyliśmy. Miejsce docelowe: Passau w Niemczech. To malownicze miasteczko położone w południowowschodnich Niemczech, bezpośrednio przy granicy z Austrią. Do Passau dotarliśmy około godz. 10 rano następnego dnia. Nasz pierwszy nocleg w Dreiflüsse-Camping mieścił się kilka kilometrów od centrum Passau, więc po krótkiej drzemce wyruszyliśmy zwiedzać to malownicze miasto położone na licznych wzgórzach rozdzielonych trzema zbiegającymi się u stóp Starego Miasta wielkimi rzekami – Dunajem, Inn i Ilz. Najedzeni i zmęczeni wróciliśmy na camping aby wyspać się przed pierwszym etapem wycieczki. Passau – Ottensheim - 85 km Bardzo malowniczy odcinek trasy, przebiega głównie wzdłuż Dunaju porośniętego wokół wysokimi drzewami, które w upalne (tak, tak pogoda była przepiękna od 32°C do ponad nawet 40°C) dawały przyjemny chłód. Tego dnia przekroczyliśmy załamanie linii Dunaju, jedno z najczęściej fotografowanych miejsc przez turystów. Do miejsca noclegu zarezerwowanego w Gasthaus Schwarzer Adler (piękna stara kamienica w centrum miasta) przybyliśmy ok. godz 19:00. Ottensheim – Grein - 70 km Tempo pedałowania bardzo szybkie, bo i atrakcji do zwiedzania było zaplanowanych dużo. Na niewielkiej plaży przed Linz zanurzyliśmy po raz pierwszy stopy w modrym Dunaju. Linz to miasto z rynkiem i Neogotycką katedrą zbudowaną w latach 1862-1924. Jest największą budowlą sakralną w Austrii i może pomieścić jednocześnie ok. 20 000 osób. Następnie ruszyliśmy do Ems, najstarszego miasta Austrii, i przez Mauthausen - ostatni obóz koncentracyjny oswobodzony przez Aliantów, aż do barokowego miasta Grein z najstarszym teatrem w Austrii.


GTC Grein - Krems – 90 km Poranki w Austrii są bardzo rześkie, ten dał nam się mocno we znaki. Tempo wysokie, duża ilość przerw na uzupełnianie płynów w organizmie. Przed południem dojechaliśmy do Melk gdzie zwiedziliśmy barokowy klasztor, dalsza droga to już tereny naddunajskich winnic gdzie można było zaopatrzyć się w lokalne wino i rozkoszować się pięknym widokiem dojrzewających w słońcu winogron. Po tak wyczerpującym dniu byliśmy mile zaskoczeni miejscem noclegu, którym okazała się stara kamienica z wnętrzem przypominjącym zamek prowadzony przez hrabiego Draculę Gastenaus Einzinger. Krems - Wiedeń – ok 80 km Jak się potem okazało pokonaliśmy znacznie dłuższą trasę niż przewidywaliśmy. Nic nie zakłócało naszego spokoju piękna pogoda, wszyscy szczęśliwi, że wreszcie zobaczą Wiedeń, aż tu nagle telefon: hotel w którym mieliśmy zarezerwowane dwie noce z rzędu zbankrutował. Jakie było nasze zdziwienie Oooo! Kilkanaście minut zadumy, wszyscy zadają sobie pytanie co teraz?. Bierzemy sprawę w swoje ręce i rezerwujemy nocleg w innym hotelu. Uff mamy gdzie spać. A wszystko to dzięki uprzejmości Austriaków. Do Wiednia dojechaliśmy ok. 22:00 i marzyliśmy tylko o ciepłej kąpieli i wygodnym łóżku. Rankiem wypoczęci stawiamy się punktualnie na śniadanie i udajemy się zwiedzać Wiedeń, każdy we własnym zakresie. Historyczne centrum miasta, pełne jest zabytków ze wszystkich epok z przewagą XIX-wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX w., w 2001 zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji, należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy. Warto zobaczyć Pałac Schönbrunn– niegdyś letnia rezydencja cesarska, Belweder – obiekt pełniący funkcję zespołu pałacowo-ogrodowego, Pałac Hofburg – dawna rezydencja cesarska pełniąca funkcję pałacu zimowego.

Wiedeń - Bratysława - tylko 65 km Ostatni dzień naszej trasy rowerowej to droga szutrowa, prosta, po płaskim terenie ułożona na wale Dunaju wzdłuż, której mijamy tylko drzewa i plażę nudystów . Szybko pokonujemy ten etap i po południu jesteśmy w Bratysławie, która jest jedyną stolicą na świecie granicząca z dwoma państwami, tj. na południu z Węgrami, a na zachodzie z Austrią. Wieczorem wspólnie przy kolacji świętujemy dotarcie do celu oraz wspominamy zabawne historie. Kolejnego dnia to już przygotowanie do wyjazdu do domu i zwiedzanie miasta Bratysławy. Po takich przeżyciach chciałoby się co miesiąc uczestniczyć w takiej wyprawie. Już czekamy z niecierpliwością na nowy sezon. dzień

etap

dystans

12.08

Passau – Ottensheim

85 km

13.08

Ottensheim – Grein

70 km

14.08

Grein - Krems

90 km

15.08

Krems – Wien

80 km

16.08

Zwiedzanie Wiednia

17.08

Wiedeń – Bratysława

18.08

Zwiedzanie Bratysławy - wieczorem wyjazd do domu

65 km -

Agnieszka Pociejewska kierownik Centrum Kontaktowego, GPEC

43


wiadomości GPEC

Akcja Świąteczna GPEC Udział w gdańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym i przekazanie prezentów świątecznych Fundacji Hospicyjnej. W okresie świąt GPEC zmienia się w fabrykę świętego Mikołaja. W trakcie gdańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego GPEC nie tylko rozdawał dzieciom balony w kształcie serc, ale także zorganizował zabawę polegającą na ustanowieniu gdańskiego rekordu pocierania zimowych nosów. Zmagania młodych gdańszczan zostały udokumentowane kamerą termowizyjną, na co dzień wykorzystywaną przez GPEC do badania stanu docieplenia obiektów budowlanych w Trójmieście. „Nie tylko przedmioty, ale i ludzkie ciała emitują wiązki promieniowania podczerwonego. Siła promieniowania jest tym większa, im wyższa jest temperatura. Kamera termowizyjna przypisuje kolory poszczególnym wartościom temperatury.” mówi Grzegorz Wrzosek, ekspert GPEC W konkursie, który odbył się 16 grudnia, wzięło udział ponad 20 dzieci, którym najpierw zmierzoną temperaturę nosów w bezruchu. Później po krótkich treningu i wymianie doświadczeń co do taktyk pocierania nosa, rozpoczęło się wielkie tarcie. Trwało w przypadku każdego uczestnika - 60 sekund. Po tym czasie dzieci pojedynczo stawały pod kamerą, a Dariusz Woźniak, ekspert GPEC, weryfikował temperaturę ich nosów. Efekt? – Po badaniu okazało się, że średnia temperatura nosów wyniosła 28,3 st. C, czyli wzrosła o 3,2 st. Celcjusza. Wynik najlepszego uczestnika to 31,2 stopnie. Gratulujemy rekordów! – opowiada Dariusz Woźniak, ekspert GPEC. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody sponsorowane przez GPEC wręczone przez Tygrysy, które na czas świąt przyodziały czapki świętego Mikołaja.

Tygrysy towarzyszyły także w trakcie wizyty delegacji GPEC na uroczystej Wigilii Fundacji Hospicyjnej. Podopiecznym tej właśnie fundacji pracownicy GPEC przekazali zebrane wcześniej prezenty, wśród nich m.in. zabawki i gry edukacyjne. Przypomnijmy, że fundacja została wybrana przez pracowników GPEC w głosowaniu na beneficjenta tegorocznej akcji świątecznej. Poza prezentami wręczono także bon na zakup sprzętu leczniczego dla Amelki, ciężko chorej dziewczynki, podopiecznej Fundacji Hospicyjnej. Za środki zwyczajowo przeznaczane przez firmy na prezenty dla klientów i kontrahentów, GPEC zakupił pulsoksymetr oraz ssak elektryczny. Wszystkie prezenty zostały wręczone przez przedstawicieli Zarządu GPEC i klientów w trakcie Wigilii dla podopiecznych gdańskiego Hospicjum.

Grzegorz Blachowski PR menedzer, GPEC CIEPŁE WIADOMOŚCI


wiadomości GPEC SERWIS

Montaż węzła cieplnego - profesjonalnie z GPEC SERWIS W związku z rozwojem produktów i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, GPEC Serwis zmodyfikował w swojej ofercie usługę montażu, eksploatacji i audytu węzłów cieplnych. Węzeł cieplny to jeden z najważniejszych elementów systemu ciepłowniczego. Jego zadaniem jest regulacja parametrów czynnika grzewczego dostarczonego z sieci oraz przekazanie ciepła o optymalnych parametrach do instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody w budynku. GPEC Serwis w ramach oferty proponuje Państwu: 1 Kompleksową dostawę węzłów cieplnych wraz z fachowym doradztwem technicznym, gwarantującym dobór najefektywniejszego rozwiązania dla każdego Klienta oraz korzyści wynikające z usługi takie jak: - kompleksowa obsługa od projektu po wykonawstwo, - wysoka jakość usług i optymalne rozwiązanie dla każdego Klienta, - profesjonalne doradztwo, poparte bogatym doświadczeniem w montażu i doborze poszczególnych urządzeń do budowy węzłów cieplnych, - optymalne dostosowanie układu i standardu węzła do potrzeb i oczekiwań zamawiającego nowoczesne technologie – stosujemy urządzenia renomowanych firm z branży ciepłowniczej, - bieżąca, pełna informacja – o stanie zaawansowania prac, prowadzenie zadania zgodnie z ustalonym z Klientem harmonogramem. 2 Eksploatacje węzła cieplnego polegającą na całodobowym zabezpieczeniu sprawności węzła poprzez usuwanie awarii 24h/dobę, kontrolę i analizę pracy węzła cieplnego ze szczególnym uwzględnieniem parametrów temperatury, natężenia przepływu i jednostkowego zużycia ciepła, bieżącą konserwację urządzeń technologicznych, elektroenergetycznych, urządzeń automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej węzła oraz przeprowadzanie przeglądu węzła cieplnego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Korzyści wynikające z wyboru tej usługi to m.in.: - bezpieczeństwo dostaw ciepła – całodobowe zabezpieczenie pracy węzła cieplnego, realizowane przez wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających wszelkie wymagane uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne oraz wieloletnie doświadczenie, - efektywność ekonomiczna – ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii i przerw w dostawie ciepła, mniejsze straty ciepła wynikające ze złego stanu technicznego węzła, - doradztwo w zakresie optymalizacji pracy węzła cieplnego i przeprowadzenia niezbędnych modernizacji, gwarantujących racjonalizację kosztów ogrzewania, dostęp do pełnej informacji o pracy węzła i wykonywanych czynności w ramach eksploatacji, dzięki ewidencji czynności w Książce Serwisowej Węzła, dostępnej w pomieszczeniach węzła, - 24 miesięczna gwarancja na zamontowane urządzenia (wymiana elementu węzła uszkodzonego na skutek awarii). 3 Audyt węzła cieplnego to usługa, efektem której jest raport zawierający pakiet eksperckiej wiedzy, dotyczącej stanu technicznego węzła cieplnego. Audyt pozwala na ocenę możliwości zwiększenia efektywności pracy urządzenia, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom ciepła. Po przeprowadzeniu prac audytowych,

Klient otrzymuje raport opisujący stan techniczny urządzeń węzła cieplnego wraz z rekomendacjami dotyczącymi poprawy funkcjonowania węzła. Jakie są korzyści z takiej usługi: - bezpieczeństwo dzięki zidentyfikowaniu przez audytora urządzeń wymagających modernizacji, - komfort – wyregulowane urządzenie to optymalne parametry (temperatura, ciśnienie) dostarczonego ciepła. Stabilne temperatury gwarantują mniejsze koszty ogrzewania, a stabilne ciśnienie to równomierne rozprowadzenie ciepła po mieszkaniu i szybsze nagrzewanie pomieszczeń, - kontrola kosztów – możliwość wcześniejszego zaplanowania modernizacji lub wymiany przestarzałego urządzenia. W roku bieżącym GPEC Serwis planuje wykonać kompleksową usługę montażu 160 oraz modernizację 323 węzłów cieplnych na zlecenie naszych Klientów. Kluczową inwestycją, którą rozpoczęliśmy w tym roku jest inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na budowę 209 węzłów cieplnych dla projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo oraz sprawność przesyłu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizacje sieci i węzłów cieplnych”. Współpracując z wieloma Klientami i Dostawcami posiadamy szeroką wiedzę odnośnie preferowanych obecnie w Polsce rozwiązań technologicznych i montowanych urządzeń. W montowanych urządzeniach szeroko stosujemy systemy telemetryczne umożliwiające zdalne odczyty i zmiany nastaw pracujących urządzeń. Na bazie dwustronnych umów prowadzimy zleconą eksploatację 40 węzłów cieplnych naszych klientów. Dbając o powierzone mienie nadzorujemy jednocześnie pracę węzła zgodnie z oczekiwaniami Klientów, optymalizując w nich zużycie energii cieplnej na potrzeby budynków i reagując na wystąpienie stanów awaryjnych i usterek. Rozszerzając ofertę o Audyt gotowi jesteśmy do obiektywnej i profesjonalnej weryfikacji stanu technicznego oraz zastosowanych rozwiązań i urządzeń w przeglądanych węzłach wraz z podaniem rozwiązań poprawiających efektywność dostawy i zużycia energii cieplnej w obiektach. Wiedza i doświadczenie pracowników w zakresie projektowania, kalkulacji i wykonania usługi umożliwia nam podjęcie każdego wyzwania i bycie jednocześnie konkurencyjnym cenowo partnerem. Nasze usługi świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających wszelkie wymagane uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne oraz wieloletnie doświadczenie. Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie na podstawie ekspertyzy z wizji budowy i warunków technicznych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W fazie realizacji każdy projekt jest prowadzony przez przypisanego kierownika projektu. Agnieszka Behnka – asystentka zarządu, GPEC SERWIS Jacek Zielke – kierownik ds. rozwoju, GPEC SERWIS

Witamy w zespole koordynatora robót w pionie wykonawstwa W październiku tego roku pracę w naszej organizacji rozpoczął Sławomir Pospieszyński obejmując stanowisko Koordynatora Robót w Pionie Wykonawstwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. Zanim rozpoczął pracę w naszej spółce pracował w firmie Hydrobudowa 9 S.A. oraz w Warbud S.A. na stanowisku Kierownika Robót Sanitarnych oraz Koordynatora projektu ds. Sanitarnych realizując m. in. zadania: „Budowa hotelu Mera Sopot SPA w Sopocie, Budowa nowej przepompowni w rejonie zbiorników Oruńskich oraz przebudowa przepompowni wody „Ptasia” w Gdańsku, rozbudowa

i modernizacja oczyszczalni odcieków ze składowiska odpadów „Eko Dolina” Łężyce. Do głównych obowiązków Sławomira Pospieszyńskiego w GPEC Serwis należeć będzie głównie koordynacja pracy brygady 6 poprzez: Zarządzanie pracą podległych pracowników, mające na celu optymalne wykorzystanie zasobów do realizacji zadań i obowiązków z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych wykonywanych siłami własnymi, zewnętrznymi oraz nadzór nad remontami i awariami wykonywanymi pod względem technicznym, rzeczowym, finansowym i terminowym zgodnie z zachowaniem standardów jakości ze szczególnym uwzględnieniem obszaru BHP. Ścisła współpraca z zespołem Wsparcia i Rozwoju oraz Pionu Handlowego w celu realizacji poszczególnych inwestycji zgodnie z przyjętym planem projektów oraz budżetami. Agnieszka Behnka – asystentka zarządu, GPEC SERWIS 45


kącik kulinarny

Coś dla prawdziwych mężczyzn - żeberka w słodko pikantnej marynacie Porcja na jeden obiad dla dwóch głodnych osób. Najpierw na patelni smażymy dwie duże cebule, do tego dodajemy: 4 duże łyżki miodu, pół szklanki ciemnego sosu sojowego, 3 łyżki keczupu, 3 łyżki musztardy, kilka kropel tabasco. Wszystko razem mieszamy na patelni aż się połączy (jak mówi jeden z blogerów kulinarnych „aż się zaprzyjaźni”). Następnie, pocięte, osolone i popieprzone żeberka wkładamy do naczynia żaroodpornego zalewamy marynatą z patelni i na półtorej godziny wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni.

Uwaga! Sos ma bardzo intensywny smak, ale w połączeniu z tylko posolonymi i popieprzonymi żeberkami robi się bardziej zrównoważony. Do tego polecam kaszę gryczaną oraz sałatkę z sałaty lodowej, pomidorków koktajlowych z sosem z zielonego pesto, ziół prowansalskich, oliwy i odrobiną octu balsamicznego. Smacznego! Agnieszka Osiwalska koordynator biura spółki, ORCHIS Energia Sopot

.

ek pasek zeber miód keczup musztarda tabasco sojowy ciemny sos

6Nã

cebula illi prz, sól, ch ie p : y w a r p y prz

CIEPŁE WIADOMOŚCI

LN Q G D

L


wiadomości ORCHIS ENERGIA SOPOT

Gdybym był bogaczem… - czyli epilog projektu budowy kotłowni dla NSM Sopot Dolny Najważniejszy w historii Orchis Energia Sopot projekt inwestycyjny dobiega końca. 11.12.2012 w Hotelu Rezydent odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Orchis Energia Sopot, GPEC, władz miasta oraz Zarządu i członków Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny, podczas którego podsumowano inwestycję i złożono deklarację chęci do współpracy i zadowoleniu z tego, co już udało się zrobić. Ale wróćmy do początku… Zaczęło się w sierpniu 2011 roku, kiedy to Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot dolny podjęła odważną decyzję i postanowiła zmienić dostawcę ciepła do lokali swoich mieszkańców na Orchis Energia Sopot. Na drodze wielomiesięcznych negocjacji obie strony doszły do porozumienia, których konkluzją było wyrażenie oczekiwania i obietnicy, że ciepło do mieszkańców NSM Sopot Dolny z nowych źródeł popłynie w październiku 2012 roku. Rozpoczęły się prace związane z projektowaniem i uzyskaniem właściwych pozwoleń na budowę. Wybrano generalnego wykonawcę, GPEC Serwis i rozpoczęły się prace. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i świadomości wspólnego celu udało się w pierwszych dniach października na życzenie Spółdzielni uruchomić dostawę ciepła. W Hotelu Rezydent zaproszeni goście spotkali się po to by świętować te sukces.

Jako pierwszy głos zabrał Członek Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Orchis Energia Sopot Pan Adam Stanyer, który przywitał gości i już na samym początku podkreślił jak ważne dla wszystkich jest to spotkanie. Następnie Prezes Zarządu Orchis Energia Sopot Hanna Górka przypomniała wszystkim od czego rozpoczęła się współpraca, co było ważne i jak nowatorscy okazali się przedstawiciele spółdzielni, którzy udowodnili, że patrzą daleko w przyszłość i myślą o swoich mieszkańcach. Jako kolejny zabrał głos Prezes Spółdzielni Stanisław Łupiński. Wspominał przede wszystkim początkowe, trudne negocjacje i podzielił się swoją nieukrywaną radością z tego, że teraz NSM Sopot Dolny dysponuje jedną z najlepszych instalacji doprowadzających ciepło do mieszkań. Potem już wspomnieniom, jak było kiedyś a jak jest teraz, nie było końca. Spotkanie przerodziło się w przyjacielską, partnerska rozmowę o tym, jak możemy jeszcze wykorzystać nasz wspólny potencjał. Jednak najgłośniej brzmiały głosy zadowolenia obu stron mówiące: „Jak dobrze, żeśmy to zrobili, jak dobrze, że się tego podjęliśmy”. Na zakończenie spotkania Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny, Pan Alojzy Bończa -Tomaszewski życzył wszystkim, aby już zawsze podejmowali takie odważne i słuszne decyzje, które najbardziej istotny wpływ mają na mieszkańców. Agnieszka Osiwalska koordynator biura spółki, ORCHIS Energia Sopot

47


DO TEATRU WYBRZEŻE ZAPRASZA

PARTNER STRATEGICZNY

Ciepłe Wiadomości  

Ciepłe Wiadomości - Biuletyn Grupy GPEC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you