Page 1

Vínculo dos Bacharelatos coas Ramas e Graos Universitarios Se vas a realizar estudos universitarios debes saber que cada

Grao Universitario está

vinculado a unha Rama de Coñecemento. Imos ver cales son e, ademáis, unhas recomendacións para escoller materias e itinerarios en 4º e no Bacharelato tendo en conta o Grao que queres estudar. RAMA

GRAO Belas Artes

Información e Documentación

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Inglés: Estudos lingüísticos e Lit

Ciencias da linguaxe e Estudos Literarios

Lingua e Literaturas Españolas

Español: Estudos Lingüísticos e LIterarios

Lingua e Literaturas Galegas

ARTES E HUMANI- Filoloxía Clásica DADES Filosofía

Lingua e Literaturas Inglesas Lingua e Literaturas Modernas

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e lit

Linguas estranxeiras

Historia

Tradución e Interpretación

Historia da Arte

Xeografía e Historia

Humanidades RECOMENDACIÓN OPCIÓN E MATERIAS 4º: Deberías escoller a Opción 2 do 4º Académico. RAMA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

GRAO Administración e dirección de empresas Ciencias da actividade física e do deporte (*) Ciencia política e da administración Ciencias empresariais Comercio Comunicación audiovisual Criminoloxía Dereito Dirección e xestión pública Economía Educación Infantil Educación primaria Educación Social

Mestre en Educ. Infantil Mestre en Educ. Primaria Pedagoxía Publicidade e R.Públicas R. Laborais e RH Socioloxía Traballo social Turismo Xestión de PEMES Xeografía e Ordenación Xest ndustr de moda Novo Xornalismo

RECOMENDACIÓN OPCIÓN E MATERIAS 4º: Debes ter claro que: - o 4º ACADÉMIICO e a opción 2 abren posibilidades para todas as titulacións desta rama aínda que para Criminoloxía é preferible a opción 1. -a Opción 1 do 4º ACADÉMICO abre posibilidades tamén para: Ciencias das actividade Física, Criminoloxía, toódolos maxisterios, pedagoxía e tódolos graos de educación. Toma a túa decisión coa axuda da orientadora. (*): precisa proba deportiva de acceso. Ver blog. A validez é de 2 anos académicos RAMA

CIENCIAS

GRAO Bioloxía Biotecnoloxía

Física Matemáticas

Ciencias Ambientais

Química

Ciencias do Mar Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos RECOMENDACIÓN OPCIÓN E MATERIAS 4º: 4º ACADEMICO, opción 1


RAMA CIENCIAS DA SAÚDE

GRAO Enfermaría

Odontoloxía

Farmacia

Óptica e Optometría

Fisioterapia

Podoloxía

Logopedia

Psicoloxía

Medicina

Terapia Ocupacional

Nutrición Humana e Dietética

Veterinaria

RECOMENDACIÓN OPCIÓN E MATERIAS 4º: 4º ACADÉMICO, opción 1 RAMA

GRAO Arquitectura Técnica

E. en Tecnoloxías Industriais

Enxeñaría Aeroespacial

E. Forestal

E. Agraria

E.Forestal e do Medio Natural

E. Agrícola e Agraoiiimentaria

E. Informática

E.Biomédica

E. Mecánica

E.Civil

E. Naval e Oceánica

E.de Enerxía

E. Quimica

E.de Obras Públicas

Estudos de Arquitectura

E. Procesos Químicos Industriais

Náutica e Transporte Marítimo

ENXEÑARÍA E AR-

E. de Tecnoloxías de Telecomunicación

Paisaxe (NOVO)

QUITECTURA

E.dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

E. Eléctrica

Tecnoloxías Mariñas

E.Electrónica Industrial e Automát. E.en d. Industrial e desenvolvemento do produto E. en Organización Industrial E. Química Industrial RECOMENDACIÓN OPCIÓN E MATERIAS 4º: 4º ACADEMICO, opción 1

Vinculos 4º ramas e graos universitarios  
Vinculos 4º ramas e graos universitarios  
Advertisement