Page 1

Liefde voor alles wat groeit en bloeit!

COOLblad April 2010 ❉ nummer 1

Bijenalarm!

Tuintjes in de lucht & op wielen

Test:

Hoe puur natuur ben jij?

Zelf maken:

& bijenh otel, vetbol stje pindasling er , nestka ... en go udsb lo emenzalf

Tips van

, oogsten: Zaa ien, kweken bloem of van zaadje to t recepten! groen te > Met tuinmeester

TOM

Coolkid Hanane:

Natuur is avontuur!

Alles over de koolmees coolmees www.coolzaad.nl ❉ € 3,95

01  

groente > met reCepten! Zelf maken: ZAAien, kweken, oogsten: vAn ZAAdje tot bloem of bijenhotel, vetbol & pindaslinger, nestkastje en...