Page 30

col·lectius

Malocchio www.malocchio.org

PIEL de FOTO revista de fotografia documental

© Mireia Bordonada

© Àngel García

© Ariadna Creus

© Ana Belén Jarrín

© Mara Sánchez Renero LaBelle

Malocchio és un col.lectiu de fotògrafs que neix a Barcelona l’abril del 2007. Els integrants (Mireia Bordonada, Ariadna Creus, Àngel García, Ana Belén Jarrín, Pere Masramon, Mara SánchezLabelle i Patricia Carrasco) mantenen una proposta heterogènia tant en les seves temàtiques com en la seva estètica, vinculats tant a projectes editorials com formatius.

Malocchio es un colectivo de fotógrafos que se forma en Barcelona en abril del 2007. Los integrantes (Mireia Bordonada, Ariadna Creus, Àngel García, Ana Belén Jarrín, Pere Masramon, Mara SánchezLabelle y Patricia Carrasco) mantienen una propuesta heterogénea tanto en sus temáticas como en su estética, vinculados tanto a proyectos editoriales como formativos.

Malocchio is a photographers’ group created in Barcelona in April 2007. Composed of Mireia Bordonada, Ariadna Creus, Àngel García, Ana Belén Jarrín, Pere Masramon, Mara Sánchez-Labelle and Patricia Carrasco, the members keep on having an heterogeneous proposal in both their themes and aesthetic, embodying themselves into both editorial and educational projects.

Malocchio creu en la necessitat de construir un discurs visual exposat a constant revisió, donant cabuda a la fotografia com a document i mitjà d’expressió. Entre els seus objectius hi ha el de ser un espai de reflexió sobre la imatge. De tal manera que s’estableixi un diàleg visual amb altres col.lectius i professionals. En aquesta línia s’ha col.laborat amb diverses entitats (PSV, RUIDO Photo o Dr Nopo, etc.), emprenent iniciatives o produint esdeveniments, exposicions i publicacions.

Malocchio cree en la necesidad de construir un discurso visual expuesto a constante revisión, dando cabida a la fotografía como documento y medio de expresión. Entre sus objetivos está el de ser un espacio de reflexión sobre la imagen. De tal modo que se establezca un diálogo visual con otros colectivos y profesionales. En esa línea se ha colaborado con diversas entidades (PSV, RUIDO Photo o Dr. Nopo, entre otras), emprendiendo iniciativas o produciendo eventos, exposiciones y publicaciones.

Malocchio believes that it is necessary to build a ceaselessly revised visual discourse, enhancing photography in its documentary value and as a mean of expression. To be food for image thought is among its targets, according to their aim to establish a visual dialogue with other groups and professionals. In accordance with this line, it worked in partnership with entities (PSV, RUIDO Photo o Dr. Nopo, among others), carrying out enterprises or producing events, exhibitions and publications.

Durant aquests tres anys, han participat en els principals festivals i trobades fotogràfiques nacionals (i internacionals), com PhotoEspaña, Trafic, Sevilla Fotografia, Saragossa Photo, Emergent Lleida, Festival Photo Penh, Ojo de Pez Photo Meeting o el Seminari de Fotoperiodisme de Albarracín.

Durante estos tres años, han participado en los principales festivales y encuentros fotográficos nacionales (y algunos internacionales), como PhotoEspaña, Trafic, Sevilla Foto, Zaragoza Photo, Emergent Lleida, Festival Photo Penh, Ojo de Pez Photo Meeting o el Seminario de Fotoperiodismo de Albarracín.

In the last three years, they have participated in the main national and in some international photographic festivals and meetings, such as PhotoEspaña, Trafic, Sevilla Foto, Zaragoza Photo, Emergent Lleida, Penh Photo Festival, Ojo de Pez Photo Meeting or Albarracín Photojournalism Workshop.

información / informació / information

info@pieldefoto.org

publicitat / publicidad / advertising

marketing@pieldefoto.org

en vols més? / ¿quieres más? / want more?

www.pieldefoto.org

NICE TO MEET YOU 20, 21 i 22 D’OCTUBRE DE 2010 La Llotja de Lleida

Un espai per descobrir nous fotògrafs i aprendre dels més veterans. Conferències, exposicions, tertúlies, El Pati de la Llotja, premis... www.emergent-lleida.org

Jordi Bernadó, Chiristian Caujolle, Pedro Vicente Mullor, Rengim Mutevellioglu, Antonio Muñoz de Mesa, Ricardo Cases, Paula Ospina, Faustine Ferhmin, Rosell Meseguer, Isabel Brisón, Joana Hurtado, Meritxell Soler, Oriol Maspons... I més...

PIEL de FOTO #05  

Revista de Fotografía Documental / Documentary Photography Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you