PIEL de FOTO #04

Page 1

Rafael Arocha

REVISTA GRATUÏTA DE FOTOGRAFIA DOCUMENTAL

julio 2010 #04


editorial PIEL de FOTO #04 revista de fotografia documental juliol 2010 any 1

El ser o no ser de l’Ojo de Pez Photo Meeting Barcelona ens té en joli. Des de l’anunci del seu naixement no es parla de cap altra cosa. Partidaris i detractors intercanvien opinions als salons fotogràfics de la ciutat. La desaparició de Trafic, anunciada pels oracles de nostra polis, és l’avantsala d’un nou panorama, potser més professionalitzat. No va ser suficient que tingués una certa trajectòria i una bona recepció per part del públic.

El ser o no ser del Ojo de Pez Photo Meeting Barcelona nos tiene en vilo. Desde el anuncio de su nacimiento no se habla de otra cosa. Partidarios y detractores intercambian opiniones al respecto en los salones fotográficos de la ciudad. La desaparición de Trafic, anunciada por los oráculos de nuestra polis, es la antesala de un nuevo panorama, quizá más profesionalizado. No fue suficiente que tuviera una cierta trayectoria y una buena recepción por parte del público.

Entre tants fugaços intents i milers d’aspirants a la utopia del fotoperiodisme la trobada Ojo de Pez, que tindrà lloc del 15 al 17 de juliol a Barcelona, sembla una brillant aposta per crear un lloc d’encontre per a professionals a Espanya. Un espai plantejat per a un reduït nombre de fotògrafs emergents per als qui pot ser una oportunitat que no han de deixar passar. Conèixer grans editors i fotògrafs, que vegin els teus treballs i els jutgin i, potser, amb sort, facis el contacte de la teva vida.

Entre tantos fugaces intentos y millares de aspirantes a la utopía del fotoperiodismo el encuentro Ojo de Pez, que tendrá lugar del 15 al 17 de julio en Barcelona, parece una brillante apuesta por crear un lugar para profesionales en España. Un espacio planteado para un reducido número de fotógrafos emergentes para los que puede ser una oportunidad que no deben dejar pasar. Conocer a grandes editores y fotógrafos, que vean tus trabajos y los juzguen y, tal vez, con suerte, hagas el contacto de tu vida.

D’altra banda ens preguntem quina alternativa els queda per reunir-se, conèixer-se i compartir les seves modestes i inèdites obres als qui es queden, els adoradors sense més de la fotografia documental que miren de lluny els grans noms, els grans premis i les grans publicacions És el Photo Meeting Barcelona una oportunitat per a l’escena fotogràfica de la nostra ciutat? Del nostre país? Un nou certamen de referència a nivell internacional? O un pas mal fet a mig camí dels grans festivals del Sud de França? O potser sorgeix amb lucidesa i gosadia en un moment inoportú, plantejant un concepte més arriscat per als irreductibles fotògrafs del nostre petit llogarret? Com en tot, hi ha pros i contres. Un salt sense xarxa que sembla dir: si vols professionalitzar-te has de sotmetre’t a unes regles. Tot té el seu preu i aquest negoci (oci) no és precisament una excepció. Al cap i a la fi, ser o no ser sí que és la qüestió.

envia el teu reportatge a reports@pieldefoto.org equip PIEL de FOTO revista de fotografia documental

Por otra parte, nos preguntamos qué alternativa les queda para reunirse, conocerse y compartir sus modestas e inéditas obras a los que se quedan, los adoradores sin más de la fotografía documental que miran de lejos a los grandes nombres, los grandes premios y las grandes publicaciones ¿Es el Photo Meeting Barcelona una oportunidad para la escena fotográfica de nuestra ciudad? ¿De nuestro país? ¿Un nuevo certamen de referencia a nivel internacional? ¿O un paso mal dado a medio camino de los grandes encuentros del Sur de Francia? ¿O quizás surge con lucidez y arrojo en un momento inoportuno, planteando un concepto más arriesgado para los irreductibles fotógrafos de nuestra pequeña aldea? Pros y contras los hay. Un salto sin red que parece decir: si quieres profesionalizarte y vivir de esto has de pasar en cierta manera por el aro. Todo tiene su precio y este negocio (ocio) no es precisamente una bicoca. Al fin y al cabo, ser o no ser sí es la cuestión.

www.pieldefoto.org Coordinació Anna Baeza

Disseny d’imatge Federica Sala

Comunicació i Premsa Clara Saperas

Col·laboren en aquest número

Producció Carlos R. Depares Edgar Melo

Disseny i producció gràfica Celeste Arroquy

Comunicació fotògrafs Lluís Salvadó

Dani Lagarto Fernández Leo Santana Eva Parey Jordi Cohen Rafael Arocha UIFOTO

Taula d’edició Equip PIEL de FOTO

Disseny web Carlos López de Pablo

Redacció Edgar Melo

Màrqueting Carlos R. Depares Barbara Beltramello

Multimedia Bernat Camps Distribució Adriana Nicosia Traducció anglesa Ana Pires

Els articles firmats no expressen necessàriament l’opinió de PIEL de FOTO i els editors no assumeixen cap responsabilitat pel seu contingut i/o autoria. Es permet la reproducció total o parcial del material d’aquesta publicació que no porti el signe © (copyright), sempre que es citi el nom de la font (revista PIEL de FOTO), el número del que ha estat extret i el nom de l’autor. c/Provença, 231 08008 Barcelona, Espanya info@pieldefoto.org www.pieldefoto.org


Dani Lagarto Fernández

HÉROES ANÓNIMOS

Deu pacients oncològics de l’Hospital Clínic de Barcelona van accedir a ser retratats en aquest projecte que neix amb la idea que la societat “sana” vegi que una cosa tan greu com un càncer no significa el final, ni una maledicció contagiosa, ni una cosa de la qual no es parla, en la qual no es pensa, o no es veu. El resultat són deu tríptics, on el cap i el tors apareixen en l’Hospital, mentre que els peus, i el retrat adjacent estan presos en un lloc de l’elecció del pacient, allà on poden allunyar-se i oblidar-se, per un moment, de la seva malaltia. Diez pacientes oncológicos del Hospital Clínic de Barcelona accedieron a ser retratados en este proyecto que nace con la idea de que la sociedad “sana” vea que algo tan grave como un cáncer no significa el fin, ni una maldición contagiosa, ni algo de lo que no se habla, en lo que no se piensa, o no se ve. El resultado son diez trípticos, donde la cabeza y el torso aparecen en el Hospital, mientras que los pies, y el retrato adyacente están tomados en un lugar de la elección del paciente, allí donde pueden alejarse y olvidarse, por un momento, de su enfermedad. Ten patients from the Oncology Department of the Hospital Clínic in Barcelona agreed to be portrayed in this project, born with the idea that the “healthy” part of society sees that cancer does not mean the end, neither a contagious curse, nor something that should not be spoken about, thought of or even looked at. The result is ten triptychs, where the head and the torso are photographed in the Hospital, while the feet and the adjacent portrait are taken in a place chosen by the patient, where they can go away and forget, for a moment, about their condition.

www.lagartofernandez.netLA VIDA ENTRE MINAS Leo Santana


Fa 18 anys, Srey Ny perdia les dues cames. Va ser a la frontera de Cambodja amb Tailàndia, a l’oest del país. Ara, demana diners amb el seu bebè d’un mes en braços pels carrers de Battambang, la ciutat amb el major índex de mutilats del país, on una de cada noranta persones ha trepitjat una mina. La de Srey Ny és una història que es repeteix sovint a Cambodja, junt amb l’Afganistan i Angola, una de les nacions més afectades pel problema de les mines a tot el món.

Hace 18 años, Srey Ny perdía las dos piernas. Fue en la frontera de Camboya con Tailandia, al oeste del país. Ahora, se dedica a mendigar con su bebé de un mes en brazos por las calles de Battambang, la ciudad con el mayor índice de mutilados del país, donde una de cada noventa personas ha pisado una mina. La de Srey Ny es una historia que se repite a menudo en Camboya, junto con Afganistán y Angola, una de las naciones más afectadas por el problema de las minas en todo el mundo.

18 years ago, Srey Ny lost both her legs. It happened at the border of Cambodia with Thailand, in the western part of the country. Now, she asks for money with her baby in her arms on the Battambang streets, the city with the highest rate of disabled people of the country, where one of every ninety persons has stepped on a mine. That story of Srey Ny is common in Cambodia, together with Afghanistan and Angola, the most affected nations by the landmines problem.


Leo Santana


Leo Santana

I tu que hi veus? Anna Puigvoltes, guionista d’un programa de ràdio Em suggereix un taller. El taller d’una persona que fa proves. I a l’època va fer un maniqui i va anar guardant material. Ara potser vol ser artista i està recollint rampoines que té pel taller de la serva etapa de marionetista. Fins i tot hi ha com un esboç, com si vulgués crear una mena de Frankestein. María Rodríguez (La Mala), cantant de Hip Hop Em fa por. Veig com robots i com molts artilugis mecànics. Imagino que és quelcom que té a veure amb la indústria. No m’agrada la fotografia. Crec que ens separa del que és natural, de nosaltres mateixos.

Sandra Barroso, estudiant de Psicologia i cooperant Veig un parell de mans demanant ajuda. Hi ha una altre mà que està com retraida, no volent-se-la donar. Després hi ha altres espècies de mans a la part superior de la imatge, com maquiavélicas. És la part fosca de la foto. És una petició desesperada d’ajuda. Trinidad Carreño, dependenta d’una drogueria És com una amputació. És desagradable. Diria que de fang. Per a una estàtua o escultura? A primera vista semblen de debò i no m’agrada. Ho situaria en un taller de Barcelona perquè veig un pot de loctite. Hi ha coses molt sofisticades perquè sigui un país del Tercer Món.

¿Y tú que ves? Anna Puigvoltes, guionista de un programa de radio Me sugiere un taller. El taller de una persona que hace inventos. En su momento hizo maniquís y fue guardando material. Ahora quizás quiera ser artista y está recogiendo desperdicios que tiene por el taller de su etapa de marionetista... incluso hay como un esbozo, como si quisiese crear una especie de Frankestein.

Sandra Barroso, estudiante de Psicologia y cooperante Veo un par de manos pidiendo ayuda. Hay otra mano que está como retraida, no queriéndosela dar. Luego hay otras especies de manos en la parte superior de la imagen, como maquiavélicas. Es la parte oscura de la foto. Es una petición desesperada de ayuda.

Trinidad Carreño, dependienta de una droguería Es como una amputación. Es desagradable. Parecen María Rodríguez (La Mala), cantante de Hip Hop de barro. ¿Para una estatua o escultura? A simple Me da miedo. Veo como robots y como muchos arti- vista parecen de verdad y no me gusta. Lo ubicalugios mecánicos. Imagino que es algo que tiene que ría en un taller de Barcelona porque veo un bote de ver con la industria. No me gusta la foto. Creo que loctite. Hay cosas muy sofisticadas para que sea un nos separa de todo lo natural, de nosotros mismos. país del Tercer Mundo.

Persones com tu interpreten una fotografia seleccionada d’un dels reportatges. I tu què hi veus? Merce Pujades, becària Mans tallades. Sembla l’escena d’un crim, però només son mans. No dóna gaire bon rotllo. Imagino una zona de suburbis potser. A primera vista és com una nau insdustrial abandonada. Eneka Fernández, llibretera Me vienen a la cabeza las fotos surrealistas de Man Ray, Duchamp. Las cajas de polvo, eran como trabajos en un desván. Se fotografiaba la acumulación de polvo. Tiene un rollo industrial. Las manos me recuerdan a las fotografías de Hans Bellmer, que utilizaba maniquíes generalmente decapitados, con formas, curvas, atados; formas extrañas, desasosegantes, no muy tranquilas.

Personas como tú interpretan una fotografía seleccionada de uno de los reportajes. ¿Y tú que ves? Merce Pujades, becaria Manos cortadas. Parece la escena de un crimen, pero solo son manos. No da muy buen rollo. Imagino una zona de suburbios quizás. A primera vista es como una nave industrial abandonada. Eneka Fernández, librera Em vénen al cap les fotos surrealistas de Man Ray, Duchamp. Les caixes de pols, eren com treballs en unes golfes. Es fotografiava l’acumulació de pols. Té un rotllo industrial. Les mans em recorden a les fotografies de Hans Bellmer, que utilitzava maniquís generalment decapitats, amb formes, corbes, lligats; formes estranyes, desassossegants, no molt tranquil·les.


PLAYA de CHERNóBIL Eva Parey

Playa de Chernóbil reflecteix la transformació social que ha experimentat Sant Adrià del Besòs en els darrers anys. Una societat plural formada per dos processos migratoris, un de nacional als anys 70 i un altre internacional que es va iniciar a finals dels 90. Com a teló de fons, les tres torres fumejants de la central tèrmica, icona de la perifèria de Barcelona i element essencial d’un skyline compartit amb altres grans edificis com La Sagrada Familia, la Torre Agbar o el Tibidabo.

Playa de Chernóbil refleja la transformación social que ha experimentado Sant Adrià del Besòs en los últimos años. Una sociedad plural formada por dos procesos migratorios, uno nacional en los años 70 y otro internacional que comenzó a finales de los 90. Como telón de fondo, las tres torres humeantes de la central térmica, icono de la periferia de Barcelona y elemento esencial en un skyline compartido con otros grandes edificios como La Sagrada Familia, la Torre Agbar o el Tibidabo.

Playa de Chernóbil reflects the social transformation that has taken place in Sant Adrià del Besòs over the last years. A plural community formed by two migratory processes, a national one on the seventies and an international one that started at the end of the 90s. On the background, the three smoking towers of the thermal power station, icon of the periphery of Barcelona and essential element of a skyline shared with other big buildings such as La Sagrada Familia, the Agbar Tower or the Tibidabowww.evaparey.comwww.evaparey.comVIVRE LE TAP-TAP Jordi CohenPujar a un tap-tap, el típic i característic mitjà de transport d’Haití és deixar-te portar per les malparades carreteres del país, sense prejudicis, sense limitacions, sense pors. Alguns de nou pintats, altres reinventats, altres en la decadència més subtil. Tap-tap, Tap-tap. Sotragueig cadenciós de motor, de persones que es balancegen al ritme que imposen els carrers en els vehicles-camioneta que els porten als seus treballs, a les seves cases, a tot arreu.

Subir a un tap-tap, el típico y característico medio de transporte de Haití es dejarte llevar por las maltrechas carreteras del país, sin prejuicios, sin limitaciones, sin miedos. Algunos recién pintados, otros reinventados, otros en la más sutil decadencia. Tap-tap, Tap-tap. Traqueteo cadencioso de motor, de personas que se bambolean al ritmo que imponen las calles en los vehículos-camioneta que los llevan a sus trabajos, a sus casas, a todas partes.

Getting on a tap-tap, Haiti’s typical means of transport, is getting carried away through the battered roads of the country, without prejudices, without limitations, without fears. Some have been recently painted, others, reinvented or in the subtlest decadence. Taptap, tap-tap. The rhythmic jolting of an engine, people swaying along the streets in these characteristic vehicles that take them to their homes, to their jobs, to everywhere.www.jordicohen.comAPRENDER A VOLAR Rafael Arocha

Els estudiants del Reial Conservatori de Dansa de Cadis mostren les seves obres finals a mitjans del mes de juny després d’un any d’assaigs i de molta feina. Aprender a volar sorgeix de la curiositat per allò que s’amaga darrere del que veiem, per conèixer com són els processos, el desenvolupament, les relacions i l’esforç diari que desemboca en una experiència en ocasions efímera. Al darrere, una història quotidiana, un conte sobre l’amistat, el respecte, l’admiració i el treball que comporta convertir en realitat un somni.

Los estudiantes del Real Conservatorio de Danza de Cádiz muestran sus obras finales a mediados del mes de junio tras un año de ensayos y duro trabajo. Aprender a volar parte de la curiosidad por aquello que se esconde detrás de lo que vemos, por conocer cómo son los procesos, el desarrollo, las relaciones y el esfuerzo diario que desemboca en una experiencia en ocasiones efímera. Tras todo ello, una historia cotidiana, un cuento sobre la amistad, el respeto, la admiración y el trabajo que conlleva convertir en realidad un sueño.

The students of the Royal Conservatory of Dance in Cadis show their final work at the end of June after a year of rehearsals and hard work. Aprender a volar explores what hides behind what we see: the processes, the development, the personal relationships and the daily effort that leads to an experience often ephemeral. Behind the scenes, a daily story, a tale about friendship, respect and admiration and the work that makes possible dreams come true

www.rafaphoto.blogspot.com


col·lectius

UIFOTO http://uifoto.ning.com//

PIEL de FOTO revista de fotografia documental

© Juan Carril Márquez & UIFOTO

UIFOTO (Unió Internacional de Fotògrafs) és una entitat que va néixer per tal d’intensificar les relacions intersectorials en fotografia i disminuir la situació d’indefensió que, paral·lelament, està patint el fotògraf. D’aquesta forma, i sota la direcció de Juan Carril Márquez, estan duent a terme contactes amb entitats i fotògrafs de diferents països; promovent activitats que fomenten la interacció de fotògrafs i comunitats fotogràfiques independentment de les distàncies geogràfiques, com la iniciativa Pon una foto en la calle; denunciant situacions que obstaculitzen la llibertat, professionalitat i drets dels fotògrafs i publicant treballs editorials que persegueixen facilitar la intercomunicació entre entitats fotogràfiques i fotògrafs a través, per exemple, de la recent edició de la Guia Pràctica de les Entitats Fotogràfiques Espanyoles. Totes aquestes accions pretenen revertir en una substancial millora de les condicions del fotògraf com a professional; facilitar la interacció entre entitats fotogràfiques dispars i posar eines a l’abast de fotògrafs aficionats perquè puguin desenvolupar-se sense les barreres moltes vegades imposades per la falta d’informació.

© Vespasiano Ruiz Pichón

© Elizabet Tagtachian

UIFOTO (Unión Internacional de Fotógrafos) es una entidad que nació con el propósito de intensificar las relaciones intersectoriales en fotografía y disminuir la situación de indefensión que, paralelamente, está sufriendo el fotógrafo.

© Deccio Lizzardy Serrano

© Juan Carril Márquez

UIFOTO (International Union of Photographers) is an organization born in order to intensify the intersectorial relations and improve the situation of defenselessness that affects photographers.

De esta forma, y bajo la dirección de Juan Carril Márquez, están llevando a cabo contactos con entidades y fotógrafos de diferentes países; promoviendo actividades que fomentan la interactuación de fotógrafos y comunidades fotográficas independientemente de las distancias geográficas, como la iniciativa Pon una foto en la calle; denunciando situaciones que obstaculizan la libertad, profesionalidad y derechos de los fotógrafos y publicando trabajos editoriales que persiguen facilitar la intercomunicación entre entidades fotográficas y fotógrafos a través, por ejemplo, de la reciente edición de la Guía Práctica de las Entidades Fotográficas Españolas.

Under the direction of Juan Carril Márquez, they are carrying out contacts with entities and photographers from different countries; promoting activities that encourage the interaction of photographers and photographic communities independently of the geographical distances, such as the initiative it Pon una foto en la calle; reporting situations that threaten freedom, professionalism and the rights of photographers; publishing works that pursue the intercommunication between photographic groups and photographers, such as the recent edition of the Guía Práctica de las Entidades Fotográficas Españolas.

Todos estos trabajos pretenden revertir en una substancial mejora de las condiciones del fotógrafo como profesional; facilitar la interacción entre entidades fotográficas dispares y poner herramientas al alcance de fotógrafos aficionados para que puedan desarrollarse sin las barreras muchas veces impuestas por la falta de información.

All these actions intend to achieve a substantial improvement of the conditions of the photographer as a professional; facilitating the interaction among different photographic entities and providing tools for amateur photographers so they can develop without the barriers often imposed by the lack of information.

información / informació / information

info@pieldefoto.org publicitat / publicidad / advertising

marketing@pieldefoto.org en vols més? / ¿quieres más? / want more?

www.pieldefoto.org


Pau Coll Sanchez | RUIDO PHOTO

y s o s cur res de e l l ta grafía o t fo

curso 2010-2011 cursos de iniciación ·Fotografía General I

Inscripciones abiertas Los Nuevos Cursos comienzan en SEPTIEMBRE

cursos avanzados ·Fotografía General II ·Fotorreportaje ·Tratamiento digital de la imagen ·Periodismo para fotógrafos

talleres ESPECIALIZADOS ·Lenguaje de autor (con Mattia Insolera) ·Retrato (con Alfons Rodriguez) ·Fotografía de viajes (con Rafa Badía) ·Fotografía tu realidad (con Mireia Bordonada) ·Edición gráfica (con Rafa Badía) ·Reportaje en zona de conflicto (con Alfons Rodriguez) Y más actividades y workshops en camino! C/ Dr. Giné i Partagàs, 38 <M> Barceloneta L4 T: 932680017

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a 21h

Contacto: E: escuela@ruidophoto.com W: www.ruidophoto.com/formación


La FOTOGRAFÍA l a t n e m u c o d RECONQuista EL TABLOIDe.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.