Page 1


SPIS TREŚCI

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Rozpoczynamy nową kadencję. Tym razem czteroletnią. Uważam, jako dziekan drugiej w Polsce izby, że to dobra decyzja aby wrócić do sprawdzonych przez samorząd radcowski dłuższych kadencji. Dla mnie osobiście trzyletnia okazała się zbyt krótką na realizację całego programu przedstawionego Państwu w 2013roku. Pragnę go kontynuować rozszerzając o nowe działania. Mówię o nich w rozmowie z red. Jolanta Lenartowicz. To co boli mnie najbardziej to bezrobocie dotykające coraz bardziej członków samorządu. Nasz samorząd rozrasta się. Co roku przybywa nam liczna rzesza nowych członków. Nie wszyscy jednak znajdują zatrudnienie czy podejmują decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Świadomość prawna naszych obywateli jest niska i tylko niewielki procent korzysta z usług radcy prawnego. Próbujemy to zmieniać ale wymaga to czasu i przede wszystkim skondensowanych działań całego środowiska. Coraz lepiej się integrujemy, ale ciągle za mało. Choć inne samorządy prawnicze uważają, że wiele dobrego dla swoich członków robimy. Chciałbym w nadchodzącej kadencji więcej uwagi poświęcić tym działaniom, które będą wzmacniały środowisko, prezentując na zewnątrz nowe inicjatywy samorządowe, w tym i te na szczeblu krajowym. A lokalnie chciałbym przyciągać jeszcze większą ilość członków na wydarzenia i spotkania nieformalne, bo to one tworzą nowe więzi i budują nową jakość i nowe wyzwania i pomysły. Pozwólcie jeszcze na osobistą refleksję. Obserwuję poczynania administracji rządowej, parlamentu a także prezydenta i uważam, że nadszedł najwyższy czas aby aktywnie włączyć się w debaty publiczne odnoszące się do wartości stanowiących podstawę demokratycznego państwa. Winniśmy wspierać inicjatywy, które mogą przeciwstawić się zmianom konstytucyjnego podziału władzy. Mamy przecież ugruntowaną pozycję jako instytucja publiczna. Reprezentujemy jedną grupę zawodową o wspólnych interesach, zapewniamy warunki wykonywania zawodu oraz współpracujemy z licznymi instytucjami. Choćby ostatnio z administracją publiczną prowadząc nieodpłatne porady prawne. Przed nami kolejny pracowity rok. Z tej okazji przyjmijcie proszę Najlepsze Życzenia, Spokojnych, Rodzinnych Świat Bożego Narodzenia i Do siego 2017 roku. Zbigniew Tur Dziekan OIRP w Poznaniu

Nowe władze Krajowej Rada Radców Prawnych na lata 2016 - 2020

4

Nowe władze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu kadencja 2016 - 2020

5

Odznaczenia przyznane

11

Egzamin wstępny na aplikację radcowską

12

Kierują nami trzy priorytety. Rozmowa z mec. Z. Turem

13

Udało się nam posadzić adwersarzy przy jednym stole. 16 Rozmowa z mec. K. Urbaniakiem Widziane z boku. Komentuje prof. A. Stelmach

18

Aplikacja po zmianach w regulaminie. Rozmowa z mec. H. Kuligowskim

19

Działamy

21

Wielkopolskie porozumienie samorządów zawodowych

24

The FBE international contract competition

25

Możliwa pomoc prawna dla wielkopolskich szkół

26

Jak zredagować klauzulę mediacyjną „Multistep” w umowach gospodarczych?

27

Fyrtel Zgody zgodnie otwarty

28

Poznański salon mediacji gospodarczej już za nami!

29

Mediacje w Szkole

31

Mediacje w krobi szansą porozumienia na przyszłość

32

Taka jest Ameryka

34

KWARTALNIK „PARAGRAF POZNAŃSKI” WYDAWCA: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu REDAKCJA: Jolanta Lenartowicz, Ewa Papla ADRES REDAKCJI: 61-105 Poznań, ul. Chwaliszewo 69 TEL./FAX: 61 853 53 11 / 61 853 57 55 E-MAIL: paragraf@poznan.oirp.pl / www.poznan.oirp.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania oraz adiustowania tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

3


AKTUALNOŚCI

NOWE WŁADZE

Krajowej Rada Radców Prawnych KADENCJA 2016 - 2020

CZŁONKOWIE KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH: Prezes KRRP: Maciej Bobrowicz – OIRP Zielona Góra Wiceprezesi: Leszek Korczak, Michał Korwek, Ryszard Ostrowski, Zbigniew Tur Sekretarz: Elwira Szurmińska-Kamińska Skarbnik: Danuta Koszyk-Ciałowicz Członkowie: Włodzimierz Chróścik, Andrzej Domański, Anna Ignaczak, Adam Król, Bartosz Opaliński, Bartłomiej Tkacz, Ryszard Wilmanowicz, Magdalena Witkowska, Bazyli Zacharczuk OIRP Białystok: Ewa Arcisz, Jacek Klimowicz, Bazyli Zacharczuk OIRP Bydgoszcz: Gabriela Krajczewska, Zbigniew Pawlak, Rościszewski Michał OIRP Gdańsk: Ewa Jezierewska, Jerzy Mosek, Maria Ślązak, Magdalena Witkowska OIRP Katowice: Piotr Bober, Katarzyna Jabłońska, Ryszard Ostrowski, Marek Wojewoda OIRP Kielce: Marcin Cecot, Weronika Filiks, Andrzej Głogowski OIRP Koszalin: Anna Ignaczak, Aleksandra Tyburska OIRP Kraków: Ewa Bielecka, Andrzej Kadzik, Danuta Koszyk-Ciałowicz, Tomasz Korpusiński, Danuta Rebeta OIRP Lublin: Sławomir Bartnik, Hanna Chabros, Teresa Stecyk OIRP Łódź: Andrzej Domański, Mieczysław Humka, Ewa Stompor-Nowicka OIRP Olsztyn: Lech Ciarkowski, Michał Korwek, Witold Lewandowski OIRP Opole: Dariusz Sałajewski, Bartłomiej Tkacz, Joanna Wisła-Płonka OIRP Poznań: Krystyna Babiak, Marzena Brukwicka, Henryk Kuligowski, Andrzej Pieścik, Zbigniew Tur OIRP Rzeszów: Piotr Kamiński, Bartosz Opaliński, Lech Marek Skierczyński OIRP Szczecin: Anna Biel, Przemysław Mijal OIRP Toruń: Stefan Mucha, Ryszard Wilmanowicz OIRP Wałbrzych: Sławomir Majka, Małgorzata Walaszczyk-Borek OIRP Warszawa: Bartosz Brylski, Włodzimierz Chróścik, Jarosław Dąbkowski, Piotr Grodzki Adam Król, Łukasz Leja, Tomasz Nawrot, Łukasz Oleksiuk, Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka Anna Sękowska, Rafał Stankiewicz, Sławomir Żałobka OIRP Wrocław: Leszek Korczak, Jan Łoziński, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler OIRP Zielona Góra: Jowita Pilarska-Korczak, Elwira Szurmińska-Kamińska 4


AKTUALNOŚCI

NOWE WŁADZE

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu KADENCJA 2016 - 2020

DZIEKAN – Zbigniew Tur, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, ukończył aplikację radcowską w 1997 roku. Od 1998 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i cywilnym. W roku 1999 roku został członkiem Rady OIRP, w latach 2003-2010 pełnił funkcję sekretarza Rady, w latach 2010-2013 funkcję dziekana ds. aplikacji, będąc także członkiem Prezydium KRRP odpowiedzialnym za ubezpieczenia cywilne radców prawnych. W poprzedniej kadencji był dziekanem poznańskiej izby. W listopadzie br. został wiceprezesem KRRP. Razem z żoną wychowuje syna. Uprawia żeglarstwo, narciarstwo, podróżuje.

WICEDZIEKAN – dr Krystyna Babiak, doktor prawa pracy, absolwent Wydział Prawa na UAM. W latach 1968-1970 była aplikantem w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1974 r. do 1986 r. była adiunktem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. Od 1984 r. pracuje jako radca prawny w służbie zdrowia i instytucjach kultury, a od 1990 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. W 1991 roku została wybrana wicedziekanem OIRP w Poznaniu, a od 1995 do 20 września 2013 roku pełniła funkcję dziekana poznańskiej Izby. Była dwukrotnie wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Za działalność na rzecz rozwoju samorządu radcowskiego 20 września 2013 roku odznaczona została Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Medalem za Zasługi Wielkopolskiego Wojewody, Srebrnym Medalem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” (Praca Wszystko Zwycięża) za Krzewienie Idei Pracy Organicznej oraz Honorową Odznakę Adwokatury Wielkopolskiej. Pasjonuje ją psychologia, a szczególnie jak można poznać i wykorzystać ludzką psychikę. Bardzo lubi podróżować.

WICEDZIEKAN - Henryk Kuligowski, ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM oraz aplikację radcowską w OIRP w Poznaniu w 1997 roku. Jest radcą prawnym Urzędu Miasta Poznania, Straży Miejskiej, Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie cywilnym, prawie pracy i prawie spółek handlowych. Od 1998 roku działa aktywnie w samorządzie radcowskim. Przez jedną kadencję był sędzią OSD w Poznaniu a przez trzy WSD w Warszawie. W poprzedniej kadencji był wicedziekanem ds. aplikacji i szkoleń. Żonaty, ma dwie córki. Interesuje się pracą i działalnością samorządową. Znajduje czas na sport w tym także na działalność w zarządzie AZS Poznań.

5


AKTUALNOŚCI SEKRETARZ - Grzegorz Lorych, ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1989 r. oraz aplikację sądową w 1991 r. Jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych w Lesznie. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. W organach samorządu od kilku kadencji. W ostatnich dwóch pełnił funkcję Skarbnika Rady OIRP w Poznaniu. Żonaty, ma córkę. Interesuje się uprawą drzew owocowych, fotografią i historią polityczną Polski.

SKARBNIK - Marzena Brukwicka, ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w 1988 roku oraz aplikację radcowską w 1997 roku. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie ochrony zdrowia i prawie cywilnym. W ostatnich dwóch kadencjiach pełniła funkcję Sekretarza Rady OIRP w Poznaniu. W wolnych chwilach znajduje czas na dobrą książkę, biega, pływa. Lubi też popracować w przydomowym ogródku.

CZŁONKEK PREZYDIUM - Dariusz Szymczak - ukończył Wydział Prawa i Administracji na UMK w Toruniu w 1990 roku, aplikację radcowską ukończył w 1995 roku w OIRP w Poznaniu. Jako radca prawny pracuje początkowo w ramach stosunku pracy, od 1997 r. prowadząc także swoją kancelarię radcy prawnego a od 2001 roku wyłącznie prowadząc kancelarię z siedzibą w Koninie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, gospodarczym, prawie spółek handlowych oraz w prawie geologicznym i górniczym. W dwóch kadencjach był członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wielkopolskiego samorządu. W ostatniej kadencji był członkiem Prezydium. Ma żonę Ewę, córkę Weronikę i syna Antoniego. Lubi podróże i wędkarstwo. CZŁONKOWIE RADY: Maciej Bedyński - Ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 2008 roku oraz aplikację radcowską w 2012 roku. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie autorskim. W ostatniej kadencji uczestniczył w pracach Komisji ds. Mediów i Promocji Zawodu. W wolnych chwilach czyta, spędza czas z rodziną, uprawia sport.

Tomasz Działyński – ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1979 r., a aplikację radcowską w 1987 r. Razem z mec. Pawłem Judkiem prowadzi spółkę partnerską radców prawnych - Kancelarię Prawną Działyński i Judek. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, prowadzi spory sądowe i pozasądowe, obrót nieruchomościami i działalność deweloperską. Arbiter w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wpisany na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek licznych organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Poznaniu. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Chwaliszewo. Żonaty, ma córkę i syna. Uprawia żeglarstwo, narciarstwo, dalekie podróże i wiele innych fajnych rzeczy.

6


AKTUALNOŚCI Michał Formalik – ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1990 roku, ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Do 1997 był zastępcą Biura Prawnego w GBWCA, od 1997 pracuje w Kancelarii Radców Prawnych Formalik i Kowalewski. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym i ubezpieczeniowym. Żonaty, ma córkę. Lubi góry, wiatr i wodę.

Leszek Gogoliński - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1992 roku, a aplikację radcowską w OIRP Poznań w 1995 roku. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Pleszewie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spółdzielczym i bankowym. Ma żonę, z którą wychowuje dwie córki. Interesuje się ustawodawstwem polskim.

Jan Kanecki - absolwent Wydziału Prawa UAM oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Kancelaria Prawna od 1992 r, obecnie Kanecki i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. kom. w Poznaniu. Członek rady OIRP w Poznaniu Specjalizacja: prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze. W chwilach wolnych: Wnuczki, golf, Tatry - chodzenie po szlakach górskich, dobra książka.

Krzysztof Kola - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1976 roku oraz aplikację sędziowską. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. W samorządzie radcowskim od 1999 roku, Wicedziekan Rady kadencji 2004-2007, 2007-2010, 2010-2013. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się sportem, turystyką, historią, muzyką lat 60-tych.

Adam Lebioda - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1986 roku, później aplikację sędziowską. Jest radcą prawnym Izby Skarbowej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym i handlowym. Z samorządem radcowskim związany od 2004 roku. Był członkiem Komisji Rewizyjnej w kadencjach 2004-2007 i 2007-2010 oraz członekiem Rady i Przewodniczącym Komisji ds. Wpisów w kadencji 2010-2013. Ma dwie córki. Interesuje się muzyką baroku, literaturą. Uprawia biegi, jeździ rowerem.

7


AKTUALNOŚCI Elżbieta Napierała-Kęsy - ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w 1997 roku, a aplikację radcowską w Poznaniu w 2001 roku. Pracuje w „Przewozach Regionalnych” sp. z o.o. oraz w kancelarii radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie pracy i w prawie cywilnym. Interesuje się historią, muzyką i filmem.

Krzysztof Owsianny - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował również na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy). Ukończył Studium Prawa Niemieckiego oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Prowadzi kancelarię rady prawnego oraz współpracuje z międzynarodową kancelarią, obsługując także klientów anglo- i niemieckojęzycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów reorganizacyjnych (połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek) i projektów due diligence. Doradza również przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Andrzej Pieścik - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1991 roku, aplikację radcowską w Poznaniu w 1995. Prowadzi kancelarię Radcy Prawnego, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie procesowym, prawie bankowym. Członek Rady poprzednich kadencji. Ma cudowną rodzinę. Fascynuje go paralotniarstwo i żeglarstwo.

Katarzyna Pietrzak - ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w 1991 roku, aplikację radcowską w Poznaniu w 1997 roku. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym, ze sczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji. Z mężem wychowuje dwoje dzieci. Interesuje się turystyką, szczególnie kulturową, filmem i literaturą.

Adam Puchalski - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1998 roku, aplikację radcowską w Poznaniu w 2003 r. Koordynował obsługą prawną spółek wchodzących w skład sieci „Piotr i Paweł” S.A. w Poznaniu, obecnie na stanowisku Wiceprezesa Zarzą-du „Piotr i Paweł” S.A. w Poznaniu. W organach samorządu – 2 kadencje jako członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej i obecnie trzecią kadencję jako członek Rady OIRP. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym oraz w prawie spółek handlowych. Żona Justyna Puchalska, dwaj synowie; Marcin – 19 lat i Maksymilian 6 lat. Interesuje się literaturą, piłką nożną, tenisem.

8


AKTUALNOŚCI Małgorzata Ratajczak - ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w 1982 roku, a aplikację radcowską w Poznaniu w 1992 roku. Jako radca prawny obsługuje jednostki samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym materialnym i procedurze administracyjnej. Z mężem Ireneuszem wychowują córką Magdalenę. Interesuje się muzyką, filmem i tenisem (na ekranie).

Anna Stawicka- ukończyła Prawo na wydziale Prawa i Administracji UAM w 2000 roku. W 2005 roku ukończyła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. Od 2006 roku wykonuje zawód radcy prawnego i prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie konsumenckim, oświatowym i rodzinnym. W latach 2012 2014 Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Poznaniu. W ostatniej kadencji członek zespołu ds. edukacji prawnej. Pasjonuje się podróżami i dobrą książką, a czas umila sobie grą na fortepianie.

Wojciech Szidlewski - ukończył Wydział Prawa i Administracji UAM w 1992 roku, aplikację radcowską w Poznaniu w 1995 roku, prowadzi kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i cywilnym. Członek Rady OIRP w Poznaniu dwóch kadencji. Z żoną Katarzyną wychowuje córkę Michasię. Lubi zdrową akty-wność – m.in. tenis, siatkówkę i pracę w ogrodzie.

Krzysztof Urbaniak - dr, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację radcowską ukończył w 2008 roku. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego oraz prawa europejskiego. Autor ponad 30 publikacji naukowych. Wykładowca na UAM. Razem z żoną wychowuje syna i córkę. Interesuje się alpinizmem, żeglarstwem, piłką nożną oraz historią.

Anna Węglińska - ukończyła w 2000 r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2005 r. ukończyła aplikację radcowską, a także podyplomowe studia z zakresu „Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach współpracy z kancelariami radców prawnych. Od 2011 r. pracuje w Agencji Mienia Wojskowego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nieruchomości, prawie mieszkaniowym, windykacji należności, oraz w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych. W ostatniej kadencji pełniła funkcję członka Komisji ds. Sportu OIRP w Poznaniu.Wolne chwile spędza na basenie lub stoku narciarskim. Jej pasją są książki, w szczególności literatura iberoamerykańska.

9


AKTUALNOŚCI Tomasz Witulski – wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu w 2010 r. Od 2011 r. wykonuje zawód radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego, a od połowy 2014 r. prowadzi również Kancelarię Radcy Prawnego. W ostatniej kadencji OIRP w Poznaniu został wybrany do Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego, Wydawnictw i Nauki. Specjalizuje się w materialnym prawie administracyjnym dotyczącym sektora publicznego, w tym przede wszystkim prawie zamówień publicznych oraz w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. Prywatnie zwolennik wszelkiej aktywności sportowej, turystyki oraz miłośnik filmów i kuchni z różnych zakątków świata. Grażyna Wróblewska - ukończyła Wydział Prawa i Administracji UAM w 1973 roku, aplikację radcowską ukończyła w 1985 roku. Od 1985 roku pracuje w administracji publicznej. Jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Specjalizuje się w finansach publicznych, postępowaniu administracyjnym i zamówieniach publicznych. Członek Rady poprzednich kadencji. Ma męża i trzy córki. Interesuje się sportem i muzyką.

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY X kadencja (2016-2020) Monika Czapla – Przewodnicząca Magdalena Bejger, Leszek Binkowski, Dorota Cyrson, Joanna Daczyńska, Roman Hojan, Augustyn Moga, Maciej Napierała, Jacek Nowak, Michał Pankiewicz, Alicja Płoszewska, Grażyna Ratajczyk, Jędrzej Skrzypczak, Bożena Staradowska-Adamska, Monika Urbaniak, Tomasz Wierzowiecki, Jacek Woźniak, Magdalena Zakrzewska RZECZNIK DYSCYPLINARNY - Jerzy Burkowski ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO Alicja Borowiak-Cordido, Ryszard Dolata, Józef Kuczewski, Michał Łakomecki, Wojciech Pietrzykowski, Małgorzata Plura, Maciej Sobiech, Jakub Szawan, Mariusz Tomiak, Marcin Umbreit, Tomasz Ziółkowski SKŁADY KOMISJI I ZESPOŁÓW ZESPÓŁ DS. WYKONYWANIA ZAWODU: Liliana Jakielczyk – przewodniczący Przemysław Borkowski, Kamila Chmielarz-Suszka, Jacek Kuś, Czesław Matecki, Elżbieta Napierała-Kęsy, Elżbieta Wojnowska KOMISJA DS. APLIKACJI: Andrzej Pieścik – przewodniczący Michał Bojdo, Natalia Jaworska, Zuzanna Jeżak, Andrzej Mietlarek, Maciej Napierała, Krzysztof Skrzypinski, KOMISJA DS. FINANSÓW I BUDŻETU: Wojciech Szidlewski – przewodniczący Grażyna Wróblewska, Patrycja Majchrzak, Roman Hojan, Maciej Michalczyk, Łukasz Nowak, Dorota Orchowska

10

KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO: Tomasz Witulski – przewodniczący Lidia Blaszka, Agata Hamrol, Tomasz Michalak, Krzysztof Owsianny, Wojciech Piórkowski, Paulina Swoboda KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI I INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI: Małgorzata Ratajczak – przewodnicząca Dorota Dziopak, Jacek Ignaczak, Hanna OwczarzakPuszczykowska, Przemysław Rataj, Beata RatajczakMatysik, Małgorzata Werwicka KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ: Ryszard Armatowski – przewodniczący Jacek Buczkowski, Karolina Barałkiewicz-Sokal, Rafał Benasiewicz, Monika Gorynia, Monika Urbaniak KOMISJA DS. WPISÓW: Adam Lebioda – przewodniczący Wioletta Cieślak, Magdalena Pauszek, Marek Radwański, Przemysław Stefański KOMISJA DS. KOMUNIKACJI, MEDIÓW I PROMOCJI ZAWODU: Tomasz Działyński – przewodniczący Maciej Bedyński, Piotr Dobrowolski, Michał Jakimczyk, Marcin Klemenski, Michał Łakomecki, Marcin Skorb KOMISJA DS. LEGISLACJI: Michał Formalik – przewodniczący Marianna Krych, Agnieszka Bąk-Bergander, Danuta Błażejewska-Matuszewska, Marcin Bzdawka, Aleksandra Kupczyk - Zajączkowska, Marek Wojciechowski


AKTUALNOŚCI KOMISJA DS. SPORTU: Anna Węglińska – przewodnicząca Jarosław Dobrowolski, Lidia Jakubiec, Jarosław Jaroszewski, Jan Kanecki, Natalia Kantecka, Dariusz Smejda KOMISJA DS. INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ I REKREACJI: Katarzyna Dłutkowska-Nowak – przewodnicząca Maciej Burkowski, Renata Graczkowska-Milej, Bartosz Kirschke, Piotr Michaś, Jan Nowaczyk, Bożena Stradowska-Adamska, Grzegorz Tur, Monika Żak ZESPÓŁ DS. EDUKACJI PRAWNEJ: Jolanta Kucharzak – przewodnicząca Marcin Barański, Katarzyna Hensler, Łukasz Latosiński, Anna Stawicka, Agnieszka Syryńska-Leszczyńska, Katarzyna Szablewska, Karolina Szał ZESPÓŁ DS. SENIORÓW: Urszula Budzińska – przewodnicząca Maciej Bebejewski, Halina Królikiewicz-Świt, Izabela Walińska, Władysław Miczek

ZESPÓŁ DS. ODZNACZEŃ: Katarzyna Pietrzak – przewodnicząca Przemysław Barczyński, Dominik Kurowski, Maciej Sobiech ZESPÓŁ DS. SOCJALNYCH: Leszek Gogoliński – przewodniczący Karolina Felerowicz, Iwona Kisielewska, Ryszard Małecki, Paulina Ołdziejewska ZESPÓŁ DS. MEDIACJI: Violetta Mójta – przewodnicząca Arleta Winna, Agata Nowak, Kamila JakubowskaBanaszak, Katarzyna Kanecka-Małecka ZESPÓL DS. PRAW I WOLNOŚCI: Artur Wierzbicki – przewodniczący Renata Karbowska-Kuźma, Anna Trela ZESPÓL WIZYTATORÓW: Adam Puchalski – przewodniczący Sergiusz Foltynowicz, Krzysztof Kola, Małgorzata Murawka, Jan Półtorak, Ryszard Małecki, Michał Meroniuk, Marek Orchowski, Bożena Stopkiewicz, Krzysztof Urbaniak

fot. archiwum OIRP

ODZNACZENIA PRZYZNANE Zarząd Województwa Wielkopolskiego na wniosek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu uchwałą nr 22699/2016 z 28 września 2016 r. wyróżnił Odznaką Honorową - za zasługi dla województwa wielkopolskiego Pana Henryka Kuligowskiego za całokształt działalności zawodowej i społecznej, podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców województwa m.in. poprzez udzielenie bezpłatnych porad prawnych w ramach akcji „Niebeski Parasol” oraz szczególny wkład w aktywność i rozwój samorządu radców prawnych.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą nr 310/IX/2016 z dnia 15 września 2016 r. przyznało Srebrną Odznakę Honorową - Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych radcom prawnym: Lidii Jakubiec, Annie Węglińskiej, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Michałowi Meroniukowi, Dariuszowi Smejdzie.

11


AKTUALNOŚCI

EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

fot. archiwum OIRP

Jak co roku w ostatnią sobotę września br. odbył się egzamin wstępny na aplikację radcowską. Przystąpiło do niego 415 osób. Kandydaci na aplikanta radcowskiego mieli do rozwiązania test składający się ze 150 pytań. Czas na rozwiązanie 150 minut. Do zdania egzaminu wystarczyło odpowiedzieć prawidłowo na 100 pytań. Dwie komisje do późna w nocy sprawdzały testy.

12

Wynik niestety nie był najlepszy. Egzamin zdało tylko 40,5% zdających czyli 168 osób, co jest nie wiele lepszym wynikiem od ubiegłorocznego kiedy test zdało 35% ogółu zdających. W tym roku wyjątkowo egzamin odbywał się w salach Hotelu Andersia i Novotel w centrum Poznania. W przyszłym wracamy do sal Międzynarodowych Targów Poznańskich, które są już na egzamin wstępny zarezerwowane.


TEMAT NUMERU

Kierują nami trzy priorytety Z mecenasem Zbigniewem Turem, dziekanem OIRP w Poznaniu rozmawia Jolanta Lenartowicz Skończyły się wybory, deklaracje, obietnice. Teraz z zebranych wówczas obietnic, zadań trzeba stworzyć jasny program działania. Od czego Pan zacznie swoją prezesowską działalność? Skupię uwagę na rzeczach najważniejszych. Obserwując poczynania administracji rządowej, parlamentu, prezydenta. Organizacji pozarządowych i samorządów uważam, że nadszedł czas aby aktywnie włączyć się w debaty publiczne odnoszące się do wartości stanowiących podstawę demokratycznego państwa. Nie bójmy się więc wspierać inicjatywy, które przeciwstawiają się zmianom konstytucyjnego podziału władzy. W tym właśnie celu w październiku zorganizowaliśmy konferencję pod tytułem: „Konstytucja w państwie demokratycznym”, gdzie ścierały się różne spojrzenia na istotne elementy prawa. Prelegentami były takie osobistości jak Prof. Jerzy Stępień, prof. Marek Chmaj, Prof. Bogusław Banaszak i Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, gwarantujące pełny pluralizm poglądów. Proszę zatem najpierw wymienić problemy najpilniejsze i najważniejsze Jesteśmy jako samorząd trwałym elementem systemu prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, powinniśmy zatem odpowiedzialnie podejmować działania wspierające utrzymanie się samodzielne naszych samorządów radców prawnych prawych i adwokatów. Działania polityków przeciwstawiające się temu nie mogą pozostać bez naszej reakcji. Dziś liczy się szybkość i skuteczność reagowania.. Dlatego będziemy podejmować działania i tworzyć struktury organizacyjne, które tę skuteczność zapewnią. Nie możemy zapominać, że nasz zawód realizuje misję publiczną. Mamy ugruntowaną pozycję jako instytucja publiczna. I nie zamierzamy jej tracić. Tym bardziej, że pewne drogi zostały już wytyczone W minionej kadencji nasze działania oparte były na trzech priorytetach: kształtowaniu wizerunku radcy prawnego, doskonaleniu zawodowym radców prawnych i sprawnym funkcjonowaniu naszego samorządu. Te priorytety będziemy kontynuować. Nadal będziemy tworzyć wizerunek radcy prawnego jako wysoce profesjonalnego zawodu zaufania społecznego. Konieczne do tego jest podejmowanie działań skupionych wokół

fot. archiwum Z. Tur

prowadzonej edukacji prawnej nie tylko w placówkach oświatowych, ale także współpracując z samorządami zawodowymi i administracyjnymi. Zamierzam rozszerzać ofertę szkoleń o szkolenia specjalizacyjne, szczególnie te adresowane do młodych radców prawnych w ramach programu „interaktywni radcowie prawni”. Chciałbym usprawnić funkcjonowanie samorządu poprzez wprowadzenie m.in. pełnej obsługi elektronicznej zarówno radców prawnych jak i aplikantów radcowskich, usprawnić komunikację w oparciu o media społecznościowe, a także rozszerzyć bazę lokalową izby niewystarczającą już do prowadzenie coraz liczniejszych zajęć szkoleniowych i posiedzeń komisji. Wiele uwagi poświęcało się w ostatnich latach rozwojowi edukacji prawnej i zaangażowaniu radców prawnych i aplikantów radcowskich w prowadzenie

13


TEMAT NUMERU zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz ich udział i zaangażowanie w udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej. Czy nadal on będzie „flagowym okrętem” naszej izby? Tak. Edukacja prawna to był i jest nasz priorytet. W minionych trzech latach zrobiliśmy w tej dziedzinie bardzo wiele. Przypomnę, że jako jedyni w Polsce pozyskaliśmy fundusze unijne na realizację projektu - Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli. Projekt realizowany w latach 2013-2014 dał możliwość skorzystanie 80 dyrektorom i nauczycielom wielkopolskim szkół gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych z kursów i warsztatów poszerzających wiedzę prawną i metodykę prowadzenia zajęć z wiedzy o prawie. Zorganizowaliśmy cztery edycje konkursu Wiedzy o prawie dla szkół wszystkich szczebli a w tym roku współorganizowaliśmy I edycję Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów. Wypracowaliśmy własny program prowadzenia lekcji o prawie w szkołach wszystkich szczebli. Krajowa Rada Radców Prawnych doceniając nasze edukacyjne doświadczenia i osiągnięcia powierzyła nam prowadzenie powołanego we wrześniu 2014 r. Centrum Edukacji Prawnej KRRP, którego siedzibą jest nasza izba. Kilka dni temu uroczyście powołaliśmy Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej razem z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorem Oświaty, Centrum Edukacji Prawnej KRRP i Sądem Okręgowy. To dobrze rokuje rozwojowi edukacji prawnej i wielo-partnerskiej współpracy.. Dobrze, żeby w równie silnym stopniu następowała konieczność upowszechnienia w świadomości publicznej właściwego, dobrego, dobrze przygotowanego radcy Chcemy i będziemy informować się społeczeństwo o tym, jakimi zasadami kierują się radcowie prawni w wykonywaniu zawodu, co odróżnia ich od prawników niezrzeszonych w samorządach prawniczych, czym różnią się usług prawniczych wykonywane przez prawników posiadających uprawnienia zawodowe nabyte w drodze aplikacji i praktyki zawodowej od usług prawniczych o prostym charakterze, które mogą być wykonywane przez osoby posiadające jedynie tytuł magistra wiemy, że świadomość prawna naszych obywateli jest ciągle mała i tylko niewielki procent korzysta z usług radcy prawnego. Jesteśmy po prostu mało rozpoznawalni.. Dostrzegamy również potrzebę prowadzenia akcji informującej. Zjazd wskazał na konieczność dyskusji nad ewentualnymi zmianami ustawodawstwa kształtującego status zawodowy radcy prawnego, skupionej w szczególności na dalszym poszerzaniu uprawnień zawodowych radców prawnych oraz możliwości wykonywania

14

zawodu w spółkach kapitałowych. Za pożądane uznano starania samorządu o wprowadzenie ustawowej waloryzacji opłat za czynności radców prawnych, a także wskazano, że szczególnej aktywności wymaga wypracowanie kompleksowego modelu wynagradzania radców prawnych za pomoc prawną świadczoną z urzędu. W zakresie ochrony tajemnicy zawodowej Zjazd zalecił stworzenie na szczeblu centralnym systemu monitorowania przejawów działań zmierzających do ograniczania bezwzględnego poszanowania tajemnic. Okres zjazdu jest zwykle czasem o podwyższonej aktywności. Podejmuje się wówczas decyzje niecodzienne, strategiczne Na przykład jakie? Otóż w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej Zjazd wskazał na jeszcze większą konieczność upowszechnienia w świadomości publicznej rozróżniania usług prawniczych wykonywanych przez prawników posiadających uprawnienia zawodowe nabyte w drodze aplikacji i praktyki zawodowej od usług prawniczych o prostym charakterze, które mogą być wykonywane przez osoby posiadające jedynie tytuł magistra prawa. Dostrzegł również potrzebę prowadzenia akcji informującej społeczeństwo o tym, jakimi zasadami kierują się radcowie prawni w wykonywaniu zawodu, co odróżnia ich od prawników nie posiadających uprawnień zawodowych. Zjazd zwrócił też uwagę na konieczność ochrony interesów zawodowych radców prawnych zatrudnionych w organach administracji publicznej. W zakresie udziału samorządu w stanowieniu i kształtowaniu prawa Zjazd uznał za aktualne wcześniejsze wytyczne, wskazujące na potrzebę wyważonego, ale stanowczego reagowania na budzące wątpliwości z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego zmiany legislacyjne. Zjazd zwrócił uwagę na niezbędność dalszego opiniowania zmian legislacyjnych przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP oraz publiczne prezentowanie stanowiska. I tego też trzeba się uczyć Jeśli chodzi o kształtowanie wizerunki radcy prawnego w naszej Izbie z zadowoleniem mogę wskazać na podpisane w minionej kadencji porozumienie o współpracy z TVP3 dotyczące realizacji 11 programów „Przyjazny Paragraf”. Dzięki współpracy TVP Poznań i OIRP w Poznaniu powstał program, którego tematyka, forma, jaki i sposób przedstawienia codziennych problemów prawnych, zyskał uznanie nie tylko w środowiskach prawniczych. Radio „Afera” przez trzy lata przy naszej współpracy emitowało co miesiąc program „Poradnia” skierowany do środowisk studenckich. Udzielaliśmy licznych wywiadów telewizyjnych i radiowych podczas zorganizowanych w izbie konferencji praso-


TEMAT NUMERU

fot. archiwum OIRP

wych w związku z prawniczymi wydarzeniami. Ogółem w ostatniej kadencji ukazało się w mediach na nasz temat ponad 400 publikacji. Według Press – Service szacunkowy ekwiwalent reklamowy wyniósł ok. 1.430.000,00 zł. To Pana cieszy, bo to udana inwestycja Jest wiele rzeczy, które mnie cieszą. Z sukcesem prowadzimy aplikację radcowską. Sukcesem bowiem należy nazwać wynik jaki osiągają nasi aplikanci na egzaminie radcowskim. W tym roku byliśmy nie do pobicia - egzamin zdało 90,5% spośród ogółu zdających. Szkolimy radców prawych. Dzięki porozumieniu z Wydziałem Prawa i Administracji UAM współorganizujemy liczne konferencje prawnicze obejmujące prawo medyczne, prawo samorządu terytorialnego, ochrony praw człowieka oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Samorząd to znaczy być ze sobą w ważnych i mniej ważnych sprawach, również poza obowiązkami zawodowymi. Jest pan zadowolony z umacniającej się w Poznaniu integracji? Owszem tak. Jestem zbudowany ilością radców prawnych i aplikantów radcowskich uczestniczących w zawodach sportowych. Przez trzy lata udało się nam wprowadzić na stałe do kalendarza sportowego wiele wydarzeń sportowych: turnieje tenisowe, turnieje brydżowe, regaty żeglarskie, maraton Piotra i Pawła, wszystkie one przyciągają sporą liczbę uczestników.

Naprawdę miło jest oglądać naszych sportowców, którzy tworząc świetne drużyny sportowe lub startując indywidualnie w zawodach, z pełną determinacją i ze sportowym zacięciem walczą o zwycięstwo i dobry wynik dla siebie i dla samorządu. Za duży sukces uważam organizowane działania integracyjne: wycieczki, spektakle teatralne i kinowe a przede wszystkim Piknik nad Maltą, gdzie radcowie i aplikanci radcowscy całymi rodzinami świętują Dzień Radcy Prawnego. Tworzy to przyjazny klimat, buduje zaufanie i poczucie wspólnoty między nami oraz chęć do dalszych działań. To ważne zwłaszcza w tak rosnącym gronie radców i aplikantów Tak Kiedy obejmowałem funkcję dziekana w 2013 roku samorząd nasz liczył 2896 członków. Dziś mamy ich 3805. Przez trzy lata przybyło nam prawie 1000 młodych radców prawnych. Nie wszyscy znajdują zatrudnienie i podejmują decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Chcielibyśmy im pomóc, ale należy pamiętać, że samorząd radcowski nie jest urzędem pracy. Na marginesie, wiele kancelarii zwraca się do nas o pomoc w przedstawieniu ofert pracy naszym aplikantom co oczywiście po koleżeńsku robimy. Pragniemy dla poszukujących pracy stworzyć takie warunki, w których pracę będzie można łatwiej znaleźć. Wierzę, że nam się to uda.

15


TEMAT NUMERU

UDAŁO SIĘ NAM POSADZIĆ ADWERSARZY

PRZY JEDNYM STOLE

Z mecenasem Krzysztofem Urbaniakiem, organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Nawykowej „Konstytucja w państwie demokratycznym rozmawia Jolanta Lenartowicz

fot. archiwum OIRP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która w październiku obradowała w Poznaniu odbywała się w czasie „dość szczególnym” mówiąc kolokwialnie. Nie kończące się spory o Trybunał Konstytucyjny, dość „specyficzne”, często niezrozumiałe w swym kształcie posunięcia legislacyjne, a także wyrazne zalecenia władz centralnych samorządu radców prawnych, aby zwiększyć udział samorządu w kształtowaniu i tworzeniu prawa – stanowiły jej tło. Jak na nim zapisały się założenia organizatorów Kongresu? Kto był inicjatorem podjęcia tego działania? Pomysłodawcą i głównym organizatorem Konferencji była Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. W przedsięwzięciu uczestniczył także Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Uwa-

16

żaliśmy, że w sytuacji toczących się sporów o kształt ustrojowy państwa, nasze środowisko, reprezentujące zawód zaufania publicznego nie może nie mieć zdania. Uznaliśmy także, że Konferencja może stać się dobrym forum do wymiany myśli i skonfrontowania różnych poglądów. Ambitnym założeniem, które przed sobą postawiliśmy było to, aby w panelach organizowanych w ramach Konferencji zebrać i skonfrontować najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki, zajmujących się prawem konstytucyjnym. Był Pan jednym z członków komitetu organizacyjnego całego przedsięwzięcia, o którym mówimy. Jakie, podejmując się tego działa, cele główne, jakie operacyjne - postawiliście sobie przede wszystkim? Założeniem Konferencji było skonfrontowanie poglą-


TEMAT NUMERU dów w toczącym się sporze ustrojowym w Polsce. Do tej pory adwersarze tego sporu toczyli polemiki „korespondencyjnie”. Nam udało się zgromadzić ich przy jednym stole i doprowadzić do merytorycznego sporu z udziałem radców prawnych, którzy mogli się w trakcie dyskusji panelowych wypowiadać i zadawać pytania. Dla przykładu w panelu o modelu sądownictwa konstytucyjnego panelistami byli m.in.: prof. Bogusław Banaszak – członek komisji ds. Trybunału Konstytucyjnego działającej przy Marszałku Sejmu i Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału i sędzia w stanie spoczynku oraz prof. Marek Chmaj, znany ekspert specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. W innym panelu dotyczącym kształtu wymiaru sprawiedliwości spierali się z jednej strony wiceminister sprawiedliwości z Prezesem Sądu Najwyższego. Gorącym sporom w panelach przysłuchiwało się ponad dwieście osób, w tym obok bardzo dużej reprezentacji radców prawnych, także spore grono sędziów oraz profesorów prawa. Czy konferencja w założeniu miała mieć charakter edukacyjny wobec radców prawnych, czy była raczej prezentacją postawy środowiska wobec obecnej sytuacji politycznej? W pierwszej kolejności chodziło nam o kompleksowe przybliżenie radcom prawnym problematyki stosowania Konstytucji. Na konferencji poruszano obok tematów głośnych medialnie, będących przedmiotem sporów parlamentarnych, także inne zagadnienia, ważne dla funkcjonowania demokratycznego państwa, a mniej eksponowane w debacie publicznej. Oczywistym jest także, że konferencja miała pokazać, że dla środowiska radców prawnych bardzo ważną rzeczą jest kształt ustrojowy państwa i że nasze środowisko chce uczestniczyć w dyskusji na jego kształtem. Do kogo w pierwszym rzędzie skierowano zaproszenia? Oczywiście w pierwszej kolejności zaproszenia skierowano do naszych koleżanek i kolegów z korporacji radcowskiej. To oni de facto byli gospodarzami, czy może raczej współgospodarzami konferencji. Nasze zaproszenia przyjęło także liczne grono sędziów, adwokatów, a także pracowników nauki. Skoro wśród uczestników kongresowych debat byli zarówno radcowie prawni z wielu krajowych ośrodków, jak też i wybitni specjaliści z zakresu szeroko rozumianego prawa, teortycy, badacze, przedstawiciele nauk społecznych - to co przede wszstkim chciano przekazać sobie nawzajem? W gronie organizatorów uznaliśmy, że najważniejsza jest rozmowa i wymiana myśli i argumentów. Skon-

fot. r. pr. K. Urbaniak

frontowaliśmy różne, często skrajne opinie na kształt i funkcjonowanie instytucji konstytucyjnych. Myślę, że udało nam się pokazać, że o problemach państwa można i trzeba rozmawiać. Program kongresu obejmował sześć specjalistycznych sesji. Proszę przypomnieć ich tematykę. Faktycznie, konferencja objęła sześć specjalistycznych sesji. Dotyczyły one: systemu rządów w Konstytucji RP z perspektywy modelu władzy wykonawczej, roli i zadań władzy ustawodawczej, prawo wyborczego, sądownictwa konstytucyjnego, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony wolności i prawa człowieka. Które z nich, którzy z wykładowców wywołali szczególnie ożywioną dyskusję? Co budziło największe zainteresowanie? Trudno jednoznacznie wyróżnić którąś z sesji. Na pewno najbardziej gorąca atmosfera panowała w trakcie sesji dotyczącej sporu o Trybunał Konstytucyjny. W dyskusji, co nieuniknione, obok argumentów merytorycznych pojawiał się także wypowiedzi emocjonalne. Z kolei nikt nie spodziewał się, że ostatnia sobotnia sesja dotycząca wolności i praw człowieka oraz ich ochrony, wyzwoli tak dużą aktywność publiczności i w efekcie przeciągnie się o dwie godziny. Z jednej strony był to dla nas kłopot jako organizatorów, z drugiej, nie ukrywam, byliśmy dumni, że problematyka

17


TEMAT NUMERU ochrony praw człowieka staje się ważnym i zauważalnym elementem zawodu radcy prawnego. Co szczególnie zainteresowało pana osobiście? Co Pan sam miał do przekazania szacownemu forum? Myślę, że najważniejsze co przebija z naszej Konferencji, to fakt że środowisko radców prawnych jest zainteresowane problemami funkcjonowania państwa i jego kształtu ustrojowego. Obok dużego zainteresowania Konferencją, chciałbym przede wszystkim wskazać na aktywny udział radców w panelach. Zadawane pytania, a także wypowiedzi w dyskusji pokazywały z jednej strony duży profesjonalizm i znajomość rzeczy naszych koleżanek i kolegów, a z drugiej wskazywały, że jako środowisko dostrzegamy wagę

problematyki ustrojowej i to zarówno z perspektywy wykonywania naszego zawodu chroniąc prawa i wolności obywatela, ale także w szerszej perspektywie – kształtu ustrojowego państwa w którym żyjemy. Podczas dwudniowych obrad Kongresu zgromadzono wiele cennych uwag, wniosków, obserwacji. Powstał bogaty materiał. Co dalej z nim będzie się działo. Jak zostanie wykorzystany? Wszystkich uczestników Konferencji poprosiliśmy o przygotowanie pisemnych wersji wygłoszonych referatów, które zamierzamy wydać na wiosnę w formie monografii. Mamy nadzieję, że będzie ona cenną pozycją i znaczącym głosem środowiska radców prawnych w debacie o kształcie ustrojowym państwa.

fot. archiwum OIRP

WIDZIANE Z BOKU Komentuje prof. Andrzej Stelmach, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM W konferencji naukowej na temat konstytucji w państwie demokratycznym uczestniczyłem nie jako prawnik, ale jako politolog zajmujący się w swoich badaniach między innymi zagadnieniami wyborów. Tego tematu dotyczył też prowadzony przez mnie panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli: prof. Stanisław Gebethner emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Wojciech Hermeliński, przewodniczący Komisji Wyborczej sędzia TK w stanie spoczynku, prof. Piotr Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof Urbaniak. Ta zróżnicowana zawodowo i poprzez doświadczenia grupa debatowała na podobnie wyznaczony temat. Muszę powiedzieć że było to dla mnie (podobnie zresztą jak i w innych podobnie zróżnicowanych zespołach)

18

bardzo interesujące. Miałem okazję obserwować jakie istotne punkty poruszają poszczególne osoby, jak odnoszą się do poszczególnych zagadnień. Na co zwracają uwagę. Pośród osób bardzo konkretnych, zajętymi takimi i innymi zagadnieniami, z przyjemnością poruszałem się jako osoba zajmująca się nie kazusami, ale całym procesem powstawania i stosowania prawa. To było bardzo ciekawe i pouczające. Dodać chciałbym, że poziom dyskusji, jaki tu prezentowali uczestniczy konferencji - wprost zdumiewał wysoką formą, kulturą wypowiedzi, językiem. To naprawdę była prawdziwie naukowa debata, choć przecież tak nasycona emocjami.


Z ŻYCIA IZBY

APLIKACJA PO ZMIANACH W REGULAMINIE

Wywiad z mec. Henrykiem Kuligowskim – wicedziekanem ds. aplikacji OIRP w Poznaniu prowadzi trzyletnią aplikację radcowską w oparciu o regulamin odbywania aplikacji radcowskiej przyjęty uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. Co według Pana jest w nim najistotniejsze? Dla prowadzenia aplikacji istotny jest nie tylko regulamin ale także program aplikacji. Regulamin zawiera zbiór przepisów określających zasady odbywania i organizacji aplikacji radcowskiej. Jest to zbiór praw, obowiązków, uprawnień, nakazów i zakazów, który dotyczy nie tylko aplikantów radcowskich ale także patronów, opiekunów grup, wykładowców czy Prezydium Rady. Program aplikacji określa natomiast zakres przedmiotowy, godzinowy i metody zajęć aplikanta, miejsca i ilość praktyk oraz kolokwia zaliczeniowe na każdym roku aplikacji. Porozmawiajmy więc szerzej o aplikacji radcowskiej w kontekście regulaminu. Czym ona jest dla absolwentów prawa? Trzyletnia aplikacja radcowska przygotowuje prawników do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego czyli świadczenia pomocy prawnej. To specjalistyczne szkolenie polegające na aktualizacji i pogłębianiu wiedzy prawniczej poprzez wykłady, ćwiczenia oraz praktyki w sądach, prokuraturach, kancelariach i różnych instytucjach, praktycznie we wszystkich gdzie radca prawny wykonuje swój zawód. Aplikantem radcowskim może zostać osoba, która uzyskała minimum 100 punktów na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską. Tak, to podstawowy warunek. Ale aby podejść do egzaminu wstępnego trzeba być magistrem prawa i to wybranych uczelni, tj. takich, które mają wydzielone wydziały prawa. Zdarzało się bowiem, także i w tym roku, że wnioski złożyła osoba, która studiowała prawo, ale nie na wydziale prawa. Przewodniczący Komisji pozostawił jej wniosek bez rozpoznania. Próba odwołała się do Ministerstwa Sprawiedliwości nie pomogła gdyż podtrzymano decyzję Przewodniczącego i niestety nie mogła ona podejść do egzaminu. Jeśli chodzi o osoby, które zdały egzamin wstępny to aby zostać aplikację radcowską muszą przejść odpowiednią procedurę. Osoba, nazwijmy ją Jan Kowalski, który uzy-

fot. archiwum OIRP

skał co najmniej 100 punktów na teście na egzaminie wstępnym składa wniosek do dziekana Rady o wpis na listę aplikantów radcowskich. Rada podejmuje stosowną uchwałę o wpisie na listę aplikantów radcowskich. Po akceptacji Ministra Sprawiedliwości, który nie widzi przeszkód co do wpisu Jana Kowalskiego na listę aplikantów, składa on przed dziekanem Rady ślubowanie. Następnie podpisuje umowę o aplikacji i jako pełnoprawny aplikant rozpoczyna w styczniu trzyletnia aplikację radcowską. Do czego przez trzy lata aplikant jest zobowiązany? Przede wszystkim do uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem szkolenia, do pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod opieką radcy prawnego, do przystąpienia do

19


Z ŻYCIA IZBY kolokwiów zgodnie z planem szkolenia, do przestrzegania zasad etyki i uchwał samorządu oraz uiszczania opłaty za aplikację i opłaty składki związanej z przynależnością do samorządu. Z tym ostatnim aplikanci zawsze mają kłopoty. Mimo, że rok rocznie składają wnioski o rozłożenie opłat na raty, to niektórzy nie dotrzymują terminów, w efekcie ponoszą dodatkowe koszty gdyż od dłużników pobieramy urzędowe odsetki. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona. Kto może nim zostać aby wziąć odpowiedzialność za przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu? Patronem czyli opiekunem aplikanta radcowskiego nie może być każdy. Po pierwsze powinna to być osoba cieszącą się szacunkiem środowiska radcowskiego, która gwarantuje prawidłowe sprawowanie patronatu przez okres trzech lat. Po drugie osoba ta musi spełnić określone warunki. Od co najmniej czterech lat być członkiem samorządu, nie posiadać prawomocnego orzeczenia o zakazie sprawowania patronatu, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, nie zalegać z płatnością składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące. A co w przypadku gdy aplikant wystąpi z wnioskiem o opiekę patrona z innej izby. Regulamin dopuszcza taką możliwość w sytuacji gdy jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. Z reguły dotyczy to aplikantów, którzy pracują lub szkolą się w innym województwie. Przy czym patroni z innych izb muszę spełniać warunki opisane w regulaminie co potwierdzić powinien pisemnie dziekan izby, której wybrany patron jest członkiem. Czy aplikant może zmienić patrona w trakcie odbywania aplikacji i z jakich powodów? Można zmienić patrona na wniosek aplikanta lub samego patrona. I to się zdarza w uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy patron nie wykonuje z różnych przyczyn lub nie może wykonywać swoich obowiązków. Rada dokonuje wtedy z rzędu zmiany patrona. Wyznaczenie nowego odbywa się bez zbędnej zwłoki. Co ważne po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron ma obowiązek przedłożyć opinię o aplikancie, która wpinana jest do akt osobowych aplikanta. Jak wygląda organizacja aplikacji w naszej izbie? Głos decydujący należy do Rady izby. To ona w drodze uchwały ustala roczne plany szkoleń i przepisy porządkowe. Plan szkoleń obejmuje podział aplikantów na grupy szkoleniowe oraz opracowanie harmonogramu zajęć poszczególnych grup i harmonogramu kolokwiów. Aplikant odbywa w ciągu każdego roku 240 godzin zajęć szkoleniowych (wykładów i ćwiczeń) oraz 240 go-

20

dzin praktyk (w sądach, prokuraturze, kancelariach radców prawnych, instytucjach i urzędach). Rada wyznacza również kierownika szkolenia, opiekunów grup, wykładowców oraz opiekunów praktyk. Za organizację i prowadzenie aplikacji odpowiedzialna jest sekcja aplikacji mieszcząca się na III piętrze naszej siedziby. Do tej pory aplikant mógł opuścić bez usprawiedliwienia 54 godziny zajęć i 4 dni praktyk. Czy to się zmieniło? Każdy aplikant powinien wiedzieć i pamiętać, że może opuścić w ciągu roku szkoleniowego 54 h z 240 h zajęć – wykładów i ćwiczeń oraz 4 dni praktyk. Był wcześniej taki projekt jeszcze przed zmianą regulaminu aby ograniczyć ilość nieobecności do 35 godzin, ale wycofano się z niego. Uznano bowiem, że większość aplikantów pracuje i niekiedy ich obowiązki zawodowe uniemożliwiają udział w zajęciach. Bano się, że radykalne obniżenie limitu nieobecności mogłoby wprowadzić realne zagrożenie dla uzyskania zaliczeń na poszczególnych latach aplikacji. W naszej sekcji aplikacji prowadzimy bazę nieobecności aplikantów na zajęciach. Aplikanci mogą telefonicznie lub osobiści informować się o ilości opuszczonych zajęć. Zdarza się, że sami dyscyplinujemy aplikantów informując, że swoimi nieobecnościami zbliżają się do limitu 54 godzin. To pomaga obu stronom. Chcemy jednak to zmienić i udoskonalić. Planujemy wprowadzić wraz z elektronicznym dzienniczkiem, karty wyposażone w czytnik, który będzie rejestrował obecność aplikanta na zajęcia i wykazywał ją bezpośrednio w dzienniczku. Prowadzimy w tej sprawie poważne rozmowy z firmą Confido. Od stycznia 2017 roku będzie obowiązywał regulamin w nowej wersji. W czym widoczne będą zmiany? W kilku sprawach. Pierwsza dotyczy patronatu. Regulamin wprowadza czynność niezwłocznego zawiadamiania kierownika szkolenia o niewywiązywaniu się zarówno przez aplikanta jak i patrona ze swoich obowiązków. Chodzi o to aby kierownik szkolenia jak najszybciej mógł sprawę wyjaśnić bez większego uszczerbku dla prawidłowego przebiegu patronatu. Druga dotyczy powtarzania roku przez aplikanta, który uzyskał ocenę niedostateczną chociażby jednego kolokwium poprawkowego. Powtarzanie roku obejmuje wówczas uczestniczenie w zajęciach oraz przystąpienie do kolokwium z przedmiotów, z których aplikant uzyskał oceny negatywne oraz odbywanie praktyk zgodnie z programem aplikacji tj. w kancelariach radcowskich, instytucjach i w urzędach. Zmianie ulega także ilość godzin zajęć z niektórych przedmiotów. Zwiększa się ilość ćwiczeń, w tym z prawa cywilnego, z zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego, prawa finansowego, podatkowego i celnego, prawa Unii Euro-


Z ŻYCIA IZBY pejskiej i międzynarodowej ochrony praw człowieka, z zajęć z negocjacji i mediacji. Zmniejsza się natomiast ilość godzin ćwiczeń ze sztuki prezentacji i przekonywania, retoryki, erystyki, etykiety w wykonaniu zawodu oraz marketingu usług prawniczych. W przypadku kolokwiów to na drugim roku rozdziela się obecne kolokwium z prawa spółek handlowych, praw gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego. I tak w przyszłym roku aplikanci będą zdawać kolokwium ustne tylko z prawa gospodarczego. Natomiast z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego

i restrukturyzacyjnego zdawać będą kolokwium w formie pisemnej. To dobre rozwiązanie. Aplikanci II roku będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w pisaniu pisma procesowego w postaci umowy, pozwu lub opinii. Uważam, że zmiany w regulaminie idą w dobrym kierunku. Aplikacja musi się zmieniać i wprowadzać więcej ćwiczeń i zajęć praktycznych. Musimy dobrze przygotowywać nasze przyszłe koleżanki i kolegów do prowadzenia profesjonalnej pomocy prawnej.

DZiAŁAMy W drugiej połowie bieżącego roku kontynuujemy działalność służącą rozwojowi samorządu w oparciu o wyznaczone na początku roku cele. APLIKACJA RADOWSKA – Sekcja aplikacji poznańskiej izby, działając zgodnie z regulaminem aplikacji radcowskiej organizowała: wykłady i ćwiczenia dla aplikantów I, II, III roku; praktyki w sądach i prokuraturach dla aplikantów I roku; wsparcie patronackie dla aplikantów radcowskich w ramach zajęć grup patronackich; kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską; egzamin wstępny na aplikację radcowską rocznik 2017-2019; kolokwia pisemne i ustne zgodnie z programem aplikacji radcowskiej, symulacje rozpraw dla II i III roku aplikacji, SZKOLENIA I KONFERENCJE – radcowie prawni zainteresowani szkoleniami mogli uczestniczyć w szkoleniach zaproponowanych przez komisję ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki. W drugiej połowie roku zorganizowano ich osiem: - „Informatyzacja państwa i jej wpływ na pracę prawnika procesowego. Omówienie zmian w KPC dotyczących kwestii teleinformatycznych, które wchodzą w życie w dniu 08.09. 2016 r.” - w ramach projektu „iRadcowie” – Interaktywni Radcowie Prawni. Szkolenie prowadziła dr Anna Zalesińska - radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odpowiedzialny w szczególności za obsługę Centrum Kom-

petencji i Informatyzacji Sądownictwa, w tym za prowadzenia postępowań w oparciu o prawo zamówień publicznych w zakresie systemów informatycznych obsługujących postępowania sądowe; współpracownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) na WPAiE UWr; wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. - „Dostęp do Informacji publicznej cz. I. i część II”. Dwudniowe szkolenie prowadził prof. dr hab. Mariusz Jabłoński - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi działalność naukową z zakresu: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; wolności, prawa i obowiązki człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemów ochrony praw i wolności człowieka; statusu informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; statusu sędziów i organizacji sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji. - „Kary, środki karne w KK”. Szkolenie prowadził SSA Henryk Komisarski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, wieloletni wybitny wykładowca prawa karnego

21


Z ŻYCIA IZBY i procedury karnej prowadzonej na aplikacji radcowskiej w OIRP w Poznaniu. - „Postępowanie przed sądem I instancji w sprawach karnych”. Szkolenie prowadził SSA Henryk Komisarski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. - „Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych”. Szkolenie prowadził dr Norbert Gill, radca prawny, doktor prawa i doktor nauk społecznych, od 1993 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym na UAM. Jest doświadczonym praktykiem. Świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Certyfikowany Konsultant Zamówień Publicznych Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. Sprawuje nadzór nad udzielaniem zamówień publicznych w wybranych dziedzinach na terenie całego województwa wielkopolskiego. - „Postępowanie dyscyplinarne - zasady występowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym i sądem dyscyplinarnym.” Szkolenie w Koninie prowadził radca prawny Jarosław Sobutka, wieloletni wykładowca zasad etyki i wykonywania zawodu radców prawnych na aplikacji radcowskiej, nowo wybrany Rzecznik Dyscyplinarny KRRP. - „Postępowanie odwoławcze w procedurze karnej”. Szkolenie prowadził SSA Henryk Komisarski, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu. - „Dodatkowe rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym”. Szkolenie w Lesznie prowadziła SSO Małgorzata Ławecka-Skóra - Komisja ds. Współpracy z Zagranicą zaprosiła w dniu 10 września 2016 r. radców prawnych i aplikantów radcowskich na wykład pani prof. Sary Chandler (Wielka Brytania), członka Rady Law Society of England&Wales) zatytułowany „Prawnicy Europejscy, Unia Europejska a uchodźcy”. W dniach 21-22 października OIRP w Poznaniu zorganizowała przy współudziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz wsparciu OIRP we Wrocławiu Konferencję naukowo -dydaktyczną: „Konstytucja w państwie demokratycznym”. W trakcie konferencji poruszono aktualne problemy dotyczące: sądownictwa konstytucyjnego, tworzenia prawa, wymiaru sprawiedliwości, prawa wyborczego, systemu rządów oraz ochrony praw człowieka w Polsce. Udział w wydarzeniu wzięli znakomici przedstawicie

22

doktryny i praktyki prawniczej - między innymi: prof. Wojciech Łączkowski (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku), sędzia Jerzy Stępień (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego), Wojciech Hermeliński (przew. Państwowej Komisji Wyborczej), Stanisław Trociuk (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich), Łukasz Piebiak (podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości) oraz liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce. EDUKACJA PRAWNA Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu otrzymała w lipcu br. od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 30 tys. zł na realizację projektu - Mediacje Rówieśnicze w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 - Bezpieczna i przyjazna szkoła. Mediatorzy szkolni prowadzili w wybranych szkołach Wielkopolski 15 godzinne kursy dla 300 uczniów - szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przyszłych mediatorów rówieśniczych. Członkowie zespołu ds. edukacji prawnej kontynuowali w wybranych szkołach lekcje o prawie. SPORT W drugiej połowie roku odbywały cykliczne rozgrywki pokerowe. Członkowie naszej izby brali udział w zorganizowanej we wrześniu w Szczecinie XXVII Spartakiadzie Prawników, w której udział wzięło ogółem 500 uczestników. To coroczne rozgrywki skupiające przedstawicieli wszystkich środowisk prawniczych w Polsce. Obejmują one wiele sportów indywidualnych (m.in. lekkoatletyka, tenis, squash, badminton, pływanie, strzelectwo, golf, żeglarstwo) jak i zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, streetball). INTEGRACJA Komisja ds. integracji środowiskowej i rekreacji zorganizowała w dniach 8-9 .10.br wycieczkę do Pragi. Udział w niej wzięło 30 osób. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękna zabytkową część Pragi a wieczorem przy piwie integrować się z mieszkańcami Pragi. 10 grudnia br. zorganizowano wycieczkę do Drezna i Miśni. W Miśni uczestnicy zwiedzali słynną fabrykę porcelany i wzięli udział w Miśnieńskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. W Dreźnie zwiedzili Starówkę oraz złożyli wizytę w najpiękniejszym sklepie Mlecznym i sklepie z setkami gatunków musztardy. Odwiedzili także najstarszy Bożonarodzeniowy Jarmark w Niemczech, którego tradycja sięga XV wieku. Uczestnikami wycieczki było około 59 osób. PORADY PRAWNE Radcowie prawni zgodnie z ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obsługują punkty prowadzące porady prawne dla upoważnionych ustawą


Z ŻYCIA IZBY osób. Porady prowadzone są w wyznaczonych punktach od poniedziałku do piątku. W naszej siedzibie działa jeden punkt w ramach współpracy z Urzędem Miasta Poznania. Niestety nie prowadzimy już comiesięcznych porad prawnych (w pierwszy wtorek miesiąca) dla najuboższych mieszkańców Poznania pod kierunkiem mecenas Iwony Kisielewskiej oraz stałego grona młodych radców: Karoliny Szał, Pauliny Kłaptocz, Piotra Loretańskiego i aplikantów radcowskich. Przyczyną jest podatek VAT, gdyż zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania świadczenia usług bezpłatnego wsparcia podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych kosztów ich świadczenia poniesionych przez podatnika. Usługi te opodatkowane są według stawki podatku 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 146a pkt 1 tej ustawy. KLUB SENIORA Zespół ds. seniorów zorganizował we wrześniu dla członków i sympatyków Klubu Seniora wycieczkę do Konina i Ślesina. W Koninie-Gosławicach seniorzy zwiedzili wspaniałe Muzeum Okręgowe Zagłębia Konińskiego, powołane w 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowe. Było to wówczas pierwsze państwowe muzeum w regionie konińskim. W 1975 r. placówka uzyskała status muzeum okręgowego. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przeniosło swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane na potrzeby pracowni i biur budynki podworskie, należące do zespołu zamkowego. Po restauracji zamek został oddany do użytkowania w 1986 roku. W rok później za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki, Muzeum uzyskało nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na „Wydarzenie Muzealne Roku”. W muzeum Seniorzy mogli obejrzeć atrakcyjne szczęki słonia i mamuta oraz XVIII i XIX-wieczne wyposażenie dworów. Odwiedzili także Ślesin gdzie kosztowali smaki kuchni ochweśnickiej. Kuchnia Ochweśnicka wiąże się z lokalną tradycją, której kwintesencję stanowi kmina ochweśnicka - tajemny żargon handlarzy obrazów ze Skulska i gęsi ze Ślesina. Kuchnia raczy gości tradycyjnymi daniami kuchni polskiej przyrządzanymi bez użycia sztucznych dodatków. Specjalnością jest przygotowywana wg regionalnej receptury czarnina z kluskami przycieranymi, dania rybne oraz lokalny smakołyk - kotlet po ochweśnicku. Ci Seniorzy, którzy nie wybrali się na wycieczkę spotkali się w klubie Paragraf przy kawie, herbacie i ciasteczkach rozmawiali o środowiskowych problemach.

r. pr. U. Budzińska doradzała seniorom / fot. archiwum OIRP

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI I ZESPOŁÓW POWOŁANYCH PRZY RADZIE OIRP W POZNANIU 1. Komisja ds. aplikacji – odbyła 4 posiedzenia, na których omawiano m.in. wnioski o zmianę patrona, wnioski o zaliczenie pracy zawodowej na poczet obowiązkowych na aplikacji praktyk, wpisy na listę radców prawnych po ukończonej aplikacji radcowskiej. 2. Komisja ds. wykonywania zawodu – odbyła 3 posiedzenia, na których rozpatrywała sprawy związane z etyką wykonywania zawodu oraz wpływające do izby skargi na radców. 3. Komisja ds. Finansów, Budżetu i Pozyskiwania Środków, odbyła jedno posiedzenie, na którym sprawdzano m.in. terminowość opłacania składek, rozpatrywano wnioski o rozłożenie opłat składek na raty lub ich umorzenie. 4. Komisja ds. Współpracy z Samorządami i Instytucjami Publicznymi – odbyła 2 posiedzenia, poświęcone sprawom jedno posiedzenie, na którym na omawiano organizację akcji sportowych w drugiej połowie 2016 roku rok. 5. Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Rekreacji – odbyła jedno posiedzenie, na którym omawiano sprawy organizacji wyjazd do Drezna. 6. Zespół ds. Seniorów – odbył 3 posiedzenia, na których omawiał bieżące sprawy związane z organizacją comiesięcznych spotkań Klubu Seniora oraz organizację noworocznych spotkań 7. Zespół ds. Socjalnych – odbył jedno posiedzenie, na którym omawiał bieżące sprawy dotyczące pomocy i wsparcia dla osób starszych i o niższych dochodach.

23


Z ŻYCIA IZBY

WIELKOPOLSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH W czerwcu w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu odbyło się dziesiąte spotkanie przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele inżynierów budownictwa, lekarzy, pielęgniarek i położnych, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, architektów, aptekarzy oraz diagnostów laboratoryjnych. Na spotkanie przybyła jako gość poseł Bożena Szydłowska. Program posiedzenia obejmował dwie prezentacje: 1. „Prawne i psychologiczne aspekty mobbingu” przygotowaną przez p. Marcina Raka z Wałbrzyskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. 2. „Leki poza apteką poważnym problemem społecznym” przedstawioną przez p. Alinę Góreckę przedstawicielkę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W prezentacji poświęconej mobbingowi p. Marcin Rak przedstawił psychologiczną definicję tego zjawiska, jego rodzaje, formy i fazy w ujęciu psychologicznym oraz opisał zachowania mobbera i ofiary. Podkreślił, iż w aspekcie psychologicznym zjawisko to w ścisłym słowa znaczeniu dotyczy relacji w miejscu pracy, a w szerszym ujęciu obejmuje także prześladowania w środowisko szkolnym i tzw. falę w wojsku. Ponadto prezentujący omówił definicję prawną mobbingu i jego przykłady oraz regulację prawną dotyczącą tego zjawiska zawartą w art. 943 kodeksu pracy, stwierdzając, iż przepis ten, mimo takiej samej treści od 12 lat, był przedmiotem zmienianych interpretacji sądowych. Podkreślił, iż niedochowanie przez pracodawcę przewidzianego w ww. przepisie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi może skutkować roszczeniami przeciwko temu podmiotowi. Ponadto przedstawił politykę antymobbingową jako narzędzie służące zapobieganiu mobbingowi na wstępnym jego etapie, wskazując na jej podstawowe elementy (np. zapisy w regulaminie pracy, ankiety, szkolenia pracowników, kontrola wewnętrzna, wprowadzenie męża zaufania, mediatora, wyrażanie przez kierownictwo woli przeciwdziałania lobbingowi). Zaznaczył, iż z jego doświadczenia wynika, że polityki

24

antymobbingowe stosowane przez pracodawców są, niestety, mało skuteczne. Pan Marcin Rak zaprezentował dane z Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wnoszonych pozwów z tytułu mobbingu, potwierdzające niską skuteczność w dochodzeniu przedmiotowych roszczeń, a to ze względu na trudności dowodowe ze strony powoda (ofiary). Stwierdził, że powyższe trudności oraz niska wysokość zasądzanych kwot z tytułu zadośćuczynienia stanowią bardzo częstą przyczyną rezygnacji z dochodzenia roszczeń. Zaznaczył, że pozwy w większości wnoszone są przez kobiety, a mobbing z większą częstotliwością występuje w sektorze publicznym. W dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji, m.in. p. Zbigniew Tur – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu wskazał na konieczność zmiany przepisów prawnych w zakresie mobbingu, tak, aby rozstrój zdrowia nie był konieczną przesłanką warunkującą możliwość dochodzenia roszczeń przez ofiary mobbigu. Pan Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej zwrócił uwagę na trudności dotyczące udowodnienia związku przyczynowego pomiędzy działaniami o charakterze mobbingowym a rozstrojem zdrowia. W swoim wystąpieniu p. Alina Górecka – przedstawicielka Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu zwróciła uwagę na negatywne skutki dopuszczenia przez prawo sprzedaży określonych leków poza aptekami, tj. w sklepach, kioskach, na stacjach paliw, na poczcie. Bardzo duża ilość tych punktów i brak obowiązku ich rejestrowania powodują, iż punkty te nie są kontrolowane przez inspektorów nadzoru farmaceutycznego. Przeprowadzone kontrole nie są skuteczne, ponieważ obowiązujące przepisy prawne nie przewidują możliwości obciążenia sprzedawców określonymi karami i obowiązkami. Negatywne skutki takiego zjawiska dla nabywców to m.in.: możliwość zakupu leków fałszowanych, nieodpowiedniej jakości na skutek przechowywania w nieodpowiednich temperaturach (nie ma obowiązku monitoringu temperatur), przeterminowanych, podjęcie decyzji o zakupie leku na podstawie reklamy bez możliwości skon-


Z ŻYCIA IZBY sultowania z farmaceutą i przedawkowanie określonych składników, które występują równocześnie w dwóch różnych nabywanych lekach, zakup leków przez dzieci. Środowisko farmaceutów postuluje o zmianę przepisów prawnych tak, aby zostały ograniczone dawki sprzedawanych leków poza apteką, wprowadzony został zakaz sprzedaży leków dzieciom, a leki były eksponowane w miejscach niedostępnych dzieciom, aby punkty nieapteczne były objęte obowiązkową kontrolą inspektorów nadzoru farmaceutycznego wyposażonymi w możliwość nakładania określonych sankcji oraz obowiązkowym monitoringiem temperatur. W dyskusji po prezentacji p. Krzysztof Kordel – Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Lekarskiej stwierdził,

że zjawisko lekomanii wzrasta na masową skalę i staje się patologią. Nadto wskazał na nieodwracalne i niebezpieczne skutki przedawkowania składników chemicznych leków, np. paracetamolu, który powoduje uszkodzenie nerek. Zaapelował, aby prawnicy zajęli się zmianą przepisów w powyższym zakresie. Ustalono, iż gospodarzem kolejnego spotkania przedstawicieli samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego będzie Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów. r. pr. Wojciech Szidlewski

THE FBE INTERNATIONAL CONTRACT COMPETITION Warszawa 7-8.10.2016

Po raz pierwszy w dniach 7-8 października br. Został zorganizowany i odbył się we współpracy Federacji Adwokatur Europejskich z siedzibą w Strasburgu (FBE) i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Międzynarodowy Konkurs dla młodych Prawników z całej Europy (The FBE International Contract Competition). Po wstępnych eliminacjach do Warszawy zostało zaproszonych 10 najlepszych dwuosobowych zespołów młodych prawników. Ich zadaniem było przygotowanie, wynegocjowanie z przyporządkowaną im drużyną przeciwną, umowy o obrocie międzynarodowym określonego rodzaju. Językiem obowiązującym wszystkich uczestników był język angielski. Polskę reprezentowali aplikanci z trzech izb: warszawskiej, krakowskiej i wrocławskiej. Pozostali uczestnicy pochodzili z izb w Turcji, Niemczech, Rumunii i Hiszpanii. Konkurs oceniało sześcioosobowe międzynarodowe Jury (Hiszpania, Polska, Rumunia, Turcja) pod przewodnictwem mec. Artura Wierzbickiego (Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Wolności FBE, członka OIRP w Poznaniu), działającego z ramienia FBE. Bez wątpienia wszyscy uczestnicy konkursu byli doskonale merytorycznie przygotowani do przyporządkowanych im zadań i zostali wysoko ocenieni przez Jury. I miejsce zajęli Sezil Durmas i Selim Arda Gurata – Istambul Bar Assotiation, Turcja II miejsce zajęli – Bianca Denisa Racolta i Clara Andree Abarsan – Ciuj Bar Association, Rumunia

fot. archiwum A. Wierzbicki

III miejsce ex aequo – drużyna z Bilbao (Borja Llonin Blasco I Alba lLamosas Marques) druga drużyna z Istanbulu (Artemis Tosun i Goktung Can Buril). Gratulacje! Mam nadzieję, że to wydarzenie ze względu na swoją range jak I walory edukacyjne doczeka się w najbliższym roku kolejnej edycji. r. pr. Arur Wierzbicki Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Wolności FBE

25


Z ŻYCIA IZBY

MOŻLIWA

POMOC PRAWNA

DLA WIELKOPOLSKICH

SZKÓŁ W dniu 29 września 2016 roku, w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja poświęcona pomocy prawnej dla wielkopolskich szkół. Gospodarzami spotkania były Pani Marlena Maląg Wicewojewoda Wielkopolski i Pani dr Krystyna Babiak – Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował Pan Krzysztof Błaszczyk, Wicekurator Oświaty, który zaprezentował dotychczasowe doświadczenia naszego województwa w zakresie działań prawnych na rzecz szkół. Adresatami spotkania były samorządy lokalne województwa wielkopolskiego, pełniące rolę organów prowadzących dla szkół wszystkich typów nauczania. Zostały przedstawione dotychczasowe zaangażowania samorządu radców prawnych na rzecz edukacji prawnej w Wielkopolsce oraz zaprezentowane przykłady pomocy prawnej funkcjonującej w naszym regionie na podstawie doświadczeń szkół Gminy Opalenica i szkół Starostwa w Ostrowie Wielkopolskim. Doświadczenia opieki prawnej nad szkołami i wynikające z tego faktu korzyści w Opalenicy prezentowali: Pan Paweł Jakubowski, Wiceburmistrz Opalenicy i Pani Genowefa Wasiak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Opalenicy. W swoich wystąpieniach za-

26

chęcali samorządy lokalne do współpracy z radcami prawnymi w zakresie opieki prawnej i prowadzonej edukacji prawnej w szkołąch. Konferencja zakończyła się ustaleniami związanymi z koniecznością tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej dla szkół, szczególnie w nadchodzącym roku – zmian wynikających z reformy oświaty. r. pr. Jolanta Kucharzak


WARTO WIEDZIEĆ

JAK ZREDAGOWAĆ KLAUZULĘ MEDIACYJNĄ „MULTISTEP” W UMOWACH GOSPODARCZYCH? Efektywny i prawidłowy udział w obrocie gospodarczym wiąże się z dopełnianiem licznych formalności, wśród których naczelne miejsce zajmuje sporządzanie i zawieranie umów. Pod pojęciem umowy gospodarczej rozumie się umowy, w których po dwóch stronach czynności prawnej występują osoby, podmioty zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej. Redagując umowę, standardowo w przypadku problemów z niewłaściwym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy, umieszcza się klauzulę przewidującą polubowne rozwiązanie sprawy. Poprzez takie sformułowanie strony dają wyraz intencji, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, będą w drodze negocjacji szukać rozwiązania problemu. W praktyce wielokrotnie zdarza się, iż tzw. postępowanie dwufazowe: negocjacje – postępowanie sądowe, nie sprawdza się i w konsekwencji sprawa trafia do sądu. Rozwiązaniem doskonalszym okazuje się tzw. „klauzula multistep”, która zakłada, iż strony dają sobie jeszcze jedną szansę rozwiązania sporu - poprzez skierowanie sprawy do mediacji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd. Procedura wygląda wówczas następująco: negocjacje – mediacje – postępowanie sądowe. Poniżej przykład klauzuli mulistep: „W przypadku sporu dotyczącego zawarcia, obowiązywania, wykładni, sposobu wykonywania niniejszej umowy lub innego sporu związanego z niniejszą umową. Strony postanawiają prowadzić negocjacje w celu jego rozwiązania. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w trakcie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, strony skierują sprawę do mediacji w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, stosownie do regulaminu tego ośrodka. Jeżeli mediacja nie zakończy się porozumieniem, spór poddany będzie pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego w ……………………” Umowa może przewidywać, że mediacja będzie prowadzona przez konkretnego mediatora lub ośrodek mediacji w konkretnym mieście. Można również zawrzeć zapis, że strony wybiorą mediatora wspólnie,

fot. archiwum K. Jakubowska-Banaszak

jeśli już konflikt wystąpi i przykładowo opisać zasady wyboru i powołania mediatora w konkretnej sprawie. Ważnym jest, że w przypadku takiego zapisu, strony najpierw same zmierzą się z problemem. Jeśli nie osiągną porozumienia, zwrócą się do neutralnej osoby trzeciej – mediatora, która zarządzając negocjacjami będzie pomagała im osiągnąć porozumienie. W sytuacji, gdy ta próba zakończy się brakiem porozumienia – strony oddadzą sprawę do sądu. Dzięki zapisaniu w umowie klauzuli mediacyjnej, strony nie tracą kontroli nad wynikiem postępowania i same mogą decydować o swoim losie – a przynajmniej spróbować mediacji zanim wybiorą się do sądu. Może bowiem okazać się, że postępowanie sądowe wcale nie jest konieczne, a mediacja będzie tańsza, skuteczniejsza i szybciej przyniesie pożądany przez strony efekt. r. pr. Kamila Jakubowska – Banaszak stały mediator sądowy

27


WARTO WIEDZIEĆ

Fyrtel Zgody zgodnie otwarty

fot. archiwum K. Kanecka-Małecka

Dnia 13 września, pod szczęśliwą datą, w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu otwarty został Sądowy Punkt Mediacyjny pod poznańskim szyldem „Fyrtel Zgody”. Oficjalnego otwarcia dokonał Prezes Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Sędzia Rafał Kubiak przy udziale znamienitych gości. Poza przedstawicielami środowiska sędziowskiego przybyli także przedstawiciele innych zawodów prawniczych oraz mediatorzy. Na tak znamiennym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również mediów - zarówno prasy jak i telewizji. Nowo otwarty punkt składa się z dwóch pomieszczeń. Pierwsze z nich służyć ma promocji idei mediacji. Drzwi do niego stoją zawsze otworem i zachęcają by wstąpić i dowiedzieć się czegoś więcej o możliwości ugodowego zakończenia sporu. Drugie z pomieszczeń służy przeprowadzaniu spotkań informacyjnych w trybie art. 183 ze zn. 8 par. 4 kpc. Dzięki otwartemu punktowi sędziowie maja możliwość

28

kierowania spraw, nawet w trakcie rozprawy, na spotkania, dzięki którym strony dowiedzą się o alternatywnym sposobie zakończenia sporu jakim jest mediacja. Dyżury w obu pomieszczeniach pełnią mediatorzy, którzy codziennie służą radą i pomocą wszystkim chcącym dowiedzieć się czegoś więcej o idei mediacji. Informacje te dotyczą zarówno korzyści, jakie za sobą niesie postępowanie mediacyjne jak również formalnoprawnych aspektów tego rodzaju postępowania. Jest to jeden z pierwszych takich punktów otwarty przy Sądzie Rejonowym w Polsce. Miejmy nadzieję, że przy wspólnej pracy wszystkich środowisk prawniczych stanie się on miejscem ważnym i dzięki zaangażowaniu sędziów, stron wraz z pełnomocnikami oraz mediatorów doprowadzi do zawarcia jak największej ilości satysfakcjonujących ugód. r. pr. Katzarzyna Kanecka-Małecka - mediator


WARTO WIEDZIEĆ

POZNAŃSKI SALON MEDIACJI GOSPODARCZEJ

JUŻ ZA NAMI!

fot. archiwum A. Nowak

Jesień, wbrew powszechnym skojarzeniom, dla mediacji oznacza czas szczególnie aktywnych działań na polu popularyzacji tej alternatywnej metody rozwiązywania sporów i obfituje w szereg ciekawych inicjatyw, w które angażują się także radcy prawni. W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Mediacji oraz Międzynarodowego Dnia Mediacji, który przypadł 20 października 2016 r., w dniach od 17 do 21 października w kilku poznańskich sądach rejonowych oraz w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zorganizowano codzienne dyżury informacyjne mediatorów. Wśród dyżurujących znaleźli się także mediatorzy - radcy prawni. Podczas dyżurów odpowiadali na pytania osób szukających informacji o mediacji, służyli radą oraz w razie potrzeby udzielali pomocy. Wśród zainteresowanych byli m. in. pełnomocnicy, pracownicy sądów oraz sami sędziowie, co pozwala mieć nadzieję na skuteczne upowszechnianie idei mediacji. Największym wydarzeniem w ramach wielkopolskich obchodów Tygodnia Mediacji była druga już edycja

Poznańskiego Salonu Mediacji zorganizowanego 18 października 2016 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Po sukcesie pierwszego Salonu, który miał miejsce w maju tego roku i był poświęcony mediacji w ogólności, organizatorzy tym razem postawili na mediację gospodarczą. O tym, że był to pomysł trafiony, świadczyła chociażby duża frekwencja (w Salonie uczestniczyło ok. 220 osób) oraz obecność wielu znamienitych gości. Konferencję otworzył Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryk Komisarski, witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się między innymi Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu SSA Krzysztof Józefowicz, Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu mec. Zbigniew Tur, Prezes Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu SSO Rafał Kubiak, przewodniczący wydziałów poznańskich sądów oraz przedstawiciele Wydziału Prawa UAM, a także wielu sędziów, pełnomocników oraz mediatorów.

29


WARTO WIEDZIEĆ Tematem przewodnim wystąpień zaproszonych prelegentów były bariery, na jakie napotyka mediacja w sprawach gospodarczych oraz sposoby ich przezwyciężenia. Analizy tego zagadnienia podjęli się przedstawiciele różnych profesji zaangażowanych w mediację. Jako pierwszy głos zabrał SSR Bartłomiej Przymusiński, sędzia IX Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Jako przedstawiciel środowiska sędziowskiego zapewniał, że wielu sędziów jest otwartych na mediację oraz korzyści z niej płynące, jednakże na swojej drodze napotykają nierzadko opór ze strony pełnomocników procesowych, którzy w imieniu swoich klientów odmawiają zgody na mediację. Wskazywał także na brak wyraźnych zachęt dla samych sędziów, dla których kierowanie sprawy do mediacji oznacza konieczność wykonywania dodatkowych czynności, na co często nie mają czasu z uwagi na znaczne obciążenie swoich referatów (poznańskie wydziały gospodarcze są jednymi z najbardziej obłożonych w Polsce, na jednego sędziego przypada średnio ok. 400 spraw). Jako remedium na ten problem wskazał stosowaną chociażby w okręgu warszawskim praktykę, żeby w fazie inicjowania mediacji sądowej sędziom pozostawić jedynie obowiązek wydania postanowieniu o skierowaniu stron do mediacji. Zdaniem sędziego Przymusińskiego następczy proces odbierania zgody stron na mediację powinien zostać przekazany w ręce samych mediatorów. Kolejne wystąpienie adwokat i mediatora Ewy Habryn -Chojnackiej, Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, było poświęcone barierom mediacji gospodarczej wśród pełnomocników. Mecenas Habryn-Chojnacka zwracała uwagę na częste niedoinformowanie pełnomocników na temat mediacji, które przejawia się m. in. w nieprzestrzeganiu przez nich zasady poufności informacji ujawnianych podczas mediacji oraz myleniu sali mediacyjnej z salą sądową. Wicedziekan postulowała, by pełnomocnicy podczas mediacji odłożyli na bok walkę na prawnicze argumenty, do której są przyzwyczajeni, a zamiast tego aktywnie wspierali swoich klientów, stojąc raczej u ich boku i pozwolili im na bardziej biznesowe podejście do rozwiązywania problemu. Następnie głos w imieniu wielkopolskich przedsiębiorców zabrał Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Sam, jako orędownik mediacji przyznał, że mediacja może być przedsiębiorcom potrzebna, jednakże jest przez nich praktycznie nieznana. Jako główną przyczynę wskazał na brak profesjonalizacji zawodu mediatora oraz rozproszenie samego środowiska mediatorów, którzy nie mają jednolitej reprezentacji. W opinii Wojciecha Kruka rzutuje to na wiarygodność mediatorów i po-

30

woduje dezinformację oraz nieufność wśród samych przedsiębiorców. Jako ostatnia głos zabrała radca prawny i mediator Małgorzata Myszkin-Wojciechowska, Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan. Podała przykładowe problemy, z jakimi borykają się mediatorzy gospodarczy, a wśród nich wymieniła trudną nierzadko współpracę na linii mediator - pełnomocnik. Jakkolwiek wraz z upływem czasu widać znaczącą poprawę tego stanu rzeczy, zarzuciła pełnomocnikom, że część z nich nie docenia znaczenia umiejętności miękkich mediatora. Przekłada się to na mylne przeświadczenie o wyższości pełnomocnika nad mediatorem. Jako metodę na zmianę tego podejścia wskazała edukację prawniczą, która powinna zawierać obowiązkowe zajęcia dla studentów prawa i aplikantów z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Samym mediatorom radziła natomiast, by podczas mediacji doceniali pełnomocników i podkreślali ich ważną rolę np. w procesie sporządzania ugody. Tym samym pełnomocnik będzie czuł się potrzebny, a jego wizerunek w oczach klienta nie zostanie nadszarpnięty. Po każdym z wystąpień można było kierować pytania do prelegentów, a na sali toczyła się żywa dyskusja. Pozwoliło to na wymianę praktycznych doświadczeń m.in. co do funkcjonowania spotkań informacyjnych w trybie art. 1838 k.p.c. Podsumowania konferencji podjął się koordynator do spraw mediacji SSO Piotr Marciniak. Jako główny postulat, którego realizacja pozwoli na skuteczne rozpropagowanie idei mediacji oraz wpłynie na większą wiarygodność samych mediatorów, podniósł konieczność profesjonalizacji zawodu mediatora. Zwrócił również uwagę na potrzebę doprecyzowania kryteriów formalnych, będących podstawą wpisu na listę stałych mediatorów sądowych. W jego ocenie wpis powinny uzyskiwać tylko te osoby, które faktycznie dają rękojmię należytego wykonywania tego zawodu. Na zakończenie sędzia koordynator w imieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu zaprosił uczestników konferencji na następną edycję Poznańskiego Salonu Mediacji, która jest planowana na pierwszy kwartał 2017 roku i tym razem zostanie poświęcona mediacji rodzinnej. r. pr. Agata Nowak - mediator


WARTO WIEDZIEĆ

Mediacje W Szkole KONFERENCJA W dniu 22 września 2016, w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyła się konferencja pn .„Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym” Organizatorami konferencji byli sygnatariusze porozumienia (podpisanego w dniu 14 czerwca br.) kreującego Wielkopolskie Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej: Okręgowa Izba Rradców Prawnych w Poznaniu (którą reprezentował Pan Zbigniew Tur, Dziekan Rady), Samorząd Województwa Wielkopolskiego (który reprezentowała Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu), Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolski Kurator Oświaty (Pani Elżbieta Leszczyńska) i Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych (dr Krystyna Babiak, Dyrektor Centrum). Ideą Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej jest połączenie możliwości prawno - organizacyjno – finansowych dla popularyzacji mediacji w szkole. Są to działania długofalowe. Naj-

istotniejszym ich celem jest przygotowanie młodego pokolenia do wybierania rozwiązań problemów, które służą porozumieniu, nie eskalacji konfliktów. Chcemy, by kształtowana od najmłodszych lat świadomość w tym zakresie pozwalała wybierać mediacje jako przyjazną metodę rozwiazywania sporów. Wykład wprowadzający: Mediacje rówieśnicze – atut wychowawczy – z perspektywy dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego,wygłosiły Pani Iwona Klein, Dyrektor/mediator i Pani Katarzyna Stryjek – pedagog szkolny/mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Następnie odbyły się warsztaty: dla dyrektorów szkół nt. wykorzystania mediacji w procesie zarządzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych, który poprowadziła Pani Iwona Klein oraz dla pedagogów i psychologów szkolnych nt. miejsca mediacji w pracy pedagogów i psychologów szkolnych, którego moderatorem była Pani Katarzyna Stryjek. r. pr. Jolanta Kucharzak fot. archiwum OIRP

31


WARTO WIEDZIEĆ

MEDIACJE W KROBI

SZANSĄ POROZUMIENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

fot. archiwum OIRP

W dniu 14 listopada 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyła się konferencja dedykowana radom pedagogicznym szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Krobia pn. „Mediacje w Krobi szansą porozumienia na przyszłość”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu Bezpieczna + realizowanego przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Krobi. Zespół pedagogów tej szkoły w związku z prowadzoną diagnozą problemów i potrzeb oraz kontynuacją działań mediacyjnych przewidział do realizacji szkolenie dla Rad Pedagogicznych z zakresu mediacji. Celem szkolenia było przybliżenie wszystkim nauczycielom idei i założeń mediacji, jako efektywnego narzędzia rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Prelegentem szkolenia była Pani Katarzyna Stryjek, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku.

32

Działania Gminy Krobia związane z mediacjami rozpoczęły się roku 2015 dzięki współpracy Gminy Krobia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu na gruncie prowadzonej w naszych szkołach edukacji prawnej, której celem jest budowa postaw obywatelskich wśród uczniów i zapoznanie ich z elementami prawa. Elementem tej edukacji jest także poznanie narzędzi mediacji przez uczniów i nauczycieli dlatego też w lutym 2016r. odbyły się szkolenia dla mediatorów szkolnych, rówieśniczych i oświatowych w Wielkopolsce organizowane przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych (Centrum) z siedzibą w Poznaniu we współpracy z Polskim Centrum Mediacji w których uczestniczyli pedagodzy naszych szkół. W marcu odbyło się spotkanie dyrektorów i pedagogów szkolnych z placówek funkcjonujących na terenie Gminy Krobia z Panem Burmistrzem Sebastianem Czwojdą w celu przedstawienia propozycji uczestnic-


WARTO WIEDZIEĆ twa w projekcie oraz udziału pedagogów szkolnych w szkoleniu na mediatorów. Na tą cenną inicjatywę Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczej. Zajęcia prowadzone są pilotażowo w szkołach Naszej gminy: w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi, w Międzygminny Związek Edukacyjny Gostkowo–Niepart oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach, dla 20 uczniów w każdym z tych zespołów. Efekty tych szkoleń i nabytych przez uczniów umiejętności mediacyjnych zdobytych podczas zajęć z fachowymi mediatorami Panią Magdaleną Pęczkowską i Panią Anną Karwowską mogliśmy podziwiać na wspomnianej wyżej konferencji, na której uczniowie mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali wymyślone przez siebie inscenizacje scenek rodzajowych przestawiających sytuacje konfliktowe z ich życia wzięte i zastosowanie metod mediacji w celu rozwiązania sporu. Uczniowie mówili o potrzebie rozmowy o emocjach, szukaniu kompromisu i rozwiązywaniu problemów. Uczestnicy scenek akcentowali zasady mediacji: bezstronność, dobrowolność, akceptowalność osoby mediatora, neutralność, poufność, wyrazili wolę obecności mediatorów i chęć rozwiązania konfliktu przy ich pomocy. Następnie wykład na tematu zachowań ludzkich, roli mediacji w szkole i w życiu wygłosiła Pani Katarzyna Stryjek mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Pani Katarzyna mówiła o przyczynach konfliktu, o emocjach jakie towarzyszom stronom sporu w procesie i o różnicach emocji w procesie sądowym i w mediacji. Pani Katarzyna przedstawiła narzędzie mediacji jako strategii radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach nie tylko w szkole ale i wżyciu o potrzebie rozmowy między ludźmi jako towaru deficytowego w dzisiejszych czasach. Konferencja to dopiero początek drogi ku mediacjom w Krobi. Warto zauważyć, że w mediacji nie ma wygranych i przegranych, może stosować ja każdy, który posiada odpowiedni warsztat i umiejętności i każdym wieku, czego dowodem jest nasza młodzież z terenu gminy Krobia. Mediatorzy rówieśniczy szlifują warsztat mediacji, aby pomóc pedagogom szkolnym w rozwiązywaniu problemów swoich rówieśników. Czego im potrzeba oprócz tego warsztatu? Przede wszystkim zaufania opiekunów i szans na rozwijanie swoich mediacyjnych umiejętności , które pomagają w życiu komunikować się z innymi, zmuszają do rozmowy o emocjach, problemach i służą ich rozwiązywa-

fot. archiwum OIRP

niu. Umiejętności , które rozwijają nasze kompetencje społeczne i dają szansę na lepsze zrozumienie innych. Które służą w domu, w pracy, w szkole, w rodzinie. Mediacje są cenne z uwagi na to, że mogą się odbyć tu i teraz w przeciwieństwie do procesów sądowych, które trwać mogą czasami długie miesiące czy lata i obarczone są ryzykiem stron dają gwarancję zadowolenia. Mediacje są szansą na rozwiązywanie sporów, przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym nie tylko w pracy prawników, ale i codziennym życiu. Procedury postępowania mediacyjnego stosowane są na gruncie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego czy prawa pracy. Często zapobiegają procesom, nie ma w nich wygranych i przegranych. Ich fundament stanowią żelazne zasady bezstronności i poufności dając mediującym szanse powodzenia i osiągniecia kompromisu. r. pr. Katarzyna Szablewska

33


WARTO WIEDZIEĆ

TAKA JEST AMERYKA

fot. T. Działyński

Powierzchnia naszej planety kształtowała się miliardy lat. Jej obecny wygląd zawdzięczamy działaniu czasu i najbardziej cierpliwych sił natury : wody , wiatru i mrozu. Z pomocą działania tych trzech czynników Stwórca uformował na powierzchni Ziemi miejsca o niezwykłej urodzie, urzekające rozmaitością form i kolorów, zachwycające bogactwem życia. Najwięcej takich miejsc jest w Stanach Zjednoczonych i to jest jedna z przyczyn, dla których kolejny raz zwiedzałem USA z grupą wiernych wspólnej pasji podróżników. Warto zauważyć, że w tym roku USA odwiedzi blisko 80 mln. turystów co sprawia, że USA wy-

34

przedziło będącego na pierwszym miejscu w tej konkurencji dotychczasowego lidera, Francję. W USA jest 59 parków narodowych znajdujących się pod opieką National Park Service. Wszystkie są piękne, ale dla mnie najpiękniejszym z nich jest Park Narodowy Yellowstone kraina dzikich lasów, gejzerów i gorących źródeł (więcej niż we wszystkich innych miejscach na Ziemi), przepięknych kanionów, rzek i wodospadów. Tereny, na których jest położony były zamieszkane przez wspólnoty plemienne miejscowej ludności od ponad 11 000 lat. Biały człowiek trafił tam na początku dziewiętnastego wieku. Zafascynowany urokiem tego


WARTO WIEDZIEĆ miejsca Kongres USA 1 marca 1872 r. utworzył na tym terenie Park Narodowy, a dekret w tej sprawie podpisał prezydent Ulysses Grant. Powierzchnia parku wynosi 8 980 km². Centralnym jego punktem jest jezioro Yellowstone, o powierzchni 350 kilometrów kwadratowych i wymiarach 32 na 24 km (maksymalna głębokość 120 m i bardzo długa linia brzegowa - 177 km). W całości wypełnia ono wnętrza krateru superwulkanu. Wulkan ten wybuchał już kilka razy: ostatni raz około 640 tys. lat temu. Gdyby wybuchł obecnie, mógłby spowodować nawet zagładę ludzkości… W parku występuje około 1100 gatunków roślin, 67 gatunków ssaków i dziesiątki innych zwierząt. Najbardziej charakterystyczny dla rejonu bizon amerykański, niedźwiedź baribal, wapiti, łoś, jeleń, kozioł śnieżny, lisy i wilki no i oczywiście niedźwiedź grizzly. Większość terenów parku zajmują lasy iglaste. Od początku lat 70. XX wieku prowadzona jest w parku polityka przyzwalania na pożary. Wiele roślin świetnie znosi warunki jakie panują w czasie pożaru, a niektóre są wręcz przystosowane do tego, aby w temperaturze wywołanej ogniem mogły się rozmnażać (dopiero przy wysokiej temperaturze otwierają się szyszki, z których wysypują się nasiona). Rocznie w parku występuje kilkanaście pożarów punktowych. Prawie wszystkie są pochodzenia naturalnego (np. od uderzenia pioruna). Ostatni pożar wielkopowierzchniowy miał miejsce w roku 1988. Spłonęło wówczas 36% powierzchni parku. Średnia wysokość, na jakiej położony jest park wynosi 2400 m n.p.m. Ma to oczywiście wpływ na klimat i średnie temperatury. Najniższa to - 54° C. w 1933 roku, najwyższa 37 stopni Celsjusza w 2002 roku. W przewodniku po Yellowstone napisano, że na terenie parku znajdują się miejsca tak piękne, że u ludzi o większej wrażliwości mogą wywołać wzruszenie, a nawet płacz. Dlatego warto się tam udać z dyżurną chusteczką. TRUST ME W czasie naszej tegorocznej wyprawy przejechaliśmy ponad 7 tys. km. Podróżowaliśmy po północno – zachodniej części USA, regionie, który do turystów adresuje hasło: We are always WEST. ODWIEDZILIŚMY 9 STANÓW UTAH, Wyoming, Montana, Dakota Płd., Idaho, Colorado, Nowy Meksyk, Arizona i Floryda. Naszą trasę wyznaczyły na mapie koleje amerykańskie parki: PN Grand Teton, PN Gór skalistych, PN Arches, PN Grand Canyon, PN Saguaro, PN Everglades, Devils Tower, Mount Rush-more, Little Big Horn czy Crazy Horse Memorial . Do tego przejazd przez bezkresną prerię, wizyta w Salt

fot. r .pr. T. Działyński

Lake City, mieście założonym na pustyni przez Mormonów, zamożnym, sytym i bardzo wiernym: tradycji i wyznawanej religii. Byliśmy tez w Denver, stolicy Colorado, mieście uniwersytetów, rządowych agencji (drugie po Waszyngtonie) i narciarzy. Byliśmy wreszcie w 50 tysięcznym Cheyenne, stolicy stanu Wyoming, mieście prawdziwych cowboys, gdzie odbywają się największe na świecie turnieje rodeo. Symbolem tego regionu, który na zawsze pozostanie mi w pamięci z tegorocznej wyprawy, będzie wspomnienie lunchu zjedzonego w jakimś małym miasteczku, którego nazwy nawet nie zapamiętałem. Przez wiele godzin jechaliśmy przez prerię drogą prostą aż po horyzont. Miasteczko położone było przy drodze stanowej. Nic wielkiego kilkanaście domów przy głównej ulicy, dwie lub trzy przecznice. Restauracja nazywała się Pizza. Zamówiliśmy skrzydełka z grilla i sałatkę. Przy sąsiednim stole siedział szeryf: chłopisko dwumetrowej wysokości i mocno ponad 100 kilo żywej wagi. Na placach jego czarnego munduru widniał napis białymi literami: marshal. Przy biodrze sterczała mu kolba ogromnego rewolweru. Nie odważyłem się zrobić zdjęcia. Nagle weszło dwóch mężczyzn, chyba ojciec z synem. Ubrani w jeansy białe koszule i kamizelki. Na głowie kapelusze, na szyi czerwona chusta. Obaj siedli tuż obok nas do posiłku, który kelnerka przed chwilą postawiła na stole. Przez chwilę modlili się pochyleni ku sobie po obu stronach stołu. I znów nie zrobiłem zdjęcia … Tym razem zwyczajnie nie wypadało. Obaj mieli kowbojskie buty z ostrogami. Kiedy szli, słychać było każdy krok. r. pr. Tomasz Działyński

35


Z ŻYCIA IZBY

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - lipiec 2016

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - lipiec 2016

Uroczyste ślubowanie radców prawnych - lipiec 2016

36


Z ŻYCIA IZBY

Zgromadzenie wyborcze wrzesień 2016

Zgromadzenie wyborcze wrzesień 2016

Zgromadzenie wyborcze wrzesień 2016

37


Z ŻYCIA IZBY

Mecenasi: K. Urbaniak, A. Pieścik, R. Dolata Członkowie komisji II kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki radcy prawnego - październik 2016

Symulacja rozprawy z prawa administracyjnego - listopad 2016

Wigilia Rady i pracowników izby grudzień 2016

38


Paragraf 2 2016  

Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Paragraf 2 2016  

Czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Advertisement