Page 1

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ Sp z o.o. PL. 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 24, skr. poczt. 125A www.piecoserwis.com.pl e-mail: piecos@piecoserwis.com.pl tel. (+48 32) 238-26-59, 230-21-37, 230-28-18, fax (+48 32) 231-48-06

PI-1

SUSZARKA FLAG I BANERÓW REKLAMOWYCH Opis urządzenia

Suszarka gazowa, przeznaczona jest do suszenia flag reklamowych wykonanych z materiałów płóciennych, zawierających około 200 l wody w formie wilgoci. Suszarnia gazowa została wyposażona w jeden palnik gazowy oraz trzy wentylatory typu AFC i AFH. Średni czas jednego cyklu suszenia wynosi ok. 30 min.

Gaz do instalacji doprowadzany jest z punktu redukcyjnego o ciśnieniu max. 150 mbar. Instalacja gazu składa się z głównej ścieżki gazowej i zespołu przypalnikowego. Na wlocie kolektora nawiewnego znajduje się palnik oraz wentylator nadmuchowy typu AFC/450, umieszczony prostopadle do osi palnika. Na wylocie z suszarni znajduje się sześć przepustnic ręcznych DN 250, służących do równania oporów hydraulicznych z poszczególnych części suszarni. Suszarki gazowe mogą obniżyć koszty energii w porównaniu z suszarkami elektrycznymi nawet o 50-85%1. Porównanie kosztów pracy suszarek 465 KW 250000

200000

Koszt pracy [zł]

150000 Suszarki gazowe - maksymalne koszty pracy dobowej Suszarki elektryczne - koszt pracy dobowej 100000

Suszarki gazowe - minimalne koszty pracy dobowej

Zasada działania 50000

Podgrzane powietrze jest dostarczane do komór nawiewnych umieszczonych w górnej części suszarki. Dalej jest kierowane na wilgotny materiał i do kolektora umieszczonego pod perforowaną podłogę a następnie do kominów.

0 0

200

400

600

Czas pracy [h]

1

http://www.aecinternet.pl

PN-EN ISO 9001: 2009 PN-EN 18001:2004 PN-EN ISO 14001:2005 Certyfikat Nr PL-JBS-188/1/2011

800


Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul.Wrocławska 24 www.piecoserwis.com.pl, e-mail:piecos@piecoserwis.com.pl

magnetycznego gazu i braku możliwości uruchomienia. Kontrola obecności płomienia realizowana jest z wykorzystaniem. elektrody jonizacyjnej, w przypadku zaniku płomienia następuje odcięcie dopływu gazu do palnika jak i pilota.

Parametry techniczne •

Blokady bezpieczeństwa •

Spadek ciśnienia powietrza spalania (czujnik ciśnienia na kolektorze nawiewnym) poniżej dopuszczalnej wartości – wyłączenie palnika poprzez zamknięcie głównego zaworu elektromagnetycznego gazu i braku możliwości jego uruchomienia. Brak ciśnienia powietrza nadmuchowego/lub przypalnikowego – wyłączenie palnika i blokada możliwości uruchomienia. Spadek ciśnienia powietrza spalania (czujnik ciśnienia przy palniku) poniżej dopuszczalnej wartości – wyłączenie palnika poprzez odłączenie napięcia zasilania z układu palnika i brak możliwości uruchomienia palnika. Spadek lub wzrost ciśnienia gazu z przekroczeniem wartości dopuszczalnych – wyłączenie palnika poprzez zamknięcie głównego zaworu elektro-

-2-

Wymiary zewnętrzne: - Długość = 6180 mm - Szerokość = 3100 mm - Wysokość = 2500 mm • Temperatura pracy suszarni: 200 ˚C • Maksymalna ilość odprowadzonej wilgoci: 200 l / cykl • Palnik - moc: 465 kW - regulacja: ciągła - zakres regulacji: 1:20 - kontrola płomienia: elektroda jonizacyjna - zapłon: elektryczny - moc silnika wentylatora: 0,9 kW • Wentylatory 1. Nadmuchowy - typ: AFC/2-450-300 - wydajność max: 12 000 m3/h - moc: 3,0 kW - masa: 57kg - prędkość obrotowa: 2835 obr./min 2. Wyciągowy - typ: AFH/2-450-300 - wydajność max.: 8400 m3/h - moc: 3,0 kW - masa: 70 kg - prędkość obrotowa: 2800 obr./min

PI 1 Suszarka flag i banerów reklamowych  

PTC PiecoSerwis